assigment sem 2

Download Assigment sem 2

Post on 06-Jan-2016

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

assigment semester 2

TRANSCRIPT

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP)AMBILAN JUN 2012 (SEMESTER 2)

KERJA KURSUSBAHASA MELAYU KONTEKSTUAL(BM 2310D)

NAMA : Yuvaneswary A/P Muniandy

NO. Kad Pengenalan : 941010-02-6058

KELAS : F2E ( P.MUZIK) PPISMP AMBILAN JUN 2012MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL(BM 2310D)NAMA PENSYARAH : EN. AZIZAN BIN ABD. AZIZTARIKH HANTAR : 3 MAC 2013

Penghargaan

Saya Yuvaneswary A/P Muniandy dari unit PPISMP Pendidikan Muzik semester 2. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat sejahtera dan ribuan terima kasih kepada semua yang membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. terutamanya kepada pensyarah kami iaitu En. Azizan bin Abd. Aziz yang telah memberikan tugas ini kepada kami dan membantu kami dalam membuat tugasan ini dengan sempurna. Melalui tugasan ini, kami berpeluang mengetahui tentang Bahasa Melayu secara terperinci.. Kami juga mendapat kebaikkan yang maksimum sepanjang membuat tugasan ini.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas saya yang membantu saya memberi sedikit tunjuk ajar dalam membuat tugasan ini. Tunjuk ajar tersebut membantu saya dalam melaksanakan tugasan yang diberi dengan sempurna. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-bapa saya yang membantu saya dari segi kewangan.Sekali lagi , saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini secara langsung dan tidak langsung.

Terima Kasih..Yuvaneswary A/P Muniandy

ISI KANDUNGANBILTAJUKMUKA SURAT

1Penghargaan2

2Pendahuluan4

3Pola keselarasan vocalAnalisis teks Jadual keselarasan vokal5-9

4Pola tidak menepati keselarasan vokalAnalisis Teks Jadual pola tidak menepati keselarasan vokal Carta bar pola tidak menepati keselarasan vocal10

5Kata Pinjaman Analisis Teks Jadual kata pinjaman Carta bar kata pinjaman11-14

6Karangan punca-punca kesilapan umum tatabahasa15-16

7Refleksi17

8Senarai Rujukkan18

12Lampiran

PENDAHULUAN

Kertas kerja ini mengandungi tiga tajuk besar iaitu pola keselarasan vokal, tidak menepati pola keselarasan vokal, dan kata-kata pinjaman. Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan di antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Ini adalah tiga aspek yang penting dalam kertas kerja ini. Kata pinjaman merupakan kata yang dipinjam atau diambil daripada bahasa lain lalu diterap sebagai satu bahasa yang lain. Faktor kata pinjaman ialah membentuk istilah-istilah baru menepati kehendah pengisian masa dan keadaan perkembangan dalam perniagaan atau perdagangan. Peminjaman sesuatu kata boleh dilakukan melalui peminjaman terus atau melalui penterjemahan sesuatu perkataan atau konsep asing. Peminjaman terus dilakukan dengan cara menyesuaikan bentuk atau sebutan sesuatu kata asing dengan sistem bahasa melayu. Peminjaman seperti ini dilakukan kerana perkataan tersebut tidak terdapat dalam bahasa melayu atau sukar untuk diterjemahkan. Contohnya perkataan computer, enjin, produk,dan program dipinjam daripada Bahasa Inggeris dan disesuaikan dengan bentuk dan sebutan bahasa melayu. Faktor psikologi, adalah untuk masyarakat penutur akan meminjam bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibunda sendiri. Memantapkan struktur bahasa bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup.

ANALISISTEKS

POLAKeselarasan huruf vokal dari artikel yang saya pilih:-

CONTOH PERKATAANJUMLAHPERATUS

a-aSahaja, anak, merawat, anida, bahasa, payah,Jaga, malam, mata, saya, atas, memakai, apa,kataAkan, daripada, nafas, ayah, daerah, tanah, maka, darahSabar, dianggap, mandai, sama-sama, panjangJasad, kalau, saudara, bapa, pada, ada, jangan, paraAgamawan, agar, kesasar, sebaya Ayat-ayat dibaca, diangkatdarah,gatal,tamat,akan,asal,seramai-ramai, alasan, menahan, lama, bahagia, datang, sekadar, asap, sebatang ,bawah tertancup-tancup ,taraf, setara ,sangat.55134.75

a-iPermandian, kami, lagi, lampin, tapi, nanti, waris, dari, perkahwinan, garis ,baik, Zahid, balik, mati, tadi, masih, adik, ganti, pagi, pasti, sekali, Salinan, sakitan, kaki, lantai, hati.

2663.7

a-uMampu, mahu, kampung, batu ,tertakluk, berlaku, bangku, tahu, datuk, kamus, dipandu, lalu, satu, mandul, harus kandung, aku, masuk, kayunya.1946.55

e-a pepetTempat, sediakan, berkepala, pernah, telinga, kepada, perempuannya, menantu, besar, hendak, dikejar percuma gelanggang, ketika, tengah, merengek, menegakkan ,mereka keluarga, sebagai, keras, kerana, dekat, dengan, tegasnya, semua, betapa, tetapi, semenjak, mengemas , berapa,Sebenarnya, sendiri, sedang, memanglah, telatah, terkedang, selamat, kemudian, kembalilah, sebelah, kerabat serta, sedekah, semasa, melepaskan, diteruskan, sebab, dihentak

