rpt sej 1 dan evidens tiada tarikh.doc

of 40 /40
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Minggu 1- 3 BAB 1 SEJARAH DAN KITA 1. Kemahiran Sejarah a.Definisi Sejarah b.Ciri-ciri Sejarah c.Sumber Sejarah d.Kaedah Pengkajian Sejarah Memahami Kemahiran Sejarah Aras 1 Mendefinisi istilah sejarah Menyenaraikan ciri- ciri sejarah Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah Menyatakan kaedah pengkajian sejarah Aras 2 Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa Memberikan contoh peristiwa-peristiwa sejarah Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah B1D1E1 Nyatakan pengertian sejarah B1D1E2 Nyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah B2D1E4 Jelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah B3D1E4 Aplikasi istilah / konsep masa dalam sejarah B4D1E5 Mengaplikasik an istilah / konsep masa dalam sejarah dengan mahir Rekonstruks i Abad Masa Arkeologi Alaf/kurun Dekad Sejarawan Era Kronologi Tafsiran Kajian Teks : Mencari definisi sejarah Perbincangan : Merumus definisi sejarah Peta Minda : Ciri-ciri sejarah Kajian Gambar: Sumber sejarah Berbangga dengan warisan negara Menghargai tinggalan sejarah 1

Upload: ariedz84

Post on 11-Dec-2015

261 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu

1- 3

BAB 1

SEJARAH DAN KITA

1. Kemahiran Sejarah

a.Definisi Sejarah

b.Ciri-ciri Sejarah

c.Sumber Sejarah

d.Kaedah Pengkajian Sejarah

Memahami Kemahiran Sejarah

Aras 1

Mendefinisi istilah sejarah

Menyenaraikan ciri-ciri sejarah

Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah

Menyatakan kaedah pengkajian sejarah

Aras 2

Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa

Memberikan contoh peristiwa-peristiwa sejarah

Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah

B1D1E1

Nyatakan pengertian sejarah

B1D1E2

Nyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah

B2D1E4

Jelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah

B3D1E4

Aplikasi istilah / konsep masa dalam sejarah

B4D1E5

Mengaplikasikan istilah / konsep masa dalam sejarah dengan mahir

Rekonstruksi

Abad

Masa

Arkeologi

Alaf/kurun

Dekad

Sejarawan

Era

Kronologi

Tafsiran

Kajian Teks : Mencari definisi sejarah

Perbincangan:

Merumus definisi sejarah

Peta Minda : Ciri-ciri sejarah

Kajian Gambar:

Sumber sejarah

Berbangga dengan warisan negara

Menghargai tinggalan sejarah

1

Page 2: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Aras 3

Mentafsirkan peristiwa sejarah

Mengelaskan sumber sejarah

Mengelaskan peristiwa sejarah dan bukan sejarah

Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarah.

B1D1E3

Senaraikan tujuan belajar sejarah(UP)

B2D1E1

Jelaskan ciri-ciri sejarah

B2D1E2

Jelaskan sumber sejarah

B3D1E2

Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E1

Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E2

Menggunakan sumber sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)

2

Page 3: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

B2D1E3

Jelaskan kaedah pengkajian sejarah

B3D1E3

Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E3

Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E4

Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)

3

Page 4: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

B3D1E1

Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara

B3D1E5

Memberi contoh kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita(UP)

B3D1E6

Mengamalkan unsur patriotisme(UP)

4

Page 5: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 4 2. Kepentingan Sejarah

a. Tujuan

b. Faedah

Memahami Kepentingan Sejarah

Aras 1

Menyenaraikan tujuan dan faedah sejarah

Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita

Aras 2

Membincangkan peristiwa bersejarah

Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut

Aras 3

Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020

B4D1E6

Selalu mengamalkan unsur patriotisme

(UP)

Iktibar

Sumbangan

Peristiwa sejarah

Patriotisme

Kepetibadian sesebuah masyarakat

Perbincangan:

Ciri-ciri warisan negara

Berbangga dengan sejarah negara

Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanah air

5

Page 6: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu

5-7

BAB 2

ZAMAN PRA SEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

1. Zaman Prasejarah

Paleolitik

Mesolitik

Neolitik

Zaman Logam

Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah

Aras 1

Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah

Menyebut nama peralatan pada zaman prasejarah

Menyatakan lokasi petempatan zaman prasejarah

Aras 2

Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan

Memberikan sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal

Aras 3

Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah

B1D2E1

Menyatakan tahap Zaman

Prasejarah secara kronologi (KPS)

B2D2E1

Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS)

B3D2E1

Menerangkan ciri masyarakat Zaman Prasejarah

B4D2E1

Membandingkan ciri masyarakat Zaman Prasejarah

(KPS)

Prasejarah

Paleolitik

Mesolitik

Neolitik

Ahli arkeologi

Petempatan awal

Peralatan

Kajian arkeologi

Beliung

Kajian Gambar/ ilustrasi:

Melakar peralatan dan senjata zaman prasejarah

Membina garis masa:

Zaman prasejarah

Kajian Peta:

Melabel lokasi penempatan zaman prasejarah

Peta Minda : Ciri-ciri sejarah

Semangat gigih dan berdikari

Bekerja keras dan yakin diri

10 februari – 15 februari

CUTI TAHUN BARU CINA

6

Page 7: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu

8-10

BAB 3

2. Kerajaan-kerajaan Awal di Asia Tenggara

Angkor, Champa, Funan, Srivijaya, Majapahit, Chi Tu dan Kedah Tua

A. Kerajaan agraria dan maritim

a. Takrif

b. Ciri-ciri

c. perkembangan

B. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Memahami kewujudan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara

Aras 1

Mendefinisi konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot

Mencirikan kerajaan agraria dan maritim

Menyenaraikan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran

Aras 2

Membandingkan ciri-ciri kerajaan agraria dan maritim

Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal

Aras 3

Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim

B1D2E2Menyatakan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara

B2D2E2Menjelaskan ekonomi agraria/maritim

B3D2E2Menerangkan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara

B4D2E2Bandingkan ciriAgraria/ maritim

Kerajaan agraria

Kerajaan maritim

Pelabuhan enterpot

Perdagangan antara kawasan

Perdagangan serantau

Pusat pengumpulan

Pusat pengedaran barang

Dasar perluasan kuasa dan wilayah

Sistem pentadbiran

Membuat carta : Perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim

Mengkaji peta: melebel lokasi kerajaan agraria dengan kerajaan maritim

Kemegahan terhadap tamadun awal

Menghargai sumbangan tamadun awal kita

7

Page 8: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Memberikan rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan persisiran pantai

Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik

8

Page 9: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 11-12

BAB 4

3. Zaman Kesultanan Melayu Melaka

a. Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

i. Kedatangan Parameswara

ii. Asal usul Melaka

iii. Parameswara membina Melaka

Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Aras 1

Memerihalkan peristiwa pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

Menceritakan asal usul nama Melaka

Menceritakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka

Menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara

Aras 2

Menerangkan tindakan Parameswaradalam usaha membuka Melaka

Membandingkan sejarah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber

B1D2E3Menyatakan asal-usul MelakaB2D2E3Menjelaskan asal usul Melaka

B2D2E4Menjelaskan peranan Parameswara

Pengasasan

Kesultanan

Asal-usul

Terlindung daripada tiupan angin monsun

Strategik

Perairan Selat Melaka

Pedagang asing

lagenda

Kajian Peta:

Melakar tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka

Simulasi:

Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan

Melukis/ilustrasi:

Keadaan Melaka sebagai kampung nelayan

Kepimpinan berwawasan

Berbangga dengan kepimpinan yang berwibawa dan berwawasan

Kegigihan untuk mencapai cita-cita

Berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita.

9

Page 10: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Aras 3

Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan

Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepimpinan dalam pembinaan negara

23 Mac – 31 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

10

Page 11: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 13-16

BAB 5

b. Kegemilangan Melaka

i. Sistem pentadbiran

*Sistem Pembesar Empat Lipatan

Menganalisis Sistem Pembesar Empat Lipatan

Aras 1

Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan

Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka

Aras 2

Membuktikan bahawa sistem pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik

Aras 3

Membuat inferens tentang sistem pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri masa kini.

