topic 4 - personaliti diri

Download Topic 4 - Personaliti Diri

Post on 27-Sep-2015

22 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Setiap orang mempunyai personaliti yang berbeza. Dengan memahami personaliti seseorang akan memberi gambaran awal mengenai sikap dan kehendak seseorang itu. Sebagai contoh, dalam kehidupan berumahtangga, suami isteri seharusnya pandai memahami personaliti masing-masing

TRANSCRIPT

 • Topik 4: PersonalitiPengenalan bermaksud corak tingkahlaku, pemikiran dan emosi seseorang individu dan cara bagaimana interaksi berlaku antara sesama individu lain. minda manusia boleh dibahagikan kepada tiga kompenen iaitu id, ego dan superego ( Menurut Freud) personaliti individu ini terbina dari rangsangan dari luaran.(Menurut B.F.Skinner)

 • Definisi dan Elemen Personaliti (Abdul Majid-1997)Perkaitan antara pemikiran,emosi dan perasaan dengan perlakuan manusia. Mengambarkan sifat keperibadian seseorang. Boleh dikaji melalui tingkah laku, percakapan dan cara menyelesaikan masalah. 4.1 Memahami Personaliti

 • Murugian (1996) perwatakan yang lahir daripada diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh faktor persekitaran. kebolehan dan kecerdasan kognitif di kalangan pelajar pintar cerdas sering dikaitkan dengan personaliti ekstrovert iaitu suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra dan lebih bersikap terbuka.

 • Eysenck dan Cookson (1961) mendapati pelajar yang mempunyai kecerdasan yang tinggi adalah berpersonaliti ekstrovert.Gondon Allport (1980) Tingkah laku individu yang dinamis iaitu sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan dan persekitaran. dapat menyesuaikan dirinya dengan alam sekeliling mengikut cara yang tersendiri.

 • Boon dan Ragbir (1998) Disimpulkan sebagai jangkaan tingkah laku secara keseluruhan yang boleh diperhatikan dan dinilaikan secara objektif oleh orang lain.

 • b) Jenis personaliti Carl Jung Jenis personaliti boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis: ekstrovert introvert ambivert

 • ekstrovet - pelajar yang bersikap ekstrovet mampu memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang. - Menurut Eysenck(1965) : pelajar lelaki berumur 7 -16 tahun lebih ekstrovert daripada pelajar perempuan. introvert - lebih suka menyendiri, pendiam dan pemalu. - lebih cenderung belajar bersendiri. ambivert

 • C ) Berubah personaliti faktor-faktor yang boleh mempengaruhiperubahan personaliti:

  a) Genetik - bentuk tubuh badan boleh mempengaruhi personaliti secara langsung dan tidak langsung. - kecerdasan yang tinggi biasa lebih bijak. - emosi mempengaruhi personaliti kerana ia tidak balas terhadap sesuatu rangsangan. b) Persekitaran - rakan sebaya, pengaruh sekolah dan guru, pengaruh keluarga , masyarakat serta pengalaman awal kanak-kanak membawa berubah personaliti seseorang itu.

 • 4.2 PERSONALITI DARI PELBAGAI PERSPEKTIF(a) Perspektif Psikodinamik(b) Perspektif Tret dan Sosial Behavioristik(c) Perspektif Kognitif dan Humanistik

 • (a) Perspektif PsikodinamikMengikut Sigmund Freud, personaliti manusia terdiri daripada 3 komponen: i Id ii Egoiii Superego

 • i Id Wujud semasa dilahirkanElemen semulajadi dan diwarisiSediaada dalam diri Gejala bawah sedarTidak teratur dan tidak rasional Penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan

 • ii Ego Tidak wujud semasa kelahiranBerkembang secara berperingkatPada tahap sedarPenuh dengan persepsiMengikut kehendak moral dan piawai etika masyarakat

 • iii Superego Hati nurani (conscience) seseorangMengawal Id dan EgoBerkembang secara beransur-ansur oleh pengaruh persekitaranPerkara yang individu percaya tidak patut dilakukan

 • (b) Perspektif Tret dan Sosial BehavioristikTret personaliti adalah aspek personaliti yang prominen yang ditonjolkan dalam konteks sosial yang pelbagaiSeseorang mempunyai perwatakan yang boleh menentukan tingkah laku masing-masing

 • Model RIASEC John L Holland banyak digunakan di dalam kaunseling vokasional

  RealisticInvestigateArtisticSocialEnterprisingConventional

 • Behavioris menerangkan personaliti dari aspek tindakbalas terhadap rangsangan luaranMengikut Skinner, tingkah laku diperoleh dari pelaziman operan yang menitikberatkan pengukuhan selepas setiap tindakbalas dilakukan

 • (c) Perspektif Kognitif dan HumanistikDari aspek kognitif, tingkah laku manusia dipandu oleh kognisi masing-masing mengenai duniaMengikut psikologi kemanusiaan, manusia terdorong bertindak melakukan sesuatu kerana mempunyai kemahuan

 • 4.3 Memahami Personaliti PelajarA) Memahami pelajar bermasalahB) Pendekatan menangani pelajar bermasalahC) Strategi mewujudkan perkembangan konsep diri yang positif dalam darjah

 • (a) Memahami Pelajar BermasalahBanyak komitmen perlu dilaksanakan dalam memenuhi tanggungjawab sebagai pelajar.Tidak sunyi dari sebarang masalah.Masalah pelajar dapat diringankan jika dirinya atau guru memahami tentang masalah yg dihadapinya.Mempunyai perasaan ingin disayangi @ ingin bermanja.Mengambil tindakan yg boleh memudaratkan diri sendiri sekiranya tidak mendapat perhatian secukupnya.

 • (b) Pendekatan Menangani Pelajar BermasalahUsaha menarik perhatian pelajar amat penting.Menggunakan komunikasi berkesan yg sesuai yg tidak menjatuhkan maruah pelajar.Peka terhadap perkembangan yang dilalui oleh pelajar.Mengamalkan sikap terbuka & mendengar keluhan pelajar.

 • (c) Strategi Mewujudkan Perkembangan Konsep Diri yang Positif dalam DarjahTidak ramai pelajar membudayakan konsep pengiklanan diri ~ matlamat hidup, cita-cita, keperluan, perasaan, kebolehan, perancangan & kemahiran diri.Pembinaan konsep kendiri penting dan dimula paling awal di SR.Melahirkan pelajar yg berkualiti, berdaya tahan diri, yakin diri, dan mempunyai sikap-sikap positif serta tidak mudah dipengaruhi dengan perkara-perkara negatif.

 • Tamat..

  *********