evidens pbs bahasa malaysia tahun 1 band 1 - 6

36
B1 DL1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Nama : ____ Tarikh :_________ Kelas : 1 ___________ ARAHAN : 1. Guru perdengarkan beberapa bunyi. 2. Murid mengajuk bunyi yang didengar. Bil Bunyi yang diperdengarkan Tandakan (¥) jika murid mengajuk dengan betul. 1. Mengetuk pintu 2. Jam loceng berdering 3. tiupan wisel 4. Kucing mengiau 5. Burung berkicau PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN y Guru perdengarkan beberapa bunyi yang dihasilkan daripada rakaman atau yang diajuk oleh guru. y Guru bimbing murid mengajuk bunyi tersebut,kemudia n barulah mula mentaksir keupayaan murid. y Guru boleh juga menggunakan satu senarai semak sahaja y Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas.

Upload: syazalina83

Post on 06-Apr-2018

284 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 1/35

B1 DL1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : _________________________ Tarikh :_________ 

Kelas : 1 ___________ 

ARAHAN : 1. Guru perdengarkan beberapa bunyi.

2. Murid mengajuk bunyi yang didengar.

Bil Bunyi yang diperdengarkanTandakan (¥) jika

murid mengajuk dengan betul.

1. Mengetuk pintu

2. Jam loceng berdering

3. tiupan wisel

4. Kucing mengiau

5. Burung berkicau

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRANy  Guru perdengarkan beberapa bunyi yang dihasilkan daripada rakaman

atau yang diajuk oleh guru.

y  Guru bimbing murid mengajuk bunyi tersebut,kemudian barulah mulamentaksir keupayaan murid.

y  Guru boleh juga menggunakan satu senarai semak sahajay  Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas.

Page 2: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 2/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

ARAHAN : 1. Murid melakukan aktiviti seperti dalam buku teks di

muka surat 3.

2. Murid menentukan arah bunyi alat muzik yangdimainkan.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRANy  Minta murid melakukan aktiviti seperti situasi di atas.

y  Seorang murid ditutup matanya dan diminta menentukanarah bunyi yang dibunyikan oleh rakannya.(ulang aktiviti

dengan murid yang berlainan.)

y  Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas

atau pada senarai semak.

B1 DL1 E2

Page 3: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 3/35

Page 4: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 4/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Arahan : Minta murid mengeja dan membatang suku kata terbuka

dan suku kata tertutup.

1.  Mengeja dan membatang suku kata terbuka

ba be bi bo bu

  ja je ji jo ju

ka ke ki ko ku

1.  Mengeja dan membatang suku kata tertutup

dik nek mak pal pan

yah tuk lah sel gam

sel rak jam bar tas

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRANy  Minta murid mengeja dan membatang suku kata yang dipamerkan

dalam bentuk jadual atau kad imbasan.y  Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian

saringan Linus.y  Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada

senarai semak.

B1 DB1 E2

Page 5: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 5/35

B1 DB1 E3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan .

1.  Membaca perkataan yang ditunjukkan ( kad imbasan)

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRANy  Minta murid membaca perkataan yang ditunjukkan dalam

kad imbasan.

y  Guru juga boleh mentaksir menggunakan kata nama lain

yang sesuai dengan tema semasa.

y  Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas

atau pada senarai semak.

susu meja

baju

kerusi

nenek ayah

adik kertas pensel

kereta

gam

gunting

Page 6: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 6/35

B1 DT1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Arahan :  Salin semula huruf pada garisan yang disediakan.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN

y  Guru menunjukkan cara menulis huruf kecil dan huruf besar a ² 

z dengan cara yang betul.

y  Murid menyalin huruf dengan betul .

y  Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas

atau pada senarai semak 

B E K

g Q  m

R d p

Page 7: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 7/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataanya.

1.

2.

3.

4.

5.

B1 DT1 E1

ba

li

kul kilkal

pis pes pas

gu lilola

dasu du di

ki ku kebu

Page 8: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 8/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.

1.

2. 3.

4.  5.  6. 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRANy  Guru menunjukkan cara menulis pekataan dengan cara yang betul.

y  Murid menyalin perkataan yang dipamerkan di hadapan kelas .y  Tandakan ¥ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada

senarai semak.

