evidens pbs _pmoral t1

Upload: halimatul-fatihah-ibrahim

Post on 19-Jul-2015

3.483 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan ContohNilai 1. Kepercayaan kepada Tuhan B1 B1D1E1 Boleh menyatakan ciptaan Tuhan Cth: B2 B2D1E1 Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan Cth: B3 B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan Cth: B4 B4D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama Cth: B5 B5D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dan norma masyarakat Cth: B6 B6D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi dan boleh diteladani Cth: B6D2E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D3E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga maruah diri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

2. Amanah

B1D2E1 Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah Cth:

B2D2E1 Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah Cth:

B3D2E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah Cth:

B4D2E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah berlandaskan peraturan sekolah Cth:

B5D2E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat Cth:

3. Harga Diri

B1D3E1 Boleh menyatakan cara menjaga maruah diri Cth:

B2D3E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga maruah diri Cth:

B3D3E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri Cth:

B4D3E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga maruah diri berlandaskan peraturan Cth:

B5D3E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga maruah diri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh4. Bertanggungj awab B1D4E1 Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran Cth: B2D4E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran Cth: B3D4E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran Cth: B4D4E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan berlandaskan peraturan Cth: B5D4E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: B6D4E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D5E1 Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D6E1 Boleh mengamalkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

5. Hemah Tinggi

B1D5E1 Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan Cth:

B2D5E1 Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan Cth:

B3D5E1 Boleh menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan Cth:

B4D5E1 Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dengan berlandaskan peraturan Cth:

B5D5E1 Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

6. Toleransi

B1D6E1 Boleh menyatakan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat Cth:

B2D6E1 Boleh menjelaskan kepentingan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat Cth:

B3D6E1 Boleh menunjukkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat Cth:

B4D6E1 Boleh mengamalkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat berlandaskan peraturan Cth:

B5D6E1 Boleh mengamalkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

7.

B1D7E1

B2D7E1

B3D7E1

B4D7E1

B5D7E1

B6D7E1

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan ContohBerdikari Boleh menyatakan cara melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain Cth : Boleh menjelaskan kepentingan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain Cth: Boleh menunjukkan cara melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain Cth: Boleh mengamalkan perlakuan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain berlandaskan peraturan Cth: Boleh mengamalkan perlakuan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Boleh mengamalkan perlakuan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D8E1 Boleh mengamalkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D9E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

8. Kerajinan

B1D8E1 Boleh menyatakan ciriciri kerajinan untuk mencapai kejayaan dalam hidup Cth:

B2D8E1 Boleh menjelaskan amalan kerajinan yang membawa kejayaan individu Cth:

B3D8E1 Boleh menunjukkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup Cth:

B4D8E1 Boleh mengamalkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup berlandaskan peraturan Cth:

B5D8E1 Boleh mengamalkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

9. Kasih Sayang

B1D9E1 Boleh menyatakan cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain Cth:

B2D9E1 Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain Cth:

B3D9E1 Boleh menunjukkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain Cth:

B4D9E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan orang lain berlandaskan peraturan Cth:

B5D9E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

B1D10E1

B2D10E1

B3D10E1

B4D10E1

B5D10E1

B6D10E1

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh10. Keadilan Boleh menyatakan amalan yang adil di kalangan anggota keluarga Cth: Boleh menjelaskan kepentingan amalan yang adil di kalangan anggota keluarga Cth: Boleh menunjukkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga Cth: Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga Cth: Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat Cth: Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D11E1 Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D12E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D13E1 Boleh mengamalkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

11. Rasional

B1D11E1 Boleh menyatakan cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat Cth:

B2D11E1 Boleh menjelaskan kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat Cth:

B3D11E1 Boleh menunjukkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat Cth:

B4D11E1 Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan peraturan Cth:

B5D11E1 Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

12. Kesederhanaa n

B1D12E1 Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian Cth:

B2D12E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana dalam kehidupan seharian Cth:

B3D12E1 Boleh menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian Cth:

B4D12E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian berlandaskan peraturan Cth:

B5D12E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

13. Kasih Sayang terhadap Keluarga

B1D13E1 Boleh menyatakan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut

B2D13E1 Boleh menjelaskan kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh

B3D13E1 Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B4D13E1 Boleh mengamalkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B5D13E1 Boleh mengamalkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoholeh agama Cth: agama Cth: Cth: berlandaskan peraturan keluarga Cth: berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat Cth: berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

