pengajian perniagaan penggal 3 (syarikat multinasional sime darby)

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2015

925 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 3 : PEMASARAN

4.0 KAEDAH KAJIAN

DATA SEKUNDERBilObjektif kajianKaedah kajianPendekatan 1Mengenalpasti aktiviti perniagaan syarikat Sime Darby BhdData sekunderkualitatif2Menjelaskan konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan Sime Darby BhdData sekunderKualitatif3Mengenalpasti pendekattan strategik Sime Darby BhdData sekunderKualitatif4Mengenalpasti Perancangan Sime Darby BhdData sekunderKualitatif5Menjelaskan Strategik Pemasaran Sime Darby BhdData sekunderKualitatif Sumber BukuMajalahSurat khbarinternetPENGENALAN

Menurut Daning (1974), syarikat Multinasional merujuk kepada firma yang membuat pengeluaran sekurang-kurangnya di sebuah negara asing. Kwook dan Reeb (2000) pula mendefinisikan syarikat multinasional sebagai sebuah syarikat dengan nisbah aset asing melebihi satu peratus. Sime Darby Bhd merupakan syarikat multinasional terkemuka di Malaysia dan salah sebuah konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1910 telah berkembang menjadi sebuah kumpulan antarabangsa yang teguh dan dinamik dengan lebih 210 buah syarikat yang beroperasi di 23 buah negara. Kumpulan mempunyai lebih daripada 27000 warga kerja dan terkenal dengan keupayaan kewangan dan pengurusannya. Ia adalah sebuah syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur degan modal pasaran melebihi US$2.9 billion pada 30 jun 2000.

2.1mengenalpasti aktiviti perniagaan syarikat Sime Darby Bhd2.2Menjelaskan konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat Sime Darby Bhd.2.3Mengenalpasti pendekatan strategik syarikat Sime Darby Bhd.2.4Mengenalpasti perancangan syarikat Sime Darby Bhd2.5Menjelaskan Strategik Pemasaran syarikat Sime Darby Berhad2.0 OBJEKTIF KAJIAN

33.0LATAR BELAKANG KAJIAN

Sime Darby Berhad telah ditubuhkan pada 1910 di Melaka. Awal penubuhannya syarikat ini dikenali sebagai Sime Darby & Co, namun setelah melalui beberapa fasa transformasi yang membawa syarikat ini di persada antarabangsa. Pada peringkat awal operasinya, Sime Darby telah melantik rakan kongsi tempatan yang paling terkenal di Malaysia iaitu Tun Tan Cheng Lock yang merupakan bapa kepada Perdana Menteri Kewangan Kedua Malaysia Tun Tan Siew Sin. Kini, syarikat Sime Darby tidak menumpukan dal sektor perladangan sahaja malah Sime Darby telah membuka pasaran bhaharu dengan menceburi sektor pemotoran, sektor kelengkapan perindustrian, sektor penjagaan kesihatan, sektor hartanah. Pada tahun 2010, Sime Darby diumumkan sebagai sebuah syarikat terbesar di Bursa Malaysia dengan permodalan pasaran RM53.66 billion dengan tenaga kerja seramai 100,000 orang di 23 buah negara.Syarikat Sime Darby kini beroperasi di 21st Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia. Di wisma Sime Darby menempatkan kumpulan operasi Sime Darby seperti Sime Darby Plantation Sdn.Bhd. Sime Darby Juga mementingkan aspek sosial untuk membantu masyarakat melalui Yayasan Sime Darby yang beroperasi di menara Sime Darby.

Dalam dapatan kajian, pengkaji telah mencari maklumat-maklumat berkaitan syarikat Sime Darby berdasarkan data sekunder seperti internet dan buku dan laporan tahunan syarikat. Bahagian ini akan menjelaskan lima objektif kajian yang dibina seperti mengenalpasti aktiviti perniagaan Syarikat Sime Darby Berhad, konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasi oleh syarikat Sime Darby Berhad, mengenalpasti pendekatan strategik, mengenalpasti perancangan syarikat dan menjelaskan strategik perniagaan syarikat Sime Darby Berhad.5.0 DAPATAN KAJIAN

5.1AKTIVITI PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN

PENGELUARAN EKSTRAKTIFSime Darby Berhad menerusi Sime Darby Plantation menjalankan aktiviti penanaman pokok kelapa sawit. Sime Darby Plantation telah meluaskan kawasan ladangnnya di negara Malaysia, Indonesia, dan Liberia. SDP merupakan pengeluar minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan anggaran kira-kira 2470000 nada. SDP mempunyai keluasan tanah berjumlah 858.879 hektar dimana 349 456 hektar di Malaysia, 289 423 hektar di indonesia, dan 220 000 hektar di LiberiaSime Darby Plantation mempunyai strategi yang dapat mengembangkan hasil pendapatan melalui sektor peladangan kelapa sawit dalam tempoh tiga tahun akan datang yang disokong oleh profil pokok kelapa sawit muda yang mewakili 10 peratus daripada jumlah kawasan yang ditanam di Malaysia.

BARANGAN PENGGUNA(KONSUMER)

SDP beroperasi di 14 buah negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam dan banyak lagi yang menempatkan kilang penapisan minyak sawit mentah (MSM)Menghasilkan barangan pengguna berasaskan minyak sawit seperti minyak masak, biodiesel,Sime Darby Food Sdn Bhd mengeluarkan produk makanan segera seperti sardin, kari ikan, rendang dan banyak lagi.

Sime Darby Industrial terlibat dalam aktiviti pemasangan kompenen jentera berat jenama CATMempunyai 140 buah cawangan seperti di Australia, China, Maldives dan banyak lagiPengguna dapat jaminan selepas jualan ayau perkhidmatan dengan sokongan pembiayaan peralatan melalui kewangan CAT

AKTIVITI PERNIAGAAN BERASASKAN PERKHIDMATAN

PROFESIONAL

Sime Darby Berhad dibawah segmen perniagaan perkhidmatan terlibat dalam aktiviti profesional yang menawarkan perkhidmatan kesihatan yang khusus. Perniagaan perkhidmatan Sime Darby diberi nama Ramsay Sime Darby Health Care mempunyai 5 buah hospital perubatan antaranya Pusat Perubatan Parkcity, Pusat Perubatan Subang Jaya. Selain itu RSM mempunyai hospital di Indonesia antaranya RS Primier Bintaro, RS Primier Jatinegara dan banyak lagi. RMS mempunyai klinik rawatan kronik seperti klinik batu karang, klinik obesiti dimana semua prosedur setiap klinik ini ditetapkn oleh pakar-pakar perubatan bertaraf antarabangsa.

5.2 KONSEP PERNIAGAAN ANTARABANGSA SYARIKAT SIME DARBY BERHAD

KONSEP PERNIAGAAN ANTARABANGSA LOKALISASILOKALISASI PRODUKLOKALISASI PENGELUARANMembuat dan memasarkan produk yang sesuai dengan sosiobudaya sesebuah negaraSime Darby Motor menjalankan aktiviti, pemasangan dan pengedaran 30 jenama kenderaan mewah sprti BMW, McLarenBertapak di China dari 1990 memberi tumpuan jenama BMW, Rolls-RoyceMenfokuskan jualan kenderaan Peugoet di Australia.Sime Darby Plantation menggunakan sepernuhnya bahan mentah dan buruh dimana syarikat ini beroperasiSegmen huluan: pengeluar minyak kelapa sawit terbesar yang mngeluarkan kira-kira 5 peratus minyak kelapa sawit mentahSegmen Hiliran: mengeluarkan produk berasaskan kelapa sawit seperti minyak masak, biodesel, lemak produkProduk dipasarkan di 14 buah negara seperti China, Hong Kong.

GLOBALISASI

Sime Darby Berhad berjaya bertapak lebih 23 buah negara seperti indonesia, Thailand, Macau, Hong Kong, Brunei dan banyak lagiSime Darby Plantation mempunyai ladang kelapa sawit seluas 289 422 hektar di indonesia dan 220 000 hektar di Liberia dalam aktiviti perladangan kelapa sawit dan memproses minyak sawit mentahSime Darby Industrial beroperasi di 10 buah negara di Rantau Asia Pasifik seperti Hong Kong, China, Autralia, New Caledonia, China dalam aktiviti pemasangan dan pengedaran jentera beratSime Darby Motor beroperasi di 7 buah negara seperti New Zealand, Malaysia, China, Hong Kong dan banyak lagi dalam aktivi pemasangan dan peruncitan kenderaan mewah pelbagai jenamaSime Darby Berhad menjalankan aktiviti pengurusan sumber melebihi 27000 warga kerja yang cekap di semua cawangannya

5.3 PENDEKATAN STRATEGIK SYARIKAT SIME DARBY BERHAD (SWOT)

5.3.1KEKUATAN (STRENGHTS)Faktor dalaman membantu pencapaian obkektif sesebuah organisasiMempunyai barisan penadbir yang terdiri daripada pakar-pakar seperti Tan Sri Dato Seri Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid (Kelulusan Universiti Harvad dalam pentadbiran awam)SDP mengamalkan operasi mesra alam sekitar dalam aktiviti perladanganSDP tersenari sebagai syarikat perladangan yang terbesar di dunia dengan keluasan tanaman kelapa sawitMampu menarik pelabur-pelabur asing untuk mnyertai aktiviti perniagaan Sime Darby5.3.2KELEMAHAN (WEAKNESS)Persekitaran dalaman organisasi yang memberi halangan kpeda pencapian objektif.SDP mempunyai ladang yang luas di Rantau Asia, namun syarikat ini gagal menyediakan infrastruktur jalan yang baik di ladangnyaSime darby mengalami kerugian hampir RM1.63 Billion daripda projek yang ia terlibat pada 2010.Hal ini demikian kerana syarikat ini gagal menentukan hala tuju syarikat yang sebenar kerana terlalu banyak segmen perniagaan yang disertai hingga mengalami kerugian.5.3.3PELUANG (OPPORTUNITIES)Faktor luaran yang membantu dan memberi kesan positif kepada pencapian objektifSDB menggunakan peluang untuk mengembangkan perniagaannya dalam sektor pengeluaran dan perkhidmatan ke luar negara seperti China, Thailand, Brunei dan banyak lagiSDP mempunyai ladang yang sangat luas, oleh itu syarikat ini telah menggunakan teknologi-teknologi terkini agar dapat mengeluarkan hasil yang efektifKehadiran SDB disokong oleh kedua-dua kerajaan, oleh itu SDB berjaya bertapak di beberapa buah negara seperti German, China, dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan5.3.4ANCAMAN (THREATS)Persekitaran luaran organisasi yang memberi tekanan dan kesan negatif mencapai objektif syarikatSDP mencatatkan kemerosotan hasil jualan akibat turun naik harga minyak sawit mentah yang membawa kepada permintaan yang rendah daripda pengusaha minyak masakSMP menanggung kerugian akibat serangan Garnoderma reput batang asal (GBSR) mengakibatkan batang kelapa sawit diserang kulatTerpaksa berhadapan dengan pesaing seperti Felda, Felcra yang mempunyai segmen perniagaan yang serupa.5.4PERANCANGAN STRATEGIK SYARIKAT SIME DARBY BERHAD

5.4.1VISIUntuk menjadi sebuah syarikat multinasional terkemuka yang mempunyai nila perniagaan yang mampan kepada semua pemegang saham yang berkepentingan.5.4.2MISIKomited membangunkan portfolio untuk menerajui perniagaan yang mampanMempraktikkan tadbir urus yang baik dan nilai etika yang tinggiBerusaha memberi pulangan k

View more