bab 3 pengajian perniagaan - penggal 1

Click here to load reader

Download Bab 3 Pengajian Perniagaan - Penggal 1

Post on 06-Dec-2014

18.582 views

Category:

Education

32 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab 3 - Pengajian Perniagaan ( tingkatan 6 - penggal 1)

TRANSCRIPT

  • 1. 1Disediakan oleh Allan N.

2. 2 Melibatkan usaha pemasar meletakkan imej produk yang jelas, baik(berkualiti), dan berbeza(unik/utama) dalam minda pengguna sasaran(target consumers) berbanding dengan produk pesaing.Disediakan oleh Allan N. 3. 3 Merujuk kepada persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dengan keluaran pesaing, perbandingan berdasarkan ciri-ciri utama produk sebuah syarikat dengan produk pesaing.Disediakan oleh Allan N. 4. Pemasar perlu:4Penilaian mengenaikelebihan-kelebihanproduknya.Memilih satu kedudukanyang boleh mengekalkanpeletakan tersebut di minda pengguna.Disediakan oleh Allan N. 5. 5 Memberikan definisi produkkepada pengguna.3 peranan Mengingatkan pengguna penting tentang kewujudan sesuatupeletakan produk. pasaran Mengekalkan pandangan pengguna terhadap imejproduk dalam minda pengguna. Disediakan oleh Allan N. 6. 6 Pengguna diandaikan akan membuat perbandingan antara sesuatu produk dengan produk lain berdasarkan ciri- ciri yang terdapat pada produk tersebut.Disediakan oleh Allan N. 7. 7 Contoh: Pengguna suri rumah lebihsuka menggunakan serbuk kari Adabidalam masakan berbanding keluaranlain yang terdapat di pasaran. Keluaran Adabi sedap serta halal danterjamin kebersihannya.Disediakan oleh Allan N. 8. 8 Peletakan pasaran boleh dilakukan : a) Dengan menawarkan harga produkyang murah. b) Dengan peletakan harga yang mahaldan berprestij.Disediakan oleh Allan N. 9. 9 Contoh: a) Harga murah: Pasar rayaKamdar, Globe Silk Store danMydin. b) Berprestij: Kereta Honda,Jaguar, Mercedes Benz danPorsche. Disediakan oleh Allan N. 10. 101) Menentukan Pasaran Sasaran(Targeted Market)2) Menyesuaikan Produk denganPasaran3) Mengkomunikasikan Ciri-ciri ProdukDisediakan oleh Allan N. 11. 11Lebih mengambil kira kedudukan pesaing dalam pasaran.Pemasar membuat keputusan pemilihan pasaran berdasarkan kekuatan aktiviti pemasaran yang dimiliki berbanding dengan pesaing. Disediakan oleh Allan N. 12. 12Penekanan menonjolkan kelebihan ciri-ciri produk yang dikeluarkan berbanding dengan ciri-ciri produk pesaing.Tujuan bagi membolehkan pemasar mendapat pengguna tersendiri dalam pasaran. Disediakan oleh Allan N. 13. 13Penentuan pasaran sasaran membolehkan pemasar memperoleh daya saing dalam aktiviti pemasaran berdasarkan lokasi pasaran tersebut. Disediakan oleh Allan N. 14. 14Menyesuaikan produkdengan pasaranPeletakan Mengkomunikasikan pasaranciri-ciri produkMenentukan pasaran sasaran Disediakan oleh Allan N. 15. 15Produk yang mempunyai reka bentuk tersendiri perlu disesuaikan dengan permintaan pengguna di pasaran.Pengurus pemasaran perlu mengenal pasti ciri-ciri produk yang diminati dalam sesebuah pasaran yang telah ditetapkan.Disediakan oleh Allan N. 16. 16Contoh : oPengguna yang berstatus tinggi membeli produk yang berkualiti tinggidengan harga yang mahal bersesuaiandengan penggunaan produk tersebutyang melambangkan imej seseorangindividu.Disediakan oleh Allan N. 17. 17 Ciri-ciri produk membezakansesebuah perniagaan denganperniagaan lain. Ciri-ciri perlu disampaikan kepadapengguna sasaran dalam sesuatupasaran.Disediakan oleh Allan N. 18. 18 Kaedah yang digunakan untuk menyampaikan mesej: a) Penggunaan media pengiklanan. b) Jualan peribadi bergantung kepadaciri dan kumpulan pengguna dalamkeputusan peletakan pasaran.Disediakan oleh Allan N. 19. 19Bukan satu aktiviti yang mudah.Perniagaan akan menghadapi banyak pesaing yang juga menggunakan strategi masing-masing.Perlu menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk meletakkan perniagaan lebih unggul berbanding perniagaan lain.Disediakan oleh Allan N. 20. 20AtributProdukManfaatStrategiKlasifikasiPengguna Peletakan ProdukKekerapan Penggunaan Disediakan oleh Allan N. 21. 21Ciri-ciri produk yang dapat memberi faedah yang berkesan perlu ditonjolkan kepada pengguna.Pemasar boleh menggunakan pelbagai kaedah promosi menyampaikan kelebihan ciri-ciri produk kepada pengguna. Disediakan oleh Allan N. 22. 22Contoh: ciri-ciri kereta yang dilengkapi sistem keselamatan harus disampaikan kepada pengguna yang mementingkan keselamatan ketika memandu. Disediakan oleh Allan N. 23. 23Bergantung kepada jenis produk yang ditawarkan dan diperlukan oleh pengguna.Kekerapan penggunaan yang tinggi menyebabkan produk mendapat permintaan yang tinggi kerana sering digunakan.Contoh: barang keperluan.Disediakan oleh Allan N. 24. 