14. Hormat dan taat kepada anggota keluarga

B1D14E1 Boleh menyatakan cara menghormati setiap anggota keluarga Cth:

B2D14E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati setiap anggota keluarga Cth:

B3D14E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga Cth:

B4D14E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga Cth:

B5D14E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat Cth:

B6D14E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

15. Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

B1D15E1 Boleh menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga Cth:

B2D15E1 Boleh menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga Cth:

B3D15E1 Boleh menunjukkan perlakuan menerima dan menghormati tradisi yang diamalkan dalam keluarga Cth:

B4D15E1 Boleh mengamalkan tradisi keluarga berlandaskan peraturan keluarga Cth:

B5D15E1 Boleh mengamalkan tradisi keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat Cth:

B6D15E1 Boleh mengamalkan tradisi keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D16E1

16.

B1D16E1

B2D16E1

B3D16E1

B4D16E1

B5D16E1

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan ContohTanggungjawa b terhadap keluarga Boleh menyatakan peranan sebagai anggota keluarga Cth: Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga Cth: Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga Cth: Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga Cth: Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat Cth: Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D17E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D18E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D19E1

17. Menyayangi dan menghargai alam sekitar

B1D17E1 Boleh menyatakan cara menjaga keseimbangan alam sekitar Cth :

B2D17E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga keseimbangan alam sekitar Cth:

B3D17E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar Cth :

B4D17E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar berlandaskan peraturan Cth:

B5D17E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

18. Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar

B1D18E1 Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan persekitaran Cth:

B2D18E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan persekitaran demi keselesaan hidup Cth:

B3D18E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran Cth:

B4D18E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran berlandaskan peraturan Cth:

B5D18E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

19.

B1D19E1

B2D19E1

B3D19E1

B4D19E1

B5D19E1

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan ContohKemapanan Alam Sekitar Kemapanan Alam Sekitar Boleh menyatakan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan Cth: Boleh menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan Cth: Boleh menunjukkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan Cth: Boleh mengamalkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan berlandaskan peraturan Cth: Boleh mengamalkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Boleh mengamalkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D20E1 Boleh mengamalkan sikap prihatin dan menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

20. Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar

B1D20E1 Boleh menyatakan jenis pencemaran alam sekitar Cth:

B2D20E1 Boleh menjelaskan kesan pencemaran alam sekitar Cth:

B3D20E1 Boleh menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar Cth:

B4D20E1 Boleh mengamalkan sikap prihatin dan menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan Cth:

B5D20E1 Boleh mengamalkan sikap prihatin dan menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

21. Cinta akan Negara

B1D21E1 Boleh menyatakan alam semula jadi di negara sendiri yang indah dan menjadi kebanggaan Cth:

B2D21E1 Boleh menjelaskan cara menunjukkan kebanggaan terhadap keindahan alam di negara sendiri Cth:

B3D21E1 Boleh menunjukkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri Cth:

B4D21E1 Boleh mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri berlandaskan peraturan Cth:

B5D21E1 Boleh mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

B6D21E1 Boleh mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D22E1

22.

B1D22E1

B2D22E1

B3D22E1

B4D22E1

B5D22E1

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan ContohTaat Setia kepada Raja dan negara Boleh menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara Cth: Boleh menjelaskan kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara Cth: Boleh menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara Cth: Boleh mengamalkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara berlandaskan peraturan Cth: Boleh mengamalkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Boleh mengamalkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanak-kanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanak-kanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D25E1

23. Sanggup Berkorban untuk Negara

B1D23E1 Boleh menyatakan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara Cth:

B2D23E1 Boleh menjelaskan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara Cth:

B3D23E1 Boleh menunjukkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks sekolah, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan Cth: B3D24E1 Boleh menunjukkan perlakuan membantu kanakkanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna Cth:

B4D23E1 Boleh mengamalkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks peraturan sekolah, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan Cth: B4D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanakkanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan Cth:

B5D23E1 Boleh mengamalkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks peraturan sekolah dan komuniti, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan Cth: B5D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanak-kanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

24.. Melindungi Hak Kanakkanak

B1D24E1 Boleh menyatakan keperluan asas untuk memastikan kanakkanak hidup sempurna Cth:

B2D24E1 Boleh menjelaskan kepentingan kanak-kanak dapat menikmati keperluan yang sempurna Cth:

25.

