sivik akhir tahun sivik

Download Sivik akhir tahun sivik

If you can't read please download the document

Post on 23-Jun-2015

2.314 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 NAMA : _______________________________ TAHUN : 5 MARKAH: MARKAH: BUKU SKRAP / FOLIO JUMLAH : 60 40 100

2. Bahagian 1 A. Pilih jawapan yang paling sesuai 1. Keluarga kembangan terdiri daripada A. datuk, nenek, bapa, ibu dan bapa saudara. B. datuk, nenek, bapa, ibu, bapa saudara, ibu saudara dan sepupu. C. datuk, nenek,bapa, ibu, abang, kakak, adik dan saudara mara. D. datuk, nenek, bapa saudara, ibu saudara, sepupu dan saudara mara 2. Alat muzik yang digunakan dalam peralatan gamelan ialah ....... A. saron barong B. serunai C. nafiri D. nakara 3. Bahasa rasmi negara Malaysia ialah ............ A. bahasa Tamil B. bahasa Cina C. bahasa Inggeris D. bahasa Melayu 4. Yang manakah antara yang berikut adalah proses-proses pilihan raya ? I. Penamaan calon II. Kempen pilihan raya III. Menyusun peti-peti undi IV. Pengumuman pemenang A. I,II, dan III B. I,II. dan IV C. I,III, dan IV D. II,III,dan IV 5. Siapakah yang mengetuai struktur pentadbiran di peringkat negeri ? A. Sultan atau Raja B. Perdana Menteri C. Menteri Besar atau Ketua Menteri D. Wakil rakyat 3. Memberi salam sebelum masuk ke sekolah Membuka kasut di luar rumah Tidak berziarah pada waktu senja (maghrib) 6. Yang manakah antara negeri yang berikut tidak mempunyai Sultan ? A. Kelantan B. Pahang C. Johor D. Melaka 7. Adab berziarah dalam penyataan di atas adalah adab berziarah bagi orang ..... A. India B. Melayu C. Cina D. Iban 8. Apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat Malaysia tidak mengamalkan adab berziarah ? A. Boleh menjejaskan hubungan persaudaraan atau persahabatan B. Merosakkan pemikiran C. Menjejaskan pengurusan masa D. Boleh menyebabkan rusuhan kaum. 9. Pakaian di atas, sesuai dipakai ketika ...... I. majlis perkahwinan II. majlis hari jadi III. menziarahi nenek IV. bersukan A. I,II, dan III B. I,II. dan IV C. I,III, dan IV D. II,III,dan IV 4. 10. Apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri kita ketika menghadapi segala rintangan untuk mengejar kejayaan ? I. Ketahanan diri II. Iman yang kuat III. Badan yang sihat IV. Wang yang banyak A. I,II, dan III B. I,II, dan IV C. I,III, dan IV D. II,III, dan IV 11. Apakah tujuan notis di atas disediakan ? A. Mengumumkan keadaan flat yang tidak terurus. B. Mempromosikan aktiviti yang telah dijalankan. C. Mempamerkan pelbagai bentuk iklan. D. Mengajak orang ramai menyertai gotong royong. 12. Apakah kebaikan melakukan aktiviti di atas secara gotong-royong ? A. Kerja yang berat menjadi ringan B. Dapat menjaga keselamatan setempat C. Dapat menonjolkan bakat dan kemahiran D. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk NOTIS Pada hari Ahad , 9 November 2009 akan diadakan projek gotong- royong membersihkan kawasan persekitaran Flat Sri Seroja Semua dijemput hadir 5. 13. Kamu melawat rakan di hospital. Bagaimanakah adab kamu ketika melawatnya ? I. Berpakaian sopan. II. Membawa buah tangan. III. Tidak membuat bising. IV. Membuka kasut sebelum masuk ke hospital. A. I,II, dan III B. I,II, dan IV C. I,III, dan IV D. II,III, dan IV 14. Pakaian yang sesuai dipakai untuk aktiviti di atas ialah ...... A. baju ceongsam. B. pakaian sukan. C. baju melayu. D. sari. Soalan 15 berdasarkan pernyataan di bawah 15. Apakah kata-kata yang sesuai diucapkan oleh Faizal untuk menunjukkan dia seorang yang berbudi bahasa ? A. Saya tidak mahu pergi kerana tempat itu hanya sesuai untuk orang yang bodoh. B. Maafkan saya, perbuatan itu hanya akan membuang masa. C. Kamu pergilah seorang diri kerana kamu memang muka tembok. D. Kalau kamu hendak membuang masa , buat apa ajak saya. Kamu sahajalah yang pergi. Kamil : Sudah lama kita tidak melepak di kompleks beli belah. Jom kita ke sana sekarang . Faizal : X 6. 16. Peranan yang dimainkan oleh agensi di atas ialah ........ A. memajukan industri perikanan. B. meneroka tanah baru untuk pertanian C. meningkatkan mutu tanaman getah D. memberikan bantuan modal dan khidmat latihan kepada usahawan bumiputera. 17. X ialah ............. A. Badan badan Berkanun B. Badan Pemerintah C. Parlimen D. Mahkamah 18. Penghulu mengetuai pentadbiran di peringkat........... A. mukim B. daerah C. kampung D. kawasan 19. Apakah nama alat muzik yang ditunjukkan dalam gambar di atas ? A. Erhu B. Sitar C. Kompang D. Sompoton Yang di-Pertuan Agong Badan Perundangan Badan KehakimanX 7. 