assigment sept.docx

of 34 /34

Click here to load reader

Upload: sharizal-sanik

Post on 29-Nov-2015

124 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEGAK

TRANSCRIPT

Page 1: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

PENGENALAN ‘ SEGAK ‘

Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia

( SEGAK ) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan

Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.

Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian tanpa

berasa letih dan lesu. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang dilaksanakan

dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut

norma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian yang standard dapat diukur.

“SEGAK” mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini

dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sesi persekolahan tahun 2008.

Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil secara peperiksaan berpusat. Rekod

penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujian yang dijalankan

secara sistematik perlu diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid

mengamal gaya hidup sihat. Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020.

Definisi Kecergasan Fizikal

“Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan

psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit

hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit

otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu

untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya

tahan, kemahiran dan sebagainya.”

Falls, 1980

1

Page 2: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)

Pengenalan :

Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia

(SEGAK) ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Gopeng, Gopeng. Ujian ini telah

dilaksanakan terhadap murid Tahun Enam Ibnu Khaldun iaitu seramai 18 orang murid terdiri

daripada 10 orang murid lelaki dan 8 orang murid perempuan.

Matlamat Program SEGAK

Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan

dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum

Objektif Program SEGAK

Objektif ujian ini dijalankan adalah untuk memastikan murid dapat :

1. mengetahui kepentingan kecergasan fizikal;

2. melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah;

3. menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu;

4. melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui

perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik,

5. pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa.

Prosedur Program SEGAK

Murid Tahun Enam perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal sperti yang telah dicadangkan

dalam buku panduan. Prosedur dan teknik ujian yang akan dilaksanakan adalah mengikut

peringkat umur, keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan.

Umur murid dikira pada 1 hb. Januari untuk rujukan norma.

Ujian ini dijalankan semasa waktu pengajaran Pendidikan Jasmani dan hasil ujian diperolehi

pada hari ujian ini dijalankan. Semua murid Tahun Enam telah dilatih secukupnya pada waktu

Pendidikan Jasmani sebelum ini iaitu selama sebulan. Murid akan melakukan ujian ini secara

individu. Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelum

melakukan ujian ini.

2

Page 3: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Sebagai persedian awal, sebelum ujian ini dijalankan semua murid akan melakukan aktiviti

memanas badan. Ujian ini telah dilaksanakan mengikut urutan secara berterusan iaitu :

i. Naik Turun Bangku ( 3 minit )

ii. Tekan Tubi ( 1 minit )

iii. Ringkuk Tubi Separa (1 minit )

iv. Jangkauan Melunjur

Aktiviti Memanaskan Badan

Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan ujian

kecergasan ini seperti; i. Regangan otot bahu, tangan, pinggang dan kaki.

ii. Lari setempat, lompat, skip atau turun naik bangku

Di akhir ujian ini, semua murid akan melakukan aktiviti menyejukan badan sebelum dibenarkan

kembali ke bilik darjah. Di antara aktiviti memanaskan badan ialah :

i. Berjalan perlahan-lahan selama 3 minit.

ii. Regang otot bahu, tangan, pinggang dan kaki perlahan-lahan.

Faktor-Faktor Keselamatan

Faktor keselamatan sebelum ujian ini dijalankan dititikberatkan bagi memastikan semua murid

dapat melaksanakan ujian SEGAK ini. Semua murid Tahun Enam perlu memakai pakaian

Pendidikan Jasmani. Murid yang akan dikecualikan menjalani ujian ini jika

i. disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasan fizikal;

ii. mengidap penyakit kronik,

iii. tidak sihat pada waktu ujian.

Alatan dan kawasan ujian juga dipastikan selamat serta sesuai dengan ujian yang hendak

dijalankan. Sepanjang ujian SEGAK ini dijalankan, guru akan mengawasi semua aktiviti yang

akan dilakukan oleh murid Tahun Enam ini

3

Page 4: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Ukuran Antropometrik

Nama Ujian Indeks Jisim Badan (BMI-for-age)

Objektif Menilai komposisi badan individu

Tahap Murid Tahun 6 Ibnu Khaldun

JantinaLelaki dan Perempuan

i. 11 murid lelakiii. 7 murid perempuan

Alatan dan kemudahan

i. Pengukur tinggiii. Penimbang berat

iii. Borang skor

Proseduri. Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran

kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter.ii. Rujuk jadual untuk mengenal pasti komposisi berat badan.

