topic 8 racangan kewangan costing finplan

Upload: muhammad-nazhan

Post on 03-Apr-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  1/50

  1

  ENTREPRENEURSHIP

  TOPIC-8

  FINACIAL PLAN

  (Project Costing & Financial Planning)

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  2/50

  2

  PART I

  INTRODUCTION TO BUSINESS

  FINANCE

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  3/50

  3

  BUSINESS FINANCE

  FINANCIAL PLANNING OF BUSINESS VENTURE

  OPERATIONAL AND MANAGEMENT OF BUSINESS

  FINANCE

  FINANCIAL CONTROL OF BUSINESS

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  4/50

  4

  FINANCIAL PLAN FOR NEW PROJECT

  NEW PROJECT / VENTURE

  EXPANSION OF EXISTING BUSINESS

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  5/50

  5

  FINANCIAL PLANNING

  BEFORE NEW PROJECT OR VENTURE

  IMPLEMENTED

  ANNUAL PLANNING

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  6/50

  6

  FINANCIAL PLANNING AN INTERLINKING

  BETWEEN BUSINES FUNCTIONS

  MARKETINGPLAN

  OPERATIONALPLAN

  ADMINISTRATIVEPLAN

  PLANNING

  CONTROLLINGMANAGING

  BUSINESS FINANCE

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  7/50

  7

  FINANCIAL PLAN FOR NEW VENTURE

  REQUIRES:

  A COMPREHENSIVE MARKET PLAN

  A COMPREHENSIVE OPERATIONAL PLAN A COMPREHENSIVE ORGNAZATIONAL PLAN

  OTHER PLANS WHICH MAY APPLICABLE

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  8/50

  8

  WHAT WE NEED FROM MARKET PLAN ?

  Sales Estimate : Qty, type of products/services

  Price per units ( sales price)

  Sales Estimate (daily, weekly, monthly & yearly).

  Estimated Sales on credit and cash sales.

  Credit Terms.

  Selling costs: ie :

  Sales Discounts

  Salary and Salesman commissions

  Promotional Expenses / Advertising

  Dealers commissions / agent fees

  > Marketing and Sales Expenses BUDGET

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  10/50

  10

  What we need from organizational plan ?

  Rental of offices / branches

  Office equipments cost & administrative

  Staff costs (other than marketing & operations)

  Other costs ( legal fees, permits, and other administrative costs)

  BELANJAWAN PENTADBIRAN / ORGANISASI

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  11/50

  11

  RANCANGAN KEWANGAN

  1. Keperluan Perbelanjaan Projek [Kos PerlaksanaanProjek]

  2. Anggaran Hasil (Jualan) dan Perbelanjaan [PenyataPendapatan]

  3. Anggaran Aliran Tunai Perniagaan [Penyata AliranTunai]

  4. Anggaran Kedudukan Harta dan Tangungan [KunciKira-Kira]

  PROFORMA PENYATA KEWANGAN DAN GAMBARANKESELURUHAN

  DAYAMAJU PERNIAGAAN.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  12/50

  12

  PROJECT IMPLEMENTAYTION COSTS (PIC)

  PIC is all costs to implement new project / ventures.

  Four main components of PIC:

  Money to acquire fixed assets

  Money to finance Working Capital (Modal Pusingan)

  Other Initial expenditure (non- recurring)

  Money to pay for Contingency (Perbelanjaan Luar Jangka)

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  13/50

  13

  Example : PROJECT IMPLEMENTATION COSTS

  Keperluan Kos Pinjaman Sewa Beli Sumbangan

  pemilik -tunai

  Aset

  sendiri

  Harta Tetap

  Tanah & Bangunan - - - -

  Peralatan Pejabat 18,500 - 18,500

  Ubahsuai 12,400 12,400 - -

  Perabut Kelengkapan 10,800 - 10,800 -

  Lori 45,000 - 40,000 5,000

  Mesin dan Peralatan 55,000 55,000 - -

  Ubahsuai Kilang 8,000 8,000 - -

  Jumlah 149,700 75,400 69,300 5,000

  Modal Kerja ( x bulan)

