sivik folio

of 36 /36
Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5 Laporan Projek Khidmat Masyarakat Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tajuk Projek : Sekolahku Bersih dan Ceria Kumpulan Vuvuzela: Ganenthran A/L Jothinathan Manimugilan A/L Subramaniam Jasvinjit Singh A/L Jajit Singh Nazarene A/L Nickolas Logeswaran A/L Sadaseevam

Upload: uptown44

Post on 23-Jun-2015

1.893 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sivik Folio

Sekolah Menengah KebangsaanTinggi Kajang

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

Tingkatan 5

Laporan Projek Khidmat Masyarakat Pendidikan Sivik Dan

Kewarganegaraan

Tajuk Projek :Sekolahku

Bersih dan Ceria

Kumpulan Vuvuzela:Ganenthran A/L Jothinathan

Manimugilan A/L SubramaniamJasvinjit Singh A/L Jajit Singh

Nazarene A/L NickolasLogeswaran A/L Sadaseevam

Page 2: Sivik Folio

Perkara HalamanPengenalan

PerancanganPelaksanaan

ProjekRefleksi

PenghargaanLampiran

Isi Kandungan

Page 3: Sivik Folio

Pengenalan

Tema : Kebersihan Mutu Kehidupan

Nama Projek : Sekolahku Bersih dan Ceria

Tarikh Pelaksanaan : 21April 2010 hingga 20 Julai 2010

Lokasi Projek :SMKTK

Ahli Kumpulan:Pengerusi : Ganenthran

N. Pengerusi: ManimugilanSetiausaha: Jasvinjit Singh

Bendahari: NazareneAJK: Logeswaran

Page 4: Sivik Folio

Objektif Projek

Objektif projek ini adalah untuk :

(a)menyelesaikan masalah kebersihaan di sesuatu lokasi di SMKTK

(b)menambah keceriaan kawasan sekolah

(c) mengamalkan budaya menjaga kebersihan dalam kalangan remaja

(d)menanam nilai bekerjasama antara remaja di kawasan sekolah

Page 5: Sivik Folio

(e)meningkatkan kesedaran sivik masyarakat di kawasan perumahan

Pelaksanaan Projek

(a)PerancanganKami telah merancang projek ini sejak awal bulan Mei. Idea untuk menjalankan projek membersihkan kawasan sekolah tercetus apabila ahli kumpulan kami mendapati tahap keceriaan taman ini tidak memuaskan.

Page 6: Sivik Folio

Kami telah meninjau taman ini dan mendapati terdapat beberapa punca yang menyebabkan masalah keceriaan ini. Antara puncanya ialah kekurangan pasu yang berada dalam keadaan yang elok dan yang kelihatan menarik. Oleh yang demikian, kumpulan kami telah megambil keputusan untuk menjalankan projek membersihkan kawasan sekolah dalam jangka masa beberapa bulan. Sebelum memulakan projek, kami telah berbincang dengan guru-guru yang bertanggugjawab terhadap keceriaan sekolah. Mereka telah menberi maklum balas yang meggalakkan dan memberikan kebenaran kepada kami untuk memulakan projek.

Page 7: Sivik Folio

(b)Strategi Pelaksanaan ProjekPersediaan awal:(i) membentuk jawatankuasa

projek dengan melibatkan semua ahli kumpulan

(ii) membincangkan tajuk projek yang sesuai mengikut tema Kebersihan Mutu Kehidupan

(iii) membuat keputusan untuk memilih tajuk yang berkaitan dengan masalah keceriaan. Oleh yang demikian, tajuk projek Khidmat Masyarakat yang dipersetujui ialah Kawasan Sekolah Bersih dan Ceria.

(iv) Mengenal pasti individu atau pihak yang perlu dihubungi untuk mendapatkan

Page 8: Sivik Folio

kebenaran bertulis. Antara pihak yang perlu dihubungi ialah guru-guru berkenaan beberapa kawasan sekolah.

(v)Mendapatkan nasihat dan pandangan beberapa guru tentang jenis aktiviti yang sesuai dijalankan.

