2 penyimpanan evidens

48
PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Upload: mashira019

Post on 23-Oct-2015

60 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2 penyimpanan evidens

PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

Page 2: 2 penyimpanan evidens

JAWATANKUASA PBS JADUAL PELAKSANAAN PBS

PENJAMINAN KUALITI PENYIMPANAN EVIDENS

PENGOPERASIAN PBS

Page 3: 2 penyimpanan evidens

PENYIMPANAN EVIDENS

BAHAN BUKTI PENGUASAAN MURID YANG DIURUSKAN SECARA

SISTEMATIK MENGIKUT KEPUTUSAN JK PBS

  

 

Page 4: 2 penyimpanan evidens

OBJEKTIF PENGURUSAN EVIDENS

MENGESAHKAN PENCAPAIAN MURID ADALAH SEPERTI YANG DILAPORKAN

Page 5: 2 penyimpanan evidens

SAH AUTENTIK

KECUKUPAN SEMASA

TEKAL

CIRI-CIRI EVIDENS

Page 6: 2 penyimpanan evidens

CIRI-CIRI EVIDENS

SAHEvidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan / pencapaian standard yang telah ditetapkan

AUTENTIKMurid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri

KECUKUPANEvidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid

SEMASAEvidens dapat membuktikan murid dapat membuat tugasan mengikut piawaian semasa

TEKALEvidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan

Page 7: 2 penyimpanan evidens

JENIS EVIDENS

EVIDENS MURID

EVIDENS BAHAN

Page 8: 2 penyimpanan evidens

JENIS EVIDENS

EVIDENS BAHAN

EVIDENS MURID

Page 9: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS MURIDKEUPAYAAN SEBENAR

MURID

APA YANG MURID TAHU DAN BOLEH BUAT SECARA LISAN

ATAU PERLAKUAN

EVIDENS MURID

LISAN PERSEMBAHAN LAKONAN

NYANYIAN AKTIVITI FIZIKAL

Page 10: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS MURID• PERSEMBAHAN MUZIK

• CORAL SPEAKING BAHASA INGGERIS

Page 11: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS MURID

• TARIAN MURID • CORAL SPEAKING BAHASA ARAB

Page 12: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS MURID

• AKTIVITI FIZIKAL

• LAKONAN

Page 13: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS BAHANAPA-APA BUKTI PRODUK ATAU

PROSES YANG DIHASILKAN DALAM MELAKSANAKAN

SESUATU TUGASAN

EVIDENS BAHAN BOLEH DISEDIAKAN SECARA INDIVIDU

ATAU BERKUMPULAN

EVIDENS BAHAN

PENULISAN FOTO GRAFIK

ARTIFAKBAHAN ICT/

RAKAMAN

Page 14: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 15: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 16: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 17: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 18: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 19: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 20: 2 penyimpanan evidens

CONTOH EVIDENS BAHAN

Page 21: 2 penyimpanan evidens

PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRANPAJSK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

EVIDENS PBS

Page 22: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS PS

Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman, Artifak

Evidens di rekodkan dalam Rekod Perkembangan Murid dan SPPBS

Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS.Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS.

Page 23: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS PP

Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman, Artifak

Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy, softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti.

Evidens disimpan ditempat yang selamat, bersistematik dan mematuhi prosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti.

Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggu dari tarikh tamat pelaksanaan tugasan. Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh penyimpanan tamat.

Page 24: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS PAJSKBorang Rekod SEGAK dan BMIBorang Rekod KehadiranBorang Rumusan Aktiviti Sukan / KokurikulumBorang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum

Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam aplikasi SPPBS.

Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS.

Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS

Page 25: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS PSIKOMETRIKEvidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid.

BPP adalah TERHAD. Evidens murid disimpan dalam Fail Pentaksiran Psikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling.

Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LP.

Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu

Page 26: 2 penyimpanan evidens

JENIS-JENIS FAIL

FAIL PERKEMBANGAN MURID

FAIL SHOWCASE

Page 27: 2 penyimpanan evidens

CIRI-CIRI FAIL PERKEMBANGAN MURID (FPM)

Menyimpan evidens perkembangan pembelajaran murid.

Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidens semua mata pelajaran

Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid (RPM). RPM diletakkan di hadapan evidens setiap mata pelajaran

Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid.

Page 28: 2 penyimpanan evidens

FAIL PERKEMBANGAN MURID

Page 29: 2 penyimpanan evidens

REKOD PERKEMBANGAN MURIDPENTAKSIRAN SEKOLAH

REKOD PERKEMBANGAN MURID

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

1 2 3 4

1 1 Buku Latihan Edaran Buku Kerja Edaran

2 Edaran Edaran Lisan Edaran

3 Edaran Lisan Buku latihan Edaran

Page 30: 2 penyimpanan evidens

FPM – PENYIMPANAN EVIDENSPENTAKSIRAN SEKOLAH

REKOD PERKEMBANGAN MURID

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

1 2 3 4

1 1 Buku Latihan (X) Edaran (/) Buku Kerja (X) Edaran

2 Edaran (/) Edaran (/) Lisan (X) Edaran

3 Edaran (/) Lisan (X) Buku latihan (X) Edaran

Page 31: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

√ X √

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 32: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

√ X √

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

√ √

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 33: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

√ X √

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

√ √

11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

√ X √

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 34: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

√ X √

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

√ √

11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

√ X √

15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

√ √

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 35: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

√ X √

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

√ √

11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

√ X √

15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

√ √

20 JUN B1 D2 E1(EDARAN)

√ √

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 36: 2 penyimpanan evidens

PEMULANGAN EVIDENS• Guru menyimpan evidens bahan (lembaran kerja )

yang terkini dalam FPM setelah merekod dalam SPPBS.

• Guru memulangkan evidens (lembaran kerja) terdahulu kepada murid.

• Guru memulangkan evidens bahan (buku kerja/ buku latihan ) kepada murid setelah merekod dalam SPPBS

• Guru memulangkan semua evidens murid kepada murid pada akhir tahun.

Page 37: 2 penyimpanan evidens

PEMULANGAN EVIDENS

Page 38: 2 penyimpanan evidens

CIRI-CIRI FAIL SHOWCASE (FS)

FS ialah fail yang menyimpan setiap evidens terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran

FS hendaklah dijadikan rujukan piawaian evidens

FS hendaklah disediakan mengikut tahun/tingkatan atau kelas

Page 39: 2 penyimpanan evidens

EVIDENS PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Lisan ∕ Buku latihan ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

2 ∕ ∕ ∕ ∕

PENTAKSIRAN SEKOLAHREKOD PERKEMBANGAN MURID (RPM)

TAHUN/TINGKATAN :MATA PELAJARAN :

Page 40: 2 penyimpanan evidens

FAIL SHOWCASE

Page 41: 2 penyimpanan evidens

FS – PENYIMPANAN EVIDENSTAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

1 2 3 4

1 1 Buku Latihan (X) Edaran (/) Buku Kerja (X) Edaran

2 Edaran (/) Edaran (/) Lisan (X) Edaran

3 Edaran (/) Lisan (X) Buku latihan (X) Edaran

Page 42: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E SIMPAN

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

X

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 43: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E SIMPAN

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

X

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 44: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E SIMPAN

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

X

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

X

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 45: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E SIMPAN

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

X

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

X

15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 46: 2 penyimpanan evidens

FPM - PENYIMPANAN EVIDENS

TARIKH B D E SIMPAN

21 MEI B1 D1 E1(BUKU LATIHAN)

X

25 MEI B1 D1 E2(EDARAN)

11 JUN B1 D1 E3(BUKU KERJA)

X

15 JUN B1 D1 E4(EDARAN)

20 JUN B1 D2 E1(EDARAN)

TAHUN TAHUN 1

MATA PELAJARAN

Page 47: 2 penyimpanan evidens

PENYIMPANAN FAIL SHOWCASE

DI BILIK DARJAH/ BILIK GERAKAN/ BILIK GURU/ BILIK PANITIA

Page 48: 2 penyimpanan evidens

SEKIAN