5. koko-keselamatan makanan dan kekangan eksport koko

Upload: cocoasafe-malaysia

Post on 02-Jun-2018

290 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  1/24

  www.cabi.org

  KNOWLEDGE FOR LIFE

  KOKO : KESELAMATAN MAKANAN DANKEKANGAN/HALANGAN MENGEKPORT

  BIJI KOKO KERINGRaize Shah Hussain

  PROJEK STDF - CABI ICCO : LATIHAN FASILITATOR

  PPPK Jengka, Pahang, Malaysia, 16-20 Jun 2014

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  2/24

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  3/24

  www.koko.gov.myKepentinganKoko di Asia &

  Pasifik Permintaan terhadap koko meningkat

  Penggunaan coklat / koko terusmeningkat

  Pasaran sedia ada di Asia, EU danNAFTA

  Pasaran-pasaran baru yangberkembang dan berpotensi di Asia -

  China and India

  Peluang bagi pengeluar Asian untukmemenuhi permintaan ini

  Pengeluaran koko yang

  banyak dan selamat!

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  4/24

  www.koko.gov.my

  EKSPORT KOKO (Tan Metrik) 2010/2011

  Eksport Ke :

  Indonesia

  Malaysia

  Papua New

  Guinea

  EU

  963

  200

  5,716

  Other Europe 5 0 0

  Asia Pacific

  239,851

  4,570

  39,557

  Japan 239

  11,856

  0

  NAFTA

  23,226

  4,283

  1,523

  Amerika Latin 10,900

  0

  0

  (Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics).

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  5/24

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  6/24

  www.koko.gov.myKekanganKepada

  Eksport

  Pencemaran utama berlaku :

  Sisa Baki Racun Perosak(Pesticide Residues) Logam Berat

  (Heavy Metal)

  Oktratoksin A (OTA)

  Polisiklik Aromatik Hidrokarbon(PAH)

  Peraturan Keselamatan

  Makanan dan Isu-Isu SPS

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  7/24

  www.koko.gov.my

  Racun perosak yang digunakan adalah

  untuk mengawal serangga dan penyakitseperti Black Pod (Buah Hitam) Mirids

  dan Cocoa Pod Borer(Ulat Pengorek

  Buah Koko)

  Racun perosak serangga dan fumigasijuga dibuat sewaktu penstoran bagimengawal kerosakan selepas penuaian

  dan sewaktu penyimpanan koko

  SISA BAKI RACUN PEROSAK

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  8/24

  www.koko.gov.my

  Undang-undang semasa berhubung

  kandungan Sisa Baki Racun Perosak

  Kesatuan Eropah (EU) :

  Pada tahun 2005 peraturan mengenai tahap maksimumkandungan kimia (MRLs) yang dibenarkan dalam bahanmakanan telah digubal.

  MRLs yang ditetapkan termasuklah barang makanan sepertikoko yang diimport oleh negara-negara EU.

  Buat pertama kalinya,satu standard mengenai kandunganMRLs diwujudkan bagi biji koko kering yang digunapakai oleh

  semua negara EU

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  9/24

  www.koko.gov.my

  Undang-undang semasa berhubung

  kandungan Sisa Baki Racun Perosak

  Kesatuan Eropah (EU) :

  Terdapat beberapa kandungan yang dibenarkan sebelumini telah dilarang di semua negara EU

  Kegagalan mematuhi kandungan berkenaan akanmenyebabkan konsaimen koko tidak akan diterima di pintu

  masuk

  MRLs ditentukan melalui biji koko tanpa kulit (cocoa nib)

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  10/24

  www.koko.gov.myJepun :

  May 2006: "Pos it ive List System fo r Ag r icul turalChemical Residues in Foods " - Department of Food

  Safety, Minis try of Health, Labou r and Welfare (MHLW)

  was introduced

  MRLs di Jepun ditentukan dengan biji penuh dengan kulit'whole beans' (with the shell)

  Ketidakseragaman kerana di EU menggunakan nib koko

  Bagaimanapun MHLW mengikut standard EU bagi

  beberapa jenis kandungan racun yang perlu dipatuhi Beberapa konsaimen koko dari Jepun dihalang/tidak

  diterima kemasukan ke EU disebabkan : eg imidacloprid,

  endosulfan

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  11/24

  www.koko.gov.my

  Pengurangan Sisa Baki Racun PerosakUntuk GAP

  Mengetahui dan mematuhi piawaian antarabangsa dankebangsaan

  Hanya menggunakan racun perosak yang berdaftar

  Menggunakan pada dos/masa yang disyorkan.

