pen gurus an fail pemulihan

Download Pen Gurus An Fail Pemulihan

Post on 08-Apr-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  1/15

  PENGURUSANPENGURUSAN

  SISTEM FAILSISTEM FAIL

  OLEHNORHAMIZA BT. HASSAN

  SK SERI MEGA

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  2/15

  FAILFAIL

  Dapat didefinisikan sebagai satu folder yangmengandungi surat atau lampiran. Manakalafail rasmi atau fail awam dapat didefinisikansebagai

  Satu folder yang didaftarkan dalam manasurat-surat (lampiran-lampiran) disusundengan cermat dan sistematik

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  3/15

  KEPERLUAN FAILKEPERLUAN FAIL

  y Merupakan alat perhubungan/komunikasi yang penting

  y Sumber mengurus maklumat Jabatan/Agensi Kerajaan

  y Membantu membuat keputusan/mengambil tindakan

  y Mengekalkan ingatan/bahan rujukan

  y Bahan buktiy Bahan Penyelidikan

  - Sejarah

  - Ekonomi

  - Kebudayaan- Perundangan

  - Dsbnya.

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  4/15

  KANDUNGAN SURAT DALAMKANDUNGAN SURAT DALAM

  FAIL

  FAIL

  y Surat-surat/lampiran-lampiran perludimasukkan di sebelah kanan sesuatu

  fail dan kertas minit di sebelah kirifail. Selepas surat dimasukkan perludicatatkan bilangan kandungan fail disudut kanan atas surat (bulatkan)

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  5/15

  PenggunaanPenggunaan KertasKertas MinitMinit

  1. Setiap fail hendaklah dikepilkan dengan Kertas Minit

  2. Kertas Minit yang standard hendaklah digunakan

  ( yang tertera tulisan Am 6 ).

  3. Kegunaan :-

  3.1. Mencatat surat-surat yang diterima dari luar jabatan

  3.2.Mencatat salinan surat-surat jabatan.

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  6/15

  KERTAS MINITKERTAS MINITy Merekodkan surat keluar dan masuk

  y Surat masuk perlu ditulis dengan pen berwarna merah

  y

  (1) Surat bth. _____ drp. ______ dikdgn. Pd. __________y (1) Surat bth. _____ drp. ______ d/m pd. ____________

  y (1) Bil. ________drp. _______ bth._____d/m pd._______

  y Surat keluar perlu ditulis dengan pen berwarna biru atau hitam.

  y (2) Surat bth. _______ d/m kpd. _______ pd. _________

  y (2) Bil. ________ kpd. _______ bth. _____ d/h pd. _____

  y Menulis arahan-perhubungan bertulis di antara pegawai bawahanatau ke pegawai atau bahagian ke bahagian.

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  7/15

  Contoh Penggunaan Kertas Minit Yang Lengkap

  (Am 6

  Kertas Minit No. ANM.H. 500-6/3 Helai No. 3

  22 Surat Pesanan Fax bth 20.1.98 d/m pd.. 20.1.98

  2 3 Surat SUPS (S) 02/01-12 Jld.5(14) bth. 22.4.98 d/m pd. 30.4.98

  PTA 1, 2/5/98

  Rujuk Lampiran 23 . Sila taip maklumat tersebut untuk

  Difaxkan. T.K.

  2/5/98

  24 Surat ANM.H.500- 6/3(24) bth. 02.05.98 d/m pd. 05.05.98

  25 Surat SUPS (S) 02/01-12 Jld.5(19) bth. 13.08.98 d/m pd. 17.08.98

  PPA, 13.8.98

  Rujuk Lampiran 25 . Sila lengkapkan borang yg. Dilampir-

  Kan dan jawab surat tersebut . T.K.

  18/8/98

  26 Surat ANM.H.500- 6/3(26) bth. 18.08.98 d/m pd. 24.08.9827 Surat SUPS (S) 02/01-11 Jld.2(2) bth. 05.10.98 d/m pd. 08.10.98

  KUR, 09.10.98

  Lihat Lampiran 27 . Sila isikan maklumat dlm. Borang yg.

  disediakan . Jawab TIADA dan faxkan dgn. Segera kpd. SUPS. T.K.

  9/10/98

  (Kertas Minit ini dalam ukuran Metrik ISO A4 = 210 mm x 297 mm)

  P.K. 3606(L)-96

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  8/15

  CADANGAN SISTEM FAIL UNTUK PROGRAM PEMULIHAN

  KHAS

  KUALA LUMPUR

  BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG

  1 FAIL INDUK

  * Surat Pekeliling/ Ikhtisas

  * Objektif Program Pemulihan* Pelan Tindakan

  - Falsafah Pendidikan Negara

  - Rukunegara

  - Program Pemulihan Khas Sekolah Rendah

  - Takwim & Aktiviti Tahunan Program

  Pemulihan Khas- Carta Gantt

  - Unjuran Program Pemulihan Khas

  - Strategi Pelaksanaan Program Pemulihan

  Khas

  - Strategi dalam Pengajaran &

  Pembelajaran

  - Sasaran Program

  - Masalah Yang Dihadapi- Jadual Waktu

  - Senarai Nama murid

  * Carta Organisasi Sek

  * Misi & Visi Sek* SWOT

  * Maklumat/peribadi murid* Maklumat Guru

  * Analisa Ujian* Rekod Ujian

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  9/15

  BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG

  2 SURATMENYURAT

  Surat Pekeliling Ikhtisas Surat dari KPM

  Surat dari JPWP / PPBP Surat dari Agensi Luar.

  3 SUKATANPELAJARAN

  Panduan Pemulihan Khas

  Huraian Sukatan Pelajaran B. Malaysia &Matematik 1 3( tahun 1 KSSR)

  Rancangan Tahunan Pemulihan khas

  (B.M & Math)

  Senarai BBM & kedudukannya

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  10/15

  BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG

  4

  MESYUARAT:

  Surat menyuarat peringkatsekolah

  Surat panggilan mesyuaratperingkat sekolah

  Minit Mensyuarat (sekurang kurangnya 3 x)

  5PERIBADIMURID

  Borang percalonan Profil Murid/ Rekod Kesihatan

  Ujian Saringan dan Diagnostik Lembaran Kerja

  Hasil Penilaian yang telah

  dijalankan Catatan lain yang berkaitan

  dengan murid

  6IPP2M /Saringan linus

  & ANALISIS

  Analisa Ujian

  Analisa Linus

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  11/15

  BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG

  7 UJIAN DIAGNOSTIK &ANALISIS

  * Analisa UjianDiagnostik

  8 LEMBARAN KERJABAHASA MALAYSIA

  * Contoh LembaranKerja

  9 LEMBARAN KERJAMATEMATIK

  * Contoh Lembaran

  Kerja

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  12/15

  BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG

  10 MAKLUMATGURUPEMULIHAN

  * Jadual Waktu* Maklumat guru Pemulihan

  11 PENGURUSANSTOK (IVENTORI)

  * Penerimaan Peralatan

  12 BANK SOALAN * Semua set Ujian yangdigunakan

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  13/15

  BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG

  13 Minit Curai * Maklumat atau kursus yangdihadiri

  14 Pencerapan * Maklumat pencerapan darisekolah, Jabatan,

  Kementerian dan lain-lain

  15 Aktiviti ProgramPemulihan Khas

  * Plan Strategik Tahunan

  * Lawatan/ Pertandingan dl

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  14/15

  Contoh Kulit Fail Yang Lengkap

  Kertas- Kertas Yang Berhubung

  Didaftarkan di bawah perkara

  PERKARA

  FAIL INDUK

  P.K.1897(L)-96Tarikh Kandungan Pertama Tarikh Kandungan Akhir

  ARAHAN - ARAHAN PENUTUPAN FAIL

  (UNTUK KEGUNAAN PENDAFTARAN)Dihantar

  kepada

  Tarikh

  dihantar

  Dihantar

  kepada

  Tarikh

  dihantar

  Dihantar

  kepada

  Tarikh

  dihantar

  (A) Tutup pada .

  atauapabila mengandungi 100

  lampiran yang manalebihawal

  (B) Kajian Pertama 5 Tahun

  Selepas Penutupan Pada....

  (C) Dicadangkan Dipindah -

  kan/Dimusnahkan :

  (Potong mana yang tiada

  berkenaan. Satu senarai

  hendaklah dibuat untuk

  persetuju- an Arkib Negara

  Malaysiabagi memusnahkan

  atau memindah)

  (D) Kajian Kedua Pada Thn.

  ....

  Dihantar

  kepada

  Tarikh

  dihantar

  APA

  BILA

  FA

  IL INI TELAH

  DITUTUP

  MA

  KA

  TINDA

  KA

  N BAR

  UH

  ENDA

  KLAH

  DILA

  KUKA

  N DA

  LA

  M FA

  IL LA

  IN

  (AM 455-Pin.1/80)

  SKSM/06/08/1Nama sekolah

  No fail kurikulumdi Sekolah

  No fail pemulihan di

  Sekolah

  Bilangan No fail

  Tajuk fail

 • 8/7/2019 Pen Gurus An Fail Pemulihan

  15/15