B1D2E4Menyenaraikan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka(UP)

B2D2E5Menjelaskan struktur Sistem pembesar 4 lipatan

B3D2E3Menerangkan peranan pembesar dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan

B4D2E3Banding peranan pembesar berempat dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan

Sistem Pembesar Empat Lipatan

Daulat

Tulah

Kawasan pegangan

Kawasan pemakanan

Nakhoda

Golongan kiwi

Syahbandar

Carta Aliran:

Melakar rajah sistem pentadbiran Pembesar Empat Lipatan.

Melukis/Ilustrasi:

Kedudukan pembesar berempat ketika menghadap sultan

Kajian Peta:

Melebel lokasi penempatan zaman prasejarah

Peta Minda : Ciri-ciri sejarah

Tanggungjawab bersama asas kegemilangan

Berbangga dengan sistem pentadbiran negara kita

Kedaulatan negara kita

Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan.

11

Page 12: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

ii. Pusat Perdagangan

*Faktor geografi

Faktor di Melaka

*Pentadbiran

*Kemudahan pelabuhan

*Cukai perdagangan

*Mata wang

*bahasa

Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Aras 1

Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan

Menyebutkan nama negeri dan jenis barang yang diperdagangkan di Melaka

Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka

Aras 2

Membuktikan kepentingan faktor geografi ddalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan

B2D2E6Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan

B3D2E4Menerangkan faktor kemajuan perdagangan

Hubungan diplomatik

Sistem cukai berkeutamaan

Lingua franca

Pusat pertemuan pedagang

“Panduan”/ cukai rasmi

Kubu pertahanan

Surat kebenaran

Entrepot

Malakat

Kajian gambar:

Pelabuhan Melaka

Kajian Peta:

Melakar peta yang menunjukkan jenis barangan dan negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka

Bercerita:

Pungutan cukai di pelabuhan

Kemudahan menyimpan barang

Pengangkutan barang

Sistem perdagangan Melaka bertaraf dunia

Berkeyakinan

Malaysia boleh

12

Page 13: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empat Lipatan

Aras 3

Membandingkan sistem perdagangan di Melaka dengan sistem perdagagan kini.

Menilai keberkesanan Undang-undang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka

Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa

B5D1E1Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa KMM

Perbahasan:

Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia

13

Page 14: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

iii. Hubungan Luar

*Hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain (Pasai, Jawa. Siak dan Kampar)

*Hubungan Melaka dengan negara luar (China, Gujerat, Siam, Tanah Arab dan Ryukyu)

Mengetahui kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik

Aras 1

Menjelaskan konsep hubungan diplomatik

Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan kerajaan luar yang menjalinkan hubungan dengan Melaka

Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar

Aras 2

Menyenaraikan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar

Membandingkan bentuk hubungan luar Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar

B2D2E7Menjelaskan bentuk hubungan luar

B3D2E5Menerangkan kepentingan hubngan luar Melaka

Hubungan diplomatik

Sistem cukai berkeutamaan

Lingua franca

Pusat pertemuan pedagang

“Panduan”/ cukai rasmi

Kubu pertahanan

Surat kebenaran

Entrepot

Malakat

Kajian gambar:

Pelabuhan Melaka

Kajian Peta:

Melakar peta yang menunjukkan jenis barangan dan negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka

Bercerita:

Pungutan cukai di pelabuhan

Kemudahan menyimpan barang

Pengangkutan barang

Sistem perdagangan Melaka bertaraf dunia

Berkeyakinan Malaysia boleh

14

Page 15: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Aras 3

Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar

Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar

B5D1E2Menilai hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka (KPS)

Perbahasan:

Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia

15

Page 16: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

iv. Penyebaran Islam

*Perkembanngan Islam

*Melaka sebagai pusat penyebaran Islam

*Cara Melaka menyebarkan Islam ke negara lain di Asia Tenggara

Mengetahui Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam

Aras 1

Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka

Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan agama Islam di Melaka

Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara

Aras 2

Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke Melaka

Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam

Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka

Aras 3

Menilai usaha-usaha

B2D2E8Menjelaskan cara kedatangan Islam

B2D2E9Menjelaskan peranan istana sebagai pusat intelektualB3D2E7Menerangkan peranan istanasebagai pusat intektual

