assigment kau102

Upload: pali-ulala

Post on 07-Jul-2015

179 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

INSTITUT KEMAHIRAN ISLAM MALAYSIA SARAWAK JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA TELAGA AIR, JALAN MATANG 93050 KUCHING SARAWAK

SUBJEK: KAU 102

TAJUK: PERUSAHAAN IKAN MASIN

NAMA SYARIKAT: MASIN-MASIN ENTERPRISE

NAMA AHLI KUMPULAN: MOHAMAD AZHAR BIN MAJNI(1689) AFZAINIZAM BIN TUAH(1688) NURUL ATIQAH BINTI BAHARUDIN(1686) KUZAIFAH HAFAZZILAH BINTI ADOR(1681) NURUL HIDAYAH BINTI ISMAIL HASAN KEDIT(1683)

NAMA PENSYARAH: ENCIK WAN RAMLI BIN WAN SAIMI

ISI KANDUNGAN1.0 PENGENALAN 2.0 TUJUAN KERTAS KERJA 3.0 LATAR BELAKANG SYARIKAT 4.0 LATAR BELAKANG RAKAN KONGSI 5.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 6.0 RANCANGAN PENGURUSAN 7.0 RANCANGAN TEKNIKAL DAN PENGELUARAN 8.0 RANCANGAN PEMASARAN 9.0 RANCANGAN KEWANGAN 10.0 RUMUSAN 11.0 PENUTUP 12.0 BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

PENGHARGAAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah s.w.t , Tuhan sekalian alam dan selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w, ahli keluarganya serta para sahabat yang setia berjuang bersamanya.

Kami amat bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah, kurnia dan hidayahNya maka dapatlah kami menyiapkan tugasan yang dipertanggungjawabkan ke atas kami tepat pada masa dan waktunya.

Kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Wan Ramli Bin Wan Saimi kerana dengan adanya beliau yang tidak jemu-jemu memberi bimbingan dan dorongan kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini.Kalau tidak, tidak mungkin kami dapat menyempurnakan tugasan yang diberikan ini.

Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada ibu dan ayah kami yang tidak pernah mengenal erti jemu dan penat untuk mendidik kami dan memberi sokongan dari segi kewangan,motivasi dan sebagainya.

Kepada kawan-kawan, terima kasih juga kami ucapkan kepada kalian kerana sudi membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini.Akhir kata dari kami, segala yang baik itu datangnya dari Allah s.w.t dan kekurangan dan kesalahan itu juga dari Allah tetapi di atas kelemahan kami sendiri sebagai manusia. Kita insan biasa yang tidak akan lepas dari melakukan kesalahan.

1.0 PENGENALANPerusahaan ikan masin merupakan salah satu keluaran yang di hasilkan daripada hasil sungai.Seperti yang disarankan oleh kerajaan Malaysia, kita selaku rakyat Malaysia seharusnya membeli barangan buatan Malaysia.Oleh sebab itu pihak Jabatan Perikanan seluruh Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk para nelayan bagi menampung hasil pendapatan mereka yang kini semakin merosot akibat kos sara diri yang kian meningkat dek arus kemodenan. Apa yang penting dalam usaha ini ialah memperkenalkan kepada para nelayan tentang kelebihan hasil sungai yang bukan datang dari satu sumber sahaja malahan boleh di pelbagaikan hasil keluarannya kepada beberapa produk yang tertentu yang

boleh dipasarkan di Malaysia bahkan di seantero asia tenggara. Hasil daripada pelbagai perusahaan ini telah banyak mengubah taraf hidup para nelayan yang

dahulunya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Justeru kami bersatu hati dan berpadu tenaga dalam usaha mengembangkan produk kami iaitu ikan masin walaupun kami tahu bahawa usaha kami ini bukan

mudah,tetapi kata pepatah ada mengatakan berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian,bersakit sakit dahulu,bersenang senang kemudian.Harapan kami usaha kami akan diberkati oleh Allah tuhan sekalian alam dalam usaha memakmurkan muka bumi Nya dengan usaha membangunkan sesama islam.

OBJEKTIF PERNIAGAAN

Bertujuan untuk menaik taraf kehidupan para nelayan dan memberi peluang pekerjaan kepada orang kampung. Dalam menjalankan perusahaan ini, kami telah meletakkan beberapa objektif untuk kami capai supaya perusahaan kami tidak mundur. Antara objektif yang telah kami buat ialah; 1. Untuk membantu dan mengembangkan ekonomi Negara. 2. Membantu para nelayan untuk mempelbagaikan produk hasil sungai. 3. Menarik minat masyarakat kampung agar tidak terus ketinggalan di telan arus peredaran zaman. 4. Memperkenalkan produk ikan masin untuk setiap lapisan masyarakat tidak kira masyarakat desa ataupun masyarakat bandar. 5. Mempromosikan kepada orang ramai produk yang boleh dihasilkan berasaskan hasil sungai.

