hbef2703(koko group)

Upload: anis-shafie

Post on 04-Apr-2018

260 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  1/40

  FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA

  SMP AMBILAN MAC 2011

  HBEF2703

  KO-KURIKULUM

  (KUMPULAN)

  NNN

  SAHLINA BT MOHD SHA

  SANISAH BT SHAFIE @ MUSA(730501065826001)ZAITON BT NAYAN(690605025376001)

  SURIATI BT TAIB (780330016276001)

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  2/40

  1.0 PENGENALAN

  Dasar 1 Murid 1 Sukan telah mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu

  aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini telah menyokong Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang

  memberikan tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani,

  emosi dan jasmani. Melalui dasar ini juga selaras dengan dasar sukan negara yang

  memberikan penekanan kepada sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan.

  Matlamat dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya

  mereka boleh melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang

  berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui program sukan prestasi tinggi sekolah.

  Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selarasdengan ungkapan minda yang cerdas terletak pada tubuh yang sihat. Dalam konteks ini,

  bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan insan yang sihat, cergas dan

  produktif agar dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan

  ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid

  agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Melalui sukan sekolah juga, penglibatan semua

  murid sudah pasti diutamakan. Tujuan sukan sekolah diadakan adalah untuk memberikan

  akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan

  khususnya kepada mruid yang kurang aktif atau tidak aktif. Seterusnya membangunkan

  program sukan sekolah ke arah meningkatkan penyertaan murid sekurang-kurangnya

  menyertai satu aktiviti acara sukan tersebut. Selain itu, kejohanan sukan ini juga dapat

  memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi dalam sukan untuk

  digilap ke tahap yang lebih tinggi. Berdasarkan kepada konsep di atas inilah maka setiap

  sekolah perlu mengadakan kejohanan sukan bagi sekolah mereka pada setiap tahun.

  Kokurikulum ialah aktiviti pendidikan yang dirancang dan diperlaksanakan selepas waktu

  pelajaran formal di dalam dan di luar bilik darjah, berasas dan lanjutan pelajaran sesi

  persekolahan.

  Aktiviti Kejohanan sukan sekolah ini juga merupakan salah satu daripada cabang kokurikulum

  sekolah. Menurut Peraturan Kursus Pengajian, Akta Pelajaran 1956, kokurikulum adalah extra

  curriculum atau kegiatan luar darjah. Dalam pada itu, Peraturan-peraturan Kokurikulum

  Kebangsaan di bawah Warta Kerajaan, Akta Pendidikan 1995 yang bertarikh 31.12.1997 pula

  menyifatkan kokurikulum sebagai kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran

  dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan pelajar peluang untuk menambah,

  mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari dalam bilik

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  3/40

  darjah.Kokurikulum juga dikenali sebagai kurikulum tambahan (extra-curriculum) atau

  pendidikan untuk waktu lapang (education for leisure) atau aktiviti kelas tambahan (extra-class

  activities). Aktiviti-aktiviti kokurikulum sebahagian besarnya dilakukan di luar bilik darjah. Ia

  merupakan aktiviti amali sebagai lanjutan kepada mata pelajaran di dalam bilik darjah, iaitu

  sebahagian daripada kurikulum formal yang merangkumi aktiviti-aktiviti persatuan, kelab,

  permainan dan sukan, serta unit beruniform yang dijalankan sebelum atau selepas waktu

  persekolahan. Proses pembelajaran dan pengajaran dalam aktiviti kokurikulum lebih banyak

  dilaksanakan secara tidak langsung, di mana ia menekankan perkara dan aspek yang tersembunyi

  seperti nilai, bakat, peranan, kepimpinan, sosial dan sebagainya. Pada tahun 60-an dan 70-an,

  masyarakat dan pendidik menganggap kokurikulum sebagai tempelan sahaja, sebagai sesuatu

  yang berasingan, tambahan dan tidak begitu penting dalam perkembangan dan proses pengajaran

  serta pembelajaran pelajar di sekolah. Walau bagaimanapun, pendapat itu telah berubah dan kini

  kokurikulum telah diterima. sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah. Sebenarnya,

  aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat mengukuhkan dan mengayakan pembelajaran pelajar di dalam

  kelas. Ini kerana kokurikulum mengutamakan pembelajaran melalui amalan di mana pengetahuan

  yang diperoleh di bilik darjah diamalkan melalui aktiviti praktik, samada latihan sukan, persatuan

  atau unit beruniform. Oleh yang demikian, aktiviti kokurikulum sebenarnya berperanan

  membentuk dimensi-dimensi sosial, di samping sifat-sifat dan kualiti kognitif, afektif serta

  psikomotor.

  2.0 PENGANJURAN KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH

  Setiap sekolah perlu menganjurkan kejohanan sukan peringkat sekolah bagi meningkat

  kecemerlangan murid-murid dalam bidang sukan dan selaras dengan dasar 1 murid 1 sukan.

  Bagi mengendalikan kejohanan sukan sekolah pelbagai persiapan mental dan fizikal perlu

  dilaksanakan kerana kebiasaannya kejohanan sukan di peringkat sekolah akan melibatkan ibu

  bapa, belia dan warga sekolah. Justeru itu, satu perancangan yang rapi perlu dilaksanakan

  oleh kepimpinan guru besar yang berwibawa.

  3.0 PEMILIHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

  Bagi melengkapkan aktiviti kokurikulum kali ini, kumpulan kami telah memilih untuk

  mengendalikan kejohanan olahraga peringkat sekolah. Kumpulan kami telah memilih

  Sekolah Kebangsaan Teriang untuk dijadikan model bagi pengurusan kejohanan sukan

  kumpulan kami ini. Bagi menjayakan kejohanan sukan kali ini pelbagai persiapan sebelum,

  semasa dan selepas perlu diuruskan dengan sempurna. Tanpa persiapan yang rapi sudah pasti

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  4/40

  kejohanan sukan sekolah tidak dapat dijalankan dengan baik dan akan berlaku pelbagai

  kepincangan.

  4.0 PERANCANGAN SEBELUM

  Pelbagai perancangan perlu diurus sebelum sesuatu kejohanan sukan sekolah dilaksanakan

  dengan cemerlang dan mendapat kerjasama guru-guru, murid dan ibu bapa. Langkah pertama

  untuk menganjurkan kejohanan sukan sekolah ialah mestilah mengadakan kertas kerja dan

  anggaran perbelanjaan untuk pengendalian sukan tersebut. Berikut adalah contoh kertas kerja

  dan juga ahli jawatankuasa kerja dan segala surat-surat dan perkara-perkara tentang

  perlaksanaan sebelum kejohanan sukan.

  4.1 KERTAS KERJA KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG,

  86900 ENDAU, JOHOR BAGI TAHUN 2012

  1. PENDAHULUAN

  Kejohanan Sukan Tahunan ini adalah merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh

  Sekolah Kebangsaan Teriang. Karnival sukan ini dianjurkan oleh pihak sekolah dengan

  kerasama pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Kejohanan sukan ini dianjurkan bagi

  mencungkil bakat terpendam para murid dalam bidang sukan di samping menyokong dasar

  pendidikan negara yang menekankan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang

  akademik malahan juga dalam bidang sukan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengeratkan

  lagi hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa atau penjaga murid-murid dan

  masyarakat setempat di bawah satu acara yang dianjurkan seperti ini.

  2.OBJEKTIF

  Objektif karnival sukan ini adalah seperti berikut :

  i. Memupuk semangat kesukanan dalam kalangan murid sekolah.

  ii. Memilih wakil sekolah ke Kejohanan Peringkat PPD Mersing bagi pelajar tahap II.

  iii. Mendedahkan para murid dengan suasana sebenar sesuatu pertandingan sukan

  iv. Melatih kecergasan fizikal dan mental.

  3. TEMA

  Tema bagi acara kejohanan sukan pada tahun 2008 ini ialah Sukan Menjana

  Kecemerlangan Jasmani dan Rohani

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  5/40

  4. CADANGAN TEMPAT PERTANDINGAN

  Tarikh : 10 Jun 2012

  Tempat : Padang Sekolah Kebangsaan Teriang.

  5. PESERTA

  Semua pelajar Sekolah Kebangsaan Teriang.

