helaian evidens(jawapan)k4

27
Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3) JAWAPAN B1DJ3 : Mengetahui tentang konsep pengurusan sukan. B1DJ3E1 : Menyenaraikan persatuan sukan kebangsaan yang terdapat di Malaysia. Senaraikan Persatuan Sukan Kebangsaan yang berkaitan dengan permainan/ sukan berikut; BI L. Permainan/ Sukan Persatuan Kebangsaan Singkatan/ Akronim 1. BADMINTON PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA BAM 2. BOLA BALING PERSEKUTUAN BOLA BALING MALAYSIA MAHF 3. BOLA JARING PERSATUAN BOLA JARING MALAYSIA PBJM 4. BOLA SEPAK PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA FAM 5. BOLA TAMPAR PERSATUAN BOLA TAMPAR MALAYSIA MAVA 6. HOKI KONFEDERASI HOKI MALAYSIA (MALAYSIAN HOCKEY CONFEDERATION) KHM (MHC) 7. KRIKET PERSATUAN KRIKET MALAYSIA MCAM 8. OLAHRAGA KESATUAN OLAHRAGA AMATUR MALAYSIA KOAM 9. PING PONG PERSATUAN PING PONG MALAYSIA PTAM 10 . RAGBI KESATUAN RAGBI MALAYSIA MRU 11 . RENANG DAN AKUATIK PERSATUAN RENANG AMATUR MALAYSIA PRA 12 . SEPAK TAKRAW PERSATUAN SEPAK TAKRAW MALAYSIA PSM 13 . SOFBOL PERSATUAN SOFBOL MALAYSIA SAM Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Upload: christina-wheeler

Post on 09-Apr-2016

294 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

pjkkk

TRANSCRIPT

Page 1: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B1DJ3 : Mengetahui tentang konsep pengurusan sukan.B1DJ3E1 : Menyenaraikan persatuan sukan kebangsaan yang terdapat di Malaysia.

Senaraikan Persatuan Sukan Kebangsaan yang berkaitan dengan permainan/ sukan berikut;

BIL. Permainan/ Sukan Persatuan Kebangsaan Singkatan/ Akronim

1. BADMINTON PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA BAM

2. BOLA BALING PERSEKUTUAN BOLA BALING MALAYSIA MAHF

3. BOLA JARING PERSATUAN BOLA JARING MALAYSIA PBJM

4. BOLA SEPAK PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA FAM

5. BOLA TAMPAR PERSATUAN BOLA TAMPAR MALAYSIA MAVA

6. HOKI KONFEDERASI HOKI MALAYSIA (MALAYSIAN HOCKEY CONFEDERATION) KHM (MHC)

7. KRIKET PERSATUAN KRIKET MALAYSIA MCAM

8. OLAHRAGA KESATUAN OLAHRAGA AMATUR MALAYSIA KOAM

9. PING PONG PERSATUAN PING PONG MALAYSIA PTAM

10. RAGBI KESATUAN RAGBI MALAYSIA MRU

11. RENANG DAN AKUATIK PERSATUAN RENANG AMATUR MALAYSIA PRA

12. SEPAK TAKRAW PERSATUAN SEPAK TAKRAW MALAYSIA PSM

13. SOFBOL PERSATUAN SOFBOL MALAYSIA SAM

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 2: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN:

B2DK3 : Mengenalpasti tentang konsep pertolongan cemas B2DK3E1 : Menyenaraikan petanda dan keadaan yang memerlukan ECC dan CPR

Arahan:

Lengkapkan rajah di bawah dengan situasi / insiden yang memerlukan prosedur pertolongan cemas Resusitasi

Kardiopulmonari (CPR) dan Tekanan Luaran (ECC) untuk menyelamatkan mangsa.

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

LANGKAH PEMERIKSAAN

Tidak Bergerak

Tiada Tindakbalas

Tidak Bernafas

Tiada Denyutan Nadi

1

2

3

4

SITUASI / INSIDENLEMAS

RENJATAN ELEKTRIK

PANAHAN PETIR STROK

MANGSA TERBARING TANPA DIKETAHUI PUNCANYA

SERANGAN SAKIT JANTUNG

CPR / ECC

Page 3: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B2DK2 : Mempunyai kefahaman tentang keselamatan persekitaran.B2DK2E1 : Menyatakan kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan di bawah Akta 342

(Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988).

Jadual di bawah menunjukkan Kesalahan-kesalahan Am yang melanggar Akta 342 (Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988)

BIL KESALAHAN – KESALAHAN AM

1. Menghalang / melengahkan atau membantu menghalang / melengahkan pegawai yang diberi kuasa dalam melaksanakan tugasnya.