2.0 TUJUAN KERTAS KERJA

1.1 Kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan perniagaan Masin-Masin Enterprise yang menjalankan perusahaan memproses ikan masin memfokuskan aspek pegurusan, cara-cara pemprosesan produk ini,pemasaran,perkhidmatan dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM30,000.00(TIGA PULUH RIBU RINGGIT). 1.2 Tempoh pembiayaan adalah selama 3(TIGA)tahun dan pemohon turut memohon tempoh bernafas selama 2(DUA)bulan.Kos pelaburan projek adalah sebanyak RM60,000.00 merangkumi sebanyak RM50,000.00 adalah daripada modal awal pemohon manakala baki RM30,000.00 yang perlu dimohon melalui permohonan pembiayaan perniagaan ini. 1.3 Tujuan pembiayaan ini untuk kos disenaraikan seperti berikut:

Perkara 1.Pembinaan kilang 2.Mesin tunai 3.Peti sejuk 4.Working table 5.Trolli 6.Tray 7.Plastik pembungkus 8.Mesin pengering ikan 9.Mixer Jumlah

Nilai(RM) 12,000 400 4000 2000 1000 600 200 7000 2800 30,000

3.0 LATAR BELAKANG SYARIKAT4.1 4.2 Nama syarikat Alamat syarikat Sungai Saribas,Jalan Lama,95600,Betong Sarawak. 4.3 Alamat Operasi Sungai Saribas,Jalan Lama,95600,Betong Sarawak. 4.4 Alamat E-Mel MasinGmail@com. Masin-Masin Enterprise

4.5 4.6 4.7 4.8

No.Tel/Fax Contact Person H/P No Jenis Perniagaan

082-244349 Nurul Atiqah binti Baharudin 010-9696726 Pemprosesan ikan Masin dan penjualan ikan Masin. Milikan Perkongsian RM30,000 (Ringgit TIGA PULUH RIBU ) Bank Islam Lot 28,Jalan Lama Pekan Betong,95600,Sarawak

4.9 4.10 4.11 4.12

Pemilikan Modal Permulaan Bank Berurusan Alamat Bank

4.13

No Akaun Bank

13199-15-651826

4.0 LATAR BELAKANG RAKAN PEMILIK

RAKAN KONGSI 1 NamaPemilik:NURUL ATIQAH BINTI Jawatan ::BAHARUDIN SETIAUSAHA

Alamat :KAMPUNG KANCHONG BARUGEDONG

NomborTelefon ::4845975

019-

E-mel :[email protected] TarikhLahir :26 NOVEMBER 1993 Agama :ISLAM DEGREE

NomborKadPengenalan ::931126-13-5054

Bangsa :

MELANAU BUJANG

TarafPerkahwinan ::

KelulusanAkademik : KursusDihadiri :

PengalamanKerja :SETIAUSAHASYARIKAT AMRENA HOLDINGS

NamaPemilik :NURULISMAIL HASSAN KEDIT

HIDAYAH

RAKAN KONGSI 2 BINTI Jawatan :PEMBANTU

PEMASARAN

Alamat :KAMPUNGPADAWAN

SENAH RAYANG

NomborTelefon :014-8912086 NomborKad Pengenalan:890502-13-6512 Bangsa :BIDAYUH TarafPerkahwinan :BUJANG

E-mel :Hidayah fahida.yahoo.com.my TarikhLahir :02 MEI Agama :ISLAM KelulusanAkademik :: IJAZAHMUDA PERNIAGAAN SARJANA 1989

PengalamanKerja :PEMBANTUPEMASARAN SYARIKAT AMRENA HOLDINGS

KursusDihadiri :: KURSUS KEUSAHAWANAN PEMASARAN ANTARABANGSA

RAKAN KONGSI 3 NamaPemilik :KUZAIFAH HAFAZZILAH Jawatan :PEMBANTUBINTI ADOR

KEWANGAN

Alamat :KAMPUNGTAWAU, SABAH

MEROTAI BESAR,

NomborTelefon :019-0637268 NomborKadPengenalan :910911-12-6214

E-mel :[email protected] TarikhLahir :11 SEPTEMBER 1991 Agama :ISLAM KelulusanAkademik :IJAZAHMUDA PERNIAGAAN SARJANA

Bangsa :SULUK TarafPerkahwinan :BUJANG PengalamanKerja :PEMBANTUKEWANGAN SYARIKAT AMRENA HOLDINGS

KursusDihadiri :KURSUSKEUSAHAWANAN PEMASARAN ANTARABANGSA

RAKAN KONGSI 4 NamaPemilik :MOHAMAD AZHAR BIN Jawatan :PEMBANTUMAJNI

KEWANGAN

Alamat :KAMPUNG

HULU SEREMBANG,95600.BETONG

NomborTelefon :013-8252744 NomborKadPengenalan :931222-13-6479

E-mel :[email protected] TarikhLahir :22 DISEMBER 1993 Agama :ISLAM KelulusanAkademik :IJAZAHMUDA PERNIAGAAN SARJANA

