copy of pen gurus an koku1

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

137 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pelantikan Sebagai Guru Pengiring / Guru Pemimpin Persatuan / Kelab / Badan Beruniform / Rumah Sukan

Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Bil (1) dlm.SMKAM2/02/02/002 Tarikh : 1 Januari 2007

PUAN ZAITON BT JABBAR Tuan / Puan: PERLANTIKAN TUGAS-TUGAS KOKURIKULUM BAGI TAHUN 2007 Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan. 2. PN ZAITON BT JABBAR dilantik sebagai : 2.1. Guru Rumah Sukan Biru 2.2. Ketua Guru Pemimpin Bola Jaring 3. Pihak sekolah amat yakin Tuan / Puan dapat menjalankan amanah yang berkaitan dengan

perkara di atas (perkara 2) dan berusaha meningkatkan kecemerlangan diri dan pelajar,dalam bidang yang diamanahkan mulai tarikh di atas. Kesudian tuan / puan menerima tanggungjawab ini amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. " Ketekunan Dan Kejujuran" "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(HJH. ZAHARAH BT ISHAK) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah (2) Seksyen 28, Shah Alam s.k : fail Timbul

Kepada: Pengurus Bank Islam Malaysia Berhad Cawangan Seksyen 14, Petaling Jaya Selangor. 9 JULAI 2007 Salam Sejahtera, Tuan, PER: SURAT PENGESAHAN DAN BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah adalah kakitangan kami di SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 2, SEKSYEN 28, SHAH ALAM. Berikut adalah butiran-butiran perkhidmatan beliau: Nama : MOHD. WAHI BIN SAMAD No Kad Pengenalan : 631222-10-5555 No. Pekerja/No. Gaji : 05398987 Tarikh Mula Berkhidmat : 2 SEPTEMBER 1991 Tarikh Disahkan Jawatan : 2 SEPTEMBER 1994 Jawatan Sekarang : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Unit/Bahagian/Jabatan : Taraf Jawatan : TETAP DAN BERPENCEN Gaji Pokok (termasuk elaun te : RM4607.32 Gaji Bersih : RM2,230.32 Pihak kami akan memindahkan gaji kakitangan kami dan tidak akan membatalkan pemindahan tersebut tanpa arahan selanjutnya daripada pihak Bank Islam Malaysia Berhad. Sekian, terima kasih, "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Dengan hormatnya,

..

Cop Rasmi Majikan

JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH Tugas: Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa Menyediakan paelan induk landskap sekolah Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti: 3.1. Kempen kebersihan 3.2. Pertandingan kebersihan kelas 3.3. Pertandingan mengarang esei kebersihan 3.4. Ceramah kebersihan 3.5. Pertandingan poster kebersihan 3.6. Menanam pokok / pokok bunga di kawasan sekolah 3.7. Lawatan ke sekolah-sekolah lain 3.8. Mengadakan projek bersama iaitu antara pihak sekolah dengan agensi luar Mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan Menyusun jadual kerja dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh syarikat pembersihan sekolah Tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan dari masa kesemasa JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH Tugas Setiausaha Sukan: Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSN / MSSM Membantu pengetua mengagih dan menjayakan tugas baru dalam olahraga dan permainan Menetapkan pelajar dalam rumah sukan Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod Sentiasa berbincang dengan Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah Merekod pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian sukan sekolah Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru Tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan dari masa kesemasa

1 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan / Kelab / Unit Beruniform 1 2 3 4 5 6 7 Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan / kelab dan Unit Beruniform Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat Menyelaras semua aktiviti kokurikulum Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk murid menyertai aktiviti Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa di adakan setiap tahun pada yang ditetapkan Menguruskan buku Pelaporan Aktiviti Kokurikulum seperti: - mempastikan Buku Pelaporan Kokurikulum sentiasa berada di pejabat, selepas di ambil untuk mencatat dan laporan aktiviti - membuat semakan dan menandatangani Buku Pelaporan Aktivti Kokurikulum sebulan sekali Memantau dan menunjukajar guru-guru - membuat perancangan dan melaksanakan aktiviti - mengira dan mengisi markah kokurikulum Memantau aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa Memantau dan mempastikan keselamatan pelajar, guru dan peralatan sukan / kokurikulum Membuat dan mencadangkan penambahbaikan aktiviti kokurikulum Membuat 'post-mortem' selepas sesuatu aktiviti atau projek, contohnya: perkhemahan, minggu bahasa dan lain-lain Membuat laporan dan analisa tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum Tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan dari masa kesemasa

