assigment report fms

61
ISI KANDUNGAN BIL . TAJUK MUKA SURAT 1. Biodata Pelajar 2 – 5 2. Penghargaan 6 3 Sekapur Sirih 7 4 Prakata 8 5 Jadual Penghasilan laporan 9 6. Pengenalan 10 7. Objektif Laporan 11 8. Penerangan Cara Kerja 12-41 9. Langkah-langkah Keselamatan 42 - 45 10. Pemasalahan 46 - 48 11 Penutup (Kesimpulan) 49

Upload: chandran30

Post on 23-Jun-2015

326 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Assigment Report FMS

ISI KANDUNGAN

BIL. TAJUK MUKA SURAT

1. Biodata Pelajar 2 – 5

2. Penghargaan 6

3 Sekapur Sirih 7

4 Prakata 8

5 Jadual Penghasilan laporan 9

6. Pengenalan 10

7. Objektif Laporan 11

8. Penerangan Cara Kerja 12-41

9. Langkah-langkah Keselamatan 42 - 45

10. Pemasalahan 46 - 48

11 Penutup (Kesimpulan) 49

12. Rujukan 50

Page 2: Assigment Report FMS

BIODATA

NAMA AHMAD SYAZILI BIN MD DIN

NO K/P 900812-02-6139

NO MATRIK P12208002

KELAS TKP 4B

JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN

ALAMAT 129, TAMAN ORKID FASA 5 08000 SUNGAI PETANI KEDAH DARULAMAN

TARIKH LAHIR 12 OGOS 1990

TEMPAT LAHIR HOSPITAL BESAR SUNGAI PETANI

HOBI BERMAIN BOLA SEPAK

CITA-CITA JURUTERA

Page 3: Assigment Report FMS

NAMA MUHAMMAD RAQIB BIN ABD RAHMAN

NO K/P 900117-02-5963

NO MATRIK P12208037

KELAS TKP 4B

JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN

ALAMAT NO. 4 LORONG 6A TAMAN KUALA MUDA

08000 SUNGAI PETANI KEDAH

TARIKH LAHIR 17 JANUARI 1990

TEMPAT LAHIR HOSPITAL BESAR SUNGAI PETANI

HOBI BERMAIN FUTSAL & BOLA SEPAK

CITA-CITA JURUTERA DAN ARKITEK

Page 4: Assigment Report FMS

NAMA CHANDRAN A/L MARIAPAH

NO K/P 880830-08-5647

NO MATRIK P12208008

KELAS TKP 4B

JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN

ALAMAT 311.TMN JALONG BARU,31100 SG SIPUT (U),PERAK

TARIKH LAHIR 30-08-1988

TEMPAT LAHIR HOSPITAL BESAR IPOH

HOBI MAIN GAME DAN SURF INTERNET

CITA-CITA ENGINEER

Page 5: Assigment Report FMS

NAMA MUHAMMAD NIZAM BIN ABD SAMAT

NO K/P 900502-01-5063

NO MATRIK P12208034

KELAS TKP 4B

JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN

ALAMAT NO,39 JALAN MAWAR 4 TAMAN TANGKAK JAYA 2 84900 TANGKAK JOHOR DARUL TAKZIM

TARIKH LAHIR 02 MEI 1990

TEMPAT LAHIR HOSPITAL TANGKAK

HOBI BERSUKAN

CITA-CITA BERJAYA DI DUNIA DAN AKHIRAT

Page 6: Assigment Report FMS

PENGHARGAAN

Kami dari kumpulan 1 terdiri daripada 4 orang pelajar yang diketuai oleh Chandran A/L Mariapah,dan ahli ahlinya iaitu Ahmad Syazili Bin Md Din, Muhammad Nizam Bin Abd Samat, dan Muhammad Raqib Bin Abd Rahman selaku pelajar TKP 4B yang mengambil khusus teknologi kejuruteraan pembuatan (manufacturing) di Institut Teknikal Jepun Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar saya iaitu Encik Anuar Bin Mat Hassan dan Encik Rozaini Bin Ramli yang banyak membantu dan mengajar saya bagaimana untuk menjalankan sistem “Flexible Manufacturing System” secara automatik dilengkapi dengan kompenen dan peralatan canggih yang lain sehingga kami dapat menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi oleh pengajar untuk melatih kami membiasakan diri semasa kami bekerja di alam industri suatu hari nanti nanti.

Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami, kawan-kawan kami dan pensyarah lain yang banyakmemberikan bantuan samada secara langsung atau tidak langsung seperti sokongan mental, bantuan kewangan dan sebagainya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kerana tanpa mereka semua saya tidak mungkin dapat menyiapkan laporan ini dengan jayanya di dalam tempoh yang diberi dan ditetapkan oleh pengajar.

Akhir sekali, dengan adanya kepakaran dan pengalaman daripada tenaga pengajar di sini, diharap projek-projek seperti ini akan diteruskan dalam usaha melahirkan para jurutera yang berkaliber dan berkemahiran tinggi khususnya di JMTI akan datang.

