pengajian perniagaan 2: strategi memulakan perniagaan

Click here to load reader

Download Pengajian Perniagaan 2: Strategi Memulakan Perniagaan

Post on 29-Jun-2015

1.240 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 2: KEUSAHAWAN2.5 STRATEGI MEMULAKAN PERNIAGAAN

D. Perniagaan FrancaisFrancais- kaedah pemasaran produk atau perkhidmatan oleh sebuah syarikat induk (francaisor) memberi hak kepada syarikat lain atau individu (francaisi) untuk memasarkan produk atau perkhidmatan tersebut berlandaskan kaedah tertentu di lokasi atau kawasan yang ditetapkan dan dalam jangka masa yang ditentukan. Mempunyai 3 ciri asas @ sistem 3S yang perlu dipatuhi iaitu system (sistem), specialization (pengkhususan) dan standardization (keseragaman perniagaan) oleh francaisi kerana sistem tersebut telah ditetapkan oleh francaisor.

Sistem francais dikatakan membuka jalan termudah sebagai francaisi kerana Mendapat bantuan kepakaran dan idea rancangan untuk membangunkan perniagaan. Mendapat pinjaman kewangan daripada institusi kewangan. Mudah mendapat khidmat nasihat dalam mencari jalan penyelesaian. (wujudnya hubungan francaisi dan francaisor yang berasaskan perniagaan yang sama)

Kaedah atau bentuk perniagaan francis boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori: Pemegang Francais Berformat. Kaedah yang paling digalakkan di mana francaisi mendapat lesen untuk buat dan pasarkan barangan daripada francaisor. Francaisor tawarkan format perniagaan seperti hak penggunaan harta intelektual (logo, jenama, goodwill), strategi pemasaran, operasi, pengiklanan, perakaunan dan latihan kepada francaisi.

Prinsip 5C dalam kaedah francais jenis ini: Prinsip 5C Keseragaman (consistency) Keterangan ~ punya imej yang sama dari segi tanda logo, produk dan keseluruhan sistem pengurusan tidak kira di negara tuan rumah mahupun di seluruh dunia. ~ buat pengusaha kerana francaisor boleh membeli bahan mentah, mesin dan peralatan secara pukal (dapat diskaun bahan yang besar) lalu dijualkan kepada francaisi pada harga yang berpatutan.

Kelebihan persaingan (competitiveness)

Prinsip 5C

Keselesaan (convenience) Kebersihan (cleanliness)

Keterangan ~ aktiviti pengiklanan dan promosi secara komperhensif dapat dilakukan apabila premis francaisi di seluruh tempat membayar peratus yuran yang dikumpulkan. ~ ciri reka bentuk premis yang menarik memberi keselesaan kepada pelanggan. ~ menjadi amalan utama dari segi imej, penyediaan produk dan persekitaran premis. (ada manual penjagaan kebersihan yang sistematik; pekerja dilatih untuk urus premis

Prinsip 5C Kesopanan (courtesy)

Keterangan ~ pekerja diajar cara melayan dan menjaga kesopanan apabila berurusan dengan pelanggan.

Francais Pengilangan Produk Francaisor memberi lesen kepada francaisi untuk kilangkan barangan mengikut formula, resipi atau reka bentuk lalu memasarkan barangan tersebut dengan menggunakan sistem pemasaran. Contohnya, pembotolan Pepsi Cola.

Lesen Bertanda Dagang/Jenama. Pelbagai jenis barangan berlesen yang dibuat oleh francaisor. Francaisi diberi lesen untuk menjual barangan itu lalu diberi ganjaran yang berbentuk komisen. Contohnya, watak Walt Disney, Garfield, Pierre Cardin dan Dunhill. Francais Wakil Pengedar. Francaisi wajib pasarkan barangan keluaran francaisor secara eksklusif mengikut peraturan dan kaedah yang ditentukan serta diberi monopoli di kawasan geografi tertentu. Contoh: stesen perkhidmatan minyak dan pengedaran kereta =Petronas, Pusat Perkhidmatan EON.

Penganjur. Francaisi sebagai penganjur kepada francaisor. Barangan dibeli daripada dan nama syarikat francaisi adalah sama. Penglibatan francaisor dalam perniagaan syarikat adalah mendalam daripada modal, bahan mentah, kepakaran, pengurusan dan pemasaran. Contohnya, PERNAS EDAR (Kedai G-Mart) Kebaikan perniagaan francais Berisiko rendah kerana kebanyakan produk yang tersenarai telah lama bertapak dalam bidang perniagaan dan mendapat tempat di hati pengguna. Berpeluang memperdagangkan/memasarkan produk/perkhidmatan yang sudah terkenal jenamanya.

Francaisor yang kekurangan modal boleh memperluas pasaran. Memperoleh faedah ekonomi bidangan daripada produk serta pembelian bekalan bahan mentah dan keperluan lain secara pukal. Francaisi berpeluang menjalankan perniagaan dengan kaedah pengurusan yang telah terbukti kejayaannya. Usahawan yang tidak berpengalaman akan mendapat panduan lengkap dari segi pengurusan, nasihat, modal dan bantuan kewangan daripada francaisor. Mudah diaplikasikan kerana mempunyai sistem yang lengkap dan terbukti keberkesanannya.

Kelemahan perniagaan francais Bayaran terlalu besar bagi mendapatkan hak ke atas jenama produk dan pakej yang disediakan oleh francaisor. Francais tertakluk kepada peraturan dan kaedah pengoperasian perniagaan yang ditetapkan oleh francaisor. Francaisi perlu berhati-hati dalam memilih francaisor untuk mengelakkan penipuan kerana kemungkinan francaisor mengambil alih perniagaan francais apabila perniagaan tersebut sudah maju. Tiada maklumat terkini yang lengkap mengenai industri francais terutama di Malaysia.

Tiada akta untuk mengawasi, sistem kawal selia terhadap taraf kualiti sesuatu sistem francais yang memasuki pasaran dan kurang insentif diberikan kepada usahawan yang berminat. Beberapa contoh perniagaan francais yang berjaya di Malaysia: Edaran Otomobil Nasional Berhad. (EON) Goodyear Malaysia Berhad.

Ditubuhkan pada 16/5/1984

Pengedar kereta PROTON dan francaisor tempatan terbesar

EON Tujuan: Edarkan kereta nasional ke pasaran 103 buah francaisi pusat jualan 65 BP, 38 bukan BP 96 buah fraincais sedia perkhidmatan dan alat ganti

Faktor yang menentukan kejayaan sistem francais EON: Mempunyai produk yang berjaya dan berkualiti. Mempunyai pasaran yang inovatif. Memberi penekanan kepada khidmat selepas jualan. Mempunyai sistem pengurusan yang baik. Melihat francaisor sebagai rakan kongsi. Senarai produk francais yang berpotensi dalam program pembangunan:

Bil 1 2 3

Francais Induk McDonalds Mary Brown Fried Chicken The Little Gym

Jenis Perniagaan

Modal

Makanan Segera RM 800 000 RM 1 Juta Makanan Segera RM 250 000 RM 500 000 RM 250 000 Program Pembangunan Kanak Pra-Sekolah dan RM 85 000 Pusat Jagaan Kanak Kedai Gambar Barangan Elektrik Kedai Gambar RM 215 000 RM 30 000 RM 175 000

4

Kinderland

5 6 7

Kodak Express Singer Fuji Image Plaza

Bil 8

Francais Induk Kit Loong Tayaria

Jenis Perniagaan Perkhidmatan Kenderaan dan Jualan Tayar Perkhidmatan Kenderaan dan Jualan Tayar Membuat Papan Tanda Kedai Ubat Menjual Pakaian dan Barang Kulit

Modal RM 175 000

9

Goodyear Service Centre/Servitaker Sign Express

RM 250 000 RM 300 000 RM 250 000 RM 200 000 RM 250 000 RM 200 000

10

11 Pharmacare Medicine Shoppe 12 Bonia 13

Habib Jewel

Kedai Emas

RM 500 000 RM 1 Juta

Bil 14 15

Francais Induk Farmasi Dewma Hotel Seri Malaysia

Jenis Perniagaan Kedai Ubat Kos Sederhana Telefon Bimbit dan Aksesori Perkhidmatan Pemeriksaan dan Jual Cermin Mata/Contact Lense Kosmetik, Toiletries, Jewellers dll Makanan Segera

Modal RM 230 000 RM 250 000 RM 500 000 RM 1.4 Juta RM 188 000 RM 220 000 RM 210 000 RM 250 000

16 Mobikom Shoppe 17 Eye Master

18 19

Avon Sugar Bun

RM 83 000 RM 100 000 RM 500 000

Bil 20

Francais Induk MPH Bookstores

Jenis Perniagaan Kedai Buku dan Alat Tulis Kedai Buku dan Alat Tulis Barangan Elektrik dan Perabot

Modal RM 400 000 RM 250 000 RM 70 000

21 Popular Bookstores 22 23 Arastu Sabar Express

24 25 26

Caserini Deli Giant Academic of Learning

Perkhidmatan Kurier RM 50 000 dan Penghantaran Cepat Pakaian RM 165 000 Pakaian Pembelajaran Komputer RM 210 000 RM 200 000

E. Perikatan StrategikPersekutuan atau penggabungan bersama dua atau lebih firma yang bertujuan untuk mempelajari dan mendapatkan teknologi, produk, kemahiran dan pengetahuan antara satu sama lain. Mekanisme perikatan ini termasuklah perlesenan, pengeluaran bersama, usahasama atau konsortium. Contoh perikatan strategik: United Engineering Malaysia (UEM), PNSB, Ho Hup, Teka Neka, Sato dan Mitsui dan sebagainya.

Beberapa cabaran dalam perikatan strategik: Menetapkan wawasan strategik yang jelas.Cabaran pertama : bentuk logik yang kuat dan kukuh mengapa perikatan perlu dilaksanakan. Firma yang bakal membuat perikatan mesti berupaya mengenal pasti faedah yang besar iaitu capai kos yang rendah dan anjal dan punya potensi yang lebih khusus. Alasannya:mencapai pasaran baru memperoleh teknologi dan kemahiran mencapai tahap ekonomi bidangan menyebarkan risiko mengurangkan persaingan

Mencari rakan kongsi yang sesuai. Faktor yang diambil kira bagi memastikan kesesuaian perikatan strategik Saiz dan stail organisasi. Stail dan kecepatan pembuatan keputusan. Proses penyelesaian sesuatu isu. Sikap pihak pengurusan dan halangan. Persefahaman budaya. Cara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan jurang perbezaan yang mungkin timbul dengan memperkenalkan: Pembangunan pengurusan bersama Menterjemahkan budaya dan bahasa korporat Membangunkan sistem pengurusan yang komperhensif dan berpadanan Projek bersama atau integrasi secara selektif

Rancang, rancang dan rancang semula. Kedua-dua pihak perlu lebih proaktif dan meletakkan fokus yang berterusan ke atas keperluan komersial dan perhubungan mereka. Perkara yang perlu dirancang dengan teliti perjanjian secara formal tentang cara berhadapan dengan suasana persaingan, liabiliti percukaian dan aspek kewangan. Kemungkinan kedua-dua pihak ini mempunyai pandangan yang berbeza terhadap jumlah nilai sumbangan setiap pihak dalam perkongsian tersebut atau jumlah nilai yang boleh dihasilkan tanpa perikatan.

Menyemak semula secara berterusan perhubungan yang dibentuk.

Tidak boleh dilakukan berdasarkan logik awal terhadap keperluan kepada persekutuan bersama dan kemudiannya dibiarkan. Semakan semula secara berterusan adalah perlu kerana s