modul ulangkaji spm 2012 - combine topic -blog

Download Modul Ulangkaji Spm 2012 - Combine Topic -Blog

Post on 23-Oct-2015

24 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modul Ulangkaji Spm 2012 - Combine Topic -Blog - smkkb

TRANSCRIPT

 • 1

  MODUL ULANGKAJI SPM 2012

  KERTAS 2

  Disediakan oleh:

  MHD HAMDEE AZLAN BIN MHD HAMBALI

  SMK TANJONG PUTERI, Kuala Ketil, Kedah

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 2

  BACALAH Wahai pelajarku Pelajar mesti hafal format penyata kewangan dan

  rumus penting.

  Tajuk-tajuk dalam modul ini

  adalah penting dalam SPM

  2012.

  Ulangkaji dengan bersungguh-sungguh,

  manfaatkan modul ulangkaji ini sebaik-baiknya.

  Semoga semua pelajar cikgu mendapat kejayaan cemerlang di

  dalam peperiksaan SPM 2012, terutamanya mata pelajaran

  Prinsip Perakaunan.

  Daripada Cikgu Hamdee Azlan....

  SEMOGA MODUL INI DAPAT DIMANFAATKAN

  BERSAMA.

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 3

  TAJUK 1 Persamaan Perakaunan

  Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah

  5(a) Berikut ialah Kunci Kira-kira Perniagaan Tualak pada 31 Mac 2012, sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan di Kuala Nerang:

  Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2012

  RM

  RM

  Alatan pejabat 6 500 Modal awal 25 000

  Penghutang 4 650 Untung bersih 4 950

  Stok 18 500 Pemiutang 7 700 Bank 7 450

  Tunai 550

  37 650

  37 650

  Berikut urus niaga yang berlaku sepanjang bulan April 2012:

  (i) Membayar kadar bayaran dengan cek sebanyak RM150.

  (ii) Membawa masuk komputer peribadi RM3 000 untuk kegunaan perniagaan.

  (iii) Menjual barang niaga berkos RM4 000 kepada Piqa Enterprise secara kredit

  dengan harga RM4 350.

  (iv) Membayar pemiutang dengan cek bernilai RM1 900.

  (v) Pulangan belian barang niaga RM250.

  Anda dikehendaki menyediakan Kunci Kira-kira pada 30 April 2012 (tunjukkan untung

  bersih) dengan mengambil kira urus niaga di atas. (Semua pengiraan hendaklah

  ditunjukkan di luar Kunci Kira-kira)

  (12 markah)

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 4

  Konsep penting:

  Soalan ini memerlukan pelajar melihat kesan urusniaga terhadap baki item di dalam Kunci

  Kira-kira. Tajuk ini diperkenalkan kepada pelajar sebelum tajuk sistem catatan bergu, jadi

  perlajar tidak perlu menyediakan jurnal atau lejar dalam bentuk catatan bergu, hanya

  memerlukan pelajar menentukan sama ada berlaku penambahan atau pengurangan item

  Kunci Kira-kira berdasarkan urusniaga yang disediakan.

  Nota:

  1. Urusniaga yang berkaitan barang niaga akan melibatkan butiran stok. 2. Urusniaga yang melibatkan hasil (untung) atau belanja (rugi) akan melibatkan butiran

  untung bersih.

  Cara menjawab:

  1. Salin semula butiran Kunci Kira-kira seperti di bawah untuk tujuan pengiraan: Alatan pejabat 6 500 Penghutang 4 650 Stok 18 500 Bank 7 450 Tunai 550 Modal awal 25 000 Untung bersih 4 950 Pemiutang 7 700

  2. Lihat kesan urusniaga satu persatu ke atas butiran Kunci Kira-kira

  (i) Membayar kadar bayaran dengan cek sebanyak RM150.

  Kesan urusniaga: Bayaran menggunakan cek menyebabkan bank berkurang RM150, manakala kadar bayaran iaitu belanja menyebabkan untung bersih berkurang RM150.

