pbs ting 2(ikut band).xls

24
SEKOLAH SENI JOHOR BAHRU SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 2, MENGIKUT BAND KELAS: 2 INANG NAMA GURU: EN. PANG HONG HAN BAND Pernyataan Standard TAJUK eskripto Evidens 1 Tahu pengetahuan B1D1 B1D1E1 (TAHU) matematik. UNGKAPAN ALGEBRA B1D2 B1D2E1 PERSAMAAN LINEAR B1D3 B1D3E1 TEOREM PYTHAGORAS B1D4 B1D4E1 KOORDINAT B1D5 B1D5E1 BULATAN B1D6 B1D6E1 PENJELMAAN B1D7 B1D7E1 2 Tahu dan faham kons NOMBOR BERARAH B2D1 B2D1E1 (TAHU DAN FAHAM) matematik. B2D2 B2D2E1 B2D2E2 UNGKAPAN ALGEBRA B2D3 B2D3E1 B2D3E2 PERSAMAAN LINEAR B2D4 B2D4E1 B2D4E2 NISBAH, KADAR & KADARAN B2D5 B2D5E1 TEOREM PYTHAGORAS B2D6 B2D6E1 KOORDINAT B2D7 B2D7E1 B2D7E2 BULATAN B2D8 B2D8E1 PENJELMAAN B2D9 B2D9E1 B2D9E2 B2D9E3 PEPEJAL GEOMETRI II B2D10 B2D10E1 STATISTIK B2D11 B2D11E1 KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

Upload: pang-hong-han

Post on 07-Nov-2014

247 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

borang transit PBS maths t2

TRANSCRIPT

Page 1: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

SEKOLAH SENI JOHOR BAHRU

SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 2, 2013

MENGIKUT BAND

KELAS: 2 INANG

NAMA GURU: EN. PANG HONG HAN

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

1 Tahu pengetahua B1D1 B1D1E1

7

(TAHU) matematik. UNGKAPAN ALGEBRA B1D2 B1D2E1

PERSAMAAN LINEAR B1D3 B1D3E1

TEOREM PYTHAGORAS B1D4 B1D4E1

KOORDINAT B1D5 B1D5E1

BULATAN B1D6 B1D6E1

PENJELMAAN B1D7 B1D7E1

2 Tahu dan faham ko NOMBOR BERARAH B2D1 B2D1E1

17

(TAHU DAN FAHAM)matematik.B2D2

B2D2E1

B2D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B2D3B2D3E1

B2D3E2

PERSAMAAN LINEAR B2D4B2D4E1

B2D4E2

NISBAH, KADAR & KADARANB2D5 B2D5E1

TEOREM PYTHAGORAS B2D6 B2D6E1

KOORDINAT B2D7B2D7E1

B2D7E2

BULATAN B2D8 B2D8E1

PENJELMAAN B2D9

B2D9E1

B2D9E2

B2D9E3

PEPEJAL GEOMETRI II B2D10B2D10E1

STATISTIK B2D11B2D11E1

DILAKSANAKAN(PKUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 2: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

3 Tahu, faham dan bo

NOMBOR BERARAH B3D1

B3D1E1

39

(TAHU, FAHAM DAN menggunakan kema B3D1E2

BOLEH BUAT) asas matematik. B3D1E3

B3D2B3D2E1

B3D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B3D3

B3D3E1

B3D3E2

B3D3E3

B3D3E4

PERSAMAAN LINEAR B3D4

B3D4E1

B3D4E2

B3D4E3

NISBAH, KADAR & KADARANB3D5B3D5E1

B3D5E2

TEOREM PYTHAGORAS B3D6 B3D6E1

PEMBINAAN GEOMETRI B3D7 B3D7E1

KOORDINAT B3D8

B3D8E1

B3D8E2

B3D8E3

B3D8E4

B3D8E5

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB3D9B3D9E1

B3D9E2

BULATAN

B3D10B3D10E1

B3D11

B3D11E1

B3D11E2

B3D11E3

B3D11E4

PENJELMAAN B3D12

B3D12E1

B3D12E2

B3D12E3

B3D12E4

B3D12E5

B3D12E6

PEPEJAL GEOMETRI II B3D13B3D13E1

B3D13E2

STATISTIK B3D14

B3D14E1

DILAKSANAKAN(P

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 3: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

STATISTIK B3D14B3D14E2

39

B3D14E3

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

4 Tahu, faham dan bo

NOMBOR BERARAH B4D1

B4D1E1

29

(TAHU, FAHAM, BOLEH menyelesaikan mas B4D1E2

BUAT DENGAN matematik secara s B4D1E3

BERADAB)B4D2

B4D2E1

B4D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B4D3 B4D3E1

PERSAMAAN LINEAR B4D4 B4D4E1

NISBAH, KADAR DAN KADARANB4D5

B4D5E1

B4D5E2

B4D5E3

B4D5E4

TEOREM PYTHAGORAS B4D6 B4D6E1

PEMBINAAN GEOMETRI B4D7

B4D7E1

B4D7E2

B4D7E3

KOORDINAT B4D8B4D8E1

B4D8E2

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB4D9 B4D9E1

BULATAN B4D10B4D10E1

B4D10E2

PENJELMAAN B4D11

B4D11E1

B4D11E2

B4D11E3

B4D11E4

PEPEJAL GEOMETRI II B4D12

B4D12E1

B4D12E2

B4D12E3

STATISTIK B4D13B4D13E1

B4D13E2

5 Menggunakan peng NOMBOR BERARAH B5D1 B5D1E1

13

(TAHU, FAHAM, BOLEHdan kemahiran matB5D2 B5D2E1

BUAT DENGAN BERADABdalam menyelesaik

TERPUJI) masalah yang komp PERSAMAAN LINEAR B5D3 B5D3E1

dengan menggunakNISBAH, KADAR DAN KADARANB5D4 B5D4E1

pelbagai kaedah. TEOREM PYTHAGORAS B5D5 B5D5E1

PEMBINAAN GEOMETRI B5D6 B5D6E1

KOORDINAT B5D7 B5D7E1

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB5D8 B5D8E1

BULATAN B5D9B5D9E1

B5D9E2

PENJELMAAN B5D10B5D10E1

PEPEJAL GEOMETRI II B5D11B5D11E1

DILAKSANAKAN(P)

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 4: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

STATISTIK B5D12B5D12E1

13

6 Menguasai dan men

B6D1 B6D1E1 1(TAHU, FAHAM, BOLEHpengetahuan dan

BUAT DENGAN BERADABmatematik secara kMITHALI) inovatif dan berkes

JUMLAH INSTRUMENT/ EVIDENS = 106

Page 5: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 6: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 7: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 8: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

SEKOLAH SENI JOHOR BAHRU

SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 2, 2013

MENGIKUT BAND

KELAS: 2 MASRI

NAMA GURU: PN. RAFIZAH BINTI MOHD KADARI

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

1 Tahu pengetahua B1D1 B1D1E1

7

(TAHU) matematik. UNGKAPAN ALGEBRA B1D2 B1D2E1

PERSAMAAN LINEAR B1D3 B1D3E1

TEOREM PYTHAGORAS B1D4 B1D4E1

KOORDINAT B1D5 B1D5E1

BULATAN B1D6 B1D6E1

PENJELMAAN B1D7 B1D7E1

2 Tahu dan faham ko NOMBOR BERARAH B2D1 B2D1E1

17

(TAHU DAN FAHAM)matematik.B2D2

B2D2E1

B2D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B2D3B2D3E1

B2D3E2

PERSAMAAN LINEAR B2D4B2D4E1

B2D4E2

NISBAH, KADAR & KADARANB2D5 B2D5E1

TEOREM PYTHAGORAS B2D6 B2D6E1

KOORDINAT B2D7B2D7E1

B2D7E2

BULATAN B2D8 B2D8E1

PENJELMAAN B2D9

B2D9E1

B2D9E2

B2D9E3

PEPEJAL GEOMETRI II B2D10B2D10E1

STATISTIK B2D11B2D11E1

DILAKSANAKAN(PKUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 9: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

