takwim koko 2011

24
SK JALAN BAHAGIA 28000 TEMERLOH TAKWIM KOKURIKULUM 2011 BULAN JANUARI TARIKH / HARI AKTIVITI / PROGRAM 1-Jan-11 SABTU Cuti Tahun Baru 2011 2-Jan-11 AHAD 3-Jan-11 ISNIN Hari Pertama Persekolahan 4-Jan-11 SELASA 5-Jan-11 RABU 6-Jan-11 KHAMIS Pengagihan murid/ pemilihan kokurikulum Thp 2 7-Jan-11 JUMAAT 8-Jan-11 SABTU 9-Jan-11 AHAD 10-Jan-11 ISNIN Latihan pasukan Sekolah 11-Jan-11 SELASA Latihan pasukan Sekolah 12-Jan-11 RABU Mesyuarat AJK Kokurikulum 1 13-Jan-11 KHAMIS Latihan pasukan Sekolah 14-Jan-11 JUMAAT Latihan pasukan Sekolah 15-Jan-11 SABTU 16-Jan-11 AHAD 17-Jan-11 ISNIN Latihan pasukan Sekolah 18-Jan-11 SELASA Latihan pasukan Sekolah 19-Jan-11 RABU Mesyuarat AJK Keceriaan 1 20-Jan-11 KHAMIS Latihan Pasukan Sekolah 21-Jan-11 JUMAAT Latihan pasukan Sekolah 22-Jan-11 SABTU 23-Jan-11 AHAD 24-Jan-11 ISNIN Latihan Pasukan Sekolah 25-Jan-11 SELASA Latihan Pasukan Sekolah 26-Jan-11 RABU Latihan Pasukan Sekolah 27-Jan-11 KHAMIS Mesyuarat Rumah Sukan 28-Jan-11 JUMAAT Latihan pasukan Sekolah 29-Jan-11 SABTU 30-Jan-11 AHAD 31-Jan-11 ISININ Latihan pasukan Sekolah

Upload: sherlizamt

Post on 04-Sep-2015

227 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

dccccccccccerwc ffef

TRANSCRIPT

HARIBULAN

JANSK JALAN BAHAGIA 28000 TEMERLOH PAHANGTAKWIM KOKURIKULUM 2011BULAN JANUARITARIKH / HARIAKTIVITI / PROGRAMTINDAKAN/CATATAN1-Jan-11SABTUCuti Tahun Baru 2011Semua guru2-Jan-11AHAD3-Jan-11ISNINHari Pertama PersekolahanSemua guru4-Jan-11SELASASemua guru5-Jan-11RABU6-Jan-11KHAMISPengagihan murid/ pemilihan kokurikulum Thp 2Setiausaha/ Penyelaras7-Jan-11JUMAAT8-Jan-11SABTU9-Jan-11AHAD10-Jan-11ISNINLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing11-Jan-11SELASALatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing12-Jan-11RABUMesyuarat AJK Kokurikulum 1Ajk Induk kokurikulum13-Jan-11KHAMISLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing14-Jan-11JUMAATLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing15-Jan-11SABTU16-Jan-11AHAD17-Jan-11ISNINLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing18-Jan-11SELASALatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing19-Jan-11RABUMesyuarat AJK Keceriaan 1Ajk Keceriaan20-Jan-11KHAMISLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing21-Jan-11JUMAATLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing22-Jan-11SABTU23-Jan-11AHAD24-Jan-11ISNINLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing25-Jan-11SELASALatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing26-Jan-11RABULatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing27-Jan-11KHAMISMesyuarat Rumah SukanSemua guru28-Jan-11JUMAATLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing29-Jan-11SABTU30-Jan-11AHAD31-Jan-11ISININLatihan pasukan SekolahGuru Pembimbing

