buletin unit koko

7
29 Ogos 2014 Program bertemakan ‘Merdeka Raya’ telah dilangsungkan pada hari jumaat 29 Ogos bertempat di Pasti Nur Iman, Teluk Ke- mang, Negeri Sembilan. Program ini berlansung atas tujuan untuk memenuhi tuntutan menyiap- kan mini projek bagi subjek AS 101-SoftSkill. Seramai 35 orang kanak-kanak telah mengambil ba- hagian dalam program ini. Objektif program Merdeka Raya bersama kanak-kanak Pasti Nur Iman ini adalah bagi meningkatkan kemahiran mengendalikan sesuatu program secara berkumpulan. Selain itu, ianya mampu untuk melahirkan semangat kerjasama dan tanggungjawab antara satu sama lain dalam pasukan. Seterusnya, kanak-kanak dapat berusaha untuk memenangi aktiviti yang di- adakan serta dapat memberi pengalaman kepada peserta untuk merasai rumah terbuka di tadika bersama kanak-kanak. Justeru itu, program ini telah banyak memberi impak yang positif kepada para pelajar DEC 3 Politeknik Nilai serta membantu dalam perkembangan minda para peserta kami iaitu kanak-kanak Pasti Nur Iman. Aktiviti mewarna Program ini mampu memupuk semangat kerjasama dalam diri kanak-kanak(peserta) dan juga ahli-ahli kumpulan yang menganjurkan pro- gram ini.

Upload: vohanh

Post on 17-Jan-2017

291 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buletin Unit KOKO

29 Ogos 2014 – Program bertemakan ‘Merdeka

Raya’ telah dilangsungkan pada hari jumaat 29

Ogos bertempat di Pasti Nur Iman, Teluk Ke-

mang, Negeri Sembilan. Program ini berlansung

atas tujuan untuk memenuhi tuntutan menyiap-

kan mini projek bagi subjek AS 101-SoftSkill.

Seramai 35 orang kanak-kanak telah mengambil ba-

hagian dalam program ini. Objektif program Merdeka

Raya bersama kanak-kanak Pasti Nur Iman ini adalah bagi meningkatkan kemahiran

mengendalikan sesuatu program secara berkumpulan. Selain itu, ianya mampu untuk

melahirkan semangat kerjasama dan tanggungjawab antara satu sama lain dalam

pasukan. Seterusnya, kanak-kanak dapat berusaha untuk memenangi aktiviti yang di-

adakan serta dapat memberi pengalaman kepada peserta untuk merasai rumah terbuka

di tadika bersama kanak-kanak. Justeru itu, program ini telah banyak memberi impak

yang positif kepada para pelajar DEC 3 Politeknik Nilai serta membantu dalam

perkembangan minda para peserta kami iaitu kanak-kanak Pasti Nur Iman.

Aktiviti mewarna

Program ini mampu

memupuk semangat

kerjasama dalam diri

kanak-kanak(peserta)

dan juga ahli-ahli

kumpulan yang

menganjurkan pro-

gram ini.

Page 2: Buletin Unit KOKO

POLITEKNIK NILAI Kompleks Pendidikan Bandar

Enstek, 71760 Bandar Enstek,

Negeri Sembilan

Tel: 06-7980400

www.polinilai.edu.my

6 sept 2014 Program Kasih Sayang anak-anak Yatim. Port Dickson, Sabtu – 6 September 2014.

Seramai 19 orang pelajar Diploma

Pengajian Perniagaan (E-Commerce) Se-

mester Tiga dari Politeknik Nilai telah

menganjurkan sebuah program iaitu Pro-

gram Kasih Sayang bersama Yayasan Anak-

Anak Yatim/Piatu Islam Daerah Port Dick-

son seramai 30 orang yang bertempat di

Pantai Teluk Kemang, Port Dickson.