Bangsa :MELAYU TarafPerkahwinan :BUJANG PengalamanKerja :SETIAUSAHAKEWANGAN SYARIKAT OLE-OLE

KursusDihadiri :KURSUSKEUSAHAWANAN PEMASARAN ANTARABANGSA

RAKAN KONGSI 5 NamaPemilik :AFZAINIZAM BIN TUAH Jawatan :PEMBANTU Alamat :KAMPUNG SOURABAYAHILIR,93050,KUCHING,SARAWAK

PEMASARAN

NomborTelefon :013-5726344 NomborKadPengenalan :930613-13-5217

E-mel :[email protected] TarikhLahir :13 JUN 1993 Agama :ISLAM KelulusanAkademik :IJAZAHMUDA PERNIAGAAN SARJANA

Bangsa :MELAYU TarafPerkahwinan :BUJANG PengalamanKerja : KETUAPEMASARAN SYARIKAT MERICAN HOLDINGS

KursusDihadiri :KURSUSKEUSAHAWANAN PEMASARAN ANTARABANGSA

5.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

JENIS PERNIAGAAN Dalam memilih jenis perniagaan, kami telah memilih perniagaan perkongsian yang mana melalui perniagaan perkongsian ini akan mewujudkan kerjasama kepada semua pihak disamping mengeratkan silaturahim sesama rakan kongsi. Selain itu,melalui perniagaan perkongsian ini ia akan memudahkan perusahaan kami kerana setiap individu ada tugas masing-masing dan tidak menanggung beban kerja yang banyak.Hal ini secara tidak lansung menjadikan urusan kerja lebih sistematik. Selain itu,dalam perusahaan ikan ini pastinya memerlukan modal yang agak besar, justeru perkongsian adalah satu jalan untuk meringankan bebanan modal dan kepenatan bekerja dalam mencari bahan mentah dan sebagainya. Oleh itu banyak masalah boleh diselesaikan melalui perniagaan perkongsian.

LOKASI PERNIAGAAN Lokasi tempat perusahaan ini dijalankan ialah di Kilang Pemprosesan Ikan masin sungai Saribas,Jalan Lama,95600,Betong,Sarawak. Perusahaan ini amat bersesuaian kerana lokasi ini terletak bersebelahan dengan sungai.Lokasinya yang strategik dalam masa yang

mampu memenuhi keperluan bagi menampung perusahaan ini,

sama lokasi ini memudahkan para pengusaha memperolehi bahan mentah iaitu ikan gelama sebagai sumber utama perusahaan ini.

KE SARIKEI/ SIBU SEKOLAH

BALAI POLIS PEKAN BETONG

KAMI DI SINI

FASA 1 SEKOLAH

SUNGAIMASJID LAMA PADANG BOLA

5.0

RANCANGAN PENGURUSAN

CARTA ORGANISASI

Pengarah UrusanMOHD AZHAR

Operasi PemprosesanNURUL ATIQAH

KewanganKUZAIFAH

PengangkutanHIDAYAH

JADUAL JAWATAN JAWATAN BILANGAN PEKERJA

AHLI LEMBAGA

Terdiri daripada pihak atasan dan ahli-ahli

PENASIHAT

1

PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI

2

1 SETIUSAHA BENDAHARI DAN PENOLONG BENDAHARI 2

1 PENYELARAS PENGURUSAN PENYELARAS PERHUBUNGAN 1

PENYELARAS KEWANGAN

1

PENYELARAS PEMASARAN

1

HURAIAN TUGASAN Pengarah UrusanPengarah sesebuah syarikat berperanan untuk menjaga kepentingan ahli syarikat serta untuk menjaga penggunanya.Pengarah styarikat juga harus melindungi ahlinya dan memelihara ketertiban sosial.Beliau juga bertanggungjawab memelihara alam sekitar.

Selain itu , pengarah juga harus menggunakan hak dan kuasa yang ada padanya atau yang diberikan oleh syarikat kepadanya dengan ikhlas dan suci hati untuk manfaat syarikat keseluruhannya. Pengarah tidak boleh membuat keuntungan dalam kedudukannya sebagai pengarah syarikat dengan memperalatkan syarikat.Pengarah diharapkan oleh syarikat untuk bertindak secara jujur untuk kepentingan syarikat keseluruhannya dan bertindak secara berjaga-jaga dalam menangani hal-ehwal pengurusan syarikat. Pengarah harus sentiasa terikat oleh terma-terma piagam syarikat dan bertanggungjawab kepada syarikat dan bukannya kepada pemegang syer secara individu

