assigment pa

Author: nabilabajuri

Post on 16-Jul-2015

135 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

NAMA CALON

: SITI NABILAH BINTI BAJURI

ANGKA GILIRAN

:

NO KAD PENGENALAN :951031-01-5832

SMK KAMARUL ARIFFIN 85300 LABIS SEGAMAT.

1

JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 KEMAHIRAN Perancangan awal Taklimat Guru Proses Tugasan Profil Perniagaan Perancangan Urus Niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan Menganalisis Rumusan Aplikasi, Konsep, Prinsip Dan Andaian Perakaunan Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Pengurusan dan Penilaian Pengumpulan dan Semakan Tugasan Penilaian dan Pentaksiran Memasukkan Markah ke E-PPK3 Kemasukan Markah On-Line ke LP (Markah disimpan untuk SPM tahun 2012) OGOS SEPT OKT MINGGU MINGGU MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

BORANG SEMAKAN DAN PENILAIAN GURU Bil Proses Tugasan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Perancangan Urus Niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan Menganalisis 10 Analisis Penyata Kewangan & Analisis Nisbah Penggunaan TMK 11 12 13 14 15 16 Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan Fasa Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Catatan

3

MAKLUMAT TUGASAN PROJEK TINGKATAN 4 1. Calon dikehendaki menyediakan Satu Set Akaun yang lengkap berdasarkan dokumen sumber bagi sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan menjual kelengkapan rekreasi seperti berikut: 1.1 Kedai alatan sukan 1.2 Kedai alatan memancing 1.3 Kedai alatan perkhemahan 1.4 Kedai alatan perkelahan 1.5 Kedai pakaian seragam Maklumat berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan: 2.1 Jenis perniagaan milikan tunggal 2.2 Status perniagaan memulakan perniagaan 2.3 Tempoh urus niaga 1 bulan tahun semasa 2.4 Jenis barangan barangan buatan Malaysia Urus niaga yang terlibat mestilah disokong dengan dokumen yang lengkap berdasarkan perkara berikut: Butiran Garis panduan urus niaga i Catatan Permulaan ii Komponen Kos Jualan Ringkasan Urus Niaga Rujuk maklumat tambahan - Belian kredit - Belian tunai - Pulangan belian - Angkutan masuk - Upah atas belian - Jualan kredit - Jualan tunai - Pulangan jualan - Pemiutang - Belanja - Penghutang - Hasil - Tunai - Kredit Bilangan Urus Niaga 6

2.

3.

iii iv v

Komponen Jualan Bersih Komponen Pembayaran Komponen Penerimaan

6 7 3 1 1 1 25

vi Perolehan Aset vii Catatan Kontra viii Ambilan ix Stok Akhir

- Barang niaga - Ditentukan berdasarkan baki daripada buku stok Jumlah Urus Niaga

4

4.

Maklumat berikut perlu diambil kira dalam urus niaga: 4.1 Peniaga menggunakan wang simpanan peribadi di bank RM80 000 untuk menjalankan perniagaan. 4.2 Peniaga membawa masuk kenderaan RM55 000 untuk kegunaan perniagaan. 4.2 Dua orang pekerja diambil bekerja sebagai pembantu kedai dengan gaji bulanan RM1 200 setiap pekerja. Tugasan projek hendaklah dibuat menggunakan komputer. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: 6.1 Saiz kertas : A4 6.2 Saiz font : 12 6.3 Jenis font : Times New Roman 6.4 Dokumen perniagaan: Saiz font, jenis font dan jarak antara baris adalah mengikut kesesuaian. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan (Ogos September). Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek.

5. 6.

7. 8. 9.

5

ISI KANDUNGAN

Bil i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii

Tajuk Perakuan Calon Penghargaan Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Perancangan Urusniaga Dokumen Perniagaan Buku Catatan Pertama Lejar Imbangan Duga Penilaian Stok Akhir Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Rumusan

Muka Surat 7 8 12 13 14-15 16-29 30-31 32-38 39 40 41 42 43

Perakuan Calon Tentang Ketulenan 6

Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No Kad Pengenalan Angka Giliran Calon

: : SITI NABILAH BINTI BAJURI :951031-01-5832

PENGHARGAAN

Tugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak.Dengan mengambil kesempatan ini,ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerjasama pihak-pihak yang telah memberi sumbangan yang sungguh bermakna ini kepada saya sehingga tugasa ini dapat disiapkan. 7

Semasa menjalankan tugasan projek ini,saya terhutang budi kepada beberapa orang individu yang telah menbantu saya.Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kamarul Ariffin,Tuan Helmy bin Ahmad kerana telah memberi keizinan untuk saya menyiapkan tugasan ini dan guru Prinsip Perakaunan saya,Encik Hambri bin Hashim kerana telah memberi bantuan dan bimbingan dalam menjayakan projek ini. Selain itu,saya juga ingin merakamkan rasa terhutang budi yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik Bajuri bin Janamin dan Puan Rohani binti Parman yang telah memberi bantuan dari segi kewangan dan memberi sokongan moral kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin memberi sejuta penghargaan kepada orang sumber iaitu pemilik kedai alatan sukan kerana rela mengorbankan masa dalam memberi maklumat dan kerjasama berkaitan projek yang telah dijalankan. Akhir sekali,saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Nurul Afza Sofiya, Nur Hidayu, Nur Asikin,Intan Zurina,Zulaikha dan rakan sekelas yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga terlaksananya tugasan ini dengan jayanya