B3D2E6Menerangkan kesan perkembangan Islam

B4D2E5Menghuraikan peranan Melaka dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara

B5D1E3

Wahyu

Ulama

Mufti

Sufi

Kadhi

Serambi Mekah

Mubaligh

Pendakwah

Ilmu tasawuf

Fikah

Alam akhirat

Fardu Haji

Bercerita:

Latar belakang kedatangan Islam ke Melaka

Kajian Peta:

Melakar peta penyebaran Islam di Asia Tenggara

Buku skrap:

Gambar seni reka masjid

Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam

Taat kepada Tuhan

Toleransi beragama

16

Page 17: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

kerajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia

Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa

Menghubungkait perkembangan intelektual Kesultanan Melayu Melaka dengan negara luar

17

Page 18: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

v. Perluasan kuasa

*Cara perluasan kuasa

*Peranan pemimpin

*Kesan perluasan kuasa

Menghargai perjuangan dan jasa pemimpin

Aras 1

Mendefinisikan istilah perluasan kuasa

Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa

Melakar dan melabelkan empayar Melaka

Menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa

Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka

Aras 2

Membandingkan perluasan kuasa pada zaman Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah

Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka

B2D2E10Meluaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka

B3D2E8Melakar dan melorek kawasan jajahan empayar Melaka (KPS)

B1D2E4Menyenaraikan tokoh Kesultanan Melayu Melaka (UP)

B3D2E9Menerangkan ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

B4D2E4

Taklukan

Naungan

Empayar

Melabelkan peta:

Kawasan empayar Melaka

Perbincangan:

Kepentingan kedaulatan negara

Kecemerlangan kepemimpinan

Menghargai jasa dan perjuangan tokoh negara

Pemikiran strategik

Bertindak dengan bestari

Kesetiaan kepada negara

Melahirkan perasaan setia kepada raja dan negara

18

Page 19: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Aras 3

Membahaskan peranan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka

Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini

Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (KPS,UP)

B4D2E6Menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka(KPS)

B4D2E7Menganalisis ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka (KPS,UP)

B5D1E4Menilai pembentukan empayar KMM sebagai kerajaan terulung

B5D1E5

19

Page 20: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Menilai ketokohan pemimpin KMM yang dapat pengikhtirafan negara luar (KPS,UP)

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ AKTIVITI UNSUR

20

Page 21: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

ISTILAH PATRIOTISME

Minggu 17-18

BAB 6

c. Kemerosotan Melaka

*Kepimpinan

*Pentadbiran

*Perpaduan

*Peralatan perang

*Kedatangan portugis

Sebab kedatangan

Serangan ke atas Melaka

Memahami sebab-sebab kemerosotan Melaka

Aras 1

Memerihalkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka

Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka

Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka

Aras 2

Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka

Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis

Aras 3

B1D2E5Menyatakan kuasa Barat yang menguasai Melaka

B2D2E11Menjelaskan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka

B3D2E10Menerangkan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka

B4D2E8Menganalisis sebab kejatuhan Melaka pada kurun ke-6(KPS)

Askar upahan

Berkubu

pertahanan

Kajian Gambar:

Serangan Portugis ke atas Melaka

Main Peranan:

Perpecahan dalam kalangan pembesar

Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara

Amanah dalam mempertahankan negara

Menjana keperkasaan bangsa kita

Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan.

21

Page 22: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Mengulas ungkapan ‘Negara Kita Tanggungjawab Kita’

Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara

Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ AKTIVITI UNSUR

22

Page 23: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

ISTILAH PATRIOTISME

Minggu 19-20

BAB 7

KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN-KERAJAAN MASA KINI

Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

a pengasasan kerajaan Johor

i. Penerusan waris Kesultanan Melayu Johor

ii Kebangkitan Acheh

iii Persaingan Johor dengan Acheh dan Portugis

Memahami peranan Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

Aras 1

Menyatakan kesan kejatuhan Melaka

Menceritakan usaha-usaha menegakkan semula Kesultanan Melayu Melaka

Menceritakan pengasasan empayar Johor

Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh

Aras 2

Menghubungkaitkan Kerajaan Johor, Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi

Membincangkan kedudukan Tanah jajahan Melaka selepas kejatuahan Melaka

Menjelaskan kegigihan dan keberanian

B1D3E1/B2D3E1Menyatakan pengasasan kerajaan Johor

B4D3E2Menganalisis persaingan Johor, Acheh dan Portugis (KPS)

B1D3E2

Warisan

Perang Tiga Segi

Pengasasan

Tanah Jajahan

Kawasan taklukan

Bercerita:

Pengasasan kerajaan Johor

Usaha mengembalikan kedaulatan Melaka

Kajian Peta:

Perang Tiga Segi

Bersikap cekal dan tabah

Keberanian dan ketabahan dalam perjuangan

Mengamalkan sikap tidak berputus asa

23

Page 24: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka

Aras 3

Mengupas sebab pihak Johor dan Melaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis

Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis

Menyenaraikan tokoh kerajaan Johor

B2D3E3Menjelaskan tokoh dalam Kesultanan Johor (UP)

25 MEI – 9 JUN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

24

Page 25: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Minggu 21-22

(10.6-21.6)

BAB 7

b. Kegemilangan kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Melayu

i. Pusat perdagangan

ii. Perkembangan persuratan Melayu

Mengetahui kegemilangan Kerajaan Johor

Aras 1

Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan

Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor

Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor

Aras 2

Menghuraikan peranan Johor sebagai kegiatan ekonomi serantau

Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan

Aras 3

Mencetuskan idea-idea baru ke arah penerusan kegemilangan Kesultanan Melayu Johor

B1D3E3Menyatakan faktor kegemilanganB2D3E1Menjelaskan pengasasan kerajaan JohorB4D3E1Menganalisis kegemilangan Johor menegakkan kewibawaan KMM

Salasilah

Pelabuhan entrepot

Persuratan

Pusat keilmuan

Kajian Gambar:

Pelabuhan Riau

Perbincangan:

Sumbangan karya penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor

Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu

Menyanjungi dan memelihara warisan Kesultanan Melayu

Menghargai warisan karya agung bangsa kita

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

25

Page 26: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

c. Kemerosotan kerajaan Johor

i. Perebutan kuasa

ii. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor

iii. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda

Memahami kemerosotan Johor

Aras 1

Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor

Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor

Menceritakan Perang Johor-Jambi

Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda Johor

Aras 2

Menghuraikan peranan Bugis dalam kerajaan Johor

Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor

Aras 3

Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor

B4D3E3Menganalisis faktor kemerosotan Johor (KPS)

Perebutan takhta

Merampas kuasa

Campur tangan

Perbincangan:

Faktor yang membawa kemerosotan Johor

Kepentingan perpaduan untuk kestabilan negara

Taat dan setia kepada negara

Berwaspada terhadap anasir yang boleh merosakkan negara

Kepentingan perpaduan

Mengamalkan sikap bersatupadu

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

26

Page 27: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Minggu 23-25

BAB 8

2.2 Latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu

a. Kerajaan-kerajaan Melayu

i. Kedah

ii. Pahang

iii. Perak

b. Kerajaan-kerajaan Melayu baru

i. Terengganu

ii. Kelantan

iii. Selangor

iv. Negeri Sembilan

Mengetahui latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 1

Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 2

Menghubungkaitkan kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan

Aras 3

Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

B1D3E4Menamakan kerajaan Melayu yang Tua dan Baru

B1D3E5Melabel lokasi kerajaan Melayu yang tua dan baru

B2D3E4Menjelaskan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan baru

B3D3E2Menerangkan keistimewaan kerajaanyang tua dan baru

B4D3E4Membandingkan keistimewaan kerajaanyang tua dan baru (KPS)

B5D1E7Menilai hubungan luar kerajaan Melayu yang tua dan baru (KPS)

Naungan

Ufti

Demokrasi

Perbincangan:

Latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan –kerajaan Melayu baru

Kajian teks :

Asal usul nama kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Kajian peta:

Melakarkan dan melebelkan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu tua dan Melayu baru

Buku skrap:

Bendera negeri

Jata negeri

Lambang negeri

Kebangaaan terhadap warisan kita

Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu

Keunikan kerajaan-kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

27

Page 28: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Minggu 26-30

BAB 9

2.3 Warisan Kesultanan Melayu

a. Sistem pemerintahan dan pentadbiran

i. Negeri-negeri Melayu

ii. Negeri Sembilan

Memahami sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu

Aras 1

Mendefinisikan konsep daulat dan tulah

Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daerah

Menjelaskan peranan pembesar di peringkat jajahan dan daulat

Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis

Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung

Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan

Aras 2

Membandingkan sistem pentadbiran kerajaan Melaka dan negeri Sembilan

Menghubungkaitan konsep daulat dalam pengukuhan kuasa sultan

Aras 3

Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam

B2D3E5/B3D3E3Menjelaskan/ menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran

B4D3E5Membandingkan sistem pentadbiran N9 dan negeri Melayu yang lain

Daulat

Jajahan

Golongan magis

Kuasa mutlak

Susun lapis pembesar

Unit politik

Luak

Suku/waris

Buapak

Perut

Pembahagian pusaka

Pengurusan grafik:

Sistem pentadbiran Negeri-negeri Melayu dan Negeri Sembilan

Kajian teks :

Asal usul nama kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Kepatuhan kepada undang-undang dan pentadbiran negara

Mematuhi peraturan dan undang-undang

Keunikan kerajaan-kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

28

Page 29: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

adat pepatih

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

29

Page 30: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

b. Sistem Perundangan

i. Undang-undang tidak bertulis

ii. Adat Temenggung

iii. Adat Pepatih

iv. Undang-undang bertulis

Memahami sistem Perundangan Kerajaan Melayu

Aras 1

Menceritakan latar belakang Adat Temenggung dan Adat Pepatih

Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Pepatih

Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, undang-undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Undang-undang Kedah dan sistem perundangan Kelantan

Aras 2

Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Pepatih

Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis

Aras 3

Menghuraikan kepentingan sistem

B2D3E6Menjelaskan sistem perundangan tidak bertulisB3D3E4Menerangkan sistem perundangan

B4D3E6Membandingkan sistem perundangan bertulis dan tidak bertulis

Undang-undang bertulis

Undang-undang adat

Kanun

Prinsip dalam sistem perundangan

Membina peta minda:

Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu

Perbincangan:

Kepentingan undang--undang

Berbangga dengan warisan negara

Menghargai sistem perundangan tradisi

30

Page 31: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

31

Page 32: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

c. Kegiatan ekonomi

i. Sara diri

*Bercucuk tanam

*Menangkap ikan

*Mengumpul hasil hutan

*Perlombongan

*Kraftangan

*Percukaian

*Perdagangan

i. Mata wang

ii. Timbangan dan sukatan

iii.pengangkutan

Mengetahui kegiatan ekonomi di negeri-negeri Melayu

Aras 1

Mendefinisikan konsep sara diri

Mengumpulkan maklumat btentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan

Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi

Memberikan contoh jenis mata wang yang digunakan

Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan

Menamakan sistem timbangan dan sukatan

Menamakan jenis pengangkutan

Aras 2

Menerangkan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi

Mengelaskan jenis mata wang yang digunakan di Tanah Melayu

Menerangkan kegunaan hasil perlombomgan

Aras 3

Menilai peranan mata wang dalam

B2D3E7Menjelaskan kegiatan ekonomi sara diri

B3D3E5Menerangkan kegiatan ekonomi

Sara diri

Bebas cukai kuala

Cukai labuh batu

Sistem serah

Sistem kerah

Meramu

Membina peta minda:

Jenis-jenis kegiatan ekonomi tradisional

Kajian gambar :

