contoh evidens dunia muzik t3

of 94 /94
B1D1E1 ________________________________________________________________ NAMA:________________________________ TAHUN:_______________________________ TARIKH:________________________________ KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3 MENGENAL PASTI TEMPO CEPAT DAN LAMBAT 1.Tandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan tempo lambat. ( ) ( ) ) pada gambar yang menunjukkan tempo cepat. ( ) ( ) ________________________________________________________________ (MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI)

Upload: tan-lay-harn

Post on 23-Oct-2015

167 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E1

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI TEMPO CEPAT DAN LAMBAT

1.Tandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan tempo lambat.

( ) ( )

) pada gambar yang menunjukkan tempo cepat.

( ) ( )

________________________________________________________________

(MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI)

Page 2: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E2

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI BUNYI PANJANG DAN BUNYI PENDEK

) pada ikon yang menunjukkan bunyi panjang

( ) ( )

) pada ikon yang menunjukkan bunyi pendek.

( ) ( )

________________________________________________________________

(MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI)

Page 3: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E4

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

MENGENAL PASTI SOLFA DO RE MI

) pada ikon yang menunjukkan pic tinggi

( ) ( )

) pada ikon yang menunjukkan pic rendah

( ) ( )

(MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI)

Page 4: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E4

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI SOLFA DO RE MI

) pada isyarat tangan untuk solfa do

( ) ( ) ( )

) pada isyarat tangan untuk solfa re

( ) ( ) ( )

3. ) pada isyarat tangan untuk solfa mi

( ) ( ) ( )

(menguasai/tidak menguasai)

Page 5: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E5

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI DINAMIK KUAT (f) DAN LEMBUT (p)

) pada gambar yang menunjukkan dinamik kuat

( ) ( )

) pada gambar yang menunjukkan dinamik lembut

( ) ( )

(menguasai/tidak menguasai)

Page 6: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E6

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI MUD SEDIH ,RIANG, MARAH DAN TAKUT

1. ) pada gambar yang menunjukkan mud sedih

( ) ( ) ( ) ( )

2. ) pada gambar yang menunjukkan mud takut

( ) ( ) ( ) ( )

(menguasai/tidak menguasai)

Page 7: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

2. ) pada gambar yang menunjukkan mud marah

( ) ( ) ( ) ( )

2. ) pada gambar yang menunjukkan mud riang

( ) ( ) ( ) ( )

Page 8: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E7

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI WARNA TON BUNYI

Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 1.

) pada alat perkusi yang betul.

( ) ( ) ( ) ( )

Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 2.

2 ) pada alat perkusi yang betul.

( ) ( ) ( ) ( )

Page 9: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

3.Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 3

) pada alat perkusi yang betul.

( ) ( ) ( ) ( )

3.Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 4

4. ) pada alat perkusi yang betul.

( ) ( ) ( ) ( )

Page 10: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

B1D1E8

________________________________________________________________

NAMA:________________________________

TAHUN:_______________________________

TARIKH:________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

MENGENAL PASTI TEKSTUR NIPIS DAN TEBAL

Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 1.

) pada kumpulan alat muzik yang menujukkan tekstur tebal

( ) ( ) ( ) ( )

2. ) pada kumpulan alat muzik yang menujukkan tekstur tebal

( ) ( ) ( ) ( )

Page 11: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

3.Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 3

) pada alat perkusi yang betul.

( ) ( ) ( ) ( )

3.Arahan: Guru memperdengarkan bunyi alat perkusi 4

4. ) pada alat perkusi yang betul.

( ) ( ) ( ) ( )

Page 12: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

TARIKH :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3D2E7

MEMPRAKTIKKAN POSTUR DALAM NYANYIAN, PERMAINAN REKORDER DAN PERKUSI

ARAHAN : Murid dipecahkan kepada 3 kumpulan, 1 kumpulan menyanyi, 1 kumpulan meniup

rekoder not B dan 1 kumpulan memainkan perkusi.

PEMERHATIAN Guru memperdengarkan lagu Azam Baru ( CD 1 Track 01 ) dan minta murid

mempraktikkan postur dalam nyanyian, permainan rekorder dan perkusi dengan betul mengikut

kumpulan secara bergilir-gilir sehingga selesai melakukan semua aktiviti di atas.

BIL NAMA PEMERHATIAN( √)

Page 13: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

TARIKH :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3D2E8

MEMPRAKTIKKAN PERNAFASAN DALAM NYANYIAN DAN REKORDER

ARAHAN : Murid dipecahkan kepada 2 kumpulan, 1 kumpulan menyanyi, 1 kumpulan meniup

rekorder not B.

PEMERHATIAN : Guru memperdengarkan lagu Ceritaku CD1 Track 03 dan meminta 1 kumpulan

menyanyi lagu dengan pernafasan yang betul dan 1 kumpulan lagi meniup rekorder not A secara

bergilir sehingga selesai melakukan aktiviti di atas.