02BULAN FEBRUARI1-Feb-11SELASALatihan rumah sukan/ pasukan sekolahGuru Pembimbing2-Feb-11RABULatihan rumah sukan/ pasukan sekolahGuru Pembimbing3-Feb-11KHAMISCuti Tahun Baru CinaSemua Guru4-Feb-11JUMAATCuti Tahun Baru CinaSemua Guru5-Feb-11SABTU6-Feb-11AHAD7-Feb-11ISNINLatihan Rumah SukanGuru Pembimbing8-Feb-11SELASALatihan Rumah SukanGuru Pembimbing9-Feb-11RABULatihan Rumah Sukan/Aktiviti KokurikulumGuru Pembimbing10-Feb-11KHAMISLatihan Rumah SukanGuru Pembimbing11-Feb-11JUMAATLatihan Rumah SukanGuru Pembimbing12-Feb-11SABTU13-Feb-11AHAD14-Feb-11ISNINLatihan Rumah SukanGuru Pembimbing15-Feb-11SELASALatihan Rumah SukanGuru Pembimbing16-Feb-11RABUCuti Maulidur RasulSemua Guru17-Feb-11KHAMIS18-Feb-11JUMAATMerentas DesaSemua Guru19-Feb-11SABTU20-Feb-11AHAD21-Feb-11ISNINLatihan Rumah SukanGuru Pembimbing22-Feb-11SELASALatihan Rumah SukanGuru Pembimbing23-Feb-11RABULatihan Rumah Sukan/ Aktiviti KokurikulumGuru Pembimbing24-Feb-11KHAMISLatihan Rumah SukanGuru Pembimbing25-Feb-11JUMAATRaptai Temasya SukanSemua Guru26-Feb-11SABTUTemasya Sukan Tahunansemua Guru27-Feb-11AHAD28-Feb-111SNINI

03BULAN MAC1-Mar-11SELASAAktiviti Kokurikulum Permainan2-Mar-11RABUAktiviti Kokurikulum PermainanGuru Pembimbing3-Mar-11KHAMISTahun Baru ChinaSemua Guru4-Mar-11JUMAATTahun Baru ChinaSemua Guru5-Mar-11SABTUGuru Pembimbing6-Mar-11AHAD7-Mar-11ISNIN8-Mar-11SELASAAktiviti Kokurikulum PermainanGuru Pembimbing9-Mar-11RABUAktiviti Kokurikulum PermainanGuru Pembimbing10-Mar-11KHAMISAktiviti Kokurikulum Permainan11-Mar-11JUMAATAktiviti Kokurikulum Permainan12-Mar-11SABTUCuti Pertengahan Semester !Semua Guru13-Mar-11AHADCuti Pertengahan Semester !Semua Guru14-Mar-11ISNINCuti Pertengahan Semester !Semua Guru15-Mar-11SELASACuti Pertengahan Semester !Semua Guru16-Mar-11RABUCuti Pertengahan Semester !Semua Guru17-Mar-11KHAMISCuti Pertengahan Semester !Semua Guru18-Mar-11JUMAATCuti Pertengahan Semester !Semua Guru19-Mar-11SABTUCuti Pertengahan Semester !Semua Guru20-Mar-11AHADCuti Pertengahan Semester !Semua Guru21-Mar-11ISNIN22-Mar-11SELASA23-Mar-11RABULatihan Pasukan Sekolah/ Aktiviti KokurikulumGuru Pembimbing24-Mar-11KHAMISLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing25-Mar-11JUMAATLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing26-Mar-11SABTU27-Mar-11AHAD28-Mar-11ISNINLatihan Pasukan Sekolah29-Mar-11SELASALatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing30-Mar-11RABULatihan Pasukan Sekolah/ Aktiviti KokurikulumGuru Pembimbing31-Mar-11KHAMISLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing

04BULAN APRIL1-Apr-11JUMAATLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing2-Apr-11SABTULatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing3-Apr-11AHAD4-Apr-11ISNINLatihan Pasukan SekolahPenyelaras5-Apr-11SELASAAktiviti kokurikulum kelab persatuan/ unit uniformPenyelaras6-Apr-11RABU7-Apr-11KHAMISSemua Guru8-Apr-11JUMAATMesyuarat AJK Keceriaan 2Ajk Keceriaan9-Apr-11SABTU10-Apr-11AHAD11-Apr-11ISNIN12-Apr-11SELASALatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing13-Apr-11RABULatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing14-Apr-11KHAMISLatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing15-Apr-11JUMAATMesyuarat Kokurikulum 2Ajk Kokurikulum16-Apr-11SABTU17-Apr-11AHAD18-Apr-11ISNINLatihan Pasukan SekolahPenyelaras19-Apr-11SELASALatihan Pasukan SekolahGuru Pembimbing20-Apr-11RABUAktiviti Unit Uniform dan Kelab PersatuanPenyelaras21-Apr-11KHAMIS22-Apr-11JUMAAT23-Apr-11SABTU24-Apr-11AHAD25-Apr-11ISNINAktiviti PermainanGuru Pembimbing26-Apr-11SELASAAktiviti PermainanGuru Pembimbing27-Apr-11RABUAktiviti Unit Uniform dan Kelab PersatuanGuru Pembimbing28-Apr-11KHAMISAktiviti kokurikulum permainanGuru Pembimbing29-Apr-11JUMAATAktiviti kokurikulum permainanGuru Pembimbing30-Apr-11SABTU

