bab 6 pengurusan masalah disiplin bd

Download Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

Post on 27-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  1/84

  Bab 6

  Pengurusan

  Masalah Disiplin

  Bilik Darjah

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  2/84

  Kepentingan

  Pengurusan

  MasalahDisiplin BD Kelancaranp & p

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  3/84

  Konsep Pengurusan

  Masalah DisiplinBilik Darjah

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  4/84

  Menangani

  masalah

  disiplin

  Tindakan

  disiplin

  Fikirkan tentang

  kesannya kepada

  murid

  Bukan digunakanuntuk menghukum,

  memalukan,

  memperkecilkan

  atau mengugut

  murid

  Mestilah ada

  elemen pengajaran

  dan mendatangkan

  manfaat kepada

  murid

  Mestilah dapatmenyedarkan murid

  akan kesilapannya

  (selaras dengan

  Model Akibat

  Logikal)

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  5/84

  Menangani

  salah laku

  kecil

  Tidak

  memberi

  perhatian

  semasa p & p

  Tidak sopan

  Mengganggu

  rakan

  Tegurannonverbal

  Alih

  tingkah

  laku

  Tukarstrategi

  p&p

  Salah laku

  kecil

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  6/84

  Teguran

  nonverbal

  Kontak

  mata

  Isyarat

  Dekatimurid ituTepuk bahu

  murid

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  7/84

  Tukar

  strategip&p Berpusatkanmurid

  Tukar

  tempat

  duduk murid

  Tukar aktiviti

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  8/84

  Menangani

  kesalahan

  berkaitan

  perawakan murid

  selekeh pengotorbersikap

  kasar

  ponteng

  kelas

  Tangani secara

  individu

  dengan murid

  itu

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  9/84

  Menangani

  salah laku

  kecil: Cara lain

  Mintabantuan

  guru lain

  Minta

  bantuankaunselor

  Mintasokongan

  penjaga

  Program

  pencegahan

  masalah

  disiplin

  Guna Model

  Asertif

  Disiplin

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  10/84

  Pengurusan

  disiplin di

  sekolah

  Penglibatan

  guru-guru

  Merancang Melaksanakan Mengawasi

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  11/84

  Pengetua/Guru Besar

  Carta Organisasi Jawatankuasa Disiplin Sekolah

  Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)

  Guru Penyelaras Disiplin Guru-guru disiplin Penyelaras Kelas

  Guru-guru Kelas

  Bimbingan dan Kauseling

  Guru kaunseling

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  12/84

  Pendekatan pengurusan disiplin di sekolah

  Merancang

  Menyediakan pelanpengurusan, struktur

  organisasi dan

  pendekatan

  Melaksanakan

  dan mengurus

  Mengawasi dan

  membuat

  refleksi

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  13/84

  Peranan dan Tindakan

  Guru SemasaMengurus Disiplin

  Bilik Darjah

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  14/84

  KES MURID YANG BERMASALAH KES DITANGANI GURU

  BERJAYA?

  TIDAK

  GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

  BERJAYA?

  TIDAK

  JAWATANKUASA DISIPLIN

  BERJAYA?

  TIDAK

  GURU BESAR / PK HEM

  BERJAYA?

  TIDAK

  TINDAKAN LANJUTAN BADAN LUAR

  Langkah-Langkah Menangani Masalah Disiplin BD(Myint Swee Khine, et. al., 2005)

  KES

  SELESAI,

  DITUTUP

  danDIREKOD

  YA

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  15/84

  Cadangan untuk guru bertindak

  menangani masalah disiplin

  Tidak panik dan jangan bertindak

  melulu

  Elakkan daripada mencabar murid

  Semak semula strategi pengajaran

  Rujuk kes kepada Jawatankuasa

  Disiplin Berbincang dengan guru lain yang

  lebih mahir

  Ikuti budaya disiplin sekolah

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  16/84

  Halangan kepada

  Pengurusan MasalahDisiplin Bilik Darjah

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  17/84

  Halangan

  kepadaPengurusan

  Disiplin BD

  Hubungan

  Ibu Bapa

  Pengaruh

  Rakan

  Sebaya

  Keadaan

  Bilik Darjah

  Masalah

  Perkembangan

  Murid

  Salah Laku

  yang tidak

  dijangka

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  18/84

  Hubungan

  Ibu Bapa

  Hubungan yang

  negatif

  Akan menjejaskan

  pengurusan masalahdisiplin bilik darjah

  Hubungan

  yang positif

  Akan membantu guru

  dalam pengurusan

  masalah disiplin bilik

  darjah

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  19/84

  Apabila berhubung dengan ibu bapa

  untuk memberitahu masalah disiplin anak

  mereka di dalam bilik darjah, guru perlu

  Mengetahui prosedur tindakan disiplin

  Mempunyai bukti kukuh

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  20/84

  Bina perhubungan dengan ibu bapa

  murid dari awal.