BIL NAMA PEMERHATIAN (√)

Page 14: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

TARIKH :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3D3E1

MENUNJUKKAN PENGHAYATAN 4 HINGGA 5 NILAI DARIPADA NILAI-NILAI BERIKUT : KERJASAMA,

BERTOLAK ANSUR, HORMAT-MENGHORMATI, MENYANJUNG BUDAYA, MENGHARGAI ALAM

SEKITAR, TOLONG MENOLONG, KEBERSIHAN, BERUSAHA, RAJIN, TIDAK SOMBONG.

ARAHAN : Guru memperdengarkan lagu Kerjasama CD1 Track 09 dan meminta murid melakukan

gerakan mengikut lirik lagu.

PEMERHATIAN : Guru membuat pemerhatian penghayatan nilai melalui gerakan yang dilakukan

oleh murid.

BIL NAMA PEMERHATIAN (√)

Page 15: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

TARIKH :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B4D1E1

MEMPRAKTIKKAN TEMPO CEPAT DAN LAMBAT DENGAN BETUL

ARAHAN : Guru memainkan lagu tempo cepat dan lambat

CD1 Track 01 Lagu Azam Baru ( Tempo Cepat )

CD1 Track 15 Lagu Lompat ( Tempo Lambat )

PEMERHATIAN : Guru meminta murid membuat pergerakan

Berlari anak : Tempo Cepat

Berjalan : Tempo Lambat

BIL NAMA PEMERHATIAN ( √)

Page 16: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :___________________

Kelas :____________________

Tarikh :___________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B4D1E6

Mendemonstrasikan warna ton dengan betul

Arahan : Bunyikan warna ton di bawah mengikut gambar

1. Gambar lori gambar motosikal

2. Gambar kilat/guruh gambar air menitik

3. Gambar keretapi gambar basikal

Page 17: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :___________________

Kelas :____________________

Tarikh :___________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS :B4D1E7

Menunjukkan cara pengendalian rekoder dengan betul

Arahan : tandakan ( √ ) pada gambar pengendalian rekoder yang betul dan ( x ) pada gambar

pengendalian rekoder yang salah.

Page 18: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :___________________

Kelas :________________ ____

Tarikh :___________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B4D2E1

Mempraktikkan tempo cepat dan lambat

Arahan : isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

1. Gambar kereta lumba

2. Persembahan lagu asli

3. Persembahan Pancaragam

Adante Adagio

Page 19: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :___________________

Kelas :____________________

Tarikh :___________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS :B4D2E2

Bermain perkusi mengikut corak irama dan melodi yang betul

Arahan : dengan menggunakan perkusi yang disedikan guru, mainkan irama tersebut

1. , , ,

2. , , ,

3. , , ,

Page 20: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama -

Kelas -

Tarikh -

Evidens- B5D2E7

Bermain perkusi,rekorder dan menyanyi berdasarkan dinamik kuat serta lembut dengan betul dan

tepat.

1. Membahagikan murid kepada 3 kumpulan (perkusi,rekorder dan nyanyian )

2. Tunjuk cara oleh guru mengikut kumpulan berdasarkan dinamik kuat serta lembut dengan

betul dan tepat.

3. Guru menilai murid

Tandakan ( ) jika murid menguasai .

Dinamik Lembut

Dinamik Kuat

Page 21: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

B5D2E8

Mempraktikkan pernafasan dalam nyanyian serta rekorder dengan betul dan tepat.

1.Guru memerhatikan murid melakukan teknik pernafasan dalam nyanyian serta rekorder dengan

betul dan tepat.

2. Menilai murid

Tandakan ( ) sekiranya murid menguasai teknik pernafasan tersebut.

Teknik Pernafasan Yang Betul (Nyanyian)

Teknik Pernafasan Yang Betul ( Rekorder )

Page 22: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

B5D3 ( Sahsiah )

Menghayati 8 hingga 9 daripada nilai-nilai berikut: kerjasama,bertolak ansur,hormat

menghormati,menyanjung budaya,menghargai alam sekitar,tolong-menolong,kebersihan,berusaha

,rajin,tidak sombong.

1. Membuat pemerhatian dan menilai secara langsung sewaktu sesi pengajaran dan

pembelajaran.

Kerjasama

Bertolak ansur

Hormat-Menghormati

Menyanjung Budi

Menghargai Alam Sekitar

Tolong Menolong

Kebersihan

Berusaha/ Rajin

Tidak Sombong

Page 23: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

B6D1E1

Mendemonstrasikan tempo cepat serta lambat dengan betul,tepat dan kreatif

1. Memperdengarkan lagu ( Tempo cepat/ lambat )

2. Meminta murid mendemonstrasikan tempo cepat,tepat dan kreatif ( iringan muzik/ tanpa

muzik)

3. Menilai murid.

Tempo Cepat

Tempo Lambat

Page 24: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA : _________________________________

KELAS : _________________________________

TARIKH : _________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3 D1 E6

Mempraktikkan bunyi panjang dan pendek.

ARAHAN :

Murid membunyikan bunyi panjang dan pendek berdasarkan ikon/simbol yang ditunjukkan dengan

betul.

Bunyi panjang

Bunyi pendek

NOTA GURU : Tandakan √ dalam petak yang disediakan apabila murid telah menguasai kemahiran.

