assigment report fms

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

300 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGANBIL. TAJUK MUKA SURAT

1.

Biodata Pelajar

25

2.

Penghargaan

6

3

Sekapur Sirih

7

4

Prakata

8

5

Jadual Penghasilan laporan

9

6.

Pengenalan

10

7.

Objektif Laporan

11

8.

Penerangan Cara Kerja

12-41

9.

Langkah-langkah Keselamatan

42 - 45

10.

Pemasalahan

46 - 48

11

Penutup (Kesimpulan)

49

12.

Rujukan

50

BIODATA

NAMA NO K/P NO MATRIK KELAS JABATAN ALAMAT

AHMAD SYAZILI BIN MD DIN 900812-02-6139 P12208002 TKP 4B TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN 129, TAMAN ORKID FASA 5 08000 SUNGAI PETANI KEDAH DARULAMAN 12 OGOS 1990 HOSPITAL BESAR SUNGAI PETANI BERMAIN BOLA SEPAK JURUTERA

TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR HOBI CITA-CITA

NAMA NO K/P NO MATRIK KELAS JABATAN ALAMAT

MUHAMMAD RAQIB BIN ABD RAHMAN 900117-02-5963 P12208037 TKP 4B TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN NO. 4 LORONG 6A TAMAN KUALA MUDA 08000 SUNGAI PETANI KEDAH

TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR HOBI CITA-CITA

17 JANUARI 1990 HOSPITAL BESAR SUNGAI PETANI BERMAIN FUTSAL & BOLA SEPAK JURUTERA DAN ARKITEK

NAMA NO K/P NO MATRIK KELAS JABATAN ALAMAT TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR HOBI CITA-CITA

CHANDRAN A/L MARIAPAH 880830-08-5647 P12208008 TKP 4B TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN 311.TMN JALONG BARU,31100 SG SIPUT (U),PERAK 30-08-1988 HOSPITAL BESAR IPOH MAIN GAME DAN SURF INTERNET ENGINEER

NAMA NO K/P NO MATRIK KELAS JABATAN ALAMAT

MUHAMMAD NIZAM BIN ABD SAMAT 900502-01-5063 P12208034 TKP 4B TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN NO,39 JALAN MAWAR 4 TAMAN TANGKAK JAYA 2 84900 TANGKAK JOHOR DARUL TAKZIM 02 MEI 1990 HOSPITAL TANGKAK BERSUKAN BERJAYA DI DUNIA DAN AKHIRAT

TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR HOBI CITA-CITA

PENGHARGAANKami dari kumpulan 1 terdiri daripada 4 orang pelajar yang diketuai oleh Chandran A/L Mariapah,dan ahli ahlinya iaitu Ahmad Syazili Bin Md Din, Muhammad Nizam Bin Abd Samat, dan Muhammad Raqib Bin Abd Rahman selaku pelajar TKP 4B yang mengambil khusus teknologi kejuruteraan pembuatan (manufacturing) di Institut Teknikal Jepun Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar saya iaitu Encik Anuar Bin Mat Hassan dan Encik Rozaini Bin Ramli yang banyak membantu dan mengajar saya bagaimana untuk menjalankan sistem Flexible Manufacturing System secara automatik dilengkapi dengan kompenen dan peralatan canggih yang lain sehingga kami dapat menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi oleh pengajar untuk melatih kami membiasakan diri semasa kami bekerja di alam industri suatu hari nanti nanti. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami, kawan-kawan kami dan pensyarah lain yang banyakmemberikan bantuan samada secara langsung atau tidak langsung seperti sokongan mental, bantuan kewangan dan sebagainya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kerana tanpa mereka semua saya tidak mungkin dapat menyiapkan laporan ini dengan jayanya di dalam tempoh yang diberi dan ditetapkan oleh pengajar. Akhir sekali, dengan adanya kepakaran dan pengalaman daripada tenaga pengajar di sini, diharap projekprojek seperti ini akan diteruskan dalam usaha melahirkan para jurutera yang berkaliber dan berkemahiran tinggi khususnya di JMTI akan datang.