  6. SISTEM PERTANDINGAN

  Sistem pertandingan untuk acara-acara dalam Kejohanan Sukan Tahunan 2012 dijalankan

  menggunakan sistem sekaligus kecuali bagi acara tarik tali iaitu menggunakan sistem secara

  kalah mati.

  7. SENARAI JAWATANKUASA PENGELOLA

  Sila Rujuk Lampiran 1

  8. ATURCARA PERTANDINGAN

  Sila Rujuk Lampiran 2

  9.JADUAL PERTANDINGAN

  Sila Rujuk Lampiran 3

  10. ANGGARAN PERBELANJAAN

  Sila Rujuk Lampiran 4

  Lampiran 1

  Jawatan Kuasa Induk

  Penaung : Pn Maimon Mohamad

  Pengerusi Kejohanan : Encik Jason Yeoh

  Naib Pengerusi : Encik Junaidi Jindang

  Setiausaha : Pn Sanisah Shafie

  Bendahari : Puan Roselina Jostim

  AHLI JAWATANKUASA

  Jawatankuasa Urus setia : Cik Adeline anak Doblin

  Jawatankuasa Teknik dan Kepegawaian : Encik Abeng Moh

  Jawatankuasa Statistik & Rekod : Cik Lily Untai

  Jawatankuasa Pembukaan & Penutupan : Cik Suzana Bantam

  Jawatankuasa Buku Program : Cik Kumala Devi

  Jawatankuasa Pengacara : Cik Ku Mastura Ku Abd Aziz

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  6/40

  Jawatankuasa Makanan & Minuman : Cik Sebrina Othman

  Jawatankuasa Hadiah & Cenderamata : Cik Izzaton Abdul Aziz

  Jawatankuasa Kecemasan : Encik Lawrence Kail

  Jawatankuasa Persiapan & Alatan : Cik Zuriah Ibrahim

  Jawatankuasa Publisiti & Siar Raya : Cik Norazura Mohd zahis

  Jawatankuasa Keselamatan : Encik Mohd Faiz Daiman

  Jawatankuasa Protokol / Jemputan : Cik Siti Norbaity Adha Abas

  4.2 PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA PENGELOLA / PELAKSANAAN

  KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH 2012

  1. URUS SETIA

  1.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  1.2 Mendapatkan senarai nama dari setiap J/K yang dilantik

  1.3 Menyebarkan infomarsi yang diperlukan kepada semua Pengerusi

  Jawatankuasa Kecil yang terlibat

  1.4 Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengelolaan Kejohanan

  1.5 Menjadi pusat pengaduan kepada semua (pegawai/peserta) berkaitan dengan

  masalah kejohanan

  1.6 Menyediakan carta yang kemas berhubung dengan keputusan acara kejohanan

  yang terkini untuk makluman dan tindakan pengurus pasukan yang terlibat1.7 Bekerjasama dengan pengerusi jawatankuasa yang berkaitan jika timbul

  sebarang masalah

  1.8 Menyediakan buku program kepada pasukan yang menyertai kejohanan

  1.9 Bertindak sebagai penyelaras untuk semua aktiviti berhubung kejohanan

  1.10 Menyediakan anggaran perbelanjaan mengikut garis panduan yang disediakan

  1.11 *Mendapatkan tandatangan penerima elaun bertugas setiap hari dan perlu

  diserahkan kepada Bendahari pada hari akhir kejohanan atau sehari salepas

  kejohanan berakhir

  2. KESELAMATAN

  2.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  2.2 Menyediakan Senarai Pegawai Bertugas beserta nombor telefon yang mudah

  dihubungi.

  2.3 Memastikan perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan lalulintas

  2.4 Memberi kerjasama dengan J/K Pertandingan untuk memastikan perjalanan

  kejohanan adalah licin dan lancar tanpa gangguan

  2.5 Membuat Pemantauan di Tempat Pertandingan

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  7/40

  3. PERUBATAN DAN BANTU MULA

  3.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  3.2 Menyediakan Senarai Pegawai Bertugas beserta nombor telefon yang mudah

  dihubungi.

  3.3 Menyediakan Pasukan Paramedik3.4 Menyediakan Ambulans waktu kecemasan

  4. PENDAFTARAN

  4.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  4.2 Menyediakan Senarai Pegawai Bertugas beserta no telefon yang

  mudah dihubungi

  4.3 Mendapatkan maklumat berkaitan dari urus setia

  4.4 Menyediakan semua maklumat berkaitan semasa pasukan

  mendaftar

  4.5 Menyediakan Pengangkutan dalaman dan jadual pergerakan bas.4.6 Menyediakan Agihan dan senarai tugas AJK

  5. JEMPUTAN DAN SAMBUTAN

  5.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  5.2 Menyediakan Senarai Pegawai Bertugas beserta nombor telefon yang

  mudah dihubungi

  5.3 Mendapatkan maklumat bekaitan dari urus setia

  5.4 Mengedarkan kad / Surat Jemputan

  5.5 Mendapatkan maklumat kehadiran jemputan / VIP

  5.6 Menyambut VIP / tetamu yang hadir

  5.7 Menyediakan Upacara Sambutan VVIP

  5.8 Menentukan tempat duduk jemputan

  5.9 Mengedarkan buku program kepada tetamu

  6. PERSIAPAN TEMPAT / VENUE KEJOHANAN & SIARAYA

  6.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  6.2 Menyediakan senarai pegawai bertugas beserta nombor telefon yang

  mudah dihubungi6.3 Memantau persiapan dan keperluan tempat kejohanan

  6.4 Memastikan Siaraya yang diperlukan (acara penutup / juru acara) ada

  dan sentiasa dalam keadaan baik

  6.5 Mengambilkira keperluan peralatan / persiapan tempat majlis penutup

  kejohanan

  7. MINUMAN PEGAWAI / JAMUAN PENUTUP

  7.1 Menubuhkan J/K Kecil(Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  7.2 Menyediakan senarai pegawai bertugas beserta nombor telefon yangmudah dihubungi

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  8/40

  7.3 Menguruskan minuman dan jamuan majlis penutup

  7.4 Menyemak bilangan dan masa jamuan

  7.5 Menentukan cara penyediaan jamuan khas untuk VIP

  7.6 *Membuat anggaran perbelanjaan dan menguruskan bayaran

  8. *SERANTA DAN PUBLISITI

  8.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  8.2 Menyediakan senarai pegawai bertugas beserta nombor telefon yang

  mudah dihubungi

  8.3 Menyebarkan berita kejohanan dalam mass media,surat khabar,radio dan

  kain rentang

  8.4 Menentukan tempat dan memasang kain rentang / bena

  8.5 Menyebarkan maklumat kepada sekolah - sekolah

  9 MAJLIS PENUTUP KEJOHANAN9.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  9.2 Menyediakan Juru acara Majlis

  9.3 Menyusun Acara penutup

  9.4 Bekerjasama dengan J/K Hadiah

  9.5 Membuat persediaan dan taklimat kepada pengurus pasukan

  10. TEKNIK DAN KEPEGAWAIAN

  10.1 Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  10.2 Menyediakan Senarai Pegawai Bertugas beserta no telefon yang mudah

  dihubungi

  10.3 Melantik pegawai yang terlatih sebagai ketua setiap bahagian

  10.4 Memberi taklimat kepada semua pegawai

  10.5 Menyediakan senarai semak Borang Pendaftaran (Peraturan MSSM)

  10.6 Menyusun jadual bertugas pegawai

  10.7 Membuat Pendaftaran dan semakan Borang R01/02 dan M01/M02

  10.8 Menyediakan peraturan Kejohanan

  10.9 Menyediakan dan menentukan Jadual pertandingan

  10.10 Memberi taklimat kepada pengurus pasukan

  10.11 Bertanggungjawab dalam semua pekara teknikal

  10.12 Bertanggungjawab dalam menyediakan data Penyertaan dan Keputusan10.13 Bertanggungjawab dalam menentukan kesesuaian tempat dan keperluan

  peralatan pertandingan

  10.14Bertanggungjawab dalam menyediakan semua peralatan

  10.15Menyediakan garis panduan tugas Pelajar Pembantu Teknikal (QM)