B1D25E1

B2D25E1

B3D25E1

B4D25E1

B5D25E1

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan ContohMenghormati Hak Wanita Boleh menyatakan cara memberikan layanan yang baik kepada wanita Cth: Boleh menjelaskan kepentingan memberikan layanan yang baik kepada wanita Cth: Boleh menunjukkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita Cth: Boleh mengamalkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan Cth: Boleh mengamalkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Boleh mengamalkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: B6D26E1 Boleh mengamalkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani cth: menjadi contoh dan ikon warga sekolah dan masyarakat B6D27E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth:

26. Melindungi Hak Pekerja

B1D26E1 Boleh menyatakan hak pekerja di tempat kerja Cth:

B2D26E1 Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja Cth:

B3D26E1 Boleh menunjukkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja Cth:

B4D26E1 Boleh mengamalkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja berlandaskan peraturan Cth:

B5D26E1 Boleh mengamalkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

27. Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

B1D27E1 Boleh menyatakan punca kecacatan golongan kurang upaya demi menginsafkan diri Cth:

B2D27E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati golongan kurang berupaya Cth:

B3D27E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya Cth:

B4D27E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya berlandaskan peraturan Cth:

B5D27E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth:

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh28. Melindungi Hak Pengguna B1D28E1 Boleh menyatakan hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas Cth: B2D28E1 Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas Cth: B3D28E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna Cth: B4D28E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna berlandaskan peraturan Cth: B5D28E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: B6D28E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani cth: B6D29E1 Boleh mengamalkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah berlandaskan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Mengarahkan atau memberitahu rakan-rakan supaya mengemas peralatan bengkel sebelum meninggalkan bengkel, Menegur rakan yang membuat bising didalam kelas atau perpustakaan.

29. Mematuhi Peraturan dan Undangundang

B1D29E1 Boleh menyatakan peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan sekolah Cth: Tidak membuang sampah di meratarata tempat. Tidak menconteng dinding sekolah.

B2D29E1 Boleh menjelaskan kesan melanggar peraturan di rumah dan sekolah Cth: Denda oleh guru disiplin, Dikenakan tindakan dimerit, Mengutip semula sampah yang dibuang

B3D29E1 Boleh menunjukkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan sekolah Cth: Menutup suis lampu bagi mengelakkan pembaziran, Keluar kelas dengan izin guru atau menggunakan pas kebenaran.

B4D29E1 Boleh mengamalkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan sekolah Cth: Meminta izin atau memberitahu ibu bapa sebelum keluar rumah. Mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik khas.

B5D29E1 Boleh mengamalkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah berlandaskan norma masyarakat Cth: Tidak membuat bising di dalam perpustakaan, Beratur dalam keadaan senyap dan tertib sewaktu pulang atau membeli makanan di kantin.

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh30. Kebebasan Bersuara B1D30E1 Boleh menyatakan keperluan kebebasan bersuara Cth: Semua orang boleh memberi pendapat dan mengeluarkan suara. . B2D30E1 Boleh menjelaskan sebab adanya batasan tertentu dalam kebebasan bersuara Cth; Tidak menyentuh sensitivity sesebuah kaum, agama, budaya B3D30E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan Cth: Meminta izin untuk mencelah atau memberikan pendapat atau pandangan B4D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan Cth; Menerima pandangan dan kritikan secara terbuka. B5D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Menggunakan peraturan dan saluran yang betul untuk menyatakan ketidakpuasan hati terhadap sesuatu isu. B6D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Bertindak sebagai pendamai atau orang tengah yang adil dan berfikir secara rasional untuk mengelakkan pergaduhan berpanjangan. B6D31E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Meraikan perayaan kaum lain di Malaysia dengan mengunjungi rumah terbuka.

31. Kebebasan Beragama

B1D31E1 Boleh menyatakan amalan pelbagai agama dalam kehidupan harian cth: Bersembahyang mengikut agama masing-masing.

B2D31E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati amalan pelbagai agama Cth: Supaya dapat hidup dengan aman.

B3D31E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama Cth: Tidak menyediakan makanan yang tidak boleh dimakan oleh kaum-kaum tertentu semasa rumah terbuka.

B4D31E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama berlandaskan peraturan Cth: Tidak memakai pakaian berwarna hitam ketika menziarahi rakan yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina.

B5D31E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Memakai pakaian yang sopan dan tidak menjolok mata.