PERANCANGAN URUSNIAGA Senarai nama dan alamat pembekal Urus niaga secara kredit Pembekal 1 Pembekal 2

8

SYARIKAT HAZAMA 22 , Jalan Selesa 2 54100 Kuala Lumpur

PERNIAGAAN AZRY 33, Jalan Sentosa 3 54100 Kuala Lumpur

Urus niaga secara tunai Pembekal 1 HELIZA ENTERPRISE 7, Jalan Damai 47301 Petaling Jaya Pembekal 2 Nera Enterprise, 55,Jalan Damai, 47800 Puchong

Senarai nama dan alamat pelanggan Urus niaga secara kredit Pelanggan 1 Syarikat Erul 6, Jalan Aman 47301 Petaling Jaya Pelanggan 2 Nubhan Enterprise 40, Jalan Selamat 4 47800 Puchong

Urus niaga secara tunai Pelanggan 1Datin Adira

Pelanggan 2

No.10,Jalan Putera 47301 Petaling Jaya

Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus niagaBil Elemen/ Komponen Urus niaga Dokumen Nombor Siri Dokumen Bilangan Salinan Asal Tarikh

1

Catatan permulaan

i) Memasukkan tunai ke dalam bank 9

-

1/11/2011

2

Komponen kos jualan

i) Belian kredit ii) Belian kredit iii) Belian tunai iv) Pulangan belian v) Angkutan masuk vi) Upah atas belian i) Jualan kredit ii) Jualan kredit iii) Jualan kredit iv) Jualan tunai v) Jualan tunai vi) Pulangan jualan

3

Komponen jualan bersih

4

Komponen pembayaran

5

Komponen penerimaan

i) Bayaran kepada pemiutang ii) Bayaran kepada insurans iii) Bayaran kepada pemiutang iv) Belanja Gaji v) Belanja Kadar Bayaran vi) Belanja Sewa i) Penerimaan dari penghutang ii) Hasil komisen iii) Hasil faedah i) Tunai/ ii) Kredit i) Pindahan tunai dari bank ke kedai/ ii) Pindahan tunai ke bank i) Barang niaga - Ditentukan berdasarkan baki daripada buku stok

Invois Asal RO 101 Invois Asal RP 029 Bil Tunai 5561 Asal Nota Kredit PI 64 Asal Baucer PA 56 Baucer 0005 Invois Salinan 0006 Invois Salinan 0007 Invois Salinan 0002 Bil Tunai 0003 Salinan Bil Tunai 001 Salinan Nota Kredit 0087 Salinan Resit Rasmi JK 76 Asal Resit Rasmi 31/4 Asal Resit Rasmi KL 56 Asal Baucer 31/5 Baucer 31/1 Baucer (cek) Resit Rasmi Salinan Resit Rasmi Salinan Resit Rasmi Bil Tunai Asal/ Invois Asal Keratan Cek/ Borang Wang Masuk Memo Kad Stok 31/2 0005 0006 RR 06 0508

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/ 1 1/1

3/11/2011 5/11/2011 9/11/2011 10/11/2011 8/11/2011 13/11/2011 7/11/2011 12/11/2011 16/11/2011 18/11/2011 22/11/2011 14/11/2011 17/11/2011 30/11/2011 21/11/2011 30/11/2011 25/11/2011 27/11/2011 23/11/2011 29/11/2011 19/11/2011

6

Perolehan aset Catatan kontra

7

16/11/11

8 9

Ambilan Stok akhir

1

15/11/11

10

ELEMEN 1.0 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN1.1.

Pengenalan Kepada Perniagaan

a.Menyatakan dengan jelas pengenalan perniagaan. STYLO SPORTS ENTREPRISE adalah sebuah perniagaan Milikan Tunggal yang dimiliki oleh Mia Maya .Perniagaan ini dimulakan pada 1 Januari 2011 dengan modal wang tunai simpanan sebanyak RM 80,000 dibankkan kedalam SNB Bank Berhad . Aktiviti perniagaan adalah menjual alatan sukan Adidus . Premis perniagaan di alamat Lot C-211

5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya . STYLO SPORTS ENTREPRISE dibantu oleh dua orang pekerja dengan gaji RM 1 200 seorang sebulan. b. Menyatakansebab-sebab memilihperniagaan. STYLO SPORTS ENTREPRISE memilih perniagaan menjual dan membeli barangan alatan sukan Adidus kerana :i. Perniagaan ini milikan tunggal yang akan dimiliki oleh seorang pemilik sahaja.Untung atau rugi perniagaan adalah di bawah tanggungan pemilik seorang sahaja. Barangan alatan sukan merupakan satu produk yang mana semua orang memerlukan untuk memudahkan aktiviti sukan dijalankan. Barangan alatan sukan Adidus adalah satu produk yang memang disukai oleh pengguna kerana kualiti produk tersebut.

ii. iii.

iv. Idea ini timbul apabila Kementrian Pelajaran Malaysia mewajibkan agar satu murid,satu sukan. Oleh itu, alatan sukan menjadi salah satu keperluan bagi pelajar. c. Menyatakan kelebihan menjalankan perniagaan tersebut. Kelebihan-kelebihan menjalankan perniagaan STYLO SPORTS ENTERPRISE adalah seperti berikut : i. Semua orang (pengguna) mesti menggunakan barangan alatan sukan untuk memudahkan aktiviti sukan dijalankan. ii. Barangan alatan sukan merupakan satu barangan yang mempunyai jaminan sekiranya berlaku kerosakan pada sesuatu tempoh biasanya 2 bulan. iii.Kedudukan perniagaan berada di kawasan yang memang mudah untuk orang kunjungi. d. Menyatakan risiko-risiko yang bakal dihadapi. Risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh STYLO SPORTS ENTERPRISE ialah :i.

