evidens pbs dunia sains dan teknologi tahun 2 band 4

Upload: syazalina83

Post on 06-Apr-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  1/16

  1

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Makanan dan fungsinya

  Padankan jawapan yang betul

  Fungsi makanan Jenis makanan

  1. Memberi tenaga

  2. Membantu

  tumbesaran

  3. Membantu menjaga

  kesihatan

  4. Membantu prosespenyembuhan

  Tema Band Pernyataan

  Standard

  Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 4 Mengetahui

  perkara- perkara

  asas dalam sains

  dan teknologi

  1.1.3 B4D1

  Menggunakan

  pengetahuan asas

  berkaitan

  kepentingan

  makanan dalam

  menjalankan

  tugasan

  B4D1E1

  Mengenal pasti makanan yang

  memberi tenaga, membantu

  tumbesaran, membantu

  menjaga kesihatan dan

  membantu proses

  penyembuhan

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  2/16

  2

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Makanan dan fungsinya

  Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan

  Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan

  Fungsi makanan Jenis makanan

  Memberi tenaga1.

  2.

  Membantu tumbesaran1.

  2

  Membantu menjaga

  kesihatan

  1.

  2.

  Membantu proses

  penyembuhan

  1.

  2

  Tema Band Pernyataan

  Standard

  Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 4 Mengetahui

  perkara- perkara

  asas dalam sains

  dan teknologi

  1.1.3 B4D1

  Menggunakan

  pengetahuan asas

  berkaitan

  kepentingan

  makanan dalam

  menjalankan

  tugasan

  B4D1E1

  Mengenal pasti makanan yang

  memberi tenaga, membantu

  tumbesaran, membantu

  menjaga kesihatan dan

  membantu proses

  penyembuhan

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  3/16

  3

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

  Tuliskan kepentingan haiwan yang diberi mengikut kepentingannya kepada manusia, haiwan dan

  tumbuhan.

  BENDA HIDUP KEPENTINGAN HAIWAN

  Tema Band Pernyataan

  Standard

  Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 4 Mengetahui

  perkara- perkara

  asas dalam sains

  dan teknologi

  2.1.6 B4D2

  Menggunakan

  pengetahuan asas

  berkaitan

  kepentingan

  keperluan asas

  haiwan dalam

  menjalankan

  tugasan

  B4D2E1

  Menyatakan kepentingan

  haiwan kepada manusia,

  tumbuhan dan haiwan lain

  Makanan KenderaanBaja

  Pakaian

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  4/16

  4

  PENGAYAAN

  Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya.

  1) Apakah haiwan ini?

  ___________________________________________________________________________

  2) Apakah yang kita boleh buat dengan haiwan ini?

  ___________________________________________________________________________

  3) Adakah haiwan ini penting kepada kita?

  ___________________________________________________________________________

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  5/16

  5

  NAMA MURID

  KELAS TARIKH

  Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

  Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan

  Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam

  kumpulan yang betul

  Tema Band Pernyataan

  Standard

  Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 4 Mengetahui

  perkara- perkara

  asas dalam sains

  dan teknologi

  2.1.6 B4D3

  Menggunakan

  pengetahuan asas

  berkaitan tabiat

  makan haiwan dalam

  menjalankan

  tugasan

  B4D3E1

  Mengelaskan haiwan mengikut

  makanan yang dimakan iaitu

  makan tumbuhan sahaja, makan

  haiwan sahaja atau makan

  haiwan dan tumbuhan

  Haiwan

  Makan tumbuhansahaja

  Makan haiwan dantumbuhan

  Makan haiwansahaja

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  6/16

  6

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  4

  Menggunakan

  pengetahuan asas

  sains dan teknologi

  bagi menjalankan

  tugasan

  2.1.4 3 1

  Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

  Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan dalam suatu habitat

  Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam

  kumpulan yang betul

  Haiwan

  Makan tumbuhan

  sahaja

  Makan haiwan dan

  tumbuhan

  Makan haiwan

  sahaja

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  7/16

  7

  Tema Band Standard Prestasi Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidence

  Sains

  Fizikal

  4 Menggunakanpengetahuan asas sains dan

  teknologi bagi menjalankan

  tugasan

  2.4.2 4 1

  Memahami Pergerakan Haiwan

  Membuat pergerakkan haiwan yang diperolehi daripada kad kecil dan

  meletakkan pada jadual yang ditunjukkan.(lampiran II)

  IKAN LEMBU KURA- KURA

  SIPUT ULAR KATAK

  KUDA SOTONG SEMUT BURUNG

  BUAYA HARIMAU LIPAN

  KANGGARU

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  8/16

  8

  Lampiran II

  Cara Pergerakan Haiwan

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  9/16

  9

  Tema Band Standard Prestasi Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains Fizikal 4 Menggunakanpengetahuan asas

  sains dan teknologi

  bagi menjalankantugasan

  4.1.3 5 1

  Penghasilan bayang-bayang

  ARAHAN :

  1. Gantungkan bentuk bintang pada kotak yang disediakan.

  2. Perhatikan jika terdapat bayang-bayang yang terbentuk pada kotak

  tersebut apabila lampu suluh dipasangkan.

  3. Lakar / lukiskan bayang-bayang yang terbentuk pada kotak dalam

  kertas yang disediakan.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  10/16

  10

  Tema Band Standard Prestasi Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains Fizikal 4 Menggunakanpengetahuan asas

  sains dan teknologi

  bagi menjalankantugasan

  4.1.3 5 1

  Aktiviti 1: Murid-murid diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk

  menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  11/16

  11

  Aktiviti 2: Murid-murid dibekalkan dengan lampu suluh. Murid-murid diminta menjalankan kajian

  lapangan untuk mengenal pasti objek-objek yang membentuk bayang-bayang.

  Arahan:

  1. Tandakan ( ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang apabila disuluh dengan lampusuluh.

  2. Lukiskan bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

  Nama objek Tandakan ( ) untuk objek yang

  membentuk bayang-bayang.

  Lukis bentuk bayang-bayang yang

  terbentuk.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  12/16

  12

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  13/16

  13

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Teknologi

  dan

  Kehidupan

  Lestari

  4

  Memasang komponen set

  binaan berpandukan

  manual bergambar.5.1.4 6 1

  Pasangkan komponen set binaan berikut mengikut urutan.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  14/16

  14

  Senarai Semak

  Tandakan ( / ) di ruang yang berkenaan

  Bil. Nama Murid Mengikut Urutan Tidak Mengikut Urutan

  1

  2

  3

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  15/16

  15

  No. Evidence

  Standard

  Prestasi

  Instrumen Tanda() Arahan

  1 B4D6E2

  Melakarkan hasil

  binaan

  menggunakan

  bentuk asas

  Melakar sebuah bangunan dengan

  menggunakan bentuk asas berdasarkan

  kepada komponen set binaan.

  Contoh:

  Nota:

  i. Guru hendaklah menyediakanbeberapa blok set binaan untuk

  dirujuk oleh murid

  ii. Eviden HANYA dipegang oleh

  guru dan jika murid dapat

  melakarkan bangunan dengan

  berpandukan bentuk yang

  disediakan oleh guru

  Cuba lukiskan

  sebuah bangunan

  berdasarkan

  bentuk set binaan

  yang ada di depan

  kamu

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 4

  16/16

  16