20. Gambar di atas menunjukkan murid yang mempunyai ...... A. ketahanan diri B. kecerdasan intelek C. kecerdasan emosi D. tingkah laku yang sopan. ( 20 Markah ) Bahagian B 8. A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Kecerdasan intelek ialah kebolehan seseorang mengawal 1. ________________ dan fikirannya. Murid yang mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi mempunyai keupayaan untuk membuat 2. _______________ yang wajar. Dia akan menimbang 3.______________ atau buruk sesuatu tindakan sebelum membuat sesuatu keputusan. Selain itu, murid itu juga 4,______________ belajar dan memahami apa-apa yang diajarkan kepadanya. Murid yang mempunyai kecerdasan intelek tahu 5._____________ hidupnya dan berusaha untuk mencapai 6._____________ dalam hidup. Apabila menghadapi masalah, dia tahu bagaimana untuk menyelesaikan 7.______________ tersebut. Dia akan mencari 8._____________ kepada masalah tersebut dan mencari pelbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga seorang yang 9._______________ dan inovatif. Murid yang kreatif dan berinovatif akan mereka cipta sesuatu ciptaan baru yang berfaedah. Dia juga mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencapai 10. ______________ dalam apa-apa sahaja yang diusahakannya. Namun, perlulah diingat, kecerdasan intelek perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam diri. Bagi meningkatkan kecerdasan intelek murid perlu memperbanyakkan 11. _________________buku pengetahuan , berusaha mendapatkan ilmu daripada sumber-sumber lain seperti 12. ________________, banyak berjalan atau 13.________________ dan 14. ________________ dengan banyak orang. Sekiranya kita tidak meningkatkan kecerdasan intelek lama kelamaan, kita akan 15. _______________ daripada orang lain. ( 15 Markah ) B. Baca penyataan yang berikut. Kemudian , tulis BETUL atau SALAH. matlama t keputusaninternetminda masalahbaik bergaul mengembarapunca ketinggala n cepat membac a kreatif kecemerlangan kejayaan 9. PENYATAAN JAWAPAN 1. Menteri Besar atau Ketua Menteri ialah ketua setiap negeri di Malaysia. 2. Menteri Besar dilantik oleh Sultan di negeri-negeri bersultan 3. Menteri Besar menjadi Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri. 4. Menteri Besar mentadbir kerajaan negeri dan menjadi penasihat kepada raja dalam hal pentadbiran negeri. 5. Wakil rakyat yang dipilih akan menjadi ahli Dewan Negara 6. Setiap wakil rakyat berkhidmat selama tempoh enam tahun 7. Ketua Menteri mempengerusikan Majlis Tindakan Negeri. 8. Ketua Menteri tidak semestinya berbangsa Melayu atau beragama Islam. 9. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat dalam kalangan rakyat. 10. Dewan Rakyat berperanan membuat dan menggubal dasar kerajaan untuk dilaksanakan dalam negara. ( 10 Markah ) C Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. perhatian negatif bertanggungjawab 10. menegur bahagia ta (1) Membersihkan bilik sendiri dapat memupuk sikap __________________ pada diri sendiri. (2) Disiplin diri yang tinggi akan dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang ____________________________. (3) Datuk dan nenek yang telah tua memerlukan _________________ daripada anak cucunya. (4) Hubungan kekeluargaan yang erat akan melahirkan keluarga yang ___________________. (5) Alia ___________________ jiran barunya sebagai tanda perkenalan. ( 5 markah) D Namakan alat-alat muzik yang ditunjukkan dalam gambar di bawah berdasarkan jawapan diberi. Rebab Sape Rebana 6 7 8 9 10 ( 5 markah) gambus sitarrebab sape rebana 11. E. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah. 1.Kita tidak perlu meminta kebenaran sekiranya ingin melihat sesuatu benda ( ) yang berada di dalam rumah jiran. 2. Tanggungjawab kita ialah menyokong usaha kerajaan untuk memajukan ( ) negara. 3. Dialek ialah bahasa yang diubah suai daripada bahasa formal dan mengikut ( ) kedudukan geografi sesuatu tempat. 4. Kita tidak perlu memilih warna pakaian mengikut situasi seperti upacara ( ) keagamaan atau perayaan tertentu. 5. Setiap ahli keluarga tidak perlu menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing demi mewujudkan keluarga bahagia. ( ) ( 5 Markah ) SOALAN TAMAT Disediakan oleh: Disahkan oleh: . (EN MOHD EZANEE B AHMAD) (PN SULASENA A/P PALANIMUTHU) Guru Sivik Kewarganegaran Tahun 5 GPK Kokurikulum SKTKU Disemak oleh: ... (PN. ASMAH LAILY MOHAMMED) Ketua Panitia Sivik Dan Kewarganegaraan 12. PROJEK BUKU SKRAP / FOLIO 40