fail meja koko 2010

Upload: hashim-osman

Post on 08-Jul-2015

2.301 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGAN 1. Pendahuluan 3

Muka Surat

2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4 3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum 6 4. Senarai Tugas 7 5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar 11 6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pengurusan Akademik Pentadbiran - Takwim Pengurusan Kewangan Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 24 Penyelenggaraan Prasarana Sukan Semakan Peralatan/Stok/Inventori Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 32 Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan 35 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan 38 Pengelolaan Sukantara Sekolah Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 44 47 52 55 FAIL MEJA 27 29 21 15 18

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM1

Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan 64 Penubuhan Persatuan dan Kelab Penubuhan Pasukan Beruniform KRS Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO 75 Penubuhan Pasukan Beruniform GO Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 67

59

Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN

72

78 83

6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 103 6.26

Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 86 Penganjuran Majlis Anugerah Kokurikulum 90 Penganjuran Hari Kokurikulum 95 Pengurusan Koperasi Sekolah 100 Penggurusan R & D Penerbitan Majalah Sekolah 106

7 8.

Senarai Undang-undang dan Peraturan 109 Senarai Borang yang Digunakan 114

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM2

9. 10. 11.

Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 114 Norma Kerja Log Senarai Tugas Harian 130 117

PENDAHULUAN

F

ail Meja Penolong Kanan Kokurikulum ini dihasilkan dengan

tujuan membantu para Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah untuk FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM3

merancang, mengurus, menyelaras dan memantau kegiatan kokurikulum secara cekap dan efisien. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Penolong Kanan Kokurikulum berkaitan rancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penyelidikan aktiviti kokurikulum di sekolah . Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas, maka kandungan Fail Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah serta Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan kokurikulum. Akhirnya, diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah demi kecemerlangan sekolah.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM4

2.0.

MOTO KOKURIKULUM

Melahirkan pelajar yang cemerlang dibidang akedemik dan sahsiah serta bijak menguruskan diri. Membina jati diri pelajar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama Melahirkan insan yang cemerlang dari segi rohani jasmani dan intelek 2.1 PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM 2.1.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan. 2.1.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum 2.1.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan yang membina. 2.1.4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan. VISI KOKURIKULUM Menjadikan Sekolah Kebangsaan Jalan Selama Sekolah yang cemerlang dalam bidang kokurikulum MISI KOKURIKULUM Melahirkan pelajar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama yang cemerlang dari segi akedemik dan sahsiah 2.3. MATLAMAT KOKURIKULUM 2.3.1 Melahirkan golongan pelajar yang prihatin terhadap kecergasan dan kesihatan fizikal boleh mencapai kecemerlangan dalam pertandingan kokurikulum. 2.3.2 Melahirkan golongan pelajar yang aktif, produktif, berdisplin, bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu. 2.3.3 Menyediakan peluang seluas-luasnya penyertaan dikalangan pelajar melalui program dan aktiviti kokurikulum ke arah kecemerlangan. 2.3.4 Memperseimbangkan perancangan program kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan Negara.

2.2

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM5

2.3.5 Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan dengan prasarana yang sedia ada.

2.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM 2.4.1 Merancang, mengurus dan menentukan pelaksanaan program pendidikan kokurikulum. 2.4.2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum. dalam pengurusan program

2.4.3 Meningkatkan kepimpinan pendidikan kokurikulum. 2.4.4

Membantu dalam pengelolaan program pendidikan kokurikulum bagi pihak UNIT SUKAN JPNS dan PPD

2.5 NILAI-NILAI TERAS Sekolah Berpegang teguh pada agama Berilmu Berfikir Rajin Berani Ikram Sentiasa mengejar kecemerlangan Berbakti

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM6

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUMGURU BESAR EN.IBNIRISLANGPK EN MOHD NOOR GPK Kokurikulum EN HASHIM GPK HEM EN ZAINAL

Setiausaha Sukan EN AHMAD ZAIREL Penyelaras Sukan Dan Permainan PN AKRAMAH

Setiausaha Kokurikulum PN MAIMUNAH Penyelaras Persatuan & Kelab PN CHE RAMANI Penyelaras BadanBerunifor m EN.ABULPENGAKAP PUTRI ISLAM KADET REMAJA

Guru Rumah SukanKejohanan Sukan Olahraga Merentas Desa Sukan Tara

KELAB BOLASEPAK

AkademikPERSATUAN AGAMA ISLAM PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK PERSATUAN BAHASA INGGERIS PERSATUAN BAHASA MALAYSIA KELAB RUKUN NEGARA KELAB DOKTOR MUDA

Penyelaras Persembahan Sekolah PN.NORAISHAH TARIAN KOIR NASYID

Penyelaras Majalah

KELAB BOLAJARING

KELAB BOLA BALING

Jurulatih Pasukan SekolahBola Jaring Pn.Zainora Bola baling En.Ahmad Zairel Pn Zurina S/Takraw En.Abul Hassan B /Sepak En.Mohd Noor

Hari Keushawanan Hari Penyampaian Hadiah

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM7

4 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM4.1 4.1.1 Bidang Tugas

Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, Penolong Kanan dan Penolong Kanan HEM 4.1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan pentadbiran Kokurikulum 4.1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam merancang dan mengurus program kokurikulum SENARAI TUGAS 4.2 Aktiviti Pengajaran dan PembelajaranMelaksanakan seminggu tugas mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu

4.3

Sukan dan permainan 4.3.1 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat 4.3.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan sukan dan permainan 4.3.3 Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahankemudahan asas, perkakasan dan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan pelajar. 4.3.4 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan 4.3.5 Menyelia permainan. 4.3.5.1 4.3.5.2 4.3.5.3 pelaksanaan kegiatan sukan dan

Kelab Sukan dan permainan MSSM Sukan jemputan agensi luar

4.3.6 Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road Relay FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM8

4.3.7 Memantau atau menyelia pengurusan Sports For Excellence . 4.3.8 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik. dan melaksana kajian tindakan penambahbaikan .

4.3.9

4.3.10 Merancang dan penyelidikan untuk 4.3.11

Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan permainan.

4.4

Kelab dan Persatuan 4.4.1 Merancang takwim dan kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik di semua peringkat.