Page 7: Assigment Report FMS

SEKAPUR SIRIH

Di dalam subjek Practice On Automatic Manufacturing System ini, tugasan ke-2 yang telah

diamanahkan kepada pelatih adalah meliputi tajuk ‘Automatic Set-Up & Shut-Down Operation Check

List for FMS System’. Laporan ini melibatkan pengenalan komponen- komponen FMS, bagaimana

untuk melakukan Automatic Set Up, mengesan masalah yang timbul dan menjalankan trouble shooting

pada sistem.

Daripada tugasan ini kami mendapati penggunaan sistem FMS adalah begitu meluas dalam

bidang industri pada era masa kini terutama dalam bidang pembuatan dimana kebanyakan kilang

mengaplikasikan robot ini bagi meningkatkan prestasi kilang setanding dengan peningkatan teknologi.

Untuk mengoperasikan ‘Automatic Set-Up & Shut-Down Operation Check List for FMS

System’ini, pelatih perlulah menitikberatkan segala aspek yang diperlukan dalam bidang industri

terutama aspek keselamatan, tahu mengendalikan sistem, disiplin dan mematuhi arahan pengajar. Setiap

komponen perlulah dioperasikan mengikut Standard Operation Procedure (S.O.P) yang ditetapkan.

Langkah awal yang perlu dijalankan dalam perlaksaan laporan ini ialah memahami soalan yang

dibekalkan dan seterusnya menyelesaikan masalah. Selain itu adalah penting untuk menepati jadual masa

penghasilan laporan bagi memastikan laporan yang dihasilkan adalah memenuhi spesifikasi yang

diperuntukkan oleh pengajar dan siap pada masa yang ditetapkan.

Penelitian, kekemasan, disiplin serta langkah-langkah yang diambil hendaklah diutamakan agar

mutu serta kriteria dalam sesuatu perlaksanaan kerja dapat dicapai serta ditingkatkan.

Page 8: Assigment Report FMS

PRAKATA

Laporan ini disediakan berdasarkan penilaian yang diperlukan bagi matapelajaran Practice On

Automatic Manufacturing System (TKP 3429) yang mana merupakan asas- asas yang kami pelajari di

dalam sistem FMS.

Laporan ini bertujuan untuk menilai kemampuan pelajar dalam menghasilkan satu laporan

lengkap mengenai tajuk ‘Automatic Set-Up & Shut-Down Operation Check List for FMS System’ .

Bagi pelatih laporan ini merupakan salah satu inisiatif sebagai persediaan untuk memenuhi

kehendak pasaran industri pada masa kini. Penghasilan laporan ini merupakan salah satu daripada proses

pembelajaran yang mana laporan yang dihasilkan ini adalah berkaitan dengan penggunaan sistem FMS

dimana sistem ini telah digunapakai di kebanyakan industri.

Laporan yang dihasilkan ini adalah formal dan menepati standard-standard bagi laporan yang

diperuntukkan oleh pengajar yang mana ianya turut dilengkapi dengan Standard Operation Procedure.

Akhir kata, segala ilmu yang dicurahkan oleh pengajar telah dirangkum keseluruhannya di dalam

laporan ini.

Page 9: Assigment Report FMS

JADUAL MASA PENGHASILAN LAPORAN

No. Perkara Tarikh disiapkan

1 Muka Hadapan & Belakang 13/06/2010

2 Isi Kandungan 13/06/2010

3 Biodata Pelajar 13/06/2010

4 Penghargaan 13/06/2010

7 Jadual Masa Penghasilan Laporan 13/06/2010

8 Abstrak / Pengenalan 13/06/2010

9 Objektif Laporan 11/06/2010

10 Penerangan Cara Kerja 11/06/2010

11 Langkah-langkah keselamatan 12/06/2010

12 Permasalahan 12/06/2010

13 Penutup 12/06/2010

14 Rujukan 11/06/2010

Page 10: Assigment Report FMS

PENGENALAN

Projek ini dijalankan supaya para pelajar dapat mengenali dengan lebih dekat lagi tentang “Flexible Manufacturing System” iaitu salah satu sistem yang digunakan dalam bidang industri untuk tujuan pengeluaran produk secara banyak dan menjimatkan kos serta dapat menjimatkan tenaga manusia. Ia juga dapat menguji pemahaman, kecekapan semasa menggendalikan mesin atau kompenen lain, kemahiran, serta menguji tahap kesabaran dan yang paling penting ialah langkah-langkah keselamatan yang dipraktikkan semasa melakukan kerja. Dalam menjalankan sistem ini pemahaman dalam mengendalikan mesin dan kompenen lain amatlah penting, untuk mengelakkan kesilapan dalam menyiapkan projek yang diber oleh pengajar dan mengelakkan berlakunya kemalangan.