CatatanTiga orang murid lelaki tidak dibenarkan untuk menjalani ujian ini kerana kesihatan tidak mengizinkan dan telah mendapat rawatan di Klinik Kesihatan .

Formula BMI

Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m)

Jadual BMI

Lelaki

Umur (Tahun)

Kurang berat NormalBerisiko Berat

BerlebihanBerat

berlebihan9 <14.0 14.0 - 18.6 >18.6 - 21.0 >21.010 <14.2 14.2 - 19.4 >19.4 - 22.2 >22.211 <14.6 14.6 - 20.2 >20.2 - 23.2 >23.212 <15.0 15.0 - 21.0 >21.0 - 24.2 >24.213 <15.4 15.4 - 21.8 >21.8 - 25.2 >25.214 <16.0 16.0 - 22.6 >22.6 - 26.0 >26.015 <16.6 16.6 - 23.4 >23.4 - 26.8 >26.816 <17.2 17.2 - 24.2 >24.2 - 27.6 >27.617 <17.8 17.8 - 24.8 >24.8 - 28.2 >28.2

4

Page 5: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Perempuan

Umur (Tahun)

Kurang berat NormalBerisiko Berat

BerlebihanBerat

berlebihan9 <14.8 14.8 - 19.2 >19.2 - 21.8 >21.810 <14.0 14.0 - 19.9 >19.9 - 22.9 >22.911 <14.4 14.4 - 20.8 >20.8 - 24.0 >24.012 <14.8 14.8 - 21.6 >21.6 - 25.2 >25.213 <15.3 15.3 - 22.5 >22.5 - 26.2 >26.214 <15.8 15.8 - 23.2 >23.2 - 27.2 >27.215 <16.3 16.3 - 24.0 >24.0 - 28.0 >28.016 <16.8 16.8 - 24.5 >24.5 - 28.8 >28.817 <17.3 17.3 - 25.2 >25.2 - 29.6 >29.6

(Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000)

Prinsip Latihan

Untuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi, murid perlu mematuhi

prinsip-prinsip latihan kecergasan seperti berikut:

i. Prinsip tambah bebanan - Ketika menjalani latihan, penambahan beban perlu dibuat secara

beransur- ansur berdasarkan kemampuan agar tidak mendatangkan kecederaan. Keadaan

ini melatih otot bekerja lebih kuat seterusnya meningkatkan kecergasan.

ii. Prinsip perbezaan individu - Kemampuan dan keupayaan individu adalah berbeza. Guru

harus menyesuaikan aktiviti latihan mengikut keupayaan individu.

iii. Prinsip kekhususan - Latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan

keperluan kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi.

iv. Prinsip kebolehbalikan - Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya

latihan tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku

v. Prinsip kepelbagaian latihan - Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan

minat individu dalam sesuatu aktiviti bagi mengelakkan rasa bosan atau tiada minat untuk

melakukan aktiviti tersebut

5

Page 6: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Pelaporan

i. Murid perlu merekod hasil ujian mereka.

ii. Guru mengesahkan ujian yang telah dilakukan oleh murid.

iii. Guru melaporkan hasil ujian dalam laporan Penilaian Kendalian Sekolah.

Laporan Ujian SEGAK.

Bagi melapor dan menganalisis data yang diperoleh, maka daripada skor ujian,

guru akan mencari min, median, mod, sisihan piawai serta varian skor-skor kumpulan murid

yang telah menjalani ujian ini.

i. Apakah Min

Min ialah purata sesuatu set data ataupun skor. Min mudah dikira,sekiranya bilangan data

adalah kecil,tetapi agak susah dikira bagi data yang banyak. Min adalah satu kaedah yang selalu

digunakan untuk mengukur kecenderungan memusat yang mewakili purata artimatik suatu set

pencerapan. Ia dikira dengan mencampurkan jumlah skor dan dibahagikan dengan jumlah

bilangan skor.

ii. Apakah Mod

Mod ialah nilai yang paling kerap berulang dalam set data. Ia diwakili oleh titik tertinggi dalam

keluk taburan sesuatu set data. Nilai mod pula boleh diperoleh dengan menyusun data yang tidak

terkumpul itu secara menaik atau menurun. iii. Apakah Median

Median ialah skor tengah apabila jumlah bilangan skor adalah ganjil atau nilai purata dua skor di

tengah-tengah taburan jika jumlah bilangan skor adalah genap dalam satu susunan taburan menaik

atau menurun

iv. Apakah Sisihan Piawai

Sisihan Piawai ialah ukuran kebolehubahan atau sebaran skor-skor.