B1 DT1 E1

Page 9: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 9/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Arahan: Dengar dan sebut semula.

Langkah pentaksiran:y  Meminta murid menyebut perkataan yang terdapat pada kad perkataan .

y  Guru meminta murid menyesuaikan kad perkataan dengan gambar .

tuala 

rantai seluar

sun ai 

paip 

D:\clip art\Birds\G0107099.WMF

 

murai 

B2 DL1 E2 

Page 10: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 10/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Arahan: Nyanyikan lagu

LOMPAT SI KATAK LOMPAT

Lompat si katak lompatLompat dalam perigiCepatlah adik cepat

Cepat bangun pagi-pagi

Lompat si katak lompatLompat dalam perigiCepatlah adik cepat

Pergi mandi gosok gigi

B2 DL1 E2 

Langkah pentaksiran:

y Guru memperdengarkan lagu dan meminta murid menyanyi bersama-sama.

y Murid menyanyi lgu yang telah diperdengar.

Page 11: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 11/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

 ARAHAN : Baca perkataan di bawah dengan betul.

Langkah pentaksiran:

y Minta murid membaca kad perkataan

y Murid menyesuaikan gambar dengan perkataan.

syiling

loceng 

bangau 

tuala 

khemah

nyanyi

B2 DB1 E1

Page 12: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 12/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

 ARAHAN : Baca dan padan gambar di bawah.

Langkah pentaksiran:

y Minta murid membaca kad ayat

y Minta murid memadankan gambar dengan ayat yang betul.

Adik guna tuala lap badan.

Puan Devi suka main piano.

Kakak menyidai kain. 

Kerbau membajak sawah.

Bunga ros berbau harum.

B2 DB1 E2

Page 13: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 13/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

 ARAHAN : Baca perkataan dan tulis di bawah gambar yang betul.

Langkah pentaksiran:

y Minta murid membaca kad perkataan yang dipamer.

y Minta murid menulis perkataan pada gambar yang diberi pada lembaran kerja.

radio rebana cincin

kuda syiling sotong

B2 DT1 E1

Page 14: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 14/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________  ARAHAN : Salin semula ayat di bawah dengan meletakkan tanda baca yang betul..

1.  bapa ali membaca surat khabar

2.  adik bermain di padang

3.  kakak minum jus limau

4.  ibu miza masak gulai ikan

5.  haris menonton televisyen

Langkah pentaksiran:

y Minta murid menulis semula ayat yang diberi dengan meletakkan tanda baca yangbetul.

B2 DT1 E2

Page 15: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 15/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah.

B3 DL 1E1

LANGKAH PENTAKSIRAN:1.  Guru menunjukkan gambar .

2.  Guru mengemukakan beberapa soalan tentang gambar.

3.  Murid menjawab soalan secara lisan.

Contoh soalan guru :1.  Apakah yang Azmi sedang buat ?

2.  Di manakah ayah membuang kaca yang pecah itu ?

3. Ibu memakai apa semasa mengangkat periuk yang panas itu ?

4. Mengapakah Azmah mencuci pinggan-pinggan itu ?5. Mengapa kita perlu membersihkan rumah ?

Page 16: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 16/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Melakonkan watak ( Permainan Sampul Beracun )

LANGKAH PENTAKSIRAN:

1.  Muzik dimainkan, kotak diedarkan kepada murid. Apabila muzik 

diberhentikan, murid yang memegang sampul surat akanmembuka dan melakonkan aktiviti seperti yang ditulis

dalam sampul surat.

2.  Guru memberi ulasan atau pandangan.

B3 DL 1E1

Bunyi bayi menangis

Mengayakan orang

bisu marah

Eja dan sebutperkataan kertas,

kentang dan menari

Tiru gaya guru sedang mengajar

Sila susun buku di atas

rak buku

Tulis tiga caramenjaga kebersihan

diri

Menyanyikan Lagu

Nenek Si Bongkok 3

Mengucap terima

kasih kepada rakanyang membantu

Page 17: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 17/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI 

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Baca ayat tunggal dan ayat majmuk di bawah dengan sebutan danintonasi yang betul.