OBJEKTIF

“Menjalinkan hubungan ker-jasama antara pelbagai pihak”

“Membina hubungan silatu-rahim antara pelajar Politeknik Nilai DEC3 dengan anak yatim”

“Memberi kesedaran kepa-da anak yatim bahawa masih ada yang mengambil berat tentang mereka”

Page 3: Buletin Unit KOKO

Program Kasih Sayang ini dianjurkan oleh DEC3A yang dipimpin oleh Puan Ummi Adlan Norliza dibawah kursus AS101-Soft Skills yang diiringi oleh Puan Qyrul Zeta di sepanjang program ini berlangsung. Puan Ummi telah banyak mendorong dan membimbing DEC3A sebelum dan selepas mengadakan Program Kasih Sayang terse-but untuk memastikan program ini ber-jalan dengan lancar. Pensyarah Politeknik Nilai sangat berdedi-

kasi tinggi dalam membimbing dan mem-

bentuk mahasiswi dan mahasiswa yang

berjaya hingga ke menara gading. Perkara

ini amat dititikberatkan oleh pensyarah

Politeknik Nilai dan Ia amat membang-

gakan dan mengharumkan nama baik

Politeknik Nilai.

Penganjur dan pengiring program Kasih Sayang

SEKALUNG

PENGHARGAAN

Bahagian ini ingin didekasikan

untuk pihak yang telah ban-

yak bekerjasama di sepanjang

Program Kasih Sayang dijalan-

kan samaada secara langsung

atau tidak langsung.

“jentayu burung jentayu,

hinggap di balik pokok ma-

yang, bunga kembang

akan layu, budi baik bil-

akan hilang...."

Page 4: Buletin Unit KOKO

30 September 2014

Pada tarikh pelancaran Rasmi Retail Simulation Mart Unit Ko-kurikulum yang telah berjaya menubuhkan 12 buah kelab dan persatuan bukan akade-mik menjalankan aktiviti jualan dan mini pameran di sekitar Retail Mart. Objektif penganjuran Hari Ko-kurikulum ini adalah untuk menggalakkan ah-li-ahli kelab bersifat inovatif dan kreatif di dalam sebarang tugas yang diberikan. Disamping itu juga memupuk semangat keusahawan di ka-langan ahli. Kebanyakan Kelab membuka Gerai Jualan makanan dan minuman yang dimasak panas mahupun telah dibungkus. Terdapat juga Kelab yang mengadakan mini pameran alatan kembara dan rekreasi serta mengambil tempahan

Gambar-gambar sekitar Hari ko-kurikulum

Lawatan Mesra Tuan Pengarah dan Pensyarah-

pensyarah ke Gerai-Gerai yang disediakan.

Hari Ko-kurikulum

Senarai Kelab Unit Ko-kurikulum:

Kelab Didik Niaga Kelab Pengguna Kelab Pereka Muda Kelab kembara dan Rekreasi Kelab Mesra Alam Kelab Fotografi Kelab kebudayaan dan War-

isan Kelab Sumbangsih Muda Kelab Teater dan Drama Kelab Debat dan Pidato Debate and Public Speaking

Club Kelab perantis Muda

Page 5: Buletin Unit KOKO

10 hingga 11 Oktober 2014 Pasukan Institusi Sukarelawan Pertahanan Awam (PISPA) Politeknik Nilai mengadakan Perkhemahan Asas Unit Beruniform PISPA di Tapak Unit Sukan Politeknik Nilai. Objektif utama Perkhemahan ini adalah untuk memenuhi syarat Kurikulum selain da-ripada mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek asas perkhemahan. Mereka juga diberi peluang menjalani latihan-latihan lasak dan mencabar di dalam modul lati-han Pertahanan Awam. Tenaga pengajar untuk Perkhemahan ini adalah terdiri daripada Anggota Pertahanan Awam Daerah Seremban dan Pegawai Bersekutu dan Ahli SISPA Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai. Setalah tamat latihan para peserta dianugerahkan Sijil Asas Anggota PISPA daripada Jabatan Pertahanan Awam Negeri Sembilan .

Gambar-gambar sekitar PERKHEMAHAN ASAS

PISPA PNS 2014

Perkhemahan Asas PISPA PNS 2014

Kronologi Penubuhan PI-SPA Politeknik Nilai:

Permohonan pada 04 Jun 2013 diluluskan dengan no.pend. N/PISPA-PNS/600-(14)A pada 04 Julai 2013

Taklimat oleh Peg. Ko-ko & Pegawai Anggota JPAM Negeri di dalam MSK pada 17.6.2104

25.6.2014 Pemilihan pela-jar sebagai Anggota Pispa PNS.

Daripada 84 orang pela-jar yang berminat dan telah mengikuti kelas Cuma seramai 42 orang sahaja yang meneruskan sehingga akhir Semester.

Page 6: Buletin Unit KOKO

14 – 17 November 2014 – 1st Malaysian Polytechnic Civil Defence Annual Camp (1MalPCiDAC) di Akademi Latihan Pertahanan Awam (Alpha) Bangi julung-jul;ung kali diadakan oleh gabungan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan Politeknik Malaysia. Objektif utama adalah untuk memberi panduan dan kefahaman kepada pelajar dan Pengurusan PISPA Politeknik Malaysia berkaitan tatacara mengurus tadbir aktiviti dan latihan JPAM mengikut silibus yang telah ditetapkan. Selain itu mengukuhkan jalinan hubungan baik PISPA Politeknik Malaysia dengan JPAM serta menyediakan pasukan PI-SPA Politeknik yang bersedia, bersemangat dan bersatu dalam pasukan. Banyak aktiviti telah dijalankan antaranya adalah Kawad Kaki, Latihan Menyelamat, ak-tiviti Kerohanian dan Mendaki Bukit Broga. Platun PISPA Politeknik Nilai telah menghantar seramai 5 orang Ahli PISPA menyertai Annual Camp ini. Pada 17 November di dalam Majlis Penutup Annu-al Camp ini semua Pegawai Bersekutu Politeknik Malaysia termasuklah 7 orang Pensyarah berserta tuan Pengarah Politeknik Nilai telah ditauliahkan pemakaian Pangkat oleh Ketua Pengarah JPAM Y.A.S Dato’ Zaitun bt Ab. Samad.

Perkhemahan Asas PISPA PNS 2014

Majlis Pentauliahan Pangkat Pegewai Ber-

sekutu PISPA PNS pada 17 Nov 2014.

Gambar-gambar sekitar 1MalPCiDAC di ALPHA Bangi

Senarai Pegawai Bersekutu PI-SPA Politeknik Nilai: . Lt. Kol. Bersekutu (PA) Tajuddin bin Abdul Rashid – Pengarah . Kapt Bersekutu (PA) Cr. Adlan Norliza bt Hj. Abdullah – P. Koko . Kapt. Bersekutu (PA) Yusri bin Yusof – Pensyarah JPA . Kapt Bersekutu (PA) Shuharzi bin Md Salleh – Pensyarah JKM . Kapt Bersekutu (PA) Mohd. Taufik Rezza bin Mohd Foudzi – Pen-syarah JKM . Kapt Bersekutu (PA) Nuranika Shamimi binti Shamsdin – Pen-syarah JP . Kapt Bersekutu (PA) Fauziah Shaheen binti Sheh Rahman – Pen-syarah JAB (ditangguhkan sebab cuti bersalin.

Page 7: Buletin Unit KOKO

Setelah tertubuhnya Paltun PISPA PNS maka pada semester ini pihak Pen-gurusan bersetuju untuk mempelawa satu lagi Agensi Keselamatan untuk melatih para pelajar yang berminat menganggotai pasukan Sukarelawan Badan Beruniform di Politeknik ini. Kami telah memilih Briged Relasis sebagai satu lagi pilihan pelajar di PNS ini. Maka pada 18 Nov 2014 beberapa Pegawai dari Unit RELASIS Ibu Pejab-at RELA Malaysia telah datang memberi taklimat kepada Tuan Pengarah dan bebera-pa pensyarah yang bakal dilantik sebagai Pegawai Bersekutu Relasis PNS. Pada Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu, Pengarah Rela Negeri Sembilan juga turut serta di dalam promosi ini. Mereka diberi-kan satu jam slot untuk memberi taklimat kepada pelajar baharu.

Gambar-gambar SEMASA TAKLIMAT KEPADA PELAJAR BAHRU SESI DISEMBER 2014.

Gambar-gambar seki-tar TAKLIMAT RELA BERSAMA PENGARAH PNS