SEKAPUR SIRIH

Di dalam subjek Practice On Automatic Manufacturing System ini, tugasan ke-2 yang telah diamanahkan kepada pelatih adalah meliputi tajuk Automatic Set-Up & Shut-Down Operation Check List for FMS System. Laporan ini melibatkan pengenalan komponen- komponen FMS, bagaimana untuk melakukan Automatic Set Up, mengesan masalah yang timbul dan menjalankan trouble shooting pada sistem. Daripada tugasan ini kami mendapati penggunaan sistem FMS adalah begitu meluas dalam bidang industri pada era masa kini terutama dalam bidang pembuatan dimana kebanyakan kilang mengaplikasikan robot ini bagi meningkatkan prestasi kilang setanding dengan peningkatan teknologi. Untuk mengoperasikan Automatic Set-Up & Shut-Down Operation Check List for FMS Systemini, pelatih perlulah menitikberatkan segala aspek yang diperlukan dalam bidang industri

terutama aspek keselamatan, tahu mengendalikan sistem, disiplin dan mematuhi arahan pengajar. Setiap komponen perlulah dioperasikan mengikut Standard Operation Procedure (S.O.P) yang ditetapkan. Langkah awal yang perlu dijalankan dalam perlaksaan laporan ini ialah memahami soalan yang dibekalkan dan seterusnya menyelesaikan masalah. Selain itu adalah penting untuk menepati jadual masa penghasilan laporan bagi memastikan laporan yang dihasilkan adalah memenuhi spesifikasi yang diperuntukkan oleh pengajar dan siap pada masa yang ditetapkan. Penelitian, kekemasan, disiplin serta langkah-langkah yang diambil hendaklah diutamakan agar mutu serta kriteria dalam sesuatu perlaksanaan kerja dapat dicapai serta ditingkatkan.

PRAKATA

Laporan ini disediakan berdasarkan penilaian yang diperlukan bagi matapelajaran Practice On Automatic Manufacturing System (TKP 3429) yang mana merupakan asas- asas yang kami pelajari di dalam sistem FMS. Laporan ini bertujuan untuk menilai kemampuan pelajar dalam menghasilkan satu laporan lengkap mengenai tajuk Automatic Set-Up & Shut-Down Operation Check List for FMS System . Bagi pelatih laporan ini merupakan salah satu inisiatif sebagai persediaan untuk memenuhi kehendak pasaran industri pada masa kini. Penghasilan laporan ini merupakan salah satu daripada proses pembelajaran yang mana laporan yang dihasilkan ini adalah berkaitan dengan penggunaan sistem FMS dimana sistem ini telah digunapakai di kebanyakan industri. Laporan yang dihasilkan ini adalah formal dan menepati standard-standard bagi laporan yang diperuntukkan oleh pengajar yang mana ianya turut dilengkapi dengan Standard Operation Procedure. Akhir kata, segala ilmu yang dicurahkan oleh pengajar telah dirangkum keseluruhannya di dalam laporan ini.

JADUAL MASA PENGHASILAN LAPORAN

No.

Perkara

Tarikh disiapkan

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14

Muka Hadapan & Belakang Isi Kandungan Biodata Pelajar Penghargaan Jadual Masa Penghasilan Laporan Abstrak / Pengenalan Objektif Laporan Penerangan Cara Kerja Langkah-langkah keselamatan Permasalahan Penutup Rujukan

13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010 11/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 12/06/2010 12/06/2010 11/06/2010

PENGENALANProjek ini dijalankan supaya para pelajar dapat mengenali dengan lebih dekat lagi tentang Flexible Manufacturing System iaitu salah satu sistem yang digunakan dalam bidang industri untuk tujuan pengeluaran produk secara banyak dan menjimatkan kos serta dapat menjimatkan tenaga manusia. Ia juga dapat menguji pemahaman, kecekapan semasa menggendalikan mesin atau kompenen lain, kemahiran, serta menguji tahap kesabaran dan yang paling penting ialah langkah-langkah keselamatan yang dipraktikkan semasa melakukan kerja. Dalam menjalankan sistem ini pemahaman dalam mengendalikan mesin dan kompenen lain amatlah penting, untuk mengelakkan kesilapan dalam menyiapkan projek yang diber oleh pengajar dan mengelakkan berlakunya kemalangan. Sistem ini tidak memerlukan seseorang yang mempunyei skil yang tinggi tetapi hanya perlu memahami konsep dan cara kegunaannya sahaja.FMS terdiri daripada beberapa buah mesin atau komponen yang dikawal di dalam satu program untuk melakukan tugasan-tugasan tertentu. Ia terdiri daripada Automatic Guided Vehicle (AGV), Main Control Panel, CNC Grinding Center with FANUC Robot, CNC Turning Center with MR-10 Robot, Automatic Warehouse with X,Y,Z Cartesian Robot, Rest 1 dan rest 2 dan Host PC (computer). Dengan cara mempelajari bermula dari bawah teknik-teknik serta cara-cara penggunaan sesuatu peralatan atau pengeluaran sesuatu produk, pelatih dapat mengetahui tentang asas-asas kejuruteraan di dalam bidang pembuatan. Pengetahuan bagi setiap kemampuan bahagian mesin atau kompenen serta cara ia beroperasi turut membantu meningkatkan kemahiran merekabentuk sesuatu peralatan dan produk yang lain secara lebih kreatif dan lebih efficient. Sistem ini mempunyai sistem beroperasi secara automatik dengan hanya mengawal pada Main Control Panel serta mengeluarkan produktiviti secara banyak dan teratur daripada mesin-mesin CNC yang lain.Pada masa kini sistem FMS banyak digunakan di industri terutama sekali industri pembuatan dan pengeluaran. FMS adalah sistem yang dapat memudahkan proses pembuatan atau pengeluaran sesuatu bahan atau produk oleh sesebuah industri yang menggunakannya. Akhir sekali, dengan adanya kepakaran dan pengalaman daripada tenaga pengajar di sini, diharap projekprojek seperti ini akan diteruskan dalam usaha melahirkan para jurutera yang berkaliber dan berkemahiran tinggi khususnya di JMTI

