pbs sivik band 1

30
PBS PSK BAND 1 TING 1 BAND 1 PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. DESKRIPTOR B1D1 Mengetahui identiti diri EVIDENS B1D1E1 Menyatakan biodata diri AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Guru bersoal jawab dengan pelajar 2. Murid melengkapkan rajah yang ditunjukkan dengan maklumat tentang identiti dan potensi diri. INSTRUMEN Melengkapkan rajah yang disediakan. DSP-B1D1E1

Upload: ibu-mueeza

Post on 25-Jul-2015

2.041 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D1Mengetahui identiti diri

EVIDENS B1D1E1Menyatakan biodata diri

AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Guru bersoal jawab dengan pelajar2. Murid melengkapkan rajah yang ditunjukkan

dengan maklumat tentang identiti dan potensi diri.

INSTRUMEN Melengkapkan rajah yang disediakan.

Page 2: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

DSP-B1D1E1

NAMA : ....................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

Lengkapkan rajah di bawah:

Identiti Dan Potensi Diri Saya

a. Keturunan: ______________________________________________________

b. Bahasa ibunda : ___________________________________________________

c. Pakaian tradisional : _______________________________________________

d. Potensi diri mengikut aspek:

Intelek : ______________________

Emosi : ______________________

Jasmani : _____________________

Rohani : ______________________

e. Kelebihan diri : ____________________________________________________

f. Kelemahan diri : ___________________________________________________

Page 3: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D2Mengetahui latar belakang keluarga

EVIDENS B1D2E1Menyatakan latar belakang ahli keluarga

AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Guru bersoal jawab dengan pelajar2. Murid melengkapkan rajah yang ditunjukkan

dengan maklumat tentang identiti dan potensi diri.

INSTRUMEN Melengkapkan rajah yang disediakan.

Page 4: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

DSP-B1D2E1

NAMA : .........................................TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

A. Tampalkan gambar keluarga anda di dalam petak yang disediakan:

B. Senaraikan biodata ahli keluarga anda:

BIODATA BAPA

NAMA : _________________________TARIKH LAHIR : _________________KETURUNAN : ___________________UMUR: __________________________PEKERJAAN: ____________________HOBI : __________________________

BIODATA IBU

NAMA : _________________________TARIKH LAHIR : _________________KETURUNAN : ___________________UMUR: __________________________PEKERJAAN: ____________________HOBI : __________________________

BIODATA ABANG/KAKAK

NAMA : _________________________TARIKH LAHIR : _________________KETURUNAN : ___________________UMUR: __________________________PEKERJAAN: ____________________HOBI : __________________________

BIODATA ADIK

NAMA : _________________________TARIKH LAHIR : _________________KETURUNAN : ___________________UMUR: __________________________PEKERJAAN: ____________________HOBI : __________________________

Sila tambah helaian sendiri jika ahli keluarga anda melebihi ruang yang disediakan

Page 5: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D3Mengetahui sejarah sekolah

EVIDENS B1D3E1Menyatakan maklumat tentang sekolah

AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Guru bersoal jawab dengan pelajar2. Murid mengisi maklumat tentang sejarah

sekolahINSTRUMEN Menyenaraikan maklumat di dalam ruang yang

disediakan.

Page 6: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

DSP-B1D3E1

NAMA : ................................................. TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

SEJARAH SEKOLAH

A. Cari maklumat tentang sejarah sekolah anda.

SEJARAH SEKOLAHKU

1. Tahun dibuka

2. Siapa yang merasmikan

3. Pengetua pertama

4. Bangunan asal

5. Bekas pelajar yang berjaya

B. Tulis visi, misi dan falsafah sekolah anda pada hari ini

VISI SEKOLAH

MISI SEKOLAH

FALSAFAH SEKOLAH

Page 7: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D4Mengetahui kepelbagaian cerita daripada pelbagai kaum di Malaysia

EVIDENS B1D4E1Menyatakan jenis-jenis cerita rakyat daripada pelbagai kaum di Malaysia

AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Murid melengkapkan jadual dengan maklumat tentang cerita rakyat

INSTRUMEN Melengkapkan jadual

DSP-B1D4E1

Page 8: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

NAMA : ................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

Baca cerita rakyat di dalam buku teks. Kemudian lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

TAJUK CERITA RAKYAT

KAUM ASAL CERITA

RAKYATPENGAJARAN CERITA

1. Nakhoda Tanggang

Kita janganlah menderhaka kepada ibu yang telah banyak berkorban kerana balasan yang diterima amat azab.