Sistem ini tidak memerlukan seseorang yang mempunyei skil yang tinggi tetapi hanya perlu memahami konsep dan cara kegunaannya sahaja.FMS terdiri daripada beberapa buah mesin atau komponen yang dikawal di dalam satu program untuk melakukan tugasan-tugasan tertentu. Ia terdiri daripada Automatic Guided Vehicle (AGV), Main Control Panel, CNC Grinding Center with FANUC Robot, CNC Turning Center with MR-10 Robot, Automatic Warehouse with X,Y,Z Cartesian Robot, Rest 1 dan rest 2 dan Host PC (computer).

Dengan cara mempelajari bermula dari bawah teknik-teknik serta cara-cara penggunaan sesuatu peralatan atau pengeluaran sesuatu produk, pelatih dapat mengetahui tentang asas-asas kejuruteraan di dalam bidang pembuatan. Pengetahuan bagi setiap kemampuan bahagian mesin atau kompenen serta cara ia beroperasi turut membantu meningkatkan kemahiran merekabentuk sesuatu peralatan dan produk yang lain secara lebih kreatif dan lebih efficient.

Sistem ini mempunyai sistem beroperasi secara automatik dengan hanya mengawal pada “Main Control Panel” serta mengeluarkan produktiviti secara banyak dan teratur daripada mesin-mesin CNC yang lain.Pada masa kini sistem FMS banyak digunakan di industri terutama sekali industri pembuatan dan pengeluaran. FMS adalah sistem yang dapat memudahkan proses pembuatan atau pengeluaran sesuatu bahan atau produk oleh sesebuah industri yang menggunakannya.

Akhir sekali, dengan adanya kepakaran dan pengalaman daripada tenaga pengajar di sini, diharap projek-projek seperti ini akan diteruskan dalam usaha melahirkan para jurutera yang berkaliber dan berkemahiran tinggi khususnya di JMTI

SEKIAN TERIMA KASIH...

Page 11: Assigment Report FMS

OBJEKTIF LAPORAN ( PERLAKSANAAN KERJA )

Memberi pendedahan tentang sistem “Flexible Manufacturing System” yang merupakan sistem berteknologi tinggi dan canggih yang sudah lama beroperasi di industri pembuatan seluruh pelusuk dunia dimana seluruh sistem ini dilengkapi dengan sistem automatik.

Mendedahkan para pelajar atau pelatih dengan penggunaan alat atau kompenen berteknologi tinggi seperti “Machine CNC Turning Center, CNC Milling Center, Automatic Warehore with RGV (Rail Guided Vehicle), AGV (Automatic Guided Vehicle),FANUC robot, MR-10 robot, Tray Rest with system conveyor dan kompenen-kompenen canggih yang lain secara automatik dengan mengawal keseluruhan kompenen tersebut dengan hanya menggunakan “Main Control Panel” .

Memastikan pelatih mengenali semua komponen-komponen dan part-part di dalam Automatic Manufacturing System(FMS) di JMTI.

Membolehkan pelatih memahami semua fungsi-fungsi pada setiap komponen-komponen dan part-part di dalam Automatic Manufacturing System(FMS).

Menghasilkan para jurutera yang mampu mengorak langkah lebih jauh dalam bidang pembuatan dengan kepakaran dalam bidang FMS.

Meningkatkan kemahiran dalam cara mengendalikan dan menjalankan mesin berteknologi tinggi seperti mesin pencanai permukaan CNC.

Memberi pendedahan kepada pelajar tentang ciri-ciri keselamatan di makmal atau bengkel.

Mengetahui cara-cara mengunakan sistem ini supaya tidak berlaku berlaku kerosakan semasa menjalankan mesin

.Memberi peluang kepada pelajar atau pelatih memegang atau menjalankan mesin yang berteknologi tinggi dengan sendiri supaya dapat membiasakan diri semasa bekerja dalam bidang industri.

Meningkatkan pengetahuan kepada para pelajar atau pelatih tentang penggunaan mesin pencanai yang berkejituan tinggi.

Page 12: Assigment Report FMS

Penerangan Cara Kerja

1) JADUAL SENARAI SEMAK ( Start-Up Check List)

i. “Main Control Panel Check List” for Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Hidupkan suis beakers (ON) untuk tekanan udara.

2 Tekan butang suis red power ON/OFF.

3 Bukakan tekanan angin.

- Untuk membolehkan semua sistem pneumatic pada FMS menerima tekanan angin yang cukup.

4 Release the drain valve.

Page 13: Assigment Report FMS

5 Observe the air pressure

6 ‘ON’ kan Transformer

7 ‘ON’ kan main power switch breaker bagi main control panel

8 ‘ON’ kan suis utama bagi Main Control Panel

9 ‘Release’ kan butang emergency stop

10 Semak status ‘system’ pada main control panel

11 Lakukan Maintenance pada Main Control Panel untuk setiap komponen

Page 14: Assigment Report FMS

ii. “System Controlling Computer (Host Pc) Check List” For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI SEMAK

CATATAN

1‘On’ kan Power supply‘On’ CPU

2Tunggu Sehingga Windows Boot Loading selesai

3Double click pada icon ‘FMS JMTi’

4 Username dan password dimasukkan seperti berikut:-

Username : administratorPassword : jmti

Page 15: Assigment Report FMS

iii. ‘Automatic Warehouse With Set- Up Station Check List’ For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 ‘On’ kan Suis Utama Automatic

Warehouse

2 ‘Release’ kan kesemua Emergency Stop

3 Pastikan suis dibawah Automatic

Warehouse di ‘ON’ kan.