Mata wang tradisional

Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita

Berbangga dengan kebolehan, keupayaan dan kreatif kita

Berusaha meningkatkan kebolehan, keupayaan dan kreativiti

32

Page 33: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

perkembangan ekonomi Membuat inferens

kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

d. Sosiobudaya

*Struktur Memahami sosiobudaya Perbincangan Ketinggian nilai

33

Page 34: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

masyarakat Melayu tradisional

*Susun lapis masyarakat dan fungsinya

*Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat

*Kegiatan sosiobudaya masayarakat Melayu tradisional

*Kegiatan masa lapang

*Karya persuratan

*Kesenian rakyat

*Adat resam

*pendidikan

masyarakat Melayu tradisional

Aras 1

Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional

Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat

Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata

Menyenaraikan kegiatan masa lapang

Menyatakan contoh karya persuratan

Mengumpulkan maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

Menyatakan jenis pendidikan masayarakat Melayu tradisional

Aras 2

Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu

Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

B1D3E6Menyatakan kesenian rakyat

B2D3E8Menjelaskan sistem pendidikan

B3D3E6Menerangkan sosiobudaya masyarakat

Golongan pemerintah

Golongan diperintah

Golongan merdeka

Golongan hamba

Golongan bangsawan

Golongan rakyat

kumpulan:

Peranan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah.

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan grafik:

Membandingkan gaya hidup golongan bangsawan dengan golongan rakyat

Simulasi:

Murid bermain congkak

Tayangan video:

Upacara kemangkatan dan pertabalan

Membuat buku skrap:

Kegiatan masa lapang

budaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu padu dalam sesebuah masyarakat

34

Page 35: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Aras 3

Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraaan

Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat kini

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 31-33

BAB 10

2.4 Sarawak dan Sabah

Mengetahui latar belakang sejarah dan masyarakat Sarawak dan

Kesultanan

Kuasa

Melorek dan melabel kawasan:

Petempatan

Semangat bermasyarakat

Memanfaatkan

35

Page 36: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

a. Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabah

*Pertalian Sarawak dan sabah dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu

* Keadaan masyarakat

-Kumpulan etnik dan petempatan

a. Kegiatan sosiobudaya

- Cara hidup dan budaya

b. Kegiatan ekonomi

- Sara diri

- Perlombongan

- Perdagangan

- Sistem tukaran barang

- Eksport seperti sagu, sarang burung dan timun laut

Sabah

Aras 1

Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi Sarawak dan Sabah

Aras 2 Menghubungkaitkan

kawasan petempatan kumpulan etnik dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 3 Membuktikan

kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat

B2D3E9Menjelaskan latar belakang Sarawak

B1D3E7Menyenaraikan etnik Sarawak

B2D3E11Menjelaskan cara hidup dan budaya etnik Sarawak

B3D3E7Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi etnik Sarawak

B4D3E7Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut kumpulan

autonomi

Etnik

Animisme

Sara diri

Pertanian pindah

Tamu

kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta

Kajian gambar :

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Perbincangan Kumpulan:

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kresejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

36

Page 37: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

Sarawak dan Sabah Menjelaskan dengan

contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

etnik di Sarawak (KPS, UP)

37

Page 38: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

PENTAKSIRAN KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 34-36

BAB 10 &

BAB 11

2.4 Sarawak dan Sabah

a. Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabah

*Pertalian Sarawak dan sabah dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu

* Keadaan masyarakat

-Kumpulan etnik dan petempatan

a. Kegiatan sosiobudaya

- Cara hidup dan budaya

b. Kegiatan ekonomi

- Sara diri

- Perlombongan

- Perdagangan

- Sistem tukaran barang

- Ekspot seperti

Mengetahui latar belakang sejarah dan masyarakat Sarawak dan Sabah

Aras 1

Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi Sarawak dan Sabah

Aras 2 Menghubungkaitkan

kawasan petempatan kumpulan etnik dengan cara hidup, budaya dan

B2D3E10Menjelaskan latar belakang Sabah

B1D3E8Menyenaraikan etnik Sabah

B2D3E12Menjelaskan cara hidup dan budaya etnik Sabah

B3D3E8Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi etnik Sabah

Kesultanan

Kuasa autonomi

Etnik

Animisme

Sara diri

Pertanian pindah

Tamu

Melorek dan melabel kawasan:

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta

Kajian gambar :

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Perbincangan Kumpulan:

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

Semangat bermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kresejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

38

Page 39: RPT SEJ 1 dan evidens tiada tarikh.doc

sagu, sarang burung dan timun laut

kegiatan ekonomiAras 3 Membuktikan

kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

B4D3E8Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut kumpulan etnik di Sabah

Minggu 37-42

Ulangkaji/ tambah baik band murid

16 NOV 2012 –

1 JAN 2013

CUTI AKHIR TAHUN

39