• Ia merupakan sejauh mana skor berubah keliling min.

• Semakin kecil nilai sisihan piawai, semakin kecil sebaran skor dalam taburan.

• Ini membawa implikasi bahawa data adalah berhampiran antara satu sama lain (homogen).

• Begitu juga, semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar sebaran skor dalam taburan.

• Ini bermakna data adalah tersebar luas antara satu sama lain (heterogen).

6

Page 7: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

v. Apakah Varian.

Varian dianalisis bagi membuat inferen tentang sama ada sampel yang diambil daripada

populasi mempunyai min yang sama atau tidak. Dengan ini, kita dapat membandingkan min

lebih daripada dua sampel. Ia juga adalah cara yang baik untuk menentukan ketepatan

min.

BIL JENIS UJIAN

TAHUN 5

PENGGAL 1 ( APRIL ) PENGGAL 2 ( OKT. )

Bil.Ulangan /Masa/Jarak Skor Bil.Ulangan /Masa/Jarak Skor

1 Naik Turun Bangku

2 Tekan Tubi

3 Ringkuk tubi Separa

4 Jangkauan Melunjur

JUMLAH SKOR

Gred Skala ( A/B/C/D )

INDEKS JISIM BADAN

Tarikh Ujian

Tandatangan Guru PJPK

ULASAN GURU

Analisis Data Skor Ujian SEGAK.

Data ini dianalisis setelah skor-skor diberikan kepada murid. Data ini diproses dan dianalisis

menggunakan perisian Microsoft Office Excel. Berikut merupakan contoh borang ujian SEGAK

bagi sekolah rendah

7

Page 8: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Berikut Merupakan Norma Skor Bagi Ujian SEGAK Murid Tahun 5.NORMA SKOR SEGAK

LELAKI 11 TAHUN

SKOR 5 4 3 2 1

Naik Turun Bangku 78 ke atas79 hingga

101102 hingga

124125 hingga

147148 ke atas

Tekan Tubi 16 ke atas 13 hingga 15 9 hingga 12 7 hingga 8 6 ke bawah

Ringkuk Tubi Separa 19 ke atas 16 hingga 18 12 hingga 15 8 hingga 13 7 ke bawah

Jangkauan Melunjur 39 ke atas 32 hingga 38 25 hingga 31 18 hingga 24 17 ke bawah

NORMA SKOR SEGAK

PEREMPUAN 11 TAHUN

SKOR 5 4 3 2 1

Naik Turun Bangku 86 ke atas87 hingga

111112 hingga

136137 hingga

161162 ke atas

Tekan Tubi 21 ke atas 17 hingga 20 13 hingga 16 9 hingga 12 8 ke bawah

Ringkuk Tubi Separa 18 ke atas 15 hingga 17 11 hingga 14 8 hingga 10 7 ke bawah

Jangkauan Melunjur 36 ke atas 31 hingga 35 25 hingga 30 19 hingga 24 18 ke bawah

Ujian SEGAK yang dijalankan kepada murid Tahun 6 Ibnu Khaldun

8

Page 9: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

UJIAN 1 : NAIK TURUN BANGKU

TAHAP : MURID TAHUN 6

TUJUAN : UNTUK MENILAI DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR

JANTINA : LELAKI DAN PEREMPUAN

ALATAN DAN KEMUDAHAN  

i. Bangku – ketinggian 30.5 cm (1 kaki)

ii. Jam Randik

iii. Borang skor

iv. Rakaman metronome ( 96 detik)

v. Radio CD

Pengurusan dan organisasi

Aktiviti dijalankan secara berpasangan

Letakkan bangku di atas lantai yang rata dan selamat ( pastikan bangku tidak bergerak

semasa ujian dijalankan)

Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit

Prosedur

i. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai.

ii. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (mana yang sesuai)diletakkan di atas

bangku

iii. Penguji akan memberikan isyarat “mula”.

iv. Murid melakukan pergerakan naik dan turun (kaki kiri naik, kaki kanan turun diikuti kaki

kiri turun, kemudian kaki kanan dan seterusnya). Keseluruhan tapak kaki mesti memijak

permukaan bangku

v. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 96

detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti

vi. Selepas tamat aktiviti, murid akan duduk serta merta.