4.4.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan kelab dan persatuan 4.4.3 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Menyelia pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan 4.4.4.1 Minggu / Bulan Bahasa 4.4.4.2 Minggu / Bulan Persatuan, 4.4.4.3 Minggu Bahasa Antarabangsa 4.4.4.4 Minggu Sains dan Teknologi 4.4.5 Menilai setiap kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik supaya mencapai matlamatnya

4.4.4

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM9

4.4.6 4.4.7 4.4.8

Memastikan data dan rekod kelab dan persatuan diselenggara dengan baik. Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan. Merancang, mengurus serta penghargaan kokurikulum. melaksana majlis

4.5 Badan Beruniform 4.5.1 4.5.2 4.5.3 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform Menyediakan perancangan agihan peruntukan badan beruniform Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan badan beruniform mencukupi untuk kegunaan pelajar. Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Memantau atau menyelia pelaksanaan kegiatan badan beruniform Melaksanakan pertandingan Kawat Kaki / perkhemahan antara unit beruniform. Menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya badan beruniform supaya badan beruniform

4.5.4

4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9

Memastikan data dan rekod diselenggara dengan baik.

Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.5.10 Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk badan beruniform 4.6 Persembahan Sekolah 4.6.1 Mengenalpasti sekolah . jenis-jenis aktiviti persembahan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM10

4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7

Memantau perjalanan aktiviti persembahan sekolah. Memastikan pelaksanaan program sekolah mengikut keperluan. persembahan

Memastikan kualiti persembahan sekolah.

Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D ) 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Mengenalpasti bersesuaian. jenis-jenis program R & D yang dalam

Merancang strategi penglibatan pelajar program R & D bersama guru penasihat

Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D Memastikan penyertaan pelajar dalam program dan pertandingan berkaitan R & D

4.7.4

4.8

Penerbitan Majalah Sekolah 4.8.1 4.8.2 Memantau dan memastikan progres penerbitan majalah sekolah mengikut jadual yang ditetapkan . Memastikan kualiti penerbitan majalah dan mengikut jadual yang telah ditetapkan mengikut standard. Majlis-majlis Penghargaan / Aktiviti di

4.10 Melaksana Sekolah

4.10.1 Hari Kokurikulum 4.10.2 Majlis Anugerah Kokurikulum . 4.11 Melaksana Program Pengantarabangsaan. 4.12 Melaksana Program Sukarelawan.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM11

5 S e n a r a i KT uu ag saas & H u b u n g a n K e r j a D eL a inSekolah/ Jawatan Penolong Kanan Kokurikulum Tugas dan Tanggungjawab 1 DASAR a Melaksanakan dasar kokurikulum b Pelaksanaan aktiviti mengikut takwim kokurikulum 2 a PERANCANGAN Merancang Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan, Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Pembimbing Penolong Kanan, FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM12

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah JPN, KPP,PPD, Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan keputusan/kelu lusan.

Pelajar diwajibkan menyertai sekurangkurangnya 3 jenis aktiviti kokurikulum iaitu badan beruniform, persatuan/kelab dan sukan permainan.

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab b aktiviti tahunan Menyediakan perancangan c agihan . peruntukan kokurikulum Menyediakan keperluan perancangan dari d aspek prasarana/infrast uktur, kemudahankemudahan asas, perkakasan dan peralatan Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegaw aian /kejurulatihan, bahan-bahan 3 bacaan dan a sumber rujukan b

Kuasa Yang Diberi Pelajar menjalankan aktiviti kokurikulum dengan kebenaran pengetua Menyediakan takwim tahunan Membelanjakan peruntukan kokurikulum dan motivasi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penolong Kanan, Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Pembimbing

Peruntukan kemudahan prasarana/infras tuktur, kemudahankemudahan asas, perkakasan dan peralatan Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia / JPN, Berkanun dan pihak Swasta

c PELAKSANAAN Pelaksanaan takwim.

Memberi taklimat pelaksanaan

Penolong Kanan, Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM13

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab d Menguruskan keperluankeperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti Menguruskan pengelolaan pelaksanaan majlis penghargaan kokurikulum yang berkaitan Menjalin kerjasama (net working) dengan pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/pro gram/ aktiviti bersama agensi luar kepada pelajar, guru dan ibu bapa

Kuasa Yang Diberi aktiviti kokurikulum kepada guruguru penasihat Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar Menyelia dan mengawasi perbelanjaan kokurikulum Mengiktiraf penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kokurikulum

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras Penolong Kanan, Penolong Kanan HEM Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras kokurikulum Guru Penasihat

Surat-surat jemputan dari agensi-agensi luar

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM14

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab e Menyebarkan maklumat/araha n/ tawaran/dsbnya yang diterima daripada KPM,JPN,PPD dan agensi luar 4 PEMANTAUAN /PENYELIAAN Menjalankan Pemantauan/pen yeliaan ke atas aktiviti 5 kokurikulum PELAPORAN Menjalankan Penilaian

Kuasa Yang Diberi Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat

Skema penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid) Penilaian Kokurikulum mengikut Standard i Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum, Penasihat

6 KAJIAN TINDAK AN Merancang dan melaksana Kajian Tindakan dan penyelidikan untuk Pelan Kajian Tindakan berdasarkan Rancangan Strategik Lima Tahun Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Penasihat FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM15

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab penambahbaikan

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

7 PENGHARGAAN Merancang dan menguruskan serta melaksanakan majlis penghargaan kokurikulum.

Hari Majlis Kokurikulum

Penolong Kanan, Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan Penyelaras

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM16

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM17

6 . P r o sKe es r j a , C a r t a A l i r a n d a n S e n a r aAKTIVITI 6.1 6.1. 1 PENGURUSAN AKADEMIK Muka surat ini 1/1 MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR SEKURANGSUB AKTIVITI KURANGNYA 12 WAKTU SEMINGGU Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 2 3 4 5 6 7 Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM18

UndangUndang / Peraturan

Pengetua

8

9

1 0 1 1

1 2 1 3

Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.1 6.1. 2 PENGURUSAN AKADEMIK MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 12 WAKTU SEMINGGU Muka surat ini 1/1

Menulis rancangan pengajaran Masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Penilaian Tidak Bimbingan individu atau kumpulan Ya Latihan dan pengukuhan FAIL MEJA

Objektif tercapai ?

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM19

Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi ti Bil1.

Ucapan terima kasih kepada guru

6.1

Pengurusan Akademik Muka surat ini Catatan 1/1

Melaksanakan Tugas 6.1.3 Mengajar 12 Waktu Seminggu Tindaka Aktiviti n

Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM20

2. 3. 4.

