pen gurus an fail kssr pwerpnt show

Download Pen Gurus An Fail Kssr Pwerpnt Show

Post on 13-Jul-2015

2.341 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGURUSAN FAIL KSSRDISEDIAKAN OLEH, MOHD MAZLAN BIN HARUN

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

JENIS FAIL

FAIL INDUK FAIL MURID FAIL MATAPELAJARAN

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

Apa dia FAIL INDUK?Jenis Fail Arch yang saiz tebalnya 7sm [Disimpan di Pejabat Sekolah]

Ada subtajuk pembahagian tajuk berdasarkan isi kandungan fail

Warna pengenalan fail boleh ditetapkan oleh jawatankuasa Kurikulum sekolah

Format kulit luar dan subtajuk boleh diselaraskan untuk semua matapelajaran KSSR

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

1. TAKWIMa] MesyuaratTakwim sekolah

b] Perjumpaan

TAKWIM

d] Pelan taktikal

Takwim sekolah

c] Ujian/ peperiksaan

Disediakan oleh setiap guru KSSR

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAILGuru Besar Penolong Kanan I / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid / Penolong Kanan Kokurikulum / Penyelia Petang

2. STRUKTUR

DAN

CARTA ORGANISASI

Pengerusi [Ketua Matapelajaran] Setiausaha Penolong Setiausaha

Penyelaras Tahap I & Tahap II Penyelaras PBS Guru Matapelajaran

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

3. BIODATA DAN RUMUSAN MAKLUMAT GURU

GURU

diisi oleh setiap guru KSSR

MAKLUMAT RUMUSAN

bilangan guru yang mengajar / kategori / jumlah waktu mengajar maklumat peribadi guru berkaitan profesyen / pengalaman mengajar

BIODATA

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

4. JADUAL

JADUAL PERIBADI GURU

JADUAL KELAS

Diperolehi daripada Penolong Kanan Pentadbiran

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

5.

i] MINIT MESYUARAT DAN MINIT CURAI

a] KURIKULUM

b] JAWATANKUASA PBS

5. ii] PERANCANGAN KEWANGAN PBS

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL Minit Curai sediakan oleh semua guru yang menghadiri kursus KSSRMinit mesyuarat PBS disediakan oleh : Setiausaha Minit mesyuarat Kurikulum diperolehi daripada Penolong Kanan Pentadbiran. Mesti menyentuh perkara mengenai PBS. Kewangan Perancangan Kewangan disediakan oleh Penyelaras PBS

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL 6. PEPERIKSAAN Jadual Peperiksaan - diperolehi daripada PK 1 / Setiausaha Peperiksaan Laporan Analisis Peperiksaan - BAND bagi setiap matapelajaran dicatat dan dibuat analisa (graf / jadual)

Analisis?

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

7. i] SENARAI BAHAN RUJUKAN 7. ii] SENARAI BAHAN BANTU MENGAJAR - Disediakan oleh setiap guru KSSR

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

8. JADUAL PENCERAPAN

Diperolehi daripada Penolong Kanan Pentadbiran

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

9. PERKEMBANGAN STAFa] JADUAL KURSUS

b] LAPORAN KURSUS -Disediakan oleh setiap guru yang menghadiri kursus

c] BAHAN EDARAN -Bahan edaran (semua bahan edaran seperti nota, CD, buku, helaian, lampiran dan lain-lain yang lainberkaitan.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

10. SURAT / PEKELILING

Surat panggilan kursus dan Pekeliling yang berkaitan

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

KANDUNGAN FAIL

11. PROGRAMFirst Wave a] Kertas Kerja Second Wave b] Laporan Third Wave d] Tindak Susul c] Post Mortem

Contoh : Program anak Angkat / Rakan Sebaya / Pondok Bestari / Anugerah Cemerlang / Motivasi / Pertandingan 3M (kuiz, peraduan, tekateki) / Mentor Mentee dan sebagainya

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MURID Mesti disimpan dalam kelas masingmasing dan dikendalikan oleh guru kelas. Mempunyai 10 bahagian (1 matapelajaran 1 bahagian). Digunakan untuk menyimpan hasil kerja dan kertas PBS murid / peperiksaan. Guru Matapelajaran bertanggungjawab menyimpan dalam fail.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MURID Digunakan untuk 6 tahun. Sekiranya penuh keluarkan bahan lama dan masukkan dalam Fail Arkib. Guru Kelas bertanggungjawab melabelkan fail. Sekiranya murid bertukar sekolah lain, fail wajib di bawa bersama ke sekolah baru.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

Setiap matapelajaran untuk setiap kelas ada 1 fail. Disimpan oleh guru matapelajaran masing-masing. Dibahagikan kepada : 5 BAHAGIAN

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

A] STANDARD KURIKULUM

Sukatan Pelajaran di fotostat dan dimasukkan dalam fail

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

B] STANDARD PRESTASIDirekacipta oleh guru berdasarkan Standard Kurikulum. Sediakan penerangan untuk BAND 1 6 untuk setiap kemahiran secara teliti dan bersesuaian. Pada masa sama merancang tugasan yang sesuai untuk penilaian dan bukti keputusan murid.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

C] BORANG PRESTASI KELASBorang yang digunakan untuk mencatat BAND setiap murid dalam kelas. Boleh memberikan BAND pada bila-bila masa berdasarkan perancangan. Gunakan pensil untuk mengisi markah supaya dapat membuat perubahan. Pada akhir tahun tetapkan BAND terakhir yang dicapai oleh murid dalam setiap kemahiran dan isikan dengan pen biru.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

D] BORANG PRESTASI INDIVIDUDiguna untuk mencatat tarikh, kemahiran yang dinilai dan BAND yang dicapai oleh murid secara individu. Boleh digunapakai untuk menunjukkan perkembangan murid. Sekiranya murid bertukar sekolah lain, borang prestasi individu ini mesti dibawa bersama murid ke sekolah baru.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

*** PERINGATANSTANDARD PRESTASI, BORANG PRESTASI KELAS DAN BORANG PRESTASI INDIVIDU : Perlu dihasilkan oleh guru atas usaha sendiri.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

FAIL MATAPELAJARAN

E] LAIN-LAIN

Perkara-perkara yang berkaitan dengan Matapelajaran Dunia Muzik.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

Boiled Frog PhenomenonIf we boiled a frog in cold water adding a slight degree of frame slowly, then the frog will die from unawareness of boiling water. Even though the frog felt the change environment, it could not properly act to survive.

Ada lagi ke?

TERIMA KASIHMOHD MAZLAN BIN HARUN 012 512 8153 mustlan3@streamyx.comUdah abis..