Page 25: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA : _________________________________

KELAS : _________________________________

TARIKH : _________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3 D1 E7

Menunjuk cara pengendalian rekoder.

ARAHAN :

Murid menunjuk cara pengendalian rekoder dengan betul.

BIL PERKARA MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

1 Kedudukan tangan

2 Penjarian

3 Mulut

4 Kedudukan rekoder

Page 26: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA : _________________________________

KELAS : _________________________________

TARIKH : _________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3 D2 E1

Mempraktikkan tempo cepat dan lambat.

ARAHAN :

Murid mempraktikkan tempo cepat dan lambat menggunakan alat perkusi ringan.

BIL PERKARA MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

1 Tempo cepat

2 Tempo lambat

Page 27: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA : _________________________________

KELAS : _________________________________

TARIKH : _________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B3 D2 E2

Bermain perkusi mengikut corak irama dan melodi.

ARAHAN :

Murid memainkan perkusi mengikut corak irama dan melodi berdasarkan lagu Azam Baru ( CD 1,

track 01 )

BIL PERKARA MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

1 Postur

2 Cara memainkan

Page 28: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama -

Kelas -

Tarikh -

Evidens- B4D2E7

MEMPRATIKAN POSTER DALAM NYANYIAN, PERMAINAN PERKUSI DAN REKODER DENGAN BETUL

1. Murid melihat dan mempratikan kedudukan atau poster anggota kepala seperti mulut,

ekpresi muka dan sebagainya.

2. Murid melihat dan mempratikan kedudukan badan dan kaki semasa aktiviti nyanyian,

rekoder dan permainan alat perkusi.

3. Murid melihat dan mempratikan kedudukan tangan dan jari dalam permainan alat muzik

4. Murid melihat contoh dan mempratikan pergerakkan naik turun perut dan nafas melalui

dada.

Page 29: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama -

Kelas -

Tarikh -

Evidens- B4D2E8

MEMPRATIKAN PERNAFASAN DALAM NYANYIAN DAN REKODER DENGAN BETUL

1. Murid melihat dan mempratikan cara dan teknik pengeluaran nafas yang betul.

2. Murid melihat dan mempratikan cara dan teknik pengeluaran nafas yang betul.

3. Murid melihat dan mempratikan cara dan teknik menahan nafas dengan betul.

4. Murid melihat contoh dan mempratikan cara dan teknik menarik dan mengeluarkan nafas

secara lancer, putus-putus dan konsisiten.

Page 30: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama -

Kelas -

Tarikh -

Evidens- B4D2E8

MENUNJUKAN PENGHAYATAN 6-7 NILAI DARIPADA NILAI-NILAI BERIKUT: KERJASAMA, BERTOLAK

ANSUR, HORMAT-MENGHORMATI, MENYANJUNG BUDAYA, MENGHARGAI ALAM SEKITAR,

TOLONG MENOLONG, ALAM SEKITAR, KEBERSIHAN, BERUSAHA, RAJIN DAN TIDAK SOMBONG.

1. Murid membentuk kumpulan nyanyian, permainan alat bagi nilai bekerjasama.

2. Murid memainkan lagu berentak tradisional bagi nilai menyanjung budaya.

3. Murid diperlihatkan nilai kebersihan melalui penjaga alat rekorder.

4. Murid menyanyi lagu yang liriknya bertemakan alam sekitar bagi nilai yang menunjukkan

nilai Alam sekitar.

5. Murid diberikan latihan tubi dalam permainan rekoder bagi nilai berusaha.

6. Murid yang pandai dan mahir diberi tugas untuk membantu murid yang tidak dapat

menguasai dengan baik bagi nilai tidak sombong dan tolong menolong.

Page 31: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama -

Kelas -

Tarikh -

Evidens- B5D1E1

MEMPRATIKAN TEMPO CEPAT SERTA LAMBAT DENGAN BETUL DAN TEPAT

1. Murid memainkan rekoder dengan tempo yang perlahan.

2. Murid memainkan rekorder dengan tempo yang cepat

3. Murid memainkan rekoder dengan tempo yang sederhana.

Page 32: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B4D2E3

MEMPRAKTIKKAN BUNYI PANJANG DAN PENDEK DENGAN BETUL

ARAHAN :

1. Murid mendengar bunyi panjang dan pendek melalui permainan alat muzik.

2. Murid mengecam bunyi panjang dan pendek melalui permainan alat muzik

3. Murid mengajuk dan mempraktikkan dengan betul bunyi panjang dan pendek melalui

pemainan rekoder dengan betul.

Tandakan ( /) jika murid dapat mempraktikkan PIC tinggi dan PIC rendah dengan betul.

BUNYI PANJANG

BUNYI PENDEK

Page 33: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B4D2E4

MEMPRAKTIKKAN PIC TINGGI DAN RENDAH DALAM NYANYIAN SERTA REKODER DENGAN BETUL.