  10.16 Menentukan bilangan keperluan pegawai dan QM kejohanan .

  11. HADIAH DAN CENDERAMATA

  11.1Menubuhkan J/K Kecil (Bilangan mengikut Kesesuaian /Keperluan)

  11.2Menyediakan senarai pegawai bertugas beserta nombor telefon

  11.3Menyediakan & memastikan jenis,bilangan hadiah dan sijil mencukupi11.4Mendapatkan pandangan urus setia dalam menyediakan Cenderamata

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  9/40

  11.5Berbincang dengan J/K Induk tentang VIP yang akan menyampaikan

  hadiah

  11.6Bertindak sebagai penyelia dan mengenalpasti pemenang

  11.7Sentiasa berhubung dengan Juru acara Majlis untuk penyelarasan

  aturcara majlis penyampaian hadiah

  11.8Memberi taklimat kepada penerima hadiah sebelum upacaradijalankan

  11.9*Menyediakan anggaran perbelanjaan

  12. PANEL PEMILIHAN

  12.1Menubuhkan J/K Kecil

  12.2Menyediakan senarai panel bertugas beserta nombor telefon

  12.3Menyediakan garis panduan pemilihan dan borang

  12.4Mengadakan mesyuarat / taklimat penyelarasan tugas

  12.5Menyediakan senarai atlet terpilih berdasarkan keputusan panel

  Lampiran 2

  Aturcara Pertandingan Kejohanan SukanTahunan Sekolah Kebangsaan

  Teriang 2012.

  No Acara Acara Kategori

  01 50m Lelaki

  02 50m Perempuan

  03 100m Lelaki

  04 100m Perempuan

  05 200m Lelaki

  06 200m Perempuan

  07 400m Lelaki

  08 400m Perempuan

  09 800m Lelaki

  10 800m Perempuan

  11 1500m Lelaki

  12 1500m Perempuan

  13 4x50m Lelaki

  14 4x50m Perempuan

  15 4x100m Lelaki

  16 4x100m Perempuan

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  10/40

  17 4x400m Lelaki

  18 4x400m Perempuan

  19 Lompat jauh Lelaki

  20 Lompat jauh Perempuan21 Lompat tinggi Lelaki

  22 Lompat tinggi Perempuan

  23 Lontar peluru Lelaki

  24 Lontar peluru Perempuan

  25 Lempar cakera Lelaki

  26 Lempar cakera Perempuan

  27 Merejam lembing Lelaki28 Merejam lembing Perempuan

  29 Tarik Tali Lelaki

  30 Tarik Tali Perempuan

  31 Permainanan Tradisional

  (congkak)

  6 orang murid menggunakan

  sistem kalah mati

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  11/40

  Lampiran 3

  Jadual Pertandingan Kejohanan SukanTahunan Sekolah Kebangsaan Teriang 2012

  Isnin 09-06-12 (Berkumpul pada 7:30 pg)

  No No Acara Acara Kategori Peringkat Masa

  1 01 50m Lelaki AKHIR 0800

  2 02 50m Perempuan AKHIR 0815

  3 03 100m Lelaki AKHIR 0830

  4 04 100m Perempuan AKHIR 0845

  5 05 200m Lelaki AKHIR 0900

  6 06 200m Perempuan AKHIR 0930

  7 07 400m Lelaki AKHIR 1000

  8 08 400m Perempuan AKHIR 1015

  9 09 800m Lelaki AKHIR 1030

  10 10 800m Perempuan AKHIR 1045

  11 11 1500m Lelaki AKHIR 1500

  12 12 1500m Perempuan AKHIR 1530

  13 13 4x50m Lelaki AKHIR 1100

  14 14 4x50m Perempuan AKHIR 1115

  15 15 4x100m Lelaki AKHIR 1130

  16 16 4x100m Perempuan AKHIR 1145

  17 17 4x400m Lelaki AKHIR 1400

  18 18 4x400m Perempuan AKHIR 1430

  19 19 Lompat jauh Lelaki AKHIR 0900

  20 20 Lompat jauh Perempuan AKHIR 0930

  21 21 Lompat tinggi Lelaki AKHIR 0900

  22 22 Lompat tinggi Perempuan AKHIR 0930

  23 23 Lontar peluru Lelaki AKHIR 0800

  24 24 Lontar peluru Perempuan AKHIR 0830

  25 25 Lempar cakera Lelaki AKHIR 1400

  26 29 Tarik Tali Lelaki SEPARUH

  AKHIR

  1500

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  12/40

  27 30 Tarik Tali Perempuan SEPARUH

  AKHIR

  1515

  28 26 Lempar cakera Perempuan AKHIR 1400

  29 27 Merejam lembing Lelaki AKHIR 100030 28 Merejam lembing Perempuan AKHIR 1030

  31 29 Tarik Tali Lelaki AKHIR 1600

  32 30 Tarik Tali Perempuan AKHIR 1615

  33 31 Permainan

  Congkak

  6 orang murid

  tahap 2

  AKHIR -

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  13/40

  Lampiran 4

  Anggaran Perbelanjaan

  Anggaran perbelanjaan adalah seperti berikut:

  i. Hadiah

  Pingat acara olahraga Individu

  Harga pingat = bil. Acara individu x harga sekeping pingat

  Pingat emas = 26 x RM5 = RM130

  Pingat perak = 26 x RM5 = RM130

  Pingat gangsa = 26 x RM5 = RM130

  Pingat acara olahraga pasukanHarga pingat = bil. Acara pasukan x jum. Peserta x harga sekeping pingat

  Pingat emas = 4 x 4 x RM5 = RM 80

  Pingat perak = 4x 4 x RM5 = RM 80

  Pingat gangsa =4 x 4 x RM5 = RM 80

  Piala Kejohanan

  Juara = RM25

  Tempat kedua = RM20

  Tempat ketiga = RM15

  Olahragawan & olahragawati = 2 x RM10 = RM20

  Hamper

  Tarik tali = 4 x RM25 = RM100

  Congkak = RM 50

  ii. Makanan/minuman

  Pegawai/Guru/Staf =RM5 x 50 orang = RM250

  iii. Pelepas =RM120

  ____________________

  Jumlah = RM1230

  ____________________

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  14/40

  KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN 2012

  SEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG,

  ENDAU, JOHOR

  Semua Jawatankuasa Kerja,

  Kejohanan Sukan Sekolah,

  Sekolah Kebangsaan Teriang,

  86900 Endau, Johor.

  Tuan/puan,

  Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kejohanan Sukan Tahunan 2012 kali ke 15

  Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kejohanan

  Sukan Tahunan 2012 kali ke 15 akan diadakan seperti berikut:

  Tarikh: 9 Jun 2008 (Isnin)

  Masa: 9:00 pagi

  Tempat : Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Teriang

  2. Agenda-agenda adalah seperti berikut:

  2.1 Ucapan Pengerusi2.2 Ucapan PK HEM

  2.3 Membentang jenis sukan yang akan dipertandingkan pada karnival sukan

  2.4 Pembahagian senarai jawatankuasa dan fungsi-fungsi

  2.5 Hal-hal lain

  Diharap tuan/puan dapat melapangkan masa untuk hadir. Atas kehadiran tuan/puan terlebih

  diucapkan ribuan terima kasih.

  Sekian

  Yang menjalankan tugas

  .............................

  (Pn Sanisah Binti Shafie @ Musa)

  Setiausaha Kejohanan Sukan Tahunan 2012

  s.k.

  Tuan guru besar

  Tuan PK. HEM

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  15/40

  KARNIVAL SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG

  Minit Mesyuarat Jawatankuasa kali pertama

  Tarikh : 9 Jun 2012

  Tempat : Perpustakaan SK. Teriang

  Jam : 9:00 pagi

  Hadir : Zaiton Bt Nayan

  Encik Junaidi Jindang

  Puan Roselina Jostim

  Cik Adeline anak Doblin

  Encik Abeng Moh

  Cik Lily Untai

  Cik Suzana Bantam

  Cik Kumala Devi

  Cik Ku Mastura Ku Abd Aziz

  Cik Sebrina Othman

  Cik Izzaton Abdul Aziz

  Encik Lawrence Kail

  Cik Zuriah Ibrahim

  Cik Norazura Mohd zahis

  Encik Mohd Faiz Daiman

  Cik Siti Norbaity Adha Abas

  Encik Herman Abd Aziz

  Agenda : Ucapan pengerusi

  Pembentangan jenis sukan yang akan dipertandingkan

  Fungsi Tugas Ahli Jawatan Kuasa

  Hal-hal Lain

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  16/40

  Tindakan

  Minit 1: Ucapan Pengerusi

  Pengerusi memulakan majlis dengan mengalu-alukan kan kehadiran

  Jawatan kuasa. Beliau mengharapkan mesyuarat berjalan dengan

  lancar.