Sekiranya mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik seorang diri. Persaingan di antara kedai-kedai alatan sukan yang berdekatan contoh al-IkhsaN dan Nike

ii.

12

1.2.

Profil Perniagaan NamaPerniagaan NamaPemilik Lokasi / Alamat JenisPerniagaan STYLO Sports Enterprise Mia Maya Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Milikan Tunggal

i. ii . ii i. i v . v. vi . vi i. vi ii. i x .

TempohPerakaunan TempohRekodSebulan Modal Perniagaan JumlahPekerja Status

Setahun : 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2011 31/01/2011 RM80,000 2 orang PerniagaanMemulakanperniagaan

x. NamadanAlamat Bank xi NomborAkaun .

SNB Bank Berhad / Lot 5-1, Presint 11/1,62300 Putrajaya 1234 567 8910 111

13

ELEMEN 2.0 : KEMAHIRAN MENGAPLIKASI 2.1 PerancanganUrusNiaga Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tarikh 1/11/11 1/11/11 3/11/11 5/11/10 6/11/11 7/11/11 7/11/11 8/11/11 9/11/11 Urusniaga Memulakan perniagaan dengan memasukkan wang tunai ke bank sebanyak RM 80,000. Membawa sebuah kenderaan sendiri berharga RM 55 000 kedalam perniagaan. Beli barang niaga daripada Syarikat Hazama secara kredit RM 4 000. Beli barang niaga daripada Perniagaan Azry secara kredit RM 1 700. Membeli almari pameran daripada Syarikat Perabot Stacy dengan cek RM 400. Membayar kepada Syarikat periklanan RM 175. Beli barang niaga daripada Nera Enterprise RM 4 000 dengan cek. Membayar caj angkutan RM 100. Beli barang niaga daripada Heliza Enterprise dengan cek RM 2 000. Dua pasang kasut Adidus dipulangkan kepada Perniagaan Azry kerana rosak dibahagian tapak bernilai RM 50 sepasang. Bayar Syarikat Hazama dengan cek RM 4 100. Jual barang niaga secara kredit kepada Nubhan Enterprise RM 3 000. Membayar upah atas belian RM 50. Jual barang niaga kepada Syarikat Erul secara kredit RM 3 000. Pemilik mengambil RM 5 000 tunai untuk kegunaan sendiri. Syarikat Erul memulangkan satu helai Jersi Adidus yang tiada logo bernilai RM 250 sehelai. Memasukkan wang tunai RM 5 000 kedalam akaun bank syarikat. Bayar Perniagaan Azry secara tunai RM500. 14 Komponen Catatan Permulaan Catatan Permulaan Kos Jualan Kos Jualan Perolehan Aset Pembayaran Kos Jualan Kos Jualan Kos Jualan Kos Jualan Pembayaran Jualan Bersih Kos Jualan Jualan Bersih Ambilan Jualan Bersih Catatan Kontra Pembayaran Dokumen Slip Wang Masuk Memo Invois Belian Invois Belian BilTunai Baucar Pembayaran Bil Tunai Nota Debit BilTunai Nota Kredit Resit Rasmi Invois Jualan Baucar Pembayaran Nota Kredit Memo Invois Jualan Slip Wang Masuk Resit

10. 10/11/11 11. 10/11/11 12. 12/11/11 13. 13/11/11 14. 14/11/11 15. 15/11/11 16. 16/11/11 17. 16/11/11 18. 17/11/11

19. 18/11/11 20. 19/11/11 21. 21/11/11 22. 22/11/11 23. 23/11/11 24. 25/11/11 25. 27/11/1 26. 29/11/11 27. 30/11/11 28. 30/11/11

Terima tunai daripada Erul Enterprise RM 2700 dan memberi diskaun tunai sebanyak RM 50. Menerima faedah atas simpanan daripada SNB Bank RM 300. Bayar Perniagaan Azry dengan cek RM 975 dan menerima diskaun tunai sebanyak RM175. Jual barang niaga kepada DatinAdira RM 3 000 secara tunai. Terima tunai daripada Nubhan Enterprise RM 3 000. Membayar bil elektrik sebanyak RM 250 Membayar sewa kedai dengan cek RM 550. Menerima komisen RM 100. Membayar insurans kedai dengan cek RM 200. Membayar gaji dua orang pekerja sebanyak RM 1 200 setiap seorang.