SEKIAN TERIMA KASIH...

OBJEKTIF LAPORAN ( PERLAKSANAAN KERJA )

Memberi pendedahan tentang sistem Flexible Manufacturing System yang merupakan sistem berteknologi tinggi dan canggih yang sudah lama beroperasi di industri pembuatan seluruh pelusuk dunia dimana seluruh sistem ini dilengkapi dengan sistem automatik. Mendedahkan para pelajar atau pelatih dengan penggunaan alat atau kompenen berteknologi tinggi seperti Machine CNC Turning Center, CNC Milling Center, Automatic Warehore with RGV (Rail Guided Vehicle), AGV (Automatic Guided Vehicle),FANUC robot, MR-10 robot, Tray Rest with system conveyor dan kompenen-kompenen canggih yang lain secara automatik dengan mengawal keseluruhan kompenen tersebut dengan hanya menggunakan Main Control Panel .

Memastikan pelatih mengenali semua komponen-komponen dan part-part di dalam Automatic Manufacturing System(FMS) di JMTI. Membolehkan pelatih memahami semua fungsi-fungsi pada setiap komponen-komponen dan part-part di dalam Automatic Manufacturing System(FMS).

Menghasilkan para jurutera yang mampu mengorak langkah lebih jauh dalam bidang pembuatan dengan kepakaran dalam bidang FMS. Meningkatkan kemahiran dalam cara mengendalikan dan menjalankan mesin berteknologi tinggi seperti mesin pencanai permukaan CNC.

Memberi pendedahan kepada pelajar tentang ciri-ciri keselamatan di makmal atau bengkel.

Mengetahui cara-cara mengunakan sistem ini supaya tidak berlaku berlaku kerosakan semasa menjalankan mesin . Memberi peluang kepada pelajar atau pelatih memegang atau menjalankan mesin yang berteknologi tinggi dengan sendiri supaya dapat membiasakan diri semasa bekerja dalam bidang industri. Meningkatkan pengetahuan kepada para pelajar atau pelatih tentang penggunaan mesin pencanai yang berkejituan tinggi.

Penerangan Cara Kerja

1) JADUAL SENARAI SEMAK ( Start-Up Check List)

i. NO

Main Control Panel Check List for Automatic Set-Up ITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

1

Hidupkan suis beakers (ON) untuk tekanan udara.

2

Tekan butang suis red power ON/OFF.

3

Bukakan tekanan angin. - Untuk membolehkan semua sistem pneumatic pada FMS menerima tekanan angin yang cukup.

4

Release the drain valve.

5

Observe the air pressure

6

ON kan Transformer

7

ON kan main power switch breaker bagi main control panel

8

ON kan suis utama bagi Main Control Panel

9

Release kan butang emergency stop

10

Semak status system pada main control panel

11

Lakukan Maintenance pada Main Control Panel untuk setiap komponen

ii.NO 1

System Controlling Computer (Host Pc) Check List For Automatic Set-UpITEM On kan Power supply On CPU GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

2

Tunggu Sehingga Windows Boot Loading selesai

3

Double click pada icon FMS JMTi

4

Username dan password dimasukkan seperti berikut:Username : administrator Password : jmti

iii.NO

Automatic Warehouse With Set- Up Station Check List For Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

1

On kan Suis Utama Automatic Warehouse

2

Release kan kesemua Emergency Stop

3

Pastikan suis dibawah Automatic Warehouse di ON kan.

4

Touch panel pada Automatic Warehouse. y Tekan AUTO STOCKER SYSTEM(dengan menggunakan jari). y AUTO STOCKER SYSTEM pada anak panah yang ditunjukkan.