  Alatan pejabat 6 500 Penghutang 4 650 Stok 18 500 Bank 7 450 150 Tunai 550 Modal awal 25 000 Untung bersih 4 950 150 Pemiutang 7 700

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 5

  (ii) Membawa masuk komputer peribadi RM3 000 untuk kegunaan perniagaan.

  Kesan urusniaga: komputer peribadi yang dibawa masuk akan menyebabkan alatan

  pejabat bertambah RM3000 dan juga modal awal bertambah dengan amaun yang

  sama.

  Alatan pejabat 6 500 +3000 Penghutang 4 650 Stok 18 500 Bank 7 450 150 Tunai 550 Modal awal 25 000 + 3000 Untung bersih 4 950 150 Pemiutang 7700

  (iii) Menjual barang niaga berkos RM4 000 kepada Piqa Enterprise secara kredit dengan harga RM4 350. Kesan urusniaga: Stok berkurang pada harga kos RM4000, penghutang meningkat sebanyak RM4350 dan beza antara harga jualan dan harga kos iaitu RM350 ialah untung.

  Alatan pejabat 6 500 +3000 Penghutang 4 650 + 4350 Stok 18 500 4000 Bank 7 450 150 Tunai 550 Modal awal 25 000 + 3000 Untung bersih 4 950 150 + 350 Pemiutang 7700

  (iv) Membayar pemiutang dengan cek bernilai RM1 900.

  Kesan urusniaga: bayaran menggunakan cek menyebabkan bank berkurang RM1900 dan pemiutang juga berkurang RM1900.

  Alatan pejabat 6 500 +3000 Penghutang 4 650 + 4350 Stok 18 500 4000 Bank 7 450 150 1900 Tunai 550 Modal awal 25 000 + 3000 Untung bersih 4 950 150 + 350 Pemiutang 7700 1900

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 6

  (v) Pulangan belian barang niaga RM250.

  Kesan urusniaga: Stok yang dibeli dipulangkan menyebabkan stok berkurang RM250 dan pemiutang juga berkurang RM250.

  Alatan pejabat 6 500 +3000 Penghutang 4 650 + 4350 Stok 18 500 4000 250 Bank 7 450 150 1900 Tunai 550 Modal awal 25 000 + 3000 Untung bersih 4 950 150 + 350 Pemiutang 7700 1900 250

  3. Setelah selesai merekod kesan urusniaga, jumlahkan setiap butiran untuk mendapatkan baki baru.

  Alatan pejabat 6 500 +3000 9500 Penghutang 4 650 + 4350 9000 Stok 18 500 4000 250 14250 Bank 7 450 150 1900 5400 Tunai 550 550 Modal awal 25 000 + 3000 28000 Untung bersih 4 950 150 + 350 5150 Pemiutang 7700 1900 250 5550

  4. Akhir sekali, sediakan semula Kunci Kira-kira menggunakan baki baru dalam Format T.

  Perniagaan Tualak Kunci Kira-kira pada 30 April 2012

  Aset Bukan Semasa RM Ekuiti Pemilik RM Alatan pejabat 9500 Modal awal 28000 (+) Untung bersih 5150 Aset Semasa Modal Akhir 33150 Penghutang 9000 Stok 14250 Liabiliti Semasa Bank 5400 Pemiutang 5550 Tunai 550

  38700 38700

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 7

  TAJUK 2 Penyata Kewangan Milikan Tunggal

  Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya, Sg. Petani, Kedah. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaan tersebut pada 30 Jun2012:

  Imbangan Duga pada 30 Jun 2012

  Debit Kredit

  RM RM

  Belian dan Jualan 79 180 165 885

  Pulangan-pulangan 354 569

  Sewa 7 700

  Modal 1 Julai 2011 77 227

  Pinjaman berkadar faedah 4% 15 000

  Simpanan tetap (tarikh matang 30 September 2012) 5 000

  Tunai 1 720

  Gaji 14 400

  Stok 1 Julai 2011 9 678

  Angkutan masuk 682

  Diskaun diterima 851

  Bank 13 145

  Premis (kos) 94 660

  Kadar bayaran 1 392

  Ambilan 1 238

  Penghutang dan Pemiutang 15 200 12 873

  Insurans 3 600

  Faedah atas pinjaman 400

  Alat tulis 289

  Faedah simpanan tetap 250

  Hutang lapuk 874

  Peruntukan hutang ragu 835

  Angkutan keluar 773

  Lengkapan (kos) 15 300

  Kenderaan (kos) 40 000

  Susut nilai terkumpul lengkapan 2 295

  Susut nilai terkumpul kenderaan 14 400

  297 885 297 885

  Maklumat tambahan:

  i) Stok pada 30 Jun 2012 bernilai RM12 200 pada harga kos dan RM10 990 pada harga pasaran.

  ii) Insurans terdahulu RM600.

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 8

  iii) Sewa terakru RM700.

  iv) Pemilik mengambil alat tulis RM55 untuk kegunaan sendiri, tetapi belum direkod

  dalam mana-mana buku.

  v) Seorang penghutang telah diisyhtiharkan muflis dan baki hutangnya sebanyak RM1 200 dihapuskan sebagai hutang lapuk.

  vi) Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas penghutang bersih.

  vii) Kadar susut nilai : Lengkapan 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Kenderaan 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

  viii) Pinjaman berkadar faedah 4% akan tamat tempoh matangnya pada 30 Jun 2014

  Anda dikehendaki menyediakan:

  a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2012. (14 markah)

  b) Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2012. (tunjukkan Modal Kerja) (11 markah) Panduan jawapan: format penyata kewangan secara ringkas

  Penyata Pendapatan (Ringkas)

  Jualan Akaun Perdagangan TOLAK:

  Kos Jualan = Untung / Rugi Kasar TAMBAH:

  Akaun Untung Rugi

  Hasil (lain) TOLAK: Belanja (lain) = Untung / Rugi Bersih

  Kunci Kira-kira (ringkas)

  Aset Bukan Semasa x Aset Semasa x TOLAK: Liabiliti Semasa (x)

  Modal Kerja x

  xx

  Dibiayai oleh: Ekuiti Pemilik x Liabiliti Bukan Semasa x

  xx

  Cg Narzuki Onlinehttp://cgnarzuki.com

 • 9

  Langkah menjawab: 1. Klasifikasikan setiap butiran di dalam Imbangan Duga kepada ABLEH dan Kontra serta PP

  atau KKK.

  Debit Kredit

  RM RM

  Belian dan Jualan pp 79 180 165 885

  Pulangan-pulangan kos jualan pp (kontra) 354 569

  Sewa hasil - pp 7 700

  Modal 1 Julai 2011 ekuiti - kkk 77 227

  Pinjaman berkadar faedah 4% lbs - kkk 15 000

  Simpanan tetap (tarikh matang 30 September 2012) as - kkk 5 000

  Tunai as - kkk 1 720

  Gaji belanja - pp 14 400

  Stok 1 Julai 2011 kos jualan - pp 9 678

  Angkutan masuk kos jualan - pp 682

  Diskaun diterima kos jualan pp (kontra) 851

  Bank as - kkk 13 145

  Premis (kos) abs - kkk 94 660

  Kadar bayaran belanja - pp 1 392

  Ambilan ekuiti kkk (kontra) 1 238

  Penghutang dan Pemiutang as dan ls - kkk 15 200 12 873

  Insurans belanja - pp 3 600

  Faedah atas pinjaman belanja - pp 400

  Alat tulis belanja - pp 289

  Faedah simpanan tetap hasil - pp 250

  Hutang lapuk belanja - pp 874

  Peruntukan hutang ragu as kkk (kontra pe