4 Touch panel pada Automatic Warehouse.

Tekan ‘AUTO STOCKER SYSTEM’(dengan menggunakan jari).

‘AUTO STOCKER SYSTEM’ pada anak panah yang ditunjukkan.

Page 16: Assigment Report FMS

5 Touch panel pada Automatic Warehouse.

Selepas tekan ‘AUTO STOCKER SYSTEM’, tekan ‘STANDBY’.

Dan seterusnya Tekan ‘ORIGIN RETURN’.

6 Tunggu sehingga Stocker kembali ke tempat Origin Position. Selepas itu, tekan `RETURN` pada touch panel.

7 Untuk originkan Cell Conveyor System:-

Tekan `CELL CONVEYOR SYSTEM` pada touch panel.

`CELL CONVEYOR SYSTEM` pada anak panah yang ditunjukkan.

8

Tekan ‘STANDBY’ pada touch panel.

Tekan ‘ORIGIN RETURN’ pada touch panel.

Page 17: Assigment Report FMS

Tekan ‘AUX’ pada touch panel.

Tekan ‘EFFECTIVE’ pada touch panel.

Tekan ‘RETURN’ pada touch panel

9 Pergi pada setiap touch panel rest, tekan STANDBY dan kemudian tekan ORIGIN RETURN.

10 Tunggu sebentar untuk stockers kembali kepada kedudukan origin.*ini akan mengambil masa sekiranya stockers jauh dari origin

Page 18: Assigment Report FMS

iv. ‘Automatic Guided Vehicle (AGV) Check List’ For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Release emergency stop

2 Tekan butang merah dan kemudian tarik AGV ke belakang.

3 Gerakkan AGV ke belakang.

- Pastikan AVG berkedudukan ditengah-tengah selari dengan pita magnetic bewarna hijau untuk membolehkan sensor mengesan dengan tepat dan mudah.

4 Tekan semula pada butang ‘POWER’.

5 Tekan butang hijau.

Page 19: Assigment Report FMS

6 Tekan butang putih.

7 AGV akan berjalan mengikut pita magnetic setelah butang ‘START’ ditekan kemudian berhenti pada tempat seperti dalam gambarajah. Setelah berhenti, ulang semula tatacara sebelum ini:-

Tekan semula pada butang ‘POWER’

Tekan semula pada butang‘AUTO’.

Tekan semula pada butang‘START’.

AVG akan berjalan semula ke tempat origin.

8 Pastikan AGV boleh bergerak ke kedudukan asal (PENTING : Periksa untuk memastikan yang landasan pada AGV adalah selari dengan landasan pada cell conveyor. Jika tidak, ttup kembali AGV (tekan btang hijau dan kemdian tekan butang putih) dan ulangi langkah 4 dan 5

Page 20: Assigment Report FMS

v. ‘Tray Rest 1 Station & Tray Rest 2 Station Check List’ For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Lepaskan butang kecemasan pada Rest 1 dan 2

Lepaskan dengan memusingkannya.

2 Tekan ‘TRAY REST CELL SYSTEM’

Pada anak panah rajah atas menunjukkan ‘TRAY REST 1 CELL SYSTEM’

Pada anak panah rajah bawah menunjukkan ‘TRAY REST 2 CELL SYSTEM’

3 Tekan ‘STANDBY’ pada touch panel.

Page 21: Assigment Report FMS

4 Tekan ‘ORIGIN RETURN’ pada touch panel.

5 Tekan ‘AUX 1’ pada touch panel.

6 Tekan ‘EFFECTIVE’ pada touch panel.

7 Tekan ‘RETURN’ pada touch panel.

vi. ‘CA23 Auto Station, VKC45 Auto Station & VKC45 Manual Station Check List’ For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

Page 22: Assigment Report FMS

1 CA 23 Auto Station

Release Ermegency Button pada CA 23 Auto Station

2Tekan Turning Center Cell System pada touch screen

3Kemudian Tekan:-

Standby Origin Auxiliary 1 Effective Return Main menu

4 VKC 45 Manual Station

Release Ermegency Button pada VKC 45 Auto / Manual Station

Page 23: Assigment Report FMS

5Tekan Manual Cell Conveyer System ( C/V1) pada touch screen

6Kemudian Tekan:-

Standby Origin Auxiliary 1 Effective Return Main menu

7 VKC 45 Auto Station

Release Ermegency Button pada VKC 45 Auto / Manual Station

8Tekan Auto Cell Conveyer System ( C/V2) pada touch screen

Page 24: Assigment Report FMS

9Kemudian Tekan:-

Standby Origin Auxiliary 1 Effective Return Main menu

Page 25: Assigment Report FMS

vii. ‘CNC Turning Center (Hitachi Seiki CA23) Check List’ For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1

On kan suis dan Transformer

2

On Compressor

3

Periksa pressure pada mesin

3 Periksa tahap minyak pelincir

Page 26: Assigment Report FMS

4Release semua Ermegency Stop Button

5

ON Main Power Switch di belakang mesin

6

Tekan suis POWER ON.