  Minit 2: Pembentangan jenis sukan yang akan dipertandingkan

  Setiausaha telah membentangkan acara sukan kepada yang akan

  dipertandingkan pada kejohanan sukan tahunan 2012. Sebanyak 34 acara

  sukan bakal dipertandingkan semasa kejohanan tersebut kelak.

  Minit 3: Pembentangan jenis sukan yang akan dipertandingkan

  Pengerusi telah membentangkan cadangan acara sukan yang akan dipertandingkan

  pada karnival sukan tahunan itu nanti

  Minit 4: Fungsi Tugas Ahli Jawatan Kuasa

  Pengerusi juga telah menerangkan kepada setiap AJK mengenai fungsi tugas mereka.

  Justeru itu pengerusi berharap agar para AJK mampu untukmenjalankan tugas

  mereka dengan baik. Semua AJK

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  17/40

  Minit 5: Hal-hal Lain

  Satu set borang mengenai biodata jawatankuasa diedar kepada jawatankuasa. Borang

  ini perlu diisi dengan segara dan dihantar kepada setiausaha.

  Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5:00 petang.

  Disediakan oleh oleh Disahkan oleh

  ..

  Pn Sanisah Binti Shafie Encik Abd Rahman Bin Naim

  Setiausaha Pengerusi

  Kejohanan Sukan Tahunan 2012 Kejohanan Sukan Tahunan 2012

  SK Teriang SK Teriang

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  18/40

  KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN 2012

  SEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG, 86900 ENDAU, JOHOR

  Semua Jawatankuasa KerjaKejohanan Sukan Tahunan 2012

  Sekolah Kebangsaan Teriang,

  86900 Endau, Johor.

  Tuan/puan,

  Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kejohanan Sukan Tahunan 2012 kali ke 15

  Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kejohanan

  Sukan Tahunan 2012 kali ke 15 akan diadakan seperti berikut:

  Tarikh: 9 Jun 2012 (Isnin)

  Masa: 9:00 pagi

  Tempat : Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Teriang

  3. Agenda-agenda adalah seperti berikut:

  2.1 Ucapan Pengerusi

  2.2 Ucapan PK HEM

  2.3 Membentang jenis sukan yang akan dipertandingkan pada karnival sukan2.4 Pembahagian senarai jawatankuasa dan fungsi-fungsi

  2.5 Hal-hal lain

  Diharap tuan/puan dapat melapangkan masa untuk hadir. Atas kehadiran tuan/puan terlebih

  diucapkan ribuan terima kasih.

  Sekian

  Yang menjalankan tugas

  .............................

  (SANISAH BT SHAFIE @ MUSA)

  Setiausaha Kejohanan Sukan Tahunan 2012

  s.k.

  Tuan guru besar

  Tuan PK. HEM

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  19/40

  Proses Kerja

  Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan

  Sub

  aktiviti

  6.9.1Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan

  Sekolah

  Muka

  surat ini

  1 / 2

  Bil Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / Dirujuk

  Undang-Undang /

  Peraturan

  1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan

  Tetamu kehormat untuk Kejohanan

  Olahraga Tahunan Sekolah

  Guru besar SPI Bil 1/1986

  Larangan ke Atas

  Pemberian

  Cenderamata

  SPI Bil 1/1991

  Permohonan

  Mengundang Orang

  Kenamaan keUpacara

  Sekolah/Institusi

  pendidikan

  SPI Bil 1/1988

  Penyertaan Pelajar

  Dalam Kegiatan

  Sukan

  2 Menyediakan Kertas Cadangan

  Pengelolaan Kejohanan Olahraga

  Tahunan Sekolah dan perlantikan

  jawatankuasa pelaksana.

  3 Mendapatkan kelulusan Kertas

  Cadangan

  4 Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan

  Olahraga Tahunan Sekolah dan

  Pembentangan Anggaran

  Perbelanjaan.

  5 Menyemak dan meneliti surat-surat

  yang berkaitan dan penghasilan draf

  buku program

  6 Menetapkan jadual dan aktiviti

  latihan rumah sukan

  7 Memantau pelaksanaan latihan

  mengikut jadual.

  8 Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan

  kali ke 2 ( untuk mendapatkan

  maklumat persiapan )

  9 Mesyuarat jawatankuasa teknikal

  10 Taklimat kepada pelajar

  11 Mengadakan acara saringan dan acara

  sebelum hari kejohanan.

  12 Mengadakan raptai kejohanan

  13 Pelaksanaan olahraga kejohanan

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  20/40

  14 Surat-surat penghargaan dan UcapanTerima kasih dihantar kepada TetamuKehormat dan Penaja

  15 Post Mortem

  16 Markah dimasukkan ke Dalam SistemRumah / ISIS

  17 Failkan/Dokumentasi

  Carta Aliran

  Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan

  Sub

  aktiviti6.9.2

  Pengelolaan Kejohanan Olahraga

  Tahunan Sekolah

  Muka

  surat ini1 / 2

  Setiausaha Sukan menyediakan Kertas CadanganPengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

  Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripadaPengetua.

  Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormatdaripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan

  Tidak

  Kemaskinii

  Kemaskini

  Mendapat maklumat peruntukan kewangan

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  21/40

  Mengadakan acara saringan

  Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitandan penghasilan draf buku program

  TerimaTidak

  Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terimakasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan

  Penaja

  Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untukmendapatkan maklumat persiapan )

  Program latihan

  Menghasilkan draf buku program

  Mengadakan raptai kejohanan

  Taklimat kepada pelajar

  Pelaksanaan olahraga kejohanan

  Penyediaan laporan kejohanan

  Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

  Post Mortem

  Failkan / Dokementasi.

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  22/40

  4.3 UNSUR NILAI-NILAI MURNI YANG DITERAPKAN DALAM KEJOHANAN

  SUKAN SEKOLAH TERIANG 2012

  4.3.1 UNSUR KESUKANAN / PERMAINAN

  Pelbagai aktiviti dirancang dan dirangka untuk memastikan kejohanan sukan sekolah kali ini

  menarik dan digemari oleh peserta, antaranya ialah permainan dan sukan. Permainan

  tradisional iaitu congkak juga telah diadakan bagi acara terbuka kepada para peserta, ini

  bertujuan untuk memeperkenalkan permainan rakyat kepada peserta, kerana permainan

  rakyat ini makin dilupakan dan jika tidak didedakan kepada golongan muda, ia akan luput

  ditelan zaman. Selain permainan tradisional, terdapat juga acara sukaneka untuk murid

  prasekolah dan ibu bapa. Ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama di kalangan ibu bapa

  dan guru agar wujud semangat muhibbah sesama mereka.

  4.3.2 UNSUR KEJURULATIHAN

  Dalam pengelolaan kejohanan sukan sekolah kali ini juga aspek kejurulatihan diberi

  penekananan aktiviti yang memberi pendedahan kepada peserta untuk menjadi jurulatih yang

  cemerlang. Semua guru diberi peluang menunjukkan ketrampilan dan kemahiran pada setiap

  aktiviti yang dijalakan. Semua guru juga didedahkan untuk menjadi jurulatih yang baik.

  Jurulatih seharusnya memiliki personaliti yang disenangi seperti sifat suka berjenaka, tegas,

  sifat penyayang, bersemangat tinggi, kerap memberi motivasi, dan bersikap adil mudah

  berkomunikasi yang difahami oleh orang lain serta mempunyai pengetahuan yang mendalam

  terhadap sesuatu bidang yang berkaitan. Selain itu mampu bertindak sebagai perancang

  strategi . Strategi merupakan perancangan jangka panjang untuk mencapai sesuatu sasaran

  bagi memastikan kejayaan strategi yang ditetapkan.

  4.3.3 UNSUR PEMBANGUNAN SAHSIAH

  Sebenarnya, melibatkan diri dalam aktiviti kejohanan sukan dapat memberikan peserta satu

  keyakinan diri yang tinggi befikiran positif, berfikir secara kreatif dan kritis menerusi

  pembabitan mereka dalam setiap aktiviti yang dijalankan itu. Keyakinan diri ini timbul

  kerana setiap kali berjaya melaksanakan sesuatu tugasan itu mereka akan menimba

  pengalaman yang memberi mereka satu jangkaan awal apabila melakukan aktiviti lain pula.

  Sudah pasti perasaan ini memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan selepas sekolah

  yang lebih mencabar suasananya. Selain itu, peserta juga turut memiliki tahap disiplin diri

  yang tinggi dalam diri mereka. Pemilikan disiplin yang tinggi ini terhasil kerana semua

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  23/40

  aktiviti sepanjang kejohanan sukan memerlukan seseorang itu mematuhi beberapa peraturan

  seperti mana yang terkandung dalam peraturan olahraga. Semua aktiviti ini hanya boleh

  dilakukan jika seseorang pelajar itu mempunyai disiplin yang tinggi kerana masa untuk

  belajar dan beraktivti hanya boleh diseimbangkan menerusi satu disiplin yang tinggi malah

  menghasilkan pelajar yang berhati mulia dan baik. Rasa hormat kepada ibu bapa, guru dan

  rakan sebaya terhasil kerana setiap aktiviti kokurikulum menekankan aspek menghormati

  orang lain. Kekerapan melakukan aktivit ini secara tidak langsung akan menerapkan nilai-

  nilai kesopanan yang jitu dalam diri mereka. Jelaslah, kokurikulum mampu membentuk

  pelajar menjadi pelajar yang memiliki ciri-ciri sopan yang tinggi. Satu impak positif kegiatan

  kokurikulum yang baik ialah aktiviti ini memberikan pelajar satu sikap bersaing yang tinggi.

  Sikap persaingan positif ini menyebabkan pelajar tidak gentar untuk menghadapi setiap

  cabaran yang mendatang. Mereka seolah-olah sudah lali untuk mengharungi kehidupan yang

  penuh dengan dugaan dalam aspek alam persekolahan atau kehidupan biasa mereka.

  Konklusinya, pelajar yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurukulum iaitu sukan

  sekolah ini mempunyai sahsiah yang baik serta akan berjaya memiliki satu personaliti yang

  berkualiti tinggi. Semua ciri yang diutarakan di dalam hujah ini akan membantu mereka

  untuk mengharungi kehidupan yang penuh dengan dugaan yang besar ini. peserta yang

  sebegini lebih mudah untuk menyelesaikan masalah mereka itu.

  4.3.4 UNSUR NILAI NILAI MURNI

  Selanjutnya, aktiviti sukan sekolah ini juga dapat memupuk perpaduan kaum dalam kalangan

  pelajar. Ini kerana kejohanan sukan dapat mempertemukan pelajar daripada pelbagai kaum..

  Nilai-nilai murni seperti saling menghormati, saling membantu, berdikari, berdisiplin, patuh

  pada arahan dan banyak lagi diterapkan secara terus kepada mereka melalui aktiviti-aktiviti

  yang dijalankan. Pertandingan yang dijalankan dapat menjalin hubungan silaturahim serta

  menyemai nilai-nilai murni dalam diri para pelajar, Hal ini kerana melalui sesuatu

  aktiviti,mereka akan berganding bahu melaksanakan tugasan yang diberikan.Mereka akan

  bergaul mesra dan mengenali pelajar-pelajar lain yang terdiri daripada pelbagai etnik. Para

  pelajar juga berpeluang memahami adat resam dan kepercayaan kaum-kaum lain. Melalui

  aktiviti berpasukan ini, nilai-nilai murni seperti bekerjasama hormat-menghormati,kesopanan

  dan sebagainya dapat diterapkan dan disebatikan dalam diri para pelajar. Dalam masa yang

  sama,mereka juga dididik untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan

  seharian.Secara tidak langsung,mereka juga turut melalui proses pembentuk. Dengan ini,

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  24/40

  mereka dapat menjalinkan muhibah dan perasaan kekitaan sesama mereka. Budaya

  bekerjasama, bertolenransi dan tolong-menolong sentiasa ditekankan dalam semua aktiviti

  kokurikulum.

  4.3.5 UNSUR KERAJASAMA

  Daripada aktiviti kejohanan sukan sekolah ini, hubungan sesama peserta seperti satu keluarga

  iaitu hubungan yang erat apabila bersama-sama melakukan aktiviti-aktiviti sukan. memasang.

  Selain dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, peserta juga berpeluang untuk lebih

  memahami ahli kumpulan serta mempunyai lebih masa untuk bersama-sama melakukan aktiviti-

  aktiviti yang menyeronokkan dan membaiki semula hubungan membentuk semangat kerjasama

  dan disiplin ahli yang jitu. Program kejohanan sukan ini amat menekankan disiplin peserta yang

  tinggi dan semangat kerjasama bagi menjayakan sesuatu aktiviti. Oleh itu, setiap ahli yang

  berdisiplin akan menjalankan tugas dengan sempurna di samping bekerjasama dengan ahli yang

  lain bagi menyempurnakan tugas tersebut. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa sukan sekolah

  sudah pasti mampu membentuk semangat kerjasama dan disiplin ahli yang jitu.Sehubungan

  dengan itu setiap peserta seharusnya bekerjasama, bantu membantu di antara satu sama lain

  dalam semua kerja dan aktiviti. Semangat bekerjasama ini sangat penting dan perlu dipupuk serta

  ditanam bagi membentuk satu masyarakat yang kukuh dan penuh berdisiplin.

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  25/40

  5.0 PERANCANGAN SEMASA KEJOHANAN OLAHRAGA.

  5.1 Berikut adalah aturcara semasa Kojohanan Olahraga Tahunan berlangsung.

  Aturcara Majlis

  Kejohanan Olahraga Kali Ke-26, SK. Teriang, Tahun 2012

  Hari :Khamis

  Tarikh :28 Jun 2012

  Masa :8.00 pagi

  Tempat :Padang Awam Kg. Teriang Besar, Endau.

  8.00 pagi : Murid-murid dan peserta perbarisan mengambil tempat.

  8.15 pagi : Kehadiran Ibu Bapa / Penjaga serta Dif-dif Jemputan.

  8.30 pagi : Ketibaan Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Mersing.

  Perbarisan Lintas Hormat

  Upacara Menaikkan Bendara Kejohanan

  Bacaan Doa

  Ucapan Guru Besar

  Ucapan Perasmian Oleh Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Mersing