5

Touch panel pada Automatic Warehouse. y Selepas tekan AUTO STOCKER SYSTEM, tekan STANDBY. y Dan seterusnya Tekan ORIGIN RETURN.

6

Tunggu sehingga Stocker kembali ke tempat Origin Position. Selepas itu, tekan `RETURN` pada touch panel.

7

Untuk originkan Cell Conveyor System:y Tekan `CELL CONVEYOR SYSTEM` pada touch panel. `CELL CONVEYOR SYSTEM` pada anak panah yang ditunjukkan.

y

8 y Tekan STANDBY pada touch panel.

y

Tekan ORIGIN RETURN pada touch panel.

y

Tekan AUX pada touch panel.

y

Tekan EFFECTIVE pada touch panel.

y

Tekan RETURN pada touch panel

9

Pergi pada setiap touch panel rest, tekan STANDBY dan kemudian tekan ORIGIN RETURN.

10

Tunggu sebentar untuk stockers kembali kepada kedudukan origin. *ini akan mengambil masa sekiranya stockers jauh dari origin

iv.NO

Automatic Guided Vehicle (AGV) Check List For Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

1

Release emergency stop

2

Tekan butang merah dan kemudian tarik AGV ke belakang.

3

Gerakkan AGV ke belakang. - Pastikan AVG berkedudukan ditengah-tengah selari dengan pita magnetic bewarna hijau untuk membolehkan sensor mengesan dengan tepat dan mudah. Tekan semula pada butang POWER.

4

5

Tekan butang hijau.

6

Tekan butang putih.

7

AGV akan berjalan mengikut pita magnetic setelah butang START ditekan kemudian berhenti pada tempat seperti dalam gambarajah. Setelah berhenti, ulang semula tatacara sebelum ini:Tekan semula pada butang POWER y Tekan semula pada butangAUTO. y Tekan semula pada butangSTART. AVG akan berjalan semula ke tempat origin. y

8

Pastikan AGV boleh bergerak ke kedudukan asal (PENTING : Periksa untuk memastikan yang landasan pada AGV adalah selari dengan landasan pada cell conveyor. Jika tidak, ttup kembali AGV (tekan btang hijau dan kemdian tekan butang putih) dan ulangi langkah 4 dan 5

v.NO

Tray Rest 1 Station & Tray Rest 2 Station Check List For Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

1

Lepaskan butang kecemasan pada Rest 1 dan 2 y Lepaskan dengan memusingkannya.

2

Tekan TRAY REST CELL SYSTEM y Pada anak panah rajah atas menunjukkan TRAY REST 1 CELL SYSTEM

y

Pada anak panah rajah bawah menunjukkan TRAY REST 2 CELL SYSTEM

3

Tekan STANDBY pada touch panel.

4

Tekan ORIGIN RETURN pada touch panel.

5

Tekan AUX 1 pada touch panel.

6

Tekan EFFECTIVE pada touch panel.

7

Tekan RETURN pada touch panel.

vi.

CA23 Auto Station, VKC45 Auto Station & VKC45 Manual Station Check List For Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

NO

1

CA 23 Auto Station Release Ermegency Button pada CA 23 Auto Station

2 Tekan Turning Center Cell System pada touch screen

3 Kemudian Tekan:y y y y y y Standby Origin Auxiliary 1 Effective Return Main menu

4

VKC 45 Manual Station Release Ermegency Button pada VKC 45 Auto / Manual Station

5 Tekan Manual Cell Conveyer System ( C/V1) pada touch screen

6 Kemudian Tekan:y y y y y y Standby Origin Auxiliary 1 Effective Return Main menu

7

VKC 45 Auto Station Release Ermegency Button pada VKC 45 Auto / Manual Station

8 Tekan Auto Cell Conveyer System ( C/V2) pada touch screen

9 Kemudian Tekan:y y y y y y Standby Origin Auxiliary 1 Effective Return Main menu

vii.NO

CNC Turning Center (Hitachi Seiki CA23) Check List For Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

1 On kan suis dan Transformer

2 On Compressor

3 Periksa pressure pada mesin

3

Periksa tahap minyak pelincir

4 Release semua Ermegency Stop Button

5 ON Main Power Switch di belakang mesin

6 Tekan suis POWER ON.

7 Tekan NC PROGRAM.

8 Tekan STANDBY pada mesin.

9 Tekan ZERO RETURN untuk melakukan origin

10 Operation Mode = AUTO

viii.