ARAHAN :

1. Murid mendengar pic rendah dan tinggi dalam lagu

2. Murid mengecam pic rendah dan pic tinggi.

3. Murid mengajuk dan mempraktikkan bunyi pic rendah dan tinggi yang terdapat dalam lagu

Melalui rekoder dengan suara dengan betul

Tandakan ( /) jika murid dapat mempraktikkan PIC tinggi dan PIC rendah dengan betul.

NYANYIAN PIC - RENDAH

NYANYIAN PIC - TINGGI

REKODER – PIC RENDAH

REKODER – PIC TINGGI

Page 34: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B4D2E5

MENYANYI SOLFA DALAM PELBAGAI CORAK IRAMA DENGAN BETUL.

ARAHAN :

1. Murid mendengar bunyi solfa dalam pelbagai corak irama

.

2. Murid menyanyi solfa dlam pelbagai corak irama dengan bantuan guru.

3. Guru memerhati dan menilai nyanyian solfa murid secara individu dan kumpulan.

Tandakan ( /) jika murid dapat menyanyikan solfa dengan betul.

1.

2.

3.

Page 35: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDEN : B4D2E6

BERMAIN ALAT PERKUSI, REKODER SERTA NYANYIAN BERDASARKAN DINAMIK KUAT

DAN LEMBUT DENGAN BETUL.

ARAHAN :

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan perkusi , nyanyian dan rekoder.

2. Guru menunjukkan cara bermain perkusi, rekoder dan menyanyi berdasarkan dinamik kuat dan

lembut dengan betul

3. Murid bermain perkusi, rekoder dan menyanyi berdasarkan dinamik kuat dan lembut dengan

betul.

4. Guru membuat pemerhatian dan penilaian .

Tandakan ( /) jika murid dapat bermain alat perkusi, rekoder serta menyanyi berdasarkan

dinamik kuat dan lembut dengan betul.

REKODER - DINAMIK KUAT

REKODER - DINAMIK LEMBUT

PERKUSI - DINAMIK KUAT

PERKUSI - DINAMIK LEMBUT

NYANYIAN - DINAMIK KUAT

NYANYIAN - DINAMIK LEMBUT

Page 36: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

Tarikh :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

B6D2E4 : Mendemonstrasikan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian serta rekoder dengan betul dan

tepat

1. Murid mengajuk bunyi rekoder yang dimainkan guru dengan tepat

-pic tinggi

-pic rendah

2. mengajuk bunyi poic yang dimainkan dari segi postur yang betul

no Nama Pemerhatian ( √ )

Page 37: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

Tarikh :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

B6D2E5 : Menyanyikan solfa dalam pelbagai corak irama dengan betul dan kreatif

1. Membunyikan solfa dengan isyarat tangan cerwin dari do hingga so

2. Menynayikan melodi azam baru sepanjang dua bar secara solfa dengan betul

3. Menyanyikan melodi lagu azam baru secaca solfa sambil menggunakan siyarat tangan

cerwen dengan kreatif

N0 Nama Pemerhatian ( √ )

Page 38: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

Tarikh :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

B6D2E6 : Bermain perkusi , rekoder dan menyanyi berdasarkan dinami kuat serta lembut dengan

betul,tepat dan kreatif

1. Memainkan catu corak irama untuk melodi lagu ceritaku, berdasarkan tanda-tanda dinamik

yang diberikan (f)=kuat dan (p)=lembut

2. Murid menyesuaikan ikon-ikon yang lain untuk menggambarkan dinamik kuat dan lembut

dengan kreativiti sendiri

3. Aktiviti boleh dijalankan juga untuk rekoder dan nyanyian

N0 Nama Pemerhatian ( √ )

Page 39: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Nama :

Kelas :

Tarikh :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

B6D2E7 : Mendemonstrasikan postur dalam nyanyian , permainan rekoder serta perkusi dengan

betul dan tepat

1. Menyanyikan sebuah lagu ppilihan dengan mengamalkan teknik-teknik nyanyian yang betul

dari segi postur dan penampilan

2. Memiankan sebuah lagu rekoder pilihan dengan teknik-teknik penjarian dan tiupan yang

betul

N0 Nama Pemerhatian ( √ )

Page 40: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B5D1E6 (Mendemonstrasikan warna ton dengan betul dan tepat)

ARAHAN : Bulatkan gambar yang menunjukkan warna ton yang nipis.

Page 41: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B5D1E7 (Menunjuk cara pengendalian rekoder dengan betul dan tepat)

ARAHAN : Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Lubang Udara Kaki Kepala

Pemipit Lubang Ibu Jari Badan

Page 42: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B5D2E1 (Mempraktikan tempo cepat serta lambat dengan betul dan tepat)

ARAHAN : Tandakan ( √ ) bagi gambar yang menunujukkan tempo yang cepat

Page 43: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :

KELAS :

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B5D2E2 (Bermain perkusi mengikut corak irama serta melodi dengan betul dan

tepat)

ARAHAN : mainkan perkusi berikut mengikut gambar corak irama dan guru membuat

pemerhatian

1. , , ,

2. , ,

3. , ,

Tips : = krocet

= minim

Page 44: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA ............................................................................

KELAS ............................................................................