  Penyampaian Cenderamata

  Persembahan Tarirama

  Bacaan Ikrar Kejohanan

  Pemeriksaan Kontijen Perbarisan

  Perbarisan Keluar Kontijen

  Penyampaian Hadiah Pemenang

  Acara Sukan Prasekolah

  9.45 pagi : Acara sukan dijalankan.10.00 pagi : REHAT

  10.20 pagi : Acara sukan disambung semula

  11.00 pagi : Penyampaian Hadiah

  11.30 pagi : Nyanyian Lagu Negaraku

  11.45 pagi : Bersurai

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  26/40

  5.2 SENARAI ACARA KEJOHANAN OLAHRAGA

  SEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG

  KALI-26

  TARIKH: 26 JUN 2012

  HARI : SELASA

  NO. ACARA KATEGORI ACARA PERINGKAT

  1 80 M L 8 SARINGAN 1

  2 80 M L 8 SARINGAN 2

  3 80 M P 8 SARINGAN 1

  4 80 M P 8 SARINGAN 2

  5 100 M L 10 SARINGAN 1

  6 100 M L 10 SARINGAN 2

  7 100 M P 10 SARINGAN 1

  8 100 M P 10 SARINGAN 2

  9 100 M L 12 SARINGAN 1

  10 100 M L 12 SARINGAN 2

  11 100 M P 12 SARINGAN 1

  12 100 M P 12 SARINGAN 2

  13 200 M L 10 SARINGAN 1

  14 200 M L 10 SARINGAN 2

  15 200 M P 10 SARINGAN 1

  16 200 M P 10 SARINGAN 2

  17 200 M L 12 SARINGAN 1

  18 200 M L 12 SARINGAN 2

  19 200 M P 12 SARINGAN 120 200 M P 12 SARINGAN 2

  21 L TINGGI P 10 AKHIR

  22 L TINGGI L 10 AKHIR

  23 L JAUH P 12 AKHIR

  24 R LEMBING L 12 AKHIR

  25 L PELURU P 12 AKHIR

  RAPTAI PERBARISAN

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  27/40

  SENARAI ACARA KEJOHANAN OLAHRAGA

  SEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG

  KALI-26

  TARIKH: 27 JUN 2012HARI : RABU

  NO. ACARA KATEGORI ACARA PERINGKAT

  26 L 10 4 X 100 M AKHIR

  27 P 10 4 X 100 M AKHIR

  28 L 12 4 X 100 M AKHIR

  29 P 12 4 X 100 M AKHIR

  30 L 10 200 M AKHIR

  31 P 10 200 M AKHIR

  32 L 12 200 M AKHIR

  33 L 12 200 M AKHIR

  34 L 10 L. JAUH AKHIR

  35 P 10 L. JAUH AKHIR

  36 L 12 L. JAUH AKHIR

  37 L 12 L. TINGGI AKHIR

  38 L 12 L. TINGGI AKHIR

  39 P 12 R. LEMBING AKHIR

  40 L 12 L. PELURU AKHIR

  RAPTAI PERBARISAN

  SENARAI ACARA KEJOHANAN OLAHRAGASEKOLAH KEBANGSAAN TERIANG

  KALI-26

  TARIKH: 28 JUN 2012

  HARI : KHAMIS

  NO. ACARA KATEGORI ACARA PERINGKAT

  41 80 M 80 M AKHIR

  42 80 M 80 M AKHIR

  43 ACARA PRA SEKOLAH LARI BERHALANGAN 60 MTIUP BELON

  AKHIR

  44 100 M L 10 AKHIR

  45 100 M P 10 AKHIR

  46 100 M L 12 AKHIR

  47 100 M P 12 AKHIR

  48 4 X 200 M L 10 AKHIR

  49 4 X 200 M P 10 AKHIR

  50 4 X 200 M L 12 AKHIR

  51 4 X 200 M P 12 AKHIR

  PENYAMPAIAN HADIAH

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  28/40

  5.3 BORANG KEPUTUSAN RASMI ACARA.

  KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK TERIANG

  Kali Ke-26, Di Padang Awam Kg. Teriang Besar, Endau

  Dari 26 Jun hingga 28 Jun 2012

  NO ACARA : 49 AKHIR

  ACARA : 100 METER PEREMPUAN 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 ME HANISAH SAKINAH BINTI ABU SAMAH MERAH

  2 HI NAJIHAH BINTI OTHMAN HIJAU

  3 BI NOR HAMANIE NAJWA FARHANA BINTI BIRU

  4 HI NOR SYAZWANI BINTI SULAIMAN HIJAU -

  NO ACARA : 50 AKHIR

  ACARA : 100 METER LELAKI 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 KU AHMAD ZUL HAMZI BIN SAMIN KUNING 2

  2 HI MUHD ZAKHWAN BIN RIDWAN HIJAU 14.50 1

  3 HI MOHD HAIKAL BIN KHAIRUDIN HIJAU 4

  4 ME BADRUL AL-AMRI BIN MAZALAN MERAH 3

  NO ACARA : 51 AKHIR

  ACARA : 100 METER PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 KU SITI NORAZURA NATASHA BINTI KHAIDZIR KUNING 2

  2 BI FATIN NUR HAFIZAH BINTI ROSTAM AFFANDI BIRU 4

  3 HI YUHANA UMAIRAH BINTI JANUDIN HIJAU 3

  4 BI YANG HAIRANI BINTI OTHMAN BIRU 16.16 1

  NO ACARA : 52 AKHIR

  ACARA : 100 METER LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 ME IMRAN KAMIL BIN KAMAR MERAH 14.62 1

  2 HI MOHD ZAIRI BIN ABD GHANI HIJAU 2

  3 BI ABD HAFIZ BIN ABD HAMID BIRU 4

  4 HI MUHD ZAKI BIN ROSLI HIJAU 3

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  29/40

  KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK TERIANG

  Kali Ke-26, Di Padang Awam Kg. Teriang Besar, Endau

  Dari 26 Jun hingga 28 Jun 2012

  NO ACARA : 55 AKHIR

  ACARA: 200 METER PEREMPUAN 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 ME HANISAH SAKINAH BINTI ABU SAMAH MERAH 40.50 1

  2 KU HAYATUN NABILA BINTI FADZLI KUNING 3

  3 BI NOR HAMANIE NAJWA FARHANA BINTI BIRU 2

  4 BI NOR AFIFAH BINTI ROSLAN BIRU 4

  NO ACARA : 56 AKHIR

  ACARA : 200 METER LELAKI 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 HI MOHD HAIKAL BIN KHAIRUDIN HIJAU 4

  2 KU AHMAD ZUL HAMZI BIN SAMIN KUNING 35.78 1

  3 ME MUHD FIRDAUS BIN MOHD NASIR MERAH 3

  4 HI MUHD ZAKHWAN BIN RIDWAN HIJAU 2

  NO ACARA : 57 AKHIR

  ACARA : 200 METER PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 KU SITI NORAZURA NATASHA BINTI KHAIDZIR KUNING 3

  2 BI YANG HAIRANI BINTI OTHMAN BIRU 37.28 1

  3 KU NUR HAFIZAH BINTI RASHID KUNING 4

  4 HI YUHANA UMAIRAH BINTI JANUDIN HIJAU 2

  NO ACARA : 58 AKHIR

  ACARA : 200 METER LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 ME IMRAN KAMIL BIN KAMAR MERAH 33.97 1

  2 HI MUHD ZAKI BIN ROSLI HIJAU 33 HI MOHD ZAIRI BIN ABD GHANI HIJAU 2

  4 BI NAZIRUL HAZIQ BIN RAHMAT BIRU 4

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  30/40

  KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK TERIANG

  Kali Ke-26, Di Padang Awam Kg. Teriang Besar, Endau

  Dari 26 Jun hingga 28 Jun 2012

  NO ACARA : 63 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METER PEREMPUAN 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 HI HIJAU HIJAU 1

  2 KU KUNING KUNING 3

  3 ME MERAH MERAH 2

  4 BI BIRU BIRU BATAL

  NO

  ACARA : 64 AKHIR

  ACARA

  : 4 x

  200

  METER LELAKI 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 ME MERAH MERAH 2

  2 BI BIRU BIRU 3

  3 KU KUNING KUNING 4

  4 HI HIJAU HIJAU 2.38 1

  NO ACARA : 65 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METER PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 KU KUNING KUNING 2

  2 ME MERAH MERAH 3

  3 HI HIJAU HIJAU 2.48 1

  4 BI BIRU BIRU BATAL

  NO ACARA : 66 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METERLELAKI

  12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 ME MERAH MERAH 3

  2 HI HIJAU HIJAU 2.28 1

  3 KU KUNING KUNING 4

  4 BI BIRU BIRU 2

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  31/40

  KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK TERIANG

  Kali Ke-26, Di Padang Awam Kg. Teriang Besar, Endau

  Dari 26 Jun hingga 28 Jun 2012

  CATATAN MASA OLEH PENJAGA MASA / HAKIM PENAMAT

  NO ACARA : 63 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METER PEREMPUAN 10

  LOR NO NAMA RUMAH MASA KED

  1 HI HIJAU HIJAU

  2 KU KUNING KUNING

  3 ME MERAH MERAH

  4 BI BIRU BIRU

  NO ACARA : 64 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METER LELAKI 10

  LOR NO NAMA RUMAH MASA KED

  1 ME MERAH MERAH

  2 BI BIRU BIRU

  3 KU KUNING KUNING

  4 HI HIJAU HIJAU

  NO ACARA : 65 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METER PEREMPUAN 12