Material Handling Robot (MR-10 Mount Robot) Check List for Automatic SetUpITEM GAMBARAJAH SENARAI CATATAN SEMAK

NO 1

Release Ermegency Stop pada PLC Panel

2 Tekan SHIFT + MODE pilih Manual TEKAN SHIFT Z(+/-) untuk gerakkan robot TEKAN SHIFT Y(+/-) untuk gerakkan robot Gerakkan Z dan Y sehingga `0` Tekan SHIFT + MODE pilih Remote dan lampu hijau menyala

ix.

CNC Grinding / Milling Center (Hitachi Seiki VKC45) Check List for Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

NO 1

On kan suis dan Transformer

2 Periksa tahap coolent

3 Periksa tahap minyak pelincir

3 Release semua Ermegency Stop Button

4 Pusingkan kunci ke arah kanan (main power).

ON NC POWER. 5 Tekan suis POWER ON.

Loading 6 Tekan Standby

Tekan Work Light 7 Tekan JOG.

8 Tekan ZERO RETURN

9

Pastikan pallet chuck berada di luar mesin

Auto system

10

Pastikan lampu Unclamp menyala

Auto system

x.

Material Handling Robot (Fanuc Robot M-6i) Check List for Automatic Set-Up

NO 1

ITEM

GAMBARAJAH

SENARAI SEMAK

CATATAN

On main switch

2

Lepaskan butang kecemasan yang ada pada robot

3 Onkan main switch pada main control.

Onkan suis bewarna hijau.

4 Skrin pada Joystick akan loading.

Releasekan emergency stop button pada joystick. 5 Pusingkan switch disebelah kiri joystick kepada On. Butang belakang hendaklah sentiasa ditekan

6 Untuk Zero Setting Tekan:

Tekan Tool 2 pada Joystick

7 Tekan Shift + F3

8

Pastikan Pallet Chuck bulat berada di luar mesin

9

Pastikan chuck dalam keadaan terbuka

2) Trouble Shooting

KOMPONEN

PERMASALAHAN

PENYELESAIAN

Main control panel

y

Tidak release emergency stop Tidak melakukan maintenance pada main control panel

y

y

Release emergency terlebih dahulu kerana jika emergency stop tidak di releasekan AGV dan automatic warehouse tidak boleh di originkan Lakukan maintenance terlebih dahulu kerana jika tidak melakukan maintenance data-data yang terdahulu masih terdapat pada sistem ONkan suis breaker terlebih dahulu kerana jika suis breaker tidak di ONkan sistem tidak dapat di buka

y y Suis breaker tidak di ONkan

y

Host PC (system controlling computer)

y

Data terdahulu tidak di padam sebelum melakukan proses baru

y

Pastikan semua data di padam terlebih dahulu sebelum menjalankan sistem kerana jika tidak di padam, sistem akan mengikut data yang terdahulu (contohnya pada schedule)

Automatic warehouse

y

Stocker tidak dapat melakukan origin return Tidak boleh melakukan standby dan origin kerana terdapat alarm

y

Pastikan terdapat bekalan angin, jika tidak ONkan main compressor Reset alarm terlebih dahulu

y

y

Automatic guided vehicle(AGV)

y

AGV mengeluarkan bunyi tanda kehabisan bateri

y

Tukar bateri dan cas semula bateri

y y Sukar untuk melakukan origin

Pastikan AGV berada pada keadaan yang lurus dengan pita magnetic supaya sensor dapat mengesan pita magnetic tersebut. Releasekan emergency stop pada main control panel.

Touch panel

y

Touch panel tidak berfungsi kerana terdapat suis pada PLC yang OFF

y

Pastikan semua suis yang terdapat pada touch panel di ONkan

CNC Turning Center

y

Keluar alarm sebelum melakukan zero return kerana pintu keselamatan magazine tidak di tutup rapat

y

Pastikan pintu keselamatan magazine di tutup, kemudian tekan button reset

y

Mesin tidak melakukan zero return apabila button zero return di tekan kerana rapid override berada dalam keadaan 0

y

Pastikan rapid override berada dalam keadaan 10%-50% sebelum melakukan zero return

CNC Grinding Center

y

Mesin tidak dapat di hidupkan kerana suis utama pada mesin tidak di ONkan

y

Pastikan suis utama pada mesin di ONkan kerana kadang-kala kita tidak perasan disebabkan suis berada dalam pagar di dalam kawasan FANUC robot

MR 10 robot

y

Robot mengalami over travel semasa menjalankan paksi pada robot Shutter door tidak dibuka semasa ingin memasukkan benda kerja ke dalam mesin alaarm ketika buka shutter door.

y

Gerakkan paksi supaya berada dalam keadaan yang selamat, kemudian tekan reset Pastikan shutter door di buka terlebih dahulu sebelum benda kerja di masukkan ke dalam mesin Pastikan pintu mesin tertutup rapat.