9

Page 10: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

vii. Kadar nadi diambil selepas 5 saat tamat aktiviti.

viii. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit, skor murid akan dibatalkan

10

Page 11: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

UJIAN 2 : TEKAN TUBI (LELAKI)

: TEKAN TUBI SUAIAN (PEREMPUAN)

TUJUAN : UNTUK MENILAI KEUPAYAAN DAYA TAHAN DAN KEKUATAN

OTOT SERTA BAHU BADAN

TAHAP : MURID TAHUN 6

ALATAN DAN KEMUDAHAN

i. Kawasan lapang yang rata

ii. Span (5cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi)

iii. Jam randik

iv. Tilam senaman

Pengurusan dan Organisasi

Ujian dilaksanakan secara berpasangan

Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat

Prosedur

i. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang

lurus dan jari-jari kaki.

ii. Badan diluruskan (tekan tubi) -mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat

badan disokong oleh tangan lurus lutut bengkok dan kaki disilang.

iii. Badan diluruskan (tekan tubi suaian)

iv. Turunkan badan dengan membengkokkan siku hingga dada menyentuh span yang

tingginya 10cm.

v. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia. Kira satu ulangan lakuan.

vi. Tekan tubi diteruskan sehingga 1 minit.

vii. Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1-3.

viii. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi, skor diambil hanya setakat murid

berhenti.

ix.

11

Page 12: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

x. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid gagal melakukan aktiviti dengan sempurna

mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan.

12

Page 13: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

UJIAN 3 : RINGKUK TUBI SEPARA

TUJUAN : UNTUK MENGUJI DAYA TAHAN DAN KEKUATAN OTOT

ABDOMEN

TAHAP : MURID TAHUN 6

JANTINA : LELAKI DAN PEREMPUAN

Alatan dan kemudahan

i. Pita lekat bersaiz 2.5 cmPita ukur

ii. Jam randik

iii. Metronome (50 detik seminit)

iv. Pelapik getah

v. Penanda 15 cm panjang

Pengurusan dan Organisasi

Lekatkan penanda dengan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan

Jarak antara kedua-dua penanda ialah 10 cm.

Prosedur

i. Ujian dijalankan dengan murid mamakai kasut sukan yang sesuai.

ii. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tapak kaki sentiasa menyentuh

lantai.Buka kaki seluas bahu.

iii. Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari penanda pertama.

iv. Pada setiap lakuan ringkuk, bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan

menggelongsor hingga menyentuh penanda kedua.

v. Bahagian bawah atau belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan

asal.

vi. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman metronome dengan kadar 50

detik seminit selama 1 minit.

vii. Murid B akan mengambil skor dan ulangan murid A.

viii. Ujian akan ditamatkan sekiranya :

13

Page 14: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Murid A berhenti melakukan ujian

Jari tidak menyentuh penanda kedua dan Tumit diangkat

Tidak mengikut rentak rakaman metronome dua kali berturut-turut.

14

Page 15: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

UJIAN 4 : JANGKAUAN MELUNJUR

TUJUAN : UNTUK MENGUKUR FLEKSIBILITI BAHAGIAN BELAKANG

BADAN, PAHA DAN PINGGUL.

TAHAP : MURID TAHUN 6

JANTINA : LELAKI DAN PEREMPUAN

ALATAN DAN KEMUDAHAN

i. Alat pengukur jangkauan

ii. Borang skor

Pengurusan dan organisasi

Gunakan alat pengukur jangkauan yang standard

Prosedur

i. Murid duduk melunjur tanpa kasut. Tumit kaki diletakan di belakang penanda 23 cm.

ii. Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian.

iii. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakan tapak tangan kiri dalam keadaan hujung jari

tengah hendaklah sama.

iv. Dagu rapat ke dada.

v. Jangkauan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur.

vi. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap.

vii. Murid akan diberi 3 percubaan berturut-turut.

viii. Percubaan terbaik akan diambil kira.

ix. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir.

x. Tidak perlu merekod dalam titik perpuluhan.