1.  Nabilah dan rakan-rakannya beratur di padang sekolah.

2.  Mereka melakukan senaman bersama-sama.

3.  Mereka mengambil alatan seperti bola dan gelung rotan.

4.  Nabilah mengambil bola lalu membalingnya dengan berhati-hatikepada Firdaus.

5.  Nabilah berasa gembira kerana dapat bermain bersama-samakawannya

LANGKAH PENTAKSIRAN:1. Guru minta murid membaca ayat tunggal dan majmuk dengan sebutandan intonasi yang betul.

B3 DB 1E1

Page 18: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 18/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Baca dan fahami ayat tunggal dan ayat majmuk di bawah .

1.  Danish simpan buku dalam laci.

Danish simpan pensel dalam laci.

Danish simpan buku dan pensel dalam laci.

2.  Firdaus pakai selipar semasa bermain di padang.

Firdaus pakai kasut semasa bermain di padang.

Firdaus pakai selipar atau kasut semasa bermain di padang ? 

3.  Faiz bukan berjalan.

Faiz berlari.

Faiz bukan berjalan tetapi berlari.LANGKAH PENTAKSIRAN:

1.  Guru minta murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk.

2.  Guru bersoaljawab dengan murid untuk menguji fahaman murid.

3. Guru minta murid melakukan aktiviti berdasarkan ayat majmuk.

B3 DB 1E2

Page 19: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 19/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan perkataan.

1.  Nadia menunggu bas sekolah di _________________________.

2.  Kenderaan berhenti ketika murid _______________________.

3.  Murid ²murid melintas jalan di _________________________.

4.   ________________________membantu murid melintas jalan.

5.  Pengawal lalu lintas menggunakan __________________ dan __________ untuk membantu murid-murid melintas jalan.

LANGKAH PENTAKSIRAN:1.  Guru minta murid melengkapkan ayat berpandukan perkataan dan

gambar yang diberi.

B3 DT 1E1

melintas jalan papan tanda hentian bas

lintasan belang Pengawal lalu lintas

wisel

Page 20: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 20/35

 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI 

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Bina dialog berdasarkan gambar. Situasi 1

Situasi 2

Langkah Pentaksiran:.

1.  Guru menunjukkan gambar 2. Dua orang murid dipilih untuk menuturkan dialog berdasarkan gambar .

B4 DL1 E1

Page 21: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 21/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Dengar, faham dan respons.

B4 DL1 E2

Langkah Pentaksiran:

1.  Beri gambar dan murid baca.2.  Beri satu situasi lain dan sebutkan dialog

Contoh.- Meminjam barang daripada abang atau kakak 

Apa khabar, Maria?

Kakak, ini kawan karib

saya. Namanya Maria.

Khabar baik, kakak .

Saya sedang

membaca buku,

abang.

Adik, apakah

yang sedangkamu buat?

Page 22: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 22/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

ARAHAN : Mari Berlakon.

Sama-sama hebat

Mawar : Matahari, lihatlah badanku yang merah.Taman ini tidak akan cantik tanpa aku.

Matahari : Jangan terlalu angkuh, Mawar. Aku hebat

Seperti kamu juga. Badan aku cantik juga.

Mawar : Badan kamu memang cantik, Matahari.Kamu tidak boleh melawan bauku yang harum.

Matahari : Cuba kamu lihat badanku yang besar dan

kelopakku yang kuning ini. Aku kelihatan amatberseri di taman ini.

Kupu-kupu : Mawar, Matahari, jangan bergaduh. Kamu

berdua memang cantik. Taman ini telah menangdalam pertandingan taman tercantik kerana kamu

berdua.

B4 DL1 E3

Langkah Pentaksiran:1. Murid baca dialog.2. Murid diminta melakonkan semula dialog di hadapan kelas.3. Guru boleh menyuruh murid memegang gambar atau bahan maujud semasa

lakonan dijalankan.

Page 23: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 23/35

Page 24: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 24/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Mari membaca dan fahamkan. Aku Sebuah Basikal

Namaku Juara. Aku berwarna hitam . Aku diperbuat daripada

besi. Tubuhku kuat dan lasak.