5. 6 7

8

9

10

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru

11 12

13

P r o sKe es r j aAktiviti Subaktivi ti 6.2 6.2. 1 Pentadbiran Merancang Takwim Tahunan Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1985 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000 pelaksanaan

Proses Kerja 1. Arahan daripada pengetua untuk menyediakan takwim tahunan kokurikulum. Mengedar borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan kepada guru penasihat. Menerima borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan daripada guru penasihat.

2

3

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM21

4 5

Menyelaras aktiviti kokurikulum Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan Menyiapkan takwim. Mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat pada mesyuarat guru. Melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut takwim. Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum Surat Pekeliling

6. 7.

8.

C a r At al i r a nAktiviti Subaktivi ti 6.2 6.2. 2Pentadbiran

Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM22

Terima arahan daripada Pengetua Menyediakan borang perancangan takwim tahunan Kokurikulum

Kemaskini

Mengedar borang perancangan aktiviti tahunan kepada guru penasihat Menerima borang perancangan aktiviti Kokurikulum Sesuai

Tidak

Kemaskini Menyusun dan menyelaras takwim aktiviti kokurikulum Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan

Tidak Sesuai Menyiapkan dan mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat semasa mesyuarat guru. Melaksana aktiviti kokurikulum mengikut takwim.

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil 1.

6.2 6.2.2

Pentadbiran Penyediaan Takwim Tahunan KokurikulumAktiviti

Muka surat iniTindakan

1/1Catatan

Sediakan Borang Perancangan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM23

aktiviti2.

Mengedarkan borang perancangan kokurikulum kepada guru penasihat. Menerima borang perancangan kokurikulum daripada guru penasihat. Penyediaan draf perancangan.

3.

4.

5.

Membentangkan perancang kokurikulum semasa mesyuarat pengurusan. Menyiapkan takwim. Mengedarkan takwim semasa mesyuarat guru kali pertama. Failkan/Dokumentasi

6. 7.

8.

P r o sKe es r j aAktiviti Subaktivi 6.3 6.3.Pengurusan Kewangan

Merancang Agihan

Muka

1/1

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM24

ti

Peruntukan Kewangan Kokurikulum Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 PK Kokurikulum

surat ini UndangUndang / Peraturan

1 .

Menerima arahan Pengeua

2. Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan Kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama ) 3. Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat 4. Memproses permohonan dan menyelaras agihan peruntukan kokurikulum 5. Menyediakan draf agihan peruntukan kokurikulum 6. Membentang draf agihan peruntukan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan 7. Memaklumkan agihan peruntukan kokurikulum kepada guru penasihat

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM25

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.3 6.3. 2Pengurusan Kewangan

Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum

Muka surat ini

1/1

MULA

Terima arahan daripada Pengetua

Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama ) Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat Kemaskini Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum Menyediakan draf agihan peruntukan kewangan Membentang draf belanjawan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan

Tidak

Draf belanjawan dipersetujui ya Memaklumkan belanjawan Kokurikulum FAIL MEJA kepada guru penasihat PENOLONG KANAN KOKURIKULUM26

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subakti vitiBil

6.3 6.3.3

Pengurusan Kewangan Senarai Semak Agihan Peruntukan KewanganAktiviti Tindakan

Muka surat ini

1/1

Catatan

1 2 3

Sediakan Borang Agihan Peruntukan Kewangan Taklimat perancangan agihan peruntukan kewangan Mengedar borang agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat Menerima borang agihan peruntukan kewangan daripada guru penasihat Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum Membentangkan draf perancangan agihan peruntukan kewangan dalam mesyuarat pengurusan Maklumkan agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat unit-unit kokurikulum Failkan/dokumentasi

4

5 6

7

8

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM27

P r o sKe es r j aAktiviti Subaktiviti Bi l 6.4 6.4. 1 Kemudahan Prasarana Sukan Muka 1/ surat ini 1 UndangUndang / Peraturan SPI Bil.4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua

1 Mendapatkan maklumat . daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan prasarana sukan. 2 Meminta Setiausaha . menyediakan Kertas Cadangan penyediaan kemudahan prasarana 3 Mendapatkan kelulusan . daripada Pengetua. 4 Menguruskan perolehan. . 5 Failkan/Dokumentasi .

SPI Bil.4/1991 Keselamatan Diri Pelajar Semasa PK Kokurikulum Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta PK Kokurikulum Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di PK Kokurikulum/ Kawasan Luar sekolah Setiausaha Sukan

Setiausaha Sukan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM28

C a r A al i r a n tCarta Aliran Aktiviti Subaktivi ti 6.4 6.4. 2 Kemudahan Prasarana Sukan Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Muka surat ini 1/1

Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan. Kemaskini Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan. Mendapat kelulusan Pengetua.

Tidak

Diluluskan

Mengurus perolehan.

Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM29

S e n a ra i S e m a kAktiviti SubaktivitiBil 1. 2.

6.4 6.4.3

Kemudahan Prasarana Sukan Merancang Kemudahan Prasarana SukanAktiviti

Muka surat iniTindakan

1/1Catatan

Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan. Mendapat kelulusan Pengetua Mengurus perolehan. Failkan/Dokumentasi.

3. 4. 5. 6.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM30

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.5 6.5. 2 Kemudahan prasarana Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan Muka surat ini 1/1

Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana. Kemaskini

Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan. Mendapat kelulusan Pengetua.

Kemaskini

Tidak Diluluskan Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan. Memajukan permohonan kepada Sektor FAIL MEJA SBP. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Tidak Lulus31

Perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil 1.

Fail/Dokumentasi

6.5 6.5.3

Kemudahan prasarana Merancang Penyelenggaraan Prasarana SukanAktiviti

Muka surat iniTindakan

1/1Catatan

Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana. Menyemak peruntukan untuk penyelenggaraan sukan. Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan. Mendapat kelulusan Pengetua.

2.

3.

4.

5.

Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM32

6.

Memajukan permohonan kepada Sektor SBP. Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan.

7.

P r o sKe es r j aAktiviti Subaktivi ti 6.6 6.6. 1 Kemudahan Prasarana Semakan peralatan / stok / inventori Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan Rujuk kepada pekeliling AP Kew 311 hingga 315 Tatacara pengurusan stor TPS 48

Proses Kerja 1 2 3 4 5 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Merekod dan mendaftar stok / inventori Melabel alatan sukan ( jika bersesuaian ) Merekod pergerakan alatan sukan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM33

6

Memeriksa dan mengemaskini stok / Inventori sukan. Memverifikasi stok / Inventori sukan Menyediakan laporan Fail / Dokementasi

7 8 9

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.6 6.6. 2 Kemudahan Prasarana Semakan peralatan / stok / inventori sukan Muka surat ini 1/1

Menerima peralatan yang telah dibeli

Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Membuat stok / inventori

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM34

Melabel alatan sukan

Merekod pergerakan alatan sukan

Memeriksa stok / Inventori sukan

Menyedia laporan stok / Inventori sukan Kemaskini stok / Inventori sukan

Fail / Dokementasi

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil

6.6 6.6.3

Semakan peralatan / stok / inventori sukan Proses kerja semakanAktiviti Tindakan

Muka surat ini

1/1

Catatan

1

Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Membuat stok / inventori

2

3

4

Melabel alatan sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM35

5

Merekod pergerakan alatan sukan Memeriksa stok / Inventori sukan Menyedia laporan stok / Inventori sukan Kemaskini stok / Inventori sukan

6

7

8

9

Fail / Dokementasi

P r o sKee sr j aAktiviti Sub aktiviti 6.7 6.7. 1 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/1

Proses Kerja 1 Menganalisis keperluan . kursus di kalangan guru. 2 Menunggu . tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. 3 Mengarahkan sumber . sumber tenaga untuk menghadir kursus.

Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM36

4 Pegawai mengikuti kursus. . 5 Pegawai menyediakan . minit curai kursus. 6 Pegawai mengelolakan . kursus dalaman. 7 Pegawai menyediakan . laporan kursus dalaman. 8 Failkan/Dokumentasi. .

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.7 6.7. 2 Penggurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1

Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM37

Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

Pegawai mengikuti kursus.

Pegawai menyediakan minit curai kursus. Pegawai mengelolakan kursus dalaman.

Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.

Failkan/Dokumentasi.

S e n a ra i S e m a kAktiviti Sub aktivitiBil

6.7. 6.7.3

Pengurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/KejurulatihanAktiviti

Muka surat ini

1/1

Tindakan

Catatan

1 Menganalisis keperluan kursus di . kalangan guru.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM38

2 .

Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus. Pegawai mengikuti kursus. Pegawai menyediakan minit curai kursus. Pegawai mengelolakan kursus dalaman. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman. Failkan/Dokumentasi.

3 . 4 . 5 . 6 .

7 .

8 .

P r o sKee sr j aAktiviti Sub aktiviti 6.8 6.8. 1 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM39

Proses Kerja 1 Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru. Menyediakan Kertas Cadangan Mendapat kelulusan Pengetua. Mengurus kursus dalaman. Menilai hasil kursus. Menyediakan laporan kursus dalaman. Failkan/Dokumentasi.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Setiusaha Kokurikulum Setiausaha PK Kokurikulum

2 3

UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum

4 5 6 7

PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Setiausaha

C a r A al i r a n tAktiviti 6.8 Pengurusan Sumber FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM40

Sub aktiviti

6.8. 2

Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1/1

Mendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman

Mengenalpasti penceramah

Menyediakan Kertas Cadangan. Mendapat kelulusan Pengetua.

Mengurus kursus dalaman. Menilai hasil kursus.

Menyediakan laporan kursus dalaman. Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM41

S e n a ra i S e m a kAktiviti Sub aktivitiBil 1 . 2 .

6.8 6.8.3

Pengurusan Sumber Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/KejurulatihanAktiviti

Muka surat ini

1/1

Tindakan

Catatan

MenMendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman Mengenalpasti penceramah

3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

Menyediakan Kertas Cadangan.

Mendapat kelulusan Pengetua.

Mengurus kursus dalaman.

Menilai hasil kursus.

Menyediakan laporan kursus dalaman. Failkan/Dokumentasi.

9 .

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM42

P r o sKee sr j aAktiviti Sub aktiviti Bil 1 6.9 6.9. 1 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka 1/2 surat ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1986 Larangan ke Atas Pemberian Cenderamata SPI Bil 1/1991 Permohonan Mengundang Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi pendidikan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Menetapkan Tarikh dan Pengetua Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan. Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual. Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Mesyuarat jawatankuasa FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM43

2

3 4

5

6 7

8

9

teknikal 10 11 12 13 14 Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan. Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

15 16 17

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM44

C a r A al i r a n tAktiviti Sub aktiviti 6.9 6.9. 2 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Muka surat ini 1/2

Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Kemaskinii Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Tidak Kemaskini

Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat surat yang berkaitan Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program

Tidak

Terima FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM45

Program latihan

Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar

Mengadakan acara saringan

Mengadakan raptai kejohanan

Pelaksanaan olahraga kejohanan

Penyediaan laporan kejohanan

Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokementasi. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM46

S e n a ra i S e m a kAktiviti Sub aktivitiBil

6.9 6.9.3

Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan SekolahAktiviti

Muka surat ini

1/2

Tindakan

Catatan

1

Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat surat yang berkaitan 1. Surat permohonan penyewaan padang / stadium 2. Surat jemputan tetamu kehormat 3. Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan 4. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa 5. Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran. 6. Surat jemputan acara jemputan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM47

2 3

4 5

6

7. Surat penajaan 8. Surat pemberitahuan kepada pihak hospital 7 8 Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM48

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi ti 6.10 6.10 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

Proses Kerja 1 2 Menetapkan Tarikh Sukantara. Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah. Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Melaksana Sukantara Sekolah. Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara. Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

3 4 5 6 7 8

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM49

9

Failkan/Dokumentasi

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktiviti 6.10 6.10. 2 MULA Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Muka surat ini 1/1

Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah

Kemaskini

Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Tidak

Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan pembentangan anggaran perbelanjaan Pelaksanaan Program Latihan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM50

Perlaksanaan Sukantara Sekolah Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah kepada guru-guru dan pelajarpelajar Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.10 6.10.3

Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara SekolahAktiviti

Muka surat iniTindakan

1/1

Catatan

Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah Program latihan Perlaksanaan Sukantara Sekolah Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM51

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi tiBil

6.11 6.11 .1

Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Pengetua

Muka surat ini

1/2

Proses Kerja Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah

Undangundang & Peraturan

1

2

Menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah. Menulis surat-surat berkaitan Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan. Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar

SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah FAIL MEJA

3 4 5

6 7

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM52

8 9 10

Mengadakan program latihan. Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

11 12 13

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.11 6.11 .2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Muka surat ini 1/2

MULA Kemaskini

Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Tidak

Terima Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM53

Kemaskini

Surat surat yang berkaitan dihantar kepada pihak-pihak tertentu Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan

Tidak

Terima

Pemeriksaaan laluan merentas desa

Memberi taklimat kepada pelajar Program Latihan Merentas Desa

Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah

Menghantar surat-surat penghargaan Post Mortem

Menerima Laporan dan Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM54

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil 1 2

6.11 6.11.3

Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Pengelolaan Merentas Desa SekolahAktiviti

Muka surat ini

1/2

Tindakan

Catatan

Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah. Menulis surta-surat berkaitan i. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa ii. Surat kebenaran polis iii. Surat kebenaran penguasa tempatan iv. Surat penaja

3 4

5

Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM55

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Mengadakan program latihan. Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM56

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi tiBil

6.12 6.12 .1

Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2

Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undangundang & Peraturan

1 2

Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajarpelajar Program latihan.