Jualan Bersih Penerimaan Pembayaran Jualan Bersih Penerimaan Pembayaran Pembayaran Penerimaan Pembayaran Catatan permulaan

Rasmi InvoisJualan Makluman Kredit Resit Rasmi BilTunai Resit Rasmi Baucar Pembayaran Baucar Pembayaran Baucar Pembayaran Baucar Pembayaran Baucar Pembayaran

15

2.2 DokumenPerniagaan SALINAN SNB BANK BERHAD WANG TUNAI MASUK NamaPerniagaan: STYLO SPORTS ENTERPRISE RM100 800 RM50 RM10 RM5 Tarikh: 1 Nov 2011 No Akaun: 1234 567 8910 111 Syiling JUMLAH 80 000.00

Ringgit Malaysia LAPAN PULUH RIBU SAHAJA UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh: Rosma Diluluskan oleh: Khair

Dokumen 1 No.01 MEMO STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada : Cik Mila (KeraniAkaun) Daripada : Pengurus Tarikh : 1 Nov 2011

Sila ambil perhatian bahawa pemilik syarikat telah membawa sebuah kenderaan sendiri berharga RM 55 000 kedalam perniagaan. Mia Maya . (Pengurus)

Dokumen 2 16

ASAL INVOIS SYARIKAT HAZAMA 22 , JalanSelesa 2 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-23233232 Faks : 03-32322323 STYLO SPORT ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya BUTIR KUANTITI Alat sukan Ping Pong 40 Adidus JUMLAH (Ringgit Malaysia: Empat ribu sahaja) Serahan : Angkutan dibayar K. & K. dik.Mia Maya Hazama

No. R0101

Tarikh: 3 Nov 2011

NO.RUJUKAN A 200

HARGA SEUNIT(RM) 100.00

JUMLAH (RM) 4 000 4 000

.. (Penerima) Dokumen 3 ASAL INVOIS PERNIAGAAN AZRY 33, JalanSentosa 3 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-8882621 Faks : 03-9992621 Kepada, STYLO SPORT ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya KUANTITI 34 JUMLAH (Ringgit Malaysia: Satu ribu tujuh ratus sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K. & K. dik.Mia Maya

..................... (Pengurus) No. R0029

Tarikh : 5 Nov 2011

NO.RUJUKAN B 333

BUTIR Kasut Adidus

HARGA SEUNIT(RM) 50.00

JUMLAH(RM) 1 700 1 700

Azry

--------------(Penerima) Dokumen 4 17

----------------(Pengurus)

ASAL BIL TUNAI SYARIKAT PERABOT STACY 44, JalanSelamat 47301 Petaling Jaya Tel : 03-45455454 Faks : 03-744555544 Tarikh : 6 Nov 2011 Butir Almari pameran kuantiti 1 Hargaseunit (RM) 400.00 JUMLAH Jumlah (RM) 400 400 No.1444

(Ringgit Malaysia: Empat ratus sahaja) Tunai/Cek :REST 9787 Stacy .. (Pengurus) Dokumen 5 No. C50/5 BAUCAR PEMBAYARAN STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada: Syarikat Pengiklanan Kefliey BUTIR Bayaran untuk pengiklanan kedai JUMLAH (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Tujuh Puluh Lima sahaja) Tunai/ No. cek : DIAM 5643 Liey --------------(Penerima) Dokumen 6 Mia Maya ----------(Pengurus) Tarikh : 7 Nov 2011 JUMLAH(RM) 175 175

18

ASAL BIL TUNAI NERA ENTERPRISE 55,Jalan Damai, 47800 Puchong Tel : 03-6543 7654 Faks : 03-8432 9840 BUTIR Jersi Sukan Abidus KUANTITI 16 HARGA SEUNIT(RM) 250.00 JUMLAH No. 8764

Tarikh : 7 Nov 2011 JUMLAH(RM) 4 000 4 000

(Ringgit Malaysia: Empat Ribu Sahaja.) Tunai/Cek : RMSB 336693 Mia Maya --------------(Pengurus) Dokumen 7 ASAL NOTA DEBIT SYARIKAT HAZAMA 22 , JalanSelesa 2 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-23233232 Faks : 03-32322323 Kepada, STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tarikh : 8 Nov 2011 Akaun tuan telah didebitkan dengan perkara yang berikut : BUTIR Set Ping Pong STYLO dalam invois No.R0101 yang berharga RM 100.00 per set dikenakan caj angkutan sebanyak RM100. (Ringgit Malaysia: Seratus sahaja) Mia Maya -------------(Penerima) DOKUMEN 8 Hazama ------------(Pengurus) JUMLAH (RM) 100 100 No. PA56

19

ASAL BIL TUNAI HELIZA ENTERPRISE 7, JalanDamai 47301 Petaling Jaya Tel : 03-78788778 Faks : 03-88777788 BUTIR Jersi sukan Abidus KUANTITI 8 HARGA SEUNIT(RM) 250.00 JUMLAH No. 5561

Tarikh : 9 Nov 2011 JUMLAH(RM) 2 000 2 000

(Ringgit Malaysia: Dua ribu Sahaja.) Tunai/Cek : RMSB 336693 Mia Maya --------------(Pengurus) DOKUMEN 9 NOTA KREDIT STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada, PERNIAGAAN AZRY 33, JalanSentosa 3 54100 Kuala Lumpur Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara yang berikut : BUTIR Dua pasang kasut Adidus dikembalikan kerana rosak. (Ringgit Malaysia: Satu ratus sahaja) Mia Maya . (penerima) DOKUMEN 10 JUMLAH 50 100 Azry ... (pengurus) No. PI64