(vi) Mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat

(vii) Mendapatkan surat kebenaran daripada ibu bapa ahli kumpulan

(viii)Membincangkan kos projek.(ix) Membahagikan tugas kepada

setiap ahli kumpulan.

Page 9: Sivik Folio

Jadual Perancangan Projek

Bil Aktiviti APR

MEI JUN JUL

1 Meninjau kawasan projek dijalankan / / / /2 Menghubungi pihak yang berkenaan untuk

mendapatkan kebenaran menjalankan projek

/

3 Memulakan aktiviti keceriaan / / /4 Mengutip sampah sarap dan mengekalkan

kebersihan/ / /

5 Kerja-kerja megecat pagar dan pasu-pasu yang kelihatan lama

/

6 Mencabut rumput-rumput yang berlebihan dan menyusun pasu bunga dengan menarik

/ /

7 Menyoal selidik tentang keberkesanan projek kami

/

8 Menilai dan membuat refleksi masing-masing

/

9 Menghantar laporan kepada Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

/

Page 10: Sivik Folio

Anggaran kos

Kos keseluruhan projek ini dianggarkan sebanyaak RM 50.00 dan setiap seorang ahli dikehendaki membayar sebanyak RM 5.00 seorang dan bakinya akan dibiayai oleh ibu bapa ahli. Duit ini akan digunakan dengan penuh rasa bertanggungjawab dan tidak akan digunakan secara boros. Jika ada duit yang berlebihan maka diut itu akan diguna secara sama rata antara enam orang ahli kumpulan sebagai ganjaran kepada melakuakan projek khidmat masyarakat ini.

Page 11: Sivik Folio
Page 12: Sivik Folio

SMK TINGGI KAJANGSENARAI TUGAS JAWATANKUASA

PENGERUSI 1. Mempengerusikan mesyuarat.

2. Merancang dan menyelaras tugas secara adil,3. Menyelia tugas ahli. 4. Mengetuai penyediaan laporan.

TIMBALAN PENGERUSI 1. Membantu pengerusi menyelia tugasan ahli.

2. Mengganti pengerusi semasa ketiadaan pengerusi.

SETIAUSAHA 1. Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat.

2. Menyediakan surat-menyurat3. Menyelaras penyediaan laporan.

BENDAHARI 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan

2. Mengumpul dan menyimpan dokumen berkaitan pendapatan dan perbelanjaan.

3. Menyediakan laporan kewangan.

TUGAS KETERANGAN

Page 13: Sivik Folio

AHLI 1.Melaksanakan tugas yang ditetapkan.

2. Melaporkan pelaksanaan tugas semasa mesyuarat.3. Menyediakan bahan bukti dan laporan tugasan.

Page 14: Sivik Folio

Pelaksanaan Projek

Projek ini dijalankan dalam masa tiga bulan dari 21 April hingga 13 Julai 2010. Dalam tempoh ini tugas telah diagihkan dalam kalangan 6 orang ahli kumpulan. Pembahagian tugas adalah seperti berikut:

Ahli Kumpulan TugasanGanenthran(Pengerusi)

1. Menghubungi pihak yang berkenaan untuk mendapatkan kebenaran menjalankan projek.

2. Memantau perjalanan projek secara keseluruhan

Manimugilan(N. Pengerusi)

1. mencari maklumat tambahan daripada pelbagai sumber tentang aktiviti yang sesuai dijalankan

Jasvinjit Singh (Setiausaha)

1. menyediakan semua surat rasmi yang berkaitan dengan projek.

Nazarene(bendahari)

1. membuat anggaran pendapatan dan

Page 15: Sivik Folio

perbelanjaan projek.2. Menyenarai sumber

yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan kewangan

Logeswaran(AJK)

1. menyediakan peralatan yang diperlukan untuk menjalanakan projek

2. memastikan keselamatan ahli kumpulan ketika menjalankan projek.

Kelancaran ProjekSemasa menjalankan projek ini beberapa masalah telah kami hadapi. Namun, semua masalah tersebut tealh berjaya kami menyelesaikan berkat kesabaran ahli kumpulan dan bimbingan guru penasihat. Antara masalah yang kami hadapi ialah mendapatkan kebenaran menjalankan projek ini, tetapi setelah beberapa kali

Page 16: Sivik Folio

mencuba untuk mendapatkan kebenaran kami telah berjaya mendapatkannya. Selain itu, kami juga menghadapi masalah menentukan hari-hari projek ini dapat dijalankan kerana semua ahli kumpulan terpaksa menghadiri kelas tuisyen. Kesimpulannya, kelancaran projek ini tidak sangat lancar tetapi masalah yang dihadapi telah mendorong kami lebih untuk menjayakan projek kami.

Page 17: Sivik Folio

Bil Tarikh Masa Aktiviti1 20/4/10 0950-

1025Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan telah memberi panduan kepada kami untuk melaksanakan projek Khidmat Masyarakat. Kami telah membentuk kumpulan yang terdiri daripada 5 orang.

2 26/04/10

1340-1430

Pejumpaan dengan ahli kumpulan diadakan untuk membincangkan tugas yang akan dilakukan.

3 01/05/10

0800-0900

Kami meninjau kawasan sekolah yang tidak bersih dan kurang ceria. Kami mendapati pengurusan keceriaan sekitar sekolah kurang memuaskan.

4 03/05/10

1340-1430

Mesyuarat ahli kumpulan diadakan untuk berbincang tempoh masa yang diperlukan dan kami menetapkan tempoh masa projek ini adalah dari 21 April 2010 hingga 20 Julsi 2010.

5 05/05/10

1000-1230

Kami telah berusaha untuk mendapatkan kebenaran untuk menjalankan projek ini di lokasi tertentu. Setiausaha kami telah berjumpa dengan beberapa orang guru untuk mendapatkan kebenaran mereka. Seterusnya berjumpa dengan Pengetua untuk meminta kebenaran projek kami dijalankan selepas waktu persekolahan di kawasan sekolah.

6 07/05/1 0900- Kami telah meminta pertolongan kawan-kawan kami dari

Page 18: Sivik Folio

0 1530 setiap kelas dari tingkatan satu hingga tingkatan lima untuk menyebarkan khabar mengenai projek kami supaya mendapat serba sedikit pertolongan rakan-rakan yang lain untuk memastikan kebersihan kawasan sekolah terjamin.

7 15/05/10

0830-1230

Kami berkumpul di kawasan sekolah pada pukul 0830. Kami dibahagikan kepada dua kumpulan oleh pengerusi kami. Kumpulan pertama dikehendaki membersih bangunan di bahagian hadapan sekolah manakala kumpulan kedua membersihkan bangunan disebelah belakang sekolah. Kami telah megumpulkan sampah sarap di dalam beberapa buah beg plastik dan telah melonggokkannya di sebuah tempat yang akan dikutip oleh pihak majlis perbandaran kemudian. Sampah yang boleh dikitar semula dikumpul di sebuah beg plastik yangh berlainan dan dijual untuk mendapat lebihan wang untuk membiayai projek ini.

8 22/05/10

0830-1230

Kami meneruskan projek kami pada minggu lepas. Pada kali ini, kami mendapati bahawa sampah di tem[at yang sama telah berkurangan. Kami berpendapat bahawa warga sekolah ini telah sedarakan kepentingan menjaga kebersihan.

9 23/05/1 0900- Kami telah membersihkan Taman Hortikultur sekolah

Page 19: Sivik Folio

0 1200 dan telah menanam beberapa anak pokok ke dalam pasu.

10 05/06/10

0830-1230

Kami telah membersihkan kawasan berdekatan dengan Studio seni dan Blok Aman. Kami telah memungut sampah sarap dan membakar daun-daun kering yang bertaburan setelah melonggokkannya.

11 13/06/10

0900-1300

Kami telah sekali lagi membersihkan Taman Hortikultur. Kami telah memungut sampah dan mencabut rumput yang tumbuh di dalam pasu-pasu di sekitar taman tersebut. Kami juga telah menyusun pasu-pasu dan membaiki peralatan yang rosak.