2. Melanggar perintah yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa.

3. Enggan memberi apa-apa maklumat yang dikehendaki bagi maksud Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

4. Memberi maklumat palsu apabila dikehendaki di bawah Akta atau peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

Berdasarkan jadual di atas, nyatakan penalti yang akan dikenakan kepada individu yang melakukan kesalahan tersebut.

Penalti:

1.1 Kesalahan Pertama

Dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya

1.2 Kesalahan Kedua

Dipenjarakan tidak nmelebihi 5 tahun atau didenda atau kedua-duanya

1.3 Kesalahan yang berterusan

Didenda tidak melebihi RM 200 bagi setiap hari jika kesalahan itu berterusan.

Dikompaun tidak melebihi RM 1000 bagi semua kemua kesalahan yang boleh

dikompaun

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 4: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B2DJ1 : Mengetahui dan memahami tentang komponen kecergasan fizikal.B2DJ1E1 : Menjelaskan faedah latihan meningkatkan komponen kecergasan kuasa dan kelajuan.

TANDAKAN ( √ ) PADA JAWAPAN YANG BETUL DAN ( X ) PADA JAWAPAN YANG SALAH

KOMPONEN KECERGASAN FAEDAH LATIHAN ( √ ) ATAU ( X )

KELAJUAN

Cepat bertindak balas

Tahap kemahiran motor meningkat dan cekap

Otot menjadi lebih kuat dan tidak mudah cedera.

Boleh melakukan aktiviti-aktiviti eksplosif berulangkali

Meningkatkan keupayaan otot jantung

KUASA

Otot tidak mudah cedera dan lambat lesu

Boleh melakukan aktiviti pada intensiti tinggi dan dalam tempoh yang lama

Meningkatkan kebolehan melakukan pelbagai variasi julat pergerakan.

Pembentukan ciri-ciri fizikal yang seimbang

Meningkatkan keupayaan daya fikir

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 5: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B2DJ2 : Mengetahui dan memahami tentang undang-undang dan peraturan dan permainan B2DJ2E1 : Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola

tampar dan permainan sofbol.

ARAHAN / SITUASI :

Murid- murid dibahagikan kepada kumpulan berenam. Kemudian, permainan BOLA TAMPAR dijalankan di antara kumpulan tersebut dengan guru PJ menjadi pengadilnya. Setelah selesai, murid- murid dikehendaki membuat refleksi dengan mengisi tempat kosong dalam kertas edaran yang diberi. Murid boleh merujuk di dalam buku teks PJPK Tingkatan 3.

Saiz Bola : Dimensi gelanggang bola tampar :

Ukuran Tinggi Tiang dan jaring :

Kiraan mata :

Bilangan Pengadil : Posisi pemain dalam gelanggang bola tampar :

Bilangan Pemain :

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 6: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B2DJ2 : Mengetahui dan memahami tentang undang-undang dan peraturan permainan permainan.

B2DJ2E1 : Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar dan permainan sofbol .

ARAHAN / SITUASI :

Murid- murid dibahagikan kepada sembilan orang satu kumpulan. Kemudian, permainan SOFBOL dijalankan di antara kumpulan tersebut dengan guru PJ menjadi pengadilnya. Setelah selesai, murid- murid dikehendaki membuat refleksi dengan mengisi tempat kosong dalam kertas edaran yang diberi. Murid boleh merujuk di dalam buku teks PJPK Tingkatan 3.

Saiz Bola dan Bet: Dimensi Gelanggang Sofbol :

Peralatan-peralatan Sofbol :

Masa permainan Posisi pemain dalam gelanggang sofbol :

Kiraan Mata

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 7: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B3DK2 : Memahami konsep penyalahgunaan bahan.

B3DK2E1 : Menjelaskan implikasi pengambilan dadah terhadap ekonomi dan politik.

Jelaskan implikasi / kesan penyalahgunaan dadah kepada ekonomi, politik dan negara.

IMPLIKASI EKONOMI IMPLIKASI POLITIK

Kos pemulihan untuk penagih dadah sangat tinggi.

- Negara terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk merawat dan memulihkan penagih dadah. Pembinaan pusat-pusat serenti juga bertambah untuk penyelenggaraan program pemulihan dadah.

Menggugat kestabilan negara terutama

- Penduduk sesebuah Negara yang sebilangan besarnya penagih dadah mudah diancam anasir jahat yang bertujuan menjejaskan keamanan Negara. Mereka mudah terpedaya dan sanggup menjual maklumat sulit Negara sebagai ganjaran untuk memperoleh dadah.

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 8: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B3DK1 : Memahami kandungan kalori dalam makanan.B3DK1E1 : Menyenaraikan jumlah kandungan kalori dalam tiga jenis makanan yang berbeza.

Berdasarkan 3 jenis sampel makanan yang berbeza. Contoh: makanan dalam tin, minuman mineral, makanan dalam kotak dan sebagainya. Senaraikan jumlah kandungan kalorinya ke dalam ruang di bawah :

Lampirkan 3 sampel tersebut

JENIS MAKANAN

1. 2. 3.

JUMLAH KALORI

JUMLAH KALORI

JUMLAH KALORI

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 9: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B3DJ3 : Melakukan kemahiran asas olahraga. B3DJ1E1 : Melakukan fasa-fasa kemahiran lempar cakera.

Melakukan pelaksanaan lakuan mengikut fasa dalam lempar cakera.

Gambar fasa lempar cakera

FASA A FASA B FASA C FASA D

(FASA PERSEDIAAN) (FASA PUTARAN) (FASA LEMPARAN) (FASA IKUT LAJAK)

Senarai semak lakuan individu.

Tandakan jika telah menguasai dan jika belum menguasai

BIL NAMA PELAJAR FASA A

FASA B

FASA C

FASA D PENGUASAAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 10: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B3DJ4 : Memahami tentang konsep pengurusan dalam sukan.B3DJ4E1 : Menjelaskan peranan jawatankuasa induk dalam persatuan sukan dan permainan.

Soalan: Bincangkan secara berpasangan, jelaskan peranan dan tanggungjawab setiap ahli jawatankuasa induk di bawah.

a) Pengerusi

i- ..............................................................................................................................................

ii- ..............................................................................................................................................

iii- ..............................................................................................................................................

b) Timbalan Pengerusi

i- ..............................................................................................................................................

ii- ..............................................................................................................................................

iii- ..............................................................................................................................................

c) Setiausaha

i- ..............................................................................................................................................

ii- ..............................................................................................................................................

iii- ..............................................................................................................................................

d) Bendahari

i- ..............................................................................................................................................

ii- ..............................................................................................................................................

iii- ..............................................................................................................................................

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 11: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B4DK1 : Mengaplikasi pengetahuan pertolongan cemas.B4DK1E1 : Menunjukcara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur ECC atau CPR.

Berdasarkan tunjukcara yang telah kamu lakukan sebentar tadi, susun dan jelaskan mengikut urutan prosedur perlaksanaan CPR dan ECC dalam kotak yang disediakan.

Nota kaki :Terdapat dua langkah utama untuk melakukan CPR, iaitu:Langkah 1 : Bantuan pernafasan mulut ke mulutLangkah 2 : Melakukan tekanan luaran atau External Cardiac Compression (ECC) pada bahagian tengah dada atau sternum mangsa.

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 12: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B4DJ1 : Mengaplikasikan konsep kecergasan fizikal dalam latihan, permainan dan olahragaB4DJ1E2 : Membezakan pembolehubah prinsip kekhususan dalam latihan dayatahan otot, kekuatan

otot dan kuasa berdasarkan ulangan, intensiti dan kadar pergerakan.

Soalan 1 :

Nyatakan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam kaedah latihan.

- Kekerapan

- Intensiti

- Jangka Masa

- Jenis

Soalan 2 :

Sediakan Jadual Perbandingan Kekhususan Kaedah Latihan untuk membina kekuatan otot, daya tahan otot dan kuasa otot. Perbandingan intensiti hendaklah dinyatakan dalam bentuk peratus ( % ) dan bukannya dalam penyataan ‘tinggi’, ‘sederhana’ atau ‘rendah’. ( Contohnya : 50% - 65% = rendah , 70% - 80% = sederhana , 85% - 95% = tinggi )

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Penyataan :Kekhususan kaedah latihan untuk membina kekuatan otot, daya

tahan otot dan kuasa otot adalah berbeza.

Page 13: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B4DJ1 : Mengaplikasikan konsep kecergasan fizikal dalam latihan, permainan dan olahragaB4DJ1E3 : Mengaplikasikan kelajuan dalam permainan sofbol atau acara lumba jalan kaki.

1. Arahan : SOFBOL

a. Pengajaran permainan sofbol

b. Tumpuan utama kemahiran:

i. Memukul

ii. Larian Bes

c. Guru mentaksir pelajar berdasarkan larian bes.

