assigment pembudayaan ict

Click here to load reader

Post on 26-May-2015

427 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CARTA ORGANISASI MATLAMAT ICTVISI PANITIAPERATURAN MAKMALPIAGAMPELANGGANJADUALAKTIVITI MAKMALPANORAMA

2. MAKMAL KOMPUTER MAKMAL KOMPUTEREN. MUHAMAD ROPI B AWANG EN. MUHAMAD ROPI B AWANGPENYELARAS BESTARI PENYELARAS BESTARICIK NOORHAZIANA BT SOHAMI CIK NOORHAZIANA BT SOHAMIJURUTEKNIK KOMPUTER JURUTEKNIK KOMPUTERPN. ROHAYU BT. SULAIMAN PN. ROHAYU BT. SULAIMANFASILITATOR SCHOOLNET FASILITATOR SCHOOLNET 3. Matlamat SekolahMencapai kemenangan dalam segala bidang. Bila bertanding mestimencapai kemenangan. Kalau kalah pun biar kalah anak jantan. Usahabagi tempat kedua dan ketiga sama juga dengan usaha untuk mencapaitempat pertama. Oleh itu mengapa tidak capai tempat pertama.Melahirkan pelajar yang sempurna dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani agar menjadi warganegara yang berguna.Melahirkan pelajar yang berkeinginan dan berkebolehan untuk memberisumbangan kepada sekolah, masyarakat dan negara.Menggalakkan penggunaan pusat sumber sebagai satu sistem bagimencapai matlamat membina tabiat suka membaca di kalangan pelajar.Menggalakkan pelajar untuk memajukan diri dalam bidang TeknologiMaklumat (ICT) bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran untuk kemajuanpada masa hadapan. 4. ObjektifObjektif Pusat Akses Sekolah ialah untuk:3.1 Meningkatkan kemahiran murid dalam mencapai maklumat.3.2 Membolehkan murid melaksanakan pembelajaran kadar kendiri,terarah kendiri dan akses kendiri dengan lebih berkesan.3.3 Meningkatkan penggunaan dan penguasaan kemahiran ICT muriduntuk pembelajaran. 5. OBJEKTIFMeningkatkan penggunaan kemudahan ICT di makmaldalam kalangan pelajar .Memperluaskan penggunaan ICT dalam pelbagai aspekseperti pengurusan dan aktiviti PnPMeningkatkan prestasi pencapaian akademik pelajar denganmenggunakan Internet untuk mencari maklumat dansumber rujukan. 6. VISI PANITIAMelahirkan insan yangcelik ICT menjelang 2011MISI PANITIAMenyediakan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang ungguldan berkesanMenghasilkan murid yang mendapat A dalam mata pelajaran ICTMelahirkan pelajar yang dapat mengusai dan memahami konsep danistilah yang disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaranICTMenanamkan perasaan minat di hati pelajar serta memberi kesedaranperihal pentingnya ICT dalam kehidupan seharian secara langsung atautidak langsungMewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran ICT yang kondusifdan memberangsangkan dengan menyediakan bahan Bantu mengajaryang berkualiti,menarik dan berkesan. 7. A.PROSEDUR DAN PERATURAN PENGGUNAAN MAKMALKOMPUTER 1. Semua pengguna makmal mestilah menerima taklimat keselamatan makmal daripada penyelaras makmal komputer sekolah sebelum menggunakan makmal. 2. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan serta arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. 3. Mendapatkan kebenaran penyelaras makmal komputer sebelum menggunakan kemudahan makmal 4. Membuat tempahan awal/kebenaran bertulis/mengisi jadual penggunaan kemudahan makmal komputer. 5. Meninggalkan kasut dan susun dengan teratur di bahagian luar makmal komputer sekolah. 6. Menggunakan kemudahan dalam makmal mengikut langkah-langkah yang ditetapkan. 7. Mematuhi panduan yang betul semasa menghidup dan mematikan semua peralatan komputer. 8. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan memasuki makmal komputer tanpa kehadiran guru mereka. 9. Tidak dibenar menggunakan kemudahan internet tanpa pengetahuan guru. 10. Kebenaran daripada guru mestilah diperolehi sebelum melaksanakan urusan cetakan. 8. Kami bersedia dan akan:1. Melaksanakan dasar dan wawasan pelajaran melaluikepimpinan dan pengurusan yang dinamik, moden danprogresif.2. Menentukan prasarana makmal yang mencukupi, lebihkondusif untuk menjamin peningkatan pencapaian pelajar.3. Memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam usahamenuntut ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan dunia danakhirat. 9. AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKANDI MAKMAL KOMPUTER PADA 20121. Kursus EDUWEB TV kepada guru-guru sesi pagi.2. Kursus EDUWEB TV kepada guru-guru sesi petang.3. Mesyuarat sekolah pelaksana ICT Daerah Hulu Selangor.4. Aktiviti Kelab ICT sesi pagi dan petang.5. Keceriaan makmal.6. Mengemaskini Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah(SPPICTS).7. Penyelenggaraan Komputer.8. Mengemaskini dan mengurus Blog Makmal Komputer.9. Mengemaskini stok dan inventori peralatan dan perkakasanMakmal Komputer 1 & 2.10. Mengendalikan Bengkel Pembinaan dan Pengurusan Blog.11. Kursus Pengajaran berkesan GKMP TV - 20/6/0912. Kursus SAP kepada guru-guru sesi petang - 25/6/0913. Kursus SAP kepada guru-guru sesi pagi - 29/6/0914. Memohon pelupusan peralatan ICT Makmal15. Menerima, memasang dan menguji lari peralatan ICT Makmal