  LOR NO NAMA RUMAH MASA KED

  1 KU KUNING KUNING

  2 ME MERAH MERAH

  3 HI HIJAU HIJAU

  4 BI BIRU BIRU

  NO ACARA : 66 AKHIR

  ACARA : 4 x 200 METER LELAKI 12

  LOR NO NAMA RUMAH MASA KED

  1 ME MERAH MERAH2 HI HIJAU HIJAU

  3 KU KUNING KUNING

  4 BI BIRU BIRU

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  32/40

  5.4 BORANG PEMECAH REKOD PERINGKAT SEKOLAH

  SENARAI NAMA PEMENANG

  NO ACARA : 11 AKHIR

  ACARA : REJAM LEMBING LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 ME IMRAN KAMIL BIN KAMAR MERAH 11.70

  2 BI ABD HAFIZ BIN ABD HAMID BIRU 11.33

  NO ACARA : 12 AKHIR

  ACARA : LONTAR PELURU PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 BI FATIN NUR HAFIZAH BINTI ROSTAM AFFANDI BIRU 5.40

  2 BI SYAHIRAH BINTI ABD MANAP BIRU 4.75

  NO ACARA : 13 AKHIR

  ACARA : LOMPAT TINGGI LELAKI 10

  KED NO NAMA RUMAH TINGGI CATATAN

  1 HI MOHD HAIKAL BIN KHAIRUDIN HIJAU 1.0

  2 BI AMIRUL HAKIM BIN KAMARUDDIN BIRU 1.0

  NO ACARA : 14 AKHIR

  ACARA : LOMPAT JAUH PEREMPUAN 10

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 ME HANISAH SAKINAH BINTI ABU SAMAH MERAH 2.39

  2 ME FARAAINUR SYUHADA BINTI ROSTAM AFFANDI MERAH 2,36

  NO ACARA : 15 AKHIR

  ACARA : REJAM LEMBING PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 HI NUR ASYIKIN BINTI FAISAL HIJAU 9.30

  2 ME NURUL RABIATUL ADAWIYAH BINTI KAMIL MERAH 8.44

  NO ACARA : 16 AKHIR

  ACARA : LONTAR PELURU LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 ME IMRAN KAMIL BIN KAMAR MERAH 8.43

  2 BI ABD HAFIZ BIN ABD HAMID BIRU 7.66

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  33/40

  NO ACARA : 17 AKHIR

  ACARA : LOMPAT TINGGI PEREMPUAN 10

  KED NO NAMA RUMAH TINGGI CATATAN1 ME HANISAH SAKINAH BINTI ABU SAMAH MERAH 0.90

  2 BI NOR AFIFAH BINTI ROSLAN BIRU 0.75

  NO ACARA : 18 AKHIR

  ACARA : LOMPAT JAUH LELAKI 10

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 ME BADRUL AL-AMRI BIN MAZALAN MERAH 3.40

  2 HI MOHD HAIKAL BIN KHAIRUDIN HIJAU 3.10

  NO ACARA : 19 AKHIR

  ACARA : LOMPAT TINGGI LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH TINGGI CATATAN

  1 HI MUHD ZAKI BIN ROSLI HIJAU 1.05

  2 ME IMRAN KAMIL BIN KAMAR MERAH 1.05

  NO ACARA : 20 AKHIR

  ACARA : LOMPAT JAUH PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 KU NURUL AFIQAH BINTI CHEK KUNING 2.99

  2 ME NURUL RABIATUL ADAWIYAH BINTI KAMIL MERAH 2.72

  NO ACARA : 21 AKHIR

  ACARA : LOMPAT TINGGI PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH TINGGI CATATAN

  1 ME NURUL NABILAH HANISAH BINTI ZULKIFLI MERAH 1.03

  2 KU SITI NORAZURA NATASHA BINTI KHAIDZIR KUNING 1.03

  NO ACARA : 22 AKHIR

  ACARA : LOMPAT JAUH LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH JARAK CATATAN

  1 KU MOHD ASRUL BIN MOHD RODI KUNING 3.12

  2 HI MUHD ZAKI BIN ROSLI HIJAU 2.91

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  34/40

  NO ACARA : 43 AKHIR

  ACARA : 4 x 100 METER PEREMPUAN 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 BI BIRU BIRU 1.322 ME MERAH MERAH

  NO ACARA : 44 AKHIR

  ACARA : 4 x 100 METER LELAKI 10

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 KU KUNING KUNING 1.12

  2 BI BIRU BIRU

  NO ACARA : 45 AKHIR

  ACARA : 4 x 100 METER PEREMPUAN 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 HI HIJAU HIJAU 1.14

  2 BI BIRU BIRU

  NO ACARA : 46 AKHIR

  ACARA : 4 x 100 METER LELAKI 12

  KED NO NAMA RUMAH MASA CATATAN

  1 BI BIRU BIRU 1.09

  2 HI HIJAU HIJAU

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  35/40

  5.5 GAMBAR SEKITAR KEJOHANAN BERLANGSUNG

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  36/40

  6.0 PERANCANGAN SELEPAS.

  LAPORAN KEJOHANAN OLAHRAGA

  SK MERSING KANAN 2012

  AKTIVITI : Kejohanan Olahraga SK Mersing Kanan 2012.

  TARIKH : 23 Jun 2012 (Acara Balapan)

  26 Jun 2012 (Acara Padang dan sukaneka)

  TEMPAT : Padang SMK Mersing (Acara balapan)

  Padang SK Mersing Kanan ( Acara padang dan sukaneka)

  OBJEKTIFDi akhir kejohanan ini, panel pemilihan sukan sekolah dapat memilih atlet-atlet yang

  berbakat untuk mewakili sekolah dalam Pertandingan Olahraga MSSD Peringkat NegeriJohor.

  MATLAMATMencungkil serta melahirkan bakat-bakat baru untuk mewakili sekolah dalam kejohanan

  olahraga sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri atau peringkat kebangsaan. Memupuk

  semangat kesukanan, kerjasama dan kesungguhan yang mana sikap ini boleh diaplikasikan di

  dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung , ia juga

  dapat mendisiplinkan pelajar.

  KAEDAH PERLAKSANAANPada Kejohanan olahraga kali ini, mata setiap pasukan disumbangkan melalui cara yang

  dipertandingkan melalui acara padang, acara balapan dan sukantara yang dilaksanakan

  sebelum kejohanan olahraga dijalankan. Kejohanan pada tahun ini dilaksanakan pada 2 lokasi

  berbeza iaitu acara balapan diadakan di padang SMK Mersing iaitu pada 23 Jun 2012

  manakala bagi acara padang dan sukaneka dilaksanakan di padang SK Mersing Kanan pada

  26 Jun 2012. Rumah sukan yang bertanding pada kejohanan tahun ini ialah Tun Perak

  (Merah), Tun Mutahir (Biru), Tun Tuah (Hijau) dan TunMamat (Kuning).

  ANALISA AKTIVITI/ PROGRAM

  KEKUATAN KELEMAHAN

  1. SK Mersing kerjasama daripada

  semua guru SK Mersing Kanan.

  2. Murid bersemangat menyertai aktiviti

  ini.

  3. Murid menunjukkan semangat juang

  yang tinggi semasa pertandingan.

  1. Latihan rumah yang singkat kerana

  kekangan masa.

  2. Terdapat segelintir murid yang kurang

  bersedia semasa acara sukantara

  dijalankan.

  3. Banyak masa yang diperlukan dalam

  menjayakan program ini.

  PELUANG KEKANGAN

  1. Murid dapat mencungkil bakat dankeupayaan dengan menyertai aktiviti

  1. Menyediakan kawasan acara lompatjauh yang baik dan sesuai.

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  37/40

  yang disediakan.

  2. Murid-murid menpunyai potensi yang

  tinggi dalam acara sukan.

  3. Hadiah disediakan kepada semuamurid yang Berjaya dalam

  pertandingan.

  2. Kawasan padang yang tidak

  mencukupi untuk acara sukan.

  3. Jadual latihan terpaksa diubahsuai

  kerana ada aktiviti-aktiviti lain.

  CADANGAN PENAMBAHBAIKAN.

  1. Latihan awal perlu dilaksanankan, agar mereka lebih bersedia semasa pertandingan

  dijalankan.

  2. Diharap agar dapat menyediakan padang yang sesuai untuk semua acara yang

  dijalankan.

  Disediakan oleh: Disemak oleh:

  (SULAIMAN BIN MAT YASAN) (PUAN SURIATI BINTI TAIB)

  Setiausaha Sukan GPK Kokurikulum

  SK Mersing Kanan SK Mersing Kanan

  7.0 REFLEKSI JURNAL KUMPULAN

  Pengenalan

  Melalui pengalaman pengelolaan kejohanan sukan ini maka kami telah mendapat pengalaman

  yang amat berharga. Kami telah membuat pelbagai penilaian di atas perkembangan

  kejohanan sukan kali ini dan telah mendapati terdapat kekurangan dan kelebihan dalam

  kejohanan sukan kali ini dan fenomena ini akan diatasi pada kejohanan akan datang. Sukan

  tahunan peringkat SK TERIANG telah mula dianjurkan oleh pihak sekolah sejak daripada

  awal pembukaan sekolah ini lagi. Setiap tahun pihak sekolah akan memilih tema yang

  berlainan. Tema sukan tahunan pada tahun ini ialah Sejahtera Duniaku. Tema ini telah

  dipilih berdasarkan kesedaran pihak sekolah terhadap kepentingan menjaga kesejahteraan dan

  keharmonian dunia melalui program pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

  Matlamat

  Tema sukan tahunan ini bermatlamat untuk memberi kesedaran kepada para pelajar tentang

  kepentingan menjaga alam sekitar seperti langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan

  serta tanggungjawab setiap manusia terhadap alam sekitar. Walau apa pun aktiviti yang ingin

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  38/40

  dijalankan, kita sebagai manusia yang bertanggungjawab perlu memikirkan akibat atau risiko

  yang bakal dihadapi jika melakukan kerosakkan di muka bumi ini.

  Objektif

  Sukan Tahunan bertemakan Sejahtera Duniaku dianjurkan untuk :

  1. mempertingkatkan kesedaran terhadap kepentingan memelihara dan memulihara alam

  sekitar

  2. membentuk warga sekolah yang menitikberatkan pemeliharaan dan pemuliharaan

  alam sekitar

  Temasya Sukan Sekolah Kebangsaan TERIANG telah diadakan pada pagi hari

  Khamis, 15 JUN 2012. Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang menjadi acara tahunan

  wajib di SKT. Ia bertujuan untuk mengcungkil bakat-bakat baru dalam bidang sukan seperti

  olahraga dan permainan.

  Pelajar-pelajar dikehendaki menghias rumah atau khemah sukan masing-masing

  berdasarkan tema Sejahtera Duniaku mengikut kreativiti masing-masing. Setiap rumah juga

  perlu menyediakan tong kitar semula untuk mengumpul sampah sarap yang terdiri daripada

  kertas, botol-botol air mineral,tin-tin minuman dan lain-lain. Ini secara tidak langsung dapat

  mendidik pelajar tentang kitar semula dan mengelakkan pembaziran. Ini juga merupakan

  usaha pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran lestari di SKT di mana pelajar dapat

  menggunakan kembali sampah-sampah yang dibuang dan juga mengelakkan pembaziran.

  Pada masa yang sama, pelajar diterapkan dengan nilai kebersihan apabila pelajar membuang

  sampah di dalam tempat yang sepatutnya dan menjaga alam sekitar.

  Sepanjang penglibatan dalam menjayakan temasya ini, ada beberapa kelebihan yang

  memberi kesan positif samaada kepada warga sekolah atau masyarakat sekeliling. Antara

  kelebihannya adalah kerjasama yang ditunjukkan oleh guru-guru SKT. Persediaan awal

  seperti perancangan aktiviti, jadual latihan, buku program dan sebagainya membantu

  melancarkan temasya sukan sekolah. Perancangan jenis acara sukan yang ingin

  dipertandingkan. Idea-idea yang diberikan oleh guru-guru yang mana mengambil kira dari

  sudut keselamatan murid semasa acara berlangsung adalah satu perkara penting bagi

  http://qalish.com/2010/10/kitar-semula.htmlhttp://qalish.com/2010/10/kitar-semula.htmlhttp://qalish.com/2010/10/kitar-semula.htmlhttp://qalish.com/2010/10/kitar-semula.html
 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  39/40

  mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Kerjasama kakitangan sekolah

  dalam bermesyuarat membantu guru yang dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan buku

  program dengan lebih awal dan tidak membebankan dengan perkara-perkara yang remeh

  sehingga menyukarkan guru berkenaan dalam menyempurnakan buku program tersebut.

  Kerjasama yang ditunjukkkan oleh guru-guru, ibu bapa, pihak pentadbiran sekolah

  dan pihak SKT mejadikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar dan dalam suasana yang

  seronok. Dengan itu, hubungan antara guru-guru, murid-murid ibu bapa dan masyarakat

  setempat menjadi lebih rapat dan mesra. Contohnya apabila pihak sekolah memohon bantuan

  untuk menggunakan tenaga pengadil SKT dan bantuan kecemasan dari Pusat Kesihatan SKT

  untuk temasya ini, memandangkan kakitangan sekolah yang tidak mencukupi, dengan

  jemputan ini, ia mendatangkan beberapa faedah yang sangat penting bagi menjalinkan satu

  ikatan silaturahim antara warga SKT dan warga SKT di samping mengeratkan hubungan

  antara ibu bapa dan guru-guru. Kesungguhan guru sebelum temasya ini berlangsung sangat

  memuaskan. Latihan yang diadakan pada setiap petang membantu murid-murid agar lebih

  bersedia pada hari sukan berlangsung. Kesungguhan guru ini juga menaikkan semangat

  murid-murid untuk menjadikan pasukan masing-masing bergelar juara.

  Selain itu, temasya sukan ini juga membantu guru untuk mengenalpasti murid yang

  berpotensi dalam acara sukan dan membantu murid berkenaan untuk melangkah keperingkat

  yang lebih tinggi, samada peringkat daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa.

  Walaubagaimanapun, setiap majlis atau aktiviti yang berlangsung pasti mempunyai

  kelemahan-kelemahan tersendiri. Kekurangan kakitangan sekolah adalah antara kelemahan

  sekolah ini untuk mengadakan sesuatu majlis. Tenaga pengajar dan kakitangan pentadbiran

  yang terhad menyukarkan pihak sekolah mengelola sesuatu aktiviti sehingga terpaksa

  meminta bantuan daripada pihak SKT. Kekurangan alatan sukan, memaksa pihak sekolah

  untuk meminjam alatan-alatan sukan daripada sekolah-sekolah yang berhampiran. Contohnya

  alatan untuk acara lontar peluru. Kerosakan alatan rosak yang mana memerlukan penggantian

  semula dengan alatan yang baru.

  Selain itu, alatan khemah dan pembesar suara juga menjadi satu masalah apabila

  sekolah ingin menganjurkan sesuatu majlis sehingga terpaksa meminjam daripada PPD

  MERSING.

  Namun, kelemahan ini boleh diatasi jika pihak sekolah sama-sama memandang serius

  masalah ini dan cuba untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik. Dari segi kekurangan

  guru, pihak sekolah perlu menambah beberapa orang guru terutamanya bagi mata pelajaran

  matematik dan sains, dengan penambahan ini bukan sahaja masalah kekurangan guru

 • 7/29/2019 Hbef2703(Koko Group)

  40/40

  matapelajaran dapat diatasi malah tenaga mereka ini boleh digunakan untuk majlis-majlis

  sekolah contohnya temasya sukan sekolah.

  Bagi masalah kekurangan dan kerosakan peralatan sukan, pihak sekolah perlu

  memastikan peralatan mencukupi dan sentiasa dalam keadaan baik sebelum sesuatu aktiviti

  berlangsung, ini membantu masalah yang mungkin timbul apabila hari berkenaan. Pembesar

  suara dan alatan khemah sepatutnya dimiliki oleh setiap sekolah, namun sekolah ini masih

  lagi meminjam daripada pihak lain. Kekurangan ini perlu diatasi dengan pembelian segera

  oleh pihak pentadbir kerana ia sangat penting apabila sekolah ingin mengelola sesuatu majlis.

  Sungguhpun begitu, sepanjang saya di tempatkan di sekolah ini, temasya sukan kali pertama

  ini cukup membantu saya dalam mengendalikan sesuatu acara dan mengadilinya mengikut

  peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pengalaman ini cukup bermakna untuk saya

  gunakan untuk masa-masa akan datang.