Instrumen : Senarai Semak Kelas

(Boleh digabungkan dengan evidens B3 DJ2 E1)

2. Arahan : ACARA LUMBA JALAN KAKI

a. Adakan pertandingan lumba jalan kaki (20 meter)

b. Guru lakukan pentaksiran

Instrumen : Senarai Semak Kelas

Aspek Pentaksiran:

ASPEK √ / XPostur Badan

Pergerakan Tangan

Pergerakan Pinggul

Kedudukan Kaki dan Tapak Kaki

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 14: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B4DJ3 : Mengaplikasikan isu keagresifan dan komersialisme dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan.B4DJ3E1 : Mengulas isu-isu keagresifan daripada media massa.

LAPORAN ULASAN ISU KEAGRESIFAN DALAM SUKAN

ISU : ________________________________________________________________________________

SUMBER MEDIA MASSA : ____________________________________________________________

TARIKH SIARAN : ____________________________________________________________________

KERATAN SALINAN SIARAN MEDIA

Punca Isu :Ulasan Peristiwa/ Isu:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Cadangan mengatasi isu daripada berulang:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Ulasan Guru : _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

CONTOH SALINAN SIARAN MEDIA

Page 15: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B4DJ2 : Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendidikan pergerakan

B4DJ2E1 : Melakukan kemahiran gimnastik artistik / gimnastik irama / gimnastik pendidikan / pergerakan kreatif

dengan teknik yang betul dan selamat .

Tugasan Kumpulan (2-4 orang setiap kumpulan- gimrama)

1. Pilih satu alatan gimrama (bola,riben, tali, belantan dan gelung)2. Buat persembahan gimrama menggunakan alatan yang telah dipilih.3. Lakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran memanipulasi alatan dengan formasi yang

berbeza.4. Tandakan ( √ ) atau namakan kemahiran diruangan kemahiran jika pelajar melaksanakannya.

Alatan Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3Prosedur dan

langkah keselamatan

Bola

Riben

Belantan

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 16: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

Gelung

JAWAPAN

B5DJ2 : Menguasai perlaksanaan dalam kemahiran gimnastik pendidikan B5DJ2E1 : Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema (penglibatan dalam persembahan)

Arahan :

1. Anda dikehendaki membentuk kumpulan berlima.2. Rancangkan satu persembahan berkaitan pergerakan dalam gimnastik pendidikan.3. Persembahan anda hendaklah mengikut kriteria seperti di bawah :

a) Penggunaan ruang. b) Kepelbagaian formasi. c) Tema (hasilkan 3 daripada 6 tema) d) Aspek keselamatan

4. Panduan pemarkahan.

BIL PERKARA MARKAH1. Penggunaan ruang 12. Tema 33. Formasi 34. Piramid 15. Kreativiti 1

Keselamatan 1

**** Jika melepasi 6/10 telah menguasai B5 DJ2 E1

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 17: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

JAWAPAN

B5DJ1 : Menguasai perlaksanaan program kecergasan yang berasaskan prinsip latihan.B5DJ1E1 : Melengkapkan jadual program kecergasan diri dalam tempoh dua minggu berasaskan prinsip

kebolehbalikan / perbezaan individu.

JADUAL PROGRAM KECERGASAN FIZIKAL

Prinsip Latihan : Kebolehbalikan Tempoh : Dua (2) minggu

Aktiviti membina Daya tahan Kardiovaskular Long Slow Distance (LSD) - Latihan Piramid - Fartlek Merentas Desa - Lompat Tali - Latihan Paarlauf

Jarak (km) Ulangan

Tinggi Sederhana Rendah Tinggi Sederhana Rendah

6 4 2 3 2 1

Bil. Hari DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR

Jarak Ulangan

1Latihan : Merentas Desa

Sederhana Sederhana

2

3

4 REHAT

5

6

7Latihan : Lompat Tali

- Sederhana8 REHAT

9

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 18: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

10Latihan : Fartlek

Tinggi Rendah

11

12 REHAT

13

14

15Latihan : Piramid

Rendah Tinggi

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 19: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

NAMA : ________________________________________TINGKATAN : _________________

B5DJ1 : Menguasai perlaksanaan program kecergasan yang berasaskan prinsip latihan.B52DJ1E1 : Melengkapkan jadual program kecergasan diri dalam tempoh dua minggu berasaskan prinsip

kebolehbalikan / perbezaan individu.

