evidens aqidah

24
Disediakan Oleh : Pn. Fatiah Binti Mohamad SMK. Dato’ Perdana Pn. Maizan Binti Ismail SMK. Pak Badol Pn. Siti Sarwana Binti Zakaria SMUA Tarbiah Islamiah Pn.Shuhailawati Binti Ramli SMK. Dato. Ismail Pn.Noor Sakinah Binti Mukhtar SMK.Sri Aman PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH ) BAHAGIAN AQIDAH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2012

Upload: duniya-akhirat

Post on 16-Apr-2015

159 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Evidens Aqidah

Disediakan Oleh :

Pn. Fatiah Binti MohamadSMK. Dato’ PerdanaPn. Maizan Binti Ismail SMK. Pak Badol

Pn. Siti Sarwana Binti Zakaria SMUA Tarbiah IslamiahPn.Shuhailawati Binti Ramli SMK. Dato. Ismail

Pn.Noor Sakinah Binti Mukhtar SMK.Sri Aman

BAHAGIAN AQIDAHPENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 2TAHUN 2012

Page 2: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B1D5E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B1D5E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Mengetahui sifat-sifat Allah S.W.T. berdasarkan al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli.

Menyatakan pengertian al-Asma-al-Husna.

SOALAN 1 :

Berikan maksud al-Asma al-Husna.

Al-Asma al-Husna ialah:

ATAU

SOALAN 2 :

Lengkapkan maksud al-Asma al-Husna di bawah :-

Al-Asma al-Husna ialah :

Nama-nama ________________ yang _____________________ .

Page 3: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B1D6E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B1D6E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Mengetahui kesan-kesan beriman kepada Allah Menyebut bahagian-bahagian tauhid

SOALAN 1:

Senaraikan tiga bahagian Tauhid.

ATAU

Lengkapkan bahagian Tauhid di bawah:-

BAHAGIANTAUHID

BAHAGIAN TAUHID

TAUHID RUBUBIYYAH

Page 4: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B1D7E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B1D7E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Mengetahui beriman kepada malaikat Menyatakan maksud malaikat secara ringkas

SOALAN 1 :

Nyatakan pengertian malaikat.

ATAU

SOALAN 2:

Lengkapkan pengertian malaikat di bawah:

Malaikat ialah_________________ Allah yang dicipta daripada_________________,

yang mempunyai ____________________dan sentiasa ______________________.

Page 5: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B1D8E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B1D8E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Mengetahui beriman dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menyatakan maksud beriman dengan kitab-kitab suci.

SOALAN 1 :

Jelaskan maksud beriman dengan kitab-kitab suci.

ATAU

SOALAN 2:

Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang disediakan:

Membenarkan terpilih dikurniakankeraguan rasul Allah

Maksud beriman dengan kitab suci ialah :

Percaya serta_______________tanpa sebarang _________________ dengan apa-apa yang

_____________ oleh ______________kepada mereka yang ________________daripada

kalangan para ________________.

Page 6: Evidens Aqidah

AR-RAHMAN

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B2D6E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B2D6E1

DESKRIPTOR EVIDENCEMemahami sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Asma Ul-Husna berdasarkan dalil aqli dan naqli.

Menyatakan nama-nama Allah yang bersifat dengan Al-Asma Ul-Husna

- Ar-Rahman- Ar-Rahim- Al-hakim

SOALAN 1 :

Nyatakan pengertian Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Hakim di dalam petak yang disediakan.

AR-RAHIM

AL-HAKIM

Page 7: Evidens Aqidah

ATAU

SOALAN 2:

1. Allah Maha Pemurah mengurniakan pelbagai nikmat dan rezeki kepada semua makhluk tanpa mengira samada mukmin atau kafir.

2. Maha Bijaksana Allah terserlah pada segala ciptaanNya yang beraneka rupa.

3. Maha Penyayang Allah terutama kepada orang mukmin di dunia dan di akhirat.

Penyataan di atas menjelaskan tentang pengertian Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Hakim. Pilih penyataan yang betul di dalam kotak yang disediakan .Anda dikehendaki menulis nombornya sahaja.