7

Tekan NC PROGRAM.

8

Tekan STANDBY pada mesin.

9

Page 27: Assigment Report FMS

Tekan ZERO RETURN untuk melakukan origin

10

Operation Mode = AUTO

Page 28: Assigment Report FMS

viii. “Material Handling Robot (MR-10 Mount Robot) Check List” for Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI SEMAK

CATATAN

1Release Ermegency Stop pada PLC Panel

2Tekan SHIFT + MODE pilih Manual

TEKAN SHIFT Z(+/-) untuk gerakkan robot

TEKAN SHIFT Y(+/-) untuk gerakkan robot

Gerakkan Z dan Y sehingga `0`

Tekan SHIFT + MODE pilih Remote dan lampu hijau menyala

Page 29: Assigment Report FMS

ix. “CNC Grinding / Milling Center (Hitachi Seiki VKC45) Check List” for Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI SEMAK

CATATAN

1

On kan suis dan Transformer

2

Periksa tahap coolent

3

Periksa tahap minyak pelincir

3Release semua Ermegency Stop Button

Page 30: Assigment Report FMS

4

Pusingkan kunci ke arah kanan (main power).

ON NC POWER.

5

Tekan suis POWER ON.

Loading

6

Tekan Standby

Tekan Work Light

7

Tekan JOG.

8

Tekan ZERO RETURN

9 Pastikan pallet chuck berada di

luar mesin

Auto system

10 Pastikan lampu Unclamp menyala Auto system

Page 31: Assigment Report FMS

x. “Material Handling Robot (Fanuc Robot M-6i) Check List” for Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI SEMAK

CATATAN

1

On main switch

2 Lepaskan butang kecemasan yang

ada pada robot

3

Onkan main switch pada main control.

“On”kan suis bewarna hijau.

4

Skrin pada Joystick akan loading.

Releasekan emergency stop button pada joystick.

5 Pusingkan switch disebelah kiri joystick kepada ‘On’.

Butang belakang hendaklah sentiasa ditekan

Page 32: Assigment Report FMS

6

Untuk Zero Setting Tekan:

Tekan Tool 2 pada Joystick

7

Tekan Shift + F3

8 Pastikan Pallet Chuck bulat berada

di luar mesin

9 Pastikan chuck dalam keadaan

terbuka

Page 33: Assigment Report FMS

2) Trouble Shooting

KOMPONEN PERMASALAHAN PENYELESAIAN

Main control panel Tidak release emergency stop

Tidak melakukan maintenance pada main control panel

Suis breaker tidak di ONkan

Release emergency terlebih dahulu kerana jika emergency stop tidak di releasekan AGV dan automatic warehouse tidak boleh di originkan

Lakukan maintenance terlebih dahulu kerana jika tidak melakukan maintenance data-data yang terdahulu masih terdapat pada sistem

ONkan suis breaker terlebih dahulu kerana jika suis breaker tidak di ONkan sistem tidak dapat di buka

Host PC (system controlling computer)

Data terdahulu tidak di padam sebelum melakukan proses baru

Pastikan semua data di padam terlebih dahulu sebelum menjalankan sistem kerana jika tidak di padam, sistem akan mengikut data yang terdahulu (contohnya pada schedule)

Automatic warehouse Stocker tidak dapat melakukan origin return

Tidak boleh melakukan standby dan origin kerana terdapat alarm

Pastikan terdapat bekalan angin, jika tidak ONkan main compressor

Reset alarm terlebih dahulu

Page 34: Assigment Report FMS

Automatic guided vehicle(AGV)

AGV mengeluarkan bunyi tanda kehabisan bateri

Sukar untuk melakukan origin

Tukar bateri dan cas semula bateri

Pastikan AGV berada pada keadaan yang lurus dengan pita magnetic supaya sensor dapat mengesan pita magnetic tersebut. Releasekan emergency stop pada main control panel.

Touch panel Touch panel tidak berfungsi kerana terdapat suis pada PLC yang OFF

Pastikan semua suis yang terdapat pada touch panel di ONkan

CNC Turning Center Keluar alarm sebelum melakukan zero return kerana pintu keselamatan magazine tidak di tutup rapat

Mesin tidak melakukan zero return apabila button zero return di tekan kerana rapid override berada dalam keadaan 0

Pastikan pintu keselamatan magazine di tutup, kemudian tekan button reset

Pastikan rapid override berada dalam keadaan 10%-50% sebelum melakukan zero return

CNC Grinding Center Mesin tidak dapat di hidupkan kerana suis utama pada mesin tidak di ONkan

Pastikan suis utama pada mesin di ONkan kerana kadang-kala kita tidak perasan disebabkan suis berada dalam pagar di dalam kawasan FANUC robot

Page 35: Assigment Report FMS

MR 10 robot Robot mengalami over travel semasa menjalankan paksi pada robot

Shutter door tidak dibuka semasa ingin memasukkan benda kerja ke dalam mesin

alaarm ketika buka shutter door.