50122.5

e-i pepetBelimbing, membersihkan, kecil, lebih

49.8

e-u pepetMenjenguk, hembus, selalu.37.35

e-a talingMemang12.45

e-e talingMenggendeng

12.45

e-o taling-

00

i-aTeringat, tiada, minta, bila, simpanan, Ismail, ialah, kita, sihat, menikamat, keinsafan, ,terpisah, tinggalkan, kitaran, kisah, melihat

1640

i-iIni, bertitik, giliran, kini, kiri, sijil, cicit-cicit, diri, miskinMeniggikan, teriring.1127

i-uItulah, ibu, ribu, menjiruskan, sibuk, pintu, seminggu

718

o-aKota, olah, tongkat

37.35

o-e-

00

o-oBodoh, memotong, rokok, pokok

410

u-aCuma, juga, tumpah, bukan, muda, jumlah, sudah, ustaz, rumah, punya, suara ,berkurap, memuliakan, ujaran, luka, mudah, terbuka-buka.1742

u-iSuami, suci, dikebumikan, cuti, kudis.512.25

u-uMerujuk, buruk, busuk, turun, cucu, susu, suku, hukum,Dituduh, berpuluh, pujuk, duduk, untuk, buku-buku, tuntutan, menguruskan, punggung, sepupu, teruntungnya, berkumpul, turut, keturunan, menusuk23

56.35

CARTA BAR ANALISIS TEKS:

Huraian

Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan di antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Terdapat 18 belas pola keselarasan vokal. Dalam cerpen Sekeras Waris Selembut Silaturahim terdapat juga pola keselarasanya. Antaranya, dalam a-a terdapat 55 perkataan. Contohnya, anak, malam, darah, bapa. Di samping itu, dalam a-i terdapat 26 perkataan. Antaranya,lagi,kaki,sakit. Dalam,a-u pula terdapat 19 kata. Contohnya, mahu, datuk,harus. Manakala, dalam e-a (pepet) pula, terdapat 50 perkataan. Contohnya, tempat, kepada, tegas. Tambahan pula, dalam e- i (pepet) terdapat empat perkataan. Antaranya, kecil,lebih.. Di dalam e-u (taling) pula terdapat tiga perkataan. Iaitu, hembus,selalu. Selain itu, dalam e-a(taling) mempunyai satu perkataan iaitu memang. Di e- e(taling) juga terdapat satu perkataan sahaja. Iaitu, menggendeng. Manakal, di e-o (taling) tidak mempunyai perkataan. Tetapi dalam i-a terdapat 16 perkataan.Antaranya, tiga,wanita,bila. Di sampig i-I pula terdapat 11 perkataan. Contohnya,kini,kiri,ini. Di dalam i-u mempunyai 7 perkataan. Seperti,itu, ibu,sibuk. Dalam o-a terkandung 3 perkataan sahaja ianya, kota, olah, tongkat. Tetapi dalam o-etidak mempunyai apa- apa perkataan pun. Manakal dalam o-o pula terdapat empat perkataan iaitu, bodoh,pokok,rokok. Di u-a tergolong 17 perkataan. Antaranya, Cuma,juga, bukan. Di u-I pula hanya mempunyai perkataan saja. Iaitu,suci,suami,kudis. Akhirnya, dalam u-u pula terkandung 23 perkataan. Contohnya, busuk,cucu,suku,tuduh. Jelaslah di sini bahawa tela menggunakan pola keselarasan dalam penulisanya.

POLA TIDAK MENEPATI KESELARASAN

TIDAK MENEPATI KESELARASAN VOKALEjaan yang betulPERATUS

DahSudah0.04

tuItu0.04

niIni0.04

lakiLelaki0.04

HuraianPengarang cerpen Sekeras Waris Selembut Silaturahim Monalita Mansor, telah mengarang sebuah cerpen yang ilmiah tetapi terdapat juga kesalahan tatabahasa dari segi pola tidak menepati keselarasan vokal. Antaranya, dah,itu, ni, laki. Penggunaan perkataan yang betul ialah, dah= sudah, tu= itu, ni= ini, laki= lelaki.Pengarang telah mengulang-ulang perkataan tersebut. Oleh itu, penggunaan perkataan singkat ini menyebabkan pelajar pengaruh dengan perkataan singkatan sahaja. Secaratidak langsung mereka juga akan menggunakan cara ini dalam penulisa karangan. Kesimpulanya, pengarang perlu mengurangkan penggunaan perkataan pola tidak keselarasan vokal dalam penulisan mereka demi kebaikan semua pembaca.

ANALISISTEKS

1.1.2 Kata PinjamanPenguasan Kata Pinjaman dalam Bahasa MelayuKata PinjamanBahasa Asal

TanahBumiBahasa Sanskrit

BancoBangkuBahasa Portugis

BuekBukuBahasa Belanda

WuatBuatBahasa Sanskrit

CendanaKayuBahasa Sanskrit

qamusKamusBahasa Arab

CounterKaunterBahasa Inggeris

EscolaSekolahBahasa Portugis

MaffMaafBahasa Arab

MuliaMuliaBahasa Sanskrit

RokekRokokBahasa Belanda

SammaSamaBahasa Sanskrit

DramaDramaBahasa Inggeris

YasinYasinBahasa Arab

JenakaHumorBahasa Inggeris

RasullahRasullahBahasa Arab

SwargamSyurgaBahasa Arab

KataKataBahasa Sanskrit

Kata pinjaman ialah perkataan yang dipinjam dari bahasa lain kemudian ia disesuaikan dan terjemahkan ke Bahasa Melayu.

BahasaPeratus

Sanskrit0.9

Portugis0.36

Belanda0.36

Arab0.9

Inggeris0.54

HuraianDalam cerpen Sekeras waris selem