15

Page 16: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

16

Page 17: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Data dan Analisis Ujian SEGAK Bagi Murid Lelaki

NAMA MURID

JANTINA

JENIS UJIAN DAN SKOR

IndeksJisim Badan (BMI)

Naik Turun

BangkuSkor

Tekan Tubi

SkorRingkuk

Tubi Separa

SkorJangkauan Melunjur

Skor

Azaman L 22 108 3 34 5 17 4 35 4

Razali L 16 180 1 30 5 18 4 30 3

Muqri L 18 126 2 37 5 30 5 26 3

Azhar L 15 120 3 30 5 28 5 43 5

Ramli L 16 108 3 37 5 23 5 37 4

Hairul L 16 85 4 31 5 25 5 32 4

Riezal L 18 120 3 32 5 21 5 39 5

Azizul L 17 174 1 30 5 25 5 36 4

AnalisisNaik Turun

BangkuTekan Tubi

Ringkuk Tubi Separa

Jangkauan Melunjur

Min 1 5 4 3

Mod 3 5 5 4

Median 3 5 5 4

Sisihan Piawai 1.2 0.0 0.5 0.7

Varian 1.3 0.0 0.3 0.5

17

Page 18: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Data dan Analisis Ujian SEGAK Murid Perempuan

RESPONDEN JANTINA

JENIS UJIAN DAN SKOR

IndeksJisim Badan (BMI)

Naik Turun

BangkuSkor

Tekan Tubi

SkorRingkuk

Tubi Separa

SkorJangkauan Melunjur

Skor

Jamaliah P 22 114 3 25 5 22 5 27 3

Kamalia P 25 120 3 26 5 11 3 31 4

Azizah P 19 108 4 27 5 20 5 23 3

Qhalisha P 19 108 4 29 5 13 3 28 3

Roziah P 29 168 1 26 5 22 5 28 3

Aminah P 19 120 3 27 5 21 5 27 3

Huzaimah P 21 120 3 31 5 25 5 41 5

AnalisisNaik Turun

BangkuTekan Tubi

Ringkuk Tubi Separa

Jangkauan Melunjur

Min 1 5 5 3

Mod 3 5 5 3

Median 3 5 5 3

Sisihan Piawai 1.2 0.0 0.5 0.6

Varian 1.3 0.0 0.0 0.5

18

Page 19: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Data Keseluruhan Ujian SEGAK

NAMA MURID JANTINA

JENIS UJIAN DAN SKOR

IndeksJisim Badan (BMI)

Naik Turun

BangkuSkor

Tekan Tubi

SkorRingkuk

Tubi Separa

SkorJangkauan Melunjur

Skor

Azaman L 22 108 3 34 5 17 4 35 4

Razali L 16 180 1 30 5 18 4 30 3

Muqri L 18 126 2 37 5 30 5 26 3

Azhar L 15 120 3 30 5 28 5 43 5

Ramli L 16 108 3 37 5 23 5 37 4

Hairul L 16 85 4 31 5 25 5 32 4

Riezal L 18 120 3 32 5 21 5 39 5

Jamaliah L 17 174 1 30 5 25 5 36 4

Kamalia P 22 114 3 25 5 22 5 27 3

Azizah P 25 120 3 26 5 11 3 31 4

Qhalisha P 19 108 4 27 5 20 5 23 3

Roziah P 19 108 4 29 5 13 3 28 3

Aminah P 29 168 1 26 5 22 5 28 3

Huzaimah P 19 120 3 27 5 21 5 27 3

Amalina P 21 120 3 31 5 25 5 41 5

AnalisisNaik Turun

BangkuTekan Tubi

Ringkuk Tubi Separa

Jangkauan Melunjur

Min 1 5 3 3

Mod 4 5 5 5

Median 3 5 5 4

Sisihan Piawai 0.5 0.0 0.9 0.8

Varian 0.4 0.0 0.6 0.6

19

Page 20: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Rumusan Dan Dapatan Keseluruhan Ujian.

Daripada data yang telah dianalisis, didapati tidak terdapat perbezaan yang ketara antara skor

murid lelaki dan murid perempuan. Ini kerana jika dilihat daripada varian yang diperoleh hanya

sekitar 0.0 hingga 1.4 sahaja. Ini menunjukkan tiada perbezaan yang ketara antara skor masing-

masing.

Analisis Ujian Naik Turun Bangku.

Ujian naik turun bangku ini adalah bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular

murid. Daripada analisis keseluruhan tersebut menampakkan min bagi ujian ini adalah 2. Ini

bermakna bahawa kebanyakan murid mempunyai daya tahan kardiovaskular yang rendah.

Berikut merupakan jadual tahap mengikut skor.

SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI

5

Tahniah. Kekalkan kecergasan fizikal

dengan meneruskan latihan berkala

supaya tidak berlaku kebolehbalikan

Lakukan latihan 3 kali seminggu sekurang-

kurangnya 20 minit setiap kali.

4

Kekalkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 3 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

3

Tingkatkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

2

Perlu mempertingkatkan kecergasan

fizikal. Dapatkan nasihat guru

Pendidikan Jasmani.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

1

Perlu menjalani latihan yang khusus

untuk membina kekuatan dan daya tahan

otot dengan bimbingan guru Pendidikan

Jasmani.

Disiplinkan diri. Lakukan aktiviti tekan tubi

selama 5 minit setiap pagi dan petang.

Lakukan riadah dan bersukan setiap hari.

20

Page 21: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Analisis Ujian Tekan Tubi.

Min dan mod bagi ujian ini mendapat skor yang memberansangkan iaitu skor 5. Ini

menunjukkan bahawa majoriti murid mempunyai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot

tangan serta otot bahu yang baik. Berikut merupakan jadual tahap mengikut skor.

SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI

5

Tahniah. Kekalkan kecergasan fizikal

dengan meneruskan latihan berkala

supaya tidak berlaku kebolehbalikan

Lakukan latihan 3 kali seminggu sekurang-

kurangnya 20 minit setiap kali.

4

Kekalkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 3 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

3

Tingkatkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

2

Perlu mempertingkatkan kecergasan

fizikal. Dapatkan nasihat guru

Pendidikan Jasmani.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

1

Perlu menjalani latihan yang khusus

untuk membina kekuatan dan daya tahan

otot dengan bimbingan guru Pendidikan

Jasmani.

Disiplinkan diri. Lakukan aktiviti tekan tubi

selama 5 minit setiap pagi dan petang.

Lakukan riadah dan bersukan setiap hari.

21

Page 22: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Analisis Ujian Ringkuk Tubi Separa

Hasil daripada analisis ini juga, didapati majoriti murid mendapat skor 5. Ini menunjukkan

bahawa mereka mempunyai daya tahan dan kekuatan otot abdomen yang amat baik. Ini juga

berkemungkinan daripada daripada indeks jisim badan (BMI) mereka juga rata-ratanya dan

boleh dikatakan majoriti mereka mempunyai berat badan yang ideal. Oleh yang demikian,

mereka juga mempunyai daya tahan dan kekuatan abdomen yang baik. Berikut merupakan ulasan

dan cadangan yang boleh diberikan kepada murid berdasarkan skor.

SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI

5

Tahniah. Kekalkan kecergasan fizikal

dengan meneruskan latihan berkala

supaya tidak berlaku kebolehbalikan

Lakukan latihan 3 kali seminggu sekurang-

kurangnya 20 minit setiap kali.

4

Kekalkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 3 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

3

Tingkatkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

2

Perlu mempertingkatkan kecergasan

fizikal. Dapatkan nasihat guru

Pendidikan Jasmani.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

1

Perlu menjalani latihan yang khusus

untuk membina kekuatan dan daya tahan

otot dengan bimbingan guru Pendidikan

Jasmani.

Disiplinkan diri. Lakukan aktiviti tekan tubi

selama 5 minit setiap pagi dan petang.

Lakukan riadah dan bersukan setiap hari.

22

Page 23: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Analisis Ujian Jangkauan Melunjur.

Analisis min, median dan mod menampakkan skor 4. Ini bermakna murid-murid mempunyai

fleksibiliti dan kelenturan yang baik juga. Ini juga berkemungkinan mereka mempunyai BMI

yang ideal, maka kelenturan mereka juga baik. Berikut merupakan ulasan dan cadangan yang

diberikan kepada murid berdasarkan skor yang mereka perolehi

SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI

5

Tahniah. Kekalkan kecergasan fizikal

dengan meneruskan latihan berkala

supaya tidak berlaku kebolehbalikan

Lakukan latihan 3 kali seminggu sekurang-

kurangnya 20 minit setiap kali.