y

y

y

y

FANUC robot

y

Deadman terlepas dan Fault menyala Robot tidak mengikut arahan program Robot tidak bergerak kerana tidak menekan button Shift bersamasama Terlupa membuat point semasa sedang membuat program

y y

Tekan button reset Tekan button function, kemudian pilih abort (all) dan kemudian tekan enter Tekan button Shift bersamasama dengan pergerakan robot Tekan butang reset, kemudian bawa gripper pada tempat yang selamat, lakukan touch up dengan membuat point pada tempat yangt tertinggal (untuk lebih selamat lakukan pergerakan robot tanpa benda kerja)

y

y

y

y y

3) Senarai Semak (Shut-Down Check List)

i.NO

Cnc Turning Center Check List For Automatic Set-UpITEM GAMBARAJAH SENARAI SEMAK CATATAN

1

Tekan ZERO RETURN untuk melakukan origin.

2

Tekan butang OFF yang terdapat pada control panel.

3

Tekan semua Ermegency Stop Button

4

OFF Main Power Switch di belakang mesin

5

OFF Suis utama

ii.

Material handling Robot (MR-10) SENARAI SEMAK

NO

ITEM

GAMBARAJAH

CATATAN

1

Tekan Ermegency Stop pada PLC Panel

2

OFF Suis utama

iii.

CNC Grinding / Milling Center ( Hitachi Seiki VKC 45 ) SENARAI SEMAK

NO

ITEM

GAMBARAJAH

CATATAN

1

Tekan ZERO RETURN untuk melakukan origin.

2

Tekan suis POWER OFF

3

Pusingkan kunci ke arah kiri

4

Tekan semua Ermegency Stop Button

5

OFF kan suis dan Transformer

iv.

Material handling Robot ( Fanuc Robot M-6i ) SENARAI SEMAK

NO

ITEM

GAMBARAJAH

CATATAN

1

Kembalikan robot kepada keadaan origin iaitu Go home.

2

Tekan emergency stop pada teach pendant

3

Tekan emergency stop pada operation box

4

Tekan off switch pada operation box(warna merah)

5

Offkan main switch pada operation box

6

Offkan Suis utama

v.

Automatic Warehouse With Setup Station & All Rest SENARAI SEMAK

NO

ITEM

GAMBARAJAH

CATATAN

1

Kembalikan RGV kepada 301.

2

Originkan kedudukan RGV.

T ekan s emua E mer gency Stop Butt on

3

OFF main switch

Tekan emergency stop button pada: REST 1 dan REST 2

vi.

Main Control panel & Host PC SENARAI SEMAK

NO

ITEM

GAMBARAJAH

CATATAN

1

Shut Down PC terlebih dahulu.

2

Laraskan kepada OFF LINE.

3

Tekan butang Ermegency Stop.

4

Tutup keseluruhan main power.

5

Off Compressor

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATANKeselamatan Diri Sendiri 1. Keselamatan diri sendiri perlulah terlebih dahulu diperiksa yang merangkumi pakaian bengkel, kasut keselamatan, pelindung mata, dan lain-lain. 2. Seseorang itu perlulah terlatih dalam sistem langkah keselamatan dan operasi yang betul sebelum mengendalikan sistem ini. 3. Mestilah serius dan tidak bergurau senda dengan rakan- rakan ketika mengoperasikan sistem. 4. Patuhi dan memberi tumpuan pada semua arahan daripada pengajar yang bertugas. CONTOH PEMAKAIAN YANG SELAMAT

PERIHAL:

1. RAMBUT 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- Pendek atau diikat kebelakang jika panjang dan sentiasa aaa kelihatan kemas. PELINDUNG MATA - Cermin keselamatan atau goggle mestilah dipakai setiap masa. TALI LEHER - Ditanggalkan atau dimasukan dalam baju. LENGAN BAJU - Pendek atau dilipat atas paras siku. EKOR BAJU - Dimasukan dalam seluar TANGAN - Tidak memakai cincin, jam tangan, gelang dan sebagainya SELUAR - Tidak dilipat dihujung dan tidak memakai seluar jeans KASUT KESELAMATAN - Mestilah dipakai setiap masa.

Keselamatan Melakukan Kerja

1. Pelatih perlulah memahami dan mengetahui setiap fungsi pada komponen-komponen FMS. 2. Pelatih perlulah memahami dan mengetahui setiap arahan dan tugasan dari pengajar. 3. Pastikan tiada halangan di sepanjang pita magnetic bagi laluan Automatic Guided Vehicle (AGV). 4. Ikut setiap prosedur (SOP) yang telah ditetapkan setiap kali menggunakan mesin atau komponen dalam FMS. 5. Jauhkan tangan daripada bahagian-bahagian yang mempunyai pergerakan . 6. Tray yang diambil dari stocker mestilah diletakkan ke tempat asalnya dalam berkeadaan baik. 7. Ketika sistem sedang beroperasi jangan menutup mana-mana suis pada sistem.