Tarikh : 10 Nov 2011

20

ASAL RESIT RASMI SYARIKAT HAZAMA 22 , JalanSelesa 2 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-23233232 Faks : 03-32322323 Diterimadaripada : STYLO SPORTS ENTERPRISE Ringgit Malaysia : Empat Ribu Satu Ratus Sahaja. Bayaranuntuk : Menjelaskan invois No. R0101RM 4 100.00

No. 0888

Tarikh : 10 Nov 2011

Tunai/No. cek : RMSB 336692 Hazama (PENGURUS) DOKUMEN 11 Salinan INVOIS STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Nubhan Enterprise 40, JalanSelamat 4 47800 Puchong NO.RUJUKAN K 111 BUTIR Jersi Sukan Abidus KUANTITI 12 No. 0005

Tarikh : 12 Nov 2011

HARGA SEUNIT(RM) 250 JUMLAH

JUMLAH(RM) 3 000 3 000

(Ringgit Malaysia: Tiga ribu sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K. & K. dik. Nubhan -------------(Penerima) DOKUMEN 12 Mia Maya -------------(Pengurus)

21

NO.21/1 BAUCAR PEMBAYARAN STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada: Perniagaan Azry BUTIR Membayar upah atas belian tertinggal bagi invois bernombor No. R0029 JUMLAH (Ringgit Malaysia: Lima Puluh sahaja) Tunai/ No. cek : ___________ Azry -------------(Penerima) Dokumen 13 SALINAN INVOIS STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Syarikat Erul 6, JalanAman 47301 Petaling Jaya NO.RUJUKAN K 254 BUTIR Jersi Adidus No. 0002 Tarikh : 13 Nov 2011 Jumlah(RM) 50 50

Mia Maya -------------(Pengurus)

Tarikh : 16 Nov 2011

KUANTITI HARGA SEUNIT(RM) JUMLAH(RM) 13 250.00 3 000 JUMLAH 3 000

(Ringgit Malaysia: Tiga Ribu Sahaja) Serahan: Angkutandibayar K. & K. dik.Nera Kiki Mia Maya

-------------(Penerima) DOKUMEN 14

-------------(Pengurus)

22

NO. 04

MEMOSTYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada : Cik Mila (KeraniAkaun) Tarikh : 15 Nov 2011 Daripada : Pengurus _____________________________________________________________________ Sila ambil perhatian bahawa saya telah mengambil RM5 000 untuk kegunaan sendiri. Mia Maya --------------(Pengurus) Dokumen 15 NOTA KREDIT No. 0087 Syarikat Erul 6, JalanAman 47301 Petaling Jaya Tel : 03-98987676 Faks : 54543223 Kepada, STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tarikh : 14 Nov 2011 Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara yang berikut : BUTIR Satu helai Jersi Adidus telah dikembalikan kerana tiada logo. (Ringgit Malaysia: Dua ratus lima puluh sahaja) Erol . (Penerima) DOKUMEN 16 Mia Maya .. (Pengurus) JUMLAH 250 250

23

SALINAN SNB BANK BERHAD WANG TUNAI MASUK NamaPerniagaan: STYLO SPORTS ENTERPRISE RM100 20 RM50 30 RM10 100 RM5 100 Tarikh: 16 Nov 2011 No Akaun: 1234 567 8910 111 Syiling JUMLAH 5 000.00

(Ringgit Malaysia: Lima Ribu Sahaja) UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh: Rosma Diluluskan oleh: Khair

Dokumen 17 SALINAN RESIT RASMI PERNIAGAAN AZRY 33, Jalan Sentosa 3 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-8882621 Faks : 03-9992621 Tarikh : 17 Nov 2011 Diterimadaripada Ringgit Malaysia BayaranuntukRM 500.00

: Stylo Sports Enterprise : Lima ratus sahaja : Menjelaskan separuh daripada invois No. R0029

Tunai/No. cek :

Mia Maya --------------(Pengurus) DOKUMEN 18

24

SALINAN RESIT RASMI STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Tarikh :18 Nov 2011 Diterima daripada : Erul Enterprise Ringgit Malaysia : Dua Ribu Tujuh Ratus sahaja Bayaranuntuk : Menjelaskan invois No. 0002 (diskaun tunai RM50) RM 2 700.00 Tunai/No. cek : CBB 111115 Mia Maya . (Pengurus) DOKUMEN 19 MAKLUMAN KREDIT SNB BANK BERHAD 7 JalanHarmoni 2 47301 Kelana Jaya, Selangor. Kepada, STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Sila ambil perhatian bahawa kami telah mendebitkan akaun tuan seperti berikut: Ringgit Malaysia : Tiga ratus sahaja Perkara: Faedah atas simpanan.RM300

Tarikh :19 Nov 2011 No Akaun : 1234 567 8910 111

Leez Pengurus Cawangan DOKUMEN 20

25

ASAL

RESIT RASMIPERNIAGAAN AZRY 33, Jalan Sentosa 3 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-8882621 Faks : 03-9992621 Diterimadaripada Ringgit Malaysia BayaranuntukRM 975

