assigment tanggam

34

Click here to load reader

Upload: muhamad-syazwan

Post on 27-Jun-2015

2.482 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: assigment tanggam
Page 2: assigment tanggam

TANGGGAM KAYU

Tanggam dalam kerja kayu digunakan sebagai salah satu kaedah mencantum dua bahagian kayu.

Terdapat empat kategori tanggam dalam kerja kayu iaituTanggam melebarTanggam sikuTanggam pemidangTanggam memanjang

Tanggam melebar juga dikategorikan kepada Tanggam glu gesel Tanggam penetap Tanggam lidah Tanggam tetingkat

Tanggam siku pula dikategorikan kepada Tanggam temu Tanggam rencong Tanggam bajang

Tanggam pemidang Tanggam lekap Tanggam kekang Tanggam peneta Tanggam lubang dan puting

Tanggam memanjang Tanggam skaf Tanggam plat sambung Tanggam sambung sari Tanggam sambung lekap

Page 3: assigment tanggam

Tanggam ini digunakan dalam pembinaan rangka kayu yang berbentuk pemidang.

Bahagian kayu disambungkan pada hujungnya dari tepi ke tepi.

Contohnya ialah pada pintu berpanel,pemidang gambar,meja,kerusi dan lain lain lagi.

Tanggam pemidang boleh dikategorikan kepada

o Tanggam lekapo Tanggam kekango Tanggam penetapo tanggam lubang dan putting

Page 4: assigment tanggam

TANGGAM LEKAP

Tanggam ini dibuat dengan menarah kedua-dua hujung bahagian keping kayu yang akan dilekapkan.

Tarahan ini hendaklah setengah tebal papan supaya apabila dilekapkan permukaannya berkeadaan rata.

Tanggam lekap ini boleh dibuat dalam 5 cara iaitu

Tanggam lekap siku atau penjuru Tanggam lekap penjuru rencong Tanggam lekap T Tanggam bajang T Tanggam lekap palang

Page 5: assigment tanggam

Tanggam lekap – tanggam lekap siku atau penjuru

Ia digunakan pada sudut pemidang yang kecil .

Contoh tanggam lekap siku atau penjuru:

Page 6: assigment tanggam

Tanggam lekap – tanggam penjuru rencong

Ia digunakan untuk membuat kumai seperti pada rangka gambar dan sebagainya kerana pelitupannya dapat melindungi ira hujung kayu.

Contoh gambaran tanggam penjuru rencong:

Page 7: assigment tanggam

Tanggam lekap – tanggam lekap T

Ia digunakan dalam pembinaan dimana pemidang lintang bertemu dengan pemidang tegak secara melintang dihujungnya hujungnya.

Contoh gambar tanggam lekap T:

Tanggam lekap – tanggam lekap bajang T

Page 8: assigment tanggam

Ia adalah serupa dengan lekap T tetapi ia lebih kuat menahan tarikan dari sebelah luar.

Contoh gambaran tanggam lekap bajang T:

Page 9: assigment tanggam

Tanggam lekap – tanggam lekap palang

Ia digunakan pada dua keping kayu yang bersilang.

Contoh gambar tanggam lekap palang:

TANGGAM KEKANG

Page 10: assigment tanggam

Tanggam ini kadangkala digunakan sebagai ganti bagi tanggam lubang dan puting.

Tanggam ini terdiri daripada dua bahagian,pin dan soket (cabang).

Pin dan soket ini dibuat 1/3 daripada tebal kayu.

Ada 3 bentuk tanggam kekang yang digunakan. Antaranya ialah:

Tanggam kekang T Tanggam kekang penjuru Tanggam kekang penjuru rencong

Page 11: assigment tanggam

Tanggam kekang – tanggam kekang T

Ia digunakan untuk menggantikan tanggam lubang dan puting biasa pada pertemuan kedua-dua bahagian kayu jauh dari hujungnya.

Antara gambaran untuk tanggam kekang T ialah:

Page 12: assigment tanggam

Tanggam kekang – tanggam kekang penjuru

Nama yang lain bagi tanggam ini ialah tangam lubang dan puting terbuka.

Ia digunakan pada penjuru pemidang.

Antara gambar tanggam kekang penjuru ialah

Page 13: assigment tanggam

Tanggam kekang – tanggam kekang penjuru rencong

Cabang tanggam ini direncongkan pada kedua-dua belah ataupun sebelah sahaja.

Ia digunakan apabila satu tanggam yang lebih kuat daripada tanggam lekap rencong dikhendaki seperti pada pemidang kaca dan sebagainya.

Page 14: assigment tanggam

TANGGAM PENETAP

Ia adalah sejenis tanggam temu yang dikukuhkan dengan penetap.

Penetap sebesar 1/3 tebal kayu dimasukkan kedalam tepi kayu sedalam 3 kali diameternya.

Tanggam ini terdapat pada pemidang lintang dan pemidang tegak kerusi dan meja.

Tanggam ini juga banyak digunakan pada perabut yang dihasilkan secara pasangkan sendiri (knock down furniture).