  Mulakan secara positif bagimemudahkan guru untuk berkongsi

  masalah murid dengan ibu bapa.

  Dapatkan kerjasama ibu bapa untuk

  memantau kelakuan murid yang ingin

  diubah

  Hubungan

  yang positif

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  21/84

  Pengaruh

  Rakan

  Sebaya

  Dinamika

  kumpulandalam Bilik

  Darjahmembentuk

  Definisi:

  Kumpulan-kumpulan kecil yang terbentuk di

  dalam bilik darjah yang terdiri daripadabeberapa orang murid yang mempunyai

  nilai dan kecenderungan yang sama. Kajian

  sosiometrimembantu guru mengenali dan

  mengawal dinamika kumpulan

  Sosiometri: Takrif

  Kaedah penelitian yang

  umumnya bertujuan untuk

  meneliti hubungan sosialdan psikologi antara

  individu di dalam sesuatu

  kelompok.

  -Kamus Dewan Edisi

  Keempat

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  22/84

  Keadaan Persekitaran Bilik Darjah

  Sekiranya tidak kondusif, keberkesanan PMD akanterjejas

  Susun atur pelajar yang tidak berasaskan kajiansosiometrifaktor halangan integrasi

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  23/84

  Masalah Perkembangan Pelajar

  Perkembangan fizikal

  Perkembangan kognitif

  Perkembangan afektif

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  24/84

  Salah laku yang tidak dijangka

  Salahlaku Destruktifyang mungkinmendatangkan kecederaan kepada pelajar lain

  Salah laku Disruptifyang mungkin memberigangguan terhadap P&P

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  25/84

  Intervensi dalam

  Menangani MasalahDisiplin

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  26/84

  Intervensi

  dalam

  menangani

  masalah

  disiplin

  Pastoral care

  Bimbingan

  dan

  kaunselingTeknik

  modifikasi

  tingkah laku

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  27/84

  Pastoral Care

  Maksud

  Pastoral CareBimbingan

  guru

  Kesihatan

  Sosial

  Pendidikan agama

  & moral

  Pengurusan

  tingkah laku

  Sokongan emosi

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  28/84

  Pastoral Care

  Tujuan

  PastoralCare

  Menghasilkan modal insan

  menyeluruh dan harmonis

  dalam semua aspekpembangunan insan

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  29/84

  Pastoral Care

  Fokus

  Pastoral Care

  Pembangunan keyakinan diri

  dan disiplin kendiri

  Pendekatan berpusatkan murid

  Penerapan nilai-nilai murni,

  moral dan agama

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  30/84

  Intervensi

  dalam

  menangani

  masalah

  disiplin

  Pastoral care

  Bimbingan

  dan

  kaunselingTeknik

  modifikasi

  tingkah laku

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  31/84

  Bimbingan

  danKaunseling

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  32/84

  Bimbingan dan Kaunseling

  Bimbingan

  Intervensi untuk membantu

  murid yang ada masalah

  Suatu proses berterusan

  Membantu murid menyedari

  kebolehan dan kelemahan diri,

  serta membuat penyesuaian

  Dilakukan oleh mana-mana

  guru akademik

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  33/84

  Bimbingan dan Kaunseling

  Kaunseling

  Perkhidmatan profesional oleh

  guru kaunselor bertauliah

  Suatu proses guru kaunselor

  membantu murid memahami

  diri

  Membantu murid menyedari

  kebolehan dan kelemahan diri,

  serta membuat penyesuaian

  Dilakukan oleh mana-mana

  guru akademik

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  34/84

  Matlamat

  Bimbingan &Kaunseling

  Mengenal

  potensi

  murid

  Membina

  kemahiran

  pengurusan

  diri

  Kemahiran

  penyelesaian

  masalah

  Pengurusan

  tingkah lakuMemajukan

  diri murid

  Penilaian

  kendiri

 • 7/25/2019 Bab 6 Pengurusan Masalah Disiplin BD

  35/84

  Prinsip

  Bimbingan &Kaunseling

  Bimbingan

  untuk semua

  murid

  Bimbingan

  secara

  sukarela

  Murid

  bertanggu