05BULAN MEI1-May-11AHADCuti Hari PekerjaSemua Guru2-May-11ISNIN3-May-11SELASA4-May-11RABUMesyuarat Sambutan Hari Guru SKJBAJK Hari Guru5-May-11KHAMISAktiviti Kokurikulum PermainanGuru Pembimbing6-May-11JUMAATAktiviti Kokurikulum PermainanGuru Pembimbing7-May-11SABTUCuti Hari HolSemua Guru8-May-11AHAD9-May-11ISNINCuti Hari WesakSemua Guru10-May-11SELASACuti hari mingguSemua Guru11-May-11RABU12-May-11KHAMISMesyuarat AJK Keceriaan 2AJK Keceriaan13-May-11JUMAAT14-May-11SABTU15-May-11AHAD16-May-11ISNINSambutan Hari Guru Peringkat SekolahSemua Guru17-May-11SELASACuti Hari WesakSemua Guru18-May-11RABUAktiviti Kokurikulum Unit Uniform/ Kelab PersatuanSemua Guru19-May-11KHAMIS20-May-11JUMAATPerkhemahan Unit UniformSemua Guru21-May-11SABTUPerkhemahan Unit UniformSemua Guru22-May-11AHADPerkhemahan Unit UniformSemua Guru23-May-11ISNIN24-May-11SELASA25-May-11RABUAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru26-May-11KHAMISAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru27-May-11JUMAATAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru28-May-11SABTU29-May-11AHAD30-May-11ISNIN31-May-11SELASA

06BULAN JUN1-Jun-10RABU2-Jun-10KHAMIS3-Jun-10JUMAAT4-Jun-10SABTUCuti Pertengahan TahunSemua Guru5-Jun-10AHADCuti Pertengahan TahunSemua Guru6-Jun-10ISNINCuti Pertengahan TahunSemua Guru7-Jun-10SELASACuti Pertengahan TahunSemua Guru8-Jun-10RABUCuti Pertengahan TahunSemua Guru9-Jun-10KHAMISCuti Pertengahan TahunSemua Guru10-Jun-10JUMAATCuti Pertengahan TahunSemua Guru11-Jun-10SABTUCuti Pertengahan TahunSemua Guru12-Jun-10AHADCuti Pertengahan TahunSemua Guru13-Jun-10ISNINCuti Pertengahan TahunSemua Guru14-Jun-10SELASACuti Pertengahan TahunSemua Guru15-Jun-10RABUCuti Pertengahan TahunSemua Guru16-Jun-10KHAMISCuti Pertengahan TahunSemua Guru17-Jun-10JUMAATCuti Pertengahan TahunSemua Guru18-Jun-10SABTUCuti Pertengahan TahunSemua Guru19-Jun-10AHADCuti Pertengahan TahunSemua Guru20-Jun-10ISNIN21-Jun-10SELASA22-Jun-10RABU23-Jun-10KHAMISAktiviti Kokurikulum permainanGuru Pembimbing24-Jun-10JUMAATAktiviti Kokurikulum permainanGuru Pembimbing25-Jun-10SABTU26-Jun-10AHAD27-Jun-10ISNINAktiviti PermainanGuru Pembimbing28-Jun-10SELASAAktiviti PermainanGuru Pembimbing29-Jun-10RABUAktiviti Kokurikulum Unit Uniform/ Kelab PersatuanGuru Pembimbing30-Jun-10KHAMISAktiviti Kokurikulum permainanGuru Pembimbing

07BULAN JULAI1-Jul-11JUMAATAktiviti PermainanPenyelaras2-Jul-11SABTUAktiviti PermainanPenyelaras3-Jul-11AHAD4-Jul-11ISNIN5-Jul-11SELASA6-Jul-11RABUAktiviti Uit Uniform da Kelab PersatuanSemua Guru7-Jul-11KHAMIS8-Jul-11JUMAAT9-Jul-11SABTU10-Jul-11AHAD11-Jul-11ISNIN12-Jul-11SELASA13-Jul-11RABUAktiviti Unit Uniform dan Kelab PersatuanSemua Guru14-Jul-11KHAMISAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru15-Jul-11jUMAATAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru16-Jul-11SABTUAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru17-Jul-11AHAD18-Jul-11ISNIN19-Jul-11SELASAmesyuarat Kokurikulum 320-Jul-11RABUAktiviti Unit Uniform dan Kelab Persatuanajk Kokurikulum21-Jul-11KHAMIS22-Jul-11JUMAAT23-Jul-11SABTU24-Jul-11AHAD25-Jul-11ISNIN26-Jul-11SELASA27-Jul-11RABUAktiviti Unit Uniform dan Kelab PersatuanSemua Guru28-Jul-11KHAMISAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru29-Jul-11JUMAATAktiviti Kokurikulum PermainanSemua Guru30-Jul-11SABTU31-Jul-11AHAD

