assigment p seni

Click here to load reader

Post on 31-Jul-2015

697 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HBAE 1203 2012

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

MEI 2012

HBAE1203

PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO. E-MAIL LEARNING CENTRE

: : : : :

721016135728001 721016135728 0196978246 [email protected] Seksyen 13,Shah Alam

1

HBAE 1203 2012

Kandungan PENGENALAN Kepentingan pemikiran kreatif Perkembangan Kreativiti Fisher ( 1943 ) PERINGKAT RANSANGAN PERINGKAT PENEROKAAN PERINGKAT PERANCANGAN PERINGKAT AKTIVITI KAJIAN SEMULA Pemikiran kreatif

Muka surat 3 3 3 4 8 11 13 20 22 22 24 25 26

Kepentingan pemikiran kreatif untuk meransang minda kanak-kanak Kepentingan Penjanaan Soalan untuk merangsang minda kanak-kanak Kesimpulan Rujukan

2

HBAE 1203 2012PENGENALAN Pelbagai definisi yang diberikan oleh pujangga seni Eropah kepada kreativiti dalam seni visual iaitu kreativiti ialah menghasilkan sesuatu yang baharu. Mengikut Kamus Dewan ( 2002 ), mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekereatifan seseorang. Namun yang pasti menurut de Bono ( 1970 ), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut ( Hassan, 1989 ) dan ( Nik Azis, 1994 ); Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin creare yang bermaksud membuat ( to make ). Manakala dalam bahasa Greek pula, Krainein yang membawa makna memenuhi. Dalam bahasa Inggeris create atau cipta dalam bahasa Melayu,Antara definisi lain, June King McFee mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaaan seseorang mencipta sesuatu yang baharu dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea tersebut kepada idea yang baharu seterusnya dapat melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. Walaupun terdapat pelbagai takrifan tentang maksud kreativiti, namun secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir dalam melahirkan sesuatu idea yang baharu dan asli. Jelasnya menurut Leonard M S Yong ( 1994 ), semua manusia dilahirkan dengan potensi untuk bersifat kreatif dan dengan adanya persekitaran serta teknik-teknik yang sesuai maka potensi ini boleh dikenali, dipupuk dan diukur ( Jones 1972 )

Kepentingan pemikiran kreatif Aktiviti estetika dan kreativiti sememangnya memberi peranan yang penting dalam perkembangan kanak-kanak. Ini kerana aktiviti ini memberi peluang untuk kanak-kanak menyampaikan perasaan, karya dan keupayaan mereka dalam pelbagai cara. Malah aktiviti ini menggalakkan mereka untuk berfikir. Misalnya, selepas melukis kanak-kanak merancang untuk mempamerkan hasil kerja mereka.Mereka juga belajar untuk membuat keputusan terutamanya dalam memilih lukisan yang harus mereka pamerkan, bagaimana ia diuruskan dan adakah mereka berpuas hati dengan hasil kerja mereka. Perkembangan Kreativiti Fisher ( 1943 ) 5 Tahap dalam Pemikiran Kreatif: 1. Peringkat Ransangan beri soalan kritikal/boleh mendorong perasaan ingin tahu 2. Peringkat Penerokaan pelajar cuba mencari jawapan terhadap soalan yang telah diberikan/pelajar kreatif akan cuba pelbagai cara, gaya, teknik. 3. Peringkat Perancangan melalui perancangan secara verbal & visual 4. Peringkat Aktiviti lakukan tindakan berdasarkan persoalan bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut 5. Kajian Semula membuat penilaian/refleksi terhadap keberkesanan tindakan yang telah dijalankan untuk tujuan penambahbaikan.3

HBAE 1203 2012PERINGKAT RANSANGAN Di dalam mengajar, guru perlu dapat membangkitkan perhatian pelajar kepada pelajaran yang diajarkan oleh guru. Perhatian akan memberi impak yang lebih besar apabila pelajar mempunyai minat dan bakat. Apabila pelajar memberi perhatian di dalam kelas, maka dengan mudah pelajaran yang diajarkan dapat diterima, dihayati, diolah sehingga pelajar tersebut mampu menghubungkn antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Oleh yang demikian, menarik perhatian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran diperlukan supaya guru dapat mengawal keadaan bilik darjah dengan baik dan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberikan perhatian di dalam sesuatu perkara yang penting dalam hidup mereka khususnya pembelajaran akademik di dalam kelas. Dalam proses mengajar pelajar, guru perlu melakukan aktiviti samada berfikir mahupun melakukan atau melaksanakan sesuatu aktiviti. Hal ini mampu memberi kesan yang baik kepada pelajar itu sendiri iaitu ilmu yang diajarkan tidak berlalu begitu sahaja tetapi dapat difikirkan, diolah kemudian dikeluarkan bentuk yang berbeza. Melalui aktiviti juga membolehkan pelajar bertanya, mengajukan pendapat serta melakukan perbincangan dengan guru serta mematuhi arahan guru yang mengajar, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram serta maklumat yang diberikan oleh guru. Apabila pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti maka pelajar lebih mudah memiliki dan menggunakan ilmu itu dengan baik. Teknik dan cara pengolahan guru juga satu tarikan dan ransangan kepada murid dan menjadikan pembelajaran dalam kelas lebih menarik. Dalam penyoalan, guru mestilah mengambil tahu tentang aras soalan sesuai mengikut umur, kebolehan dan pengalaman murid dalam pelajaran yang dipelajari. Perancangan awal guru juga memainkan peranan penting iaitu guru perlu merancang jenis-jenis solan yang berkaitan dengan pembelajaran yang dijalankan. Istilah dan perkataan yang mudah difahami, digunakan mengikut tahap umur murid. Selain itu, bentuk soalan diubah dari masa ke semasa. Soalan yang diberi juga haruslah merupakan soalan yang dapat menjana pemikiran murid. Beri pujian kepada murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Guru hendaklah mengelakkan amalan mengulangi jawapan murid kerana ini akan menggalakkan murid lain tidak mendengar jawapan yang diberi oleh rakan mereka sebaliknya menunggu ulangan daripada guru. Jika jawapan kurang tepat, minta murid lain cuba menjawab atau guru boleh memberi maklumat tambahan uuntuk melengkapkan jawapan. Jika murid tidak dapat menjawab soalan, guru perlu membantu dengan mengubah soalan kepada aras yang lebih rendah. Larang murid untuk menjawab soalan beramai-ramai, jangan memarahi murid jika jawapan yang diberikan salah.