12 20/06/10

0900-1100

Mengadakan rondaan untuk memastikan tahap kebersihan dan keceriaan berada di tahap yang memuaskan. Setiap ahli kumpulan dikehendaki pulang dan membuat refleksi sendiri.

13 03/07/10

0900-1030

Refleksi setiap ahli kumpulan dikumpulkan dan kami berbincang tentang rumusan keseluruhan bagi projek yang telah kami jalankan. Kami bersama-sama menyiapkan laporan kumpulan kami dengan menyertakan lampiran yang berkaitan.

14 13/07/10

0900-1030

Laporan penuh telah disiapkan dan diniali oleh ahli kumpulan

Page 20: Sivik Folio

15 27/07/10

0830-0915

Laporan Projek Khidmat Masyarakat dihantar kepada Puan Rashidah.

Page 21: Sivik Folio

Kos Pelaksanaan Projek

Pendapatan RM Perbelanjaan RM

Kutipan Ahli 30.00 Kertaz Bersaiz A4 7.00Sumbangan Ibu Bapa 20.00 Beg sampah 5.00 Cat 23.00 Berus cat 4.50 Gambar foto 5.00 Minuman 6.50Jumlah 50.00 Jumlah 50.00

Page 22: Sivik Folio

RefleksiKejayaan atau Kekuatan Projek

Semasa menjalankan projek ini kami telah berganding bahu untuk memikirkan tajuk yang sesuai dan cara untuk menjalankannya. Perkara ini telah mengeratkan hubungan antara kami sebagai rakan. Selain itu, kami juga sedar akan kepentingan memelihara dan memulihara kebersihan dan keceriaan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Projek ini bukan sahaja telah menyedarkan orang ramai malah telah menyedarkan kami akan kepentingan kebersiahn.

Page 23: Sivik Folio

Kelemahan Aktiviti

Kami mendapati ianya bukan mudah untuk mencari tarikh untuk mejalankan projek ini kerana setiap ahli kumpulan perlu menghadiri kelas tuisyen. Ada yang ke kelas yang sama dan ada yang kelas berbeza. Perkara ini telah menjadi perencah utama yang menyebabkan projek kami terpaksa ditangguh beberapa kali.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kami amat berbesar hati kerana berjaya melaksanakan projek ini seperti yang dirancang. Kami telah menepati keperluan masa projek

Page 24: Sivik Folio

Khidmat Masyarakat, iaitu sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kami masih berjaya menyiapkan projek ini walaupun menghadapi banyak rintangan dam masalah. Secara tidak langsung, semasa menjalankan projek ini, banyak nilai murni yang dapat kami amalkan. Antaranya ialah kerjasama, toleransi dan peka terhadap isu alam sekitar. Bagi ahli kumpulan kami sendiri, semangat berpasukan dan berusaha bersungguh-sungguh merupaakan nilai utama yang dipegang sejak awal sehingga projek kami selesai. Kesimpulannya, kejayaan projek ini merupakan hasil usaha dan kerjasama semua pihak yang terlibat. Kami berharap agar lebih banyak projek seperti ini dijalankan pada masa yang akan datang.

Page 25: Sivik Folio

Penghargaan

Kami ingin merakamkan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu kami menjayakan projek ini terutamanya guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan kami, Puan Rashidah. Tanpa bantuan beliau kejayaan projek ini tidak tentu lagi. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru lain, rakan-rakan kami yang membantu kami menjayakan projek ini dan para ibu bapa ahli kumpulan yang sudi memberi sumbangan dalam bentuk mata wang dan juga memberi kebenaran kepada anak-

Page 26: Sivik Folio

anak mereka turut serta dalam projek ini.

Page 27: Sivik Folio
Page 28: Sivik Folio
Page 29: Sivik Folio
Page 30: Sivik Folio
Page 31: Sivik Folio
Page 32: Sivik Folio