24Produk pengguna boleh diklasifikasikan: i. Barangan mudah beli ii.Barangan beli belah iii. Barangan istimewa iv.Barangan tidak dicariDisediakan oleh Allan N. 25. 25Kesemua kategori produk mempunyai aras permintaan dan penggunaan strategi pemasaran yang berbeza.Pemasar boleh memilih pasaran yang mampu menonjolkan kekuatan pemasar berbanding pesaing.Disediakan oleh Allan N. 26. 26Contoh: barang mudah beli yang dipasarkan mempunyai kekuatan dari segi jenama, pengguna akan terus setia membeli barangan tersebut kerana kekuatan jenamanya berbanding jenama pesaing.Disediakan oleh Allan N. 27. 27Pengguna pihak yang membeli produk yang dikeluarkan oleh pemasar dalam sesuatu pasaran yang telah dipilih.Pengguna memilih produk berdasarkan ciri-ciri produk yang bersesuaian dengan kehendak dan keperluan pengguna.Disediakan oleh Allan N. 28. 28Pemasar perlu mengenal pasti siapa pengguna sasaran sebelum membuat keputusan memilih lokasi pasaran atau proses peletakan pasaran.Pengguna mempunyai kebebasan untuk memilih produk.Disediakan oleh Allan N. 29. 29Kajian pemasaran tentang gelagat pengguna sangat penting dijalankan supaya pemasar mengetahui pengguna sasaran dan memperoleh syer pasaran dalam pasaran tersebut.Disediakan oleh Allan N. 30. 30Dimensi Segmentasi SasaranPeletakanPasaranPasaranPasaranTahap MerupakanMerupakanTahapproses langkah langkahterakhirpermulaanselepasselepassebelumsegmentasi segmentasisasaranpasaranpasaranpasarantetapi dandansebelumsasaranpeletakanpeletakanpasaran.pasaran. pasaran. Disediakan oleh Allan N. 31. 31Fungsi MelihatMengenal Pemasar kepada pasti secara lebih fokus faktor umumkhusus ciri- kepada dengan ciri kelebihan melihatpelanggandaya saing pelanggandalamberbanding secara pasaranpesaing keseluruhan. yang yang lain.disasarkan.Disediakan oleh Allan N. 32. Ciri- Faktor asas Menentu-Memfokuskan 32ciri yang kan kepada ciri-mempengaruhikategoriciri produksegmentasipasaran sepertipasaran seperti seperti kekerapandemografi dan pasaran penggunaan,geografi. tak ciri-ciri produkberbeza,bermanfaatpasaran dan klasifikasiterbeza produk.danpasarantertumpu.Disediakan oleh Allan N. 33. 33Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai dengan mengenal pasti campuran yang berkesan.Mengenal pasti peluang pasaran bagi produk sedia ada. Disediakan oleh Allan N. 34. 34Pemasar boleh memfokuskan kepada pasaran yang mampu memberi daya saing yang tinggi dalam aktiviti pemasaran.Segmentasi pasaran merupakan asas kepada pengurus pemasaran untuk merancang strategi berikutnya dengan lebih berkesan.Disediakan oleh Allan N. 35. 35Pemasar boleh menggunakan segmentasi pasaran sebagai asas perancangan aktiviti pemasaran secara unik dan kaedah yang berbeza dalam mengatasi pesaing.Disediakan oleh Allan N. 36. Disediakan oleh Allan N. 36 37. 37Pembentukan campuran pemasaran melibatkan penumpuan usaha pemasar untuk memuaskan keinginan dan keperluan pengguna.Aktiviti pemasaran dibentuk daripada campuran pemasaran kombinasi pemboleh ubah yang menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan oleh sesebuah organisasi pemasaran.Disediakan oleh Allan N. 38. 38Pemasar akan menggunakan campuran pemasaran untuk mengenal pasti sasaran yang boleh membantu organisasi mengekalkan kedudukannya dalam pasaran dan seterusnya menguasai keseluruhan pasaran.Disediakan oleh Allan N. 39. 39Campuran pemasaran terdiri daripada 4 pemboleh ubah, iaitu: a) Harga b) Promosi c) Produk d) PengedaranDisediakan oleh Allan N. 40. 40o Berkaitan dengan penetapan harga ataupenawaran harga yang selaras denganmatlamat sesebuah organisasi.o Contoh strategi penentuan harga :i. Memberikan diskaun.ii. Memberikan ganjaran atau hadiahberdasarkan harga yang ditawarkan. Disediakan oleh Allan N. 41. 41 Merujuk kepada aktiviti penyebaranmaklumat berkenaan produk kepadapengguna bagi tujuan membuatkeputusan pembelian. Contoh aktiviti promosi :i. Pengiklanan.ii. Publisiti.iii. Jualan langsung.iv. Demonstrasi produk. Disediakan oleh Allan N. 42. 42Merujuk kepada proses pembuatan keputusan mengenai penyelidikan dan pembangunan produk baharu, ujian penghasilan produk baharu, perancangan pengurusan produk, pembungkusan dan jaminan produk. Disediakan oleh Allan N. 43. 43 Merujuk kepada aktiviti menentukan lokasiagihan dan waktu pengagihan. Pembuatan keputusan pengedaranmelibatkan :i. Pemilihan.ii. Penilaian dan penyelarasan saluranpengagihan (termasuk carapenghantaran, kaedah pengangkutan,cara penyimpanan stok danpengawalan inventori). Disediakan oleh Allan N. 44. 44Harga ProdukCampuranPemasaran Pengedaran/Promosi Pengagihan Disediakan oleh Allan N. 45. Disediakan oleh Allan N.45