sdp oum 2.ppt

Download SDP OUM 2.ppt

Post on 14-Apr-2018

242 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  1/28

  Seni Dalam Pendidikan

  TOPIK 2:Kanak-Kanak dan Seni

  *Fitrah kanak-kanak dlm proses

  perkembangan diri mereka.

  *Keperluan asas kanak-kanak.

  *Perkembangan dan pertumbuhan kanak-

  kanak.

  *Konsep kanak-kanak sebagai insan sosial.

  *Perkembangan diri kanak-kanak melalui

  seni.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  2/28

  PENGENALAN

  Seni dalam konteks seni visual,muzik dan pergerakanmerupakan asas kepada perkembangan individu danpembelajaran berhalatuju artistik bagi kanak-kanak. Jikadiajar dengan baik, maka dapat meransang kepekaan deriakerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.

  Kanak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakanpendapat dan pengetahuan yang mereka temui. Suarakeriangan kanak-kanak yang jelas kedengaran dalam bilikdarjah patut digalakkan semasa pembelajaran. Justeru ituseni membolehkan kanak-kanak menyertai proses

  pendidikan sepenuhnya tanpa merasa sebarangperbezaan,juga mampu membangunkan potensi mereka utkmenjadi insan yang kreatif dan imaginatif.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  3/28

  Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya,menggunakan lagu untuk memperkenalkantajuk Lebah. Semasa kanak-kanakmenyanyikan lagu, mereka akan bergerak

  mengikut irama seperti lebah sedangterbang. Seterusnya kanak-kanakmenghasilkan gambar lebah. Ini membantupembelajaran terhadap tajuk tersebut

  (hubungkait). Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiridalam kumpulan rakan sebaya dan

  masyarakat umum.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  4/28

  TEORI PEMBELAJARAN MASLOW- Perbincangan mengikut modul

  (topik 2 ,rajah 2.1 ms 28)

  2.1 Keperluan dan keinginan asas

  kanak-kanak

  KESEMPURNAAN

  KENDIRI

  PENGHARGAAN

  KASIH SAYANG

  KESELAMATAN

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  5/28

  2.1 Keperluan dan keinginan asas

  kanak-kanak

  1. Keinginan untuk bergerak (Jasmani).-Kanak-kanak suka mengambil peluang

  untuk bermain dan melibatkan diri

  dalam sebarang kegiatan fizikal

  JASMANI:

  SEMAKIN KANAK-KANAK MENINGKAT USIANYA KOORDINASI OTOT KASAR

  DAN HALUS & PERKEMBANGAN FIZIKAL TURUT MENINGKAT MENGIKUTUSIANYA.

  KANAK-KANAK 6-12 THN ADALAH KANAK-KANAK AKTIF

  PERKEMBANGAN MOTOR DIBAHAGIAN TANGAN LEBIH PENTING.

  MATANGKAN PERGERAKAN OTOT DGN LATIHTUBI YANG KERAP SPT

  MEMEGANG PENSIL DGN BAIK SUPAYA TULISAN LEBIH CANTIK.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  6/28

  2. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf

  (emosi)

  - Kanak-kanak bukan sekadar inginberjaya tetapi inginkan kejayaan itudihargai

  EMOSI:Pada peringkat kanak-kanak,perkembangan emosi agak cepat dan

  sekata berbanding peringkat prasekolah. Emosi peringkat kanak-

  kanak lebih terkawal.

  Dalam Pend. Seni, jika emosinya stabil, lukisannya akan lebih

  cantik dan kreativiti menyerlah. Dalam Pend. Muzik, cara kanak-kanak bermain alat perkusi dapat dipantau. Jika kuat pukulan alat

  muzik, mungkin terdapat gangguan emosi.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  7/28

  3. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan

  sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat(sosial)

  - Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima,

  disanjung, dihargai dan dihormati oleh orang

  lain.

  SOSIAL:

  Peranan guru sangat penting membantu kanak-

  kanak menguasai berbagai ilmu pengetahuan dankemahiran yang difikirkan sesuai.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  8/28

  4. Keinginan untuk bersaing (sosial)

  - Kanak-kanak suka bersaing untuk

  memperlihatkan kemahiran dan

  kekuatan fizikal dan setara dengan

  rakan-rakan sebaya.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  9/28

  5. Keinginan ketangkasan fizikal dan

  sebagai sumber daya penarik.(jasmani,sosial).

  - Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal

  dan membentuk penampilan diri atauharga diri untuk menyesuaikan dirinya

  dalam masyarakat.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  10/28

  6. Keinginan untuk meneroka (estetik)

  - Kanak-kanak gemar melibatkan diri

  dalam sesuatu kegiatan yang luarbiasa tetapi menyeronokkan.

  ESTETIK:

  Mereka telah mula cuba memahami konsep estetik,

  boleh menilai konsep keindahan dan kecantikan.

  Latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak

  dapat mempelajari konsep penghargaan terhadapsesuatu yang dilihat atau dilakukan.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  11/28

  7. Keinginan untuk pencapaian kreatif

  (estetik,intelek).- Kanak-kanak gemar mengalami

  perkara baru melalui aktiviti kreatif

  INTELEK:

  Dapat berfikir tepat sebelum menghasilkan

  sesuatu.

