cggjoe.files.wordpress.com · web viewtema band standard prestasi standard pembelajaran deskriptor...

22
Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajara n Deskripto r Evidens Sains hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains 1.1.4 1 1 Kepentingan Makanan Kepada Manusia Arahan: Isikan tempat kosong. Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam hidangan sepinggan mee goreng: Contoh:….mee kuning i. …………………………… ii. …………………………… iii. ......................................... iv. ......................................... 1

Upload: others

Post on 09-Oct-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains hayat

5 Mengaplikasikan pengetahuan dan

kemahiran saintifik untuk membentuk

konsep sains

1.1.4 1 1

Kepentingan Makanan Kepada Manusia

Arahan:

Isikan tempat kosong.

Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam hidangan sepinggan mee goreng:

Contoh:….mee kuning

i. ……………………………

ii. ……………………………

iii. .........................................

iv. .........................................

Kepelbagaian jenis makanan ini dapat memberi ……………………., membantu……………………… dan membantu menjaga ………………… tubuh badan manusia.

Tema Band Standard Prestasi Standard Deskript Eviden

1

Page 2: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Pembelajaran or s

Sains Hayat 5

Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia

1.1.4 1 1

Kepentingan Makanan Kepada Manusia

Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan. Nyatakan kepentingannya kepada manusia

Tema Ban Standard Standard Deskript Evidens

2

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Page 3: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

d Prestasi Pembelajaran or

Sains Hayat 5

Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan

2.1.2 2 1

Keperluan asas haiwan dan kepentingannya

Nyatakan keperluan asas haiwan dan kepentingannya.Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan .

Bil.

Keperluan Asas Haiwan Kepentingan Keperluan Asas Kepada Haiwan

1

2

3

4

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

Deskriptor Evidens

3

Page 4: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

n

Sains Haya

t5

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

2.3.5 3 1

Tumbesaran Haiwan

ARAHAN:

1. Masukkan telur- telur katak ke dalam bekas berisi air kolam.

2. Perhatikan perubahan fizikal yang berlaku kepada telur-telur tersebut sehingga ia menetas dan berubah menjadi katak dewasa.

3. Lakar/ Lukiskan perubahan fizikal yang dapat kamu perhatikan dalam jadual yang disediakan.

MINGGU PEMERHATIAN

1

2

4

Page 5: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

3

4

5

Berdasarkan pemerhatian yang kamu buat, lengkapkan kitar hidup katak di bawah.

5

Page 6: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t

5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk

2.3.5 3 1

6

Page 7: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

konsep sains

Tumbesaran Haiwan

Berikut adalah beberapa keping gambar dalam fasa hidup rama-rama.

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t

5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik

2.3.5 3 1

7

Page 8: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

untuk membentuk konsep sains

Potong dan lekatkan gambar untuk melengkapkan kitaran hidup di bawah.

Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

8

Page 9: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Sains Hayat 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik

untuk membentuk konsep sains

2.4.3 4 1

Pergerakan haiwan

Rajah di bawah menunjukkan seekor harimau mengejar rusa.

1. Apakah yang akan berlaku kepada rusa tersebut?

2. Mengapakah rusa tersebut perlu bergerak?

____________________________________________________________

3. Apakah yang akan berlaku sekiranya rusa tersebut tidak bergerak?

____________________________________________________________

Tema Band Standard PrestasiStandard

Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat 5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

2.4.3 4 1

9

Page 10: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

membentukkonsepsains

PergerakanHaiwan

10

Page 11: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Nyatakan kepentingan pergerakan haiwan berdasarkan gambar di atas.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nomborkan gambar dan beri penerangan bagi setiap gambar.( lebih sesuai )

11

Page 12: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Tema

Band Standard Prestasi

Standard Pembelajar

anDeskriptor Eviden

s

Sains Haya

t5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains.

3.1.2 5 1

Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan.

ARAHAN.

1. Labelkan dua anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu B seperti dalam gambarajah di atas.( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz )

2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah.3. Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiram

dengan air. 4. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik

darjah.5. Rekod pemerhatian kamu dalam jadual di bawah setiap hari sepanjang satu minggu.

HariKeadaan anak pokok keembung

Pasu A Pasu B

1

2

3

4

5

6

7

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

12

Pasu Pasu

Plastik lutsinar

Kotak

Page 13: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

1. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok dalam pasu A selepas seminggu ? Mengapa ?

Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia

mendapat ________________, ____________________ , dan

_________________ yang cukup.

2. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok keembung dalam pasu B selepas seminggu? Mengapa ?

Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia

tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

____________________________ yang cukup.

3. Lengkapkan kesimpulan di bawah.

Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________, ___________________, dan ________________________________ yang mencukupi.

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Eviden

s

13

Page 14: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Sains Haya

t5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains.

3.1.2 5 1

Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan.

ARAHAN.

1. Labelkan dua buah pasu anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu B seperti dalam gambarajah di atas.

( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz )

2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah. Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiram dengan air. 3. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik darjah.4. Perhatikan apa yang berlaku kepada anak pokok keembung selepas satu minggu.

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

1. Lukiskan keadaan anak pokok keembung dalam pasu A selepas seminggu.

Pasu A

14

Pasu Pasu Kotak

Plastik lutsinar

Page 15: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia

mendapat ________________, ____________________ , dan

_________________________ yang cukup.

Pasu B

Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia

tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

____________________________ yang cukup.

2. Lengkapkan kesimpulan di bawah.

Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________, ___________________, dan ________________________________ yang mencukupi.

15

Page 16: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens

Sains Hayat 5

Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya Matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.

3.1.2 5 1

Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya Matahari kepada tumbuhan.

Apakah yang terjadi kepada tumbuhan dibawah? Lukiskan pemerhatian kamu selepas 5 hari.

Hari 1 Hari 5

Melalui pemerhatian kamu selepas 5 hari, jelaskan mengapa tumbuhan di atas layu/ mati?

Tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya Matahatari untuk ___________________.

16

Plastik bag lutsinar

Page 17: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t5

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

3.3.1 6 1

Tumbesaran Tumbuhan

ARAHAN :

1. Tanam biji benih keembung di dalam pasu yang disediakan.

2. Siram dan letakkan pasu di tempat yang sesuai.

3. Rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah.

Minggu Ketinggian Pokok * Bilangan Daun

1

2

3

4

5

6

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah

1. Ketinggian pokok keembung semakin _______________________________.

2. Bilangan daun pokok keembung semakin ___________________________.

3. Pokok keembung mengalami proses ________________________________.

17

Page 18: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

* Untuk mengukur ketinggian pokok, boleh gunakan sebarang ukuran yang sesuai. Contohnya benang, batang mancis dan sebagainya.

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t5

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

3.3.1 6 1

Tumbesaran Tumbuhan

Rajah menunjukkan pemerhatian terhadap anak pokok keembung selama tiga minggu

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

1. Ketinggian pokok keembung semakin ________________________________

2. Bilangan daun pokok keembung semakin ____________________________

3. Pokok keembung mengalami proses _________________________________

18

Page 19: cggjoe.files.wordpress.com · Web viewTema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains Hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk

Aktiviti : Murid menjawab soalan secara lisan.

Soalan :

1. Apakah kegunaan cahaya dari lampu suluh atau lampu di rumah

kepada kita ?

2. Apakah kepentingan cahaya matahari kepada manusia?

19

Tema Band Standard PrestasiStandard

Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Fizikal 5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemairan untuk membentuk konsep Sains

4.1.4 7 1