assigment pa

Download Assigment PA

Post on 16-Jul-2015

132 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

NAMA CALON

: SITI NABILAH BINTI BAJURI

ANGKA GILIRAN

:

NO KAD PENGENALAN :951031-01-5832

SMK KAMARUL ARIFFIN 85300 LABIS SEGAMAT.

1

JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 KEMAHIRAN Perancangan awal Taklimat Guru Proses Tugasan Profil Perniagaan Perancangan Urus Niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan Menganalisis Rumusan Aplikasi, Konsep, Prinsip Dan Andaian Perakaunan Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Pengurusan dan Penilaian Pengumpulan dan Semakan Tugasan Penilaian dan Pentaksiran Memasukkan Markah ke E-PPK3 Kemasukan Markah On-Line ke LP (Markah disimpan untuk SPM tahun 2012) OGOS SEPT OKT MINGGU MINGGU MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

BORANG SEMAKAN DAN PENILAIAN GURU Bil Proses Tugasan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Perancangan Urus Niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan Menganalisis 10 Analisis Penyata Kewangan & Analisis Nisbah Penggunaan TMK 11 12 13 14 15 16 Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan Fasa Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Catatan

3

MAKLUMAT TUGASAN PROJEK TINGKATAN 4 1. Calon dikehendaki menyediakan Satu Set Akaun yang lengkap berdasarkan dokumen sumber bagi sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan menjual kelengkapan rekreasi seperti berikut: 1.1 Kedai alatan sukan 1.2 Kedai alatan memancing 1.3 Kedai alatan perkhemahan 1.4 Kedai alatan perkelahan 1.5 Kedai pakaian seragam Maklumat berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan: 2.1 Jenis perniagaan milikan tunggal 2.2 Status perniagaan memulakan perniagaan 2.3 Tempoh urus niaga 1 bulan tahun semasa 2.4 Jenis barangan barangan buatan Malaysia Urus niaga yang terlibat mestilah disokong dengan dokumen yang lengkap berdasarkan perkara berikut: Butiran Garis panduan urus niaga i Catatan Permulaan ii Komponen Kos Jualan Ringkasan Urus Niaga Rujuk maklumat tambahan - Belian kredit - Belian tunai - Pulangan belian - Angkutan masuk - Upah atas belian - Jualan kredit - Jualan tunai - Pulangan jualan - Pemiutang - Belanja - Penghutang - Hasil - Tunai - Kredit Bilangan Urus Niaga 6

2.

3.

iii iv v

Komponen Jualan Bersih Komponen Pembayaran Komponen Penerimaan

6 7 3 1 1 1 25

vi Perolehan Aset vii Catatan Kontra viii Ambilan ix Stok Akhir

- Barang niaga - Ditentukan berdasarkan baki daripada buku stok Jumlah Urus Niaga

4

4.

Maklumat berikut perlu diambil kira dalam urus niaga: 4.1 Peniaga menggunakan wang simpanan peribadi di bank RM80 000 untuk menjalankan perniagaan. 4.2 Peniaga membawa masuk kenderaan RM55 000 untuk kegunaan perniagaan. 4.2 Dua orang pekerja diambil bekerja sebagai pembantu kedai dengan gaji bulanan RM1 200 setiap pekerja. Tugasan projek hendaklah dibuat menggunakan komputer. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: 6.1 Saiz kertas : A4 6.2 Saiz font : 12 6.3 Jenis font : Times New Roman 6.4 Dokumen perniagaan: Saiz font, jenis font dan jarak antara baris adalah mengikut kesesuaian. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan (Ogos September). Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek.

5. 6.

7. 8. 9.

5

ISI KANDUNGAN

Bil i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii

Tajuk Perakuan Calon Penghargaan Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Perancangan Urusniaga Dokumen Perniagaan Buku Catatan Pertama Lejar Imbangan Duga Penilaian Stok Akhir Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Rumusan

Muka Surat 7 8 12 13 14-15 16-29 30-31 32-38 39 40 41 42 43

Perakuan Calon Tentang Ketulenan 6

Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No Kad Pengenalan Angka Giliran Calon

: : SITI NABILAH BINTI BAJURI :951031-01-5832

PENGHARGAAN

Tugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak.Dengan mengambil kesempatan ini,ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerjasama pihak-pihak yang telah memberi sumbangan yang sungguh bermakna ini kepada saya sehingga tugasa ini dapat disiapkan. 7

Semasa menjalankan tugasan projek ini,saya terhutang budi kepada beberapa orang individu yang telah menbantu saya.Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kamarul Ariffin,Tuan Helmy bin Ahmad kerana telah memberi keizinan untuk saya menyiapkan tugasan ini dan guru Prinsip Perakaunan saya,Encik Hambri bin Hashim kerana telah memberi bantuan dan bimbingan dalam menjayakan projek ini. Selain itu,saya juga ingin merakamkan rasa terhutang budi yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik Bajuri bin Janamin dan Puan Rohani binti Parman yang telah memberi bantuan dari segi kewangan dan memberi sokongan moral kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin memberi sejuta penghargaan kepada orang sumber iaitu pemilik kedai alatan sukan kerana rela mengorbankan masa dalam memberi maklumat dan kerjasama berkaitan projek yang telah dijalankan. Akhir sekali,saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Nurul Afza Sofiya, Nur Hidayu, Nur Asikin,Intan Zurina,Zulaikha dan rakan sekelas yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga terlaksananya tugasan ini dengan jayanya