2. Ahli Sihir Yang Angkuh

Kita janganlah bersikap sombong dan angkuh kerana di dunia ini pasti ada orang lain yang lebih pandai daripada kita.

3. Kura-Kura Yang Pintar

Iban

4. Kong Zhi Meminta Tunjuk Ajar Budak Kecil

Cina

5. Burung Layang-Layang

Page 9: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D5Mengetahui kepelbagaian cerita daripada pelbagai kaum di Malaysia

EVIDENS B1D5E1Menyatakan identiti negara

- Rukun Negara

AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Murid melengkapkan maklumat tentang Rukun Negara

INSTRUMEN Melengkapkan maklumat

DSP-B1D5E1

NAMA : ................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

Page 10: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Lengkapkan RUKUN NEGARA di bawah:

RUKUN NEGARA

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

........................................................................

........................................................................

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

........................................................................

Page 11: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D5Mengetahui kepelbagaian cerita daripada pelbagai kaum di Malaysia

EVIDENS B1D5E1Menyatakan identiti negara

- Bendera Malaysia / Jalur Gemilang

AKTIVITI PENTAKSIRAN 2. Murid mewarnakan Bendera Malaysia / Jalur Gemilang

INSTRUMEN Mewarnakan Bendera Malaysia / Jalur Gemilang

DSP-B1D5E1

NAMA : ................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

Page 12: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Warnakan Bendera Malaysia / Jalur Gemilang di bawah:

Page 13: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D5Mengetahui kepelbagaian cerita daripada pelbagai kaum di Malaysia

EVIDENS B1D5E1Menyatakan identiti negara

- Lagu Kebangsaan / Negaraku

AKTIVITI PENTAKSIRAN 3. Murid menyusun rangkap lagu Negaraku

INSTRUMEN Menyusun rangkap lagu Negaraku

DSP-B1D5E1

NAMA : ................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

Page 14: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Susun rangkap Lagu Kebangsaan / Negaraku berikut dengan susunan yang betul;

Negaraku

Tuhan kurniakan

Tanah tumpahnya darahku

Bersatu dan maju

Negaraku

Rakyat hidup

Selamat bertakhta

Rahmat bahagia

Raja kita

NEGARAKU

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

....................................................

Page 15: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PENYATAAN STANDARD Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR B1D5Mengetahui kepelbagaian cerita daripada pelbagai kaum di Malaysia

EVIDENS B1D5E1Menyatakan identiti negara

- Jata negara

AKTIVITI PENTAKSIRAN 4. Murid memadankan lambang dan maksud jata

INSTRUMEN Memadankan lambang dan maksud jata

DSP-B1D5E1

NAMA : ................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ................

Page 16: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Lambang Malaysia, atau Jata Negara menunjukkan bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri yang terkandung dalam Persekutuan Malaysia, dan Kerajaan Persekutuan, manakala bintang bersama-sama anak bulan itu tanda Agama Islam - agama rasmi Malaysia. Lima bilah keris itu menandakan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dahulu (Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu).

Bahagian sebelah kiri perisai itu (pokok Pinang) menandakan Negeri Pulau Pinang dan bahagian sebelah kanan dengan pokok Melaka menandakan Negeri Melaka. Kedua-dua buah negeri ini adalah sebahagian dari Negeri-negeri Selat dahulu. Dalam empat jalur yang sama besarnya dalam bahagian tengah itu, warna-warna hitam dan putih ialah warna Pahang; merah dan kuning warna Selangor; hitam, putih dan kuning warna Perak; merah, hitam dan kuning warna Negeri Sembilan. Empat buah negeri ini ialah Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang asal.

Berdasarkan penyataan di atas, lengkapkan maklumat berikut:

LAMBANG MAKSUD

bintang pecah 14

Anak bulan

Lima bilah keris

pokok Pinang

pokok Melaka

warna-warna hitam dan putih

merah dan kuning

hitam, putih dan kuning

hitam dan kuning

Page 17: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

EVIDENSMenyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

Perpaduan kaum kelestarian alam sekitar

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Warnakan jawapan BETUL atau SALAH pada amalan perpaduan kaum.

INSTRUMEN Mewarnakan jadual

DSP-B1D6E1

Nama: ……………………………… Tingkatan : …………….....Tarikh : ……......

Page 18: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Warnakan jawapan BETUL atau SALAH pada amalan berikut:

BETUL1. Amalan perpaduan kaum boleh mengelakkan

berlakunya pergeseran atau ketidakfahaman antara kaum.