Keselamatan Selepas Melakukan Kerja 1. Matikan semua suis main power, butang kecemasan dan circuit breaker sebelum membersih atau melakukan kerja membaiki mesin. 2. Kemas dan simpan semua komponen-komponen alatan-alatan ke tempat asal. 3. Pastikan AGV diOFFkan selepas digunakan. 4. Pastikan komponen-komponen dalam sistem berada dalam keadaan yang baik. Jika terdapat kerosakan laporkan kepada pengajar bertugas supaya boleh dibuat catatan dan tindakan selanjutnya. 5. Pastikan semua sistem dimatikan mengikut prosedur yang betul. 6. Laporkan dengan segara kepada pengajar sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada komponenkomponen FMS.

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PADA MESIN Sebelum Menjalankan Mesin

1. Beri perhatian dan faham penerangan yang diberikan oleh tenaga pengajar mengenai peraturan dan langkah-langkah keselamatan 2. Terlebih dahulu pastikan mesin dan alatan yang ingin digunakan berada dalam keadaan baik dan tidak rosak.Sekiranya terdapat kerosakan pada alat atau mesin lapor dengan segera kepada pengajar. 3. Pakaian hendaklah kemas dan sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan. Selain itu pakaian yang longgar serta aksesori lain seperti jam tangan dan cincin di haramkan semasa berada di bengkel. Tujuannya bagi mengelakkan ianya tersangkut pada mesin semasa ia sedang berjalan. 4. Pastikan bahawa kerja yang hendak dilakukan bersesuaian dengan alatan atau mesin yang dipilih. 5. Fahami dahulu kaedah pengendalian mesin untuk memudahkan pengoperasian. 6. Fahami mengenai Standard Operation Prosedure (SOP) 7. Tunggu arahan pengajar untuk menggunakan mesin atau alat. Jangan menggunakannya tanpa arahan pengajar. 8. Bagi pengguna yang ingin menggunakan mesin, panaskan enjin dengan menghidupkan enjinnya pada kadar yang rendah sekiranya mesin tidak digunakan sekian lama. 9. Jangan menjalankan mesin ketika dalam keadaan tidak sihat atau mengantuk kerana ini akan mengundang kecelakaan. 10. Pelajar mesti melakukan sebarang tugasan dengan yakin dan berhati-hati dan jangan sekali-kali melakukan kerja sambil lewa. 11. Para pelajar mestilah mengamalkan kebersihan bengkel 12. Jangan bermain dengan peralatan yang tajam dengan pelatih yang lain.

Semasa Menjalankan Mesin

1. Jangan ubah sebarang notis amaran pada alatan atau mesin yang telah diletakkan oleh pekerja selenggaraan dan kakitangan. 2. Beri tumpuan yang sepenuhnya terhadap kerja yang dilakukan. 3. Elakkan dari bergurau senda atau lalai semasa menjalankan mesin. 4. Pakai pakaian pelindung apabila diperlukan. Misalnya sarung tangan, goggle, apron dan sebagainya. Ini penting bagi mengelakkan kecederaa n yang serius pada anggota badan. 5. Sentiasa berwaspada semasa mesin sedang dijalankan. Jika terdapat bau dan bunyi yang ganjil pada mesin, laporkan segera pada pengajar 6. Pastikan butang kecemasan berdekatan dengan operator. 7. Jangan biarkan mesin yang masih dalam keadaan hidup tanpa pemerhatian operator. 8. Gunakan kelajuan yang sesuai untuk setiap kerja yang dilakukan.

Selepas Menjalankan Mesin 1. Bersihkan alatan atau mesin selepas digunakan. 2. Pastikan bahawa alatan yang digunakan tadi disimpan di tempat yang telah disediakan. 3. Pastikan bekalan kuasa elektrik pada mesin (main bracket) dimatikan. 4. Periksa kedudukan dan keadaan alatan atau mesin. Jika terdapat sebarang kerosakan atau kehilangan laporkan segera kepada pengajar. 5. Laporkan penggunaan mesin dalam buku laporan untuk mengenalpasti pengguna yang menggunakan mesin atau alatan.

