ijazah sarjana muda pen gurus an

Download Ijazah Sarjana Muda Pen Gurus An

Post on 09-Jul-2015

421 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) LATAR BELAKANG Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) telah mula ditawarkan melalui Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 1997. Sehingga sidang akademik 2004/05, rancangan ini tidak menawarkan sebarang pengkhususan utama tetapi merupakan pengajian pengurusan am yang merangkumi kursus-kursus dalam bidang Kewangan, Perakaunan, Pemasaran, Pengeluaran dan Operasi, Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi. Pada sidang akademik 2005/06 bidang pengkhususan diperkenalkan, bermula dengan bidang Kewangan dan Organisasi. Pengkhususan Pemasaran diperkenalkan mulai sidang akademik 2006/2007. STRUKTUR RANCANGAN Pelajar akan mengambil kursus-kursus teras pada tahun pertama dan kedua, diikuti dengan kursus major dan elektif pada tahun ketiga dan keempat. Bagi meluaskan skop pendedahan pelajar kepada bidang lain, pelajar rancangan ini juga perlu mengambil sekumpulan kursus mewakili satu bidang minor yang dipilih daripada salah satu pakej berikut: Ekonomi, Sains Politik, Antropologi/Sosiologi atau Matematik. Pelajar yang mengikuti Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) wajib mengumpul minimum 136 unit untuk berijazah. Jenis kursus dan jumlah unit yang perlu dikumpul oleh pelajar ialah seperti berikut: Teras & Major (T) Minor (M) Elektif (E) Kursus Universiti (U) JUMLAH PENDAFTARAN KURSUS KURSUS TERAS (73 UNIT) JTW 104/4 JTW 103/3 JTW 106E/4 JTW 107/3 JTW 108/3 JTW 114/4 JTW 125/4 JTW 124/3 JTW 212/4 JTW 223/3 JTW 241/3 Pengantar Pengurusan Undang-Undang Perniagaan Business Communication Mikroekonomi Makroekonomi Prinsip Perakaunan Kewangan Statistik Perniagaan Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan Perakaunan Pengurusan Pengurusan Operasi Prinsip Pemasaran -193 20 8 15

___________

136

JTW 253/3 JTW 262/4 JTP 293/3 JTP 380/3 JTP 401/3 JTW 403E/4 JTW 305/12 JOW 457/3

-

Perlakuan Organisasi Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan

PAKEJ B (Bagi pelajar yang tidak bekerja dan tidak boleh melakukan Latihan Amali) JTW 480/4 JTW 201/4 JTW 301/4 Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan

KURSUS MAJOR (20 UNIT) Pelajar perlu memilih salah satu major yang ditawarkan. Kesemua kursus yang ditawarkan dalam pakej major berkenaan perlu diambil untuk melengkapkan bilangan unit kursus teras. KEWANGAN JFW 362/3 JFP 363E/4 JFW 364/3 JFW 460/3 JKE 419/3 JFW 370/4 ORGANISASI JOP 352/4 JOW 353/3 JOW 359/4 JOW 365E/3 JOW 452/3 JOW 360/3 PEMASARAN JRW 340/4 JRP 342/4 JRW 343/4 JRP 347E/4 JRP 345/4 Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran Strategic Marketing Komunikasi Pemasaran Bersepadu -2Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri Psikologi Pengurusan Pengurusan Institusi Kewangan dan Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan Kewangan Korporat Kewangan Antarabangsa Derivatif Kewangan

KURSUS ELEKTIF (8 UNIT) Pelajar perlu memilih mana-mana DUA kursus sahaja untuk keperluan elektif bagi semua major KEWANGAN atau ORGANISASI atau PEMASARAN. JRW 348/4 JTU 396E/4 JFP 312/4 JKE 416E/4 Peruncitan E-Commerce Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics

KURSUS MINOR (20 UNIT) Mathematics JIM 101/4 JIM 104/4 JIM 201/4 JIM 211/4 JIM 212/4 Calculus Introduction to Statistics Linear Algebra Advanced Calculus Statistical Methods

Semua kursus Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris. Antropologi-Sosiologi JKA 101/4 JKA 213/4 JKA 314/4 JKA 417/4 JKA 315/4 Ekonomi JKE 211/4 JKE 212/4 JKE 213/4 JKE 315/4 JKE 413/4 Sains Politik JKP 101/4 JKP 211/4 JKP 212/4 JKP 213/4 JKP 214/4 Pengantar Sains Politik Pentadbiran Awam Hubungan Antarabangsa Falsafah Politik Politik Perbandingan Mikroekonomi 1 Makroekonomi 1 Wang dan Perbankan Ekonomi Malaysia Analisis Ekonomi Islam Pengantar Antropologi-Sosiologi Ketidaksamaan Sosial Agama dan Masyarakat Penyelewengan,Konflik dan Pengawalan Sosial Isu-Isu Perbankan di Negara Membangun

-3-

KURSUS UNIVERSITI (15 UNIT) English (4 units) JUE 200/2 JUE 300/2 JUE 402/2 English I English II Writing For Professional Purposes

Walau bagaimanapun sesetengah pelajar perlu mendaftar JUE 100/2 - Preparatory English bergantung kepada taraf pencapaian Bahasa Inggeris masing-masing mengikut skala MUET (Rujuk muka surat 7). Bahasa Malaysia (2 unit) JUL 401/2 Bahasa Malaysia IV