  Penggunaan nozel (spray) yang sesuai. Mematuhi tempoh pra-penuaian (PHI)

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  12/24

  www.koko.gov.my

  Pengurangan Sisa Baki Racun PerosakUntuk GAP

  Memakai peralatan dan kelengkapan yang sesuaisemasa menyembur racun (PPE)

  Menggurangkan penggunaan racun (IPM approach)

  Mengikuti amalan pertanian yang baik (tinggi pokok)

  Elak pencampuran dan kontaminasi racun

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  13/24

  www.koko.gov.my

  Terdapat dalam persekitaran (tanah)

  dan diserap oleh tumbuhan

  Kandungan logam adalah merbahayadan bertoksik kepada tumbuhan dan

  haiwan

  Boleh meresap ke dalam tisu badan

  manusia dan menjejaskan fungsi

  organ dalaman manusia sertamendatangkan pelbagai penyakit yang

  berbahaya

  LOGAM BERAT

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  14/24

  www.koko.gov.my

  Peraturan bagi kandungan bahan logam

  EUs memfokuskan kepada kandungan Cadmium (Cd)

  Kawalan kandungan bahan berkenaan khususnya padaproduk-produk koko (serbuk koko dan coklat). Dalam masaterdekat dalam tahun ini.

  Tempoh percubaan sebelum menguatkuasakan peraturanini ialah selama 5 tahun dan sebelum dikuatkuasakan

  peraturan pada 1 Januari 2019.

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  15/24

  www.koko.gov.myPemerhatian Terhadap Kandungan

  Cadmium (Cd)Cd berasal/datang dari 2 sumber :

  Aktiviti gunung berapi/Volcano dan semulajadi di dalamperingkat/tahap tanah. (Indonesia & PNG)

  Perlombongan, industri berat dan input pertanian(Baja fosfat & Baja organik)

  Tahap kandungan dalam biji koko berhubung secaralangsung dengan kandungan Cd dalam tanah berkaitan

  Antaranya : kandungan kelembapan tanah pH, sumber airdan kandungan bahan organik dalam tanah

  Turut melibatkan ketidakseimbangan/kekurangankandungan nutrien makro di dalam tanah atau sumber air.

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  16/24

  www.koko.gov.my

  OTA ialah metabolik toksik atau

  mycotox in Dihasilkan oleh sejenis kulat , iaituAsperg i l lusand Penici l l iumspesis

  yang selalunya dijumpai bercampur

  /kontaminasi dengan kopi, koko, bijirin

  dan kekacang

  Kesan Toksik : kerosakkan buahpinggang, genotoxic & teratogenic

  OKTRATOKSIN A

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  17/24

  www.koko.gov.my

  Peraturan mengenai OTA

  EU telah membuat perbincangan bagi menentukantahap minima mengenai kandungan bagi OTA sejak

  1999

  Had ditetapkan bagi beberapa bahan makanan padatahun 2002

  Tiada had yang ditetapkan bagi Koko bagi waktu terkini

  EU akan menimbangkan hal ini jika terdapat isu padamasa hadapan.

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  18/24

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  19/24

  www.koko.gov.my

  Komposisi organik yang mempunyai2 atau lebih aroma yang berlainan

  pada tempat/koko.

  Kontaminasi dari asap disebabkanpembakaran dsb.

  Mudah larut dalam minyak dan lemak

  POLISIKLIK AROMATIK

  HIDROKARBON - PAH

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  20/24

  www.koko.gov.my

  Peraturan Terhadap PAH

  EU telah menetapkan had maksimum dalam bahan makanantermasuk lemak koko.

  Peraturan EU 835/2011 menetapkan bacaan penanda tahapPAH hadir dalam makanan menggunakan benzo(a)pyrene dan

  HAP4 adalah difasakan seperti berikut :

  Bermula 1 April 2013 hingga 31 Mac 2015

  Had untuk B(a)P adalah 5 ppb dan HAP4 adalah 35 ppb

  Bermula 1 April 2015Had untuk B(a)P adalah 5 ppb dan HAP4 adalah 30 ppb

  HAP4 = benzo(a)pyrene, benz(a) anthracene, benzo(b)

  fluoranthene and chrysene

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  21/24

  www.koko.gov.my

  Menangani PAH

  Menggunakan cahaya matahari bagi mengeringkan koko

  Elakkan jemur di tempat yang berasap/yang mempunyaiasap.

  Pengeringan terus menggunakan kayu api dan koko

  terdedah pada bahan api diesel secara langsung harus

  dielakkan.

  Menggunakan alat pengering tiruan yang sesuai

  Menjaga kebersihan dan penyelenggaran peralatan dantempat pengeringan.

  Risiko kontaminasi dikurangkan jika biji koko tidakterdedah pada punca asap atau persekitaran berasap.

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  22/24

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  23/24

 • 8/11/2019 5. Koko-Keselamatan Makanan dan Kekangan Eksport Koko

  24/24

  www.koko.gov.my