2 pengurusan evidens

Author: najah-najahfaizah

Post on 09-Feb-2018

270 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  1/37

  PENGURUSAN EVIDENS

  PENTAKSIRAN BERASASKANSEKOLAH

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  2/37

  EVIDENS IALAH BAHAN BUKTI PENGUASAAN

  MURID YANG DIURUSKAN SECARA

  SISTEMATIK MENGIKUT KEPUTUSAN JK PBS

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  3/37

  MENGESAHKAN PENCAPAIAN MURID ADALAH

  SEPERTI YANG DILAPORKAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  4/37

  EVIDENS B H N

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  5/37

  EVIDENS BAHAN

  EVIDENS MURID

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  6/37

  EVIDENS MURID

  KEUPAYAAN SEBENAR MURID

  APA YANG MURID TAHU DAN

  BOLEH BUAT SECARA LISAN ATAU

  PERLAKUAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  7/37

  LISAN PERSEMBAHAN LAKONAN

  NYANYIANAKTIVITIFIZIKAL

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  8/37

  PERSEMBAHAN MUZIK

  CHORAL SPEAKING BAHASA INGGERIS

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  9/37

  TARIAN MURID CHORAL SPEAKING BAHASA ARAB

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  10/37

  AKTIVITI FIZIKAL

  LAKONAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  11/37

  EVIDENS BAHAN

  APA-APA BUKTI PRODUK ATAU

  PROSES YANG DIHASILKAN DALAMMELAKSANAKAN SESUATU TUGASAN

  EVIDENS BAHAN BOLEH DISEDIAKANSECARA INDIVIDU ATAU

  BERKUMPULAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  12/37

  PENULISAN FOTO GRAFIK

  ARTIFAKBAHAN ICT/

  RAKAMAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  13/37

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  14/37

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  15/37

  http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=shutterstock+asian+children&source=images&cd=&cad=rja&docid=eAUye5138gEkCM&tbnid=NI8SJVOIoibWBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.myworklife.my/lifestyle/live/education/&ei=rZAcUfLAHPGQiAe8uoG4DA&bvm=bv.42452523,d.bmk&psig=AFQjCNHfkgoMs1wfhRghyPN2iXzRpVGhew&ust=1360912775394411
 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  16/37

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  17/37

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  18/37

  http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=malaysia+school+children+secondary&source=images&cd=&cad=rja&docid=5IqLDXjZ0eLHvM&tbnid=UkvrRtfgF8B4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://panasonic.co.jp/citizenship/blog/en/next-generation/page_2.html&ei=N4AcUYOJG-eXiAeF74GoDw&psig=AFQjCNGtKgKLH9p5muXZ6FgJ_TLRMfOpWQ&ust=1360908647413859
 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  19/37

  PENTAKSIRANSEKOLAH

  PENTAKSIRANPUSAT

  PENTAKSIRAN

  PAJSK

  PENTAKSIRAN

  PSIKOMETRIK

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  20/37

  Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman,Artifak

  Evidens direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid dan SPPBS

  Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi

  SPPBS.

  Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu

  daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS.

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  21/37

  Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman,Artifak

  Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy, softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun

  sebagai bahan bukti.

  Evidens disimpan ditempat yang selamat, bersistematik dan mematuhi prosedur

  keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti.

  Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggudari tarikh tamat pelaksanaan

  tugasan.

  Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas dua minggu daripadatempoh penyimpanan tamat.

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  22/37

  Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam aplikasi

  SPPBS.

  Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS.

  Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada

  tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  23/37

  Evidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid.

  BPP adalah TERHAD. Evidens murid disimpan dalam Fail Pentaksiran Psikometrik

  oleh guru bimbingan dan kaunseling.

  Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang

  telah ditetapkan oleh LP.

  Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  24/37

  F IL SHOWC SE

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  25/37

  FAIL PERKEMBANGAN MURID

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  26/37

  Menyimpan evidens perkembangan pembelajaran murid.

  Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidens semua mata

  pelajaran

  Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid

  (RPM). RPM diletakkan dihadapan evidens setiap mata pelajaran

  Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens

  terdahulu dikembalikan kepada murid.

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  27/37

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

  BAND DESKRIPTOR EVIDENS

  1 2 3 4

  1 1 Buku Latihan Edaran Buku Kerja Edaran

  2 Edaran Edaran Lisan Edaran

  3 Edaran Lisan Buku latihan Edaran

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  28/37

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

  BAND DESKRIPTOR EVIDENS

  1 2 3 4

  1 1 Buku Latihan (X) Edaran (/) Buku Kerja (X) Edaran

  2 Edaran (/) Edaran (/) Lisan (X) Edaran

  3 Edaran (/) Lisan (X) Buku latihan (X) Edaran

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  29/37

  TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

  21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

  X

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  30/37

  TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

  21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

  X

  25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  31/37

  TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

  21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

  X

  25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

  11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

  X

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  32/37

  TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

  21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

  X

  25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

  11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

  X

  15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

  EDARAN 25 MEI

  DIPULANGKAN

  KEPADA MURID

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  33/37

  TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

  21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

  X

  25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

  11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

  X

  15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

  20 JUN B1 D2 E1(EDARAN)

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  34/37

  TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

  21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

  X

  25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

  11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

  X

  15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

  EVIDENS TIDAK

  DIPULANGKAN

  KERANA IA

  MERUPAKAN

  EVIDENS TERKINI

  BAGI D1

  20 JUN B1 D2 E1(EDARAN)

  EVIDENS TIDAK

  DIPULANGKAN

  KERANA IA

  MERUPAKAN

  EVIDENS TERKINI

  BAGI D2

  TAHUN TAHUN 1

  MATA PELAJARAN

  PENYIMPANAN FAIL PERKEMBANGAN MURID

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  35/37

  PENYIMPANAN FAIL PERKEMBANGAN MURID

  DI BILIK DARJAH DI BILIK GERAKAN DI BILIK GURU

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  36/37

  Fail Perkembangan Murid boleh disimpan oleh murid sendiri.

 • 7/22/2019 2 PENGURUSAN EVIDENS

  37/37

  SEKIAN

  TERIMA KASIH