TARIKH ...........................................................................

EVIDENS .B5 D2 E3.

ARAHAN : Mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul dan tepat.

Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul.

1.

2.

3.

4.

Panjang Pendek

Panjang Pendek

Panjang Pendek

Panjang Pendek

Page 45: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA ............................................................................

KELAS ............................................................................

TARIKH ...........................................................................

EVIDENS .B5 D2 E3.

ARAHAN : Mempraktikkan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian dengan betul dan tepat.

Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul.

1. Bunyi Loceng menghasil kan pic tinggi ?

Ya ( ) Tidak ( )

2. Bunyi Drum Bass menghasil kan pic tinggi ?

Ya ( ) Tidak ( )

3. Bunyi Drum Bass menghasil kan pic rendah ?

Ya ( ) Tidak ( )

4. Bunyi kastenet menghasil kan pic rendah ?

Ya ( ) Tidak ( )

5. Bunyi kayu simbal menghasil kan pic rendah ?

Ya ( ) Tidak ( )

Page 46: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA ............................................................................

KELAS ............................................................................

TARIKH ...........................................................................

EVIDENS .B5 D2 E5.

ARAHAN : Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama dengan betul dan tepat.

1. Do do re re mi mi

2. Do re mi do re mi

3. Mi re do mi re do

4. Do re mi fa so

5. So fa mi re do

Page 47: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA ............................................................................

KELAS ............................................................................

TARIKH ...........................................................................

EVIDENS .B5 D2 E6.

ARAHAN : Mempraktikkan postur dalam nyanyian dengan betul dan tepat.

Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul.

1.

2.

Page 48: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :_______ ________________

KELAS:________________________

TARIKH :______________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS B4D1E2

-. MEMPRAKTIKKAN BUNYI PANJANG DAN PENDEK DENGAN BETUL

ARAHAN : Murid membunyikan panjang dan pendek mengikut not yang diberi dengan

arahan guru

Catatan :

1. Kad yang mengandungi not semibrif : bunyi panjang

2. Kad yang mengandungi not krocet : bunyi pendek

3. Guru akan membuat pemerhatian terhadap murid

NOT

BUNYI

SEMIBRIF

TA..A..A..A

KROCET

TA

Page 49: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :_______________________

KELAS:_________ _______________

TARIKH :______________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B4D1E3

-. Menunjukkan bunyi pic tinggi dan rendah dengan betul

Arahan: Murid diperdengarkan bunyi piano yang dimainkan oleh guru.

1. Guru memainkan not tinggi. Murid akan berdiri tanda memahami arahan guru.

2. Guru memainkan not rendah. Murid akan duduk menandakan memahami arahan

guru.

3. Guru akan membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid.

No Nama Pemerhatian Guru

Page 50: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :_______________________

KELAS:________________________

TARIKH :______________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B4D1E4

-. Mempraktikkan dinamik kuat dan lembut dengan betul

ARAHAN : Murid membunyikan dinamik kuat ( f ) dan lembut ( p ) dengan alat perkusi yang

diberikan.

1.

f

p

p

p

2.

p

p

p

f

3.

f

f

p

p

Page 51: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

NAMA :_______________________

KELAS:________________________

TARIKH :______________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

EVIDENS : B4D1E6

-. Menunjukkan mud sedih, marah dan takut dengan betul

ARAHAN : Suaikan gambar yang diberi dengan mud yang betul

1. Gambar mud sedih MARAH

2. gambar mud marah TAKUT

3. Gambar mud takut SEDIH

Page 52: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK

TAHUN 3

Nama : …………………………………..…………………………………………………………

Kelas : ………….……………………….………………………………………………………..

Tarikh : ……………………………………………………………………………………………..

Catatan :……………………………………………………………………………………………..

EVIDEN : B2 D1 E6

Membezakan mud sedih, riang, marah dan gembira .

Arahan Soalan : Dengar bunyi audio yang dimainkan guru. Kemudian, tandakan X pada

mimik muka yang sesuai dengan bunyi.

Soalan 1 : Trek 84 (CD 2)

Page 53: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

Soalan 2 : Trek 85 (CD 2)

Soalan 3 : Trek 86 (CD 2)

Soalan 4 : Trek 87 (CD 2)

Page 54: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK

TAHUN 3

Nama : …………………………………..…………………………………………………………

Kelas : ………….……………………….………………………………………………………..

Tarikh : ……………………………………………………………………………………………..

Catatan :……………………………………………………………………………………………..

Rujukan : Guru boleh memperdengarkan nyanyian suara lelaki dan perempuan.

EVIDEN : B2D1E7

Membezakan Warna Ton Bunyi

Arahan Soalan: Dengar bunyi audio yang diperdengarkan. Kemudian, tandakan X pada

gambar yang bersesuaian.

Soalan 1

Soalan 2

Page 55: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK

TAHUN 3

Nama : …………………………………..…………………………………………………………

Kelas : ………….……………………….………………………………………………………..

Tarikh : ……………………………………………………………………………………………..

Catatan :……………………………………………………………………………………………..