08BULAN OGOS1-Aug-11ISNINAwal RamadhanSemua Guru2-Aug-11SELASALatiha Pasukan sekolahnSemua Guru3-Aug-11RABU4-Aug-11KHAMISMesyuarat Sambutan KemerdekaanAJK Hari Kemerdekaan5-Aug-11JUMAATAktiviti permainanGuru Pembimbing6-Aug-11SABTUAktiviti permainanGuru Pembimbing7-Aug-11AHAD8-Aug-11ISNINAktiviti Kokurikulum Unit Uniform dan Kelab PersatuanGPK Kokurikulum9-Aug-11SELASA10-Aug-11RABUMesyuarat AJK Keceriaan 3AJK Keceriaan11-Aug-11KHAMISAktiviti permainanGuru Pembimbing12-Aug-11JUMAATAktiviti permainanGuru Pembimbing13-Aug-11SABTU14-Aug-11AHAD15-Aug-11ISNIN16-Aug-11SELASA17-Aug-11RABUMinggu Persatuan/KelabGuru Pembimbing18-Aug-11KHAMISMinggu Persatuan/KelabGuru Pembimbing19-Aug-11JUMAATMinggu Persatuan/KelabGuru Pembimbing20-Aug-11SABTU21-Aug-11AHAD22-Aug-11ISNIN23-Aug-11SELASA24-Aug-11RABUAktiviti Unit Uniform dan Kelab PersatuanSemua Guru25-Aug-11KHAMIS26-Aug-11JUMAAT27-Aug-11SABTU28-Aug-11AHAD29-Aug-11ISNIN30-Aug-11SELASACuti Hari Raya Aidil fitri31-Aug-11RABUCuti Kemerdekaan dan Hari Raya Aidil FitriSemua Guru

09BULAN SEPTEMBER1-Sep-10KHAMIS2-Sep-10jUMAAT3-Sep-10SABTUcuti pertengahan semester 2Semua Guru4-Sep-10AHADcuti pertengahan semester 2Semua Guru5-Sep-10ISNINcuti pertengahan semester 2Semua Guru6-Sep-10SELASAcuti pertengahan semester 2Semua Guru7-Sep-10RABUcuti pertengahan semester 2Semua Guru8-Sep-10KHAMIScuti pertengahan semester 2Semua Guru9-Sep-10JUMAATcuti pertengahan semester 2Semua Guru10-Sep-10SABTUcuti pertengahan semester 2Semua Guru11-Sep-10AHADcuti pertengahan semester 2Semua Guru12-Sep-10ISNINSemua Guru13-Sep-10SELASA14-Sep-10RABUAktiviti Kokurikulum Uit Uniform dan Kelab PersatuanSemua Guru15-Sep-10KHAMIS16-Sep-10jUMAATMalaysia DaySemua Guru17-Sep-10SABTUKursus Kepimpinan Pengurusan KokurikulumPeyelaras18-Sep-10AHAD19-Sep-10ISNIN20-Sep-10SELASA21-Sep-10RABUAktiviti Kokurikulum Uit Uniform dan Kelab PersatuanSemua Guru22-Sep-10KHAMIS23-Sep-10jUMAAT24-Sep-10SABTU25-Sep-10AHAD26-Sep-10ISNIN27-Sep-10SELASA28-Sep-10RABUAktiviti Kokurikulum Uit Uniform dan Kelab PersatuanSemua Guru29-Sep-08KHAMIS30-Sep-08JUMAAT

10BULAN OKTOBER1-Oct-11SABTU2-Oct-11AHAD3-Oct-11ISNINLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing4-Oct-11SELASALatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing5-Oct-11RABUAktivitin kokurikulum Kelab dan PersatuanGuru Pembimbing6-Oct-11KHAMIS7-Oct-11JUMAATMesyuarat AJK Keceriaan 4AJK Keceriaan8-Oct-11SABTU9-Oct-11AHADAktivitin kokurikulum Kelab dan PersatuanGuru Pembimbing10-Oct-11ISNIN11-Oct-11SELASALiiga permainanPenyelaras12-Oct-11RABUAktivitin kokurikulum Kelab dan PersatuanPenyelaras13-Oct-11KHAMISLiiga permainanPenyelaras14-Oct-11JUMAATLiiga permainanSemua Guru15-Oct-11SABTU16-Oct-11AHAD17-Oct-11ISNIN18-Oct-11SELASALiiga permainanSemua Guru19-Oct-11RABULiiga permainanSemua Guru20-Oct-11KHAMISLiiga permainanSemua Guru21-Oct-11jUMAATLiiga permainanSemua Guru22-Oct-11SABTU23-Oct-11AHAD24-Oct-11ISNINCuti Hari Keputeraaan KDYMM Sultan PahangSemua Guru25-Oct-11SELASA26-Oct-11RABUCuti DeepavaliSemua Guru27-Oct-11KHAMISLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing28-Oct-11JUMAATLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing29-Oct-11SABTU30-Oct-11AHAD31-Oct-11ISNINLatihan pasukan pelapisSemua Guru