Gerakkan paksi supaya berada dalam keadaan yang selamat, kemudian tekan reset

Pastikan shutter door di buka terlebih dahulu sebelum benda kerja di masukkan ke dalam mesin

Pastikan pintu mesin tertutup rapat.

FANUC robot Deadman terlepas dan Fault menyala

Robot tidak mengikut arahan program

Robot tidak bergerak kerana tidak menekan button Shift bersama-sama

Terlupa membuat point semasa sedang membuat program

Tekan button reset

Tekan button function, kemudian pilih abort (all) dan kemudian tekan enter

Tekan button Shift bersama-sama dengan pergerakan robot

Tekan butang reset, kemudian bawa gripper pada tempat yang selamat, lakukan touch up dengan membuat point pada tempat yangt tertinggal (untuk lebih selamat lakukan pergerakan robot tanpa benda kerja)

Page 36: Assigment Report FMS

3) Senarai Semak (Shut-Down Check List)

i. Cnc Turning Center Check List For Automatic Set-Up

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Tekan ZERO RETURN untuk melakukan origin.

2 Tekan butang OFF yang terdapat pada control panel.

3 Tekan semua Ermegency Stop Button

4 OFF Main Power Switch di belakang mesin

5 OFF Suis utama

ii. Material handling Robot (MR-10)

Page 37: Assigment Report FMS

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Tekan Ermegency Stop pada PLC Panel

2 OFF Suis utama

iii. CNC Grinding / Milling Center ( Hitachi Seiki VKC 45 )

NO ITEM GAMBARAJAH SENARAI CATATAN

Page 38: Assigment Report FMS

SEMAK

1 Tekan ZERO RETURN untuk melakukan origin.

2 Tekan suis POWER OFF

3 Pusingkan kunci ke arah kiri

4 Tekan semua Ermegency Stop Button

5 OFF kan suis dan Transformer

iv. Material handling Robot ( Fanuc Robot M-6i )

Page 39: Assigment Report FMS

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Kembalikan robot kepada keadaan origin iaitu Go home.

2 Tekan emergency stop pada teach pendant

3 Tekan emergency stop pada operation box

4 Tekan off switch pada operation box(warna merah)

5 Offkan main switch pada operation box

6 Offkan Suis utama

v. Automatic Warehouse With Setup Station & All Rest

Page 40: Assigment Report FMS

NO ITEM GAMBARAJAHSENARAI

SEMAKCATATAN

1 Kembalikan RGV kepada 301.

2 Originkan kedudukan RGV.

Tekan semua Emergency Stop Button

3 OFF main switch

Tekan emergency stop button pada:

REST 1 dan REST 2

vi. Main Control panel & Host PC

NO ITEM GAMBARAJAH SENARAI CATATAN

Page 41: Assigment Report FMS

SEMAK

1 Shut Down PC terlebih dahulu.

2 Laraskan kepada OFF LINE.

3 Tekan butang Ermegency Stop.

4 Tutup keseluruhan main power.

5 Off Compressor

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATANKeselamatan Diri Sendiri

Page 42: Assigment Report FMS

1. Keselamatan diri sendiri perlulah terlebih dahulu diperiksa yang merangkumi pakaian bengkel, kasut keselamatan, pelindung mata, dan lain-lain.

2. Seseorang itu perlulah terlatih dalam sistem langkah keselamatan dan operasi yang betul sebelum mengendalikan sistem ini.

3. Mestilah serius dan tidak bergurau senda dengan rakan- rakan ketika mengoperasikan sistem.4. Patuhi dan memberi tumpuan pada semua arahan daripada pengajar yang bertugas.

CONTOH PEMAKAIAN YANG SELAMAT

PERIHAL:

1. RAMBUT - Pendek atau diikat kebelakang jika panjang dan sentiasa aaa kelihatan kemas.

2. PELINDUNG MATA - Cermin keselamatan atau goggle mestilah dipakai setiap masa.3. TALI LEHER - Ditanggalkan atau dimasukan dalam baju.4. LENGAN BAJU - Pendek atau dilipat atas paras siku.5. EKOR BAJU - Dimasukan dalam seluar6. TANGAN - Tidak memakai cincin, jam tangan, gelang dan sebagainya7. SELUAR - Tidak dilipat dihujung dan tidak memakai seluar jeans8. KASUT KESELAMATAN - Mestilah dipakai setiap masa.

