2.0 diari mingguan pen gurus an ko

Click here to load reader

Post on 13-Jun-2015

685 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2.0 Diari Mingguan Pengurusan Ko-KurikulumMinggu Aktiviti Tarikh Masa Lokasi :1 : Sesi perkenalan dan pembelajaran BAB 1 dan BAB 2 : 10 Januari 2009 (Sabtu) : 8.00 pagi 10.00 pagi : Auditorium 2

Kandungan Aktiviti :i.

Sesi pengenalan dengan pensyarah UKT 1013 Pengurusan Ko-Kurikulum , Encik Anizan Bin Md Noor memperkenalkan diri. Sesi pengenalan diikuti oleh pengenalan empat orang instructors yang akan meninjau Setiap aktiviti mengikut pembahagian kumpulan masing-masing. Sesi pembelajaran bagi bab 1 berlansung dan diikuti oleh sesi pembelajaran bab2 Bab 1 adakah difokuskan mengenai pengenalan , sejarah, konsep, falsafah dan matlamat kokurikulum di Malaysia Bab 2 pula adalah mengenai komponen kokurikulum, kemahiran mengurus kokurikulum , tugas jawatankuasa kerja PPAKK dan pelaksanakan aktiviti kokurikulum.

ii.

iii. iv.

v.

Refleksi

:

Setelah mempelajari pengenalan terhadap pengurusan kokurikulum, saya lebih memahami tentang Ko-Kurikulum berbanding sebelum ini. Sebelum mempelajari pengkhususan ini, saya menganggap kokurikulum merupakan subjek di luar bilik darjah dimana ianya wajib disertai oleh setiap pelajar yang dapat meningkatkan keupayaan seseorang pelajar. Ko-Kurikulum ialah satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang dimana sebahagian besar aktivitinya dilakukan di luar bilik darjah. Aktiviti, proses dan isi kandungan pengajaran dan pembelajaran Ko-Kurikulum dilaksanakan samada melalui empat bahagian kokurikulum iaitu badan beruniform, persatuan, kelab, sukan dan permainan. Selain itu, saya dapat mengetahui tentang sejarah, konsep, falsafah dan matlamat Ko-Kurikulum. Seterusnya, saya telah mempelajari tentang pengurusan Ko-Kurikulum dalam bab 2. Di dalam bab ini, saya

mempelajari komponen Ko-Kurikulum, kemahiran mengurus, tugas jawatankuasa kerja PPAKK dan pelaksanakan aktiviti Ko-Kurikulum. Melalui pembelajaran ini, saya dapat meningkatkan pengetahuan saya di dalam mengurus sesuatu majlis mahupun aktiviti disamping mengetahui cara yang lebih terperinci perlaksanan aktiviti yang dirancang.

Minggu Aktiviti Tarikh Masa Lokasi

:2 : Pembelajaran bab 3 , Penubuhan kelab dan persatuan dan pengagihan tugasan bagi setiap kumpulan dilakukan : 17 Januari 2009 (Sabtu) : 8.00 pagi 10.00 pagi : Auditorium 2

Kandungan Aktiviti :i. ii. iii.

Pembelajaran bab 3 iaitu penubuhan kelab dan persatuan. Mengetahui definasi kelab dan persatuan serta peraturan-peraturannya. Contoh perlembagaan ditunjukkan oleh pensyarah dan pensyarah menerangkan bagaimana ianya dibentuk Pensyarah membahagikan kami kepada 5 kumpulan beserta dengan tugasan masingmasing dan dipimpin oleh seorang instructors. Setiap kumpulan mengadakan mesyuarat untuk melantik ahli-ahli jawatankuasa tertinggi. :

iv.

v.

Refleksi

Pada minggu ini saya telah mempelajari bab 3 tentang penubuhan kelab dan persatuan dimana disedari bahawa bukan mudah untuk membentuk sesebuah persatuan mahupun kelab, perancangan yang rapi diperlukan. Selepas sesi pembelajaran, pensyarah mengagihkan kami kepada 5 kumpulan beserta dengan tugasan masing-masing dan dipimpin oleh seorang instructors. Pembahagian kumpulan adalah bergantung kepada pembahagian kokurikulum iaitu sukan dan permainan, kelab, persatuan, unit beruniform dan kebudayaan. Bagi kumpulan saya

iaitu kumpulan 4, kami menerima tugasan dalam bidang sukan dan permainan. Instructors kumpulan saya ialah Encik Azzarul. Setelah itu, kami bermesyuarat untuk melantik ahli-ahli jawantankuasa. dan menentukan aktiviti yang akan kami jalankan nanti. Kelab sukan dan permainan yang kami tubuhkan ialah Kelab Senam Robik 2009 dan program yang akan kami anjurkan adalah program senam ria dengan konsep santai.

Tugasani. ii.

:

Rancang dan adakan satu acara yang berasaskan sukan dan permainan Sediakan perlembagaan kelab dan kertas kerja untuk dibentangkan pada minggu berikunya.

iii.

Laporan untuk masyuarat aktiviti disediakan

Minggu Aktiviti Tarikh Masa Lokasi

:3 : Pembelajaran bab 4 iaitu berkaitan tentang penubuhan pasukan pakaian seragam : 24 Januari 2009 (Sabtu) : 8.00 pagi 10.00 pagi : Auditorium 2

Kandungan Aktiviti : i.ii. iii.

Proses pembelajaran bab 4 pengurusan kokurikulum Pembelajaran adalah berkaitan tentang pengenalan kepada PPS dan dasarnya. Selepas belajar, setiap kumpulan diberi masa setengah jam untuk proses perbincangan aktiviti yang akan dijalankan oleh kumpulan masing-masing.

Refleksi Setelah

: mempelajari bab 4 ini, saya mengetahui bahawa PPS merupakan suatu

persatuan/badan/pasukan/pertubuhan/pergerakan yang ditubuhkan secara formal oleh sesebuah institusi atau agensi berdasarkan sesuatu akta dengan setiap ahlinya memakai pakaian seragam yang ditetapkan mengikut peraturan yang telah diwartakan atau termaktub dalam peraturan dan undang-undang PPS berkenaan. Penubuhan PSS bukanlah sesuatu yang mudah dan ia memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Saya juga dapat mempelajari bagaimana proses penubuhan seseatu PSS yang juga merupakan perkara baru bagi saya. Selepas sesi pembelajaran tamat , kami diminta untuk membincangkan aktiviti kumpulan masing-masing berdasakan aktiviti yang akan dijalankan. Pendapat instructor kumpulan juga diminta bagi memastikan program yang akan dijalankan adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh pensyarah kami.

Minggu Aktiviti Tarikh Masa Lokasi

:4 : Pembelajaran bab 5 , Pentadbiran dan pengurusan persatuan/ kelab dan pasukan beruniform di sekolah - kesetiausahaan : 7 Februari 2009 (Sabtu) : 8.00 pagi 10.00 pagi : Auditorium 2

Kandungan Aktiviti : i.ii. iii.

Proses pembelajaran bab 5 diadakan. Kandungan pengajaran adalah berkaitan dengan tugas seorang setiausaha. Selepas belajar, setiap kumpulan diberi masa setengah jam untuk berbincang aktiviti bagi kumpulan masing-masing seperti minggu- minggu sebelumnya.

Refleksi

:

Seorang setiausaha perlulah berdedikasi dan sedia melakukan segala tugas yang diamanahkan. Tugas seorang setiausaha adalah melaksanakan segala perkara yang berkaitan dengan suratmenyurat, pengoperasian dan pengendalian fail dan rekod, pendokumentasian data dan maklumat bagi memastikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar. Setelah sesi pembelajaran, kami diminta untuk membincangkan aktiviti kumpulan masing-masing serta menetapkan tarikh aktiviti. Kumpulan 4 telah menetapkan tarikh bagi program kami adalah pada 1 Mac 2009 iaitu pada hari ahad.

Minggu Aktiviti

: 5 : Membincangkan bab 6,7,8 tentang pelaksanaan aktiviti kokurikulum, pengurusan risiko dan pertandingan.

Tarikh Masa Lokasi

: 14/2/2009 (sabtu ) : 8.00 pagi 10.00 pagi : Auditorium 2

Kandungan aktiviti:

Mulanya degan bab 6 tentang pelaksanaan aktiviti kokurikulum, dalam bab ini kami belajar tentang dasar pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Manakala, dalam bab 7 kami belajar matlamat pengurusan keselamatan dan langkah-langkah pengurusan risiko, tujuan kami belajar adalah semasa kami menjalankan sesuatu aktiviti, kami perlu memastikan keselamatan bagi setiap

pelajar supaya dapat mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku. Bagi bab 8, kami telah belajar tujuan pertandingan dan jenis-jenis pertandingan yang terdapat dalam kokurikulum contoh perlawanan, kalah mati, liga dan cabar mencabar. Selepas habis kuliah kami, setiap kumpulan diberi masa setengah jam untuk berbincang aktiviti bagi kumpulan masing-masing. Jurulatih hendak setiap kumpulan dapat menghantar kertas kerja menjalankan aktiviti masing-masing. kepada dia sebelum

Refleksi : Hari ini saya telah mempelajari banyak pengetahuan antaranya terdapat strategi semasa melaksanaan aktiviti kokurikulum, kami perlu menetapkan matlamat dan objektif, menyediakan sumber kepakaran dan kemudahan asas yang sesuai dan mencukupi serta lokasi yang sesuai. Bukan itu sahaja, saya berasa rupanya mengadakan suatu aktiviti adalah perkara tidak mudah, semasa kami menjalankan aktiviti, kami ada tanggungjawab untuk memastikan keselamatan bagi setiap pelajar supaya dapat mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku. Sebelum kami mengadakan sesuatu aktiviti, kami perlu mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. Juga dalam sesuatu aktiviti, kami perlu menyediakan peralatan pertolongan cemas, bukan itu sahaja, kami diri sendiri pun harus mengetahui cara-cara pertolongan kecemasan supaya kami dapat menolong orang semasa berlaku sebarang kemalangan. Selain itu, tujuan mengadakan pertandingan adalah untuk memberi peluang kepada pelajar atau peserta menunjukkan bakat dan kebolehan mereka dalam sesuatu acara yang dianjurkan secara tidak langsung ia dapat meningkat keyakinan pelajar atau peserta.

Tugasan:

Pensyarah menyuruh setiap kumpulan perlu menyediakan perlembagaan dan kertas kerja bagi kumpulan masing-masing serta membentang kertas kerja di kuliah pada minggu hadapan.

Minggu Aktiviti

: 6 : Presentation perlembagaan dan kertas kerja bagi aktiviti-aktiviti kumpulan masingmasing.

Tarikh Masa Lokasi

: 21 /2/2009 (sabtu ) : 8.00 pagi 10.00 pagi : Auditorium 2

Kandungan aktiviti:

Mulanya dengan kumpulan pertama iaitu Kelab Alunan Suara Melody Kita, program yang dianjurkan oleh kelab tersebut ialah pertandingan nyanyian medley pada hari 14/3/2009(Sabtu), tema lagu yang dipilih mesti berkaitan warisan budaya sepanjang zaman. Kumpulan kedua pula adalah kelab sejarah, program yang akan dijalankan adalah explorace, tajuk explorace iaitu selami sejarah dalam beriadah. Aktiviti mereka akan diadakan pada hari 15/3/2009. Tujuan explorace tersebut untuk mengingatkan golongan pelajar terhadap sejarah asal usul budaya di Malaysia, antaranya aktiviti terdapat iaitu teka rasa, permainan tradisional, kuiz dan sebag