pen gurus an kantin 2010 (update)

Click here to load reader

Post on 18-Jun-2015

2.082 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 UNIT HEM PENGURUSAN KANTIN SMK PUTRI SAADONG, BUKIT MARAK 16030 BACHOK KELANTAN 2 KANDUNGANDAN MUKASURAT BilKandunganm/s 1.DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN3 2.FALSAFAH PENDIDIDIKAN KEBANGSAAN4 3.VISI DAN MISI SEKOLAH5 4.VISI DAN MISI UNIT KANTIN6 5.SLOGAN SEKOLAH DAN KANTIN7 6.FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH7 7.MOTO KANTIN8 8.PIAGAM PELANGGAN KANTIN8 9.PENDAHULUAN9 10.MATLAMAT9 11.OBJEKTIF10 12.STRUKTUR ORGANISASI11 13.CARTA ORGANISASI12 14.JADUAL AJK GURU BERTUGAS13 15.CARTA ALIRAN14 16.PENCAPAIAN/ ETR17 17.CARTA GANTT18 18.PROGRAM JANGKA PANJANG20 19.ANALISA SWOC23 20.PELAN TAKTIKAL27 21.PELAN OPERASI28 22.PROGRAM PENINGKATAN30 23.BAJET31 24.LAMPIRAN 1 MINIT MESYUARAT/ TAKWIM 34 25.LAMPIRAN 235 26.LAMPIRAN 346 3 DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN ADALAH SEPERTI YANG TERMAKTUB DALAM AKTA PELAJARAN 1961. BAHAWASANYA DASAR PELAJARAN SPERTI YANG DIISYTIHARKAN DALAM ORDINAN PELAJARAN 1957 IALAH UNTUK MENUBUHKAN SATU SISTEM PELAJARAN YANG AKAN DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN NEGARA DAN MENGGALAKKAN PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN, SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIKNYA BAHAWASANYA ADALAH DIFIKIRKAN PERLU BAHAWA SETAKAT YANG SEJAJAR DENGAN DASAR ITU, DENGAN MENGADAKAN PENGAJARAN YANG CUKUP DAN DENGAN MENGELAKKAN PERBELANJAAN AWAM YANG TIDAK BERPATUTAN, PERHATIAN HENDAKLAH DIBERIKAN KEPADA PRINSIP AM BAHAWA MURID-MURID HENDAKLAH DIDIDIK MENGIKUT KEMAHUAN-KEMAHUAN IBU BAPA MEREKA 4 FALSAFAH PENDIDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKANDIMALAYSIAADALAHSUATUUSAHAYANGBERTERUSANKEARAH MEMPERKEMBANGKANPOTENSIINDIVIDUSECARAMENYELURUHDAN BERSEPADUUNTUKMEWUJUDKANINSANYANGHARMONISDANSEIMBANG DARISEGIINTELEK,ROHANI,EMOSI,DANJASMANIBEDASARKANKEPERCAYAAN DANKEPATUHANKEPADATUHAN.USAHAINIADALAHBAGIMELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANGBERILMU, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAIKESEJAHTERAANDIRISERTAMEMBERISUMBANGANTERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURANMASYARAKAT DAN NEGARA. 5 VISI SEKOLAH SMK Putri Saadong akan menjadi sekolah berkesan ,cemerlang,gemilang dan terbilang menjelang tahun 2010 MISI SEKOLAH Kearah mencapai visi, warga sekolah akan berusaha yMelaksanakan sisitem pengurusan berkualiti,professional dan berkesan yMencapai kecemerlangan dalam kurikulum yMencapai kecemerlangan kokurikulum seperti sukan, persatuan ,kelab dan pasukan pakaian seragam yMember penekanan terhadap pembangunan insane dan nilai murni terpuji di jiwa seluruh pelajar yMemupuk modal insane yang mempunyai jati diri tinggi bagi mencapai inspirasi Negara yMelaksanakan tanggungjawab dengan penuh iltizam dan akur dengan arahan PPD,JPN Dan KPM VISI UNIT KANTIN MENJANA SUMBER SECARA PRODUKTIF KE ARAH MENCAPAI TARAF KANTIN 5 BINTANG MISI UNIT KANTIN 1.KEANGGUNAN DAN KECERIAAN SEKITARAN KANTIN BERTERUSAN 2.KETINGGIAN KUALITI DISIPLIN PELAJAR 3.PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FIZIKAL SEPANJANG MASA 4.KEJELEKITAN DAN KESEPADUAN KOMUNITI 5.BUDAYA PERSEGARAN POSITIF 7 SLOGAN SEKOLAH BERSAMAMEMACU KEARAH KECEMERLANGAN SLOGAN KANTIN KEPUASAN HATI PELANGGAN, KEBERSIHAN KEENAKAN TERSERLAH* FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH PENDIDIKAN MERUPAKAN USAHA TERANCANGYANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERTERUSANBERPAKSIKAN ILMU ,MASA DAN TAQWA UNTUK MELAHIRKAN INSAN CEMERLANG ,GEMILANG DAN TERBILANG SESUAI DENGAN KEHENDAKDAN TUNTUTAN AGAMA,BANGSA DAN NEGARA. 8 MOTO KANTIN KEBERSIHAN, KEENAKAN DENGAN HARGA BERPATUTAN PIAGAM PELANGGAN KANTIN 1. MESRA KHIDMAT UNTUK SEMUA TANPA MENGIRA STATUS DAN KEDUDUKAN 2. MENYEDIAKAN MENU BERSESUAIAN BERDASARKAN CITA RASA WARGA-PUTRI SAADONG 3.MEMENUHI PESANAN PENYEDIAAN MAKANAN DALAM TEMPOH MASA SESINGKAT MUNGKIN 4.ANEKA KHIDMAT UNTUK KEPUASAN PERSEGARAN 5.MENGUTAMAKAN KEBERSIHAN DAN KESELESAAN INFRASTRUKTUR PELANGGAN 9 PENDAHULUAN Institusi pendidikan membantu membangunkan minda komuniti wargasekolah melalui pemakanan yang berkhasiat. Peripentingnya pengurusan kantin di sekolah adalah sebagai wahana untuk merealisasikan *otak yang cerdas datangnya daripada badan yang sihat*. MATLAMAT Prasarana dan pengurusan kantin yang efisien menjadi agenda penting dalamrutinsehariandisekolah.Perkhidmatanyangdisediakanoleh kantin mestilah menepati cita rasa pelanggannya yakni guru, kakitangan sekolahdanparapelajar.Justeru,sebagaitempatyangmenjadi perhatianramai,kantinberperanandalammenarikperhatianumum, supayaperkhidmatannyadigunapakaisecaraoptimumdemi keselesaan dan kepuasan hati penggunanya. 10 OBJEKTIF 1. Mencapai cita-cita sebagai kantin *bench mark* pada peringkat daerah dan negeri 2. Supaya dapat menjadi medium saluran perantaraan antara wargaguru dengan kakitangan kantin untuk menyuarakan maklum balas dan usul berhubung perjalanan operasi dan juadah seharian 3. Menyerlahkan perkhidmatan yang berkualiti untuk memuaskan hati semua pelanggan dengan memberi peluang dan ruang kepada pelanggan untuk memberi komentar kearahmeningkatkan kualiti pengurusan. 11 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KANTIN 2010 PENASIHAT TN.HJ. PI. REMLI B. CHE ISHAK (PENGETUA) PENGERUSI EN. HARUN ABD RAHMAN (PENOLONG KANAN HEM) TIMB. PENGERUSI 1 EN. WAN ABDUL MALIK B. WAN SULAIMAN (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) TIMBALAN PENGERUSI 11 EN ISAMUDDIN ISMAIL(PENOLONG KANAN KO) SETIAUSAHA PN. SITI NORHASLIDA MAT HASSAN PENOLONG SETIAUSAHA PUAN AZUMAH BT MOHD SALLEH BIROKAWALAN DANPENGAWASAN EN NIK ZOLKEPLI AMIN WAN ISMAIL TN HJ. ZUHAIDI HUSSIN PN. NIK AZLINA ABDULLAH EN. NIK SUWARDY NIK MAT EN IBRAHIM ABDULLAH BIRO KECERIAAN PN. RAHIMAH MAT NAWI CIK HANANI AZMIPN.NORHARTINI ISMAIL EN ROZEDIN ALI BIRO MAKANAN PN. RUSLIDA ISMAIL PN. RAHAZAH ISMAIL EN. JASUDIN MAMAT PN. NORAINI ZAHARI 12 CARTA STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KANTIN 2010 PENGERUSI TN HAJI ISAMUDIN (PK HEM) NAIB PENGERUSI 11 TN HJ.NIK ZAINAL (PK KO) S/U KANTINPN. SITI NORHASLIDA MAT HASSAN NAIB PENGERUSI 1 EN. HARUN ABDRAHMAN (PK PENTADBIRAN) PENOLONG S/ U KANTIN PN. AZUMAH MOHD SALLEH PENASIHAT TN HJ PI REMLI CHE ISHAK (PENGETUA) BIRO KECERIAAN PN. RAHIMAH MAT NAWI EN. ROZEDIN ALI CIK HANANI AZMI PN.NORHARTINI ISMAIL BIROKESELAMATAMDAN PENGAWASAN EN NIK ZOLKEPLI AMIN WAN ISMAIL TN HJ. ZUHAIDI HUSSIN PN. NIK AZLINA ABDULLAH EN. NIK SUWARDY NIK MAT EN. IBRAHIM ABDULLAH BIRO MAKANAN PN. RUSLIDA ISMAIL PN. RAHAZAH ISMAIL EN. JASUDIN MAMAT PN. NORAINI ZAHARI 13 JADUAL GURU BERTUGAS AJK PEMANTAUAN KUALITI MAKANAN DAN PENYENGGARAAN KEBERSIHAN KANTIN 2010 BIL.NAMA PEMANTAUHARI BERTUGAS yEN. JASUDIN MAMATAHADyPN. RUSLIDA ISMAILISNIN yPN. AZUMAH MOHD SALLEHSELASA yPN. NOR ANI ZAHARIRABU yPN. RAHAZAH ISMAILKHAMIS JADUAL KAWALAN GURU KANTIN WAKTU REHAT SESI 2010 HARI/ MASA REHAT 1 [9.40am-10.00am] REHAT 2 [10.20am-10.40am] AHAD yTN HJ ZUHAIDI HUSSIN yPN. RAHIMAH MAT NAWI yPN SITI NORHASLIDA MAT HASSAN yPN AZUMAH MOHD SALLEH ISNIN yEN NIK SUWARDY NIK MAT yCIK HANANI AZMI yPN HJH NIK AZLINA ABDULLAH yEN ROZEDIN ALI SELASA yEN NIK ZOLKEPLI W.ISMAIL yPN.NORHARTINI ISMAIL yEN NIK SUWARDY NIK MAT yPN RAHIMAH MAT NAWI RABU yPN HJH NIK AZLINA ABDULLAH yEN ROZEDIN ALI yTN HJ ZUHAIDI HUSSIN yPN.NORHARTINI ISMAIL KHAMIS yPN SITI NORHASLIDA MAT HASSAN yPN AZUMAH MOHD SALLEH yEN NIK ZOLKEPLI W.ISMAIL yCIK HANANI AZMI TUGASAN; 1.Menyelaras, menyemak, dan mengemas kini fail setiap hujung minggu. 2.Guru-guru bertugas boleh memanggil, menasihati/menegur pengawas yang tidak menjalankan tugas. 3.Pertukaran hari bertugas boleh dilakukan dengan persetujuan bersama. 14 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN TAWARAN TENDER KANTIN SEKOLAH Mengadakan Mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah . (Pengetua & AJK) Membuat siaran tawaran sebut harga kantin. (Pengetua Kerani) Menyedia / Mengagihkan borang tawaran sebut harga.(Pengetua-Kerani) Mengumpul borang permohonan / tawaran tender kantin. Menghantar borang permohonan / tawaran tender kantin ke PPD. Mesyuarat J/Kuasa sebut harga. Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya. Memanggil penender yang berjaya dan menandatangani surat perjanjian. Kantin mula beroperasi bersambung 15 J/Kuasa Kantin membantu / membimbing Pengusaha Kantin Pemantauan berjadual Pengusaha kantin terus beroperasi Permohonan menyambung kontrak Mesyuarat J/Kuasa sebut harga / menyambung kontrak ( Wakil JPN/PPD,Pengetua,GPK/PGB). Tawaran menyambung kontrak kepada pengusaha kantin & buat perjanjian Pengusaha kantin terus beroperasi TAMAT 16 CARTA ALIRAN KERJA AJK GURU KAWALAN KANTIN WAKTU REHAT SESI 2010 Mengawasi pelajar beratur dan dibantu oleh pengawas bertugas Ambil nama pelajar bertugas untuk sahkan kehadiran pengawas bertugas Ambil borang semakan pengawas bertugas dalam fail di cafe guru Isi borang semakan dan disimpan semula di dalam fail Tugasan selesai 17 PENCAPAIAN/ETR Merialisasikan harapan mendapatkan pengiktirafan kantin bersih tahap A daripada kementerian kesihatan Malaysia 18 CARTA GANTT BilAktivitiJFMAM JJOSONTindakan 1Penyediaan tempat urusniaga pembelian baru untuk memenuhi keperluanpelajar perempuan bagi mengelakkan kesesakan dan ketidak teraturan semasa pembelian pada waktu rehat. //Pihak kantin 2Gotong-royong membersih & menceriakan kantin: - menurunkan tirai lama - membaiki skirting meja - susunan meja (jika perlu) - sampah & longkang / / / / //Semua AJK & pihak kantin 3Persediaan pengawas kantin: -pemilihan pengawas -pengagihan tugas //Pn. Siti Norhaslida 4Kemaskini maklumat di papan kenyataan: -ganti kertas *back ground* yang baru -wujudkan sudut Buletin Kantin -wujudkan sudut Kepenggunaan -Poster Kesihatan //// Ustazah Azumah Mohd Salleh dan AJK Kantin 5Mewujudkan sudut ILMU -melabel -menambah koleksi //Rahimah Mat Nawi minta kerjasama guru panitia6Menyediakan cogan kata/kata Hikmat ///Pn. Hartini Ismail 7Pemantauan kualiti makanan dan penyenggaraan kantin harian //////////Pn. Ruslida (ahad) Pn. Rahazah En. Jasudin Pn. Noraini Zahari 8Penghijauan sekitar kantin: -me