Pengetua

3

4 5

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM57

6 7 8 9 10

Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi

8

9

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.12 6.12 .2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Muka surat ini 1/1

Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.dan Anggaran Perbelanjaan

TerimaTidak

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM58

Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Memantau Program Latihan

Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan kedudukan markah markah Majlis Penyampaian Hadiah Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil

6.12

Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/1

Senarai Semak Pengelolaan 6.12.3 Pertandingan Antara Rumah SukanAktiviti Tindakan

Catatan

1 2

Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajar-pelajar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM59

3

4

5 6 7 8 9 10

Program latihan. Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi

11 12

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi ti 6.13 6.13 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/2

Proses Kerja

1 2

Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolahPenyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah

Pengetua

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1985 Penyertaan pelajar dalam

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM60

3

Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan. Sesi Latihan Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000 pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum SPII Bil 7/1988 Penyertaan pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

4

5 6 7

8 9 10

11

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.13 6.13 .2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Muka surat ini 1/2

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM61

Kemaskini

Arahan daripada pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah

Tidak

Diluluskan Mesyuarat penubuhan pasukan sukan dan permainan sekolah Sesi pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon

Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM62

Failkan/Dokumentasi

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi tiBil

6.13

Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2

Senarai Semak Penubuhan 6.13.3 Pasukan Sukan dan Permainan SekolahAktiviti

Tindakan

Catatan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM63

1

Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolahPenyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan. Sesi Latihan

2

3

4

5

6

Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan

7

8

9

Post mortem

10

Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi

11

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM64

P r o sKee sr j a

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM65

Aktiviti

Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab Sukan dan Muka Subaktiviti .14.1 6 1/2 Permainan surat ini Pegawai Yang Undang-undang/ Bil Proses Kerja Meluluskan / peraturan Dirujuk 1 Mengenal pasti kelab sukan Warta kerajaan dan permainan yang akan 1998 ditubuhkan Jil. 42 (Peraturan 2 Penyediaan Kertas Cadangan Pengetua Pendidikan penubuhan Jawatankuasa Persatuan sekolah) Penaja kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling 3 Mengadakan mesyuarat Ikhtisas Bil. 1/1985 Jawatankuasa Penaja Surat Pekeliling 4 Mengemukakan surat Ikhtisas Bil. 2/1997 permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling kepada pengetua bersama Ikhtisas Bil. 7/1988 draf perlembagaan 5 Meluluskan penubuhan Kelab Surat Pekeliling sukan dan permainan Ikhtisas Bil. 4/1995 6 Melantik guru penasihat 7 Mengadakan Mesyuarat Agung Surat Pekeliling penubuhan Ikhtisas Bil. 18/2000 Kelab sukan dan permainan 8 Mendaftarkan ahli Kelab sukan Warta kerajaan dan 1998 Jil 42 Permainan Peraturan-peraturan 9 Memfailkan perlembagaan dan Pendidikan peraturan-peraturan Kelab (persatuan sekolah) sukan dan permainan 10 Mula mengutip derma / yuran keahlian kelab berdasarkan perlembagaan. Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk FAIL MEJA menjadi ahli gabungan dengan badan luar melalui pengetua PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab66

6.14

11 12

13

C a r A ai r a n tlAktiviti Subaktivi ti 6.14 6.14 .2 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab sukan dan permainan Muka surat ini 1/2

Mengenal pasti persatuan atau Kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab sukan dan permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Penaja Kelab sukan dan permainan

Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab sukan dan permainan Meluluskan penubuhanKelab sukan dan permainan Mendaftarkan ahli kelab sukan dan permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM67

Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua Menyediakan laporan tahunan kelab sukan dan permainan

S e n a ra i S e m a kFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM68

Aktiviti

6.14

Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktivi 6.14. Penubuhan kelab sukan Muka 1/2 ti 3 dan permainan surat ini B Catata Aktiviti Tindakan il n Mengenal pasti Kelab Sukan dan 1 Permainan yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab Sukan dan Permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab Sukan dan Permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM69

3

4

5 6 7

8

9

1 0 1

1 1 2

surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan 6.14 6.14. 3 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan kelab sukan dan permainan Aktiviti Muka 1/2 surat ini Catata Tindakan n

Aktiviti Subaktivi ti B il 1 3

Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua

1 4

Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan Permainan

1 5

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM70

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi tiBil

6.15 6.15 .1

Pengurusan Sukan Muka surat ini 1/1

Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undangundang & Peraturan

1

Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan. Mesyuarat Pengurus Pasukan. Pelaksanaan pertandingan Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan.

Pengetua

2 3

4 5 6

SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM71

7

Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi. Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

8 9

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.15 6.15 .2 Pengurusan Sukan Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Muka surat ini 1/2

Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.Mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.