Aku tinggal bersama-sama keluarga Anas di Taman Melati. Anas ialah

tuan aku. Anas menjagaku dengan baik. Dia menunggang aku dengan cermat

dan berhati-hati.

Aku membawa Anas ke kedai. Aku juga selalu membawa Anas ke

taman untuk bersiar-siar dan bersenam. Badan Anas akan berpeluh setiap kali

dia mengayuh aku.

Lengkapkan jadual.

Langkah Pentaksiran:1. Murid baca teks.2. Bersoal jawab tentang teks.3. Murid melengkapkan jadual.

B4 DB1 E1

Maklumat Jawapan

Nama

Warna

Bahan diperbuat

Nama tuan

Tempat tinggal tuan

Page 25: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 25/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul . Tulis

semula ayat dengan kemas. 

memimpin jalan Ali Pak Husin melintas

B4 DT1 E1

Kassim anak kucing menyelamatkan itu

menolong Mereka Fuad kereta menolak 

Langkah Pentaksiran:1. Murid menyusun perkataan.2.  Ayat ditulis semula dengan kemas.

Page 26: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 26/35

 

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Bina ayat tentang kegunaan barang terpakai. Fikir dahulu sebelum buang 

BAHAN APA YANG HENDAKDIBUAT

AYAT

BOTOL

Bekas bungaBekas barang

KOTAK

Bekas simpanan

STRAWBunga

TIN

Tabung

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran:

1.  Bimbing murid berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang kegunaanbarang terpakai.

2.  Murid berbincang dalam kumpulan untuk menulis maklumat dan

menyampaikannya secara bertatasusila.

B5DT1E1

Page 27: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 27/35

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

Arahan: Mari bercerita.

Cuti sekolah yang lalu, Kamal bersama keluarganya telah berkelah di Desaru.Sebelum bertolak, ibunya Puan Rohani menyediakan bekalan makanan yang hendak 

dibawa. Ayahnya, Encik Roslan memeriksa kereta supaya berada dalam keadaan

yang selamat untuk dipandu.

Suasana di tepi pantai sungguh indah dan nyaman. Selepas makan, Kumar danabangnya mandi di tepi pantai itu. Kamal berasa seronok dapat mandi di kawasan

pantai yang bersih. Ibu dan ayahnya tersenyum gembira melihat Kamal dan

abangnya.

Apabila petang, mereka pun pulang ke rumah. Kamal berasa puas dan mengajak 

ayah dan ibunya datang lagi pada cuti sekolah nanti.

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran

1. Murid melihat gambar dan berbincang tentang gambar. 

2.Guru menyampaikan cerita berdasarkan teks

3. Minta murid menyampaikan semula cerita yang didengar dengan tepatmenggunakan ayat sendiri.

B5DL1E1

Page 28: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 28/35

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Baca cerita di bawah ini. Senaraikan perkataan berimbuhan akhiran ²an

dan ²i.

Hafiz murid Tahun Satu Bijak Sekolah Kebangsaan Maju Jaya. Pagi-pagi lagi, Hafizsudah bersiap untuk ke sekolah. Selepas sarapan, Hafiz bersalam-salaman terlebih

dahulu dengan ibu dan ayahnya.

Rumah Hafiz jauh dari sekolah. Dia ke sekolah dengan menaiki bas. Apabila bas

sampai, dia berhati-hati. Dia menunggu sehingga bas berhenti. Kemudian barulah dia

menaiki bas itu.

Hafiiz bawa bekalan makanan dan minuman yang disediakan oleh ibunya. Waktu

rehat Hafiz makan di kantin. Selepas makan, Hafiz gunakan waktu lapang untuk membaca. Hafiz tidak pernah bawa mainan ke sekolah. Hafiz selalu mendapat pujian

dari guru-guru. Dia seorang budak yang baik.

Perkataan berimbuhan:

-an -i

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran:

1. Perkenalkan perkataan akhiran ²an dan ²i.

2. Baca petikan dan bimbing murid mencari perkataan berimbuhan ²an dan ²i.

3. Bimbing murid membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan ²an dan ²i.

B5DB1E2

Page 29: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 29/35

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Nyatakan aktiviti yang dilakukan di dalam gambar. 