Rujukan : Guru boleh memperdengarkan nyanyian suara lelaki dan perempuan.

EVIDEN : B2D1E8

Membezakan Tekstur nipis dan tebal

Arahan Soalan: Tulis tebal atau nipis pada gambar yang berkaitan

Page 56: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK

TAHUN 3

Nama : …………………………………..…………………………………………………………

Kelas : ………….……………………….………………………………………………………..

Tarikh : ……………………………………………………………………………………………..

Catatan :……………………………………………………………………………………………..

EVIDEN : B2D1E9

Menerangkan jenis-jenis alat muzik

Arahan soalan: Suaikan alat muzik mengikut jenisnya.

Alat Perkusi

Alat Tiupan

Alat Bertali

Page 57: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B2D1E10

Menerangkan postur duduk dan berdiri.

Arahan: Tanda X pada gambar yang menunjukkan postur berdiri dan

duduk yang betul.

Page 58: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B2D1E11

Menerangkan fungsi bahagian rekoder.

Arahan : Nyatakan fungsi bahagian rekoder.

Senarai Semak Pemerhatian Guru

Bahagian Rekoder Fungsi Pemerhatian

(menguasai / tidak

menguasai

Gambar bahagian kepala

Gambar bahagian badan

Gambar bahagian ekor

Page 59: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B2D2E1

Menunjukkan penghayatan dua hingga tiga nilai daripada nilai-nilai

berikut: kerjasama, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung

budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan,

berusaha, rajin, tidak sombong.

Senarai Semak Pemerhatian

Nilai

Pemerhatian

Menghayati ( / ) Tidak Menghayati ( X )

1. kerjasama

2. Bertolak ansur

3. Hormat menghormati

4. Menyanjung budaya

5. Menghargai alam sekitar

6. Tolong menolong

7. Kebersihan

8. Berusaha

9. Rajin

10. Tidak sombong

Page 60: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B3D1E1

Menunjukkan mud sedih, riang, marah dan takut.

Arahan: Sila dengar rakaman audio berkaitan mud. Tanda X pada gambar

yang menunjukkan mud yang betul.

1.

2.

Page 61: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B3D1E2

Mempraktikkan dinamik kuat dan lembut.

Arahan : Murid mempraktikkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan ikon

yang ditunjukkan.

Rujukan : Lagu Ceritaku (CD1 Track 3)

Page 62: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B3D1E3

Menunjukkan bunyi pic tinggi dan rendah.

Arahan : Murid memberi respon kepada bunyi pic tinggi dan rendah berdasarkan

ikon yang ditunjukkan.

Pic rendah Pic tinggi

Page 63: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Nama : ______________________________________________

Kelas : ________________

Tarikh : _______________

Eviden :B3D1E4 Mempraktikkan dinamik kuat dan lembut

Arahan : Nyanyikan lagu ini mengikut tanda dinamik kuat (f) dan lembut (p) pada

lirik lagu di bawah

CERITAKU

(f)

Dengarlah satu ceritaku

(f)

Seekor tikus dan lembu

(f) (p)

Tikus lincah berlari-lari

(f) (p)

Lembu sedih leher bertali

(p) (f)

Tikus gigit tali

(p) (f)

Lembu senang hati

Mereka bebas menari-nari

Tikus baik hati lembu senang hati

Page 64: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :___________________________

KELAS :___________________________

TARIKH :___________________________

B1D1E9

Mengenal jenis alat muzik.

1. Menamakan alat muzik

_____________________ ________________________

_____________________ __________________________

(MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI )

Page 65: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA : ______________________________

KELAS :______________________________

TARIKH :______________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

B1D1E10

Menamakan bahagian rekoder.

Namakan bahagian - bahagian rekoder berikut.

(MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI )

Page 66: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA : ___________________________________

KELAS : ___________________________________

TARIKH : ___________________________________

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

B1D2E1

MENGHAYAT I NILAI

1. PEMERHATIAN

Melihat kebolehan murid dalam dalam penerapan nilai-nilai sahsiah

Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut.

Kerjasama, bertolak ansur, hormat-menbghormati,

menyanjung budaya, menghargai alam sekitar,

tolong – menolong, kebersihan, berusaha, rajin ,

tidak sombong.

(MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI )

Page 67: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

B2D1E1

MEMBEZAKAN TEMPO CEPAT DAN LAMBAT

Mendengar dan tandakan ( / ) pada tempo cepat , mendengar dan

tandakan (x ) pada tempo lambat.

Page 68: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B2D1E2 – Membezakan bunyi panjang dan pendek

Arahan : Dengar bunyi not yang guru mainkan dan tandakan ( √ ) pada bunyi

panjang dan ( x ) pada bunyi pendek

1. BUNYI 1

2. BUNYI 2

3. BUNYI 3

4. BUNYI 4

5. BUNYI 5

(MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI)

Page 69: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B2D1E3 – Membezakan pic tinggi, rendah dan pic tengah

Arahan : Dengar bunyi not yang guru mainkan dan tandakan ( √ ) pada bunyi

pic tinggi dan ( x ) pada bunyi pic rendah dan ( T ) pada bunyi pic tengah.