: STYLO SPORTS ENTERPRISE : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ringgit sahaja : Menjelaskan baki invois No. R0029(diskaun tunai RM 175)

Tunai/No. cek : RMSB 336696 Azry --------------(Pengurus) DOKUMEN 21 SALINAN BIL TUNAI STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada : Datin Adira Butir Kasut Adidus Kayu Golf Adidus Kuantiti 30 15 Hargaseunit 50.00 100.00 Tarikh : 22 Nov 2011 Jumlah(RM) 1 500 1 500 JUMLAH 3 000 No. 001

(Ringgit Malaysia: Tiga ribu sahaja) Tunai/ Cek: Mia Maya (PENGURUS) DOKUMEN 22

26

SALINAN RESIT RASMI No. 00005 STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Tarikh : 23 Nov 2011 Diterimadaripada Ringgit Malaysia BayaranuntukRM 3 000.00

: Nubhan Enterprise_ :Tiga Ribu Sahaja : Menjelaskaninvois No. 0005

Tunai/No. cek : DIE 223344 Mia Maya . (Pengurus) DOKUMEN 23

NO.31/1 BAUCAR PEMBAYARAN STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada: Tenaga National Berhad BUTIR Membayar Bil Elektrik JUMLAH (Ringgit Malaysia: Satu ratus sahaja) Tunai/ No. cek : ___________ TNB -------------(Penerima) DOKUMEN 24 Mia Maya -------------(Pengurus) Tarikh : 25 Nov 2011 Jumlah(RM) 250 250

27

NO. 31/2 BAUCAR PEMBAYARAN STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada: Encik Vince BUTIR Membayar Sewa Kedai JUMLAH (Ringgit Malaysia: Tujuh ratus sahaja) Tunai/ No. cek : AYAM 8765 Vince -------------(Penerima) DOKUMEN 25 SALINAN RESIT RASMI No. 00006 STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Tarikh : 29 Nov 2011 Diterimadaripada : Syarikat Hazama Ringgit Malaysia : Satu Ratus sahaja _ Bayaranuntuk : Menerima komisen atas penjualan Set Ping Pong AdidusRM 100.00

Tarikh : 27 Nov 2011 JUMLAH(RM) 550 550

Mia Maya ------------(Pengurus)

Tunai/No. cek :Mia Maya

--------------(Pengurus) DOKUMEN 26

28

NO. 31/4 BAUCAR PEMBAYARAN STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada: Syarikat Insurans Takaful BUTIR Membayar Insuran Kedai JUMLAH (Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja) Tunai/No. cek : RMSB 336698 Aril -------------(Penerima) Mia Maya -------------(Pengurus) Tarikh : 30 Nov 2011 JUMLAH(RM) 200 200

DOKUMEN 27 NO.31/5 BAUCAR PEMBAYARAN STYLO SPORTS ENTERPRISE Lot C-2-5, Presint 04/1, 62300 Putrajaya Tel : 03-1234 5678 Faks : 03-8765 4321 Kepada: Cik Mila Kerani akaun BUTIR Membayar dua orang pekerja dengan bayaran RM1 200 seorang pada bulan November 2011. JUMLAH (Ringgit Malaysia: Dua Ribu Empat Ratus Sahaja) Tunai/ No. cek : ULAT 5432 Mila -------------(Penerima) DOKUMEN 28 29 Mia Maya -------------(Pengurus) Tarikh : 30 Nov 2011 JUMLAH (RM) 2 400 2 400

2.3 BukuCatatanPertamadanBukuTunai Jurnal Belian Tarikh 03.11.201 1 05.11.201 1 08.11.201 1 13.11.201 1 30.11.201 1 Butir Syarikat Hazama Perniagaan Azry Syarikat Hazama Perniagaan Azry Akaun Belian Jurnal Jualan Tarikh 07.11.201 1 12.11.201 1 30.11.201 1 Butir Syarikat Erul Nubhan Enterprise Akaun Jualan Jurnal Pulangan Jualan Tarikh 14.11.201 1 30.11.201 1 Butir Syarikat Erul Akaun Pulangan jualan (Dt.) Folio No.Invois No. 0087 Jumlah 250 250 (Kt.) Folio No.Invois No.0006 No. 0005 Jumlah 3 000 3 000 6 000 (Dt.) Folio No.Invois No. R0101 No. R0019 No. R0029 No. R0161 Jumlah 4 000 1 700 100 50 5 850

Tarikh 10.11.201 1 30.11.201 1

Jurnal Pulangan Belian Butir Folio Perniagaan Azry Akaun Pulangan Belian Jurnal Am (Kt.)

No.Invois No. PI64

Jumlah 100 100

Tarikh 01.11.2011

Butir Bank Kenderaan Modal 30 (Memulakan perniagaan dengan baki asset dan liabiliti.)

Fol.