Ketua Bahagian PentadbiranTugasnya banyak membabitkan catatan minit, memberi nasihat mengenai prosedur mesyuarat, undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti ahli lembaga pengarah dalam menjalankan tugas mereka.Hadir atau diwakili dalam mesyuarat syarikat dan tidak membenarkan dirinya atau wakilnya dikecuali atau diketepikan dari mesyuarat berkenaan yang mana boleh menjejaskan tanggungjawab profesionalnya sebagai setiausaha kepada syarikat. Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilantik serta dilesenkan bagi menguruskan segala kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat bagi membolehkan syarikat anda didaftarkan secara sah.Selain dari itu, bahagian pentadbiran

bertanggungjawab mengawasi kedatangan ahli, menguruskan peralatan dan persiapan, menguruskan proses tindakan tatatertib, menguruskan pertukaran masa bertugas, menaip surat rasmi syarikat, menghantar surat ke jabatan yang berlainan, menyimpan fail, membuka surat-surat rasmi dan menaip surat-surat rasmi

Ketua Bahagian OperasiTugas ketua bahagian operasi ialah memastikan kualiti pengeluaran tepat dengan misi dan visi syarikat.Eksekutif dilantik oleh ahli lembaga syarikat bagi memantau perjalanan dan prestasi syarikat supaya sentiasa mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan. Seorang eksekutif operasi juga perlu mengurus tugas dengan baik .Dia juga perlu merancang aktiviti pengeluaran mengikut jadual yang ditetapkan dan memastikan bahan pengeluaran mencukupi.

Tugasnya ialah mengawasi pekerjaan harian di bahagian operasi seperti bahagian pengeluaran agar pengeluaran itu mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan pertengahan dan bawahan. Dari semasa ke semasa beliau perlu berinteraksi dan berurusan dengan pembekal bahan, pegawai-pegawai kerajaan yang lain, kadang kala turut sama membuat laporan tertentu kepada ibu pejabat. Beliau juga perlu bertanggungjawab ke atas pembungkusan barang-barang.

Ketua Bahagian PengangkutanEksekutif pengankutan harus menolong ahli syarikat membawa barangan perniagaan dari destinasi-destinasi tertentu ke tempat perniagaan. Semasa kehabisan bekalan penjualan eksekutif pengangkutan harus bersedia dengan serta merta untuk pergi mendapatkan bekalan tambahan dari tempat lain. Jika tempat perniagaan ditukar atau tidak dapat digunakan pada saat terakhir, eksekutif perniagaan harus membantu ahli syarikat yang lain untuk membawa barangan jualan di dalam kampus serta di dalam kolej kediaman. Membantu ahli ahli memindahkan barang-barang penjualan ke tempat penjualan.

Eksekutif Pengangkutan juga bertanggungjawab memeriksa dan memastikankenderaan dalam keadaan bersih, baik dan memandu kenderaan dalam keadaan selamat.Beliau harus melaporkan sebarang kerosakan/kemalangan kepada pengurus syarikat dan turut membantu dalam memberi pertolongan cemas dalam keadaan yang memerlukannya

Ketua Bahagian Jualan dan PemasaranPengurusan pemasaran merupakan usaha-usaha pemasaran yang berlandaskan keputusankeputusan yang dibuat oleh pengurus-pengurus pemasaran dengan mengambil kira kepentingan organisasi, pengguna dan masyarakat.

Terdapat 5 gagasan alternatif di mana sesebuah organisasi boleh menjalankan aktivitiaktiviti pemasaran mereka. Pertama, konsep pengeluaran, yang menyatakan pengguna menggemari produk yang mudah lagi senang diperolehi, oleh itu pengurusan perlu menumpukan kepada memperbaiki pengeluaran dan keberkesanan pengagihan.Kedua, konsep produk, ia beranggapan bahawa pengguna akan membeli produk yang menawarkan mutu, prestasi dan rupa bentuk yang terbaik, maka pengurusan perlu menumpukan usaha- usaha yang berterusan di dalam memperbaiki mutu produk.

Ketiga, konsep jualan, ia beranggapan pengguna tidak akan membeli produk yang ditawarkan selagi organisasi tidak membuat usaha-usaha jualan dan promosi secara besar- besaran. Konsep ini sangat berkesan kepada barangan yang jarang dibeli dan pengguna tidak terfikir untuk membelinya,keempat pula, konsep pemasaran yang menyarankan bahawa untuk mencapai matlamat organisasi ia sangat bergantung kepada menentukan keinginan mereka dengan lebih efektif daripada pesaing-pesaing dan yang terakhir ialah, konsep kemasyarakatan yang menekankan bahawa firma perlu mematuhi keperluan, kehendak dan keinginan pasaran sasaran. Ia perlu menyempurnakan keinginan dan kepuasan itu dengan lebih efektif dari pesaing-pesaing dengan mengambilkira nilai kehidupan pengguna dan masyarakat. Secara keseluruhan, pemasaran membantu secara bersepadu fungsi-fungsi pengkhususan perniagaan dalam memenuhi keperluan pelanggan

Ketua Bahagian KewanganEksekutif kewangan bertanggungjawab mengumpulkan dan menyimpan akaun semua wang simpanan syarikat dan hendaklah mengeluarkan resit bagi setiap bayaran yang dibuat kepada syarikat. Beliau juga hendaklah memberikan notis kepada ahli-ahli yang mempunyai tunggakkan dan hendaklah membuka akaun bank sekiranya diarahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan untuk berbuat demikian dan hendaklah menyimpan semua wang yang diterima bagi pihak syarikat, kecuali sejumlah yang tidak melebihi RM 500.00 yang disimpan olehnya sebagai tunai runcit. Semua cek, hendaklah ditandatangani oleh eksekutif kewangan dan Pengarah. Eksekutif kewangan

hendaklah mengemukakan penyata bulanan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan serta menyediakan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa, yang telah diaudit dan mengemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan untuk pengesahan sebelum membentangkannya dalam Mesyuarat Agong untuk pengesahan, serta ahli yang berhutang. Eksekutif kewangan berperanan dalam hal-ehwal pentadbiran dan proses kewangan dan bertanggungjawab mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi kewangan syarikat.Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi berkaitan dengan kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil,aset fizikal,

penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit dan amanah. Bertanggungjawab menyemak akaun.

JADUAL RINGKASAN TUGASAN JAWATAN TANGGUNGJAWAB UTAMA

Merangka polisi syarikat Pengerusi dan Timbalan Membuat perancangan bagi pekerja pertengahan dan bawahan Mengawal perubahan persekitaran mikro Mengawal inventori. Selaras lejar personal dibahagian Penyelaras Kewangan kewangan. Sediakan laporan kewangan. Sediakan belanjawan tahunan perniagaan. Memastikan tugas yang diberikan kepada pekerja adalah dilaksanakan dengan Penyelaras Pengurusan berkesan Mengurus sumber manusia. Menyelaras masalah yang dikemukakan oleh pelanggan. Melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Pengurus Pemasaran. Memastikan proses pesanan dengan baik Penyelaras Pemasaran dan cepat serta telus. Melayan permintaan pelanggan. Mempromosikan produk. Membuat ramalan jualan. Penyelaras Pemprosesan Memastikan bahan mentah ada dengan secukupnya.

Memastikan barangan tidak rosak Memastikan bekalan-bekalan lain ada dengan secukupnya. Memastikan barangan dibungkus denagan baik. Dibantu oleh penolong. Melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Ketua Pemprosesan

Jadual Imbuhan Balas Jasa Pekerja Jawatan Pengarah Urusan K.B.Pentadbiran K.B.Operasi K.B.Kewangan K.B.Pengangkutan Bil. Gaji(RM) KWSP PERKESO Jumlah(RM) 1 1 1 1 1 700 550 550 550 550 550 420 300 650 500 500 500 500 500 400 120 100 100 100 100 100 50 1470 1150 1150 1150 1150 1150 870 300 7222.50

K.B.Jualan&Pemasaran 1 Penyelia Pekerja 2 10

SENARAI PERABOT DAN KEPERLUAN PEJABATPerkara Gaji dan imbuhan balas jasa pekerja Perabot dan keperluan pejabat Sewa Perbelanjaan harta Perbelanjaan Bulanan RM7222.50 Lain-lain perbelanjaan

RM2000 RM1300

MATLAMAT PERNIAGAAN

JANGKA PENDEK Matlamat jangka pendek dalam perusahaan kami ini ialah kami ingin membuka perusahaan yang boleh memperkenalkan ikan masin amnya di seluruh Malaysia dan khususnya di negeri Sarawak.

JANGKA PANJANG Matlamat jangka panjang ialah kami ingin membuka perusahaan ini di seluruh Malaysia dan memperbesarkan lagi cawangan kami ke seluruh kawasan asia Tenggara. Selain itu, kami ingin menjadi pengeluar utama melalui produk ini.

7.0 RANCANGAN TEKNIKAL DAN PENGELUARAN

CARA-CARA MEMBUAT IKAN MASIN 1.Membeli ikan terubok daripada nelayan. 2.Letakkan garam secukupnya dan adunkan ikan tersebut. 3.Susun ikan terubok tersebut di atas tempat khas yang di panggil telaya. 4.Setelah selesai kerja penyusunan, ikan terubok tersebut akan di angkat dan diletakkan ditempat khas iaitu dibawah sinaran matahari. 5.Dalam masa lebih kurang 2 hari turunkan ikan tersebut dan terbalikkan permukaan ikan untuk membuat setiap permukaan ikan tersebut kering dengan sempurna. 6.Selepas itu angkat telaya tersebut dari tempat pengeringan. 7.Ikan akan tahan lama kerana keadaannya yang sudah kering. Selepas proses pengeringan selama 4 hari, barulah proses akan berakhir dan barulah dipanggil ikan masin. 8.Dan akhir sekali,ikan tersebut akan di bawa ke tempat pembungkusan di bilik pemprosesan.

IKAN DI KERINGKAN DI TEMPAT YANG DI SEDIAKAN

IKAN DI BAHAGIKAN KEPADA 2 BAHAGIAN

PEMBERSIHAN IKAN DAN DI SEBATIKAN DENGAN GARAM

IKAN DI HANTAR KEPADA PEMBORONG

IKAN DI BAWA KE TEMPAT PEMBUNGKUSAN

ALTERNATIF- Keperluan bahan bulanan:JENIS BAHAN KUANTITI 800kg 40 buah 60 kotak STOK SIMPANAN 400kg 20 buah 10 kotak HARGA SEUNIT(RM) RM10per(kg) RM2 RM20 JUMLAH RM8000 RM80 RM120 RM8200

Ikan terubokPlastik pembungkus

Garam halus

Proses Penghantaran

Menimbang Bungkusan Sebelum anda berlepas balik ke destinasi masing-masing contohnya beberapa jam sebelum belepas , Kami akan hantar Ikan Terubok Masin ke hotel bagi memastikan kualiti ikan berada dalam keadaan segar.Antara hotel yang kami hantar adalah (Kuching sahaja secara PERCUMA) Riverbank Suite, Margerita Hotel, Riverside Majestic, Harbour View, Tune Hotel, Singgah Sana Hotel, Hilton Hotel, Liwah Hotel, Contidental Hotel dan serta Penghantaran Melalui Pos Laju. (Cash on Delivery) Telepon atau SMS kami di talian o13-8828972 POLISI PENGHANTARANy y y

Proses penghantaran hanya akan diproses selepas menerima pengesahan pembayaran dari pembeli. Masa Penghantaran bungkusan ITMS ke SABAH DAN SEMENANJUNG MALAYSIA adalah setiap hari ISNIN dan RABU sahaja. Pastikan maklumat penghantaran seperti nama, no telefon dan alamat penerima disertakan semasa pembelian dibuat.

Mengapa anda harus memilih ikan terubok masin MASIN-MASIN ENTERPRISE (1) Kerana kami adalah pembekal/penjual ITMS dari Kuching Sarawak untuk pasaran di Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia dan menjadi pilihan pembeli online # 1 kerana harga ditawarkan paling murah serta telah lama bertapak dalam industri ini; (2) Ikan yang diproses dan disediakan dalam keadaan bersih (Air bersih digunakan dalam

setiap peringkat pemprosesan) dan disediakan oleh pekerja kami (orang Islam) yang berpengalaman; (3) Kami menggunakan kotak yang sesuai untuk pembungkusan; -Anda haruslah berhati-hati apabila membeli kerana terdapat aduan penggunaan kotak minuman keras sebagai pembungkusan. (4) Kami mementingkan aspek kualiti ikan terubok masin; (5) Tempahan dihantar ke hotel (Kuching sahaja) dan tempahan online dipos segera ke seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan seluruh bahagian di Sarawak bagi menjamin kualiti ikan terubok masin; dan (6) Kami menghantar stok untuk pembekal tetap (sales point) di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. (7) Nombor tracking pos akan dihantar segera sebaik sahaja bungkusan dihantar. (8) Pelanggan kami sangat berpuas hati berdasarkan pandangan/komen yang diberi. Tips Untuk Pelanggan (a) ITMS dapat tahan sampai 4-6 bulan sekiranya disimpan dalam peti sejuk (beku). Sebaik sahaja ITMS sampai, simpan terus dalam peti sejuk bagi mengekalkan rasa lemak serta air dalam badan Ikan Terubok Masin itu. (b) Untuk makluman, sebelum ikan itu digoreng/masak, pastikan ianya dicuci atau direndam dalam air selama 4-5 minit bagi mengurangkan rasa masin. Ini bertujuan agar ikan terubok itu masin pada tahap citarasa yang cukup enak untuk dimakan.

Pembungkusan Ikan Terubok Masin

Dah siap untuk dihantar Goreng Ikan Terubok Masin

Sedapkan....Tak sabar nak makan Ranggup dan sedap....

Pasti lapar kalau tengok ni.... ANDA PASTI SUKA!!!!!!!

BELI SEKARANG HANYA RM3.00 SAHAJA...MURAH DAN MUDAH TERBARU!!!!!..XXXL... IKAN TERUBOK MASIN SARAWAK..LEBIH BESAR

HARGA RM18.00 SEEKOR ...BELI BANYAK ADA DISKAUN!!!!

BANDINGKAN HARGA

HARGA BIASA BOLEH MENCECAH RM300 HINGGA RM400...TETAPI COZYGROUPS HANYA RM150 SAHAJA...MURAH Buangkan Sisik

TELUR IKAN TERUBOK MASIN SARAWAK

HANYA RM150.00 SAHAJA

Kapal-Kapal Ikan Sampai Di Pelabuhan

FRESH ...IKAN TERUBOK MASIN DAH SAMPAI Para Nelayan sedang bekerja memunggah

AKTIVITI PEMUNGGAHAN IKAN TERUBOK

PERANCANGAN MASA HADAPAN MEMILIKI KILANG SENDIRI

BAHAGIAN PEMBUNGKUSAN DAN PERLABELAN Siap Untuk Dipasarkan

PEMBUNGKUSAN

Misi dan Visi Cozy Groups

COZY GROUPS BERHARAP DAPAT MEMPUNYAI KILANG PEMPROSESAN YANG BERTEKNOLOGI TINGGI Ikan Terubok Masin UNTUK MAKLUMAN Cozy Groups banyak menerima tempahan daripada para pelanggan yang menempah untuk majlis kenduri kahwin dan sebagainya di saat-saat akhir. Kami nasihatkan pelanggan yang ingin menempah untuk kenduri kahwin atau majlis-majlis makan, sila buat tempahan dan pembayaran dalam masa tiga (3)hari sebelum majlis atau kenduri tersebut diadakan bagi memastikan tempahan sampai tepat pada masa sebelum majlis diadakan. Tempah Sekarang!!!!