JADUAL PROGRAM KECERGASAN FIZIKALPrinsip Latihan : Perbezaan Individu

Tempoh : Dua (2) minggu

Fokus : i) Individu Kecergasan Sederhana

Individu yang aktif/bersenam kurang 3 kali seminggu

ii) Individu Kecergasan Rendah

Individu yang tidak aktif / tiada senaman khusus

Panduan : Intensiti (Beban Kerja)

Repetisi(Ulangan)

Set (Bilangan Ulangan)

Tempoh/Kadar Pergerakan

Aras Latihan : Tinggi Sederhana Rendah

MINGGU PERTAMA Individu Kecergasan Sederhana Individu Kecergasan Rendah

1 Daya Tahan Kardiovaskular Intensiti tinggi : Larian 6 km dalam tempoh 40 minit

Intensiti sederhana : Larian / berjalan pantas 6 km dalam tempoh 50 minit

2 Daya Tahan Otot Intensiti tinggi :Tekan tubi dalam 20 kali ulangan 3 set

Intensiti sederhana : Tekan tubi dalam 10 kali ulangan 3 set

3 Kekuatan Otot Intensi Sederhana : Aktiviti Curl Up dengan beban –10 ulangan @ 3 set@ 20 saat

Intensi Sederhana : Aktiviti Curl Up dengan beban – 5 ulangan @ 3 set@ 15 saat

MINGGU KEDUA Individu Kecergasan Sederhana Individu Kecergasan Rendah

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 20: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

1 Daya Tahan Kardiovaskular Intensiti tinggi : Larian 7 km dalam tempoh 40 minit

Intensiti sederhana : Larian / berjalan pantas 7 km dalam tempoh 50 minit

2 Daya Tahan Otot Intensiti tinggi :Tekan tubi dalam 30 kali ulangan 3 set

Intensiti sederhana : Tekan tubi dalam 15 kali ulangan 3 set

3 Kekuatan Otot Intensi Sederhana : Aktiviti Curl Up dengan beban –10 ulangan @ 3 set@ 20 saat

Intensi Sederhana : Aktiviti Curl Up dengan beban – 5 ulangan @ 3 set@ 15 saat

NAMA : ________________________________________TINGKATAN : _________________

B6DJ1 : Mengamalkan konsep perancangan dan pengelolaan sukan dan rekreasi yang berkualiti.B62DJ1E1 : Merancang dan mengelolakan aktiviti rekreasi atau pertandingan sukan dan permainan.

ARAHAN

Anda dikehendaki merancang dan mengelolakan SATU aktiviti rekreasi ATAU SATU pertandingan sukan ATAU permainan di peringkat sekolah anda.

Anda dikehendaki :

PERTANDINGAN SUKAN / PERMAINAN1. Kertas cadangan2. Ahli Jawatankuasa3. Jadual pertandingan4. Melaksanakan aktiviti yang dirancang

ATAU

AKTIVITI REKREASI1. Kertas cadangan2. Ahli Jawatankuasa3. Tentatif program4. Melaksanaan aktiviti yang dirancang

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 21: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

NAMA : ________________________________________TINGKATAN : _________________

B6DJ1 : Mengamalkan konsep perancangan dan pengelolaan sukan dan rekreasi yang berkualiti.B62DJ1E1 : Merancang dan mengelolakan aktiviti rekreasi atau pertandingan sukan dan permainan.

Tugasan:

1. Kelas anda ditugaskan untuk mengelolakan pertandingan satu daripada permainan di bawah.1.1 Bola Jaring1.2 Bola Tampar1.3 Bolasepak 7 sebelah

2. Lantik ahli jawatankuasa pengelola, bincang dan sediakan perkara berikut;2.1 Kertas cadangan yang mengandungi objektif, tarikh pertandingan, anggaran

belanjawan, senarai ahli jawatankuasa, jadual pertandingan dan pelaksanaan.

3. Ahli jawatankuasa hendaklah menetapkan tarikh pertandingan dan membuat persiapan alatan dan juga melantik pegawai kejohanan seperti pengadil dan jawatankuasa teknikal.

Senarai semak guru :

Kertas Cadangan Ada(tandakan - √ ) Sederhana Baik

Objektif

Tarikh pelaksanaan

Anggaran belanjawan

Ahli jawatankuasa

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………

Page 22: Helaian Evidens(JAWAPAN)K4

Instrumens Evidens PBS PJK (Tingkatan 3)

Jadual pertandingan

Pelaksanaan (sistem pertandingan)

Telah Menguasai : Belum Menguasai : Tarikh : ……………………………