  Operasi Pengeluaran 35,000 30,000 - 5,000

  Pentadbiran 9,500 4,500 - 5,000

  Operasi Pemasaran 6,300 2,000 4,300

  Jumlah 50,800 36,500 14,300

  Keperluan Lain 18,200 - - 18,200

  Luar Jangka (10 %) 21,870 - - 21,870

  Jumlah Kos Projek 240,570 111,900 69,300 59,370

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  14/50

  14

  MODAL PUSINGAN WORKING CAPITAL

  Wang yang diperlukan untuk menampung segala perbelanjaan

  bulanan perniagaan yang mana dikategorikan sebagai berikut;

  Working

  Capital

  Belanja

  Pengeluaran/Operasi

  Belanja

  Pentadbiran

  Belanja

  Pemasaran

  Gaji Pekerja

  Sewa

  UtilitiBekalan pejabat

  Insuran dll

  Belanja

  pengeluaran:

  Kos bahanmentah

  Buruh

  langsung

  Overhed

  kilang

  Belanja

  operasi:

  Belanja yangterlibat dalam

  menjalankan

  operasi

  perniagaan

  Gaji jurujual

  Elaun jurujual

  Bonus jurujualIklan dll

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  15/50

  15

  Work-in-Progress

  FinishesGoods /Stocks

  AccountPayables

  RawMaterial

  Taxation &Dividendsetcs.

  AccountsReceivables

  AccountsReceivablesProfit

  CYCLE

  PermanentFinance

  FixedAssets

  CASH

  WORKING CAPITAL CYCLE

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  16/50

  16

  Perbelanjaan Perbelanjaan Lain

  Deposit

  Wang pendahuluan yang perlu dibayar untuk

  mendapatkan kemudahan awam seperti;

  Bekalan air, letrik, telefon dan sewabangunan/tapak/ruang niaga

  Perbelanjaan Permulaan

  Segala perbelanjaan yang perlu dibayar seperti

  pendaftaran lesen perniagaan, belanja guaman,perkhidmatan profesional, bayaran mengikut latihan dan

  kursus yang berkaitan dengan perniagaan yang bakal

  diceburi dan duti setem.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  17/50

  17

  Perbelanjaan Luar Jangka

  Wang yang diperuntukan untuk menampung perkara-

  perkara yang tidak diduga akan berlaku semasa

  perniagaan mula beroperasi.

  Peruntukan perbelanjaan luar jangka adalah antara 5%

  hingga 10% daripada ketiga-tiga elemen didalam KPP:

  pelaburan aset tetap, modal pusingan dan perbelanjaan-

  perbelanjaan lain.

  Biasanya usahawan menggunakan budibicara dalam

  menentukan jumlah peruntukan ini.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  18/50

  18

  BELANJAWAN PEMASARAN

  ITEM HARTA TETAP BELANJA BULANAN LAIN-LAIN JUMLAH

  Harta Tetap

  Lori / Van 45,000 45,000

  Modal Kerja

  Promosi dan iklan 1,300 1,300

  Komisen Jurujual 3,400 3,400

  Gaji jurujual 1,000 1,000

  Petrol &

  Penyelengaraan

  600 600

  Lain-lain 3,200 3,200

  Jumlah 45,000 6,300 3,200 54,500

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  19/50

  19

  BELANJAWAN OPERASI / PENGELUARAN

  ITEM HARTA TETAP BELANJA BULANAN LAIN-LAIN JUMLAH

  Harta Tetap

  Mesin dan Peralatan 55,000 55,000

  Ubahsuai Kilang 8,000 8,000

  Modal Kerja

  Bahan Mentah 20,600 20,600

  Gaji Operator 5,800 5,800

  Utiliti Kilang 3,400 3,400

  Sewa kilang 4,000 4,000

  Penyelengaraan 1,200 1,200

  Lain-lain 500 500

  Jumlah 63,000 35,000 500 98,500

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  20/50

  20

  RANCANGAN ORGANISASI / PENTABIRANITEM HARTA TETAP BELANJA BULANAN LAIN-LAIN JUMLAH

  Harta Tetap

  Peralatan Pejabat 18,500 18,500

  Ubahsuai Pejabat 12,400 12,400

  Perabut

  Kelengkapan

  10,800 10,800

  Modal Kerja

  Gaji,KWSP,Socso 4,400 4,400

  Sewa Bangunan 1,000 1,000

  Utiliti Pejabat 1,300 1,300

  Penyelengaraan 1,300 1,300

  Bekalan Pejabat 1,500 1,500

  Lain-lain

  Insuran / cukai jalan 4,000 4,000

  Deposit dan

  Pelbagai

  10,500 10,500

  Jumlah 41,700 9,500 14,500 65,700

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  21/50

  21

  BELANJAWAN JUALAN TAHUN 1

  BULAN NILAI JUALAN

  (UNIT)

  BULAN NILAI JUALAN (RM)

  1 1,000 1 40,000

  2 1,500 2 60,000

  3 1,500 3 60,000

  4 2,000 4 80,000

  5 2,000 5 80,000

  6 2,000 6 80,000

  7 3,500 7 140,000

  8 3,500 8 140,000

  9 3,000 9 120,000

  10 3,500 10 140,000

  11 3,200 11 128,000

  12 3,300 12 132,000

  JUMLAH 30,000 1,200,000

  HARGA JUALAN /UNIT = RM 40

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  22/50

  22

  BELANJAWAN OPERASI / PENGELUARAN

  TAHUN 1 - PENGELUARAN UNIT STOK BARANG

  SIAP

  BULAN BAKI AWAL PENGELUARAN JUMLAH STOK JUALAN BAKI AKHIR

  1 0 1,100 1,100 1,000 100

  2 100 1,700 1,800 1,500 300

  3 300 1,700 2,000 1,500 500

  4 500 1,700 2,100 2,000 1005 100 2,000 2,100 2,000 100

  6 100 2,500 2,600 2,000 600

  7 600 3,100 3,700 3,500 200

  8 200 3,800 4,000 3,500 500

  9 500 3,800 4,300 3,000 1,300

  10 1,300 3,000 4,300 3,500 800

  11 800 3,000 3,800 3,200 600

  12 600 3,000 3,600 3,300 300

  JUMLAH 30,300 30,000

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  23/50

  23

  Proforma Penyata Aliran Wang Tunai

  Penyata yang menunjukkan jangkaan atau ramalan kedudukan wangtunai sesebuah perniagaan bagi satu tempoh perakaunan atau jangkamasa yang ditetapkan.

  Perlu disediakan bagi membolehkan usahawan mengetahui;

  Bila perniagaan menghadapi kekurangan tunai Jumlah tunai yang diperlukan untuk menampung kekurangan

  tersebut

  Bila perniagaan mempunyai lebihan tunai untuk membayar balikpinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menampungkekurangan tunai pada sesuatu masa.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  24/50

  24

  Kaedah Penyediaan Proforma Penyata Aliran Wang Tunai

  Pertama: Mengenalpasti Sumber Kemasukan Tunai Jualan Tunai

  Hasil Kutipan Jualan Kredit

  Pinjaman Berjangka

  Sumbangan Modal Tunai Kedua: Mengenalpasti Pembayaran Tunai

  Belanja Bulanan

  Belian Aset Tetap

  Perbelanjaan-perbelanjaan lain Ketiga: Menentukan Masa Berlakunya Pengaliran Masu

  dan Keluar Tunai

  Keempat: Menentukan Lebihan atau Kurangan WangWang Tunai

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  25/50

  25

  Proforma Penyata Untung dan Rugi

  Dikenali juga sebagai Proforma Penyata Pendapatan.

  Merupakan penyata kewangan yang meringkaskanramalan pendapatan dan perbelanjaan tahunan untuk

  tujuan menentukan untung bersih yang diperolehi padaakhir tahun kewangan.

  Mengandungi 3 elemen asas iaitu;

  Jualan hasil atau pendapatan perniagaan

  Perbelanjaan keseluruhan kos operasi danperkhidmatan

  Untung/Rugi perbezaan antara jualan danperbelanjaan. Sekiranya positif, perniagaanmemperolehi keuntungan dan sebaliknya.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  26/50

  26

  Proforma Kunci Kira-Kira

  Merujuk kepada ramalan baki terkini bagi akaunperniagaan pada satu masa tertentu.

  Terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian jumlah asetdan bahagian jumlah sumber pembiayaan. Elemen-elemenyang terdapat dalam Kunci Kira-Kira adalah;

  Aset

  Dibahagikan kepada Aset Tetap dan AsetSemasa

  Liabiliti

  Dibahagikan kepada liabiliti Jangka PEndek,

  Sederhana dan Panjang. Ekuiti

  Merupakan modal pemilik yang dilaburkan olehusahawan campur untung terkumpul yang dilabursemula ke dalam perniagaan.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  27/50

  27

  PROFORMA PENYATA ALIRAN

  TUNAI

  BULAN ATAU TAHUN 1 2 3A PENERIMAAN TUNAI

  ANGGARAN BAKI AWAL

  MODAL SENDIRI

  PINJAMAN

  JUALAN TUNAI

  KUTIPAN AKAUN BELUM

  TERIMA

  LAIN-LAIN

  JUMLAH

  PENERIMAAN TUNAI

  PROFORMA PENYATA ALIRAN

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  28/50

  28

  PROFORMA PENYATA ALIRAN

  TUNAI

  BULAN ATAU TAHUN 1 2 3B PEBAYARAN TUNAI

  B.1 BELANJA PENGELUARAN

  Bahan Mentah

  Buroh Lansung / overhead

  B.2 BELANJA PEMASARAN

  Iklan / Promosi

  Komisen jualan

  Pengangkutan / perjalanan

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  29/50

  29

  PROFORMA PENYATA ALIRAN

  TUNAI

  BULAN ATAU TAHUN 1 2 3B PEBAYARAN TUNAI

  B.3 BELANJA PENTADBIRAN

  Gaji

  Utility

  Insuran

  Bekalan Pejabat

  Cukai Jalan / stem duty

  Lain-lain

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  30/50

  30

  PROFORMA PENYATA ALIRAN TUNAI

  BULAN ATAU TAHUN 1 2 3B.4 BELANJA kEWANGAN

  Bayaran Muka Sewabeli

  Faedah + Pokok sewabeli

  Faedah + Pokok Pinjaman

  B.5 BELIAN ASSET TETAP

  B.6 LAIN_LAIN

  Deposit dll

  JUMLAH PEMBAYARAN

  TUNAI

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  31/50

  31

  CONTOH PENYATA PENDAPATAN ( INCOME

  STATEMENT)

  AGROWEALTH SDN BHD

  PENYATA PENDAPATAN PERIOD BERAKHIR 31.12.2006

  RM

  JUALAN 100,000

  TOLAK: KOS BRG DIJUAL

  STOK AWAL 20,000

  +BELIAN 30,000

  -STOK AKHIR (10,000) (40,000)

  UNTONG KASAR 60,000

  TOLAK: PERBELANJAAN

  GAJI 6,000SEWA 3,600

  UTILITI 2,400

  LAIN2 3,600 (15,600)

  UNTONG SEBELUM CUKAI 44,400

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  32/50

  32

  CONTOH KUNCI KIRA-KIRA ( BALANCE SHEET)

  ASET SEMASATUNAI 14,500

  AK BLM TERIMA 7,000

  STOK AKHIR 10,000

  32,500

  ASET TETAP

  RUANG NIAGA 50,000

  KENDERAAN 30,000

  PERABUT 20,000

  100,000

  JUMLAH ASSET 132,500

  LIABILITI SEMASA

  AK BLM BAYAR 8.000

  LIABLITI JANGKA PANJANG

  PINJAMAN BANK 60,000

  JUMLAH LIABLITI 68,000

  EKUITI

  MODAL AWAL 20,100

  UNTONG BERSIH TK 44,400

  LIAB+EKUITI 132,500

  AGROWEALTH SDN BHD

  KUNCI KIRA-KIRA PADA 31.12.2006

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  33/50

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  34/50

  34

  CONTOH ALIRAN TUNAI

  AGROWEALTH SDN BHD

  PENYATA SUMBER DAN PENGGUNAAN TUNAI UTK TEMPOH

  BERAKHIR 12.2006

  RM

  ALIR TUNAI OPERASI PEMBIAYAAN

  TUNAI DARI KELUARAN SAHAM 5,000BAYARAN DIVIDEN (2,000)

  BAYARAN BALIK PINJAMAN (1,000)

  BAKI BERSIH AKTIVITI PEMBIAYAAN 2,000

  BAKI AWAL TUNAI 1,000

  BAKI ALIR TUNAI BERSIH 28,000

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  35/50

  35

  BAHAGIAN II

  PENGURUSAN KEWANGAN

  DANPENGAWALAN

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  36/50

  36

  KELEMAHAN BIASA

  KEKURANGAN MODAL

  TERLALU BERGANTUNG KPD HUTANG

  WANG PERNIAGAAN DIANGGAP WANG SENDIRI

  TIDAK DAPAT BEZAKAN ANTARA UNTUNG DANTUNAI

  TERLALU FLEKSIBEL DLM MEMBERI KREDIT

  SISTEM REKOD KEWANAGAN YG TIDAK KEMAS

  TIADA PERANCANGAN KEWANGAN.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  37/50