3 Tahu, faham dan bo

NOMBOR BERARAH B3D1

B3D1E1

39

(TAHU, FAHAM DAN menggunakan kema B3D1E2

BOLEH BUAT) asas matematik. B3D1E3

B3D2B3D2E1

B3D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B3D3

B3D3E1

B3D3E2

B3D3E3

B3D3E4

PERSAMAAN LINEAR B3D4

B3D4E1

B3D4E2

B3D4E3

NISBAH, KADAR & KADARANB3D5B3D5E1

B3D5E2

TEOREM PYTHAGORAS B3D6 B3D6E1

PEMBINAAN GEOMETRI B3D7 B3D7E1

KOORDINAT B3D8

B3D8E1

B3D8E2

B3D8E3

B3D8E4

B3D8E5

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB3D9B3D9E1

B3D9E2

BULATAN

B3D10B3D10E1

B3D11

B3D11E1

B3D11E2

B3D11E3

B3D11E4

PENJELMAAN B3D12

B3D12E1

B3D12E2

B3D12E3

B3D12E4

B3D12E5

B3D12E6

PEPEJAL GEOMETRI II B3D13B3D13E1

B3D13E2

STATISTIK B3D14

B3D14E1

DILAKSANAKAN(P

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 10: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

STATISTIK B3D14B3D14E2

39

B3D14E3

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

4 Tahu, faham dan bo

NOMBOR BERARAH B4D1

B4D1E1

29

(TAHU, FAHAM, BOLEH menyelesaikan mas B4D1E2

BUAT DENGAN matematik secara s B4D1E3

BERADAB)B4D2

B4D2E1

B4D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B4D3 B4D3E1

PERSAMAAN LINEAR B4D4 B4D4E1

NISBAH, KADAR DAN KADARANB4D5

B4D5E1

B4D5E2

B4D5E3

B4D5E4

TEOREM PYTHAGORAS B4D6 B4D6E1

PEMBINAAN GEOMETRI B4D7

B4D7E1

B4D7E2

B4D7E3

KOORDINAT B4D8B4D8E1

B4D8E2

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB4D9 B4D9E1

BULATAN B4D10B4D10E1

B4D10E2

PENJELMAAN B4D11

B4D11E1

B4D11E2

B4D11E3

B4D11E4

PEPEJAL GEOMETRI II B4D12

B4D12E1

B4D12E2

B4D12E3

STATISTIK B4D13B4D13E1

B4D13E2

5 Menggunakan peng NOMBOR BERARAH B5D1 B5D1E1

13

(TAHU, FAHAM, BOLEHdan kemahiran matB5D2 B5D2E1

BUAT DENGAN BERADABdalam menyelesaik

TERPUJI) masalah yang komp PERSAMAAN LINEAR B5D3 B5D3E1

dengan menggunakNISBAH, KADAR DAN KADARANB5D4 B5D4E1

pelbagai kaedah. TEOREM PYTHAGORAS B5D5 B5D5E1

PEMBINAAN GEOMETRI B5D6 B5D6E1

KOORDINAT B5D7 B5D7E1

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB5D8 B5D8E1

BULATAN B5D9B5D9E1

B5D9E2

PENJELMAAN B5D10B5D10E1

PEPEJAL GEOMETRI II B5D11B5D11E1

DILAKSANAKAN(P)

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 11: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

STATISTIK B5D12B5D12E1

13

6 Menguasai dan men

B6D1 B6D1E1 1(TAHU, FAHAM, BOLEHpengetahuan dan

BUAT DENGAN BERADABmatematik secara kMITHALI) inovatif dan berkes

JUMLAH INSTRUMENT/ EVIDENS = 106

Page 12: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 13: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 14: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 15: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

SEKOLAH SENI JOHOR BAHRU

SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 2, 2013

MENGIKUT BAND

KELAS: 2 ZAPIN

NAMA GURU: EN. PANG HONG HAN

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

1 Tahu pengetahua B1D1 B1D1E1

7

(TAHU) matematik. UNGKAPAN ALGEBRA B1D2 B1D2E1

PERSAMAAN LINEAR B1D3 B1D3E1

TEOREM PYTHAGORAS B1D4 B1D4E1

KOORDINAT B1D5 B1D5E1

BULATAN B1D6 B1D6E1

PENJELMAAN B1D7 B1D7E1

2 Tahu dan faham ko NOMBOR BERARAH B2D1 B2D1E1

17

(TAHU DAN FAHAM)matematik.B2D2

B2D2E1

B2D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B2D3B2D3E1

B2D3E2

PERSAMAAN LINEAR B2D4B2D4E1

B2D4E2

NISBAH, KADAR & KADARANB2D5 B2D5E1

TEOREM PYTHAGORAS B2D6 B2D6E1

KOORDINAT B2D7B2D7E1

B2D7E2

BULATAN B2D8 B2D8E1

PENJELMAAN B2D9

B2D9E1

B2D9E2

B2D9E3

PEPEJAL GEOMETRI II B2D10B2D10E1

STATISTIK B2D11B2D11E1

DILAKSANAKAN(PKUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 16: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

3 Tahu, faham dan bo

NOMBOR BERARAH B3D1

B3D1E1

39

(TAHU, FAHAM DAN menggunakan kema B3D1E2

BOLEH BUAT) asas matematik. B3D1E3

B3D2B3D2E1

B3D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B3D3

B3D3E1

B3D3E2

B3D3E3

B3D3E4

PERSAMAAN LINEAR B3D4

B3D4E1

B3D4E2

B3D4E3

NISBAH, KADAR & KADARANB3D5B3D5E1

B3D5E2

TEOREM PYTHAGORAS B3D6 B3D6E1

PEMBINAAN GEOMETRI B3D7 B3D7E1

KOORDINAT B3D8

B3D8E1

B3D8E2

B3D8E3

B3D8E4

B3D8E5

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB3D9B3D9E1

B3D9E2

BULATAN

B3D10B3D10E1

B3D11

B3D11E1

B3D11E2

B3D11E3

B3D11E4

PENJELMAAN B3D12

B3D12E1

B3D12E2

B3D12E3

B3D12E4

B3D12E5

B3D12E6

PEPEJAL GEOMETRI II B3D13B3D13E1

B3D13E2

STATISTIK B3D14

B3D14E1

DILAKSANAKAN(P

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 17: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

STATISTIK B3D14B3D14E2

39

B3D14E3

BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidensTELAH

JUMLAH EVIDENS

4 Tahu, faham dan bo

NOMBOR BERARAH B4D1

B4D1E1

29

(TAHU, FAHAM, BOLEH menyelesaikan mas B4D1E2

BUAT DENGAN matematik secara s B4D1E3

BERADAB)B4D2

B4D2E1

B4D2E2

UNGKAPAN ALGEBRA B4D3 B4D3E1

PERSAMAAN LINEAR B4D4 B4D4E1

NISBAH, KADAR DAN KADARANB4D5

B4D5E1

B4D5E2

B4D5E3

B4D5E4

TEOREM PYTHAGORAS B4D6 B4D6E1

PEMBINAAN GEOMETRI B4D7

B4D7E1

B4D7E2

B4D7E3

KOORDINAT B4D8B4D8E1

B4D8E2

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB4D9 B4D9E1

BULATAN B4D10B4D10E1

B4D10E2

PENJELMAAN B4D11

B4D11E1

B4D11E2

B4D11E3

B4D11E4

PEPEJAL GEOMETRI II B4D12

B4D12E1

B4D12E2

B4D12E3

STATISTIK B4D13B4D13E1

B4D13E2

5 Menggunakan peng NOMBOR BERARAH B5D1 B5D1E1

13

(TAHU, FAHAM, BOLEHdan kemahiran matB5D2 B5D2E1

BUAT DENGAN BERADABdalam menyelesaik

TERPUJI) masalah yang komp PERSAMAAN LINEAR B5D3 B5D3E1

dengan menggunakNISBAH, KADAR DAN KADARANB5D4 B5D4E1

pelbagai kaedah. TEOREM PYTHAGORAS B5D5 B5D5E1

PEMBINAAN GEOMETRI B5D6 B5D6E1

KOORDINAT B5D7 B5D7E1

LOKUS DALAM DUA DIMENSIB5D8 B5D8E1

BULATAN B5D9B5D9E1

B5D9E2

PENJELMAAN B5D10B5D10E1

PEPEJAL GEOMETRI II B5D11B5D11E1

DILAKSANAKAN(P)

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA

KUASA TIGA

Page 18: PBS TING 2(IKUT BAND).xls

STATISTIK B5D12B5D12E1

13

6 Menguasai dan men

B6D1 B6D1E1 1(TAHU, FAHAM, BOLEHpengetahuan dan

BUAT DENGAN BERADABmatematik secara kMITHALI) inovatif dan berkes

JUMLAH INSTRUMENT/ EVIDENS = 106

Page 19: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 20: PBS TING 2(IKUT BAND).xls
Page 21: PBS TING 2(IKUT BAND).xls