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TISA) (2 unit) JUT 101/2 Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Hubungan Etnik (2 unit) JUH 101/2 Hubungan Etnik

Ko-Kurikulum (3 unit) JUJ 103/3 Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer

Kursus Kemahiran (2 unit) JUS 101/2 Teras Keusahawanan

-4-

KAKITANGAN AKADEMIK Pengerusi Rancangan

: :

PENGURUSAN Zulnaidi Yaacob B.Acc., M.Acc. (UKM) Ph.D (UUM) Che Supian Mohamad Nor Dip. Acct. (UiTM) B.Soc.Sc. (USM) M.B.A. (UUM) D.B.A (USM) Issham Ismail B.Acct. (UUM) M.B.A. (USM) Ph.D. (UM), C.A.(M) Mohd. Faiz Hilmi B.A. Bus. Admin (Washington State) M.B.A. (UUM) D.B.A. (USM) Nasina Mat Desa B.B.A. (UUM) M.B.A., D.B.A. (USM) Norziani bt Dahalan @ Omar D.B.S. (UiTM) B.B.A. (UUM) M.B.A., Ph.D. (USM) Suzyrman Sibly B.Econs. (IIUM) M.Soc.Sc. (Birmingham) Ph.D. Econs. (New Castle upon Tyne) Zarina Mohd. Noor B.B.A., M.B.A. (USM) Ph.D (RMIT, Melbourne)

Pensyarah

:

-5-

SENARAI KURSUS PENGURUSANAsas-Asas Penilaian (%) Bil. Kod/Tajuk Kursus Unit 1. JTW 104 - Pengantar Pengurusan - Undang-Undang Perniagaan - Business Communication - Mikroekonomi 1 - Makroekonomi 1 - Prinsip Perakaunan Kewangan - Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan - Statistik Perniagaan - Perakaunan Pengurusan - Pengurusan Operasi - Prinsip Pemasaran 4 Kerja Kursus 40 Pep. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 10 Kuiz 10 Tugasan 30 P.B. 10 Laporan 15 P.B. 25 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 10 P.B. 10 Kuiz 20 Projek 15 P.B. 15 Projek 10 Tugasan

2. 3. 4. 5. 6. 7.

JTW 103 JTW106E JTW 107 JTW 108 JTW 114 JTW 124

3 4 3 3 4 3

40 40 40 40 40 40

60 60 60 60 60 60

8. 9.

JTW 125 JTW 212

4 4

40 40

60 60

10. 11.

JTW 223 JTW 241

3 3

40 40

60 60

12.

JTW 253

- Perlakuan Organisasi

3

40

60

P.B. = Peperiksaan Berterusan

-6-

Asas-Asas Penilaian (%) Bil. Kod/Tajuk Kursus Unit 13. 14. JTW 262 JTP 293 Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan 4 3 Kerja Kursus 40 40 Pep. Akhir 60 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 30 P.B. 10 Kuiz 15 P.B. 10 Kuiz 15 Latihan 10 P.B. 30 Projek 20 Tugasan 20 P.B. 20 Esei 20 P.B. 100 Laporan 20 Esei Projek 20 P.B. 10 Kuiz 100 Laporan Projek 20 Tugasan 20 P.B. 30 Laporan 20 Ulasan Buku 10 Pembentangan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 10 Kuiz

15. 16. 17. 18. 19.

JTP 380 JTP 401 JTW 403E JTW 305 JOW 457

-

3 3 4 12 3

40 40 40 100 50

60 60 60 50

20. 21.

JTW 480 JTW 201

-

Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan

4 4

100 40

60

22.

JTW 301

-

4

60

40

23. 24.

JFW 362 JFP 363E

-

Pengurusan Institusi Kewangan & Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan

3 4

40 40

60 60

25.

JFW 364

-

3

50

50

P.B. = Peperiksaan Berterusan

-7-

Asas-Asas Penilaian (%) Bil. Kod/Tajuk Kursus Unit 26. 27. 28. JFW 460 JKE 419 JFW 370 - Kewangan Korporat - Kewangan Antarabangsa - Derivatif Kewangan - Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi 3 3 4 Kerja Kursus 40 30 40 Pep. Akhir 60 70 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 Tugasan 20 P.B. 10 Tugasan 20 P.B. 20 P.B. 10 Kuiz 10 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 Esei 10 Kuiz 10 Latihan 20 P.B. 20 Tugasan 10 Latihan 10 Kuiz 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Projek 20 P.B. 30 Tugasan

29.

JOP 352

4

40

60

30.

JOW 353

3

40

60

31.

JOW 359

-

Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri

4

40

60

32.

JOW 365E

-

3

40

60

33.

JOW 452

-

3

40

60

34.

JOW 360

-

Psikologi Pengurusan

3

60

40

35.

JRW 340

-

Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran

4

40

60

36.

JRP 342

-

4

40

60

37.

JRW 343

-

4

50

50

P.B. = Peperiksaan Berterusan

-8-

Asas-Asas Penilaian (%) Bil. Kod/Tajuk Kursus Unit 38. JRP 347E Strategic Marketing Management Komunikasi Pemasaran Bersepadu Peruncitan 4 Kerja Kursus 40 Pep. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P.B. 20 Pojek 30 Tugasan 20 P.B.

39.

JRP 345

-

4

50

50

40.

JRW 348

-

4

40

60

20 Esei 20 Latihan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan

41.

JTU 396E

-

E-Commerce

4

40

60

42.

JFP 312

-

Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics