health and wellness topic 10

Download health and Wellness Topic 10

Post on 16-Aug-2015

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

health and Wellness Topic 10

TRANSCRIPT

1 Health & WellnessMenerangkan tentang keselesaan mempunyai rumah sendiriMembincangkan perkara-perkara berikut:-pemikiran awal yang penting sebelum berpindah rumah-menyesuaikan keadaan rumah untuk keselesaan hidup sendiri-persediaan untuk masa tua-persediaan untuk kehidupan di luar negara2 Health & WellnessTopik ini memberi fokus kepada peraturan/penyusunan kehidupan.Liputan topik ini termasuk:Empty nestersPerpindahanDe-cumulation and downsizingRumah keduaMenyesuaikan diri dengan rumah kitaPenagaan sepanang masa dan kehidupan dengan bantuan!ehidupan di luar negara3 Health & Wellness!ebanyakan ibu-bapa membeli rumah ketika kita masih kecil.Perpindahan rumah kerap berlaku dalam proses pembesaran sesorang."da yang bernasib baik untuk terus menyediakan keselamatan dan perlindungan kepada anak-anak sehingga tua.#alau bagaimanapun ada yang kehilangan harta benda oleh kerana keadaan ekonomi yang tidak begitu baik dan ada yang tidak pernah memliki rumah.4 Health & Wellness$bu bapa akan merasakan kesunyian apabila anak mereka belaar auh daripada rumah dan terus duduk berasingan dari mereka.Perlu mengawal emosi dan selalu mempunyai sikap keterbukaan terhadap anak-anak#alaupun anak-anak auh dari ibu bapa% ibu bapa masih terus bertanggungawab terhadap mereka.5 Health & Wellness&alam keadaan begini% ibu bapa perlu menyemak semula Level of Activity 'L(") masing-masing.*eri perhatian kepada diri sendiri dan buat pemilihan yang baik supaya tidak kesunyian apabila anak-anak mula duduk berasingan rumah. 6 Health & Wellness+atu perkara yang boleh menyebabkan stressPerpindahan bukan satu perkara yang mudahPerlu banyak ber,kir dan membuat pertimbangan sebelum berpindah"da banyak perkara yang perlu dipertimbangkan.7 Health & Wellness*anyak perkara yang perlu dipertimbangkan:Tempat-arak./ soalan yang perlu dipersoalkan0 ' Ruuk e-e-book).-enis rumah8 Health & WellnessRumah untuk kita menyimpan pelbagai barangan persendirian.1mpamanya berpindah dari rumah besar ke rumah yang kecil.9 Health & Wellness+ekiranya mempunyai kemampuan% rumah kedua selalunya digunakan untuk tempat berehat dan merubah angin"da pelbagai kebaikan sekiranya kita mempunyai rumah kedua. '+ila ruuk maklumat dalam teks)010 Health & Wellness+ekiranya kita tidak bersedia untuk berpindah rumah% opsyen lain adalah yang didapati sesuai adalah melakukan pengubahsuaian rumah.Mengubahsuai kelengkapan dan kemudahan rumah untuk menyediakan kehidupan yang lebih selesa.11 Health & Wellness"pabila seseorang melalui proses peningkatan usia dan menduduki L(" yang menurun% bantuan perlu diberikan.Perlu melihat kepada kekuatan dan kecergasan seseorang dan kebolehan untuk berdikari.' +ila ruuk -adual ./.2 dalam e-book anda).12 Health & Wellness"da di kalangan masyarakat Malaysia yang akan berhirah ke luar negara mengikut keluarga mereka.+ebelum berhirah ke luar negara adalah penting untuk memikirkan beberapa perkara/perbe3aan yang akan dihadapi seperti:1. Culture shock2. *ahasa4. !ewangan5. Pekeraan6. -agaan kesihatan7. Perumahan8. 9aiwan peliharaan:. #anita buang 13 Health & WellnessTopik ini adalah berkaitan perubahan rumah dan perpindahan. Perubahan ,sikal% kewangan dan situasi keluarga boleh menyebabkan seseorang berpindah ke rumah baru atau ke lokasi baru.14 Health & Wellness