1.  ««««««««

«««««««««.««««««««««««««««««« 2.  ««««««««

««««««««««««««««««««««««««««..

3.  ««««««««

««««««««««««««««««««««««««««..

4.  ««««««««

««««««««««««««««««««««««««««..

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran:

1. Lihat gambar dan bincangkan.

2. Baca kad ayat.

3. Salin semula ayat dengan betul.

B5DB1E1

Page 30: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 30/35

B5DT1E2INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Lengkapkan cerita menggunakan ayat yang betul

FRASA NAMA(FN) FRASA NAMA(FN)/FRASA KERJA(FK)Amin dan keluarganya suka bercucuk tanam.Mereka

menggembur tanah.menyiram sayur-sayuran.

Amin sedang berbuah.hidup subur.

Salin semula cerita dalam bentuk perenggan.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran

1.Terangkan bentuk ayat berpola FN tFN dan FN t FK

2.Bimbing murid bina ayat berpola berdasarkan gambar.

Page 31: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 31/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Menyampaikan cerita berdasarkan gambar.

AYAM DAN ITIK YANG TAMAK

B6 DL1E1

Langkah Pentaksiran:y  Guru mempamerkan gambar bersiri ´Ayam dan Itik yang Tamakµ. y  Guru bersoal jawab tentang gambar. y  Murid menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan

penuh keyakinan, kreatif dan berupaya mempengaruhi rakan. 

Page 32: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 32/35

B6DB1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN: Baca petikan cerita di bawah dan ceritakan semula isi

cerita dengan menggunakan ayat sendiri secara berurutan danbetul.

Lobo seekor anak gajah. Lobo tinggal bersama dengan ibunya di dalamhutan. Lobo nakal. Dia suka bermain jauh ke dalam hutan. Pada suatu hari,

Lobo tersesat. Lobo berasa amat takut. Dia menangis sambil memanggilibunya.

Ibu Lobo terdengar sayup-sayup suara anaknya. Ibunya segera mencari

Lobo. Akhirnya, ibu Lobo berjaya menemuinya. Sejak hari itu, Lobo tidak nakal

lagi. Dia berjanji tidak akan bermain di tempat yang jauh-jauh lagi.

Langkah Pentaksiran:y  Minta murid membaca petikan cerita.y  Murid menceritakan semula isi cerita yang dibaca.

Page 33: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 33/35

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.

Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

Langkah Pentaksiran:y  Murid membaca petikan tersebut. y  Murid mengenal pasti dan menggariskan perkataan yang salah y  Murid mengedit petikan dengan membetulkan kesalahan ejaan . 

B6 DT2 E1

Aizat ade seekor kuccin. Kucing itu barname Comel.Comel sagat manje dengan Aizat. Aizat suka bermaen-maen dengan Comel. Pada suatu hare, seekor ular telohmasuk ke dalam rumeh Aizat. Ketika itu Aizat sedeng tidor.Comel mengiao dengan kuet lalu menerkem ular itu. Aizatterjage. Comel teleh berjaya menyelametkan ngawaAizat.Aizat semakin sayong akan Comel.

Page 34: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 34/35

B6 DT1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Tulis petikan dengan ejaan yang betul.

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ Langkah Pentaksiran:

y  Bersoal-jawab tentang gambar .y  Mencatat isi penting.y  Murid bina cerita pendek tentang seekor kucing.

Page 35: Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

8/3/2019 Evidens PBS Bahasa Malaysia Tahun 1 Band 1 - 6

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-bahasa-malaysia-tahun-1-band-1-6 35/35

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ 

Kelas : 1 _________ 

ARAHAN : Bercerita tentang peristiwa - Sambutan Hari Guru diSekolah.

B6 DL2 E1

Langkah Pentaksiran:y  Guru mempamerkan gambar bersiri - Sambutan Hari Guru .y  Murid bercerita tentang peristiwa - Sambutan Hari Guru .

16hb. Mei ² Hari Guru Menulis kad ucapan

Selamat Hari guru 

Guru memotong kek sempena Hari guru 

Sambutan Hari Guru didalam kelas 

Semua murid gembira Mengucapkan SelamatHari guru