koko untuk kawan2

66
BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011 UNIT KOKURIKULUM 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, PONTIAN, JOHOR BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Upload: 690101016126

Post on 20-Jun-2015

1.434 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

UNIT KOKURIKULUM 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR,

PONTIAN, JOHOR

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 2: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

“WAJIB”1. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan Rujuk Seksyen 18, akhta pendidikan 1996 (akta 550) – kegagalan @ keengganan melaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali, jika berterusan sek 135 (1) Akhta Pendidikan 1996 (akhtar 550) jika berterusan denda harian tidak melebihi) RM500 setiap sek 135 (1) Akt 550)

2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 badan beruniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan kegiatan sukan dan permainan. (Perkeliling iktisas Bil.1/1985KP(BS)8591/Jld11(29)

3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki-memastikan keberkesanan perlaksanaan. (Pekeliling iktisas Bil.11985KP (BS) 8591/Jld11(29)1.1.1985)

4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah menggalakkan pelajarmya membuat kerja amal, gotong-royong dan gerak kerja yang menggalakkan perpaduan kaum. (Ruj.Sda)

5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada dikriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelembagaan Negara.

6. Apabila penyertaan “wajib”- kehadiran pelajar mesti direkodkan. (pekeliling IKtisas Bil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41))

7. Peruntukan masa- Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/ Bil.27 (28.12.1967)

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 3: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR,JALAN IBRAHIM,82000 PONTIAN, JOHOR.TEL : 07-6860572 Email : [email protected] Kod Sek: JBA 6028___________________________________________________________

Kepada, Ruj. Kami : JBA6028/700-1/1Guru Besar, Tarikh : 1 Januari 2011SK. Pontian Besar,Jalan Ibrahim,82000 Pontian, Johor.

Tuan,

PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN BERUNIFORM, PERSATUAN IKHTISAS DAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN TAHUN 2011

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya AZNIDA BINTI MOHD SAID berdasarkan peraturan (4) dalam surat pekeliling bertarikh Mei 1998 P.U(A) 196, yang berkaitan dengan seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Pasukan Beruniform, Persatuan Ikhtisas dan Kelab Sukan dan Permainan di SK Pontian Besar mulai 3 Januari 2011.

2. Bersama-sama ini disertakan :-2.1 Draf Perlembagaan2.2 Draf Aktiviti Asas2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

3. Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………………….( AZNIDA BINTI MOHD SAID)Guru Penolong Kanan KokurikulumSK. Pontian Besar.

PERLEMBAGAAN

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 4: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

NO. PENDAFTARAN (Tarikh Nama Sekolah)

PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN PERSATUAN)

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) (Nama Unit Beruniform. Kelab dan Persatuan, Nama Sekolah yang selepas ini disebut sebagai______________ sahaja.

PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT

PERATURAN 2 MATLAMAT

PERATURAN 3 OBJEKTIF

PERATURAN 4 KEAHLIAN

PERATURAN 5 GURU PENASIHAT

PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA

PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

PERATURAN 8 KEWANGAN

PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN

PERATURAN 10 AKTIVITI

PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN

PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN

PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN

PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN

PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN

( NAMA ) ( NAMA ) ( NAMA )

Setiausaha Pengerusi Guru Pemimpin

### Rujuk Fail Poket.

UNIT KO KURIKULUM

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 5: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

SEK KEB PONTIAN BESAR

Matlamat

Melahirkan murid yang sihat dari segi tubuh badan , mental dan fizikal disamping

menerapkan nilai-nilai murni yang positif dalam setiap aktiviti kokurikulum berketepatan

dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Objektif

1. Membolehkan murid menggunakan setiap pengalaman yang diperolehi di dalam

kehidupan seharian.

2. Menjadikan murid lebih berketrampilan , berdisplin dan bertanggungjawab pada

setiap aktiviti yang dijalankan

3. Memberi murid peluang untuk melibatkan diri di setiap peringkat bermula dari

peringkat sekolah, zon, daerah, negeri, kebangsaan seterusnya ke peringkat

antarabangsa.

4. Membentuk sifat kepimpinan dalam diri murid supaya lebih berkarisma dalam

mengendalikan sesebuah organisasi .

5. Memberi peluang murid merancang dan mengendalikan aktiviti dan bekerjasama

dalam kumpulan untuk menjayakannya.

6. Memberi pengalaman baru kepada murid menyertai aktiviti dan seronok dalam

setiap aktiviti yang dikendalikan

7. Menaikkan nama sekolah dengan setiap aktiviti yang disertai oleh murid dan

menghargai setiap aktiviti yang disertainya

Misi Ko Kurikulum

Mewujudkan suasana kokurikulum yang menarik supaya murid bercenderung menyertai

aktiviti secara aktif , seterusnya memperolehi kejayaan yang gemilang.

Motto

Kokurikulum Pengerak Kecemerlangan Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 6: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

GARIS PANDUAN, PERATURAN PERLEMBAGAAN GERAKERJA KOKURIKULUM

1. Keahlian

1.1 Semua murid tahap 2 (tahun 4,5 dan 6) dikehendaki menjadi ahli salah satu aktiviti

kokurikulum dalam setiap bahagian yang dinyatakan seperti berikut

i-Persatuan/kelab

ii-Permainan

iii-Pasukan Beuniform

1.2 Tahun 3 dikhususkan memilih dan menyertai salah satu unit beruniform sahaja.

1.3 Murid tidak dibenarkan menukar keahlian setelah menyertai aktiviti kokurikulum tersebut.

2. Kehadiran

2.1 Murid mesti hadir pada waktu dan masa yang ditetapkan di dalam jadual kokurikulum

2.2 Murid mesti membawa bersama Buku Pelaporan Penilaian Aktiviti KoKurikulum

untuk ditandatangani oleh Guru Penasihat.

2.3 Guru Penasihat dikehendaki merekodkan kehadiran murid di dalam rekod kehadiran

2.4 Ketidakhadiran murid perlu direkodkan

2.5 Murid juga dikira hadir sekiranya mempunyai pengesahan doktor dan kebenaran bertulis

daripada Guru Besar.

3. Pakaian

3.1 Murid yang hadir untuk aktiviti kokurikulum samada di dalam atau di luar sekolah

hendaklah berpakaian seragam sekolah atau berpakaian PJ sekolah atau baju T rumah

sukan dengan trek bottom sekolah.

3.2 Murid mesti memakai kasut sekolah dengan pakaian uniform atau kasut sukan dengan

pakaian PJ/ Baju T Shirt rumah sukan

3.3 Pelajar tidak dibenarkan memakai selipar ke sekolah.

4. Perjalanan aktiviti kokurikulum

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 7: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

4.1 Setiap unit beruniform/ persatuan/kelab/permainan/ sukan perlu mempunyai

visi,matlamat,carta organisasi, takwim aktiviti dan pelaksanaan aktiviti

harian/mingguan/bulanan

4.2 Semua aktiviti mesti dijalankan seperti mana dijadualkan. Guru Penasihat tidak

dibenarkan membatalkan atau menangguhkan aktiviti tanpa kebenaran Guru Besar.

4.3 Guru Penasihat mesti hadir bersama-sama ahli di tempat aktiviti dijalankan.

4.4 Guru Penasihat dikehendaki menandatangani kehadiran di buku Laporan Kokurikulum .

4.5 Satu laporan lengkap mesti dihantar kepada P.Kanan Kokurikulum sehari selepas aktiviti

dijalankan.

5. Sijil

5.1 Guru Penasihat perlu memberi sijil kepada ahli mengikut penyertaan murid dalam aktiviti

sekolah/zon/daerah/negeri/ kebangsaan dan antarabangsa

5.2 Sijil juga diberikan kepada ahli yang manjawat jawatan penting seperti

Pengerusi/Pen.Pengerusi/Setiausaha/Pen.Setiausaha/ Bendahari dan sebagainya

5.3 Guru Penasihat perlu menyediakan senarai nama penerima sijil , nama aktiviti,masa dan

tarikh yang lengkap sebelum diserahkan kepada pihak pentadbiran sekolah dan

disahkan oleh Guru Besar

6. Jadual aktiviti

RABU setiap minggu dari jam 1.00 hingga 2.00

7.Tempat aktiviti

7.1 Unit Beruniform

Tunas Kadet Remaja Sekolah -Dewan

Puteri Islam -Surau

7.2 Persatuan / Kelab

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 8: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Persatuan Bahasa - Perpustakaan

Persatuan Sains dan Matematik - Makmal Sains

Persatuan Agama Islam - Surau

Persatuan Muzik dan Kebudayaan – Bilik Muzik

Persatuan Dunia Seni Visual – Bilik Seni

Kelab Rukun Negara – Bilik Pengawas

Kelab Pencegahan Jenayah – Bilik J-Qaf

7.3 Sukan / Permainan

Bola Sepak- Padang Sekolah/Dewan

Bola Jaring- Padang Sekolah/Dewan

Ping Pong- Bilik Seni

Catur- Makmal Komputer

Bola Tampar – Padang Sekolah / Kantin Sekolah

Olaraga - Padang Sekolah

8. Kemudahan dan Peralatan

8.1 Segala kemudahan dan peralatan sekolah hendaklah digunakan dan dijaga dengan

baik.

8.2 Segala peralatan seperti meja , kerusi, skitel, bola dan sebagainya yang telah digunakan

mesti dihantar balik ke tempat asalnya.

8.3 Setiap pembelian alatan perlulah dimaklumkan terlebih dahulu kepada Pen Kanan Ko

Kurikulum dan mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar

8.4 Setiap kehilangan/kerosakan hendaklah dimaklumkan kepada pihak pengurusan

sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 9: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

9.Displin dan Keselamatan

9.1 Guru Penasihat bertanggungjawab penuh diatas semua aspek displin dan keselamatan

ahli masing-masing.

9.2 Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil ialah memberi arahan jelas dan

tepat, menggunakan wisel untuk mengawal pergerakan murid,menyediaan Kotak ‘First

Aids’ dan murid-murid diminta pulang selepas aktviti tamat

9.3 Guru Penasihat perlu memaklumkan setiap kemalangan/kecederaan yang berlaku ke

atas ahli kepada pihak sekolah dan mengambil langkah-langakah rawatan awal yang

sesuai.

10.Kewangan

10.1 Semua pungutan wang dari ahli-ahli mestilah dengan kebenaran Guru Besar

10.2 Semua pungutan wang dan perbelanjaan mesti direkodkan.

10.3 Rekod kewangan perlu diserahkan bersama laporan lengkap tahunan.

11. Lawatan/aktiviti di luar sekolah.

10.1 Guru Penasihat yang merancang lawatan/aktiviti di luar sekolah mesti

Mendapat kebenaran Guru Besar dan mengisi Borang

Peraturan-Peraturan (Pelancongan)Sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.

10.2 Penglibatan murid dalam aktiviti diluar kawasan sekolah mesti dengan

kebenaran bertulis darpada ibu/bapa dan penjaga

10.3 Guru Penasihat bertanggungjawab sepenuhnya di atas murid sehingga

mereka sampai ke sekolah / rumah dengan selamat.

12. Tuntutan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 10: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

12.1 Garis panduan tuntutan elaun makanan/minuman untuk murid mewakili

sekolah

i-Aktiviti yang dijalankan sepanjang hari ialah RM 3.00 seorang

ii-Aktiviti yang dijalankan separuh hari ialah RM 1.50 seorang

iii- Aktiviti ang dijalankan kurang daripada 3 jam ialah RM 1.00 seorang

12.2 Garis panduan tuntutan perjalanan untuk guru dan murid semasa menjalankan

tugas luar kawasan sekolah

i- Murid –murid boleh menuntut tambang pergi-balik berdasarkan kepada

harga tiket bas.

ii- Sekiranya guru penasihat itu membawa murid bersama dengan kenderaan

sendiri, guru itu boleh menuntut harga tiket bas untuk setiap murid (pergibalik)

atas nama-nama murid tersebut dibawah tuntutan guru.

Atau

iii Guru itu boleh menuntut berpandukan jarak iaitu 25sen setiap 1km

12.3 Adalah digalakkan kepada setiap guru dan murid menggunakan perkhidmatan

bas untuk pergi balik jika melebihi 10 orang murid.

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2011

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 11: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

EN. AHMADUN B SALLIMGPK PENTADBIRAN

PN.AZNIDA BT MOHD SAIDGPK KOKURIKULUM

PN.ZARINA BT SIDEKGPK HAL EHWAL MURID

TUAN HAJI SARKAWI BIN BANJARGURU BESAR

PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILSETIAUSAHA KOKURIKULUM & SETIAUSAHA SUKAN

PN. NOROL NISA BINTI PONIRAN

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

PN AINI ALAWEAH ISMAILPENYELARAS SUKAN &

PERMAINAN

PN. SALBIAH BINTI KASMINPENYELARAS KELAB &

PERSATUAN

PN.SURYA BINTI AHMAD

YATIMTUNASKADET

REMAJA SEKOLAH

PUAN NOROL NISA BINTI PONIRAN

PERSATUAN PUTERI ISLAM

MALAYSIA

EN. IBRAHIM BIN A RAHMAN

BOLA SEPAK

GURU KETUA RUMAH SUKAN

GURU PENDIDIKAN

JASMANI DAN KESIHATAN

PN JAMALIAH BINTI MANSOR

PERSATUAN BAHASA

PN.JUNIDAH BINTI SUKIMAN

BOLA JARING

GURU RUMAH SUKAN

ENCIK MOHAMED NAYAN B MOHAMEDPERSATUAN SAINS &

MATEMATIK

PN. AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOFKELAB MUZIK DAN

KEBUDAYAAN

PENGERUSI PASUKAN UNIT BERUNIFORM, KELAB & PERSATUAN, KELAB SUKAN & PERMAINAN, KETUA RUMAH DAN KAPTEN PASUKAN SEKOLAH

( MURID-MURID )

PN. ROHATI BINTI SOHA

CATUR

PN ASRIDA BINTI R ENDAH

PING PONG

PN. CHRISTINA ANAK AKAM

KELAB DUNIA SENI VISUAL

CIK MASLIA BINTI MOHAMMAD

KELAB PENCEGAHAN

JENAYAH

CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA

KELAB RUKUN NEGARA

PN. NORHAFIZAH BINTI PATONI

PERSATUAN AGAMA ISLAM

EN. YUSNI B AMIRBOLA TAMPAR

Page 12: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

Pengerusi : Guru Besar SK Pontian Besar

Tuan Haji Sarkawi bin Banjar

Naib Pengerusi : GPK Kokurikulum

Puan Hajah Aznida binti Mohd Said

Setiausaha : Puan Aini Alaweah binti Ismail

TUGAS JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah jangka panjang dan jangka pendek.

2. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

3. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

5. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.

6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat

zon,daerah,negeri dan kebangsaan.

7. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.

8. Menentukan tarikh Temasya Sukan sekolah dan lain-lain kegiatan kokurikulum

sekolah.

9. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.

10. Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan yang akan digunakan.

11. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru dan pelajar tang telah

menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masng-masing.

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 13: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

TUGAS SETIAUSAHA SUKAN DAN PENGURUS KONTIJEN SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR

1. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah

2. Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan MSSD PONTIAN

dan MSS JOHOR

3. Membantu Guru Besar dan PK Kokurikulum mengagih tugas guru dalam olahraga

dan permainan.

4. Menetapkan dasar penempatan pelajar dalam rumah sukan.

5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.

6. Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti luar sekolah.

7. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.

8. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan, gelanggang dan kemudahan sukan.

9. Menyediakan laporan lengkap semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk

edaran , rujukan dan rekod.

10. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar atau PK Kokurikulum untuk kepentingan

sukan sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 14: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PEMBAHAGIAN TUGAS UNIT KOKURIKULUM

TAHUN 2011

A. UNIT BERUNIFORM

1. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAHPENGERUSI : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIMSETIAUSAHA : PUAN CHRISTINA ANAK AKAMAHLI JAWATANKASA : ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED

ENCIK AHMADUN BIN SALLIM ENCIK YUSNI BIN AMIR PUAN ZARINA BINTI SIDIK PUAN SALBIAH BINTI KASMIN

ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA

2. PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIAPENGERUSI : PUAN NOROLNISA BINTI PONIRANSETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILAHLI JAWATANKASA : PUAN ROHATI BINTI SOHA

PUAN JAMALIAH BINTI MANSUR PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN

PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH CIK MASLIA BINTI MUHAMAD

B. KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

1. KELAB BOLA SEPAKPENGERUSI : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMANSETIAUSAHA : ENCIK AHMADUN BIN SALLIMAHLI JAWATANKASA : PUAN SALBIAH BINTI KASMIN

2. KELAB BOLA JARINGPENGERUSI : PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMANSETIAUSAHA : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIMAHLI JAWATANKASA : CIK MASLIAH BINTI MOHAMMAD

PUAN JAMALIAH BINTI MANSOR

3. KELAB CATUR PENGERUSI : PUAN ROHATI BINTI SOHASETIAUSAHA : PUAN NOROL NISA BINTI PONIRANAHLI JAWATANKASA : PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI

PUAN ZARINA BINTI SIDIK4. KELAB PING PONG

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 15: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PENGERUSI : PUAN ASRIDA BINTI R ENDAHSETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILAHLI JAWATANKASA : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF

5. KELAB BOLA TAMPAR

PENGERUSI : ENCIK YUSNI BIN AMIRSETIAUSAHA : ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMEDAHLI JAWATANKASA : PUAN CHRISTINA ANAK AKAM

CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA

C. PERSATUAN IKHTISAS

1. PERSATUAN BAHASA (INGGERIS DAN BAHASA MELAYU)PENGERUSI : PUAN JAMALIAH BINTI MANSURSETIAUSAHA : PUAN SALBIAH BINTI KASMINAHLI JAWATANKASA : ENCIK AHMADUN BIN SALLIM

2. PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

PENGERUSI : ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMEDSETIAUSAHA : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIMAHLI JAWATANKASA :

3. PERSATUAN AGAMA ISLAM

PENGERUSI : PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONISETIAUSAHA : PUAN NOROL NISA BINTI PONIRANAHLI JAWATANKASA : PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH

4. PERSATUAN MUZIK DAN KEBUDAYAAN

PENGERUSI : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOFSETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILAHLI JAWATANKASA :

: 5. PERSATUAN DUNIA SENI VISUAL

PENGERUSI : PUAN CHRISTINA ANAK AKAMSETIAUSAHA : PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMANAHLI JAWATANKASA : PUAN ROHATI BINTI SOHA

: 6. KELAB RUKUN NEGARA

PENGERUSI : CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYASETIAUSAHA : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMANAHLI JAWATANKASA : PUAN AZNIDA BINTI MOHD SAID

: 7. KELAB PENCEGAHAN JENAYAH/ KESELAMATAN JALAN RAYA

PENGERUSI : CIK MASLIAH BINTI MOHAMMADSETIAUSAHA : ENCIK YUSNI BIN AMIRAHLI JAWATANKASA : PUAN ZARINA BINTI SIDIK

:

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 16: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

TUGAS PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/PASUKAN BADAN BERUNIFORM.

1. Mengatur dan menyedia perjalanan persatuan akademik / kelab / badan beruniform .

2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

3. Menyelaraskan semua aktiviti.

4. Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.

5. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan diadakan setiap tahun pada tarikh yang telah ditetapkan.

6. Memastikan peraturan / perlembagaan  direkod dan difailkan.

7. Menguruskan buku-buku kokurikulum.

8. Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran / rujukan / rekod.

9. Mengumpulkan laporan tahunan  untuk edaran / rujukan / rekod.

10. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 17: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

TUGAS GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/PASUKAN BADAN BERUNIFORM

1. Membentuk AJK persatuan / kelab / badan beruniform .

2. Memastikan aktiviti-aktiviti selaras dengan objektif sekolah.

3. Memastikan adanya peraturan / perlembagaan.

4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam Perlembagaan.

5. Merancang aktiviti tahunan bersama pelajar dan menyerahkannya kepada Penyelaras.

6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

7. Merancang strategi untuk peningkatan persatuan / kelab / badan beruniform.

8. Membuat anggaran pendapatan / perbelanjaan.

9. Mengurus kewangan dan hartabenda / peralatan persatuan / kelab / badan beruniform.

10. Menentukan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.

11. Melaporkan kegiatan kepada Penolong Kanan Kokurikulum.

12. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti / hari khas kokurikulum  dan lain-lain.

13. Menguruskan surat menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.

14. Menentukan papan kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.

15. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.

16. Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima sijil kepada Jawatankuasa Sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 18: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

KONTIJEN SUKAN SK PONTIAN BESAR

KE MSSZ BANDAR DAN KE MSSD PONTIAN

2011

1. BOLA SEPAKPENGURUS : ENCIK AHMADUN BIN SALLIM

JURULATIH : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN

PEN. JURULATIH : ENCIK YUSNI BIN AMIR

:PUAN SALBIAH BINTI KASMIN

2. BOLA JARINGPENGURUS : PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN

JURULATIH : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM

PEN. JURULATIH : PUAN JAMALIAH BINTI MANSUR

: CIK MASLIA BINTI MUHAMMAD

3. CATURPENGURUS : ENCIK YUSNI BIN AMIR

JURULATIH : PUAN ZARINA BINTI SIDIK

PEN. JURULATIH : PUAN ASRIDA BINTI R. ENDAH

: PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI

4. PING PONGPENGURUS : ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED

JURULATIH : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL

PEN. JURULATIH : PUAN AZNIDA BINTI MOHD SAID

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 19: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

5. TARIAN / BORIA / KEBUDAYAANPENGURUS : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YOSUF

JURULATIH : PUAN NOROLNISA BINTI PONIRAN

PEN. JURULATIH : PUAN CHRISTINA ANAK AKAM

CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA

6. OLAHRAGAKETUA KONTIJEN : PUAN AZNIDA BINTI MOHD SAID

PENGURUS : PUAN NOROLNISA BINTI PONIRAN

JURULATIH : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL

PEN. JURULATIH : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN

: ENCIK YUSNI BIN AMIR

: PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN

: CIK MASLIA BINTI MUHAMAD

BIDANG TUGAS PENGURUS DAN JURULATIH PERMAINAN.

1. Mengawal dan bertanggungjawab di atas semua peraturan, latihan dan penggalakan ke arah kemajuan yang di bawah kendaliannya.

2. Membentuk pasukan sekolah. Menyediakan senarai keperluan, alatan dan mencadangkan pembeliannya melalui kerjasama setiausaha sukan

3. Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun

4. Bertindak sebagai pengurus pasukan sekolah.

5. Memupuk semangat dan minat di kalangan pemain-pemain dengan mengadakan aktiviti menonton video, filem berkaitan, lawatan dan lain-lain rangsangan.

6. Menaikkan imej sekolah melalui permainan, menjaga kebajikan ahli pasukan sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 20: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR

2011

PENYELARAS RUMAH SUKAN: PUAN HAJAH AZNIDA BINTI MOHD SAID

RUMAH KUNING

1. PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF (K)2. CIK MASLIA BINTI MUHAMAD3. ENCIK YUSNI BIN AMIR4. PUAN SALBIAH BINTI KASMIN5. PUAN ROHATI BINTI SOHA

RUMAH BIRU

1. PUAN NOROL NISA BINTI PONIRAN (K)2. PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM3. ENCIK MOHAMED NAYAN BIN MOHAMED4. PUAN ZARINA BINTI SIDIK5. PUAN NOR AZIZAH BINTI IBRAHIM

RUMAH MERAH

1. PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN (K)2. PUAN JAMALIAH BINTI MANSOR3. ENCIK AHMADUN BIN SALLIM4. PUAN IDATUL ZEEMA BINTI ISMAIL5. CIK AZLIZAWATI BINTI YAHYA

RUMAH HIJAU

1. ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN2. PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL3. PUAN NORHAFIZAH BINTI PATONI4. PUAN CHRISTINA ANAK AKAM5. PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 21: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

1. Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar)

2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.

3. Menjalankan mesyuarat agung  & pemilihan AJK rumah sukan ; meliputi olahraga dan

permainan .

4. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil / pengawas dalam pertandingan

peringkat sekolah.

5. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan / Penyelaras Rumah Sukan /

Penyelaras Permainan / PK Kokurikulum .

6. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan untuk edaran / rujukan / rekod.

7. Melaporkan pencapaian cemerlang pelajar untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.

8. Menyimpan dan mengagihkan nombor rumah sukan kepada para peserta. Biru

(bermula dari 100, Kuning bermulan dari 200 , merah bermula dari 300 dan Hijau

bermula dari 400)

TUGAS GURU RUMAH SUKAN

1. Mengurus latihan rumah sukan / permainan pada hari yang ditetapkan.

2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan / permainan.

3. Memilih dan melatih pasukan olahraga & permainan untuk Temasya Sukan Sekolah

serta lain-lain pertandingan .

4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.

5. Memastikan kedatangan pelajar direkodkan dan mengambil tindakan terhadap pelajar

yang tidak hadir.

6. Mengawasi keselamatan pelajar semasa latihan.

7. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.

8. Sentiasa berbincang dengan Ketua Guru Rumah Sukan / Ketua Guru Permainan untuk

meningkatkan prestasi rumah sukan / permainan .

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 22: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)1

Program : Persatuan Bahasa( Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam berbahasa.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran berbahasa di-kalangan murid

3.2 Murid berpeluang menonjol bakat

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Pertandingan pidato dan public speaking

4.2 Pertandingan bercerita/syarahan

4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian

4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah

4.5 Latih-tubi menghadapi peperiksaan

4.6 Bulan Bahasa

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Bahasa

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 23: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

9.2 Persatuan Bahasa

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Bahasa

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Bahasa th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Persatuan Bahasa Melayu

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Bilangan buku cerita

12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)2

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 24: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Program : Persatuan Agama Islam

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Agama Islam

2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam berbahasa.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran di-kalangan murid

3.2 Murid berpeluang menonjol bakat

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Qiyamulail

4.2 Solat Hajat

4.3 Musabaqah Tilawah al-Qura

4.4 Bacaan Yasiin Pagi Jumaat

4.5 Lawatan Sambil Belajar

4.6 Pungutan Derma

4.7 Khidmat Masyarakat

4.8 Persembahan Nasyid

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Agama Islam

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 25: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Persatuan Agama Islam

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Agama Islam

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Agama Islam th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Persatuan Agama Islam

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Bilangan buku cerita

12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)3

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 26: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Program : Persatuan Muzik dan Kebudayaan

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Muzik

2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam muzik dan kebudayaan.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran kebudayaan di-kalangan murid

3.2 Murid berpeluang menonjol bakat

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Pertandingan nyanyian

4.2 Menghasilkan sebuah folio

4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian

4.4 Teori muzik secara asas

4.5 Rekorder ensamble

4.6 Bulan Kebudayaan

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Muzik dan kebudayaan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 27: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Persatuan Muzik dan kebudayaan

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Muzik dan Kebudayaan

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Muzik dan Kebudayaan th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Persatuan Muzik dan Kebudayaan

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Bilangan folio

12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 28: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)4

Program : Kelab Rukun Negara

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Sivik dan kewarganegaraan

2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam memartabatkan Negara

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran berbahasa dan bertatasusila di-kalangan murid

3.2 Murid berpeluang menonjol bakat

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Lawatan

4.2 Pertandingan bercerita/syarahan

4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian

4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah

4.5 Perkhemahan

4.6 Gotong royong

Jangkamasa : Januari –November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Rukun Negara

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 29: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

9.2 Kelab Rukun Negara

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Rukun Negara

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Rukun Negara th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Kelab Rukun Negara

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Bilangan buku cerita

12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 30: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)5

Program : Kelab Pencegahan Jenayah / Keselamatan Jalan Raya

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam membenteras jenayah

2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam mematuhi keselamatan jalan raya.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran peraturan dan undang-undang jalan raya di-kalangan murid

3.2 Murid berpeluang menonjol bakat

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Pertandingan pidato

4.2 Pertandingan bercerita/syarahan

4.3 Pertandingan kuiz,puisi

4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah

4.5 Lawatan

4.6 Latihan Keselamatan Jalan Raya

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 31: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Bilangan ceramah

12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)6

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 32: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Program : Kelab Dunia Seni Visual

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Pendidikan Seni

2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam seni visual.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran seni visual di-kalangan murid

3.2 Murid berpeluang menonjol bakat

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Buku Skrap

4.2 Pameran

4.3 Pertandingan mewarna

4.4 lawatan ke kilang batik

4.5 Pertandingan melukis

4.6 Minggu Seni Visual

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Dunia Seni Visual

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 33: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Kelab Seni Visual

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Seni Visual

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Seni Visual th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Kelab Seni Visual

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Pameran

12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 34: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)7

Program : Persatuan Sains Dan Matematik

Matlamat : 2.1 Memperolehi, mengukuh dan memperkayakan kefahaman

Pengamalan tentang fakta sains dan matematik bagi membantu p&p di dalam dan luar bilik darjah

2.2 Memupuk minat terhadap pelajaran sains dan matematik

2.3 Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap kesejahteraan hidup

Objektif : 3.1 Menguasai dan meningkatkan kemahiran asas

3.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dalam kalangan murid

3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Membuat buku skrap

4.2 Membina alat dan carta P&P

4.3 Menceriakan bilik sains dan taman sains

4.4 Mengadakan bulan sains dan taman sains

4.5 Latih-tubi menghadapi peperiksaan

4.6 Minggu Matematik dan Minggu Sains

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Sains dan Matematik

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 35: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Persatuan sains Metametik/ tabung

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Sains Matematik

10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Sains Matematik th.3,4,5&6

10.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK

10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek

10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan

10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras persatuan

11.3 Guru-guru Persatuan Sains Matematik

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti

12.2 Hasil kerja Murid

12.3 Pemerhatian dan laporan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 36: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (UNIT BERUNIFORM)1

Program : Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Matlamat : 2.1 Menseimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan social, jasmani dan rohani Puteri Islam melalu penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan.

2.2 Mengukuhkan dan mengeratkan silaturahim di kalangan ahli-ahli.

Objektif : 3.1 Mengukuhkan potensi puteri-puteri di dalm semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang supaya menjadi inidividu yang berguna kepada diri sendiri dan masyarakat

3.2 Mencungkil bakat murid-murid dalam pelbagai bidang

3.3 Mewujudkan suasana yang seimbang dalam semua aspek

3.4 Membina dan meningkatkan minat ahli-ahli PPI

Aktiviti : 4.1 Perjumpaan mingguan/ rutin

4.2 Mengadakan pertandingan

4.3 Perkhemahan

4.4 Mengadakan Hari Puteri Peringkat Sekolah

4.5 menngikut aktiviti anjuran zon, daerah dan negeri

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru Pemimpin PPI

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 37: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

8.2 Ahli-ahli pergerakan Puteri Islam

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Tabung Pergerakan Puteri Islam

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat pemimpin dan melantik AJK

10.2 Perjumpaan mingguan/ rutin pendedahan sukatan pelajaran

10.3 Mesyuarat agung tahunan peringkat daerah

10.4 Menyusun rancangan/aktiviti-pengajaran&pembelajaran

10.5 Menjalankan aktiviti tahunan-perkhemahan, khmah kerja

10.6 Hari Puteri Islam peringkat Sekolah

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras unit uniform

11.3 Pemimpin-pemimpin Pergerakan Puteri Islam

11.4 Ketua kumpulan/ unit

Penilaian : 12.1 Pemerhatian keseluruh program

12.2 Keputusan pertandingan

12.3 Ujian Penilaian Puteri BOngsu-sijil

12.4 Penglibatan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 38: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (UNIT BERUNIFORM)2

Program : Tunas Kadet Remaja Sekolah

Matlamat : 2.1 Melahirkan ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang berkemahiran, berdisiplin dan berakhlak.

2.2 Memahami dan mengamalkan undang-undang dan peraturan Tunas Kadet Remaja Sekolah

Objektif : 3.1 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai nilai-nilai ilmu keagamaan dengan sifat-sifat akhlak yang mulia.

3.2 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang mahir di dalam keilmuan TKRS

3.3 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang cergas, pintar, berdaya tahan yang tinggi serta serba boleh di dalam menangani masalah kehidupan sosial harian mereka.

Aktiviti : 4.1 Perjumpaan mingguan

4.2 Perjumpaan khas

4.3 Perkhemahan

4.4 Minggu kerja

4.5 Kursus kepimpinan dan skim lencana

4.6 Mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah Daerah dan Negeri

Jangkamasa : Januari -November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 39: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru pemimpin Tunas Kadet Remaja Sekolah

8.2 Ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah

8.3 Sukarelawan dan sukarelawati luar

Sumber Kos : 9.1 Tabung Persatuan

9.2 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Membentuk jawatankuasa penganjur & bermesyuarat

10.2 Mesyusun program tahunan

10.3 Menyusun strategi dan pengajaran & pembelajaran

10.4 Membuat pendaftaran ahli baru dan lama

10.5 Menyediakan kertas kerja/ laporan bagi sesuatu aktiviti

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Penyelaras unit beruniform

11.3 Guru-guru Pemimpin

11.4 Ketua kumpulan/ Unit

Penilaian : 12.1 Ujian-ujian skim lencana

12.2 Pemerhatian dan penilaian

12.3 Laporan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 40: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)

Program : BOLA SEPAK

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola sepak.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola sepak.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain

4.2 Taklimat dan teori permainan asas.

4.3 Latihan praktikal

4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan

4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan

8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 41: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

10.2 Mesyuarat AJK

10.3 Menyusun jadual latihan

10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)

10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri

10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti

10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)

12.2 Pertandingan peringkat zon

12.3 Pemilihan pemain terbaik

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 42: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)

Program : BOLA JARING

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola jaring.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola jaring.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain

4.2 Taklimat dan teori permainan asas.

4.3 Latihan praktikal

4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan

4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan

8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 43: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

10.2 Mesyuarat AJK

10.3 Menyusun jadual latihan

10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)

10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri

10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti

10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)

12.2 Pertandingan peringkat zon

12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 44: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Program : CATUR

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan catur.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan catur.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain

4.2 Taklimat dan teori permainan asas.

4.3 Latihan praktikal

4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan

4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan

8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 45: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

10.2 Mesyuarat AJK

10.3 Menyusun jadual latihan

10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)

10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri

10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti

10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)

12.2 Pertandingan peringkat zon

12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 46: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Program : PING PONG

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan ping pong.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan ping pong.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain

4.2 Taklimat dan teori permainan asas.

4.3 Latihan praktikal

4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan

4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan

8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi : 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 47: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Perlaksanaan

10.2 Mesyuarat AJK

10.3 Menyusun jadual latihan

10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)

10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri

10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti

10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)

12.2 Pertandingan peringkat zon

12.3 Pemilihan pemain terbaik

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 48: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)

Program : BOLA TAMPAR

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola tampar.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola tampar.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain

4.2 Taklimat dan teori permainan asas.

4.3 Latihan praktikal

4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan

4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan

8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 49: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

10.2 Mesyuarat AJK

10.3 Menyusun jadual latihan

10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)

10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri

10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti

10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum

11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)

12.2 Pertandingan peringkat zon

12.3 Pemilihan pemain terbaik

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 50: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PROGRAM PEMAJUAN SUKAN PERMAINAN UNIT KO-KURIKULUM 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR

PROGRAM : BOLA SEPAK

MATLAMAT : 1. Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola sepak

OBJEKTIF : 1. Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola sepak

AKTIVITI : 1. Memilih dan mengenal pasti pemain.2. Taklimat dan teori permainan asas3. Latihan praktikal4. Pertandingan persahabatan dan penyertaan5. Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

JANGKA MASA : 1. Januari – Jun

SASARAN : 1. Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : 1. RM 1500

SUMBER KOS : 1. Sekolah2. Sumbangan luar

STRATEGI PERLAKSANAAN

: 1. Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan2. Mesyuarat AJK3. Penyusunan jadual latihan4. Perlaksanaan aktiviti (latihan)5. Mengadakan ceramah peningkatan diri6. Melaporkan perjalanan aktiviti7. Mesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN : 1. GPK KoKo

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 51: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PENYELIAAN 2. Guru-guru penasihat permainan

PENILAIAN : 1. Pertandingan antara rumah sukan2. Pertandingan peringkat zon3. Pemilihan pemain terbaik

LAIN-LAIN HAL :

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 52: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PROGRAM PEMAJUAN KELAB/PERSATUAN UNIT KO-KURIKULUM 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR

PROGRAM : TARIAN ZAPIN

MATLAMAT : Untuk melahirkan para penari yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang tarian zapin

OBJEKTIF : Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam tarian zapin

AKTIVITI : Memilih dan mengenal pasti penari.

Taklimat dan teori asas tarian dan zapin.

Latihan praktikal.

Penyertaan Pertandingan terbuka daerah Pontian

Persembahan Perasmian di peringkat sekolah hingga ke peringkat daerah.

JANGKA MASA : Januari – Jun

SASARAN : Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : RM 1500

SUMBER KOS : Sekolah

Sumbangan luar

STRATEGI : Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 53: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PERLAKSANAAN

Mesyuarat AJK

Penyusunan jadual latihan

Perlaksanaan aktiviti (latihan)

Mengadakan ceramah peningkatan diri

Melaporkan perjalanan aktiviti

Mesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN PENYELIAAN

: GPK KoKo

Guru-guru penasihat kelab muzik dan kebudayaan

PENILAIAN : Pertandingan terbuka

Jemputan majlis perasmian

LAIN-LAIN HAL :

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 54: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PROGRAM PEMAJUAN UNIT KELAB DAN PERSATUAN UNIT KO-KURIKULUM 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR

PROGRAM : KOMPANG FORMASI

MATLAMAT : Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang kompang formasi

OBJEKTIF : Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam kompang formasi.

AKTIVITI : Memilih dan mengenal pasti pemain kompang.

Taklimat dan teori kompang asas

Latihan praktikal

Pertandingan persahabatan dan penyertaan

Pemilihan pemain kompang bagi mewakili sekolah di peringkat zon

JANGKA MASA : Januari – Jun

SASARAN : Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : RM 1500

SUMBER KOS : Sekolah

Sumbangan luar

STRATEGI : Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011

Page 55: Koko untuk kawan2

BUKU PANDUAN GURU SK PONTIAN BESAR 2011

PERLAKSANAAN Mesyuarat AJK

Penyusunan jadual latihan

Perlaksanaan aktiviti (latihan)

Mengadakan ceramah peningkatan diri

Melaporkan perjalanan aktiviti

Mesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN PENYELIAAN

: GPK KoKo

Guru-guru penasihat permainan

PENILAIAN : Pertandingan antara rumah sukan

Pertandingan peringkat zon

Pemilihan pemain terbaik

LAIN-LAIN HAL :

BUKU PANDUAN GURU SKPB 2011