11BULAN NOVEMBER1-Nov-11SELASALatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing2-Nov-11RABULatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing3-Nov-11KHAMISLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing4-Nov-11JUMAATLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing5-Nov-11SABTU6-Nov-11AHAD7-Nov-11ISNINMesyuarat Kokurikulum 4AJK Kokurikulum8-Nov-11SELASA9-Nov-11RABULatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing10-Nov-11KHAMISLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing11-Nov-11JUMAATLatihan pasukan pelapisGuru Pembimbing12-Nov-11SABTU13-Nov-11AHAD14-Nov-11ISNIN15-Nov-11SELASA16-Nov-11RABURaptai Hari PedidikanGuru Pembimbing17-Nov-11KHAMISHari Pendidikan dan Graduasi pra sekolahGuru Pembimbing18-Nov-11JUMAAT19-Nov-11SABTUCuti Akhir Tahun20-Nov-11AHADCuti Akhir TahunSemua Guru21-Nov-11ISNINCuti Akhir TahunSemua Guru22-Nov-11SELASACuti Akhir TahunSemua Guru23-Nov-11RABUCuti Akhir TahunSemua Guru24-Nov-11KHAMISCuti Akhir Tahunsemua Guru25-Nov-11jUMAATCuti Akhir TahunSemua Guru26-Nov-11SABTUCuti Akhir TahunSemua Guru27-Nov-11AHADCuti Akhir TahunSemua Guru28-Nov-11ISNINCuti Akhir TahunSemua Guru29-Nov-11SELASACuti Akhir TahunSemua Guru30-Nov-11RABUCuti Akhir TahunSemua Guru

12BULAN DISEMBER1-Dec-11KHAMISCuti Akhir TahunSemua Guru2-Dec-11JUMAATCuti Akhir TahunSemua Guru3-Dec-11SABTUCuti Akhir TahunSemua Guru4-Dec-11AHADCuti Akhir TahunSemua Guru5-Dec-11ISNINCuti Akhir TahunSemua Guru6-Dec-11SELASACuti Akhir TahunSemua Guru7-Dec-11RABUCuti Akhir TahunSemua Guru8-Dec-11KHAMISCuti Akhir TahunSemua Guru9-Dec-11JUMAATCuti Akhir TahunSemua Guru10-Dec-11SABTUCuti Akhir TahunSemua Guru11-Dec-11AHADCuti Akhir TahunSemua Guru12-Dec-11ISNINCuti Akhir TahunSemua Guru13-Dec-11SELASACuti Akhir TahunSemua Guru14-Dec-11RABUCuti Akhir TahunSemua Guru15-Dec-11KHAMISCuti Akhir TahunSemua Guru16-Dec-11JUMAATCuti Akhir TahunSemua Guru17-Dec-11SABTUCuti Akhir TahunSemua Guru18-Dec-11AHADCuti Akhir TahunSemua Guru19-Dec-11ISNINCuti Akhir TahunSemua Guru20-Dec-11SELASACuti Akhir TahunSemua Guru21-Dec-11RABUCuti Akhir TahunSemua GUru22-Dec-11KHAMISCuti Akhir TahunSemua Guru23-Dec-11JUMAATCuti Akhir TahunSemua Guru24-Dec-11SABTUCuti Akhir TahunSemua Guru25-Dec-11AHADCuti Hari KrismasSemua Guru26-Dec-11ISNINCuti Akhir TahunSemua Guru27-Dec-11SELASACuti Akhir TahunSemua Guru28-Dec-11RABUCuti Akhir TahunSemua Guru29-Dec-11KHAMISCuti Akhir TahunSemua Guru30-Dec-11JUMAATCuti Akhir TahunSemua Guru31-Dec-11SABTUCuti Akhir TahunSemua Guru

Sheet15

Sheet16