8

9 10 11 12 13 14

Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa Memastikan ada perlembagaan dan peraturan Pendaftaran dan surat kebenaran pengetua untuk menjalankan aktiviti Surat lantikan guru dan jawatankuasa mesti ada Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah Memastikan dan membimbing jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan Unit beruniform, persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan Memastikan pengurusan kewangan, harta benda dan peralatan kokurikulum diurus dan dipelihara dengan baik Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli Mengurus dan menggalakkan penyertaan ahli dalam ativiti diperingkat sekolah / zon / daerah dan negeri dalam aktiviti yang dijalankan Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli untuk tujuan rekod, pemarkahan dan anugerah Memantau dan menandatangani kehadiran dan laporan aktiviti harian Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program Memberi markah seadil-adilnya Berusaha memperdalami ilmu yang diajar - membeli buku berkenaan - kursus dalaman / luaran - sertai aktiviti luar seperti aktiviti daerah, negeri atau kebangsaan - cuba usaha Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari masa ke semasa PROSIDUR TETAP TINDAKAN GURU, AKTIVITI DI DALAM DAN DI LUAR SEKOLAH Guru mengetahui aktiviti yang akan dijalankan 1.1. membuat perancangan mingguan, bulanan dan tahunan 1.2. bersedia dengan logistik untuk aktiviti Sebelum aktiviti 2.1. merancang dan mencatatkan pengisian aktiviti 2.2. logistik - jenis, bilangan, keselamatan 2.3. masa dan tempat 2.4. guru bertanggungjawab dan murid yang akan membantu 2.5. pakaian pelajar Semasa aktiviti 3.1. murid dihimpunkan - bulatan, ladam kuda atau tiga barisan 3.2. ambil kehadiran pelajar - tahu bilangan hadir dan murid yang hadir 3.3. taklimat ringkas aktiviti dan keselamatan 3.4. memanaskan badan / nyanyian negaraku / lagu unit / bacaan doa 3.5. keselamatan - pelajar dan logistik 3.6. ambil tindakan segera jika berlaku kemalangan Selepas aktiviti 4.1. murid dihimpunkan - bulatan, ladam kuda atau tiga barisan 4.2. ambil kehadiran pelajar - tahu bilangan hadir dan murid yang hadir 4.3. menyejukan badan 4.4. falsafah dan pengajaran daripada aktiviti 4.5. menandatangani laporan harian Buku Pelaporan Kokurikulum 4.6. mempastikan Buku Pelaporan Kokurikulum dihantar dan disimpan di pejabat 4.7. pulang selepas semua pelajar di bawah jagaan guru tiada berada di kawasan sekolah Jika berlaku kemalangan tindakan berikut perlu diambil 5.1. ambil tindakan Bantu Mula - lihat jenis kecederaan - jika perlu panggil ambulan - jika perlu lapor kepada polis - ambil tindakan mengangkat dengan betul 5.2. maklumkan kepada pentadbir dan ibubapa/penjaga dengan segera 5.3. hantar klinik yang berhampiran dengan segera 5.4. jika perlu, hantar ke hospital kerajaan 5.5. membuat laporan bertulis selewat-lewatnya sehari selepas berlaku kejadian, seperti berikut - bagaimana kejadian berlaku - masa dan tempat kejadian - akuan saksi dan mangsa - tindakan yang diambil - tindakbalas ibubapa / penjaga 5.6. tidak dibenarkan membuat sebarang kenyataan kepada pihak-pihak yang tidak perlu, pihak media 5.7. mengambil tindakan dengan kewarasan

23

1

2

3

4

5

4. JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2010 4.1. Jawatankuasa Kokurikulum Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Mohamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad : Setiausaha Kokurikulum Pn. Noorhayati bt. Omar: Pn. Hilwa bt. Badron @ Muhojir

Naib Pengerusi

Setiausaha

Penolong S/Usaha Penyelaras

: Penyelaras Permainan Pn. Kh