Persiapan tempat kejohanan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM72

Pelaksanaan pertandingan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Menuntut perbelanjaan keseluruhan dari PPD / JPN

Failkan / Dokumentasi Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6.15

Pengurusan Sukan Muka surat ini

Senarai Semak Aliran Pengelola Pertandingan 6.15.3 Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Aktiviti

1/1

Tindakan

Catatan

Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan. Persiapan tempat kejohanan Pelaksanaan pertandingan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM73

6

Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan. Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi. Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

7

8 9

P r o s e s K e r ja

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM74

Aktiviti

Subaktivi 6.16.1 ti Bil 1

C a r A al i r a n t

6.16

Kelab dan Persatuan Muka surat ini 1/2

Penubuhan Persatuan dan Kelab Pegawai yang Proses Kerja Meluluskan/Diru juk Mengenal pasti persatuan atau Pengetua kelab yang ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada Pengetua Melantik guru penasihat

Undang-undang/ peraturan Warta kerajaan 1998 Jil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000

2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab Warta kerajaan Mengemukakan surat permohonan 1998 Jil 42 Peraturanmengutip derma kepada pengetua peraturan Pendidikan (persatuan sekolah) Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua FAIL MEJA Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM dengan badan luar setelah mendapat kelulusan 75 pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

Aktiviti Subaktivi ti

6.16 6.16 .2

Kelab dan Persatuan Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat ini 1/2

Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua

Diluluskan Melantik guru penasihat

Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab

FAIL MEJA Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Mengemukakan surat permohonan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua untuk menjadi76 Menyediakan Akaun kewangan luar kepada pengetua ahli gabunganlaporan tahunanpersatuan dan kelab setelah Menyediakan dengan badan persatuan dan mendapat kelulusan pengetua kelab

S e n a ra i S e m a kFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM77

Aktiviti

6.16

Kelab dan Persatuan

Subaktiv Penubuhan Persatuan dan Muka 6.16.3 1/2 iti Kelab surat ini B Aktiviti Tindakan Catatan il 1 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan Kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab Memfailkan perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan dan kelab Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM78

3

4

5 6

7 8 9

1 0 1 1

1 2

Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab

Aktiviti

6.16

Kelab dan Persatuan

Subaktiv Penubuhan Persatuan dan Muka 6.16.3 1/2 iti Kelab surat ini B Aktiviti Tindakan Catatan il 1 Mengemukakan surat permohonan untuk 3 menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua 1 4 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

1 5

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM79

P r o sKee sr j aAktiviti Subakti viti 6.17 6.17 .1 Badan Beruniform. Penubuhan Pasukan KRSPegawai yang Melulus / Dirujuk Pengetua

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja 1 2 3 4 5 6 Menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

Undangundang & Peraturan

Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan KRSMesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Mengemukakan permohonan kepada Pengetua

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4/1995 Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah Mengenalpasti dan mengagihkan tugas. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan FAIL MEJA

Melantik guru penasihat Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN Mesyuarat Agung Penubuhan Minit mesyuarat Agung Penubuhan

7 8

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM80

9

Failkan/Dokumentasi

Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.17 6.17 .2 Badan Beruniform Carta Aliran Penubuhan Pasukan KRSPenubuhan Pasukan KRS Mesyuarat Pasukan KRS Jawatankuasa Jawatankuasa

Muka surat iniPenaja Penaja

1/2

Kemaskini

Penyediaan penubuhan KRS

Kertas

Cadangan

Kemukakan kelulusan kepada Pengetua

Tidak

Diluluskan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM81

Pelantikan Guru Penasihat.

Mesyuarat Agung penubuhan

Menerima Minit Mesyuarat/Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform KRS Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subakti vitiBil 1 2

Failkan/Dokumentasi

6.17 6.17.3

Badan Beruniform Senarai Semak Penubuhan Pasukan KRSAktiviti

Muka surat ini

1/1

Tindakan

Catatan

Penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRSPenyediaan Kertas Cadangan penubuhan KRS Kemukakan kelulusan daripada Pengetua Pelantikan guru penasihat Mesyuarat Agung Penubuhan

3 4 5 6

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM82

7 8 9

Minit mesyuarat Agung Penubuhan Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN Failkan/Dokumentasi

P r o sKee sr j aAktiviti Subakti viti 6.18 6.18 .1 Badan Beruniform Proses Kerja Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGOPegawai yang melulus / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Undangundang & Peraturan

1

Menerima takwim Pengetua pertandingan kawat daripada PPD/JPN Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah Menyediakan pasukan kawat

2

3

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM83

4 5

Sesi latihan kawat Memantau pelaksanaan latihan dan bersedia untuk menyertai pertandingan Kawat anjuran PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Memasukkan Markah ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi

Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

6 7 8 9

C a r A al i r a n tAktiviti Subakti viti 6.18 4.18 .2 Badan Beruniform Carta Aliran Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO . Muka surat ini 1/1

Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM84

Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN

Penyediaan pasukan kawat Sesi latihan kawat

Pertandingan Kawat

Menyediakan Laporan

Post Mortem

Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subakti vitiBil 1 2

6.18

Badan Beruniform. Muka surat ini 1/1

Senarai Semak Pertandingan Kawat 6.18.2 Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .Aktiviti

Tindakan

Catatan

Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM85

3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan pasukan kawat Sesi latihan kawat Penyertaan dalam pertandingan kawat Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi

P r o sKee sr j aAktiviti Subakti viti Bil 6.19 6.19 .1 Badan Beruniform. Penubuhan Pasukan Beruniform GO Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Proses Kerja

Muka surat 1 / 1 ini Undangundang & Peraturan FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM86

1 2

Mengenalpasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO. Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. Mesyuarat Agung Penubuhan Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan. Failkan/Dokumentasi

Pengetua

3

4

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

6

7

8 9 10

C a r A al i r a n tFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM87

Aktiviti Subakti viti

6.19 6.19 .2

Badan Beruniform. Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform GO Muka surat ini 1/2

Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.Tidak

Diluluskan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

Tidak

Terima Mesyuarat Agung Penubuhan Menerima Laporan mesyuarat agung FAIL MEJA penubuhan pasukan sukan dan permainan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM88

Failkan/Dokumentasi

failkan

S e n a ra i S e m a kAktiviti 6.19 Badan Beruniform. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM89

Subaktivi tiBil

6.19.3

Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform GOAktiviti

Muka surat ini

1/1

Tindakan

Catatan

1 2 3 4

Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO. Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran. Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. Mesyuarat Agung Penubuhan Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan.Failkan/Dokumentasi

5

6 7 89

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM90

P r o sKe es r j aAktiviti Subaktivi ti Bil . 1 2 6.20 6.20 .1 Badan Beruniform. Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat 1/2 ini UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

Proses Kerja

Kenal pasti Pasukan Pengetua Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO kepada Badan Gabungan yang berhampiran Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. Mesyuarat Agung Penubuhan

3

4

5

6

7

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM91

8

Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Memaklumkan penubuhan pasukan beruniform NGO kepada PPD / JPN Fail/Dokumentasi

9

10

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.20 6.20 .2 Badan Beruniform. Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Muka surat ini 1/2

Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO

Diluluskan

Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan MEJA FAIL NGO PENOLONG KANAN KOKURIKULUM92

Kemaskini Kemaskini Tidak

Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO dan pelantikan Guru Penasihat.