PERMINTAAN DAN PERATUSAN KEUNTUNGAN BULANAN

BIL.

BULAN

JUMLAH PERMINTAAN / HASIL JUALAN BULANAN

PERATUSAN KEUNTUNGAN 1.7 % 2.2 % 3.0 % 2.8 % 2.8 % 0.4 % 0.8 % 3.0 % 4.0 % 2.0 % 2.8 % 3.4 %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

400 Kg 500 Kg 700 Kg 650 Kg 650 Kg 100 Kg 180 Kg 700 Kg 955 Kg 450 Kg 650 Kg 800 Kg 7035 Kg

JANUARI JULAI

PERATUSAN UNTUNG BULANAN FEBRUARI MAC APRIL MEIOGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

JUN DISEMBER

4.00% 3.40% 3.00% 2.80% 2.80% 2.20% 2.00% 1.70% 3.00% 2.80%

0.80% 0.40% Series1

8.0 RANCANGAN PEMASARAN

PASARAN IKAN MASIN Pasaran terhadap ikan masin amat penting.Pasaran ini hendaklah sentiasa dipantau dari masa ke semasa bagi memastikan permintaan terhadap ikan masin sentiasa meningkat.Kreativiti pihak pemborong juga amat mempengaruhi pasaran ikan masin. Mutu ikan sebelum dan selepas diproses juga amat penting bagi meningkatkan pasaran. Ini adalah kerana ikan yang baik atau tidak rosak akan menjadikan produk yang sedap dan tahan lama. Kaedah dan pemprosesan yang baik akan menjadikan ikan ini tahan lama dan sedap. Ini akan lmenarik pelanggan secara automatik. Selain itu, bagi meningkatkan pasaran kami juga akan berusaha ,memasarkan ikan masin ini di luar kawasan Betong dan Sri Aman seperti di Miri, Mukah, Kuching, Sarikei dan banyak lagi. Ini adalah kerana pengetahuan penduduk mengenai ikan tahai di kawasan yang dinyatakan belum lagi meluas.Oleh itu perusahaan yang kami jalankan ini membawa motif yang besar bagi memperkenalkan ikan masin kepada penduduk Sarawak itu sendiri.

PEMASARAN IKAN MASIN

Ikan masin yang siap diproses akan dijual kepada pemborong-pemborong ikan masin. Pemborong-pemborong ini kebiasaannya akan membeli ikan tersebut dalam kuantiti yang agak banyak bergantung kepada permintaan pelanggan. Purata kuantiti ikan yang dibeli dalam sebulan ialah di antara 800 pek hingga 2000 pek.Namun adakalanya permintaan terhadap ikan masin ini mencecah sehingga 5000 pek. Sebelum dijual kepada pemborong, ikan-ikan ini akan dibungkus atau dipaketkan di dalam plastik yang bermutu tinggi bagi memastikan keselamatan dan mutu ikan yang dijual. Ikan masin ini akan dijual kepada pemborong dengan harga RM 5 sebungkus. Namun harga ini adakalanya melonjak naik disebabkan oleh kesukaran untuk mendapatkan ikan terutamanya pada musim tengkujuh. . Pemborong akan datang sendiri ke kilang perusahaan untuk mendapatkan ikan ini. Walaupun begitu pihak perusahaan juga menyediakan khidmat penghantaran. Bagi khidmat penghantaran kepada pemborong, caj akan dikenakan bergantung pada jarak yang dilalui. Oleh itu pemasaran ikan masin ini adalah satu faktor yang amat penting bagi meningkatkan ikan masin keluaran perusahaan kami.

