evidens tema 1 psk tingkatan 1

of 13 /13
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1 BORANG TAPAK ITEM NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047 NAMA CALON: _________________________________________________ NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________ TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN TARIKH TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 B1D1E1 SECARA BERTULIS Isi tempat kosong dengan maklumat berkaitan diri anda. Ditaksir oleh , Disahkan oleh ,

Upload: angora6750232

Post on 09-Jul-2015

114 views

Category:

Education


4 download

DESCRIPTION

Evidens Tema 1 PSK Tingkatan 1

TRANSCRIPT

Page 1: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 B1D1E1 SECARA BERTULIS

Isi tempat kosong dengan maklumat berkaitan diri anda.

Ditaksir oleh , Disahkan oleh ,

Page 2: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

………………………………… …………………………………

(Nama : ) (Nama : ) Tarikh Tarikh

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 B2D1E1 SECARA BERTULIS

Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan diri masing-masing. Nyatakan kelebihan dan kelemahan diri anda dengan mengisi jadual di bawah berdasarkan kategori-kategori yang diberi.

Page 3: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Ditaksir oleh , Disahkan oleh ,

………………………………… …………………………………

(Nama : ) (Nama : ) Tarikh Tarikh

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 2 B2D2E1 SECARA BERTULIS

Nyatakan ciri-ciri pemilihan rakan sebaya yang baik.

Ditaksir oleh , Disahkan oleh ,

Ciri-Ciri pemilihan Rakan Sebaya

1. __________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. __________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Page 4: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

………………………………… …………………………………

(Nama : ) (Nama : ) Tarikh Tarikh

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 B3D1E1 SECARA BERTULIS

Anda telah menyatakan kelebihan dan kelemahan diri anda. Tuliskan rancangan yang anda ingin laksanakan bagi memperbaiki kelemahan diri anda tersebut.

Page 5: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 2 B3D2E1 SECARA BERTULIS

Tulis perbualan yang menolak ajakan negatif berdasarkan situasi berikut.Pelajar A : Saya nak ponteng kelas

Matematik. Kalau cikgu tanya kata saya sakit perut.

Pelajar B :

Page 6: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 B4D1E1 SECARA BERTULIS

Tuliskan sebuah cerita dengan lengkap ‘LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCAPAI CITA-CITA’

Pelajar A : Saya nak ponteng kelas Matematik. Kalau cikgu tanya kata saya sakit perut.

Pelajar B :

LANGKAH 1

TADIKA

LANGKAH 2

SEKOLAH RENDAH

CITA-CITA SAYA

CITA-CITA SAYA

LANGKAH 4

UNIVERSITILANGKAH 3

SEKOLAH MENENGAH

Pelajar A : Tinggalkan sahaja pinggan dan cawan di sini!Jom kita naik ke kelas.

Pelajar B :

Page 7: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang _____________________ . Langkah pertama ialah dengan memasuki

tadika. Saya belajar menulis dan membaca di sana. Langkah kedua ialah ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 2 B4D2E1 SECARA BERTULIS

Cadangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihdapi oleh rakan anda.

Page 8: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Konflik Penyelesaian

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1UNIT 2

B5D1E1B5D1E2

SECARA BERTULIS

Yasin sering lewat ke sekolah. Dia juga sering tidur di dalam kelas.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________

Anda sering diejek oleh rakan-rakan anda kerana anda selalu dipuji oleh guru.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________

Ketika berada di Makmal Sains, anda ternampak rakan anda mengambil jam randik milik sekolah.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________

Page 9: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Pelajar dikehendaki menyediakan sijil sebagai eviden.

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 2 B521E1 LAKONAN

Page 10: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Arahan : Pelajar secara berpasangan diberikan situasi yang berlainan. Pelajar diminta melakonkan situasi bagaimana menyelesaikan situasi tersebut. Situasi rujuk buku teks m/s 17, 18 dan 20.

LAPORAN PEMERHATIAN LAKONAN

Nama Pelajar : …………………………………………………………………………

No. KP : …………………………………………………………………………

Kelas : ……………….

Tarikh : ………………. Masa : ………………

Tempat : …………………………………………………………………………

Hasil Pemerhatian Lakonan

Berdasarkan pemerhatian lakonan yang dilaksanakan, didapati pelajar ini telah berjaya menyelesaikan konflik

dengan rasional. Cara penyelesaian pelajar adalah dengan :-

i. _____________________________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________________________

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

Page 11: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TARIKH

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 B6D1E1 PEMERHATIAN

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1

BORANG TAPAK ITEM

Page 12: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________ TINGKATAN ________ TAHUN ________

TEMA UNIT DSP KAEDAH PENTAKSIRAN

TEMA 1 – PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 2 B6D2E1 PEMERHATIAN

LAPORAN PEMERHATIAN

Nama Pelajar : …………………………………………………………………………

No. KP : …………………………………………………………………………

Kelas : ……………….

Tarikh : ……………….

Hasil Pemerhatian

Berdasarkan pemerhatian yang dilaksanakan secara berterusan, didapati pelajar ini sentiasa menunjukkan

sikap positif dan bijak menjaga maruah diri seperti :-

i. _____________________________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________________________

iii. _____________________________________________________________________________________

Oleh itu, beliau layak menerima band ini.

Ditaksir oleh:- Disahkan oleh:-

………………………………………… …………………………………………

Page 13: Evidens tema 1 psk tingkatan 1

Nama : Nama :Tarikh : Tarikh :