Peringkat-peringkat aras Taksonomi Blom boleh dijadikan penanda aras dalam sesi rangsangan penyoalan di dalam kelas.4

HBAE 1203 20126 peringkat dalam Taksonomi Blom: Perhatian: Peringkat-peringkat dalam Taksonomi Blom tidak semestinya diaplikasikan/diterjemahkan dalam bentuk soalan secara kesemuanya sekali gus tidak kira untuk mana-maan tahap. Pengetahuan Tujuan: mengingat semula perkara yang sudah dipelajari tanpa berlaku sebarang perubahan. Objektif am: mengetahui Objektif khusus/spesifik: melabelkan, menyatakan, menuliskan, menamakan Aras pengetahuan: Apa, siapa, bilakah, nyatakan, terangkan Perhatian: soalan berbentuk negative ( mengandungi perkataan kecuali ) tidak boleh melebihi 20% dalam pembinaan soalan. Kefahaman Kebolehan memberi penjelasan/ makna sesuatu perkara Aras tinggi sedikit daripada pengetahuan.

Aras; 1. 2. 3. 4. Menterjemahkan isi kepada huraian. Memberi tafsiran. Makna sesuatu maklumat. Aras ektrapolasi( tafsiran yang dibuat lebih panjang daripada aras memberi tafsiran ) Tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan.

Tujuan: 1. Memahami sesuatu 2. Menjelaskan. Menjangka kemungkinan Objektif am: - memahami, menjelaskan, menterjemahkan, menelaah Objektif khusus/spesifik:- menjelaskan, menerangkan, membezakan, merumuskan, menulis, meringkaskan. Jenis: Jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan contoh: meringkaskan cerita, karangan/ perkataan berlawan atau perkataan seerti. Apabila kita faham, kita boleh jelaskan Contoh soalan membezakan: kebaikan tinggal di kampong daripada di Bandar.

5

HBAE 1203 2012Aplikasi Penggunaan maklumat Tujuan: 1. Untuk pengetahuan mujarat ( abstrak ) 2. Untuk menyelesaikan masalah/ situasi yang abstrak kepada konkrit ( maujud ) Objektif am:- menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan. Objektif khusus/spesifik:- menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan. Jenis: Bagaimana./ Berikan. Aras aplikasi juga menekankan kaedah, prinsip, hukum dan teori. Contoh soalan: Bagaimanakah pemburu selamat daripada dimakan harimau? Perbincangan mengenai perkaitan di antara pengujian, pentaksiran dan penilaian dengan Taksonomi Bloom serta Domain Krahtwol Membantu bagaimana untuk mendapatkan tahap/kemajuan mengikut p&p yang dirancang Membina soalan berdasarkan panduan mengikut aras yang telah ditetapkan. Analisis Kebolehan menceritakan dan menyusun perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian. Tujuan: menaakul sebab meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian. Contoh soalan= Berikan sebab atau faktor. Objektif am menjelaskan, menilai kerelevenan data, mencerakinkan, menaakul.. Objektif spesifik mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan struktur dan organisasi Contoh soalan = yang maankah tidak menggunakan kata kerja dengan betul Kosa kata popular bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan, bahagikan, klasifikasikan sebab, mengapa, huraikan6

-

-

-

-

HBAE 1203 2012menaakul mencerakinkan

Sinteksis -mencantumkan, menghubungkan, mengintergrasikan fakta-fakta atau idea yang berkaitan. Tujuan -membentuk sesuatu yang baharu Objektif am -menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya Objektif spesifik -menggabungkan, mengubah, mereka cipta, merancangkan, menulis, mencipta Contoh = diberi perkataan inisiatif maka pelajar hendaklah membuat ayat berdasarkan perkataan tersebut. Kosa kata popular -gabungkan, mereka bentuk, kumpulan, susunkan, gubahkan, karangkan Contoh -Senaraikan beberapa cara kamu untuk mengatasi masalah itu. -Huraikan satu perancangan yang boleh membuktikan

Penilaian -menguji kebolehan calon -m