4

Kekalkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 3 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

3

Tingkatkan kecergasan fizikal dengan

meneruskan latihan berkala dan

melakukan prinsip tambah bebanan.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

2

Perlu mempertingkatkan kecergasan

fizikal. Dapatkan nasihat guru

Pendidikan Jasmani.

Lakukan latihan 4 kali atau lebih seminggu

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali

1

Perlu menjalani latihan yang khusus

untuk membina kekuatan dan daya tahan

otot dengan bimbingan guru Pendidikan

Jasmani.

Disiplinkan diri. Lakukan aktiviti tekan tubi

selama 5 minit setiap pagi dan petang.

Lakukan riadah dan bersukan setiap hari.

23

Page 24: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Cadangan Penambahbaikan Bagi Proses Pelaksanaan.

Sepanjang ujian SEGAK ini dijalnkan , terdapat beberapa kelemahan yang telah dikenalpasti.

Antaranya adalah :

1. Didapati beberapa orang murid tidak melakukan aktiviti memanaskan badan dengan baik.

Ini menyebabkan mereka berkemungkinan mendapat kecederaan selepas ujian ini. Bagi

menambahbaik lagi, guru PJK seharusnya memastikan terlebih dahulu semua murid

melakukan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu sebelum melakukan ujian. Aktiviti

memanas badan ini dilakukan secara berkumpulan. Jika didapati mereka tidak melakukan

aktiviti memanaskan badan dengan baik, maka mereka tidak dibenarkan melakukan ujian.

2. Dari aspek peralatan juga perlu ditambahbaik lagi. Ini kerana, semasa murid melakukan ujian

tekan tubi, mereka tidak disediakan dengan pelapik bagi melapik dan meletakkan lutut

(murid perempuan) semasa melakukan tekan tubi. Ini boleh menyebabkan kecederaan

berlaku pada murid.

3. Dari aspek murid sendiri, terdapat murid yang sukar untuk mengenalpasti nadi mereka

sendiri semasa melakukan ujian naik turun bangku. Ini menyebabkan mereka mungkin

tersilap mengira denyutan nadi mereka. Hal ini menyebabkan tahap keesahan dan

kebolehpercayaan ujian menjadi rendah.

4. Terdapat juga murid yang agak malu untuk melakukan item-item ujian ini. Terutamanya

murid-murid perempuan. Ini kerana mereka agak malu untuk melakukan aktiviti bersama-

sama dengan murid-murid lelaki. Ini mungkin kerana mereka tidak mahu diejek mahupun

ditertawakan oleh murid-murid lain. Cadangannya, pada masa akan datang, guru perlu

menjalankan ujian ini mengikut jantina. Sehari untuk murid lelaki dan keesokkannya untuk

murid perempuan pula. Ini penting kerana bagi meningkatkan tahap keesahan dan

kebolehpercayaan ujian itu sendiri. Murid yang menjalankan ujian ini akan memberikan

komitmen dan berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai skor dan tahap yang

lebih tinggi.

24

Page 25: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

5. Perlu diwujudkan jawatankuasa yang dapat mengambil tindakan susulan selepas ujian ini

dijalankan. Contohnya, Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan perlu mengadakan post-

mortem bagi mengambil tindakan susulan kepada murid-murid yang didapati tidak

mencapai tahap yang diinginkan. Ini kerana pada lazimnya, selepas ujian ini dijalankan, skor

diambil dan disimpan begitu sahaja tanpa mengambil tindakan susulan kepada murid- murid

yang terlibat. Ini menampakkan bahawa ujian ini tidak memberi impak dan kesan yang

maksimum kepada murid seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Negara iaitu

melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

4,087 patah perkataan

25

Page 26: ASSIGMENT SEPT.docx

HBPE2203UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE 2203

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM

PENDIDIKAN JASMANI

SEMESTA SEPTEMBER / 2013

NAMA : AL HASSAN BIN ERON

NO. K/P : 631110-01-5483

NO. MATRIK : 631110015483001

26