Keselamatan Melakukan Kerja

1. Pelatih perlulah memahami dan mengetahui setiap fungsi pada komponen-komponen FMS.

Page 43: Assigment Report FMS

2. Pelatih perlulah memahami dan mengetahui setiap arahan dan tugasan dari pengajar.3. Pastikan tiada halangan di sepanjang pita magnetic bagi laluan Automatic Guided Vehicle

(AGV).4. Ikut setiap prosedur (SOP) yang telah ditetapkan setiap kali menggunakan mesin atau komponen

dalam FMS.5. Jauhkan tangan daripada bahagian-bahagian yang mempunyai pergerakan .6. Tray yang diambil dari stocker mestilah diletakkan ke tempat asalnya dalam berkeadaan baik.7. Ketika sistem sedang beroperasi jangan menutup mana-mana suis pada sistem.

Keselamatan Selepas Melakukan Kerja

1. Matikan semua suis main power, butang kecemasan dan circuit breaker sebelum membersih atau melakukan kerja membaiki mesin.

2. Kemas dan simpan semua komponen-komponen alatan-alatan ke tempat asal.

3. Pastikan AGV diOFFkan selepas digunakan.

4. Pastikan komponen-komponen dalam sistem berada dalam keadaan yang baik. Jika terdapat kerosakan laporkan kepada pengajar bertugas supaya boleh dibuat catatan dan tindakan selanjutnya.

5. Pastikan semua sistem dimatikan mengikut prosedur yang betul.

6. Laporkan dengan segara kepada pengajar sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada komponen-komponen FMS.

Page 44: Assigment Report FMS

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PADA MESIN

Sebelum Menjalankan Mesin

1. Beri perhatian dan faham penerangan yang diberikan oleh tenaga pengajar mengenai peraturan dan langkah-langkah keselamatan

2. Terlebih dahulu pastikan mesin dan alatan yang ingin digunakan berada dalam keadaan baik dan tidak rosak.Sekiranya terdapat kerosakan pada alat atau mesin lapor dengan segera kepada pengajar.

3. Pakaian hendaklah kemas dan sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan. Selain itu pakaian yang longgar serta aksesori lain seperti jam tangan dan cincin di haramkan semasa berada di bengkel. Tujuannya bagi mengelakkan ianya tersangkut pada mesin semasa ia sedang berjalan.

4. Pastikan bahawa kerja yang hendak dilakukan bersesuaian dengan alatan atau mesin yang dipilih.

5. Fahami dahulu kaedah pengendalian mesin untuk memudahkan pengoperasian.

6. Fahami mengenai Standard Operation Prosedure (SOP)

7. Tunggu arahan pengajar untuk menggunakan mesin atau alat. Jangan menggunakannya tanpa arahan pengajar.

8. Bagi pengguna yang ingin menggunakan mesin, panaskan enjin dengan menghidupkan enjinnya pada kadar yang rendah sekiranya mesin tidak digunakan sekian lama.

9. Jangan menjalankan mesin ketika dalam keadaan tidak sihat atau mengantuk kerana ini akan mengundang kecelakaan.

10. Pelajar mesti melakukan sebarang tugasan dengan yakin dan berhati-hati dan jangan sekali-kali melakukan kerja sambil lewa.

11. Para pelajar mestilah mengamalkan kebersihan bengkel

12. Jangan bermain dengan peralatan yang tajam dengan pelatih yang lain.

Page 45: Assigment Report FMS

Semasa Menjalankan Mesin

1. Jangan ubah sebarang notis amaran pada alatan atau mesin yang telah diletakkan oleh pekerja selenggaraan dan kakitangan.

2. Beri tumpuan yang sepenuhnya terhadap kerja yang dilakukan.

3. Elakkan dari bergurau senda atau lalai semasa menjalankan mesin.

4. Pakai pakaian pelindung apabila diperlukan. Misalnya sarung tangan, goggle, apron dan sebagainya. Ini penting bagi mengelakkan kecederaa n yang serius pada anggota badan.

5. Sentiasa berwaspada semasa mesin sedang dijalankan. Jika terdapat bau dan bunyi yang ganjil pada mesin, laporkan segera pada pengajar

6. Pastikan butang kecemasan berdekatan dengan operator.

7. Jangan biarkan mesin yang masih dalam keadaan hidup tanpa pemerhatian operator.

8. Gunakan kelajuan yang sesuai untuk setiap kerja yang dilakukan.

Selepas Menjalankan Mesin

1. Bersihkan alatan atau mesin selepas digunakan.

2. Pastikan bahawa alatan yang digunakan tadi disimpan di tempat yang telah disediakan.

3. Pastikan bekalan kuasa elektrik pada mesin (main bracket) dimatikan.

4. Periksa kedudukan dan keadaan alatan atau mesin. Jika terdapat sebarang kerosakan atau kehilangan laporkan segera kepada pengajar.