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh32. Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara B1D32E1 Boleh menyatakan aktiviti anjuran sekolah yang melibatkan murid cth: Hari Guru, Hari Sukan, Hari Kanti dsb.. B2D32E1 Boleh menjelaskan kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah Cth: Memeriahkan lagi perjalanan sesebuah majlis B3D32E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Cth: Membuat persembahan semasa Hari Guru, Menjual makanan semasa Hari Kantin B4D32E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan Cth: Menyertai acara perbarisan semasa Hari Sukan B5D32E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Mendirikan khemah semasa aktiviti perkhemahan B6D32E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladan Cth: Memeberi tunjuk ajar dan pertolongan kepada rakan untuk mendirikan khemah. B6D33E1 Boleh mengamalkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Mengakui kelemahan dan cuba memperbaikinya

33. Sikap keterbukaan

B1D33E1 Boleh menyatakan cara mengamalkan sikap keterbukaan cth: Menerima pandangan dan kritikan dengan hati terbuka.

B2D33E1 Boleh menjelaskan kepentingan sikap keterbukaan Cth: Mengelakkan persengketaan

B3D33E1 Boleh menunjukkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan Cth: Tidak marah apabila dikritik atau ditegur.

B4D33E1 Boleh mengamalkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan berlandaskan peraturan Cth: Menerima teguran dengan berlapang dada

B5D33E1 Boleh mengamalkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Tidak memarahi dan berdendam kepada orang yang memberi teguran

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh34. Hidup Bersama Secara Aman B1D35E1 Boleh menyatakan amalan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat cth: Gotong royong B2D34E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjalin hubungan yang baik di peringkat sekolah dan masyarakat Cth: Mempunyai ramai kawan. Disenangi oleh guru dan rakan B3D34E1 Boleh menunjukkan sikap mesra demi keharmonian hidup Cth: Tidak sombong atau bongkak atau meninggi diri. B4D34E1 Boleh mengamalkan sikap mesra demi keharmonian hidup dalam konteks peraturan sekolah Cth: Membantu rakan dalam kesusahan B5D34E1 Boleh mengamalkan sikap mesra demi keharmonian hidup dalam konteks peraturan sekolah dan norma masyarakat Cth: Saling membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. B5D35E1 Boleh mengamalkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat, dalam konteks berpersatuan dan jiran tetangga Cth: Menganjurkan kutipan derma atau bantuan seperti makanan, pakaian kepada mangsa banjir. B6D34E1 Boleh mengamalkan sikap mesra demi keharmonian hidup dalam konteks peraturan sekolah dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Sentiasa menyertai aktiviti kemasyarakatan. B6D35E1 Boleh mengamalkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat, dalam konteks berpersatuan dan jiran tetangga dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Mencadangkan kepada guru atau rakan-rakan supaya menganjurkan tabung bantuan kepada rakan yang ditimpa musibah.

35. Saling Membantu dan Bekerjasama

B1D35E1 Boleh menyatakan amalan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat cth: Menolong jiran

B2D35E1 Boleh menjelaskan kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat Cth: Memupuk perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat

B3D35E1 Boleh menunjukkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat Cth: Menziarahi jiran yang sakit

B435E1 Boleh mengamalkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat berlandaskan peraturan sekolah, dalam konteks berpersatuan Cth: Menghulurkan bantuan derma kepada mangsa kebakaran, banjir

SP Moral T1_Pemetaan Banding Antara Eviden Dengan Contoh36. Saling Menghormati antara Negara B1D36E1 Boleh menyatakan amalan menghormati kedaulatan sesebuah Negara Cth : B2D36E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah Negara Cth: Supaya setiap rakyat dapat hidup aman sejahtera. B3D36E1 Boleh menunjukkan cara menghormati kedaulatan sesebuah negara Cth: Mematuhi undangundang dan peraturan apabila melawat sesebuah negara B436E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati kedaulatan sesebuah negara berlandaskan peraturan Cth: Tidak membuang sampah semasa mengunjungi Negara orang B5D36E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati kedaulatan sesebuah negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat Cth: Menggunakan pas lawatan atau passport apabila memasuki sesebuah negara B6D36E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati kedaulatan sesebuah negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani Cth: Tidak melakukan kekacauan semasa di Negara orang.

Menghormati

lagu, bendera sesebuah Negara.

Disediakan oleh :