  Bersemagat ingin tahu dan keinginan untuk

  terus belajar

  Beri peluang kepada mereka menerangkan

  pemikiran mereka.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  12/28

  8. Keinginan untuk meluahkan perasaan

  melalui pergerakan (jasmani).

  - Kanak-kanak gemar aktiviti yang

  memberi peluang untuk meluahkan idea

  mengenai diri dan persekitaran mereka.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  13/28

  9. Keinginan untuk kefahaman (rohani).- Kanak-kanak mempunyai keperluan dan

  ingin mengembangkan kefahaman dan ingin

  mempelajari perkara baru. Justeru itu merekadapat meneroka dan merasai pemikiran sertainteraksi mereka dengan persekitaran.

  ROHANI:

  Banyakkan aktiviti yang melibatkan kerohanian dan

  moral seperti:

  Penggunaan senikata lagu yang mengandungi nilai-

  nilai tersebut.

  Ucapan terima kasih,tahniah disampaikan seberapa

  kerap yang boleh.

  Membantu kanak-kanak menghargai sesuatu, bukanmengeji.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  14/28

  RUJUK MODUL UNTUK MEMBINCANGKN TENTANG

  JASMANI

  EMOSI

  ROHANI

  INTELEK

  SOSIAL

  ESTETIK

  MS 29 - 32

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  15/28

  Semasa sekumpulan kanak-kanak sedang bermain

  Sembunyi Sembunyi (Hide and Seek), cuba

  perhatikan perkara-perkara berikut :

  Bagaimana mereka menguruskan

  permainan ini

  Bagaimana menyembunyikan diri mereka

  Tindakan-tindakan yang boleh diambil

  oleh orang yang mencari

  Ekspresi mereka apabila mereka ditemui.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  16/28

  2.2 Perkembangan dan

  Pertumbuhan Kanak-kanak

  Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan

  perkembangan diri mereka. Untuk mencipta

  sesuatu yang baru, kanak-kanak akan

  bergantung kepada pengalaman dan kreativitidalam memanipulasikan alatan dan bahan yang

  mereka gunakan.

  Kefahaman yang baik tentang perkembangan

  kanak-kanak dapat membantu kita mengaturbahan-bahan pembelajaran secara berperingkat

  dan juga bersepadu supaya kanak-kanak boleh

  belajar mengikut pengalaman lama

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  17/28

  CIRI PERKEMBANGAN

  KANAK-KANAK

  PERBINCANGAN BERPANDUKAN MODUL

  (TOPIK 2 ms 33)

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  18/28

  2.2.1 PERINGKAT PERKEMBANGAN

  2.2.2 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN DAN CIRI-CIRI EKSPRESI

  PERBINCANGAN BERPANDUKAN MODUL(TOPIK 2 ms 33)

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  19/28

  Teori Perkembangan Piaget

  Fasa Umur kanak-Kanak

  Deria motor 0 hingga 2 tahun

  Praoperasi 2 hingga 7 tahunOperasi konkrit 7 hingga 12 tahun

  Operasi formal 12 tahun ke atas

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  20/28

  Tahap Deria Motor

  0 hingga 2 tahun

  Sifat kanak-kanak pada peringkat ini lebih

  berdasarkan interaksi mereka dengan alam

  sekeliling melalui pancaindera masing-

  masing.

  Kanak-kanak sedar akan kewujudan

  sesuatu benda hanya jika benda itu boleh

  dikesan oleh salah satu deria pancaindera.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  21/28

  Fasa Praoperasi

  2 hingga 7 tahun

  Kanak-kanak mula memperoleh

  kebolehanpengekalaniaitu kebolehan

  untuk menyimpan imej-imej mental

  tentang sesuatu konsep abstrak atauobjek fizikal. Ini dapat dibuktikan melalui

  kebolehan mereka berbahasa pada

  peringkat ini.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  22/28

  Fasa Operasi Konkrit

  7 hingga 12 tahun

  Kebolehanpengekalansepenuhnyadiperoleh pada peringkat ini. Contoh :kefahaman tentang seketul tanah liat

  dalam bentuk bola tidak akan berubahberatnya walau pun diubah bentuknya.

  Kanak-kanak boleh mengcam melodisesebuah lagu walau pun dimainkandengan tempo atau alat muzik yangberbeza.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  23/28

  Fasa Operasi Formal

  12 tahun ke atas

  Kanak-kanak dalam fasa ini dapatmenyelesaikan masalah dengan lebihbaik, iaitu mereka berkebolehan

  menggunakan pelbagai strategi untukmenyelesaikan masalah.

  Cara kanak-kanak berinteraksi dan berfikiradalah lebih rumit kerana faktor-faktoremosi, intelek dan alam fizikal dilibatkansekarang.

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  24/28

  2.2.3 Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-

  kanak mengikut Viktor Lowenfeld(Perkembangan menyeluruh melalui aktiviti seni)

  Viktor Lowenfeld dan Brittain(1986) telah meneliti

  lukisan kanak-kanak mengikut peringkat-peringkat

  perkembangan kanak-kanak dan menerangkan

  bagaimana bahan kamdungan subjek danenvironmen belajar dapat disesuaikan mengikut

  peringkat perkembangan untuk meransangkan

  pengutaraan tampak kanak-kanak, perkembangan

  kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan

  menyeluruh kanak-kanak.

  P k b d P t b h K k k k

 • 7/27/2019 SDP OUM 2.ppt

  25/28

  Perkemba