evidens pbs dunia sains dan teknologi tahun 2 band 3

Upload: syazalina83

Post on 06-Apr-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  1/13

  1

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Kepentingan keperluan asas kepada manusia.

  Warnakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

  1.Makanan Kesihatan dan MajlisTumbesaran kenduri

  2.Air menghilangkan dahaga membasuh kereta

  3.Udara Untuk meniup belon Untuk bernafas

  4.Tempat Berlindung dari kecantikan danPerlindungan bahaya perhiasan

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaanmengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  1.1.2 B3D1Kepentingan

  keperluan

  asas kepada

  manusia

  B3D1E1Menjelaskan

  kepentingan keperluan

  asas kepada manusia

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  2/13

  2

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia

  Soalan: Isikan ruang kosong dengan menyatakan sebab mengapa pentingnya

  keperluan asas berkenaan kepada manusia?

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaanmengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  1.1.2 B3D1Kepentingan

  keperluan

  asas kepada

  manusia

  B3D1E1Menjelaskan

  kepentingan keperluan

  asas kepada manusia

  Manusia perlukan?

  2.Makanan untuk:1.Air untuk:

  3.Udara untuk: 4.Tempat Perlindungan

  untuk:

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  3/13

  3

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia

  Nyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaanmengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  1.1.2 B3D1Kepentingan

  keperluan

  asas kepada

  manusia

  B3D1E1Menjelaskan

  kepentingan keperluan

  asas kepada manusia

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  4/13

  4

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Tumbesaran Manusia

  Cari seorang rakan untuk membanding dan membezakan tumbesaran diri dan rakan

  dari segi saiz, tinggi dan berat. Isikan jadual di bawah.

  Nama murid Saiz badan Berat (kg) Tinggi (cm)

  Berdasarkan maklumat yang di atas, jawab soalan di bawah:

  1. Siapakah yang paling tinggi? __________________________________

  2. Siapakah yang paling berat? ___________________________________

  3. Siapakah yang berbadan kecil? _________________________________

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaanmengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  1.3.2 B3D2Perbandingan

  tumbesaran

  manusia

  B3D2E1Menjalankan aktiviti

  untuk membanding

  dan membezakan

  tumbesaran diri

  dengan rakan dari

  segi saiz, tinggi dan

  berat

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  5/13

  5

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Tumbesaran Manusia

  1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan.

  2. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang murid.

  Aktiviti 1: Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi

  saiz.

  Lakarkan saiz tangan anda di dalam jadual berikut:

  Nama

  Murid

  Lakaran Tangan

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  1.3.2 B3D2

  Perbandingan

  tumbesaran

  manusia

  B3D2E1

  Menjalankan aktiviti

  untuk membanding

  dan membezakan

  tumbesaran diri

  dengan rakan dari

  segi saiz, tinggi dan

  berat

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  6/13

  6

  Aktiviti 2 : Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi

  tinggi.

  Bahan yang diperlukan : Reben berwarna, gunting

  Langkah-langkah : 1. Ukur ketinggian rakan anda dengan reben berwarna.

  2. Guntingkan reben berwarna mengikut ketinggian rakan anda.

  3. Ulangi aktiviti 1 dan 2 untuk diri anda dengan bantuan rakan.

  4. Bandingkan panjang kedua-dua reben.

  Aktiviti 3 : Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi berat.

  Bahan yang diperlukan : Penimbang berat digital

  Catatkan berat anda di dalam jadual berikut:

  Nama Murid

  Berat Badan (Kg)

  Bahagian yang ini boleh di buat dengan menggunakan kadimbasan

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  7/13

  7

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Haiwan dan makanannya

  Tuliskan makanan haiwan-haiwan berikut.

  i. ____________________________

  ii. ____________________________

  i. ____________________________

  ii. ____________________________

  i. ____________________________

  ii. ____________________________

  i. ____________________________

  ii. ____________________________

  i. ____________________________

  ii. ____________________________

  i. ____________________________

  ii. ____________________________

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  2.1.3 B3D3

  Haiwan dan

  makanannya

  B3D3E1

  Memberi contoh haiwan

  dan makanan yang

  dimakan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  8/13

  8

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Tempat Perlindungan Haiwan

  Padankan gambar haiwan-haiwan berikut dengan tempat perlindungannya.

  Dalam tanah

  Reban

  Atas pokok

  Sarang

  Kandang

  Lubang

  Di celah batu

  Di celah kayu

  Di dalam air

  Gua

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaan mengetahui

  dan memahami perkara-perkara asasdalam sains dan teknologi

  2.1.5 B3D4

  Mengenaltempat

  perlindungan

  haiwan

  B3D4E1

  Mengenal pasti tempat

  perlindungan haiwan sepertisarang, reban, lubang, atas

  pokok, kandang, gua, di dalam

  air, di dalam tanah, di celah

  batu atau kayu

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  9/13

  9

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Arahan:

  Gunting dan lekatkan gambar mengikut cara haiwan membiak.

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaanmengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  2.3.2 B3D5Cara

  pembiakan

  haiwan

  B3D5E1Mengelas haiwan

  berdasarkan cara

  pembiakan

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  10/13

  10

  MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  11/13

  11

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Pengelasan Haiwan Mengikut Cara Pembiakan.

  Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaanmengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  2.3.2 B3D5Cara

  pembiakan

  haiwan

  B3D5E1Mengelas haiwan

  berdasarkan cara

  pembiakan

  Cara Pembiakan Haiwan

  1. ____________________

  2. ____________________

  3. ____________________

  Beranak

  1. ____________________

  2. ____________________

  3. ____________________

  Bertelur

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  12/13

  12

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Pengelasan Haiwan Mengikut Cara Pembiakan.

  Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  2.3.2 B3D5

  Cara

  pembiakan

  haiwan

  B3D5E1

  Mengelas haiwan

  berdasarkan cara

  pembiakan

  Cara Pembiakan

  Haiwan

  6.____________________

  7.____________________

  8.____________________

  Beranak

  6.____________________

  7.____________________

  8.____________________

  Bertelur

  itik ikan paus kura-kura tikus monyet

  beruang buaya cicak kucing rama-rama

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 3

  13/13

  13

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Terang dan gelap

  Tandakan () bagi situasi yang terang dan (X) bagi situasi yang gelap.

  Situasi Terang Gelap

  1. Murid memasuki makmal tanpamemasang lampu

  2. Murid masuk ke dalam rumahpada waktu malam semasa

  bekalan elektrik terputus

  3.

  Murid berada di dalam kelaspada waktu tengahari

  4. Murid masuk bilik tayangandengan lampu terpasang

  5. Murid masuk ke dalam gua6. Murid menutup mata dengan

  kain hitam

  7. Murid berkumpul di tapakperhimpunan pada waktu pagi

  8. Murid makan di kantin padawaktu rehat

  Tema Band Pernyataan Standard Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 3 Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi

  4.1.2 B3D6

  Perubahan

  keadaan

  terang dan

  gelap

  B3D6E1

  Menjalankan penyiasatan

  untuk membezakan

  keadaan terang dan

  gelap