5. Laporkan penggunaan mesin dalam buku laporan untuk mengenalpasti pengguna yang menggunakan mesin atau alatan.

Page 46: Assigment Report FMS

PEMASALAHANTerdapat beberapa masalah sewaktu mengoperasikan Automatic Warehouse, AGV, Main control panel dan All Rest. Permasalahan yang timbul berikut adalah daripada kelalaian dan ketidakcekapan pelatih menjalankan operasi sistem FMS kerana masih baru mengenali dan ilmu yang dipelajari pada sistem FMS masih belum mahir. Walau bagaimanapun, setiap masalah yang dihadapi pasti mempunyai cara penyelesaiannya.

1. Masalah : Sewaktu hendak melakukan ORIGIN pada AGV ,ianya tidak boleh digerakkan walaupun butang START telah ditekan.

Cara Penyelesaiannya ; Ada beberapa faktor yang menyebabkan AGV tidak boleh digerakkan:

i. Bateri AGV masih bertenaga dan tukarkan jika perlu.ii. Pastikan sensor pada bumper AGV diletakkan betul-betul di atas pita

magnetic.

2. Masalah: Automatic Warehouse tidak boleh melakukan STANDBY dan ORIGIN pada main

control panel kerana terdapat ALARM.

Cara Penyelesaiannya: - Pilih Mode ALARM pada skrin main control panel- Reset ALARM terlebih dahulu.

Page 47: Assigment Report FMS

3. Masalah :Automatic Warehouse tidak boleh melakukan sebarang pergerakan aaaaaaaaaaawalaupun telah disetkan.

Cara penyelesaiannya: Cek pada tekanan udara, pastikan tekanan udara dibuka dan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaberada pada bacaan 4 bar sebelum memulakan operasi.

4. Masalah: Automatic Warehouse tidak boleh mengambil tray

Cara penyelesaian: Pastikan periksa setiap tray yang hendak diambil dengan menolaknya berulang kali untuk mengelakkan daripada RGV tersangkut ketika mengambil tray sebelum Automatic Warehouse beroperasi,

Page 48: Assigment Report FMS

5. Masalah: Robot tidak bergerak ketika melakukan proses manual. Tidak menekan butang Select pada teach pendant

Cara penyelesaian : Tekan button Select diikuti pergerakan/ butang yang dikehendaki.

Page 49: Assigment Report FMS

KESIMPULAN

Melalui laporan yang telah kami siapkanini, ia dapat membuktikan bahawa kemampuan pelajar menggunakan dan mengendalikan satu system teknologi pengeluaran produk secaraa utomatik yang canggih di masa kini dikenali sebagai sistem “Flexibility Manfacturing System”.Sistem ini direka bentuk bagi memudahkan kerja-kerja pengeluaran produk yang luas dan banyak di samping dapat menjimatkan masa dan tenaga manusia bekerja. Kami juga telah mempelajari bagaimana untuk mengendalikan mesin-mesin yang berteknologi tinggi yang terdapat di dalam sistemini seperti “Machine CNC Turning Center, CNC Milling Center, Automatic Warehore with RGV (Rail Guided Vehicle), AGV (Automatic Guided Vehicle),FANUC robot, MR-10 robot, Tray Rest with system conveyor dankompenen-kompenencanggih yang lain secara automatic dengan mengawal keseluruhan kompenen tersebut dengan hanya menggunakan “Main Control Panel” .

Selain dari itu, kami juga diajar bagaimana untuk menjaga keselamatan semasa menjalankan system ini dan bagaimana untuk membuat troubleshooting jika ianya berlaku sesuatu yang tidak diingini berlaku pada sesuatu mesin tersebut. Kami dapat mengenali peralatan yang digunakan semasa hendak menjalankan tugasan ini dan semasa system ini sedang beroperasi. Kami juga dapat mengenali bahagian-bahagian alatan, mesin, robot, kompenen dan bagaimana ianya berfungsi dan beroperasi.

Di sinijuga kami ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kami menyiapkan kerja kursus ini pada masa yang ditetapkan.

Dari semua yang dipelajariini, secara tidak langsung ia dapat menjadikan pelatih menjadi berdisiplin, berdikari menyelesaikan dan membuat tugasan, lebih kreatif dan yang lebih penting ialah menjadikan pelatih berilmu pengetahuan.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pengajar yang bersusah payah mengajar membantu kami dalam menyiapkan kerja kursus ini. Dengan tunjuk ajar daripada semua pengajarakan menambah ilmu dan pengalaman buat kami.

SEKIAN TERIMA KASIH…

Page 50: Assigment Report FMS

RUJUKAN

Nota-nota slideshow yang disalin semasa proses pembelajaran di dalam bilik makmal FMS bersama :-

-En. Anuar Bin Hassan

-En. Rozaini Bin Ramli

-En. Mohd Aqmal bin Isa

http://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_manufacturing

Nota-nota dan slideshow daripada subjek Automatic Manufacturing System (AMS) yang diajar oleh En. Rozaini Bin Ramli

www.directindustries/manufacturing_system.com

www.flexiblemanufacturingsystem/specification.com

http://www.britannica/flexible _manufacturing_system.com