sivik pbs band 1a

Upload: ibu-mueeza

Post on 20-Jul-2015

162 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Perpaduan kaum kelestarian alam sekitar

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Warnakan jawapan BETUL atau SALAH pada amalan perpaduan kaum.

INSTRUMEN

Mewarnakan jadual

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Warnakan jawapan BETUL atau SALAH pada amalan berikut:

BETUL

1. Amalan perpaduan kaum boleh mengelakkan berlakunya pergeseran atau ketidakfahaman antara kaum.

SALAH

BETUL

2. Perpaduan kaum hanya boleh dipupuk di sekolah dan kawasan perumahan sahaja.

SALAH

BETUL

3. Masyarakat yang bersatu padu akan menjamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran sesebuah negara.

SALAH

BETUL

4. Aktiviti jiran tetangga dari kaum lain harus dijauhi agar kita tidak terpengaruh dengan amalan dan kepercayaan mereka. 5. Keutuhan semangat perpaduan kaum jelas diamalkan apabila amalan kunjung mengunjung ke rumah jiran dan teman dipraktikkan oleh pelbagai kaum semasa musim perayaan.

SALAH

BETUL

SALAH

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Perpaduan kaum kelestarian alam sekitar

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Pilih jawapan yang sesuai bagi kepentingan melestarikan alam sekitar.

INSTRUMEN

Melengkapkan tempat kosong

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Pilih jawapan yang sesuai bagi kepentingan melestarikan alam sekitar. khazanah kesihatan oksigen ekosistem kepupusan

1. Menjamin ______________________ flora dan fauna tidak berlaku. 2. Membekalkan _______________________ kepada manusia. 3. Supaya generasi yang seterusnya berpeluang melihat ____________________ berharga. 4. Dapat menjamin _____________________ manusia. 5. Membantu mengekalkan kesimbangan________________________.

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Kesedaran sivik

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru bersoal jawab dengan pelajar 2. Murid mengenal pasti gambar yang menunjukkan kesedaran sivik.

INSTRUMEN

Mengenalpasti gambarajah

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Tandakan betul ( ) bagi gambar yang menunjukkan kesedaran sivik dalam kalangan pelajar.

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Jati diri

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Menyusun langkah-langkah bagaimana sikap jati diri boleh bertindak apabila seseorang itu menghadapi cabaran.

INSTRUMEN

Menomborkan pernyataan.

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Susun langkah-langkah bagaimana sikap jati diri boleh bertindak apabila seseorang itu menghadapi cabaran.

Mengambil tindakan yang wajar untuk menangani cabaran.

Menanam sikap bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara yang dilakukan .

Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian.

Membina kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah.

BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Jati diri

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Isikan tempat-tempat kosong yang berikut berdasarkan gambar yang tertera.

INSTRUMEN

Mengisi tempat kosong

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Isikan tempat-tempat kosong yang berikut berdasarkan gambar di bawah.

Golongan

o

_______________________ mempunyai hak untuk menikmati ________________ terhadap

kehidupan seperti orang lain. Masyarakat perlu bersikap p keperluan mereka.K

____________________ khas untuk mereka di tempat-tempat awam

perlu lengkap agar dapat menjamin keselesaan dan kesejahteraan hidup mereka.

BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui identiti negara Menyatakan identiti negara Bahasa kebangsaan

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Memadankan maklumat mengenai bahasa kebangsaan

INSTRUMEN

Memadankan rajah

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Padankan maklumat di bawah mengenai bahasa kebangsaan.

Apakah bahasa kebangsaan kita?

PIDATO BAHAS PANTUN

Apakah aktiviti yang boleh dikaitkan dengan bahasa kebangsaan ?

BAHASA JIWA BANGSA

Slogan bahasa kebangsaan

BAHASA MELAYU

BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

Mengetahui identiti negara Menyatakan identiti negara Bunga kebangsaan

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Aktiviti mewarna gambar bunga kebangsaan

INSTRUMEN

Mewarna gambar

DSP-B1D6E1 Nama: . Tarikh : Tingkatan : ..

Warnakan gambar bunga kebangsaan di bawah.