Debit 80 000 55 000

Kredit

135 000 135 000 135 000

31

Tarikh 01/11/11 16/11/11 18/11/11 19/11/11 22/11/11 23/11/11 26/11/11

Butir Modal Tunai(K) Erul Enterprise Faedah Jualan Nubhan Enterprise Komisen diterima

Disk. RM

Tunai RM

Buku Tunai Bank Tarikh RM 80 000 5 000 06/11/11 07/11/11 07/11/11 09/11/11 10/11/11 13/11/11 15/11/11 16/11/11 17/11/11 21/11/11 25/11/11 27/11/11 30/11/11

Butir Perabot Iklan Belian Belian Syarikat Hazama Upah Ambilan Bank(K) Syarikat Azry Syarikat Azry Kadar Bayaran Sewa Insurans Gaji

Disk. RM

Tunai RM

Bank RM 400 175 4 000 2 000 4 100 50 2 000

50

2 700 300 3 000 3 000 100

5 000 500 175 975 250 550 200 2 400

30/11/11

Baki h/b 50 9 100 3 550 85 000 67 950

30/11/11 Baki h/b 175

3 550 9 100

67 950 85 000

Julai 1 Baki b/b

Tarikh 2011 Nov 30 Baki h/b

Butir

Akaun Jualan Jumlah Tarikh RM 9 000 9 000 2011 Dis 1 Baki b/b 2011 Nov 22 32 30

Butir Tunai Pelbagai Pemiutang

Jumlah RM 3 000 6 000 9 000 9 000

33

Tarikh 2011 Nov 30 Baki h/b

Butir

Akaun Komisen Diterima Jumlah Tarikh RM 100 2011 Nov 29 100 2011 Dis 1

Butir Tunai Baki b/b

Jumlah RM 100 100 100

Tarikh 2011 Nov 30 Baki h/b

Butir

Akaun Faedah atas Simpanan Jumlah Tarikh Butir RM 300 2011 Nov 19 Bank 300 2011 Dis 1 Baki b/b

Jumlah RM 300 300 300

Tarikh 2011 Nov 30 Baki h/b

Butir

Akaun Diskaun Diterima Jumlah Tarikh RM 175 2011 Nov 30 175 2011 Dis 1

Butir Pelbagai Pemiutang Baki b/b

Jumlah RM 175 175 175

34

Tarikh 2011 Nov 30 Baki h/b

Butir

Akaun Pulangan Belian Jumlah Tarikh Butir RM 100 2011 Nov 30 Pelbagai Pemiutang 100 2011 Dis 1 Baki b/b 35

Jumlah RM 100 100 100

Tarikh 2011 Nov 30 2011 Dis 1

Butir Pelbagai Pemiutang Baki b/b

Akaun Pulangan Jualan Jumlah Tarikh Butir RM 250 2011 Nov 30 Baki h/b 250 250

Jumlah RM 250 250

Tarikh 2011 Nov 2011 Dis 1 Bank Baki b/b

Butir

Akaun Perabot Jumlah Tarikh Butir RM 400 2011 Nov 30 Baki h/b 400 400

Jumlah RM 400 400

Tarikh 2011 Nov 15 2011 Dis 1 Tunai Baki b/b

Butir

Akaun Ambilan Jumlah Tarikh Butir RM 2 000 2011 Nov 30 Baki h/b 2 000 2 000

Jumlah RM 2 000 2 000

Tarikh 2011 Nov 27 2011 Dis 1 Baki b/b

Butir

Akaun Sewa Jumlah Tarikh Butir RM 36 550 2011 Nov 30 Baki h/b 550 550

Jumlah RM 550 550

Tarikh 2011 Nov 25 2011 Dis 1 Tarikh 2011 Nov 30 2011 Dis 1 Bank Baki b/b Bank Baki b/b

Butir

Akaun Kadar Bayaran Jumlah Tarikh Butir RM 250 2011 Nov 30 Baki h/b 250 250 Akaun Insurans Jumlah Tarikh Butir RM 200 2011 Nov 30 Baki h/b 200 200

Jumlah RM 250 250

Butir

Jumlah RM 200 200

Tarikh 2011 Nov 30 2011 Dis 1 Bank Baki b/b

Butir

Akaun Gaji Jumlah Tarikh Butir RM 2 400 2011 Nov 30 Baki h/b 2 400 2 400 37

Jumlah RM 2 400 2 400

Tarikh 2011 Nov 1 2011 Dis 1 Modal Baki b/b

Butir

Akaun Kenderaan Jumlah Tarikh Butir RM 55 000 2011 Nov 30 Baki h/b 55 000 55 000

Jumlah RM 55 000 55 000

Tarikh 2011 Nov 30 2011 Dis 1

Butir Pelbagai Penghutang Baki b/b

Akaun Diskaun Diberi Jumlah Tarikh Butir RM 50 2011 Nov 30 Baki h/b 50 50

Jumlah RM 50 50

Tarikh 2011 Nov 7 2011 Dis 1 Tunai Baki b/b

Butir

Akaun Iklan Jumlah Tarikh Butir RM 175 2011 Nov 30 Baki h/b 175 175 38

Jumlah RM 175 175

Tarikh 2011 Nov 7 9 30 2011 Dis 1

Butir Bank Bank Pelbagai Pemiutang Baki b/b

Akaun Belian Jumlah Tarikh Butir RM 4 000 2011 Nov 30 Baki h/b 2 000 5 850 11 850 11 850 Akaun Nubhan Enterprise Jumlah Tarikh Butir RM 3 000 2011 Nov 12 Bank 3 000 Akaun Syarikat Erul Jumlah Butir Tarikh RM 3 000 2011 Nov 14 Pulangan Jualan 18 Diskaun Diberi Bank 3 000 Akaun Syarikat Hazama Jumlah Tarikh RM 39 4 100 2011 Nov 3 8 4 100

Jumlah RM 11 850 11 850

Tarikh 2011 Nov 12 Tarikh 2011 Nov 16 Jualan Jualan

Butir

Jumlah RM 3 000 3 000 Jumlah RM 250 50 2 700 3 000

Butir

Tarikh 2011 Nov 10 Tunai

Butir

Butir Belian Belian

Jumlah RM 4 000 100 4 100

Tarikh 2011 Nov 10 17 23

Butir Pulangan Belian Tunai Diskaun Diterima Bank

Akaun Perniagaan Azry Jumlah Tarikh RM 100 2011 Nov 5 500 13 175 975 1 750

Butir Belian Belian

Jumlah RM 1 700 50 1 750

40

STYLO SPORTS ENTERPRISE Imbangan Duga pada 30 November 2011 Dt RM Tunai Bank Kenderaan Modal Jualan Komisen diterima Faedah atas Simpanan Diskaun diterima Pulangan Belian Perniagaan Azry Pulangan Jualan Perabot Ambilan Sewa Kadar Bayaran Insurans Gaji Diskaun Diberi Iklan Belian 74 500 55 000 135 000 9 000 100 300 175 250 150 100 400 2 000 550 250 200 2 400 250 175 11 700 147 675 41 Kt RM 2 700

147 675

JADUAL PENGIRAAN STOK BERAKHIR 31 November 2011 Jenis Barang :KASUT SUKAN ADIDUS MASUK Bil. Tarikh Harga Kuantiti Seunit (RM) 34 50 50 50 MASUK Bil. Tarikh Kuantiti 40 8 Harga Seunit (RM) 100 100 100 Amaun (RM) 4 000 800 0.00 15 Amaun (RM) 1 700 0.00 0.00 2 30 KELUAR Harga Kuantiti Seunit (RM) 50 50 50 Amaun (RM) 0.00 100 1 500 BAKI Harga Kuantiti Seunit (RM) 34 32 8 50 50 50 Amaun (RM) 1 700 1 600 400

1. 2. 3.

5/11/11 10/11/11 22/11/11

Jenis Barang :ALATAN SUKAN ADIDUS KELUAR Kuantiti BAKI Harga Harga Amaun Amaun Seunit Kuantiti Seunit (RM) (RM) (RM) (RM) 100 100 100 0.00 0.00 1 500 40 48 33 100 100 100 4 000 4 800 3 300

1. 2. 3.

3/11/11 9/11/11 22/11/11

Jenis Barang:JERSI SUKAN ADIDUS MASUK Bil. Tarikh Kuantiti 16 Harga Seunit (RM) 250 KELUAR BAKI Harga Harga Amaun Amaun Amaun Kuantiti Seunit Kuantiti Seunit (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) 4 000 42 250 0.00 16 250 4 000

1.

7/11/11

2. 3. 4.

9/11/11 12/11/11 23/11/11

8

250

2 000 12 1

250 250 250

0.00 3 000 250

24 12 11

250 250 250

6 000 3 000 2 750

JUMLAH STOK AKHIR : RM6 450

43

STYLO SPORTS ENTERPRISE Penyata Pendapatan bagi bulan berakhir berakhir 30 November 2011 RM Jualan Tolak: Pulangan Jualan Diskaun Diberi Jualan Bersih Tolak:Kos Jualan Stok Awal Belian Tolak:Pulangan Belian Diskaun Diterima Belian Bersih Tambah: Upah atas belian Kos Belian Kos barang untuk dijual Tolak:Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar Tambah:Hasil Komisen Diterima Faedah atas simpanan RM RM 100 250 350 8 700 RM 9 000

11 700 250 175 425 11 275 50 11 325 6450 4875 3825 100 300 400 4225

Tolak:Perbelanjaan Gaji Kadar Bayaran Sewa Iklan Insurans UNTUNG BERSIH

2 400 250 550 175 200 3 575 650

44

STYLO SPORTS ENTERPRISE Kunci Kira-kira pada 30 November 2011 RM Aset Bukan Semasa Kenderaan Perabot

RM 55 000 400

RM

55 400 Aset Semasa Stok Akhir Bank Tunai Penghutang Modal Kerja

6 450 74 500 2 700

78 250 133 650

Ekuiti Pemilik Modal Tambah:Untung Bersih Tolak:Ambilan Modal Akhir

135 000 650 135 650 2 000 133 650

45

RUMUSAN

Setelah mengambil masa selama satu bulan untuk menyiapakan tugasan Prinsip Perakaunan ini, saya dapat mempelajari pelbagai kemahiran diantaranya mengorganisasi , meganalisis, mentafsir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga kedalam buku catatan pertama.Saya juga dapat mempelajari cara-cara menyediakan imbangan duga,penyata kewangan serta kunci kira-kira dengan tepat dan betul.Tambahan pula rumusan yang boleh saya pelajari ialah saya dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk satu tempoh perakaunan.

46

TAMATA L H A M D U L I L L A H !

47