Page 15: assigment tanggam

TANGGAM LUBANG DAN PUTINGNYA

Tanggam ini adalah tanggam yang paling kuat dalam kategori tanggam pemidang.

Ia mempunyai berbagai-bagai bentuk dan tiap-tiap bentuk ini pula mempunyai fungsi yang tertentu.

Antara bentuk yang biasa digunakan ialah :

Tanggam lubang dan puting biasa Tanggam lubang dan puting berjanjang Tanggam lubang dan puting berbahu sebelah

Page 16: assigment tanggam

Tanggam lubang dan puting – tanggam lubang dan puting biasa

Kedua-dua keping kayu yang akan disambungkan hendaklah sama tebal.

Bahagian hujung pemidang lintang bertemu dengan pemidang tegak.

Bahagian puting dikerat pada hujung pemidang lintang dan tebalnya ialah 1/3 daripada tebal kayu yang berkenaan.

Lebar puting tidak sepatutnya melebihi 6 kali tebalnya. Jika pemidang lintang tersebut terlalu lebar, maka eloklah

dibuat dua puting. Lubang dibuatkan pada pemidang tegak mengikut saiz

puting. Seberapa boleh,gunakan saiz pahat yang hampir dengan

saiz lubang apabila menebuk lubang. Tanggam ini boleh dipasakkan dengan menembuskan muka

pemidang tegak dan puting untuk menguatkannya. Akan tetapi,kayu yang dipasakkan itu akan mencacatkan

rupa permukaan pemidang tegak terutamanya jika tanggam ini digunakan untuk membuat perabot.

Page 17: assigment tanggam

Antara gambar bagi tanggam lubang dan puting biasa ialah

Page 18: assigment tanggam

Tanggam lubang dan puting – tanggam lubang dan puting berjajar

Tanggam ini digunakan apabila pemidang lintang bertemu dengan pemidang tegak pada hujungnya seperti pada kaki meja atau kerusi.

Ukuran panjang janjang ini sama dengan tebal puting.

Fungsi janjang ini ialah untuk mengelakkan pemidang lintang daripada beralih kedudukannya atau berpiuh jika pemidang tegak mengecut.

Contoh gambaran bagi tanggam lubang dan puting berjajar:

Page 19: assigment tanggam

Tanggam lubang dan puting – tanggam lubang dan puting berbahu sebelah

Tanggam ini digunakan apabila lintang pemidang lebih nipis daripada kayu pemidang tegak seperti dalam pembinaan kaki meja biasa.puting ini cuma mempunyai sebelah bahu sahaja dan tebalnya ialah ½ tebal kayu pemidang lintang.

Page 20: assigment tanggam

Lain-lain tanggam lubang dan puting

tanggam lubang dan puting sanding

tanggam lubang dan puting kembar

Page 21: assigment tanggam

Tanggam ini digunakan apabila menyambung dua keping kayu untuk menjadikannya lebih panjang.

Kerja seperti ini biasanya dilakukan dalam pembinaan bangunan.

Tanggam memanjang dapat dikategorikan kepada berikut: Tanggam skaf Tanggam plat sambut Tanggam sambung jari Tanggam sambung lekap

Page 22: assigment tanggam

TANGGAM SKAF

Tanggam ini banyak digunakan untuk memanjangkan kayu tutup tiang,gulung-gulung dan juga gelegar.

Panjang tanggam skaf biasanya 2 hingga 2 ½ kali ukuran lebarnya.

Ditengah-tengah tanggam ditebuk lubang untuk menerima baji lipat dan dikukuhkan dengan memasangkan tiga atau empat bolt bersama nat.

Contoh bagi tanggam skaf ini.

Page 23: assigment tanggam

TANGGAM PLAT SAMBUT

Sebagai ganti kepada tanggam skaf kedua-dua keping kayu dikerat lurus pada hujungnya dan disambungkan bersama dua keping logam (plat kayu juga boleh digunakan) di kedua-dua belahnya dengan bolt dan nat.

Panjang plat biasanya ialah 4 kali lebar kayu yang berkenaan . Gambaran bagi tanggam plat sambut.

Page 24: assigment tanggam

TANGGAM SAMBUNG JARI

Tanggam ini biasanya digunakan pada kayu bersaiz kecil terutamanya bagi kayu yang diproses dengan mesin.

Panjang sambungan tanggam ini ialah 2 kali lebar kayu. Sambungan jari biasanya dilekatkan dengan glu. Ini adalah gambar bagi tanggam sambung plat:

Page 25: assigment tanggam

TANGGAM SAMBUNG LEKAP

Pada hujung kedua-dua keping kayu dibuangkan separuh tebalnya dan dilekapkan sepanjang dua kali lebar kayu.

Ia digunakan dalam pembinaan perabut yang tanggamnya tidak menerima tegangan yang berlebihan.

Tanggam ini boleh dikukuhkan dengan bolt dan nat. Gambaran bagi tanggam sambung lekap: