am alan pen gurus an islam

Click here to load reader

Post on 25-Dec-2015

19 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cxvx

TRANSCRIPT

AMALAN PENGURUSAN ISLAM DI MALAYSIA

AMALAN PENGURUSAN ISLAM DI MALAYSIA

Oleh

Roslan Abd Jelani

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Pendahuluan

Sebelum kita dapat membincangkan perkara di atas, perlulah jelas dalam pemikiran kita tentang apakah sebenarnya yang cuba kita perkatakan. Ini memandangkan tajuk di atas kelihatan begitu umum dan dari satu segi, tidak begitu releven untuk dihuraikan jika yang hendak disentuh di sini adalah pengurusan Islam itu sendiri sebagai satu korpus ilmu baru yang telah dibangunkan dengan rapi dan sistematik lalu dijadikan sebagai premis utama dalam pengamalan pengurusan di Malaysia.

Sebenarnya, semenjak negara kita mengecapi kemerdekaan sehinggalah pada alaf baru ini, belum banyak lagi usaha yang dilakukan dengan giat dan sistematik oleh mana-mana pihak sama ada pusat pengajian tinggi awam atau mana-mana institusi kerajaan bagi membangunkan disiplin pengurusan yang benar-benar dilandaskan kepada kesatuan dua bentuk ilmu iaitu ilmu naqli dan ilmu aqli yang boleh dicapai melalui empat saluran ilmu yakni:

i. Pancaindera (kaedah empirikal);

ii. Khabar Sadiq (al-Quran, al-Hadith, dan Khabar Mutawatir);

iii. Aql Salim; dan

iv. Ilham (penampakan tentang hakikat sesuatu yang dipancarkan oleh Allah atas jiwa yang mutmainnah).

Usaha-usaha Awal Pembangunan Disiplin Pengurusan Islam

Dalam aspek membangunkan disiplin pengurusan Islam, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) misalnya telah memulakan langkah awalnya dalam hal ini dengan menerbitkan buku yang berjudul Kecemerlangan Pentadbiran: Dasar dan Amalan dalam Islam pada tahun 1990 yang diselenggarakan oleh Shafie Hj. Mohd. Salleh dan Mohd. Affandi Hassan; disusuli kemudiannya pada tahun 1992 dengan penerbitan buku The Tawhidic Approach in Management and Public Administration: Concepts, Principles and an Alternative Model yang dikarang oleh Mohd. Affandi Hassan, dan penerbitan Buletin Pengurusan Islam; muncul selepas itu buku Citra Karya: Falsafah, Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam yang diterbitkan pada tahun 1994; dan kemuncaknya apabila diadakan satu bengkel di peringkat kebangsaan pada 21 hingga 22 September 1995 yang dihadiri oleh wakil-wakil penting dari semua institusi-institusi latihan kerajaan dan institusi-institusi pengajian tinggi awam bagi tujuan membincangkan tiga perkara penting yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran dari perspektif Islam iaitu:

i. cadangan mewujudkan kurikulum kursus pentadbiran dan pengurusan dari perspektif Islam;

ii. usaha-usaha bagi meningkatkan tahap kepakaran/kemahiran tenaga pengajar/pensyarah di institusi-institusi latihan di seluruh negara dalam bidang yang berkaitan; dan

iii. penubuhan sebuah pusat sumber maklumat pengurusan dan pentadbiran Islam.

Ekoran daripada bengkel tersebut, beberapa siri kursus pengurusan dan pentadbiran Islam yang berbentuk latihan untuk jurulatih dan beberapa seminar umum telah diadakan. Kursus dan seminar yang diadakan ini lebih menjurus ke arah memberi pendedahan awal kepada para peserta tentang kerangka dasar pentadbiran dan pengurusan Islam yang menyentuh perkara-perkara penting seperti prinsip al-Tawhid sebagai teras pembangunan organisasi, muamalat Islam sebagai asas dalam metodologi pengurusan, kepemimpinan Islam berlandaskan hakikat iman, ilmu, amal dan ihsan, pemupukan semangat syura, dan konsep ikhtiar sebagai asas pembinaan kreativiti.

Walau bagaimanapun, usaha yang kelihatan dilakukan secara bersungguh-sungguh di peringkat awal ini akhirnya mulai malap, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor:

i. usaha ini, walaupun berlaku di peringkat organisasi, tetapi ia lebih merupakan inisiatif perorangan yang penuh ikhlas, beristiqamah, bersemangat ilmu, berani, dan yakin bahawa prinsip Islam dapat diolah untuk dilahirkan sebagai satu sistem pengurusan yang beradab. Patut diingat bahawa tidak sekelumit pun timbul dalam jiwa orang yang sebegini matlamat yang berkepentingan peribadi yakni sama ada untuk mengejar kedudukan, kuasa dan pangkat. Contoh usaha dan keperibadian yang dipancarkan oleh individu-individu ini sebenarnya tidak dipupuk dengan sewajarnya dalam diri pegawai-pegawai awam yang lain, ditambah pula dengan kurangnya pengiktirafan organisasi terhadap hasil usaha yang sebegini hingga mengakibatkan terbantutnya perjalanan program tersebut;

ii. kurangnya keutamaan yang diberikan oleh peringkat pengurusan terhadap aspek pembinaan disiplin pentadbiran dan pengurusan Islam lalu program yang sebegini dibiarkan dalam keadaan terumbang-ambing. Akibatnya, amanah bagi melaksanakan program tersebut diletakkan atas bahu orang yang tidak beradab terhadap ilmu, selekeh dari segi mengolah bidang yang diceburi, atau melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan ala kadar sahaja sehigga mengakibatkan usaha yang bersepadu dalam hal yang berkaitan tidak dapat dilaksanakan;

iii. terpahatnya budaya kerja kebendaan yang bersifat anti ilmu yang berpaksikan hawa dan zann atau rasa agak-agak di peringkat individu; tuntutan sosio-politik dan desakan ekonomi jangka pendek di peringkat institusi dan negara. Ini sebenarnya menjadi punca kepada lahirnya pemimpin organisasi yang rakus jiwanya yang hanya berlumba-lumba mengejar kedudukan dan pangkat hinggakan komitmen yang jitu tidak dapat diberikan kepada program di atas yang secara zahirnya seolah-olah tidak dapat menjanjikan apa-apa keuntungan kebendaan; dan

iv. lahirnya kelompok pentadbir dan pengurus yang begitu pragmatik terhadap sistem pemikiran Barat yang sekular yang bilangan mereka lebih ramai berbanding dengan kelompok yang mempunyai ilmu dan keyakinan yang kukuh terhadap Islam. Kelompok tersebut sebenarnya mengendong pemikiran beku , bebal dan penuh keraguan (sceptic) hinggakan tidak terbit pada jiwa mereka hakikat dan kebenaran sesuatu. Bagi mereka, perkara seperti metafizik, tasawwuf, tawhid, dan prinsip fiqhiah amat tidak releven untuk diketengahkan dalam konteks pengurusan masa kini.

Usaha bagi membangunkan disiplin pengurusan Islam ini juga turut dilaksanakan oleh Akademi Pengurusan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM) dengan menggunakan prinsip al-Tawhid sebagai teras dalam latihan. Usaha yang baru dimulakan ini dan berterusan sehingga kini lebih tertumpu kepada soal menerapkan semangat keIslaman sejati dalam konteks pengurusan dan pembangunan organisasi. Program yang sebegini, walaupun pada dasarnya tidak lagi bersifat apologatik atau akomodatif terhadap sistem pengurusan Barat tetapi masih di peringkat permulaan kerana subjek-subjek utama dalam kursus yang ditampilkan ini hanya berkisar pada elemen-elemen teras yang menjadi tunjang kepada pembinaan disiplin pengurusan Islam. Banyak lagi usaha yang perlu dilakukan dalam hal ini misalnya menyenaraikan istilah-istilah dan konsep-konsep utama pentadbiran Islam sambil pada masa yang sama membina teori dan sistem pentadbiran dan pengurusan Islam.

Amat malang sekali, usaha sedemikian masih belum dapat dilakukan secara kolektif atau secara gabungan dengan institusi-institusi unggul yang lain kerana program sebegini lahir bukan atas dasar minat dan kesedaran bersama tetapi masih dalam lingkungan inisiatif individu yang begitu yakin dan berazam tinggi bagi menampilkan prinsip pentadbiran Islam sebagai landasan utama sistem pengurusan. Keadaan ini menggambarkan betapa ceteknya fahaman para pengamal pengurusan tentang Islam; hanya memberi perhatian terhadap aspek ritualnya semata-mata sehingga Islam sanggup dijadikan sebagai alat untuk bersandiwara. Mereka alpa terhadap hakikat dan kebenaran kukuh yang menandai Islam yang secara batin menghendaki kita supaya menyuburkan satu bentuk kehidupan yang membolehkan kita, pada setiap detik dan ketika, menghadirkan diri ke hadrat Illahi.

Kehidupan subur yang dinyatakan di atas, pada hakikatnya, perlu dimulakan di peringkat diri terlebih dahulu. Keaiban, kadaifan, dan kemaksiatan diri hendaklah senantiasa diperhitungkan (muhasabah); kemahabesaran mujizat Illahi yang ditajallikan dalam diri hendaklah tidak boleh tidak direnung dan difikirkan (tafakkur); dan, pengawasan diri dalam maksud diri aqali mengawali dan seterusnya menakluki diri hayawani sudah semestinya setiap masa dilakukan (muraqabah). Perlu diingat bahawa amal-amal yang terkandung dalam aspek pengurusan dan pentadbiran jika dilakukan bukan atas tujuan untuk menyucikan jiwa, membaiki laku perangai dan budi pekerti, serta mencapai rasa dan pengalaman rohani yang boleh menghampirkan diri kepada Allah, kelak ia akan menfasadkan diri dan membutakan mata hati. Berwaspadalah! Barang siapa yang buta (mata hati kerohaniannya) dalam dunia ini akan butalah juga ia di akhirat kelak, bahkan lebih sesat lagi jalannya.Oleh itu kita dapat perhatikan bahawa ramai pengurus dan pentadbir yang asyik menyuarakan slogan kecemerlangan dan kemajuan organisasi sebaliknya diri mereka semakin terbantut dan jiwa mereka pula semakin keroh;banyak melakukan helah terhadap hukum agama dan banyak mengeluarkan dalil-dalil palsu; sering merobek kesusilaan dan kesopanan insaniah; hinggakan hakikat iman, Islam dan ihsan ditanggapi sebagai tiada kaitan dan keserasian dengan sains pengurusan moden.

Hakikat Sistem Pengurusan Moden

Akibat daripada pengabaian terhadap pembangunan disiplin pentadbiran dan pengurusan Islam maka apa yang terhidang kepada kita pada masa kini hanyalah sistem pengurusan yang diwarisi dari Barat yang secara zahirnya kelihatan enak tetapi terselit dalamnya racun yang bakal mengundang bencana pada jiwa dan kefasadan pada aqal. Jika dinukilkan sebagai satu misalan, disiplin pengurusan Barat itu ibarat sebatang pohon palsu yang dihiasi dengan daunan yang indah warnanya dan buah-buahan yang rupanya mempersonakan tetapi sayang, isinya tidak dapat dikecapi malah jauh sekali daripada memberi kelazatan pada batin. Kebaikannya hanya semata-mata te