persediaan koko

Upload: envymachine

Post on 06-Jul-2015

129 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHORBUKU PERSEDIAAN KOKURIKULUM

UNIT

: __________________________

SEKOLAH : __________________________ TAHUN : __________________________

DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH WAJIB1. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan

Rujuk Seksyen 18, Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550) Kegagalan @ keengganan melaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya sekali, jika berterusan sek 135(1) Akhta Pendidikan 1996 (Akt 550) jika berterusan denda harian tidak melebihi )RM500 setiap hari Sek135(2) Akt 550)2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 badan beruniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan 1 kegiatan sukan dan permainan. (Perkeliling Iktisas

Bil.1/1985KP(BS)8591/Jld11(29)3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki memastikan keberkesanan perlaksanaan. (Pekeliling Iktisas

Bil.11985KP(BS)8591/Jld.11(29)1.1.1985)4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah menggalakkan pelajarnya membuat kerja amal, gotong royong dan gerak kerja yang menggalakkan perpaduan kaum. (Ruj. Sda) 5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 6. Apabila penyertaan wajib kehadiran pelajar mesti direkodkan.

(Pekeliling Iktisas Bil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41))7. Peruntukan masa Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/Bil. 27 (28.12.1967)

PERLEMBAGAANNO. PENDAFTARAN ( Tarikh Nama Sekolah) PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan)( Nama Unit Beruniform.Kelab dan Persatuan, Nama Sekolah yang selepas ini disebut sebagai ___________________ sahaja.

PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN PERATURAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAMA DAN ALAMAT MATLAMAT OBJEKTIF KEAHLIAN GURU PENASIHAT AHLI JAWATANKUASA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA KEWANGAN KEHADIRAN/PENYERTAAN AKTIVITI PERATURAN-PERATURAN TINDAKAN DISIPLIN PINDAAN PERLEMBAGAAN PEMBUBARAN PERSATUAN HAL-HAL LAIN

( NAMA Setiausaha

)

(

NAMA Pengerusi

)

(

NAMA Guru Pemimpin

)

ORGANISASI JPNJAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN, JPNJ

EN. ABDUL AZIZ B. HJ. RIDWAN Ketua Sektor Sektor Pembangunan Manusia

HJ. SHAHROM BIN SUKARI Timbalan Ketua Sektor

HJ.KAMARUDDIN BIN MOHD. TAHIR Ketua Unit Unit Kokurikulum

EN. ROSLI B. TUMIRAN Penyelaras Pasukan Badan Beruniform EN. AZMAN B. ANSAR Penyelaras Kelab / Persatuan

EN. AZMI B. AHMAD Penyelaras Koakademik BAHASA EN. AZMI B. ABU Penyelaras Koakademik SAINS & TEKNOLOGI

EN. RAZAK BIN MOHD Penyelaras Seni dan Budaya

PPD

Sekolah

ORGANISASI PPD

PPD

PENOLONG PPD (SPK)

PENYELIA KANAN SUKAN

PENYELIA SUKAN

PENYELIA KANAN HEM

PENYELIA HEM

PENYELIA KOKURIKULUM

PEMBANTU KHAS KOAKADEMIK

PEGAWAI KHAS DADAH

SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Pengetua / Guru Besar

PK Kurikulum

PK HEM

PK Kokurikulum

PK.Petang

Setiausaha Kokurikulum

Setiausaha Sukan

Penyelaras Pasukan Badan Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan / Permainan

Guru Rumah Sukan Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Pengerusi Pasukan Badan Beruniform, Kelab / Persatuan, Kelab CARTA ORGANISASIPermainan, Ketua Rumah Sukan dan Kapten Pasukan Sukan dan PASUKAN BADAN BERUNIFORM, KELAB / PERSATUAN, KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Sekolah (Aktiviti)

PENAUNG .. (Guru Besar/Pengetua)

PENGERUSI ............................................................ ( GPK Kokurikulum )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENYELARAS UNIT GURU PEMIMPIN / PENASIHAT 1. 2. 3. 4. . 5. .

SETIAUSAHA (MURID) N. SETIAUSAHA (MURID) ............................................

PENGERUSI (MURID) N. PENGERUSI (MURID)

BENDAHARI (MURID) N. BENDAHARI (MURID)

AHLI JAWATANKUASA (MURID) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ....

RANCANGAN AKTIVITI KOKURUKULUM TARIKH/ BULAN

TAJUK

AKTIVITI/KEGIATAN

CATATAN

18 X BADAN BERUNIFORM 12 KELAB & PERSATUAN 12 SUKAN & PERMAINAN 1X =PENDAFTARAN & MESY. AGONG 1X PERLEMBAGAAN & PELANTIKAN X X X X X X X X PENILAIAN MARKAH UNIT KOKO

SENARAI NAMA AHLI

KEHADIRAN DAN TARIKH BIL NAMA TAHUN/ TINGKATAN

RUMUSAN MENGIKUT KAUM: MELAYU CINA L P L P

INDIA L P

LAIN-LAIN L P

JUMLAH L P

JUMLAH

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM UNIT : BERUNIFORM/KELAB PERSATUAN/KELAB PERMAINAN:........................................... TARIKH: MASA:

GURU BERTUGAS : 1. 2. 3. 4. 5. .. KEHADIRAN GURU : ../.. KEHADIRAN MURID :../.. TAJUK AKTIVITI/KEGIATAN

ULASAN GURU PENASIHAT/PEMIMPIN

CADANGAN

ULASAN GPK KOKURIKULUM

DISEDIAKAN .

OLEH:

DISAHKAN OLEH:

....................................... ..................................... GURU PEMIMPIN/PENASIHAT GPK KOKURIKULUM

LAPORAN AKHIR TAHUN BIL NAMA PELAJAR KEJAYAAN/KEMAHIRAN

DI SEDIAKAN OLEH : ................................ SETIAUSAHA

DISEMAK OLEH: ........................................... GURU PEMIMPIN/PENASIHAT

DISAHKAN OLEH: ..................................... GPK KOKURIKULUM