koko untuk kawan2

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

1.406 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011UNIT KOKURIKULUM 2011SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, PONTIAN, JOHORBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

2. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAHWAJIB1. Sebahagian daripada kurikulum KebangsaanRujuk Seksyen 18, akhta pendidikan 1996 (akta 550) kegagalan @ keenggananmelaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjaratidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali, jika berterusan sek 135 (1) AkhtaPendidikan 1996 (akhtar 550) jika berterusan denda harian tidak melebihi) RM500 setiapsek 135 (1) Akt 550)2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 badanberuniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan kegiatan sukan dan permainan.(Perkeliling iktisas Bil.1/1985KP(BS)8591/Jld11(29)3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki-memastikan keberkesanan perlaksanaan.(Pekeliling iktisas Bil.11985KP (BS) 8591/Jld11(29)1.1.1985)4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah menggalakkanpelajarmya membuat kerja amal, gotong-royong dan gerak kerja yang menggalakkanperpaduan kaum. (Ruj.Sda)5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada dikriminasi atau paksaan danyang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelembagaan Negara.6. Apabila penyertaan wajib- kehadiran pelajar mesti direkodkan. (pekeliling IKtisasBil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41))7. Peruntukan masa- Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/ Bil.27 (28.12.1967)BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 3. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR. TEL : 07-6860572 Email : [email protected] Kod Sek: JBA 6028 ___________________________________________________________Kepada, Ruj. Kami : JBA6028/700-1/1Guru Besar,Tarikh: 1 Januari 2011SK. Pontian Besar,Jalan Ibrahim,82000 Pontian, Johor.Tuan,PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN BERUNIFORM,PERSATUANIKHTISAS DAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN TAHUN 2011Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya AZNIDA BINTI MOHD SAID berdasarkanperaturan (4) dalam surat pekeliling bertarikh Mei 1998 P.U(A) 196, yang berkaitan denganseksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PasukanBeruniform, Persatuan Ikhtisas dan Kelab Sukan dan Permainan di SK Pontian Besar mulai 3Januari 2011.2.Bersama-sama ini disertakan :-2.1 Draf Perlembagaan2.2 Draf Aktiviti Asas2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja3.Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dandiucapkan terima kasih.Sekian, terima kasih.BERKHIDMAT UNTUK NEGARASaya yang menurut perintah,.( AZNIDA BINTI MOHD SAID)Guru Penolong Kanan KokurikulumSK. Pontian Besar. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 4. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011PERLEMBAGAANNO. PENDAFTARAN (Tarikh Nama Sekolah) PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN PERSATUAN)Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (PersatuanSekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11,Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut inidikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) (Nama Unit Beruniform. Kelab danPersatuan, Nama Sekolah yang selepas ini disebut sebagai______________ sahaja.PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMATPERATURAN 2 MATLAMATPERATURAN 3 OBJEKTIFPERATURAN 4 KEAHLIANPERATURAN 5 GURU PENASIHATPERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASAPERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASAPERATURAN 8 KEWANGANPERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAANPERATURAN 10AKTIVITIPERATURAN 11PERATURAN-PERATURANPERATURAN 12TINDAKAN DISIPLINPERATURAN 13PINDAAN PERLEMBAGAANPERATURAN 14PEMBUBARAN PERSATUANPERATURAN 15HAL-HAL LAIN( NAMA ) ( NAMA)(NAMA)Setiausaha PengerusiGuru Pemimpin### Rujuk Fail Poket.BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 5. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011UNIT KO KURIKULUMSEK KEB PONTIAN BESARMatlamatMelahirkan murid yang sihat dari segi tubuh badan , mental dan fizikal disampingmenerapkan nilai-nilai murni yang positif dalam setiap aktiviti kokurikulum berketepatandengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Objektif 1. Membolehkan murid menggunakan setiap pengalaman yang diperolehi di dalamkehidupan seharian. 2. Menjadikan murid lebih berketrampilan , berdisplin dan bertanggungjawab padasetiap aktiviti yang dijalankan 3. Memberi murid peluang untuk melibatkan diri di setiap peringkat bermula dariperingkat sekolah, zon, daerah, negeri, kebangsaan seterusnya ke peringkatantarabangsa. 4. Membentuk sifat kepimpinan dalam diri murid supaya lebih berkarisma dalammengendalikan sesebuah organisasi . 5. Memberi peluang murid merancang dan mengendalikan aktiviti dan bekerjasamadalam kumpulan untuk menjayakannya. 6. Memberi pengalaman baru kepada murid menyertai aktiviti dan seronok dalamsetiap aktiviti yang dikendalikan 7. Menaikkan nama sekolah dengan setiap aktiviti yang disertai oleh murid danmenghargai setiap aktiviti yang disertainyaMisi Ko KurikulumMewujudkan suasana kokurikulum yang menarik supaya murid bercenderung menyertaiaktiviti secara aktif , seterusnya memperolehi kejayaan yang gemilang.MottoKokurikulum Pengerak Kecemerlangan Sekolah BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 6. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011GARIS PANDUAN, PERATURAN PERLEMBAGAAN GERAKERJA KOKURIKULUM1. Keahlian1.1 Semua murid tahap 2 (tahun 4,5 dan 6) dikehendaki menjadi ahli salah satu aktiviti kokurikulum dalam setiap bahagian yang dinyatakan seperti berikut i-Persatuan/kelab ii-Permainan iii-Pasukan Beuniform1.2 Tahun 3 dikhususkan memilih dan menyertai salah satu unit beruniform sahaja.1.3 Murid tidak dibenarkan menukar keahlian setelah menyertai aktiviti kokurikulum tersebut.2. Kehadiran2.1 Murid mesti hadir pada waktu dan masa yang ditetapkan di dalam jadual kokurikulum2.2 Murid mesti membawa bersama Buku Pelaporan Penilaian Aktiviti KoKurikulum untuk ditandatangani oleh Guru Penasihat.2.3 Guru Penasihat dikehendaki merekodkan kehadiran murid di dalam rekod kehadiran2.4 Ketidakhadiran murid perlu direkodkan2.5 Murid juga dikira hadir sekiranya mempunyai pengesahan doktor dan kebenaran bertulis daripada Guru Besar.3. Pakaian3.1 Murid yang hadir untuk aktiviti kokurikulum samada di dalam atau di luar sekolah hendaklah berpakaian seragam sekolah atau berpakaian PJ sekolah atau baju T rumah sukan dengan trek bottom sekolah.3.2 Murid mesti memakai kasut sekolah dengan pakaian uniform atau kasut sukan dengan pakaian PJ/ Baju T Shirt rumah sukan3.3 Pelajar tidak dibenarkan memakai selipar ke sekolah. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 7. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 20114. Perjalanan aktiviti kokurikulum4.1 Setiapunit beruniform/persatuan/kelab/permainan/ sukanperlumempunyaivisi,matlamat,cartaorganisasi, takwimaktiviti danpelaksanaan aktivitiharian/mingguan/bulanan4.2 Semua aktiviti mesti dijalankan seperti mana dijadualkan. Guru Penasihat tidakdibenarkan membatalkan atau menangguhkan aktiviti tanpa kebenaran Guru Besar.4.3 Guru Penasihat mesti hadir bersama-sama ahli di tempat aktiviti dijalankan.4.4 Guru Penasihat dikehendaki menandatangani kehadiran di buku Laporan Kokurikulum .4.5 Satu laporan lengkap mesti dihantar kepada P.Kanan Kokurikulum sehari selepas aktivitidijalankan.5. Sijil5.1 Guru Penasihat perlu memberi sijil kepada ahli mengikut penyertaan murid dalam aktivitisekolah/zon/daerah/negeri/ kebangsaan dan antarabangsa5.2 Sijil juga diberikan kepadaahli yangmanjawatjawatan penting sepertiPengerusi/Pen.Pengerusi/Setiausaha/Pen.Setiausaha/ Bendahari dan sebagainya5.3 Guru Penasihat perlu menyediakan senarai nama penerima sijil , nama aktiviti,masa dantarikh yang lengkap sebelum diserahkan kepada pihak pentadbiran sekolah dandisahkan oleh Guru Besar6. Jadual aktivitiRABU setiap minggu dari jam 1.00 hingga 2.007.Tempat aktiviti7.1 Unit BeruniformTunas Kadet Remaja Sekolah -DewanPuteri Islam -SurauBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 8. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 20117.2 Persatuan / KelabPersatuan Bahasa - PerpustakaanPersatuan Sains dan Matematik - Makmal SainsPersatuan Agama Islam - SurauPersatuan Muzik dan Kebudayaan Bilik MuzikPersatuan Dunia Seni Visual Bilik SeniKelab Rukun Negara Bilik PengawasKelab Pencegahan Jenayah Bilik J-Qaf7.3 Sukan / PermainanBola Sepak- Padang Sekolah/DewanBola Jaring- Padang Sekolah/DewanPing Pong- Bilik SeniCatur- Makmal KomputerBola Tampar Padang Sekolah / Kantin SekolahOlaraga - Padang Sekolah8. Kemudahan dan Peralatan8.1 Segala kemudahan dan peralatan sekolah hendaklah digunakan dan dijaga dengan baik.8.2 Segala peralatan seperti meja , kerusi, skitel, bola dan sebagainya yang telah digunakan mesti dihantar balik ke tempat asalnya.8.3 Setiap pembelian alatan perlulah dimaklumkan terlebih dahulu kepada Pen Kanan Ko Kurikulum dan mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar8.4 Setiap kehilangan/kerosakan hendaklah dimaklumkan kepada pihak pengurusan sekolah. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 9. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 20119.Displin dan Keselamatan9.1 Guru Penasihat bertanggungjawab penuh diatas semua aspek displin dan keselamatan ahli masing-masing.9.2 Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil ialah memberi arahan jelas dan tepat, menggunakan wisel untuk mengawal pergerakan murid,menyediaan Kotak First Aids dan murid-murid diminta pulang selepas aktviti tamat9.3 Guru Penasihat perlu memaklumkan setiap kemalangan/kecederaan yang berlaku ke atas ahli kepada pihak sekolah dan mengambil langkah-langakah rawatan awal yang sesuai.10.Kewangan10.1 Semua pungutan wang dari ahli-ahli mestilah dengan kebenaran Guru Besar10.2 Semua pungutan wang dan perbelanjaan mesti direkodkan.10.3 Rekod kewangan perlu diserahkan bersama laporan lengkap tahunan.11. Lawatan/aktiviti di luar sekolah.10.1 Guru Penasihat yang merancang lawatan/aktiviti di luar sekolah mesti Mendapat kebenaran Guru Besar dan mengisi Borang Peraturan-Peraturan (Pelancongan)Sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.10.2 Penglibatan murid dalam aktiviti diluar kawasan sekolah mesti dengan kebenaran bertulis darpada ibu/bapa dan penjaga10.3 Guru Penasihat bertanggungjawab sepenuhnya di atas murid sehingga mereka sampai ke sekolah / rumah dengan selamat. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 10. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 201112. Tuntutan12.1 Garis panduan tuntutan elaun makanan/minuman untuk murid mewakilisekolahi-Aktiviti yang dijalankan sepanjang hari ialah RM 3.00 seorangii-Aktiviti yang dijalankan separuh hari ialah RM 1.50 seorangiii- Aktiviti ang dijalankan kurang daripada 3 jam ialah RM 1.00 seorang12.2 Garis panduan tuntutan perjalanan untuk guru dan murid semasa menjalankantugas luar kawasan sekolahi- Murid murid boleh menuntut tambang pergi-balik berdasarkan kepadaharga tiket bas.ii- Sekiranya guru penasihat itu membawa murid bersama dengan kenderaansendiri, guru itu boleh menuntut harga tiket bas untuk setiap murid (pergibalik)atas nama-nama murid tersebut dibawah tuntutan guru.Atauiii Guru itu boleh menuntut berpandukan jarak iaitu 25sen setiap 1km12.3 Adalah digalakkan kepada setiap guru dan murid menggunakan perkhidmatanbas untuk pergi balik jika melebihi 10 orang murid. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 11. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESARBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 12. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUMPengerusi : Guru Besar SK Pontian BesarTuan Haji Sarkawi bin BanjarNaib Pengerusi: GPK KokurikulumPuan Hajah Aznida binti Mohd SaidSetiausaha: Puan Aini Alaweah binti IsmailTUGAS JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah jangka panjang dan jangka pendek. 2. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa 3. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 5. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. 6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkatzon,daerah,negeri dan kebangsaan. 7. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. 8. Menentukan tarikh Temasya Sukan sekolah dan lain-lain kegiatan kokurikulumsekolah. 9. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 10. Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 11. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru dan pelajar tang telahmenunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masng-masing. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 13. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011TUGAS SETIAUSAHA SUKAN DAN PENGURUS KONTIJEN SEKOLAH KEBANGSAANPONTIAN BESAR1. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah2. Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan MSSD PONTIAN dan MSS JOHOR3. Membantu Guru Besar dan PK Kokurikulum mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.4. Menetapkan dasar penempatan pelajar dalam rumah sukan.5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.6. Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti luar sekolah.7. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.8. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan, gelanggang dan kemudahan sukan.9. Menyediakan laporan lengkap semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran , rujukan dan rekod.10. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar atau PK Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 14. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 PEMBAHAGIAN TUGAS UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2011A. UNIT BERUNIFORM1. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH PENGERUSI : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM SETIAUSAHA: PUAN CHRISTINA ANAK AKAM AHLI JAWATANKASA: ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED ENCIK AHMADUN BIN SALLIM ENCIK YUSNI BIN AMIR PUAN ZARINA BINTI SIDIK PUAN SALBIAH BINTI KASMIN ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA2. PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA PENGERUSI: PUAN NOROLNISA BINTI PONIRAN SETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL AHLI JAWATANKASA : PUAN ROHATI BINTI SOHAPUAN JAMALIAH BINTI MANSURPUAN NORHAFIZAH BINTI PATONIPUAN JUNIDAH BINTI SUKIMANPUAN ASRIDA BINTI R ENDAHCIK MASLIA BINTI MUHAMADB. KELAB SUKAN DAN PERMAINAN1. KELAB BOLA SEPAK PENGERUSI : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN SETIAUSAHA: ENCIK AHMADUN BIN SALLIM AHLI JAWATANKASA: PUAN SALBIAH BINTI KASMIN2. KELAB BOLA JARING PENGERUSI : PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN SETIAUSAHA: PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM AHLI JAWATANKASA: CIK MASLIAH BINTI MOHAMMAD PUAN JAMALIAH BINTI MANSOR3. KELAB CATUR PENGERUSI : PUAN ROHATI BINTI SOHA SETIAUSAHA: PUAN NOROL NISA BINTI PONIRAN AHLI JAWATANKASA: PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI PUAN ZARINA BINTI SIDIK BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 15. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 20114. KELAB PING PONG PENGERUSI: PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH SETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL AHLI JAWATANKASA : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF5. KELAB BOLA TAMPAR PENGERUSI : ENCIK YUSNI BIN AMIR SETIAUSAHA: ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED AHLI JAWATANKASA: PUAN CHRISTINA ANAK AKAM CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYAC. PERSATUAN IKHTISAS1. PERSATUAN BAHASA (INGGERIS DAN BAHASA MELAYU) PENGERUSI : PUAN JAMALIAH BINTI MANSUR SETIAUSAHA: PUAN SALBIAH BINTI KASMIN AHLI JAWATANKASA: ENCIK AHMADUN BIN SALLIM2. PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK PENGERUSI : ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED SETIAUSAHA: PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM AHLI JAWATANKASA:3. PERSATUAN AGAMA ISLAM PENGERUSI : PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI SETIAUSAHA: PUAN NOROL NISA BINTI PONIRAN AHLI JAWATANKASA: PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH4. PERSATUAN MUZIK DAN KEBUDAYAAN PENGERUSI : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF SETIAUSAHA: PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL AHLI JAWATANKASA: :5. PERSATUAN DUNIA SENI VISUAL PENGERUSI : PUAN CHRISTINA ANAK AKAM SETIAUSAHA: PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN AHLI JAWATANKASA: PUAN ROHATI BINTI SOHA :6. KELAB RUKUN NEGARA PENGERUSI : CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA SETIAUSAHA: ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN AHLI JAWATANKASA: PUAN AZNIDA BINTI MOHD SAID :7. KELAB PENCEGAHAN JENAYAH/ KESELAMATAN JALAN RAYA PENGERUSI : CIK MASLIAH BINTI MOHAMMAD SETIAUSAHA: ENCIK YUSNI BIN AMIR AHLI JAWATANKASA: PUAN ZARINA BINTI SIDIKBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 16. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 :TUGAS PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/PASUKAN BADAN BERUNIFORM.1. Mengatur dan menyedia perjalanan persatuan akademik / kelab / badan beruniform .2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.3. Menyelaraskan semua aktiviti.4. Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.5. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan diadakan setiap tahun pada tarikh yang telah ditetapkan.6. Memastikan peraturan / perlembagaan direkod dan difailkan.7. Menguruskan buku-buku kokurikulum.8. Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran / rujukan / rekod.9. Mengumpulkan laporan tahunan untuk edaran / rujukan / rekod.10. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulumsekolah. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 17. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011TUGAS GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/PASUKAN BADAN BERUNIFORM1. Membentuk AJK persatuan / kelab / badan beruniform .2. Memastikan aktiviti-aktiviti selaras dengan objektif sekolah.3. Memastikan adanya peraturan / perlembagaan.4. Memastikan jawatankuasamenjalankan tugas sepertiyangdicatatdalam Perlembagaan.5. Merancang aktiviti tahunanbersamapelajardan menyerahkannyakepada Penyelaras.6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.7. Merancang strategi untuk peningkatan persatuan / kelab / badan beruniform.8. Membuat anggaran pendapatan / perbelanjaan.9. Mengurus kewangan dan hartabenda / peralatan persatuan / kelab / badan beruniform.10. Menentukan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.11. Melaporkan kegiatan kepada Penolong Kanan Kokurikulum.12. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti / hari khas kokurikulumdan lain-lain.13. Menguruskan surat menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.14. Menentukan papan kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.15. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.16. Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima sijil kepada JawatankuasaSekolah.BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 18. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 KONTIJEN SUKAN SK PONTIAN BESARKE MSSZ BANDAR DAN KE MSSD PONTIAN 20111. BOLA SEPAK PENGURUS: ENCIK AHMADUN BIN SALLIMJURULATIH: ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMANPEN. JURULATIH : ENCIK YUSNI BIN AMIR :PUAN SALBIAH BINTI KASMIN2. BOLA JARING PENGURUS: PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMANJURULATIH: PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIMPEN. JURULATIH : PUAN JAMALIAH BINTI MANSUR : CIK MASLIA BINTI MUHAMMAD3. CATUR PENGURUS: ENCIK YUSNI BIN AMIRJURULATIH: PUAN ZARINA BINTI SIDIKPEN. JURULATIH : PUAN ASRIDA BINTI R. ENDAH : PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI4. PING PONG PENGURUS: ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMEDJURULATIH: PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILPEN. JURULATIH : PUAN AZNIDA BINTI MOHD SAIDBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 19. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 20115. TARIAN / BORIA / KEBUDAYAAN PENGURUS : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YOSUFJURULATIH: PUAN NOROLNISA BINTI PONIRANPEN. JURULATIH : PUAN CHRISTINA ANAK AKAMCIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA6. OLAHRAGA KETUA KONTIJEN: PUAN AZNIDA BINTI MOHD SAIDPENGURUS : PUAN NOROLNISA BINTI PONIRANJURULATIH: PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILPEN. JURULATIH : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN : ENCIK YUSNI BIN AMIR : PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN : CIK MASLIA BINTI MUHAMADBIDANG TUGAS PENGURUS DAN JURULATIH PERMAINAN.1. Mengawal dan bertanggungjawab di atas semua peraturan, latihan dan penggalakan ke arah kemajuan yang di bawah kendaliannya.2. Membentuk pasukan sekolah. Menyediakan senarai keperluan, alatandan mencadangkan pembeliannya melalui kerjasama setiausaha sukan3. Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun4. Bertindak sebagai pengurus pasukan sekolah.5. Memupuk semangat dan minat di kalangan pemain-pemain dengan mengadakan aktiviti menonton video, filem berkaitan, lawatan dan lain-lain rangsangan.6. Menaikkan imej sekolah melalui permainan, menjaga kebajikan ahli pasukan sekolah. BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 20. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR 2011PENYELARAS RUMAH SUKAN: PUAN HAJAH AZNIDA BINTI MOHD SAIDRUMAH KUNING1. PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF (K)2. CIK MASLIA BINTI MUHAMAD3. ENCIK YUSNI BIN AMIR4. PUAN SALBIAH BINTI KASMIN5. PUAN ROHATI BINTI SOHARUMAH BIRU1. PUAN NOROL NISA BINTI PONIRAN (K)2. PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM3. ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED4. PUAN ZARINA BINTI SIDIK5. PUAN NOR AZIZAH BINTI IBRAHIMRUMAH MERAH1. PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN (K)2. PUAN JAMALIAH BINTI MANSOR3. ENCIK AHMADUN BIN SALLIM4. PUAN IDATUL ZEEMA BINTI ISMAIL5. CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYARUMAH HIJAU1. ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN2. PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL3. PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI4. PUAN CHRISTINA ANAK AKAM5. PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 21. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 1. Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar) 2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan. 3. Menjalankan mesyuarat agung & pemilihan AJK rumah sukan ; meliputi olahraga danpermainan . 4. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil / pengawas dalam pertandinganperingkat sekolah. 5. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan / Penyelaras Rumah Sukan /Penyelaras Permainan / PK Kokurikulum . 6. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan untuk edaran / rujukan / rekod. 7. Melaporkan pencapaian cemerlang pelajar untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah. 8. Menyimpan dan mengagihkan nombor rumah sukan kepada para peserta. Biru(bermula dari 100, Kuning bermulan dari 200 , merah bermula dari 300 dan Hijaubermula dari 400)TUGAS GURU RUMAH SUKAN1. Mengurus latihan rumah sukan / permainan pada hari yang ditetapkan.2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan / permainan.3. Memilih dan melatih pasukan olahraga & permainan untuk Temasya Sukan Sekolah serta lain-lain pertandingan .4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.5. Memastikan kedatangan pelajar direkodkan dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir.6. Mengawasi keselamatan pelajar semasa latihan.7. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.8. Sentiasa berbincang dengan Ketua Guru Rumah Sukan / Ketua Guru Permainan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan / permainan .BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 22. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)1Program : Persatuan Bahasa( Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)Matlamat: 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Bahasa Melayudan Bahasa Inggeris2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian danpenguasaan dalam berbahasa.Objektif: 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran berbahasa di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti: 4.1 Pertandingan pidato dan public speaking4.2 Pertandingan bercerita/syarahan4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah4.5 Latih-tubi menghadapi peperiksaan4.6 Bulan BahasaJangkamasa: Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan BahasaBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 23. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Persatuan BahasaStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan BahasaPerlaksanaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Bahasa th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Bahasa MelayuPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan buku cerita12.3 Pemerhatian dari hasil kerja muridBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 24. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)2Program : Persatuan Agama IslamMatlamat: 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Agama Islam2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian danpenguasaan dalam berbahasa.Objektif: 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti: 4.1 Qiyamulail4.2 Solat Hajat4.3 Musabaqah Tilawah al-Qura4.4 Bacaan Yasiin Pagi Jumaat4.5 Lawatan Sambil Belajar4.6 Pungutan Derma4.7 Khidmat Masyarakat4.8 Persembahan NasyidJangkamasa: Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Agama IslamBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 25. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Persatuan Agama IslamStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Agama IslamPerlaksanaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Agama Islam th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Agama IslamPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan buku cerita12.3 Pemerhatian dari hasil kerja muridBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 26. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)3Program : Persatuan Muzik dan KebudayaanMatlamat: 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Muzik2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian danpenguasaan dalam muzik dan kebudayaan.Objektif: 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran kebudayaan di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti: 4.1 Pertandingan nyanyian4.2 Menghasilkan sebuah folio4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian4.4 Teori muzik secara asas4.5 Rekorder ensamble4.6 Bulan KebudayaanJangkamasa: Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Muzik dan kebudayaanBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 27. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Persatuan Muzik dan kebudayaanStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Muzik dan KebudayaanPerlaksanaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Muzik dan Kebudayaanth.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Muzik dan KebudayaanPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan folio12.3 Pemerhatian dari hasil kerja muridBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 28. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)4Program : Kelab Rukun NegaraMatlamat: 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Sivik dankewarganegaraan2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian danpenguasaan dalam memartabatkan NegaraObjektif: 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran berbahasa danbertatasusila di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti: 4.1 Lawatan4.2 Pertandingan bercerita/syarahan4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah4.5 Perkhemahan4.6 Gotong royongJangkamasa: Januari NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Rukun NegaraBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 29. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Kelab Rukun NegaraStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Rukun NegaraPerlaksanaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Rukun Negara th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Kelab Rukun NegaraPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan buku cerita12.3 Pemerhatian dari hasil kerja muridBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 30. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)5Program : Kelab Pencegahan Jenayah / Keselamatan Jalan RayaMatlamat: 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam membenteras jenayah2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian danpenguasaan dalam mematuhi keselamatan jalan raya.Objektif: 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran peraturan danundang-undang jalan raya di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti: 4.1 Pertandingan pidato4.2 Pertandingan bercerita/syarahan4.3 Pertandingan kuiz,puisi4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah4.5 Lawatan4.6 Latihan Keselamatan Jalan RayaJangkamasa: Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan JalanRayaBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 31. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan RayaStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah danPerlaksanaanKeselamatan Jalan Raya10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah danKeselamatan Jalan Raya th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah dan KeselamatanJalan RayaPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan ceramah12.3 Pemerhatian dari hasil kerja muridBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 32. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)6Program : Kelab Dunia Seni VisualMatlamat: 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Pendidikan Seni2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian danpenguasaan dalam seni visual.Objektif: 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran seni visual di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti: 4.1 Buku Skrap4.2 Pameran4.3 Pertandingan mewarna4.4 lawatan ke kilang batik4.5 Pertandingan melukis4.6 Minggu Seni VisualJangkamasa: Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Dunia Seni VisualBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 33. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Kelab Seni VisualStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Seni VisualPerlaksanaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Seni Visual th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Kelab Seni VisualPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Pameran12.3 Pemerhatian dari hasil kerja muridBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 34. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)7Program: Persatuan Sains Dan MatematikMatlamat : 2.1 Memperolehi, mengukuh dan memperkayakan kefahaman Pengamalan tentang fakta sains dan matematik bagi membantu p&p di dalam dan luar bilik darjah 2.2 Memupuk minat terhadap pelajaran sains dan matematik 2.3 Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap kesejahteraan hidupObjektif : 3.1 Menguasai dan meningkatkan kemahiran asas 3.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dalam kalangan murid 3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-muridAktiviti : 4.1 Membuat buku skrap 4.2 Membina alat dan carta P&P 4.3 Menceriakan bilik sains dan taman sains 4.4 Mengadakan bulan sains dan taman sains 4.5 Latih-tubi menghadapi peperiksaan 4.6 Minggu Matematik dan Minggu SainsJangkamasa : Januari-NovemberSasaran: Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos: RM200.00 BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 35. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Sains dan MatematikSumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Persatuan sains Metametik/ tabungStrategi: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Sains MatematikPerlaksanaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Sains Matematik th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaianKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Sains MatematikPenilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Hasil kerja Murid12.3 Pemerhatian dan laporanBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 36. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG : KO-KURIKULUM (UNIT BERUNIFORM)1Program: Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)Matlamat : 2.1 Menseimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan social, jasmani dan rohani Puteri Islam melalu penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan. 2.2 Mengukuhkan dan mengeratkan silaturahim di kalangan ahli- ahli.Objektif : 3.1 Mengukuhkan potensi puteri-puteri di dalm semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang supaya menjadi inidividu yang berguna kepada diri sendiri dan masyarakat 3.2 Mencungkil bakat murid-murid dalam pelbagai bidang 3.3 Mewujudkan suasana yang seimbang dalam semua aspek 3.4 Membina dan meningkatkan minat ahli-ahli PPIAktiviti : 4.1 Perjumpaan mingguan/ rutin 4.2 Mengadakan pertandingan 4.3 Perkhemahan 4.4 Mengadakan Hari Puteri Peringkat Sekolah 4.5 menngikut aktiviti anjuran zon, daerah dan negeriJangkamasa : Januari-NovemberSasaran: Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos: RM200.00 BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 37. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru Pemimpin PPI8.2 Ahli-ahli pergerakan Puteri IslamSumber Kos: 9.1 Sekolah9.2 Tabung Pergerakan Puteri IslamStrategi: 10.1 Mesyuarat pemimpin dan melantik AJKPerlaksanaan10.2 Perjumpaan mingguan/ rutin pendedahan sukatan pelajaran10.3 Mesyuarat agung tahunan peringkat daerah10.4 Menyusun rancangan/aktiviti-pengajaran&pembelajaran10.5 Menjalankan aktiviti tahunan-perkhemahan, khmah kerja10.6 Hari Puteri Islam peringkat SekolahKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras unit uniform11.3 Pemimpin-pemimpin Pergerakan Puteri Islam11.4 Ketua kumpulan/ unitPenilaian : 12.1 Pemerhatian keseluruh program12.2 Keputusan pertandingan12.3 Ujian Penilaian Puteri BOngsu-sijil12.4 PenglibatanBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 38. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG : KO-KURIKULUM (UNIT BERUNIFORM)2Program: Tunas Kadet Remaja SekolahMatlamat : 2.1 Melahirkan ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang berkemahiran, berdisiplin dan berakhlak. 2.2 Memahami dan mengamalkan undang-undang dan peraturan Tunas Kadet Remaja SekolahObjektif : 3.1 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai nilai-nilai ilmu keagamaan dengan sifat-sifat akhlak yang mulia. 3.2 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang mahir di dalam keilmuan TKRS 3.3 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang cergas, pintar, berdaya tahan yang tinggi serta serba boleh di dalam menangani masalah kehidupan sosial harian mereka.Aktiviti : 4.1 Perjumpaan mingguan 4.2 Perjumpaan khas 4.3 Perkhemahan 4.4 Minggu kerja 4.5 Kursus kepimpinan dan skim lencana 4.6 Mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah Daerah dan NegeriJangkamasa : Januari -NovemberSasaran: Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos: RM200.00 BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 39. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru pemimpin Tunas Kadet Remaja Sekolah8.2 Ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah8.3 Sukarelawan dan sukarelawati luarSumber Kos: 9.1 Tabung Persatuan9.2 SekolahStrategi: 10.1 Membentuk jawatankuasa penganjur & bermesyuaratPerlaksanaan10.2 Mesyusun program tahunan10.3 Menyusun strategi dan pengajaran & pembelajaran10.4 Membuat pendaftaran ahli baru dan lama10.5 Menyediakan kertas kerja/ laporan bagi sesuatu aktivitiKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras unit beruniform11.3 Guru-guru Pemimpin11.4 Ketua kumpulan/ UnitPenilaian : 12.1 Ujian-ujian skim lencana12.2 Pemerhatian dan penilaian12.3 Laporan BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 40. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BOLA SEPAKMatlamat: 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakatdengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola sepak.Objektif: 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untukmenunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahirandalam permainan bola sepak.Aktiviti: 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zonJangkamasa: Sepanjang tahunSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 JurulatihSumber Kos: 9.1 SekolahBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 41. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Strategi: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPerlaksanaan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijilKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainanPenilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 42. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BOLA JARINGMatlamat: 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakatdengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola jaring.Objektif: 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untukmenunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahirandalam permainan bola jaring.Aktiviti: 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zonJangkamasa: Sepanjang tahunSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 JurulatihSumber Kos: 9.1 SekolahBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 43. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Strategi: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPerlaksanaan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijilKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainanPenilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 44. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : CATURMatlamat: 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakatdengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan catur.Objektif: 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untukmenunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahirandalam permainan catur.Aktiviti: 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zonJangkamasa: Sepanjang tahunSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 JurulatihSumber Kos: 9.1 SekolahBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 45. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Strategi: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPerlaksanaan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijilKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainanPenilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 46. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : PING PONGMatlamat: 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakatdengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan ping pong.Objektif: 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untukmenunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahirandalam permainan ping pong.Aktiviti: 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zonJangkamasa: Sepanjang tahunSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 JurulatihSumber Kos: 9.1 SekolahBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 47. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Strategi: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPerlaksanaan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijilKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainanPenilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 48. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011BIDANG: KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BOLA TAMPARMatlamat: 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakatdengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bolatampar.Objektif: 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untukmenunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahirandalam permainan bola tampar.Aktiviti: 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zonJangkamasa: Sepanjang tahunSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 JurulatihSumber Kos: 9.1 SekolahBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 49. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011Strategi: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPerlaksanaan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijilKawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainanPenilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 50. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011PROGRAM PEMAJUAN SUKAN PERMAINAN UNIT KO-KURIKULUM 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHORPROGRAM : BOLA SEPAKMATLAMAT: 1. Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola sepakOBJEKTIF: 1. Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran- kemahiran dalam permainan bola sepakAKTIVITI: 1. Memilih dan mengenal pasti pemain.2. Taklimat dan teori permainan asas3. Latihan praktikal4. Pertandingan persahabatan dan penyertaan5. Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zonJANGKA MASA : 1. Januari JunSASARAN : 1. Murid tahun 3, 4, 5, dan 6ANGGARAN KOS: 1. RM 1500SUMBER KOS: 1. Sekolah2. Sumbangan luarSTRATEGI: 1. Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPERLAKSANAAN2. Mesyuarat AJK3. Penyusunan jadual latihan4. Perlaksanaan aktiviti (latihan)5. Mengadakan ceramah peningkatan diri6. Melaporkan perjalanan aktiviti7. Mesyuarat terakhir / penganugerahan sijilBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 51. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011KAWALAN DAN : 1. GPK KoKoPENYELIAAN2. Guru-guru penasihat permainanPENILAIAN : 1. Pertandingan antara rumah sukan2. Pertandingan peringkat zon3. Pemilihan pemain terbaikLAIN-LAIN HAL : BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 52. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011PROGRAM PEMAJUAN KELAB/PERSATUAN UNIT KO-KURIKULUM 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHORPROGRAM : TARIAN ZAPINMATLAMAT: Untuk melahirkan para penari yang berbakat dengan menaikkannama sekolah dalam bidang tarian zapinOBJEKTIF: Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkanbakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam tarianzapinAKTIVITI: Memilih dan mengenal pasti penari.Taklimat dan teori asas tarian dan zapin.Latihan praktikal.Penyertaan Pertandingan terbuka daerah PontianPersembahan Perasmian di peringkat sekolah hingga ke peringkatdaerah.JANGKA MASA : Januari JunSASARAN : Murid tahun 3, 4, 5, dan 6ANGGARAN KOS: RM 1500SUMBER KOS: SekolahSumbangan luarBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 53. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011STRATEGI: Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPERLAKSANAANMesyuarat AJKPenyusunan jadual latihanPerlaksanaan aktiviti (latihan)Mengadakan ceramah peningkatan diriMelaporkan perjalanan aktivitiMesyuarat terakhir / penganugerahan sijilKAWALAN DAN : GPK KoKoPENYELIAANGuru-guru penasihat kelab muzik dan kebudayaanPENILAIAN : Pertandingan terbukaJemputan majlis perasmianLAIN-LAIN HAL :BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 54. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 PROGRAM PEMAJUAN UNIT KELAB DAN PERSATUAN UNIT KO-KURIKULUM 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHORPROGRAM : KOMPANG FORMASIMATLAMAT: Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat denganmenaikkan nama sekolah dalam bidang kompang formasiOBJEKTIF: Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkanbakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam kompangformasi.AKTIVITI: Memilih dan mengenal pasti pemain kompang.Taklimat dan teori kompang asasLatihan praktikalPertandingan persahabatan dan penyertaanPemilihan pemain kompang bagi mewakili sekolah di peringkatzonJANGKA MASA : Januari JunSASARAN : Murid tahun 3, 4, 5, dan 6ANGGARAN KOS: RM 1500SUMBER KOS: SekolahSumbangan luarBUKU PANDUAN GURU SKPB 2011 55. BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011STRATEGI: Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanPERLAKSANAANMesyuarat AJKPenyusunan jadual latihanPerlaksanaan aktiviti (latihan)Mengadakan ceramah peningkatan diriMelaporkan perjalanan aktivitiMesyuarat terakhir / penganugerahan sijilKAWALAN DAN : GPK KoKoPENYELIAANGuru-guru penasihat permainanPENILAIAN : Pertandingan antara rumah sukanPertandingan peringkat zonPemilihan pemain terbaikLAIN-LAIN HAL :BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011