PENGIKLANAN DAN PROMOSI Pengiklanan dan promosi terhadap ikan masin ini bukanlah perkara yang mudah.Ini adalah kerana terdapat banyak saingan dalam pemasaran ikan masin di kawasan Betong.Disebabkan itu, perusahaan kami berusaha untuk menyediakan yang terbaik untuk pelanggan. Antara faktor penting yang perlu dititikberatkan ialah mutu dan keenakan ikan yang kami sediakan. Ikan yang bermutu dan enak secara tidak langsung akan diperkatakan oleh orang ramai. Ini secara tidak langsung akan mempromosikan ikan masin keluaran perusahaan kami. Namun langkah promosi dan pengiklanan yang lebih sistematik juga amat perlu.Langkah yang kami ambil ialah mengadakan hari promosi khas di kilang kami. Pada hari tersebut kami akan menjual ikan masin pada harga yang lebih rendah daripada biasa. Kami juga membenarkan pengunjung untuk merasa sendiri ikan yang kami sediakan. Lawatan ke ruang pemprosesan juga dibenarkan.Ini bagi mendedahkan kepada pengunjung tentang polisi kebersihan yang kami amalkan.Kebersihan amat penting dalam menjalankan pemprosesan ikan. Kebersihan yang kami amalkan ini akan menambahkan keyakinan pelanggan untuk terus mendapatkan ikan masin dari kami. Akhir sekali , kami juga mengiklankan perusahaan kami ini di akhbar-akhbar dan internet. Pengiklanan dengan cara ini akan membolehkan pendedahan ikan masin kepada seluruh penduduk di Malaysia walaupun di semenanjung Malaysia. Ini adalah langkah terbaik bagi memperkenalkan perusahaan kami sedikit demi sedikit.

9.0 RANCANGAN KEWANGAN

Perusahaan pemprosesan ikan masin ini merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan perniagaan memproses ikan masin.Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang terletak diKilang Pemprosesan ikan masin disungai

Saribas,95600,Betong,Sarawak. Latar belakang kewangan Perusahaan menunjukkan kedudukan kewangan yang mantap berdasarkan sumbangan modal pihak kerajaandari sudut kewangan sebanyak RM30,000 dan modal tambahan sebanyak RM 50,000 menerusi sumbangan dari

Jabatan Perikanan Dan Hasil Laut. Tujuan sumbangan ini adalah untuk kos pembinaan dan galakan kepada pengusaha yang mengusahakan produk keluaran hasil laut di negara ini. Selain itu, setiap kakitangan atasan melaburkan wang masing-masing. Tuan pengerusi iaitu MOHAMAD AZHAR BIN MAJNI melaburkan sejumlah RM 20,000. Sementara itu timbalan pengerusi iaitu Afzainizam bin Tuah melaburkan sebanyak RM 15,000. Manakala bendahari, iaitu Nurul atiqah binti Baharudin pegawai pengurusan iaitu Kuzaifah Hafazzilah binti Ador dan setiausaha iaitu Nurul Hidayah binti Ismail Hasan Kedit masing-masing melaburkan sejumlah RM 10,000 setiap seorang. Perusahaan ikan masin mengamalkan penggunaan pertumbuhan yang disokong dengan para pembekal dan pengusaha di sekitar lokasi yang dikenal pasti sebagai salah satulangkahmengembangkan perusahaan dari sudut promosi. Langkah ini diambil bertujuan untuk mengembalikan modal dalam tempoh masa terdekat dengan anggaran setengah tahun dan memaksimumkan keuntungan bersih ke tahap yang lebih tinggi dengan anggaran sebanyak RM 250,000 dalam tempoh masa 3 tahun.

PERANCANGAN MODAL PERNIAGAAN

Dalam menjalankan perusahaan ikan masin,pastinya ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan sebagai modal,aset dan perbelanjaan dalam memulakan perusahaan dan memastikan perusahaan ini berjalan dengan jayanya. Antara yang perlu dititik beratkan ialah: Kos pembinaan kilang Kuantiti 1 Ekar Perkara Tanah Alatan binaan dan upah pembina Harga RM 45000 RM 200 000 Jumlah RM 45000 RM 200 000 Catatan Tapak kilang Diselenggara oleh kontraktor upahan

Kos gaji pekerja Bilangan 6 orang Tugas Mengurus pengeringan ikan Mengurus pembungkusan ikan Mngambil dan menghantar ikan Gaji RM 250 Jumlah RM 1500 Catatan Bekerja di bilik pemprosesan Bekerja di billik pemprosesan Mengambil ikan dari nelayan dan menghantar kepada pemborong

4 orang

RM 200

RM 800

2 orang

Rm 150

RM 300

Kos kelengkapan pemprosesan ikan Barang Telaya Tungku kaki Empat Kuantiti 3 4 Buah Harga seunit RM 800 RM 200 Jumlah RM 2400 RM 800 Catatan Alatan membawa Tempat Pengeringan

Kos pembungkusan dan storan Bahan Plastik Kuantiti 20 paket Harga seunit RM 5.00 Jumlah RM 100 Catatan Pembungkusan kegunaan 2-3 bulan Simpanan ikan sebelum dan selepas proses pengeringan

Bekas kedap udara

50 buah

RM 50

RM 2500

Kos kenderaan Perkara Van Kuantiti 1 Harga seunit Jumlah Catatan Tujuan pengambilan dan penghantaran

Kos ikan Bahan Ikan Terubok Kuantiti 700 kilo Harga sekilo RM 25 Jumlah RM 17500 Catatan Bergantung kepada permintaan bulanan

MODAL KESELURUHAN

10.0 RUMUSAN

11.0 PENUTUP

12.0 BIBLIOGRAFI