NAMA ALLAH NOMBORAR-RAHMAN

AR-RAHIMAL-HAKIM

Page 8: Evidens Aqidah

Tauhid

Rububiyyah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B2D7E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B2D7E1

DESKRIPTOR EVIDENCEMemahami aspek tauhid Menyatakan pengertian :

- Tauhid Uluhiyyah- Tauhid Rububiyyah- Tauhid Asma Wa Sifat

SOALAN 1 :

Lengkapkan jadual di bawah :

Tauhid

Uluhiyyah

Tauhid

Asma Wa Sifat

Meyakini bahawa Allah SWT yang mencipta, memiliki, menguasai, mentadbir dan memelihara sekelian alam.

Page 9: Evidens Aqidah

ATAU

SOALAN 2:

Lengkapkan jadual berikut:

Meyakini bahawa Allah SWT yang mencipta, memiliki, menguasai, mentadbir dan memelihara sekelian alam.

TAUHID

ULUHIYYAHMeyakini bahawa Allah SWT sahaja yang berhak

disembah, diibadati, dipatuhi, digeruni dan diminta pertolongan.

Meyakini bahawa hanya Allah SWT yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna.

Page 10: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B2D8E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B2D8E1

DESKRIPTOR EVIDENCEMemahami beriman kepada malaikat Menyatakan :

- Sifat-sifat malaikat- Nama-nama malaikat- Tugas-tugas malaikat

SOALAN 1 :Senaraikan sifat-sifat malaikat yang anda ketahui:

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

4.________________________________________

SOALAN 2:Lengkapkan carta di bawah :

NAMA

MALAIKAT

Page 11: Evidens Aqidah

SOALAN 3

Suaikan jawapan yang betul bagi nama-nama malaikat dan tugas masing-masing.

NAMA MALAIKAT TUGAS-TUGAS MALAIKATJibril Menyoal orang mati dalam kubur

Mikail Menjaga pintu syurgaIsrafil Meniup sangkakalaIzrail Menurunkan hujan dan rezeki

Munkar Mencatat amalan baikNakir Mengambil nyawaRakib Memjaga pintu nerakaAtid Menyampaikan wahyu

Malik Menyoal orang mati dalam kuburRidhuan Mencatat amalan buruk

ATAU

SOALAN 4

Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul :

NAMA MALAIKAT TUGAS-TUGAS MALAIKATJibril

Meniup sangkakala pada Hari Qiamat sebanyak dua kali.Izrail

Menjaga pintu Syurga.

Atid

Page 12: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B2D9E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B2D9E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Memahami beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT

Menyatakan nama-nama kitab suci dengan penerimanya.

SOALAN 1 :

Nyatakan nama-nama kitab suci dan penerimanya :

KITAB :________PENERIMA :____________

KITAB :________PENERIMA :____________

KITAB :________PENERIMA

:____________

KITAB : _________PENERIMA :______________

Page 13: Evidens Aqidah

ATAU

SOALAN 2:

Lengkapkan jadual berikut:

NAMA KITAB PENERIMA

NABI DAUD A.S

INJIL

Page 14: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B3D6E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B3D6E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Memahami nama-nama Allah yang bersifat dengan al-Asma Ul-Husna serta dalil aqli dan naqli

Mengamalkan nilai-nilai Al-Asma Ul-Husna dalam kehidupan

SOALAN :

Nyatakan penyelesaian yang perlu anda lakukan apabila berada dalam situasi berikut:

SITUASI PENYELESAIAN

__________________________________________________________________________

Rakan sekelas tidak membawa wang ke sekolah

__________________________________________________________________________

Ibu terlantar sakit di hospital

__________________________________________________________________________

Rakan anda tidak dapat menyelesaikan latihan

Pendidikan Islam

Page 15: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B3D7E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B3D7E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Memahami kesan beriman kepada Allah SWT Menjelaskan kesan beriman kepada Allah SWT dari aspek:

- Perbuatan - Pemikiran- Perkataan - Penampilan

SOALAN :Jelaskan kesan beriman kepada Allah dari aspek :

INDIVIDU

PERKATAAN:______________________________

____________

PERBUATAN:______________________________

____________

PEMIKIRAN:____________________________________________

PENAMPILAN:Merendah diri dan

tidak sombong

Page 16: Evidens Aqidah

MASYARAKAT

PERKATAAN:______________________________

______

PERBUATAN:______________________________

______

PEMIKIRAN:Selamat daripada

unsur-unsur khurafat

PENAMPILAN:______________________________

________

Page 17: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B3D8E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B3D8E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Memahami kesan beriman kepada malaikat - Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran

SOALAN 1 :

Tandakan / bagi perkara kebaikan dan x bagi perkara kemungkaran.

PERKARA TANDA / ATAU XAli suka ponteng sekolah.Ahmad meminta izin daripada bapanya apabila ingin keluar rumah.Siti sentiasa datang awal ke sekolah.Merokok di dalam tandas sekolah.Membuang sampah merata-rata.Mengucapkan tahniah kepada rakan yang Berjaya.

ATAUSOALAN 2:

Senaraikan tiga perkara kebaikan :

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Senaraikan tiga perkara kemungkaran :

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Page 18: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B3D9E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B3D9E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Memahami beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT

- Menyatakan aspek kandungan Al-Quran

SOALAN :

Suaikan isi kandungan Al-Quran dengan contoh yang sesuai:

MUNAKAHAT

Hukum hudud dan qisas

SIASAH Beriman kepada Allah , malaikat dan kitab

AKIDAH Perkahwinan dan perceraian

JENAYAH Syura

MUAMALAT Jual beli dan sewa menyewa

Page 19: Evidens Aqidah

ATAU

SOALAN 2:

Senaraikan isi kandungan Al-Quran berserta contoh:

ISI KANDUNGAN AL-QURAN CONTOH

Contohnya Jual Beli

AQIDAH

Page 20: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B4D6E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B4D6E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Menghayati nama-nama Allah yang bersifat dengan Al-Asma Al-Husna serta dalil naqli dan aqli.

Membudayakan sifat-sifat Al-Asma Ul-Husna dalam kehidupan.

- Ar-Rahman- Ar-Rahim- Al-Hakim

SOALAN :

Tandakan / bagi amalan yang sentiasa dilakukan dan tanda x bagi amalan yang kurang dilakukan dalam kehidupan seharian.

AMALAN / xSaya sentiasa bersedekah.Saya sentiasa membantu orang yang dalam kesusahan.Saya sentiasa mengalunkan nasyid Al-Asma Al-Husna.Saya sentiasa mendampingi orang yang berilmu.Saya sentiasa menziarahi rakan atau saudara mara yang sakit.

Dipantau oleh :

-------------------------------------------------------( )Ibu bapa/ Kaunselor / Rakan Sebaya

Tarikh :___________________

Page 21: Evidens Aqidah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 ( BAHAGIAN AQIDAH )

SEKOLAH :……………………………………………………………………………………………………………………..

KOD EVIDENCE: B4D7E1

NAMA PELAJARTINGKATANDESKRIPTOR B4D7E1

DESKRIPTOR EVIDENCE

Menghayati beriman dengan kitab suci Al-Quran Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian.

Soal selidik pelaksanaan ajaran al-Quran dalam kehidupan pelajar .Sila bulatkan nombor pilihan mengikut skala berikut:

Tidak setuju

Kurang setuju

Setuju

BIL PERNYATAAN TIDAKSETUJU

1

KURANGSETUJU

2SETUJU

31. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam 1 2 32. Berbuat baik kepada ibubapa sepanjang masa 1 2 33. Katakan “tak nak “ pada merokok 1 2 34. Menjaga hubungan baik dengan jiran 1 2 35. Sentiasa menutup aurat 1 2 3

Pencapaian: Skor :

13-15 : Cemerlang9-12 : Baik5-8 : Sederhana

1

2

3

15