PERANCANGAN URUSNIAGA Senarai nama dan alamat pembekal Urus niaga secara kredit Pembekal 1 Pembekal 2

8

SYARIKAT HAZAMA 22 , Jalan Selesa 2 54100 Kuala Lumpur

PERNIAGAAN AZRY 33, Jalan Sentosa 3 54100 Kuala Lumpur

Urus niaga secara tunai Pembekal 1 HELIZA ENTERPRISE 7, Jalan Damai 47301 Petaling Jaya Pembekal 2 Nera Enterprise, 55,Jalan Damai, 47800 Puchong

Senarai nama dan alamat pelanggan Urus niaga secara kredit Pelanggan 1 Syarikat Erul 6, Jalan Aman 47301 Petaling Jaya Pelanggan 2 Nubhan Enterprise 40, Jalan Selamat 4 47800 Puchong

Urus niaga secara tunai Pelanggan 1Datin Adira

Pelanggan 2

No.10,Jalan Putera 47301 Petaling Jaya

Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus niagaBil Elemen/ Komponen Urus niaga Dokumen Nombor Siri Dokumen Bilangan Salinan Asal Tarikh

1

Catatan permulaan

i) Memasukkan tunai ke dalam bank 9

-

1/11/2011

2

Komponen kos jualan

i) Belian kredit ii) Belian kredit iii) Belian tunai iv) Pulangan belian v) Angkutan masuk vi) Upah atas belian i) Jualan kredit ii) Jualan kredit iii) Jualan kredit iv) Jualan tunai v) Jualan tunai vi) Pulangan jualan

3

Komponen jualan bersih

4

Komponen pembayaran

5

Komponen penerimaan

i) Bayaran kepada pemiutang ii) Bayaran kepada insurans iii) Bayaran kepada pemiutang iv) Belanja Gaji v) Belanja Kadar Bayaran vi) Belanja Sewa i) Penerimaan dari penghutang ii) Hasil komisen iii) Hasil faedah i) Tunai/ ii) Kredit i) Pindahan tunai dari bank ke kedai/ ii) Pindahan tunai ke bank i) Barang niaga - Ditentukan berdasarkan baki daripada buku stok

Invois Asal RO 101 Invois Asal RP 029 Bil Tunai 5561 Asal Nota Kredit PI 64 Asal Baucer PA 56 Baucer 0005 Invois Salinan 0006 Invois Salinan 0007 Invois Salinan 0002 Bil Tunai 0003 Salinan Bil Tunai 001 Salinan Nota Kredit 0087 Salinan Resit Rasmi JK 76 Asal Resit Rasmi 31/4 Asal Resit Rasmi KL 56 Asal Baucer 31/5 Baucer 31/1 Baucer (cek) Resit Rasmi Salinan Resit Rasmi Salinan Resit Rasmi Bil Tunai Asal/ Invois Asal Keratan Cek/ Borang Wang Masuk Memo Kad Stok 31/2 0005 0006 RR 06 0508

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/ 1 1/1

3/11/2011 5/11/2011 9/11/2011 10/11/2011 8/11/2011 13/11/2011 7/11/2011 12/11/2011 16/11/2011 18/11/2011 22/11/2011 14/11/2011 17/11/2011 30/11/2011 21/11/2011 30/11/2011 25/11/2011 27/11/2011 23/11/2011 29/11/2011 19/11/2011

6

Perolehan aset Catatan kontra

7

16/11/11

8 9

Ambilan Stok akhir

1

15/11/11

10

ELEMEN 1.0 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN1.1.

Pengenalan Kepada Perniagaan

a.Menyatakan dengan jelas pengenalan perniagaan. STYLO SPORTS ENTREPRISE adalah sebuah perniagaan Milikan Tunggal yang dimiliki oleh Mia Maya .Perniagaan ini dimulakan pada 1 Januari 2011 dengan modal wang tunai simpanan sebanyak RM 80,000 dibankkan kedalam SNB Bank Berhad . Aktiviti perniagaan adalah menjual alatan sukan Adidus . Premis perniagaan di alamat Lot C-211

5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya . STYLO SPORTS ENTREPRISE dibantu oleh dua orang pekerja dengan gaji RM 1 200 seorang sebulan. b. Menyatakansebab-sebab memilihperniagaan. STYLO SPORTS ENTREPRISE memilih perniagaan menjual dan membeli barangan alatan sukan Adidus kerana :i. Perniagaan ini milikan tunggal yang akan dimiliki oleh seorang pemilik sahaja.Untung atau rugi perniagaan adalah di bawah tanggungan pemilik seorang sahaja. Barangan alatan sukan merupakan satu produk yang mana semua orang memerlukan untuk memudahkan aktiviti sukan dijalankan. Barangan alatan sukan Adidus adalah satu produk yang memang disukai oleh pengguna kerana kualiti produk tersebut.

ii. iii.

iv. Idea ini timbul apabila Kementrian Pelajaran Malaysia mewaji