1. BUNYI 1

2. BUNYI 2

3. BUNYI 3

4. BUNYI 4

5. BUNYI 5

(MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI)

Page 70: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B2D1E4 – Membezakan solfa Do Re Mi

Arahan : Dengar bunyi not yang di mainkan guru dan isi tempat kosong dengan

Do Re Mi dengan betul

1. Bunyi 1

2. Bunyi 2

3. Bunyi 3

4. Bunyi 4

5. Bunyi 5

(MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI)

Page 71: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B2D1E5 – Menerangkan maksud symbol (f) dan (p)

Arahan : Pemerhatian guru

(Murid menerangkan secara lisan maksud symbol (f) dan (p) )

No Maksud Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1.

f

2.

p

Page 72: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B2D2E1 – Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-

nilai berikut : kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, kebersihan,

berusaha, rajin, tidak sombong

Arahan : Pemerhatian guru

Murid menceritakan penghayatan nilai-nilai berikut :

No Penghayatan Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 kerjasama,

2 bertolak ansur,

3 hormat-menghormati,

4 kebersihan,

5 berusaha,

6 rajin,

7 tidak sombong

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 73: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B3D1E5 – Menunjukkan mud sedih, riang, marah dan takut

Arahan : Pemerhatian guru

Murid menceritakan penghayatan mud berikut :

No Mud Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 sedih,

2 riang,

3 marah

4 Takut

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 74: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B3D2E3 – Mempraktikkan bunyi panjang dan pendek

Arahan : Pemerhatian guru

Murid menyanyikan Solfa Do,Re,Mi dalam bunyi panjang dan pendek :

No Solfa dan bunyi panjang/pendek Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 ‘Do’ pe e

2 ‘Re’ p j g

3 ‘Mi’ pe e

4 ‘Do’ p j g

5 ‘Re’ pe e

6 ‘Mi’ p j g

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 75: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B3D2E4 – Mempraktikkan pic tinggi dan rendah dalam nyanyian dan

rekoder

Arahan : Pemerhatian guru

No pic tinggi dan rendah dalam nyanyian dan

rekoder

Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Pic tinggi dalam nyanyian

2 Pic rendah dalam nyanyian

3 Pic tinggi rekoder

4 Pic rendah rekoder

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 76: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B3D2E5 – Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama

Arahan : Pemerhatian guru

(murid mencipta sendiri corak irama dengan solfa yang diberikan guru)

No Solfa Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Do

2 Re

3 Mi

4 Do + Mi + Re

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 77: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B3D2E6 – Bermain alat perkusi , rekoder serta nyanyian dengan

dinamik kuat dan lembut

Arahan : Pemerhatian guru

No Perkusi, rekoder, nyanyian Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Perkusi kuat ( f )

2 Perkusi ( P )

3 Rekoder not G ( f )

4 Rekoder not G ( P )

5 Nyanyian Do ( f )

6 Nyanyian Do ( P )

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 78: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B5D1E2 – mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul

dan tepat

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi dan memainkan rekoder dengan bunyi panjang dan pendek)

No Rekoder, nyanyian Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Rekoder not A bunyi pendek

2 Rekoder not B,A,G (legato) bunyi panjang

3 Nyanyian Do bunyi pendek

4 Nyanyian Do,Re,Mi (legato) bunyi panjang

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 79: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B5D1E3 – Menunjukkan bunyi pic tinggi serta rendah dengan betul

dan tepat

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi dan memainkan rekoder dengan bunyi pic tinggi serta rendah

dengan betul dan tepat)

No Rekoder, nyanyian Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Rekoder not A bunyi pic tinggi

2 Rekoder not A,G pic rendah

3 Nyanyian Do bunyi pic tinggi

4 Nyanyian Do,Re,Mi pic rendah

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 80: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B5D1E4 – Mempraktikkan dinamik kuat serta lembut dengan betul

dan tepat

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi dan memainkan rekoder dinamik kuat serta lembut dengan

betul dan tepat)

No Rekoder, nyanyian Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Rekoder not A ( f )

2 Rekoder not B,A,G ( P )

3 Nyanyian Do ( f )

4 Nyanyian Do,Re,Mi ( P )

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 81: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B5D1E5 – Menunjukkan mud sedih, riang, marah serta takut dengan

betul dan tepat

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi lagu dengan mud sedih, riang, marah serta takut)

No Lagu / mud Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 “CERI AKU” / se ih

2 “HEY KAWAN-KAWAN” / ri g

3 “GERGASI” / m r h

4 “GERGASI” / t ut

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 82: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D2E1- mendemonstrasikan tempo cepat serta lambat dengan

betul, tepat dan kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi lagu tempo cepat serta lambat dengan betul, tepat dan

kreatif)

No Lagu / tempo Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 “CERI AKU” / cep t

2 “HEY KAWAN-KAWAN” / l mb t

3 “LOMPA ” / cep t

4 “IKU REN AK” / Cep t + l mb t

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 83: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D2E2- Bermain perkusi mengikut corak irama serta melodi dengan

betul, tepat dan kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi lagu dan bermain perkusi mengikut corak irama serta melodi

dengan betul, tepat dan kreatif)

No Lagu / corak irama Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 “CERI AKU”

2 “HEY KAWAN-KAWAN”

3 “LOMPA ”

4 “GERGASI”

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 84: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D2E3- Mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul,

tepat dan kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid menyanyi lagu dan bermain dan rekoder bunyi panjang serta pendek

dengan betul, tepat dan kreatif)

No bunyi panjang pendek Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Menyanyi bunyi panjang dengan betul, tepat

dan kreatif

2 Rekoder bunyi pendek dengan betul, tepat

dan kreatif

3 Menyanyi bunyi panjang dengan betul, tepat

dan kreatif

4 Rekoder bunyi pendek dengan betul, tepat

dan kreatif

Page 85: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D1E2- Mendemonstrasikan bunyi panjang serta pendek dengan

betul ,tepat, dan kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid membuat persembahan menyanyi lagu dan bermain dan rekoder bunyi

panjang serta pendek dengan betul, tepat dan kreatif di hadapan kelas)

No bunyi panjang pendek Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Menyanyi bunyi panjang dengan betul, tepat

dan kreatif

2 Rekoder bunyi pendek dengan betul, tepat

dan kreatif

3 Menyanyi bunyi panjang dengan betul, tepat

dan kreatif

4 Rekoder bunyi pendek dengan betul, tepat

dan kreatif

Page 86: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D1E3- Mendemonstrasikan bunyi pic tinggi serta rendah dengan

betul dan tepat

Arahan : Pemerhatian guru

(murid membuat persembahan menyanyi lagu dan bermain dan rekoder bunyi

pic tinggi serta rendah dengan betul, tepat dan kreatif di hadapan kelas)

No bunyi pic Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Menyanyi pic tinggi dengan betul, tepat dan

kreatif

2 Rekoder pic tinggi dengan betul, tepat dan

kreatif

3 Menyanyi pic rendah dengan betul, tepat dan

kreatif

4 Rekoder pic rendah dengan betul, tepat dan

kreatif

Page 87: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D1E4- Mendemonstrasikan dinamik kuat serta lembut dengan

betul ,tepat dan kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid membuat persembahan menyanyi lagu dan bermain rekoder dengan

dinamik kuat serta lembut dengan betul ,tepat dan kreatif di hadapan kelas)

No Tajuk lagu (pilihan murid) Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1

Page 88: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D1E5- Menunjukkan mud riang, sedih ,marah serta takut dengan

tepat dan kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid membuat persembahan menyanyi lagu dan bermain rekoder dengan

mud riang, sedih ,marah serta takut dengan tepat dan kreatif di hadapan

kelas)

No Tajuk lagu (pilihan murid) Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1

Page 89: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D1E6- Mendemonstarsikan warna ton dengan betul, tepat dan

kreatif

Arahan : Pemerhatian guru

(murid membuat persembahan menyanyi lagu dan bermain rekoder dengan

warna ton dengan betul, tepat dan kreatif tepat dan kreatif di hadapan kelas)

No Tajuk lagu (pilihan murid) Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1

Page 90: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D3E1- Mencipta dan mengajuk corak irama mudah

Arahan : (Murid Mencipta dan mengajuk corak irama mudah)

No Corak irama Mengajuk semula corak irama yang

dicipta dengan menepuk atau

memainkannya dengan perkusi

(Menguasai / Tidak Menguasai )

1

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 91: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D3E2- Mencipta dan menyanyikan melodi mudah

Arahan : (Murid Mencipta dan mengajuk melodi mudah)

No Melodi ( Do, Re, Mi ) Mengajuk semula melodi yang

dicipta dengan menyanyi

(Menguasai / Tidak Menguasai )

1

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 92: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :____ ______________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D3E3- menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan

improvisasi

Arahan : (Murid Mencipta dan menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan

bahan improvisasi)

No Rekoder, perkusi, nyanyian

Melodi B,A,G/ corak irama

Krocet,minim / solfa Do,Re, Mi

Mengajuk semula

(Menguasai / Tidak Menguasai )

1

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 93: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA MUZIK TAHUN 3

NAMA :__________________________

KELAS :__________________________

TARIKH :__________________________

EVIDENS : B6D4E1- Menunjukkan penghayatan 8 hingga 9 nilai daripada nilai-

nilai berikut:Kerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati, menyanjung

budaya, menghargai alam sekitar, tolong-menolong, kebersihan, berusaha,

rajin, tidak sombong.

Arahan : Pemerhatian guru (Murid Menceritakan penghayatan nilai-nilai

berikut)

No Menceritakan Nilai-nilai dalam lagu atau

muzik

Menguasai ( √ )

Tidak Menguasi ( X )

1 Kerjasama,

2 bertolak ansur,

3 hormat-menghormati,

4 menyanjung budaya,

5 menghargai alam sekitar,

6 tolong-menolong,

7 kebersihan,

8 berusaha,

9 rajin,

10 tidak sombong

(Menguasai / Tidak Menguasai )

Page 94: CONTOH Evidens Dunia Muzik T3