Tidak

Diluluskan

Mesyuarat Agung Penubuhan

Menerima Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform NGO dan menghantar ke JPN / PPD Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM93

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subakti viti Bil 1 2 3 6.20 6.20.3 Badan Beruniform. Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Aktiviti Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan

4 5

7

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM94

8 9 10

Menerima Kelulusan dan Proses Penubuhan. Mesyuarat Agung Penubuhan Fail/Dokumentasi

P r o sKee sr j aAktiviti Subakti vitiBil

6.21 6.21 .1

Badan Beruniform Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Undangundang & Peraturan

1 2 3

Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Pengetua

4

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM95

5 6 7 8 9

Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Aktiviti Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi.

10

C a r A al i r a n tAktiviti Subakti viti 6.21 6.21 .2 Badan Beruniform Carta Aliran Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Muka surat ini 1/2

Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform. Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan dan Anggaran perbelanjaan.Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM96

Tidak

Diluluskan Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan

Pelaksanaan Perkhemahan Tahunan

Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Failkan / Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM97

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6.21 Badan BeruniformTahunan Badan Beruniform

6.21.3 Senarai Semak Perkhemahan Aktiviti

Muka surat ini

1/1

Failkan / Dokument asi.

Catatan

Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM98

4

Beruniform 5 6 7 8 9 10 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Aktiviti Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi.

P r o sKee sr j aAktiviti Subakti vitiBil

6.22 6.22 .1

Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah Kokurikulum Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/2

Proses Kerja

Undangundang & Peraturan

1 2

Menetapkan Tarikh Majlis Anugerah Kokurikulum Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum

Pengetua

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM99

3 4 5 6 7

Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post mortem

8 9 10

11

Aktiviti Subakti vitiBil 12

6.22 6.22 .1

Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah KokurikulumJawatan / Pengawai yang ambil tindakan

Muka surat ini

1/2

Proses Kerja

Undangundang & Peraturan

Memastikan Markah Penerima Anugerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM100

Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.13

Failkan / Dokumentasi.

C a r A al i r a n tAktiviti 6.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM101

Subakti viti

6.22 .2

Majlis Anugerah Kokurikulum

Muka surat ini

1/2

Kemaski ni

Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua.

Tidak

Dilulus kan Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah KokurikulumPemilihan Penerima Anugerah

Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

Memantau Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM102

Menyemak dan menghantar suratsurat yang berkaitan dan penghasilan buku program

Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post Mortem Majlis Anugerah Kokurikulum Markah Penerima Anugerah Kokurikulum dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS. ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subakti viti 6.22 6.22.3 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah kokurikulum Muka surat ini 1/2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM103

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aktiviti Menetapkan Tarikh Majlias Anugerah Kokurikulum Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi.

Tindakan

Catatan

12 13

14

P r o sKee sr j aFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM104

Aktiviti Subakti vitiBil

6.23 6.23 .1

Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Proses Kerja Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

Muka surat 1/2 ini Undangundang & Peraturan

1 2 3 4 5

Pengetua

6 7 8

9 10

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM105

Aktiviti Subakti vitiBil

6.23 6.23 .1

Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Jawatan / Pengawai yang ambil tindakan Muka surat 1/2 ini Undangundang & Peraturan

Proses Kerja Failkan / Dokumentasi .

11

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM106

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.23 6.23 .2 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Muka surat ini 1/2

Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Kemaski ni Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua.

Tidak

Dilulusk ann Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan menghantar suratsurat yang berkaitan dan penghasilan buku program

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM107

Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada tetamu jemputan dan Penaja Menyediakan Laporan dan post Hari Kokurikulum Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM108

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subakti viti Bil 1 2 3 4 5 6 6.23 Hari Kokurikulum Muka surat ini Tindakan 1/1 6.23.3 Hari kokurikulum Aktiviti Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada)Catatan

7

8 9

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM109

10

Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi.

11 12

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 Pengurusan Koperasi 1/ Muka surat ini Sekolah 2 UndangPegawai Yang Proses Kerja undang/Pera Meluluskan / Dirujuk turan Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengetua Seksyen 16 Pengarah Koperasi Akta Koperasi Mempengerusi semua mesyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga 6.2 4 6.2 4.1 Koperasi Sekolah

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM110

4

Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk diaudit oleh juruaudit berdaftar Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Dan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Menghantar salinan laporan kepada Jabatan Pembangunan Koperasi

5 6

7

Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Audit Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi.

8

9

C a r A al i r a n tFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM111

Aktiviti Subakti viti

6.24 6.24 .2

Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Muka surat ini 1/1

MULA

Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Mesyuarat Lembaga Pengarah

Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Jawatankuasa Audit Dalaman Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM112

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6.24 6.24. 3 Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Aktiviti Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Mempengerusi semua masyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi. Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan

4

5

6

7

P r o sKee sr j aFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM113

Aktiviti Subaktivi ti Bil. 1 2 3

6.25 6.25 .1

Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pengurusan R & D Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Proses Kerja Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan R&D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D Mengenal pasti projek R & D , Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projek

Muka surat 1/1 ini Undangundang & Peraturan

Pengetua

4

5

Pertandingan projek R & D di peringkat sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D di peringkat daerah/ negeri/ SBP/ kebangsaan/ swasta Menyediakan laporan post mortem pertandingan

6 7

8

9

Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM114

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktiviti 6.25 6.25 .2 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pengurusan R&D Muka surat ini 1/1

Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R &D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D

Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar

Pertandingan R & D di peringkat sekolah Pemilihan projek R & D yang berpotensi

Penyertaan Pertandingan R & D

Failkan / Dokumentasi.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM115

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 6.25 6.25. 3 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Senarai Semak Pengurusan R&D Aktiviti Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R & D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R&D Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar Pertandingan R & D di peringkat sekolah Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D Failkan / Dokumentasi. Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM116

P r o sKee sr j aAktiviti Subaktivi ti Bil. 1 2 3 4 5 6 7 6.26 6.26 .1 Majalah Sekolah Pengurusan Penerbitan Majalah Sekolah Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Proses Kerja Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit Membuat Proof reading / persetujuan pengetua Mencetak draf majalah Membuat Proof reading kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Memastikan stok dikemaskini Failkan/Dokumentasi

Muka surat 1/1 ini Undangundang & Peraturan

Pengetua

8 9

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM117

C a r A al i r a n tAktiviti Subaktivi ti 6.26 6.26 .2 Majalah Sekolah Pengurusan Penerbitan Majalah Sekolah Muka surat ini 1/2

Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mendapatkan sebut harga dan syarikat penerbitan kemaskini Membuat Proof Reading / Pengesahan Pengetua

terima tidak Mencetak draf majalah

Membuat Proof reading kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Bayaran kewangan Memastikan stok dikemaskiniFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Failkan/Dokumentasi118

Kutipan Penajaan

S e n a ra i S e m a kAktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Mengurus pembayaran majalah 9 Memastikan stok dikemaskini 9 Failkan/Dokumentasi 6.26 6.26. 3 Penerbitan Majalah Pengurusan Penerbitan Majalah Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Menguruskan penerimaan penajaan Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit Membuat Proof reading / persetujuan pengetua Mencetak draf majalah Membuat proof reading kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM119

7.

SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN

PEKELILING YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

Ordinan Pelajaran 1957 Akta Pelajaran 1961 Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Pendidikan Kebangsaan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Akta Pendidikan (Pindaan) 1996 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan MS ISO 9001 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8/1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhdimatan Awam Panduan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 : Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam Pekeliling Kemajuan Peningkatan Kualiti Pentadbiran Awam Bil. 4/1991 : Strategi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM120

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7/1991 : Kumpulan Meningkatkan Kualiti

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

WARTA/PEKEL ILING Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Akta Pelancongan 1957 Akta Pelajaran 1961 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997

PERKARA Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations,L.N. 179-180 Pemberitahu Uundang-Undang 326 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajain Sekolah 1956) Bil 27 Jil. 11. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan Peraturan kokurikulum Kebangsaan, P.U(A)531dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 1 Disember 1997 Pemberitahu Undang-Undang 196,Jil. 42, No 11

9

10

Warta Kerajaan 1998 SPI Bil. 3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah. Kandungan:Menegaskan dalam menjalankan aktiviti kebudayaan dan kesenian, nilai bahasa,pakaian mahupun pelakuan, harus ditanam dijiwa pelajar. SPI Bil.1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Sekolah Kandungan:menjalankan tiga jenis aktiviti yang telah dinyatakan untuk perpaduan dan pembentukan peribadi pelajar SPI Bil. 1/ Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM121

BIL

11

12

13

Kandungan : Sebarang hadiah/cenderamata yang mahal adalah tidak digalakkan diberi kepada tetamu khas.Memadai dengan corsage atau rosette atau cenderamata kecill. SPI. Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerakerja 2/1986 Kokurikulum Pelajar Kandungan: Kehadiran pelajar dalam Kerakerja Kokurikulum adalah dinilai. SPI Bil. 3/1986 Pelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Kepada Komputer dan Kkegiatan Kelab Komputer Sekolah Kandungan : Penyelarasan pelaksanaan komputer dan kegiatan Kelab Komputer di sekolah. SPI Bil. 5/1986 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Kandungan:Lanjutan daripada SPI Bil.3/1986. SPI Bil. 1/1988 Panduan Penubuhan & Pengurusan Kelab Rekacipta Sekolah. Kandungan : Melahirkan generasi yang kreatif,berdaya cipta. SPI Bil.6/1988 Panduan Tajaan oleh Syarikat Badan Perniagaan di Sekolah Kandungan : Memberikan satu garis panduan kepada syarikat/badan perniagaan dalam membiayai sesuatu projek di sekolah. SPI Bil. 7/1988 Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Kandungan: Pelajar yang menyertai perlu mematuhi peraturan-peraturan sebelum dibenarkan. SPI Bil. Senaman Beramai-Ramai 10/1988 Kandungan: Sekolah hendak mengadakan senaman beramai-ramai yang boleh dijadikan sebahagian daripada gerakerja kokurikulum. SPI Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja/ TYT/ yang Bil.14/1988 Dipertua Negeri Menghadiri Majlis Sekolah Kandungan: Garis panduan tuntutan protokol FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM122

WARTA/PEKEL ILING 1986

PERKARA

14

15

16

17

18

BIL

WARTA/PEKEL ILING

PERKARA

19

20

21

22

dan istiadat serta segala persiapan yang perlu dilakukan.. SPI Bil. 1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiataan Sukan di Sekolah Kandungan : Memperingatkan pihak sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan. SPI Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Bil.10/1989 Kandungan: Sekolah mesti mematuhi penetapan yang telah diputuskan dalam mengendalikan majlis sekolah.Hanya tiga ucapan rasmi dibenarkan. SPI Bil. 1/1991 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah. Kandungan: Memeberikan keutamaan kepada guru-guru agama Islam yang sedang berkhidmat di sekolah atau perkhidmatan ini. SPI Bil.3/1991 Mengundang Orang-Orangg Kenamaan Ke Upacara Sekolah Institusi Pendidikan (Lihat Pindaan SPI Bil 8/1991) Kandungan : Sebarang undangan hendaklah melalui KPM Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini di Sekolah Kandungan: Pihak sekolah hendaklah serta merta melaporkan segala kejadian yang tidak diingini kepada KPM melalui PPD dan JPN. SPI Bil.7/1991 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia Kandungan: Persatuan berkenaan boleh memohon untuk menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu pada masa cuti.Namunkebenaran tertakluk kepada rasional, panduan dan peraturan sebagai mana yang dinyatakan. SPI Bil. 8/1991 Permohonan Mengundang Oran-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Kandungan Pindaan ke atas para 2 SPI Bil.3 / 1991) FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM123

23

SPI Bil.4/1991

24

25

BIL

WARTA/PEKEL ILING

PERKARA

26

27

28

29

30

31

Undangan kepada Ketua Setiausaha,ketua Pengarah Pendidikan Malaysia,Pengarah Bahagian dan Pegawai Tinggi Kementerian hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan Negeri. SPI Bil. 4/1992 Panduan Penubuhan & Pengurusan Persatuan Silat Sekolah Kandungan: Sekolah yang mencadang atau sudah menubuhkan Persatuan Silat hendaklah mematuhi panduan penubuhan dan pengurusan SPI Bil. 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Kawasan Luar Sekolah. Kandungan: Keselamatan diri pelajar semasa menjalankan aktiviti tersebut amat diambil berat. PUP. Bil. Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di 1/1995 sekolah PS.72795/2 Lihat SPI Bil. 9/2000 Kandungan: Persatuan luar tidak boleh tubuhkan cawangan di sekolah.Guru Besar/Pengetua tidak boleh disalahgunakan dengan tujuan tertentu SPI Bil.3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Dan Bantuan Kerajaan K