  37

  Pengurusan Modal Kerja

  Pengurusan Wang Tunai

  Tunai termasuk:

  wang di bank, dlm tangan dan juga kemudahan kredit

  Dua(2) prespektif menguruskan tunai:

  1. Fizikal

  2. Perancangan

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  38/50

  38

  Pengurusan Tunai

  Pengurusan dari prespektif fizikal

  Kawalan fizikal :

  penerimaan , penyimpanan dan

  pengeluaran

  Kawalan tanggungjawab (LOA):

  pembahagian tugas

  Penggunaan cek/dokumen kawalan

  mesin daftar / sistem komputer

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  39/50

  39

  Pengurusan Tunai

  Pengurusan dari Perspektif Perancangan

  Menentukan jumlah wang tunai diperlukan

  Bila wang tunai diperlukan

  Baki akhir perlu dipegang setiap masa

  Starategi yang dirancang masa kecemasan

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  40/50

  40

  Pengurusan Tunai

  Mempercepatkan Penerimaan Tunai Hantar Invois dengan segera

  Sentiasa kajisemula polisi kredit

  Hutang pelanggan sentiasa disusuli

  Elakan menjual secara kredit ( jika perlu)

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  41/50

  41

  Pengurusan Tunai

  Mengurangkan Pembayaran Tunai

  Elakan membuat bayaran terlalu awal

  Elakan mambuat bayaran yg tidakpenting

  Guna sumber milik pelanggan jika

  boleh Kurangkan ambilan utk peribadi

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  42/50

  42

  Pengurusan Tunai

  Memperolehi sumber tunai sampingan dari

  dalam:

  Kurangkan paras stok / inventory

  Jual asset tetap yg tidak produktif Kurangkan baki hutang jika terdapat lebihan

  tunai

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  43/50

  43

  Pengurusan Stok atau Inventori

  Stok merupakan barangan mentah, separa siap, barangan siap, alatganti dll.

  Kawalan stok melibatkan:

  Penerimaan, merekod, menyimpan, susun dan memesan

  Tujuan mengawal stok:

  Membeli stok yg betul

  Menyimpan jumlah yg sesuai

  Stok dlm keadaan baik

  Elak kehilangan Pesanan semula dlm kuantiti / masa yg tepat

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  44/50

  44

  Pengurusan Stok

  Panduan mengawal stok

  Simpan jumlah yg sesuai

  Simpan stok yg mudah dijual

  Sistem penyimpanan teratur

  Sentiasa mengira stok

  Wujudkan rekod stok

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  45/50

  45

  Pengurusan Kredit

  Pengurusan kredit akaun belun terima

  Tujuan pemberian kredit

  Meluaskan pasaran

  Meningkatkan jualan

  Kos memberi kredit

  Kos lansungfaedah atas modal

  Kos pentadbiran

  Risiko kerugian

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  46/50

  46

  Pengurusan Kredit

  Unsur asas dasar kreditTempoh kredit

  Ukuran kredit

  Dasar kutipan

  Diskaun tunai

  Kerugian

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  47/50

  47

  Pengurusan Kredit

  Asas pemilihan bakal pelanggan kredit

  Perwatakan

  Keupayaan

  Modal

  Sandaran

  Keadaan

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  48/50

  48

  Pengurusan Kredit

  Syarat Kredit yang fleksibel

  Menembusi pasaran baru

  Meluaskan pasaran sedia ada

  Menghabiskan stok

  Membina hubungan dgn pelanggan

  Keupayaan

  Membaiki kecairan

  Membaiki kedudukan modal kerjaMempertahankan keuntungan

  Mengurangkan risiko hutang lapuk

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  49/50

  49

  Pengurusan Kredit

  Kawalan Kredit

  Memastikan keupayaan pelanggan

  Mengemaskini rekod hutang

  Mambuat analisa berterusan

  Nisbah hutang

  Pusing ganti ak belum terima

  Semak prestasi

  Had kredit, prosidur kutipan dll.

 • 7/29/2019 Topic 8 Racangan Kewangan Costing Finplan

  50/50

  50

  Sentiasa Ingat !!!

  Wang Perniagaan bukan wang kita

  walaupun perniagaan syarikat adalah milik

  kita

  Terima Kasih