disiplin pengurusan

of 34/34
1 PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH

Post on 16-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disiplin pengurusan

TRANSCRIPT

 • PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH

 • MAKSUD DISIPLINUnsur yang boleh mewujudkan ketertiban masyarakat.peraturan-peraturan yang dikenakantindakan individu untukmenempatkan dirinya dalam masyarakatgaris panduan yang patut diamalkan oleh individu Panduan Mengenai Disiplin Murid.(1982): KPM

 • Sambungan2. Kesanggupan seseorang untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. Laporan JK Kabinet.(1979):KPM3. Tingkahlaku mematuhi peraturan dan menghargai nilai-nilai masyarakat.Ee Ah Meng.(1992). Pedagogi Satu Pengenalan: Fajar Bakti4. Tindakan pengurusan untuk menguatkuasa standard organisasi.John W.N & Keith D.(1993). Organizational Behavior: Mc-Graw Hill Inc.

 • Sambungan5. Mematuhi undang-undang atau pihak berkuasa.American Heritage Dictionary6. Kaedah sistematik untuk memperolehi kepatuhan/ketaatan.American Heritage Dictionary7. Kawalan diri yang diperolehi melalui latihan.Farlex Dictionary8. Kebolehan mematuhi peraturan untuk mewujudkan sekitaran yang selamat.M.Lee Manning.(2003). Classroom Management:Meril Prentice Hall

 • MATLAMAT DISIPLINMenjadikan pelajar manusia yang dapat memimpin diri sendiri dalam hidupnya di masa hadapan.Penting untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bertatasusila, bersatupadu, demokratik, adil, liberal dan progresif.Melahirkan individu yang kreatif serta mempunyai kesedaran harga diri dalam masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan

 • PRINSIP ASAS DISIPLINKeadilan dan sama rataPertimbangan minat dan keperluan pelajarKebebasan tertakluk kepada undang-undangAmalan menghormati individu lainPerhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan yang harmonisPerpaduan masyarakat dan negara

 • FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN PELAJARAsuhan dan didikan di rumah dan sekolahTingkahlaku rakan sebayaSuasana dan sekitaranLatarbelakang keluargaOrganisasi sekolahCita-cita

 • CIRI-CIRI DISIPLIN YANG BAIKMemahami dan mematuhi peraturanMenepati masaRajin dan berdaya usahaJujur dan ikhlasSentiasa bersedia berkhidmat dan bekerjasamaBerbudi bahasa, bersopan santun dan berdiplomasiBersih, cekap dan amanahMenghormati orang lainTaat setia kepada raja dan negara

 • SambunganKasih dan sayang kepada ibu-bapaMencintai sekolahBerfikiran luas dan berpandangan jauh

 • JENIS-JENIS DISIPLIN DI SEKOLAHDisiplin arahan guru.* guru mewujudkan struktur sertamewajibkan pelajar mematuhi peraturan* kawalan dan arahan daripada guru* keselamatan dan kestabilan timbul daripada struktur yang dibentuk

  Disiplin arahan kerja.* diwujudkan oleh tugasan yang perlu disiapkan * berlandaskan motivasi positif* menganggap kerja itu penting

 • SambunganDisiplin arahan kumpulan.* diwujudkan oleh pengaruh rakan sebaya * kawalan daripada rakan sebaya* mematuhi norma atau nilai kumpulanDisiplin arahan diri.* wujud akibat motivasi diri yang tinggi* kelayakan penting untuk mendapat kebebasan* seharusnya berupaya untuk membuat kompromi dengan harapan masyarakat.

 • KEPENTINGAN DISIPLIN DI SEKOLAHKeselamatan warga sekolah terjamin.Pengajaran berjalan secara licin dan teratur.Pembelajaran berlangsung dalam suasana tenang serta teratur.Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan.Murid-murid menjadi lebih produktif.Kemalangan yang berlaku dapat dikurangkan.Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang singkat.

 • KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLINPihak Berkuasa Disiplin* Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957, kuasa diberikan oleh Yang Di-Pertuan Agong kepada Menteri * Menteri membuat peraturan yang dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah),1959 * Guru Besar/Pengetua bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah. Kuasa ke atas guru dan pelajar diberikanPeraturan 4 & 5, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959

 • Sambungan Kuasa Guru Besar/PengetuaMenggubal dasar disiplin sekolah mengikut kesesuaian sekolahBuku Peraturan Disiplin Sekolah diwujudkan dan menjadi panduan ketika menjalankan hukuman-hukumanMembentuk JK disiplin di sekolahMenurunkan kuasa disiplin dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lainMematuhi perintah apabila ada perintah bertulis daripada Pendaftar/Pendaftar Besar

 • KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN2. Peraturan Yang Harus Dipatuhi Dalam Menjalankan Kuasa Disiplin* kuasa dan budi bicara diberikan* mengamalkan keadilan* peruntukan yang dinyatakan dalam peraturan dipatuhi* natural justice diperhatikan* hak untuk dibicarakan* dakwaan dan tuduhan dimaklumkan * hukuman dijatuhkan selepas pembelaan* peluang membuat rayuan dan didengari

 • KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil* Terima aduan, pastikan kebenaran aduan, siasatan awal dan pastikan kes itu bersabit* Beri peluang kepada pelajar untuk menafikan dakwaan/tuduhan dan membela diri * Cadangkan hukuman

 • KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN4. Membuat Keputusan* Bebaskan pelajar jika tuduhan tidak ada bukti dan tindakan selanjutnya adalah tidak perlu* Pelajar mengaku bersalah atau didapati bersalah maka hukuman perlu dikenakan di atas kesalahan tersebut * Hukuman mestilah adil* Rekod disiplin

 • ASPEK-ASPEK DISIPLIN DI SEKOLAHa. Perbuatan Yang Dilarang Secara Tidak NyataBudi pekerti/tingkah laku/kelakuan.Kebersihan diri dan sekitaran.Ketepatan masa.Kehadiran ke sekolah/kelas.Potongan rambut.Pakaian seragam.Menjaga harta benda sekolah/orang lain.Keselamatan melintas jalan, makmal sains, kebakaran, kecemasan dll.Kegiatan kokurikulum kelab, persatuan, permainan, olahraga dll.

 • ASPEK-ASPEK DISIPLIN DI SEKOLAH b. PerbuatanYang Dilarang Secara NyataPersatuan sekolah.(Peraturan Sekolah Persatuan:1956)2. Lawatan.(Peraturan Sekolah-Lawatan:1957) 3. Majalah sekolah.(Peraturan Sekolah - Majalah:1958)4.Politik.(Peraturan Sekolah-Disiplin Sekolah: 1959)

 • JENIS-JENIS KESALAHANKUMPULAN 1:(Tingkahlaku jenayah)Memeras ugutMenjadi anggota kumpulan haramTerlibat dengan dadahBerjudiMencuriMemukul guru/pengawas/pelajar lain

 • JENIS-JENIS KESALAHANKUMPULAN 2:(Tingkahlaku lucah)Membaca, menunjuk dan menyebarkan bahan-bahan atau gambar lucahMengintai pelajar perempuanBercumbu-cumbuanMenggunakan kata-kata lucahMelukis dan menulis kata-kata lucah

 • JENIS-JENIS KESALAHANKUMPULAN 3:(Tingkahlaku anti sosial)Merosakkan harta benda sekolahMencemarkan kebersihan kawasan atau bangunan sekolahMembuat bising atau mengganggu kelasBergaduh Mengadakan pelancoan

 • JENIS-JENIS KESALAHANKUMPULAN 4:(Tingkahlaku tidak jujur)Meniru dalam ujian/peperiksaanMeniru tanda tangan ibu-bapa/penjagaBercakap bohongMengubah markahPonteng sekolah/kelas

 • JENIS-JENIS KESALAHANKUMPULAN 5:(Tingkahlaku tidak sopan)Berbahasa kesat atau mencarutTidak menghormati guru/pengawasMenghisap rokokBerambut panjangTidak memberi perhatian kepada pengajaran guru

 • HUKUMANTujuan Memberi Hukuman.* mencegah berlakunya salah laku dan perbuatan melanggar disiplin* membaiki sikap terhadap mematuhi peraturan * mendatangkan kesedaran dan keinsafan bahawa tiap-tiap peraturan mestilah dipatuhi

 • HUKUMAN2.Nilai Hukuman.* adil* hukuman paling sesuai yang boleh mencegah mereka yang bersalah atau pelajar lain daripada mengulangi kesalahan tersebut* menimbangkan pemulihan sebagai satu unsur hukuman

 • HUKUMAN3.Bentuk Hukuman.a) Pembuangan* sabit kesalahan dengan mana-mana larangan nyata* melakukan salah laku mengganggu yang serius berulangkali dan didapati tidak berubah setelah tindakan pemulihan diambil

 • HUKUMAN3.Bentuk Hukuman.b) Penggantungan* sabit kesalahan dengan mana-mana larangan nyata* berkelakuan liar dan mengganggu sehingga perlu diasingkan sementara menunggu hasil siasatan

 • HUKUMAN3.Bentuk Hukuman.c) Hukuman Biasa* budi bicara Guru Besar/Pengetuai. hukuman dera(rotan) ke atas pelajar lelaki- kuasa merotan boleh diturunkan kepada guru lain - punggung berlapik- sangat berkesan jika dilakukan sebaik sahaja kesalahan dilakukan- bersifat mencegah

 • Sambunganii. hukuman penahanan- manafikan pelajar menggunakan masa lapangnya- tentukan masa dan jumlah jam - kesan mencegah kepada pelajar berkenaan dan juga pelajar lain

  iii. hukuman denda- mengikut kemampuan pelajar- sejajar dengan wang saku pelajar- tidk dibayar oleh waris

 • Sambunganiv. Amaran- pertimbangkan jenis salahlaku- pertimbangkan kelakuan pelajar- tidak wajar dikenakan tindakan lebih berat

 • RAYUAN*dikemukakan oleh ibu-bapa/penjaga* rayuan kepada Pendaftar*melibatkan hukuman gantungpersekolahan atau pembuangan pelajar*dalam tempoh masa yang ditetapkan

 • KESIMPULANPengurusan Disiplin Sekolah*Berpandukan Buku Peraturan Disiplin Sekolah- tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959 dan surat-surat pekeliling*Guru Besar/Pengetua mempunyai kuasa yang boleh diturunkan kepada guru-guru (JK Disiplin)*Hukuman yang dijatuhkan mengikut prosedur yang ditetapkan, adil dan peluang untuk membuat rayuan diberikan

 • RUJUKANKementerian Pendidikan Malaysia.(1988). Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru.DBPKementerian Pelajaran Malaysia.(1982). Panduan Bagi Ibu Bapa Mengenai Disiplin Murid-Murid Sekolah. DBPBahagian Sekolah KPM.(1994). Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Sekolah.Percetakan Watan Sdn. Bhd.Bahagian Sekolah KPM.(2003). Koleksi Pekeliling Ikhtisas Dan Surat Siaran Berkaitan Disiplin.KPMEe Ah Meng.(1989). Pedagogi-Satu pengenalan. Fajar Bakti George W. (1998). Classroom Discipline- Problem Solver. The Center For Applied ResearchManning M.L.(2003). Classroom Management-Models, Applications And Cases.Pearson