modul+instrumen+band+1+ +band+6+tema+tsj+&+hl

Upload: salmah-md-ali

Post on 04-Apr-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  1/15

  INSTRUMEN BAND 1

  TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 1)

  KOD EVIDEN : B1D4E1 (MENAMAKAN TUMBUHAN SEMULA JADI)

  1. Tandakan ( ) pada foto yang menunjukkan tumbuhan semula jadi.

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  2/15

  2. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama tumbuhan semula jadi

  yang terdapat di kawasan tempat tinggal anda.

  A C

  B D

  3. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama hidupan liar yang

  terdapat di kawasan tempat tinggal anda.

  A C

  B D

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  3/15

  INSTRUMEN BAND 1

  TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 2)

  KOD EVIDEN : B1D4E1 (MENAMAKAN TUMBUHAN SEMULA JADI)

  1. Namakan empat jenis hutan yang terdapat di Malaysia.

  A C

  B D

  2. Namakan jenis hutan berdasarkan foto yang berikut.

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  4/15

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : HIDUPAN LIAR

  KOD EVIDEN : B1D4E2 (MENAMAKAN HIDUPAN LIAR)

  Tandakan ( ) pada foto yang menunjukkan hidupan liar.

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  5/15

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  6/15

  INSTRUMEN BAND 2

  TAJUK : HIDUPAN LIAR

  KOD EVIDEN : B2D5E2 (MENYATAKAN JENIS HIDUPAN LIAR MENGIKUT

  HABITATNYA)

  A Suaikan gambar hidupan liar dengan habitatnya

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  7/15

  INSTRUMEN BAND 3

  TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI

  KOD EVIDEN : B3D5E1 (MENJELASKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

  TUMBUHAN SEMULA JADI DI MALAYSIA)

  1. Jelaskan faktor mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia.

  FAKTOR HURAIAN

  Bentuk muka bumi

  Iklim

  ..

  Saliran

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  8/15

  Tanih

  A Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang sesuai.

  Jenis Tumbuhan Semula Jadi Jenis Tanih Bentuk Muka Bumi

  Hutan Hujan Tropika

  Hutan Paya Bakau

  Hutan Gunung

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  9/15

  Hutan Pantai

  Hutan Paya Air Tawar

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  10/15

  INSTRUMEN BAND 4

  TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  11/15

  KOD EVIDEN : B4D2E4 (MEMBANDINGKAN CIRI TUMBUHAN NEGARA

  MALAYSIA DENGAN NEGARA LAIN)

  Huraikan kepentingan tumbuhan semulajadi

  Menyederhanak

  an suhuMencegah

  Hakisan Habitat Flora dan

  Fauna

  Sumber

  Ekosistem

  Kawasan

  Tadahan

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  12/15

  A Lengkapkan jadual berikut tentang kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.

  INSTRUMEN BAND 5

  TEMA : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI

  Kepentingan Terhadap Ekonomi

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  13/15

  KOD EVIDEN : B5D2E1 (MENGHASILKAN KAJIAN KES / LAPORAN KESAN

  KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN

  LIAR)

  Soalan 1

  Forum Remaja

  Kegiatan Manusia terhadap alam sekitar merupakan

  punca utama kepupusan flora dan fauna

  Sebagai pihak pencadang / pembangkang kemukakan hujah-hujah anda untuk menyokong /

  membangkang kenyataan ini.

  Soalan 2

  Kerja Kursus Geografi

  Tajuk Tugasan ialah:

  Pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian kesan kegiatan manusia terhadap

  tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian anda.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  a) Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadib) Jenis-jenis kegiatan manusia dan kesannya terhadap tumbuh-tumbuhan semula

  jadi dan hidupan liarc) Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan

  d) Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  14/15

  INSTRUMEN BAND 6

  TEMA : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI

  KOD EVIDEN : B6D1E1 (MEMPERSEMBAHKAN IDEA / DAPATAN / CIPTAAN /

  PRODUK UNTUK KESEJAHTERAAN PERSEKITARAN)

  1. Hasilkan satu produk daripada barangan terbuang di persekitaran anda.

  Contoh :

  a. Botol Clorox

  Menghasilkan sarang belalang / cengkerik

  Menghasilkan bekas bunga

  Lain-lain barangan sesuai

  b. Botol Air Mineral

  Menghasilkan mini akuarium

  Menghasilkan tabung simpanan Menghasilkan barangan permainan seperti roket air

  Menghasilkan bekas pensil

  Lain-lain barangan sesuai

  c. Kotak terpakai

  Beg kertas

  Membuat kenderaan

  Membuat hiasan dinding

  Lain-lain barangan yang sesuai

  d. Cengkerang laut seperti kerang/kepah

  Rantai kunci (key chain)

  Barangan perhiasan rumah / diri

  Barangan cenderamata

  e. Plastik

  Alas meja-mencantumkan pelbagai warna plastik untuk di jadikan alas

  meja

  Lain-lain barangan yang sesuai

 • 7/30/2019 Modul+Instrumen+Band+1+ +Band+6+Tema+Tsj+&+Hl

  15/15

  2. Membina replika tumbuhan semulajadi daripada bahan terpakai di persekitaran anda.Replika tumbuhan semulajadi boleh diletakkan di taman-taman geografi di sekolah anda.

  Contoh:

  Tempurung kelapa- cendawan / batu

  Plastik biru sungai Lain-lain yang sesuai

  3. Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentangPenggunaan Bahan BahanTerbuang di Kawasan Kajian. Kajian hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut:

  a. Jenis barangan terbuang yang di gunakanb. Kaedah atau cara pelaksanaan dan penggunaan barangan terbuang

  c. Kepentingan penggunaan barangan terbuang tersebut

  d. Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam kajian