SALAH

BETUL2. Perpaduan kaum hanya boleh dipupuk di sekolah dan

kawasan perumahan sahaja. SALAH

BETUL3. Masyarakat yang bersatu padu akan menjamin

kesejahteraan rakyat dan kemakmuran sesebuah negara. SALAH

BETUL4. Aktiviti jiran tetangga dari kaum lain harus dijauhi agar

kita tidak terpengaruh dengan amalan dan kepercayaan mereka.

SALAH

BETUL5. Keutuhan semangat perpaduan kaum jelas diamalkan

apabila amalan kunjung mengunjung ke rumah jiran dan teman dipraktikkan oleh pelbagai kaum semasa musim perayaan.

SALAH

BAND 1

PERNYATAAN Mengetahui asas identity diri, keluarga, masyarakat, budaya,

Page 19: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

STANDARD kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

EVIDENSMenyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

Perpaduan kaum kelestarian alam sekitar

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Pilih jawapan yang sesuai bagi kepentingan melestarikan alam sekitar.

INSTRUMEN Melengkapkan tempat kosong

DSP-B1D6E1

Nama:……………………………………Tingkatan……………..Tarikh……………………

Page 20: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Pilih jawapan yang sesuai bagi kepentingan melestarikan alam sekitar.

khazanah kesihatan oksigen ekosistem kepupusan

1. Menjamin ______________________ flora dan fauna tidak berlaku.

2. Membekalkan _______________________ kepada manusia.

3. Supaya generasi yang seterusnya berpeluang melihat ____________________ berharga.

4. Dapat menjamin _____________________ manusia.

5. Membantu mengekalkan kesimbangan________________________.

BAND 1

Page 21: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

EVIDENSMenyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

Kesedaran sivik

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru bersoal jawab dengan pelajar2. Murid mengenal pasti gambar yang menunjukkan kesedaran

sivik.

INSTRUMEN Mengenalpasti gambarajah

DSP-B1D6E1

Nama:…………………………………………Tingkatan……………..Tarikh……………

Page 22: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Tandakan betul (√ ) bagi gambar yang menunjukkan kesedaran sivik dalam kalangan pelajar.

BAND 1

Page 23: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

EVIDENSMenyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

Jati diri

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Menyusun langkah-langkah bagaimana sikap jati diri boleh bertindak apabila seseorang itu menghadapi cabaran.

INSTRUMEN Menomborkan pernyataan.

DSP-B1D6E1

Nama: ………………………………Tingkatan……………..Tarikh…………………………

Page 24: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Susun langkah-langkah bagaimana sikap jati diri boleh bertindak apabila seseorang itu menghadapi cabaran.

Mengambil tindakan yang wajar untuk menangani cabaran.

Menanam sikap bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara yang dilakukan .

Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian.

Membina kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah.

BAND 1

Page 25: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

EVIDENSMenyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

Jati diri

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Isikan tempat-tempat kosong yang berikut berdasarkan gambar yang tertera.

INSTRUMEN Mengisi tempat kosong

DSP-B1D6E1

Nama:…………………………………………Tingkatan……………..Tarikh……………

Page 26: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Isikan tempat-tempat kosong yang berikut berdasarkan gambar di bawah.

Golongan _______________________ mempunyai hak untuk menikmati

kehidupan seperti orang lain. Masyarakat perlu bersikap ________________ terhadap

keperluan mereka. ____________________ khas untuk mereka di tempat-tempat

awam perlu lengkap agar dapat menjamin keselesaan dan kesejahteraan hidup mereka.

BAND 1

o

p

K

Page 27: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui identiti negara

EVIDENSMenyatakan identiti negara

Bahasa kebangsaan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Memadankan maklumat mengenai bahasa kebangsaan

INSTRUMEN Memadankan rajah

DSP-B1D6E1

Page 28: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Nama: …………………………………Tingkatan……………..Tarikh………………………

Padankan maklumat di bawah mengenai bahasa kebangsaan.

BAND 1

Apakah bahasa kebangsaan

kita?

BAHASA MELAYU

Slogan bahasa kebangsaan

Apakah aktiviti yang boleh

dikaitkan dengan

bahasa

BAHASA JIWA BANGSA

PIDATOBAHAS

PANTUN

Page 29: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR Mengetahui identiti negara

EVIDENSMenyatakan identiti negara

Bunga kebangsaan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Aktiviti mewarna gambar bunga kebangsaan

INSTRUMEN Mewarna gambar

DSP-B1D6E1

Page 30: Pbs Sivik Band 1

PBS PSK BAND 1 TING 1

Nama: …………………………… Tingkatan : ……………..Tarikh…………………………

Warnakan gambar bunga kebangsaan di bawah.