PEMASALAHANTerdapat beberapa masalah sewaktu mengoperasikan Automatic Warehouse, AGV, Main control panel dan All Rest. Permasalahan yang timbul berikut adalah daripada kelalaian dan ketidakcekapan pelatih menjalankan operasi sistem FMS kerana masih baru mengenali dan ilmu yang dipelajari pada sistem FMS masih belum mahir. Walau bagaimanapun, setiap masalah yang dihadapi pasti mempunyai cara penyelesaiannya.

1. Masalah : Sewaktu hendak melakukan ORIGIN pada AGV ,ianya tidak boleh digerakkan walaupun butang START telah ditekan.

Cara Penyelesaiannya ; Ada beberapa faktor yang menyebabkan AGV tidak boleh digerakkan: i. Bateri AGV masih bertenaga dan tukarkan jika perlu. ii. Pastikan sensor pada bumper AGV diletakkan betul-betul di atas pita magnetic.

2. Masalah: Automatic Warehouse tidak boleh melakukan STANDBY dan ORIGIN pada main control panel kerana terdapat ALARM.

Cara Penyelesaiannya: - Pilih Mode ALARM pada skrin main control panel - Reset ALARM terlebih dahulu.

3. Masalah :Automatic Warehouse tidak boleh melakukan sebarang pergerakan aaaaaaaaaaawalaupun telah disetkan.

Cara penyelesaiannya: Cek pada tekanan udara, pastikan tekanan udara dibuka dan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaberada pada bacaan 4 bar sebelum memulakan operasi.

4. Masalah: Automatic Warehouse tidak boleh mengambil tray

Cara penyelesaian: Pastikan periksa setiap tray yang hendak diambil dengan menolaknya berulang kali untuk mengelakkan daripada RGV tersangkut ketika mengambil tray sebelum Automatic Warehouse beroperasi,

5. Masalah: Robot tidak bergerak ketika melakukan proses manual. Tidak menekan butang Select pada teach pendant

Cara penyelesaian : Tekan button Select diikuti pergerakan/ butang yang dikehendaki.

KESIMPULANMelalui laporan yang telah kami siapkanini, ia dapat membuktikan bahawa kemampuan pelajar menggunakan dan mengendalikan satu system teknologi pengeluaran produk secaraa utomatik yang canggih di masa kini dikenali sebagai sistem Flexibility Manfacturing System.Sistem ini direka bentuk bagi memudahkan kerja-kerja pengeluaran produk yang luas dan banyak di samping dapat menjimatkan masa dan tenaga manusia bekerja. Kami juga telah mempelajari bagaimana untuk mengendalikan mesin-mesin yang berteknologi tinggi yang terdapat di dalam sistemini seperti Machine CNC Turning Center, CNC Milling Center, Automatic Warehore with RGV (Rail Guided Vehicle), AGV (Automatic Guided Vehicle),FANUC robot, MR-10 robot, Tray Rest with system conveyor dankompenen-kompenencanggih yang lain secara automatic dengan mengawal keseluruhan kompenen tersebut dengan hanya menggunakan Main Control Panel . Selain dari itu, kami juga diajar bagaimana untuk menjaga keselamatan semasa menjalankan system ini dan bagaimana untuk membuat troubleshooting jika ianya berlaku sesuatu yang tidak diingini berlaku pada sesuatu mesin tersebut. Kami dapat mengenali peralatan yang digunakan semasa hendak menjalankan tugasan ini dan semasa system ini sedang beroperasi. Kami juga dapat mengenali bahagian-bahagian alatan, mesin, robot, kompenen dan bagaimana ianya berfungsi dan beroperasi. Di sinijuga kami ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kami menyiapkan kerja kursus ini pada masa yang ditetapkan. Dari semua yang dipelajariini, secara tidak langsung ia dapat menjadikan pelatih menjadi berdisiplin, berdikari menyelesaikan dan membuat tugasan, lebih kreatif dan yang lebih penting ialah menjadikan pelatih berilmu pengetahuan. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pengajar yang bersusah payah mengajar membantu kami dalam menyiapkan kerja kursus ini. Dengan tunjuk ajar daripada semua pengajarakan menambah ilmu dan pengalaman buat kami.

SEKIAN TERIMA KASIH

RUJUKANNota-nota slideshow yang disalin semasa proses pembelajaran di dalam bilik makmal FMS bersama :-En. Anuar Bin Hassan -En. Rozaini Bin Ramli -En. Mohd Aqmal bin Isa http://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_manufacturing

Nota-nota dan slideshow daripada subjek Automatic Manufacturing System (AMS) yang diajar oleh En. Rozaini Bin Ramli

www.directindustries/manufacturing_system.com www.flexiblemanufacturingsystem/specification.com http://www.britannica/flexible _manufacturing_system.com